mobile/chrome/preferences.dtd
8ca5f25f553e5762122f43e090fc5fc23a20844d
created 2010-03-26 16:46 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing Fennec
a340e5b9daa56048baaa17612c1e4a6129a52a27
created 2010-02-17 23:21 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing some strings
b3d820c01216f8ebbf36143e10bc8e242e946262
created 2009-11-19 00:06 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing fennec in trunk
e757d909db52d6e8f16904a28c695db85992c835
created 2009-09-23 00:11 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing some strings in fennec
ec0634665c7beccc86845a0c39d28a63b3440e2f
created 2009-09-03 23:03 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing mobile strings
6549fbc9b015005e0c9699b23334b000b7ddb517
created 2009-08-05 22:17 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing fennec
6581561fa5802560777931193063f413fb41962c
created 2009-06-02 01:23 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Fixing Fennec strings
cd95dc4fa7b7ea5c1d7d2c58ec272b07150bbf40
created 2009-06-01 01:13 -0300
pushed 2014-12-04 21:47 +0000
Marcelo Poli Marcelo Poli - Adding fennec to trunk
less more (0) tip