calendar/README.txt
author ffxbld
Wed, 21 Nov 2012 10:53:09 -0500
branchGECKO180_2012112110_RELBRANCH
changeset 820 7f0521adf1af91d1cf37d8c90dc982b6265fee2e
parent 0 4892d5648c10b7473ce95d7d8c5f5dbb143ad406
child 1250 ce96af6016d9bbb17bcddf68ae79c05663bbfc32
permissions -rw-r--r--
Added FIREFOX_18_0b1_RELEASE FIREFOX_18_0b1_BUILD1 tag(s) for changeset 03717f52a979. DONTBUILD CLOSED TREE a=release

Informácie o inštalácii, používaní a nastavení programu Sunbird, 
vrátane zoznamu známych problémov a ich riešení nájdete
na anglických stránkach http://www.mozilla.org/projects/calendar/

Slovenské stránky venované Sunbirduu sa nachádzajú na adrese
http://www.mozilla.sk/mozilla-sunbird

Slovenské diskusné fórum venované Sunbirdu sa nachádza na adrese
http://forum.mozilla.sk