mobile/android/chrome/pippki.properties
author sektormaster@atlas.sk
Wed, 03 Apr 2013 20:29:15 +0200
changeset 958 87ab6052276cf7029e51d3c60622c9518f79ddb7
parent 920 888ae1f82c44de3ea4a35aaa8ba29891bc40ab12
child 1250 ce96af6016d9bbb17bcddf68ae79c05663bbfc32
permissions -rw-r--r--
update

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nssdialogs.ok.label=OK
nssdialogs.cancel.label=Zrušiť

# These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/pippki.dtd
downloadCert.title=Preberá sa certifikát
downloadCert.message1=Vyžaduje sa dôverovať novej certifikačnej autorite.
downloadCert.viewCert.label=Zobraziť
downloadCert.trustSSL=Dôverovať pri identifikácii serverov.
downloadCert.trustEmail=Dôverovať pri identifikácii používateľov e-mailu.
downloadCert.trustObjSign=Dôverovať pri identifikácii vývojárov softvéru.
caCertExists.title=Certifikát existuje
caCertExists.message=Certifikát už existuje.
pkcs12.getpassword.title=Dialógové okno pre zadanie hesla
pkcs12.getpassword.message=Zadajte heslo, ktoré bolo použité na zašifrovanie zálohy tohto certifikátu.
clientAuthAsk.title=Požiadavka na overenie používateľa
clientAuthAsk.message1=Táto stránka požiadala o vašu identifikáciu pomocou certifikátu:
clientAuthAsk.message2=Zvoľte certifikát, ktorým sa budete identifikovať:
clientAuthAsk.message3=Informácie o zvolenom certifikáte:
clientAuthAsk.remember.label=Zapamätať si toto rozhodnutie
clientAuthAsk.organization=Organizácia: "%S"
clientAuthAsk.issuer=Vydal: "%S"
clientAuthAsk.viewCert.label=Zobraziť

certmgr.title=Podrobnosti o certifikáte
# These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/certManager.dtd
certmgr.subjectinfo.label=Vydaný pre
certmgr.issuerinfo.label=Vydal
certmgr.validity.label=Platnosť
certmgr.fingerprints.label=Odtlačky prstov
certmgr.certdetail.cn=Bežný názov (CN)
certmgr.certdetail.o=Organizácia (O)
certmgr.certdetail.ou=Organizačná jednotka (OU)
certmgr.certdetail.serialnumber=Sériové číslo
certmgr.certdetail.sha1fingerprint=Odtlačok prsta SHA1
certmgr.certdetail.md5fingerprint=Odtlačok prsta MD5
certmgr.issued=Dátum vydania
certmgr.expires=Platnosť vyprší