chat/xmpp.properties
db642623dea68d305faf1e1ecbf9445a036811dd
created 2014-07-26 13:33 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Migrating files for Firefox 33
ffac2ea76c5de2d17cfbf5b683990a84e79ff498
created 2014-06-15 14:12 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Upgrading files for Firefox 31
2f0350964548411ad655c2313bd4d462b3659714
created 2014-03-15 01:42 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Some strings
bee186e72cda9e974a5c8ed13cf4661b1a822652
created 2012-11-27 22:33 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Partial fix
48da153c586a240371fe79dd7d869458b74cc3d0
created 2012-10-24 23:07 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing aurora
35d6f29142a48b3b7b531de96de308923941ecfe
created 2012-06-05 21:58 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Migrating central to aurora for 15
5bcd260c372376c15bc3d6cea5724c24bbeb5868
created 2012-03-17 16:22 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Partial fix
less more (0) tip