update for mobile
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 04 May 2012 09:10:41 +0200
changeset 953 fe69642338a004758d037809355fcee3b4560594
parent 952 f5268a11a062debd009e06a6ffe595e81ded1526
child 954 e884255dd60b2c1becd4340a2f4feee273695878
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update for mobile
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.properties
mobile/android/chrome/aboutDownloads.dtd
mobile/android/chrome/aboutDownloads.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/phishing.dtd
mobile/android/chrome/webapps.dtd
mobile/chrome/region.properties
mobile/overrides/passwordmgr.properties
mobile/xul/chrome/about.dtd
mobile/xul/chrome/phishing.dtd
toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
toolkit/chrome/global/config.dtd
toolkit/chrome/global/console.dtd
toolkit/chrome/global/dialog.properties
toolkit/chrome/global/intl.properties
toolkit/chrome/global/printPreviewProgress.dtd
toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
toolkit/chrome/mozapps/help/help.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -0,0 +1,91 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+menubar    =    Barra del menú
+scrollbar   =    Barra de desplaçament
+grip      =    Control
+alert     =    Notifica
+menupopup   =    Missatge emergent
+document    =    document
+pane      =    tauler
+dialog     =    diàleg
+separator   =    separador
+toolbar    =    barra d'eines
+statusbar   =    barra d'estat
+table     =    taula
+columnheader  =    capçalera de la columna
+rowheader   =    capçalera de la fila
+column     =    columna
+row      =    fila
+cell      =    cel·la
+link      =    enllaç
+list      =    llista
+listitem    =    llista d'objectes
+outline    =    contorn
+outlineitem  =    element de contorn
+pagetab    =    pestanya de pàgina
+propertypage  =    pàgina de les propietats
+graphic    =    gràfic
+pushbutton   =    botó
+checkbutton  =    botó casella
+radiobutton  =    botó ràdio
+combobox    =    quadre desplegable
+progressbar  =    barra de progrés
+slider     =    lliscador
+spinbutton   =    botó incremental
+diagram    =    diagrama
+animation   =    animació
+equation    =    equació
+buttonmenu   =    botó de menú
+whitespace   =    espai flexible
+pagetablist  =    llista de pestanyes de pàgina
+canvas     =    canvas
+checkmenuitem =    element de menú seleccionable
+label     =    etiqueta
+passwordtext  =    text de contrasenya
+radiomenuitem =    element de menú ràdio
+textcontainer =    contenidor de text
+togglebutton  =    botó d'alternança
+treetable   =    taula arbre
+header     =    capçalera
+footer     =    peu
+paragraph   =    paràgraf
+entry     =    entrada
+caption    =    llegenda
+heading    =    encapçalament
+section    =    secció
+form      =    formulari
+comboboxlist  =    llista de quadre desplegable
+comboboxoption =    opció de quadre desplegable
+imagemap    =    mapa d'imatge
+listboxoption =    opció de quadre de llista
+listbox    =    quadre de llista
+flatequation  =    equació plana
+gridcell    =    graella
+note      =    nota
+figure     =    figura
+
+# More sophisiticated object descriptions
+headingLevel  =    nivell d'encapçalament %S
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the item's role name (e.g. "List item" or "Page tab"), %2$S is the position of the item n the set. %3$S is the total number of such items in the set. An expanded example would read "List item 2 of 5".
+objItemOf   =    %1$S %2$S de %3$S
+objChecked   =    %S activat
+objNotChecked =    %S no activat
+objExpanded  =    %S augmentat
+objCollapsed  =    %S reduït
+
+# Invoked actions
+jumpAction   =   saltat
+pressAction  =   premut
+checkAction  =   activat
+uncheckAction =   desactivat
+selectAction  =   seleccionat
+openAction   =   obert
+closeAction  =   tancat
+switchAction  =   canviat
+clickAction  =   clicat
+collapseAction =   reduït
+expandAction  =   augmentat
+activateAction =   activat
+cycleAction  =   girat
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -13,8 +13,11 @@ activate=    Activa
 cycle  =    Cicla
 
 # Universal Access API support
 # (Mac Only)
 # The Role Description for AXWebArea (the web widget). Like in Safari.
 htmlContent = Contingut HTML
 # The Role Description for the Tab button.
 tab   =    pestanya
+# The Role Description for definition list dl, dt and dd
+term  =    terme
+definition =  definició
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -143,8 +143,12 @@ MediaLoadHttpError=Ha fallat la carrega del recurs %2$S perquè la petició HTTP ha fallat. El codi de l'estat és %1$S.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadInvalidURI=Ha fallat la carrega del recurs %S perquè l'URI no és correcte.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadUnsupportedType=Ha fallat la carrega del recurs %2$S perquè no es permeten recursos del tipus «%1$S».
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadUnsupportedMimeType=Ha fallat la carrega del recurs %2$S perquè no es permeten respostes HTTP on el «Content-Type» sigui «%1$S»
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
 MediaLoadDecodeError=No s'ha pogut descodificar el recurs %S 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBlobBuilder" and "Blob"
+MozBlobBuilderWarning=El MozBlobBuilder és en desús. Utilitzeu millor el constructor Blob.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
+DOMExceptionCodeWarning=L'atribut de codi DOMException és en desús. Utilitzeu millor name.
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -30,17 +30,31 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-# The bulk of the messages in this file are derived from 
+# Encoding warnings and errors
+EncNoDeclarationFrame=No s'ha declarat la codificació de caràcters d'un document dins d'un marc. El document podria semblar diferent si es mostra sense el document on es troba emmarcat.
+EncNoDeclarationPlain=No s'ha declarat la codificació de caràcters del document en text net. El document es mostrarà amb text no reconeixible en algunes configuracions de navegador si conté caràcters que no pertanyen al rang US-ASCII. Cal declarar la codificació de caràcters del fitxer en el protocol de transferència, o bé cal que el fitxer utilitzi una marca d'ordre de byte com a signatura de codificació.
+EncNoDeclaration=No s'ha declarat la codificació de caràcters del document HTML. El document es mostrarà amb text no reconeixible en algunes configuracions de navegador si conté caràcters que no pertanyen al rang US-ASCII. Cal declarar la codificació de caràcters de la pàgina en el document o en el protocol de transferència.
+EncLateMetaFrame=No s'ha trobat la declaració de codificació de caràcters del document HTML emmarcat en preanalitzar els primers 1024 bytes del fitxer. En visualitzar-lo sense el document que l'emmarca, la pàgina es recarregarà automàticament. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
+EncLateMeta=No s'ha trobat la declaració de codificació de caràcters del document HTML en preanalitzar els primers 1024 bytes del fitxer. En visualitzar-lo en un navegador configurat de forma diferent, la pàgina es recarregarà automàticament. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
+EncLateMetaReload=S'ha recarregat la pàgina perquè no s'ha trobat la declaració de codificació de caràcters del document HTML en preanalitzar els primers 1024 bytes del fitxer. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
+EncLateMetaTooLate=S'ha trobat massa tard la declaració de codificació de caràcters del document perquè pugui tenir cap efecte. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
+EncMetaUnsupported=S'ha declarat una codificació de caràcters no permesa en el document fent servir l'etiqueta meta. S'ha ignorat la declaració.
+EncProtocolUnsupported=S'ha declarat una codificació de caràcters no permesa a nivell de protocol. S'ha ignorat la declaració.
+EncBomlessUtf16=S'ha detectat un text llatí bàsic codificació com UTF-16 sense marca d'ordre de byte i sense cap declaració a nivell de protocol de transferència. Codificar en UTF-16 és ineficient i, en tot ca, caldria haver declarat la codificació de caràcters.
+EncMetaUtf16=S'ha fet servir una etiqueta meta per declarar la codificació de caràcters com UTF-16. Però se ha interpretat com si fos una declaració UTF-8.
+EncMetaNonRoughSuperset=S'ha fet servir una etiqueta meta per declarar una codificació de caràcters que no codifica en el rang llatí bàsic de forma similar a l'US-ASCII. S'ha ignorat la declaració.
+
+# The bulk of the messages below are derived from 
 # http://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
 # which is available under the MIT license.
 
 # Tokenizer errors
 errGarbageAfterLtSlash=Brutícia després de “</”.
 errLtSlashGt=S'ha trobat“</>”. Possiblement perquè no s'ha protegit “<” (cal protegir-lo fent “&lt;”) o bé perquè no s'ha posat bé l'etiqueta final.
 errCharRefLacksSemicolon=La referència del caràcter no acaba amb un punt i coma.
 errNoDigitsInNCR=S'esperava algun dígit en la referència númerica
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -65,8 +65,11 @@
 <!ENTITY bookmarks.folder.tags.label "Etiquetes">
 <!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label "Barra d\'eines de les adreces">
 <!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label "Adreces desordenades">
 <!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label "Adreces d\'escriptori">
 <!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label "Adreces del mòbil">
 <!-- Notification strings -->
 
 <!ENTITY sync.notification.oneaccount.label "Només es permet un compte de &syncBrand.fullName.label;">
+<!-- Incorrect settings and changing credentials. -->
+
+<!ENTITY sync.new.recoverykey.status.incorrect 'Recovery Key incorrect. Please try again.'>
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -1,9 +1,13 @@
 <!ENTITY aboutPage.title            "Quant al &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.warningVersion        "&brandShortName; és experimental i podria ser inestable.">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryStart        " envia automàticament informació del rendiment, maquinari, ús i personalització a ">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryMozillaLink     "&vendorShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryEnd         " ajudeu a millorar &brandShortName;.">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.link     "Cerca actualitzacions »">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "S'està mirant si hi ha actualitzacions…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.none     "No hi ha cap actualització">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.found    "Hi ha una actualització">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "PMF">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Assistència">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Política de privadesa">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Conegueu els vostres drets">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+<!ENTITY aboutApps.title "Your Apps">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.pre): include a trailing space as needed -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.post): include a starting space as needed -->
+
+<!ENTITY aboutApps.noApps.pre "No web apps installed. Get some from the ">
+<!ENTITY aboutApps.noApps.middle "app store">
+<!ENTITY aboutApps.noApps.post ".">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+appsContext.uninstall=Desinstal·la
+appsContext.shortcut=Afegeix a la pantalla d'inici
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutDownloads.dtd
@@ -0,0 +1,3 @@
+<!ENTITY aboutDownloads.title           "Baixades">
+<!ENTITY aboutDownloads.header           "Les vostres baixades">
+<!ENTITY aboutDownloads.empty           "Cap baixada">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutDownloads.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+downloadAction.open=Obre
+downloadAction.remove=Suprimeix
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -220,20 +220,29 @@ stacktrace.anonymousFunction=<anònim>
 stacktrace.outputMessage=Traces de la pila de %S, funció %S, línia %S
 timer.start=%S: s'ha iniciat el temporitzador
 
 # LOCALIZATION NOTE (timer.end):
 # This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
 # %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
 timer.end=%1$S: %2$Sms
 
+# Webapps
+webapps.installTitle=Instal·la l'aplicació
+
 # Click to play plugins
-clickToPlayPlugins.message=Aquesta pàgina té algun element amb connectors. Voleu reproduir-ho?
+clickToPlayPlugins.message1=%S contains plugin content. Would you like to play it?
 clickToPlayPlugins.yes=Sí
 clickToPlayPlugins.no=No
+# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.dontAskAgain): This label appears next to a
+# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
+clickToPlayPlugins.dontAskAgain=No tornis a demanar per aquest lloc
+# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.playPlugins): Label that
+# will be used in site settings dialog.
+clickToPlayPlugins.playPlugins=Play Plugins
 
 # Site settings dialog
 # LOCALIZATION NOTE (siteSettings.labelToValue): This string will be used to
 # dislay a list of current permissions settings for a site.
 # Example: "Store Offline Data: Allow"
 siteSettings.labelToValue=%S: %S
 
 masterPassword.incorrect=Contrasenya incorrecta
--- a/mobile/android/chrome/phishing.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/phishing.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Aquests tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com atacs de pesca electrònica, en què s'utilitzen pàgines web i adreces electròniques fraudulentes que imiten les fonts en què podeu confiar. Podeu obtenir més informació sobre ">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "com el &brandShortName; us protegeix">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " dels atacs de pesca electrònica.">
 
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Treu-me d'aquí!">
 <!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Navega cap a la meva pàgina d'inici">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignora aquest avís">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Tanca aquest avís" >
+<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Tanca aquest avís">
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "No és cap falsificació web…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Per què s'ha blocat aquest lloc?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "S'ha informat que el lloc web és atacant!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "S'ha informat que el lloc web a <span id='malware_sitename'/> seria atacant, i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Els llocs atacants proven d'instal·lar programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p><p>Alguns llocs atacants distribueixen de forma intencionada programari maligne, tot i que molts estan compromesos sense el coneixement o permís dels propietaris.</p>">
 
deleted file mode 100644
--- a/mobile/android/chrome/webapps.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!ENTITY webapps.title.placeholder "Introduïu un títol">
-<!ENTITY webapps.permissions "Permisos:">
-<!ENTITY webapps.perm.geolocation "Informació de l'ubicació">
-<!ENTITY webapps.perm.offline "Emmagatzema dades fora de línia">
-<!ENTITY webapps.perm.notifications "Notificacions a l'escriptori">
-<!ENTITY webapps.perm.requestedHint "(sol·licitat)">
-<!ENTITY webapps.add-homescreen "Afegeix-ho a la pantalla d'inici">
--- a/mobile/chrome/region.properties
+++ b/mobile/chrome/region.properties
@@ -1,38 +1,32 @@
 # Default search engine
 browser.search.defaultenginename=Google
 
 # Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
 browser.search.order.1=Google
-browser.search.order.2=Yahoo
 
-# These are the default web service based feed readers
+# This is the default set of web based feed handlers shown in the reader
+# selection UI
 browser.contentHandlers.types.0.title=Netvibes
 browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
 browser.contentHandlers.types.1.title=Bloglines
 browser.contentHandlers.types.1.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
-browser.contentHandlers.types.2.title=My Yahoo
-browser.contentHandlers.types.2.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
-browser.contentHandlers.types.3.title=Google
-browser.contentHandlers.types.3.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
 
 # Keyword URL (for location bar searches)
 keyword.URL=http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=
 
 # increment this number when anything gets changed in the list below. This will
-# cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the 
+# cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the
 # profile database. Note that "new" is defined as "has a different URL"; this
-# means that it's not possible to update the name of existing handler, so 
+# means that it's not possible to update the name of existing handler, so
 # don't make any spelling errors here.
 gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=3
- 
+
 # The default set of protocol handlers for webcal:
 gecko.handlerService.schemes.webcal.0.name=30 Boxes
 gecko.handlerService.schemes.webcal.0.uriTemplate=http://30boxes.com/external/widget?refer=ff&url=%s
 
 # The default set of protocol handlers for mailto:
 gecko.handlerService.schemes.mailto.0.name=Yahoo! Mail
 gecko.handlerService.schemes.mailto.0.uriTemplate=http://compose.mail.yahoo.com/?To=%s 
-
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.name=Gmail
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.uriTemplate=https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s
-
--- a/mobile/overrides/passwordmgr.properties
+++ b/mobile/overrides/passwordmgr.properties
@@ -41,30 +41,30 @@ rememberPassword = Utilitza el gestor de
 savePasswordTitle = Confirmació
 # 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
 #  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
 saveLoginText = Voleu que el %1$S recordi la contrasenya de «%2$S» a %3$S?
 # 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
 saveLoginTextNoUsername = Voleu que el %1$S recordi la contrasenya a %2$S?
 promptNotNowButtonText = Ara no
 notifyBarNotNowButtonText = Ara no 
-notifyBarNotNowButtonAccessKey = 
+notifyBarNotNowButtonAccessKey = 
 promptNeverForSiteButtonText = Mai
 notifyBarNeverForSiteButtonText = Mai
-notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey = 
+notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey = 
 promptRememberButtonText = Recorda-la
 notifyBarRememberButtonText = Recorda-la
-notifyBarRememberButtonAccessKey =
+notifyBarRememberButtonAccessKey = 
 passwordChangeTitle = Confirmeu el canvi de contrasenya
 passwordChangeText = Voleu canviar la contrasenya emmagatzemada per %S?
 passwordChangeTextNoUser = Voleu canviar la contrasenya emmagatzemada per a aquest inici de sessió?
 notifyBarChangeButtonText = Canvia-la
-notifyBarChangeButtonAccessKey =
+notifyBarChangeButtonAccessKey = 
 notifyBarDontChangeButtonText = No la canviïs
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey =
+notifyBarDontChangeButtonAccessKey = 
 userSelectText = Confirmeu a quin usuari esteu canviant-li la contrasenya
 hidePasswords=Amaga les contrasenyes
 hidePasswordsAccessKey=g
 showPasswords=Mostra les contrasenyes
 showPasswordsAccessKey=s
 noMasterPasswordPrompt=Esteu segur que voleu mostrar les vostres contrasenyes?
 removeAllPasswordsPrompt=Esteu segur que voleu suprimir totes les contrasenyes?
 removeAllPasswordsTitle=Supressió de totes les contrasenyes
--- a/mobile/xul/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/xul/chrome/about.dtd
@@ -1,9 +1,13 @@
 <!ENTITY aboutPage.title            "Quant al &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.warningVersion        "&brandShortName; és experimental i pot ser inestable.">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryStart        " It automatically sends information about performance, hardware, usage and customizations back to ">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryMozillaLink     "&vendorShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.telemetryEnd         " ajudeu a millorar &brandShortName;.">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "PMF">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Assistència">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Política de privadesa">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Conegueu els vostres drets">
 <!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Notes de la versió">
 <!ENTITY aboutPage.credits.label        "Crèdits">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.button    "Comprova si hi ha actualitzacions">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Comprovació d'actualitzacions…">
--- a/mobile/xul/chrome/phishing.dtd
+++ b/mobile/xul/chrome/phishing.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Aquests tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com atacs de pesca electrònica, en què s'utilitzen pàgines web i adreces electròniques fraudulentes que imiten les fonts en què podeu confiar. Podeu obtenir més informació sobre ">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "com el &brandShortName; us protegeix">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " dels atacs de pesca electrònica.">
 
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Treu-me d'aquí!">
 <!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Navega cap a la meva pàgina d'inici">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignora aquest avís">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Tanca aquest avís" >
+<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Tanca aquest avís">
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "No és cap falsificació web…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Per què s'ha blocat aquest lloc?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "S'ha informat que el lloc web és atacant!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "S'ha informat que el lloc web a <span id='malware_sitename'/> seria atacant, i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Els llocs atacants proven d'instal·lar programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p><p>Alguns llocs atacants distribueixen de forma intencionada programari maligne, tot i que molts estan compromesos sense el coneixement o permís dels propietaris.</p>">
 
--- a/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
@@ -10,9 +10,9 @@ VK_META=⌘
 
 #the option/alt key - splitting tracks symbol (ctrl-g)
 VK_ALT=⌥
 
 #the control key. hat symbol (ctrl-f)
 VK_CONTROL=⌃
 
 #the separator character used between modifiers (none on Mac OS)
-MODIFIER_SEPARATOR= 
+MODIFIER_SEPARATOR=
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!ENTITY header.label   "Títol breu"> 
+<!ENTITY header.label   "Títol breu">
 <!ENTITY message.label  "Aquí hi van alguns texts de mostra.">
-<!ENTITY editfield0.label "Nom d'usuari:"> 
-<!ENTITY editfield1.label "Contrasenya:"> 
+<!ENTITY editfield0.label "Nom d'usuari:">
+<!ENTITY editfield1.label "Contrasenya:">
 <!ENTITY checkbox.label  "Comprova">
 <!ENTITY copyCmd.label  "Copia">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
--- a/toolkit/chrome/global/config.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/config.dtd
@@ -49,18 +49,18 @@
 <!-- Columns -->
 
 <!ENTITY prefColumn.label "Nom de la preferència">
 <!ENTITY lockColumn.label "Estat">
 <!ENTITY typeColumn.label "Tipus">
 <!ENTITY valueColumn.label "Valor">
 <!-- Tooltips -->
 
-<!ENTITY prefColumnHeader.tooltip "Feu clic per ordenar"> 
-<!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per seleccionar les columnes a visualitzar"> 
+<!ENTITY prefColumnHeader.tooltip "Feu clic per ordenar">
+<!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per seleccionar les columnes a visualitzar">
 <!-- Context Menu -->
 
 <!ENTITY copyPref.key "C">
 <!ENTITY copyPref.label "Copia">
 <!ENTITY copyPref.accesskey "C">
 <!ENTITY copyName.label "Copia el nom">
 <!ENTITY copyName.accesskey "n">
 <!ENTITY copyValue.label "Copia el valor">
--- a/toolkit/chrome/global/console.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/console.dtd
@@ -51,18 +51,18 @@
 <!ENTITY messages.accesskey "M">
 <!ENTITY clear.label    "Esborra">
 <!ENTITY clear.accesskey  "E">
 <!ENTITY codeEval.label   "Codi:">
 <!ENTITY codeEval.accesskey "o">
 <!ENTITY evaluate.label   "Avalua">
 <!ENTITY evaluate.accesskey "v">
 
-<!ENTITY copyCmd.label    "Copia"> 
-<!ENTITY copyCmd.accesskey  "C"> 
-<!ENTITY copyCmd.commandkey "C"> 
+<!ENTITY copyCmd.label    "Copia">
+<!ENTITY copyCmd.accesskey  "C">
+<!ENTITY copyCmd.commandkey "C">
 <!ENTITY sortFirst.label   "Ordre: del primer a l'últim">
 <!ENTITY sortFirst.accesskey "p">
 <!ENTITY sortLast.label   "Ordre: de l'últim al primer">
 <!ENTITY sortLast.accesskey "l">
-<!ENTITY closeCmd.commandkey "w"> 
-<!ENTITY focus1.commandkey  "l"> 
-<!ENTITY focus2.commandkey  "d"> 
+<!ENTITY closeCmd.commandkey "w">
+<!ENTITY focus1.commandkey  "l">
+<!ENTITY focus2.commandkey  "d">
--- a/toolkit/chrome/global/dialog.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/dialog.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
 button-accept=D'acord
 button-cancel=Cancel·la
 button-help=Ajuda
 button-disclosure=Més informació
-accesskey-accept= 
-accesskey-cancel= 
+accesskey-accept=
+accesskey-cancel=
 accesskey-help=j
 accesskey-disclosure=i
--- a/toolkit/chrome/global/intl.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/intl.properties
@@ -19,14 +19,14 @@ pluralRule=1
 # browser/components/preferences/fonts.xul
 font.language.group=x-western
 # Localization Note: Add the code for your language at the front of this entry,
 # leaving "en-us, en" for fallback. It's recommended to use the same form, e.g.
 # "ja-jp, ja, en-us, en"
 intl.accept_languages=ca, en-us, en
 intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-1, UTF-8
 intl.charset.default=ISO-8859-1
-intl.charset.detector= 
+intl.charset.detector=
 intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
 # valid intl.menuitems.appendedacceskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
-intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys= 
+intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys=
 # valid intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys=true
--- a/toolkit/chrome/global/printPreviewProgress.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printPreviewProgress.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE printPreviewProgress.dtd Main UI for Print Preview Progress Dialog -->
-<!ENTITY printWindow.title "Exemple d'impressió"> 
-<!ENTITY title  "Títol:"> 
+<!ENTITY printWindow.title "Exemple d'impressió">
+<!ENTITY title  "Títol:">
 <!ENTITY preparing "S'està preparant…">
 <!ENTITY progress "Progrés:">
--- a/toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE printProgress.dtd Main UI for Print Progress Dialog -->
-<!ENTITY printWindow.title "S'està imprimint"> 
-<!ENTITY title  "Títol:"> 
+<!ENTITY printWindow.title "S'està imprimint">
+<!ENTITY title  "Títol:">
 <!ENTITY progress "Progrés:">
 <!ENTITY preparing "S'està preparant…">
 <!ENTITY printComplete "Ha finalitzat la impressió.">
 
-<!ENTITY dialogCancel.label "Cancel·la"> 
+<!ENTITY dialogCancel.label "Cancel·la">
 <!ENTITY dialogClose.label "Tanca">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (percentPrint):
 
   This string is used to format the text to the right of the progress
   meter.
 
   #1 will be replaced by the percentage of the file that has been saved -->
 
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
@@ -42,17 +42,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY goToLineCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY goToLineCmd.commandkey "l">
 
 <!ENTITY viewMenu.label      "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey    "V">
 <!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY reloadCmd.commandkey "r">
-<!ENTITY menu_wrapLongLines.title "Ajusta les línies llargues"> 
+<!ENTITY menu_wrapLongLines.title "Ajusta les línies llargues">
 <!ENTITY menu_wrapLongLines.accesskey "r">
 <!ENTITY menu_highlightSyntax.label "Ressaltat de sintaxis">
 <!ENTITY menu_highlightSyntax.accesskey "s">
 <!ENTITY menu_textSize.label "Mida del text">
 <!ENTITY menu_textSize.accesskey "M">
 <!ENTITY menu_textEnlarge.label "Augmenta">
 <!ENTITY menu_textEnlarge.accesskey "g">
 <!ENTITY menu_textReduce.label "Redueix">
@@ -71,11 +71,11 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY backCmd.label "Enrere">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Endavant">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia la ubicació de l'enllaç">
-<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "L">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label "Copia l'adreça de correu electrònic">
-<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "E">
+<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more downloads in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "500">
-<!ENTITY window.height          "300"> 
+<!ENTITY window.height          "300">
 
 <!ENTITY starting.label          "S'està iniciant…">
 <!ENTITY scanning.label          "S'està escanejant si hi ha virus…">
 
 <!ENTITY downloads.title         "Baixades">
 
 <!ENTITY cmd.pause.label         "Pausa">
 <!ENTITY cmd.pause.accesskey       "a">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/help/help.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/help/help.dtd
@@ -32,17 +32,17 @@ fullZoomResetCmd.commandkey2 are alterna
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
 
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
 <!-- + is above this key on many keyboards -->
-<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> 
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "=">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY helpSearch.commandkey     "k">
 
 <!ENTITY zLevel.label          "Sempre a dalt">
 <!ENTITY zLevel.accesskey        "t">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -16,17 +16,19 @@
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.description.label  "El &brandShortName; està instal·lant els connectors…">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label      "El &brandShortName; ha acabat d'instal·lar els connectors que hi mancaven:">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Informeu-vos sobre els connectors o cerqueu manualment els connectors que hi manquen.">
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label        "Cal que es reiniciï el &brandShortName; per a que els connectors funcionin.">
 
 <!ENTITY missingPlugin                    "Cal un connector per mostrar aquest contingut.">
-<!ENTITY clickToPlayPlugin                  "Fes un toc aquí per activar el connector.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (tapToPlayPlugin): Mobile (used for touch interfaces) only has one type of plugin possible. -->
+<!ENTITY tapToPlayPlugin                   "Toqueu aquí per activar el connector.">
+<!ENTITY clickToPlayPlugins                 "Feu clic aquí per activar els connectors.">
 <!ENTITY disabledPlugin                   "S'ha inhabilitat el connector.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "S'ha blocat aquest connector per la vostra protecció.">
 
 <!ENTITY installPlugin                    "Instal·la un connector…">
 <!ENTITY managePlugins                    "Gestiona els connectors…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.post): include a starting space as needed -->