mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
author Romi Hardiyanto <romihardiyanto@gmail.com>
Sun, 01 Jul 2012 14:48:31 +0200
changeset 632 59a0077bf50f2b5e6fbdbf4ae917e74f61843074
parent 62 1467896a268d199de3525a85f0376309c3061469
child 666 5f4c70dcb0f6e9d1cfc15d6084621e96da462ba8
permissions -rw-r--r--
sync mail with beta

<!-- Subscription Dialog -->
<!ENTITY feedSubscriptions.label "Langganan Feed">
<!ENTITY subscriptionDesc.label "Catatan: Menghapus atau mengubah folder untuk feed tidak akan berpengaruh pada artikel yang pernah diunduh sebelumnya.">
<!ENTITY feedTitle.label       "Judul:">
<!ENTITY feedTitle.accesskey     "J">

<!ENTITY feedLocation.label     "URL Feed:">
<!ENTITY feedLocation.accesskey   "U">
<!ENTITY feedLocation.placeholder  "Masukkan URL feed yang valid yang ingin ditambahkan">

<!ENTITY feedFolder.label      "Simpan Artikel di:">
<!ENTITY feedFolder.accesskey    "S">

<!ENTITY quickMode.label       "Tampilkan ringkasan artikel, jangan memuat laman webnya">
<!ENTITY quickMode.accesskey     "r">

<!ENTITY locationValidate.label   "Validasi">
<!ENTITY validateText.label     "Memeriksa validasi dan mengambil URL yang valid.">

<!ENTITY button.addFeed.label    "Tambah">
<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "T">
<!ENTITY button.editFeed.label   "Ubah">
<!ENTITY button.editFeed.accesskey "U">
<!ENTITY button.removeFeed.label "Hapus">
<!ENTITY button.removeFeed.accesskey  "H">
<!ENTITY button.importOPML.label "Impor">
<!ENTITY button.importOPML.accesskey  "I">
<!ENTITY button.exportOPML.label "Ekspor">
<!ENTITY button.exportOPML.accesskey  "E">

<!ENTITY cmd.close.commandKey       "w">