Update
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 30 Jul 2010 21:04:50 -0700
changeset 232 ef80d7cbec1fef937f6abb9e5d57978f36c25c87
parent 231 611ddc5071cee152c1e96092d2ea4134cfc44624
child 233 d7ebd800d10e5ed183553af834d489b2f8e26473
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd
browser/feedback/main.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -167,16 +167,17 @@
 <!ENTITY webConsoleCmd.label     "Consola web">
 <!ENTITY webConsoleCmd.accesskey   "w">
 <!ENTITY webConsoleCmd.commandkey   "k">
 
 <!ENTITY inspectMenu.label      "Inspecciona">
 <!ENTITY inspectMenu.accesskey    "o">
 <!ENTITY inspectMenu.commandkey    "I">
 
+<!ENTITY inspectPanelTitle.label   "HTML">
 <!ENTITY inspectButton.label     "Inspecciona">
 <!ENTITY inspectButton.accesskey   "I">
 <!ENTITY inspectNextButton.label   "Següent">
 <!ENTITY inspectNextButton.accesskey "n">
 <!ENTITY inspectPreviousButton.label "Anterior">
 <!ENTITY inspectPreviousButton.accesskey "r">
 <!ENTITY inspectStyleButton.label   "Estil">
 <!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "s">
@@ -248,16 +249,18 @@
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "H">
 
 <!ENTITY appMenuPrintCmd.label "Imprimeix">
 <!ENTITY appMenuCustomize.label "Personalitza">
 <!ENTITY appMenuToolbarLayout.label "Format de la barra d'eines…">
 <!ENTITY appMenuSidebars.label "Barres laterals">
 <!ENTITY appMenuHelp.label "Ajuda">
 
+<!ENTITY developerMenu.label "Desenvolupador">
+
 <!ENTITY openCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY urlbar.placeholder      "Vés a un lloc web">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Canvia a la pestanya:">
 <!ENTITY urlbar.accesskey "d">
 
 <!-- 
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -42,16 +42,23 @@ addonInstallManage.accesskey=O
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
 # #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
 # #4 is the application version
 addonError-1=No s'ha pogut baixar el complement perquè el #2 ha tingut un problema de connexió.
 addonError-2=No s'ha pogut instal·lar el complement de #2 perquè no coincideix amb el complement que esperava el #3.
 addonError-3=No s'ha pogut instal·lar el complement baixat de #2 perquè sembla que era defectuós.
 addonError-4=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè el #3 no podia modificar el fitxer necessari.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
+# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
+addonLocalError-1=No es pot instal·lar el complement per un error del sistema de fitxers.
+addonLocalError-2=No es pot instal·lar el complement perquè no coincideix amb allò que esperava el complement #3.
+addonLocalError-3=No es pot instal·lar el complement perquè sembla estar malmès.
+addonLocalError-4=No es pot instal·lar #1 perquè #3 no pot modificar el fitxer necessari.
 addonErrorIncompatible=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè no és compatible amb el #3 #4.
 addonErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè hi ha un gran risc que pugui comportar problemes d'estabilitat o de seguretat.
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Aquest lloc web (%S) ha intentat instal·lar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet-ho
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=e
--- a/browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd
@@ -8,8 +8,10 @@
 <!ENTITY warnOpenManyTabs.accesskey    "o">
 
 <!ENTITY showTabBar.label       "Mostra sempre la barra de pestanyes">
 <!ENTITY showTabBar.accesskey     "b">
 
 <!ENTITY switchToNewTabs.label    "En obrir un enllaç en una nova pestanya, vés-hi immediatament">
 <!ENTITY switchToNewTabs.accesskey  "s">
 
+<!ENTITY showTabsInTaskbar.label     "Mostra les previsualitzacions de les pestanyes a la barra de tasques del Windows">
+<!ENTITY showTabsInTaskbar.accesskey   "q">
--- a/browser/feedback/main.properties
+++ b/browser/feedback/main.properties
@@ -10,16 +10,17 @@ testpilot.turnOff = Desactiva els estudi
 
 # studies window
 testpilot.studiesWindow.noStudies = Ara estem treballant en un nou estudi; aviat us reclamarà l'atenció! Estigueu a l'aguait!
 testpilot.studiesWindow.uploading = S'està pujant…
 testpilot.studiesWindow.unableToReachServer = No s'ha pogut contactar amb Mozilla; torneu-ho a provar més tard.
 testpilot.studiesWindow.thanksForContributing = Gràcies per col·laborar-hi!
 testpilot.studiesWindow.finishedOn = Finalitzat el %S
 testpilot.studiesWindow.canceledStudy = (Heu cancel·lat l'estudi)
+testpilot.studiesWindow.missedStudy = (Heu perdut l'ocasió de fer l'estudi)
 testpilot.studiesWindow.willStart = S'iniciarà el %S
 testpilot.studiesWindow.gatheringData = Actualment se n'estan recollint dades.
 testpilot.studiesWindow.willFinish = Finalitzarà el %S
 testpilot.studiesWindow.proposeStudy = Proposeu el vostre propi estudi
 
 # for pages
 testpilot.page.commentsAndDiscussions = Comentaris i discussions »
 testpilot.page.proposeATest = Proposeu-hi un test »
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -30,23 +30,20 @@
 <!ENTITY cmd.findUpdates.accesskey      "C">
 <!ENTITY cmd.preferences.label        "Preferències">
 <!ENTITY cmd.preferences.accesskey      "P">
 <!ENTITY cmd.about.label           "Quant a">
 <!ENTITY cmd.about.accesskey         "a">
 
 <!ENTITY cmd.enableAddon.label        "Habilita">
 <!ENTITY cmd.enableAddon.accesskey      "H">
-<!ENTITY cmd.enableAddon.tooltip       "Habilita el complement">
 <!ENTITY cmd.disableAddon.label        "Inhabilita">
 <!ENTITY cmd.disableAddon.accesskey      "I">
-<!ENTITY cmd.disableAddon.tooltip       "Inhabilita el complement">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.label       "Suprimeix">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.accesskey     "r">
-<!ENTITY cmd.uninstallAddon.tooltip      "Desinstal·la el complement">
 <!ENTITY cmd.showPreferences.label      "Preferències">
 <!ENTITY cmd.showPreferences.tooltip     "Canvia les preferències del complement">
 <!ENTITY cmd.contribute.label         "Col·labora-hi">
 <!ENTITY cmd.contribute.accesskey       "C">
 <!ENTITY cmd.contribute.tooltip        "Col·labora en el desenvolupament del complement">
 
 <!-- detail view -->
 <!ENTITY detail.version.label         "Versió">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -39,8 +39,15 @@ installDisablePending=Reinicia per inhab
 installFailed=Error en la instal·lació
 installCancelled=S'ha cancel·lat la instal·lació
 
 #LOCALIZATION NOTE: %1$S is the addon name, %2$S is brand name
 restartToEnable=S'habilitarà %1$S després de reiniciar el %2$S
 restartToDisable=S'inhabilitarà %1$S després de reiniciar el %2$S
 restartToUninstall=Se suprimirà %1$S després de reiniciar el %2$S
 restartToUpgrade=S'actualitzarà %1$S després de reiniciar el %2$S
+
+uninstallAddonTooltip=Desinstal·la el complement
+uninstallAddonRestartRequiredTooltip=Desinstal·la aquest complement (cal reiniciar)
+enableAddonTooltip=Habilita el complement
+enableAddonRestartRequiredTooltip=Habilita aquest complement (cal reiniciar)
+disableAddonTooltip=Inhabilita el complement
+disableAddonRestartRequiredTooltip=Inhabilita aquest complement (cal reiniciar)