dom/chrome/netError.dtd
author ffxbld
Mon, 17 Nov 2014 23:21:14 -0500
branchGECKO340b10_2014111722_RELBRANCH
changeset 1366 5438a5366d2b776e3d8dc5f95559ea143fb24b6b
parent 1275 ee11a86bd42c48e32439c56d1c4236269833d0a7
permissions -rw-r--r--
Added FIREFOX_34_0b10_RELEASE FIREFOX_34_0b10_BUILD1 tag(s) for changeset cacdc764dd7e. DONTBUILD CLOSED TREE a=release

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
<!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Chyba: Nedá sa pripojiť">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Požadovaný server existuje, ale prehliadač nebol schopný nadviazať spojenie.</p><ul><li>Môže byť táto adresa dočasne nedostupná? Skúste to neskôr.</li><li>Nedajú sa vám načítať ani iné stránky?  Skontrolujte pripojenie vášho počítača k internetu.</li><li>Je váš počítač, alebo sieť chránený bránou firewall alebo proxy? Nesprávne nastavenia môžu znemožniť prehľadávanie webu.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Chyba: Obmedzenie prístupu na port">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Zadaná adresa (URL) špecifikovala port (napr. <q>mozilla.org:80</q> je port 80 na mozilla.org) , ktorý je normálne určený na <em>iné</em> služby ako prehliadanie webu. Prehliadač požiadavku kvôli vašej ochrane a bezpečnosti neakceptoval.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Chyba: Adresa sa nenašla">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Adresa (URL) nezodpovedá žiadnemu známemu serveru a nemožno ju načítať.</p><ul><li>Skontrolujte, či má adresa správny formát.</li><li>Je možné, že server už dlhšie neexistuje.</li><li>Túto chybu môžu zapríčiniť problémy s vašou lokálnou sieťou, proxy serverom alebo DNS serverom.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Chyba: Súbor nenájdený">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<p>Požadovaný súbor nebol na zadanej adrese (URL) nájdený. Je možné, že bol odstránený, premenovaný alebo premiestnený</p><ul><li>Skontrolujte, či má adresa správny formát.</li><li>Ak ste autorom tohto súboru, overte, či daný súbor na serveri existuje a že má príslušné práva na zobrazenie.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Chyba: Nepodarilo sa dokončiť požiadavku">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Dodatočná informácia o tomto probléme, alebo chybe je momentálne nedostupná.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Chyba: Neplatná adresa">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Adresa (URL) nie je platná a nemožno ju načítať. Prosím, skontrolujte text v paneli s adresou a skúste to znova.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Chyba: Prenos dát prerušený">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Prehliadač sa úspešne pripojil k serveru, no spojenie počas prenosu informácií zlyhalo.</p><ul><li>Môže to byť zlyhanie siete medzi vašim počítačom a serverom</li><li>Prosím skúste to neskôr. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, svojho správcu siete alebo poskytovateľa Internetu.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Platnosť dokumentu vypršala">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument sa nenachádza vo vyrovnávacej pamäti prehliadača.</p><ul><li>Z bezpečnostných dôvodov prehliadač automaticky nežiada o opätovné načítanie citlivých dokumentov.</li><li>Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova požiadate o opätovné načítanie dokumentu.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Chyba: Režim offline">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Prehliadač je momentálne v režime offline a nemôže sa pripojiť na požadovaný server.</p><ul><li>Je počítač pripojený k aktívnej sieti?</li><li>Kliknutím na tlačidlo &quot;Skúsiť znova&quot; prejdete do režimu online a opätovne načítate obsah stránky.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Stránka nemôže byť zobrazená, pretože používa neplatné, alebo nepodporované formátovanie.</p><ul><li>Prosím, kontaktujte majiteľov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Chyba: Spojenie prerušené">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Spojenie bolo nečakane prerušené počas pripájania alebo počas prenosu údajov. Dôvodom môže byť chyba siete niekde na ceste medzi počítačom a serverom. Ak problém pretrváva, preštudujte dokumentáciu alebo sa poraďte so svojím správcom siete alebo poskytovateľom internetu (ISP).</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Chyba: Čas vypršal">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Vypršal čas pri pokuse o pripojenie na zadaný server. Server môže byť preťažený, alebo preťaženie siete spôsobuje prílišné omeškanie dát. Ak sa dá predpokladať, že server je preťažený, skúste pred ďalším pokusom o pripojenie chvíľu počkať. Pokiaľ budú problémy pretrvávať, kontaktujte svojho správcu siete alebo poskytovateľa pripojenia.</p>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Chyba: Neznámy protokol">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Adresa (URL) sa začína protokolom, ktorý prehliadač nepozná. Protokol je reťazec na začiatku adresy, ako napríklad http: alebo ftp:, ktorý hovorí prehliadaču, ako sa má pripojiť ku serveru. V tomto prípade je protokol neznámy, takže pripojenie nie je možné. Skontrolujte, či je URL v poriadku a skúste to znovu.</p>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Chyba: Proxy server odmietol spojenie">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Prehliadač je nakonfigurovaný na používanie proxy servera, ale tento odmietol pripojenie.</p><ul><li>Skontrolujte nastavenia proxy servera v prehliadači a skúste to znova.</li><li>Proxy nemohol vytvoriť pripojenie k počítačovej sieti.</li><li>Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, svojho správcu siete alebo poskytovateľa Internetu.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Chyba: Proxy server nenájdený">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Prehliadač je nakonfigurovaný na používanie proxy servera, ale tento nebol na sieti nájdený.</p><ul><li>Skontrolujte nastavenia proxy servera v prehliadači a skúste to znovu.</li><li>Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, svojho správcu siete alebo poskytovateľa Internetu.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Chyba: Slučka pri presmerovaní">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Prehliadač prerušil spojenie, pretože server smeruje požiadavku sám na seba v nekonečnej slučke.</p><ul><li>Toto nastáva, ak stránka vyžaduje cookies a vy ste cookies nepovolili alebo sú pre túto stránku blokované.</li><li>Toto je častý problém s nastavením servera a <em>NIE</em> vášho počítača.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Chyba: Neplatná odpoveď">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Server odpovedal na sieťovú požiadavku nečakaným spôsobom. Je možné, že adresa (URL) používa nesprávny protokol pre daný port. Alebo je server neštandardne nastavený a používa iné služby ako sa očakáva.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Zabezpečené spojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Stránka nemôže byť zobrazená, pretože dôveryhodnosť prijímaných údajov nemôže byť overená.</p><ul><li>Prosím, kontaktujte majiteľov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul>
<li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
<li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
</ul>
">

<!ENTITY malwareBlocked.title "Podozrivá škodlivá stránka!">
<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktorú kradnú súkromné údaje, používajú váš počítač na útoky na ostatné počítače alebo znefunkčňujú operačný systém.</p>
<p>Autori stránok, ktorí si myslia, že ich stránky boli označené ako škodlivé neprávom, môžu <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >požiadať o prehodnotenie</a>.</p>
">

<!ENTITY phishingBlocked.title "Podozrivá stránka!">
<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
<p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
<p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
">

<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">

<!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">

<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">

<!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
     Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
     this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly.
     Please, try to keep this at the end of the file. -->
<!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
%netErrorAppDTD;