[ca] update from Pootle (thunderbird)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 16 Nov 2014 13:18:27 +0000
changeset 1655 f3bbd4a71d3dd1ca3166b371b234cf7338dca058
parent 1654 1216ce777d8ade5da9ad9ba1b0fbfeae4b5ee012
child 1656 e252b516a93009720cee9c55f5ef0f4387b56446
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
[ca] update from Pootle (thunderbird)
mail/chrome/messenger/messenger.properties
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -341,17 +341,17 @@ draftMessageButton=Edita
 draftMessageButtonKey=E
 
 # msgHdrViewOverlay.js
 openLabel=Obre
 openLabelAccesskey=O
 saveLabel=Anomena i desa…
 saveLabelAccesskey=A
 detachLabel=Separa…
-detachLabelAccesskey=D
+detachLabelAccesskey=p
 deleteLabel=Suprimeix
 deleteLabelAccesskey=u
 deleteAttachments=Les següents adjuncions se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionades.
 emptyAttachment=Aquest fitxer adjunt sembla que està buit.\nConsulteu amb la persona que l'ha enviat.\nSovint, els tallafocs o els antivirus de les empreses suprimeixen els fitxers adjunts.
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
@@ -697,53 +697,49 @@ threadPane.columnPicker.confirmFolder.wi
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Aquest web (%S) vol instal·lar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=P
 
 lwthemePostInstallNotification.message=S'ha instal·lat un tema nou.
 lwthemePostInstallNotification.undoButton=Desfés
-lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=U
+lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=D
 lwthemePostInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=t
 
 # safeModeRestart
 safeModeRestartPromptTitle=Reinicia amb els complements inhabilitats
 safeModeRestartPromptMessage=Esteu segur que voleu inhabilitar tots els complements i reiniciar?
 safeModeRestartButton=Reinicia
 
 # LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
 # version of the update: "Update to 28.0".
 update.downloadAndInstallButton.label=Actualitza a la versió %S
-update.downloadAndInstallButton.accesskey=A
+update.downloadAndInstallButton.accesskey=u
 
 websearch.setDefault=Defineix com a motor de cerca per defecte
 websearch.isDefault=Actualment aquest és el motor de cerca per defecte
 
-# missing plugin installer
-missingpluginsMessage.title=Per mostrar el contingut d'aquesta pàgina fa falta un connector addicional.
-missingpluginsMessage.button.label=Instal·la els connectors que falten…
-missingpluginsMessage.button.accesskey=I
 outdatedpluginsMessage.title=Alguns connectors que utilitza aquesta pàgina estan desactualitzats.
 outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Actualitza els connectors…
 outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=u
 blockedpluginsMessage.title=Per la vostra protecció, s'han bloquejat alguns connectors que utilitza aquesta pàgina.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Detalls…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=D
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Actualitza els connectors…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=u
 crashedpluginsMessage.title=El connector %S ha fallat.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Actualitza la pàgina
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=A
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Envia un informe de fallada
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=E
 crashedpluginsMessage.learnMore=Més informació...
-carbonFailurePluginsMessage.message=Aquesta pàgina demana permís per utilitzar un connector que només pot funcionar en mode 32 bits
-carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Reinicia en mode 32 bits
+carbonFailurePluginsMessage.message=Aquesta pàgina demana permís per utilitzar un connector que només pot funcionar en mode de 32 bits
+carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Reinicia en mode de 32 bits
 carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=R
 
 # Sanitize
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
 # clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
 # changed to this.  See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
 sanitizeDialog2.everything.title=Neteja tot l'historial
 sanitizeButtonOK=Neteja'l ara
@@ -754,19 +750,19 @@ sanitizeEverythingWarning2=Es netejarà tot l'historial.
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has modified the default set of history items to clear.
 sanitizeSelectedWarning=Es netejaran tots els elements seleccionats.
 
 learnMoreAboutIgnoreThread=Més informació…
 learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = M
 undoIgnoreThread=Desfés Ignora la conversa
-undoIgnoreThreadAccessKey=U
+undoIgnoreThreadAccessKey=D
 undoIgnoreSubthread=Desfés Ignora la subconversa
-undoIgnoreSubthreadAccessKey=U
+undoIgnoreSubthreadAccessKey=D
 # LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
 ignoredThreadFeedback=No es mostraran les respostes de la conversa «#1».
 # LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
 ignoredSubthreadFeedback=No es mostraran les respostes de la subconversa «#1».
 # LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
 # #1 is the number of threads
 ignoredThreadsFeedback=No es mostraran les respostes de la conversa seleccionada.;No es mostraran les respostes de les #1 converses seleccionades.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.