mail/chrome/messenger/systemIntegrationDialog.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Wed, 03 Apr 2013 20:29:15 +0200
changeset 958 87ab6052276cf7029e51d3c60622c9518f79ddb7
parent 851 c5687cfe71d4b46a649ba8b1c435c36fde8bd50b
permissions -rw-r--r--
update

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY systemIntegration.title  "Integrácia so systémom">
<!ENTITY acceptIntegration.label  "Nastaviť ako predvolený">
<!ENTITY cancelIntegration.label  "Preskočiť nastavenie integrácie">
<!ENTITY cancelIntegration2.label  "Zrušiť">
<!ENTITY defaultClient.intro  "Použiť &brandShortName; ako predvolený program pre:">

<!ENTITY email.label "Poštu">
<!ENTITY newsgroups.label "Diskusné skupiny">
<!ENTITY feeds.label "Informačné kanály (RSS)">

<!ENTITY unsetDefault.tooltip "Ak chcete zrušiť &brandShortName; ako predvolený e-mailový klient, použite zamýšľanú predvolenú aplikáciu a jej voľbu 'Nastaviť ako predvolenú aplikáciu'. Túto zmenu nie je možné vykonať priamo v aplikácii &brandShortName;.">

<!ENTITY checkOnStartup.label "Pri štarte &brandShortName;u vždy vykonať túto kontrolu">
<!ENTITY checkOnStartup.accesskey "a">

<!ENTITY searchIntegration.label "Umožniť službe &searchIntegration.engineName; prehľadávať správy">
<!ENTITY searchIntegration.accesskey "U">