Update mobile
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 30 Sep 2010 09:16:21 +0200
changeset 297 f05b45b76431a64dee40fe381f2b2545def3ff9d
parent 296 2b63e3074b9b7637ec9860a2e3f2b6f34fef0709
child 298 21a7d91141bd93343d7f31ec02c1e141c00d8192
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Update mobile
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -11,16 +11,23 @@ addonsSearchSuccess2.button=Neteja la ce
 addonsBrowseAll.label=Navega per tots els complements
 addonsBrowseAll.description=addons.mozilla.org en té molts per explorar
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonsSearchMore.label): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 total number of add-ons that match the search terms
 addonsSearchMore.label=Mostra el resultat;Mostra tots els #1 resultats
 
+addonsWhatAre.label=Què són els complements?
+addonsWhatAre.button=Més informació
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonsWhatAre.description):
+# #1 is the application name
+addonsWhatAre.description=Les aplicacions són complements que us permeten personalitzar el #1 amb funcionalitat addicional o un estil. Podeu fer-vos un #1 propi.
+
 # LOCALIZATION NOTE (addonsSearchMore.description): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of search results currently visible
 addonsSearchMore.description=Si no és el resultat que cercàveu, proveu això;Si aquests #1 resultats no és el que cercàveu, proveu això
 
 addonsSearchEngine.description=Cerca integrada
 
 addonsConfirmInstall.title=Instal·lació del complement
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
-<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
-<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
-<!ENTITY rights.intro-header  "Conegueu els vostres drets">
-<!ENTITY rights.intro "El &brandFullName; és programari lliure i de codi obert, creat per una comunitat de milers de desenvolupadors d'arreu del món. Hi ha certs punts que caldria que coneguéssiu:">
-
-<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
-   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
-   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
-   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
-   chunk, it can be left blank.
-
-   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
-   deliberate for formatting around the embedded links. -->
-<!ENTITY rights.intro-point1a "El &brandShortName; es posa a la vostra disposició sota els termes de la ">
-<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License (Llicència Pública de Mozilla)">
-<!ENTITY rights.intro-point1c ". Això significa que podeu utilitzar, copiar i distribuir el &brandShortName; a altres. També es permet obertament la modificació del codi font del &brandShortName; per tal que s'adequï a les vostres necessitats. La Mozilla Public License us dóna també el dret de distribuir versions modificades.">
-
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla no us atorga cap dret sobre els logotips i marques de Mozilla i Firefox. Podeu trobar més informació referent a la política de marques ">
-<!ENTITY rights.intro-point2b "ací">
-<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
-
-<!-- point 3 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point3a "Les polítiques de privadesa dels productes de &vendorShortName; poden trobar-se ">
-<!ENTITY rights.intro-point3b "ací">
-<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
-
-<!-- point 3 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Qualsevol política de privadesa d'aquest producte cal llistar-la ací.">
-
-<!-- point 4 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també us ofereix serveis d'informació web opcionals, com ara el servei SafeBrowsing; malgrat tot, no podem garantir que siguin 100&#37; acurats o mancats d'errors. Per a més detalls, com ara la informació de com inhabilitar aqueixos serveis, pot trobar-se als ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "termes de servei">
-<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
-
-<!-- point 4 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorpora serveis web, tots aquells termes de servei que s'hi apliquin cal enllaçar-los a la secció de ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "serveis web">
-<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
-
-<!ENTITY rights.webservices-header "Serveis web del &brandFullName;">
-
-<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
-   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
-   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
-   updated. -->
-<!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), com ara el SafeBrowsing, que està disponible per al vostre ús amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu aquests serveis o no considereu els termes acceptables, podeu inhabilitar el SafeBrowsing obrint les preferències de l'aplicació, seleccionant la secció ">
-<!ENTITY rights.webservices-b "Seguretat">
-<!ENTITY rights.webservices-c " , i desmarcant llavors «&blockAttackSites.label;» i «&blockWebForgeries.label;»">
-
-<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los si s'escau, cal incloure-ho ací.">
-
-<!-- point 1 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquin per a aquest producte cal llistar-los ací.">
-
-<!-- points 1-7 text for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; i els seus coŀlaboradors, llicenciadors i socis treballen per a proporcionar la informació sobre pesca electrònica i programari maliciós més acurada i al dia possible. No obstant això, no podem garantir que aqueixa informació sigui completa i mancada d'errors: alguns llocs perillosos poden eŀludir-ne la detecció i alguns llocs segurs poden haver estat identificats com a perillosos per error.">
-<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els serveis a discreció.">
-<!ENTITY rights.webservices-term3 "Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del &brandShortName;, i disposeu de tots els drets necessaris per a fer-ho. &vendorShortName; i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets del serveis. Aquests termes no estan pensats per a limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al &brandShortName; i a les versions de codi font corresponents del &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "Els serveis es proporcionen «tal qual». &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors s'eximeixen de totes les garanties, tant expresses com implícites, incloent sense cap mena de limitació, garanties que els serveis són comercials i que s'escauen als vostres propòsits particulars. Assumiu tot el risc de seleccionar els serveis per als vostres propòsits i pel que fa a llur qualitat i rendiment. Algunes jurisdicciones no permeten l'exclusió o limitació de les garanties implícites; en aquest cas, aquestes no podrien aplicar-se-us.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "Excepte pel que estableixi la llei, &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors no seran responsables de cap dany especial, incidental, conseqüüent, punitiu o exemplar que sorgeixi arran de l'ús del &brandShortName; i els seus serveis. La responsabilitat coŀlectiva en aquests termes no excedirà dels $500 (500 dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de certs danys i, per tant, aquestes podrien no aplicar-se-us.">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; pot actualitzar aquests termes quan sigui necessari cada cert temps. Aquests no poden modificar-se o canceŀlar-se sense l'acord escrit de &vendorShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term7 "Aquests termes es regeixen segons les lleis de l'estat de California, EUA, excloent-ne el conflicte amb les provisions legals. Si cap part d'aquests termes esdevé invàlida o sense cap aplicació possible, les parts que en quedin romandran amb plena força i efecte. En cas de conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió original en llengua anglesa, prevaldrà la versió en llengua anglesa.">