browser/metro/chrome/preferences.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Wed, 03 Apr 2013 20:29:15 +0200
changeset 958 87ab6052276cf7029e51d3c60622c9518f79ddb7
parent 920 888ae1f82c44de3ea4a35aaa8ba29891bc40ab12
child 982 0e12bfb7673efa7f6f78bed922eba9396739f89c
permissions -rw-r--r--
update

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- ## About Flyout Panel ## -->
<!ENTITY aboutHeader.title                    "O prehliadači">
<!ENTITY aboutHeader.product.label                "&brandShortName;">
<!ENTITY aboutHeader.company.label                "Autor: &vendorShortName;">
<!ENTITY aboutHeader.policy.label                "Prečítajte si Zásady ochray súkromia pre &brandShortName; na webe">

<!-- ## Options Flyout Panel ## -->
<!ENTITY optionsHeader.title                   "Možnosti">
<!ENTITY optionsHeader.startup.title               "Spustenie">
<!ENTITY optionsHeader.homepage.title              "Pri spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť">
<!ENTITY optionsHeader.homepage.startPage.button         "úvodnú stránku">
<!ENTITY optionsHeader.homepage.sessionRestore.button      "karty z poslednej relácie">
<!ENTITY optionsHeader.tabs.title                "Vždy zobraziť karty">
<!ENTITY optionsHeader.char.title                "Kódovanie znakov">
<!ENTITY optionsHeader.char.autodetect.label           "Automatické rozpoznávanie">
<!ENTITY optionsHeader.char.options.label            "Zobraziť možnosti kódovania v paneli Aplikácie">

<!ENTITY clearPrivateData.title                 "Vymazať súkromné údaje">
<!ENTITY clearPrivateData.label                 "Vymaže vašu históriu prehliadania, heslá, cookies a údaje formulárov v tomto zariadení">
<!ENTITY clearPrivateData.button                 "Vymazať">
<!ENTITY clearPrivateData.done                  "Hotovo">
<!ENTITY clearPrivateData.history                "História prehliadania">
<!ENTITY clearPrivateData.otherdata               "Iné údaje (heslá, vyrovnávacia pamäť, cookies, atď)">
<!ENTITY clearPrivateData.downloadHist              "Zoznam prevzatých súborov">
<!ENTITY clearPrivateData.cookies                "Cookies">
<!ENTITY clearPrivateData.cache                 "Vyrovnávacia pamäť">
<!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Nastavenia stránok">
<!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Položky formulárov a vyhľadávania">
<!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Uložené heslá">
<!ENTITY clearPrivateData.offline                "Údaje stránok v režime offline">
<!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Aktívne prihlásenia">
<!ENTITY optionsHeader.privacy.passwords.label          "Zapamätať si heslá">
<!ENTITY optionsHeader.privacy.doNotTrack.title         "Sledovanie">
<!ENTITY optionsHeader.privacy.doNotTrack.label         "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">

<!-- ## Sync Flyout Panel ## -->
<!-- see sync.dtd -->