catalan update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Tue, 11 Nov 2008 17:02:17 +0100
changeset 45 f23f7b82322a66d2a023fa5829b2e72d6ea399ee
parent 44 47c943d6076a40029a89f3a413782c1f25ba2581
child 47 1905198cd46750fd31b8e88a8271854a5484d062
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
catalan update
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -382,16 +382,17 @@
 <!ENTITY read.only.title.label      "Títol:">
 <!ENTITY read.only.repeat.label     "Repetició:">
 <!ENTITY read.only.location.label    "Ubicació:">
 <!ENTITY read.only.category.label    "Categoria:">
 <!ENTITY read.only.organizer.label    "organitzador/a:">
 <!ENTITY read.only.reply.label      "Respon:">
 <!ENTITY read.only.accept.label     "Hi assistiré">
 <!ENTITY read.only.decline.label     "No hi assistiré">
+<!ENTITY read.only.tentative.label 		 "Potser hi assistiré">
 <!ENTITY read.only.needs.action.label  "Ho confirmaré més tard">
 <!ENTITY read.only.reminder.label    "Recorda-m'ho:">
 <!ENTITY read.only.attendees.label    "Assistents">
 <!ENTITY read.only.description.label   "Descripció">
 <!ENTITY read.only.documents.label    "Documents">
 <!ENTITY read.only.link.label 		"Enllaç relacionat">
 
 
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -154,17 +154,17 @@ filepickerTitleExport=Exporta
 filterIcs=iCalendar (%1$S)
 filterXml=Document XML (%1$S)
 filterHtml=Pàgina web (%1$S)
 filterOutlookCsv=Valors separats per comes d'Outlook (%1$S)
 filterWav=Àudio en forma d'ona (%1$S)
 
 
 # Remote calendar errors
-errorTitle=Error en obtenir el calendari
+genericErrorTitle=S'ha produït un error
 httpPutError=La publicació del fitxer de calendari ha fallat.\nCodi d'estat: %1$S: %2$S
 otherPutError=La publicació del fitxer de calendari ha fallat.\nCodi d'estat: 0x%1$S
 readOnlyMode=S'ha produït un error quan es llegien les dades per al calendari: %1$S. S'ha posat en mode només de lectura, perquè els canvis podrien suposar una pèrdua de dades. Podeu canviar aquesta configuració triant «Edita el calendari».
 disabledMode=S'ha produït un error quan es llegien les dades per al calendari: %1$S. S'ha deshabilitat fins que sigui més segur utilitzar-lo.
 minorError=S'ha produït un error en llegir les dades per al calendari: %1$S. No obstant això, aquest error sembla ser menor; per això, el programa intentarà continuar.
 stillReadOnlyError=S'ha produït un error en llegir les dades per al calendari: %1$S.
 utf8DecodeError=S'ha produït un error en descodificar un fitxer iCalendar (ics) com UTF-8. Comproveu que el fitxer, incloent-hi els símbols i les lletres accentuades, està codificat fent servir la codificació de caràcters UTF-8.
 icsMalformedError=L'anàlisi del fitxer iCalendar (ics) ha fallat. Comproveu que aquest compleix la sintaxi de fitxer d'iCalendar (ics).
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
@@ -454,8 +454,11 @@ pref.timezone.America.Resolute=Amèrica/Resolute
 pref.timezone.America.St_Barthelemy=Amèrica/St. Bartomeu
 
 # added with 0.1.2008d:
 pref.timezone.America.Argentina.San_Luis=Amèrica/Argentina/Sant Lluís
 pref.timezone.America.Santarem=Amèrica/Santarem
 pref.timezone.Asia.Ho_Chi_Minh=Àsia/Ho Chi Minh
 pref.timezone.Asia.Kolkata=Àsia/Calcuta
 
+# added with 0.1.2008i:
+pref.timezone.America.Argentina.Salta=Amèrica/Argentina/Salta
+
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -52,29 +52,33 @@ imipHtml.organizer=Organitzador:
 imipHtml.description=Descripció:
 imipHtml.comment=Comentari:
 
 imipAddToCalendar.label=Afegeix al calendari
 imipAddedItemToCal=S'ha afegit la cita al calendari
 imipCanceledItem=La cita s'ha suprimit
 imipUpdatedItem=La cita s'ha modificat
 imipBarCancelText=Aquest missatge conté una canceŀlació d'una cita.
+imipBarRefreshText=Aquest missatge demana l'actualització d'una cita.
+imipBarPublishText=Aquest missatge conté una cita.
 imipBarRequestText=Aquest missatge conté una invitació a una cita.
 imipBarUpdateText=Aquest missatge conté un canvi d'una cita ja existent.
-imipBarAlreadyAddedText=Aquest missatge conté una invitació a una cita que ja havia estat afegida al vostre calendari.
+imipBarAlreadyProcessedText=Aquest missatge conté una invitació a una cita que ja ha estat tractada.
 imipBarReplyText=Aquest missatge conté una resposta a una invitació.
-imipBarUnsupportedText=Aquest missatge conté una cita que aquesta versió del Lightning no ha pogut processar.
+imipBarUnsupportedText=Aquest missatge conté una cita que aquesta versió del Lightning no ha pogut tractar.
+imipBarProcessingFailed=El tractament del missatge ha fallat. Estat: %1$S.
 imipAcceptInvitation.label=Accepta
 imipCancelInvitation.label=Suprimeix
 imipDeclineInvitation.label=Refusa
-imipUpdateInvitation.label=Actualitza
+imipUpdate.label=Actualitza
 imipAcceptTentativeInvitation.label=Temptativa
-imipSendMailTitle=Notificació als assistents
-imipSendMail=Voleu enviar ara una notificació per correu electrònic?
-imipSendMailOutlook2000CompatMode=És compatible amb l'Outlook 2000 i l'Outlook 2002.
+imipSend.label=Envia
+imipSendMail.title=Notificació via correu electrònic
+imipSendMail.text=Voleu enviar una notificació via correu electrònic ara?
+imipSendMail.Outlook2000CompatMode.text=És compatible amb l'Outlook 2000 i l'Outlook 2002.
 imipNoIdentity=Cap
 
 itipReplySubject=Resposta d'una invitació a una cita: %1$S
 itipReplyBodyAccept=%1$S ha acceptat la vostra invitació a una cita.
 itipReplyBodyDecline=%1$S ha refusat la vostra invitació a una cita.
 itipRequestSubject=Invitació a una cita: %1$S
 itipRequestBody=%1$S us ha invitat a %2$S
 itipCancelSubject=Cita canceŀlada: %1$S