mail and suite updates
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Fri, 19 Nov 2010 20:43:55 +0100
changeset 349 e946a3f52006f6a9bac9ba941da339696d3d0632
parent 348 689e7868a92caac18a4b07512c12ef7a81f44663
child 350 515956856032c3f755a34dec6486b998f9383b86
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
mail and suite updates
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/vCardImportMsgs.properties
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -301,17 +301,17 @@
 <!ENTITY calendar.alarm.dismissall.label      "Para totes les alarmes" >
 
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.5minutes.label    "5 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.10minutes.label   "10 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.15minutes.label   "15 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.30minutes.label   "30 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.45minutes.label   "45 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.1hour.label     "1 hora" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.2hours.label     "2 hoes" >
+<!ENTITY calendar.alarm.snooze.2hours.label     "2 hores" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.1day.label      "1 dia" >
 
 <!-- Calendar Server Dialog -->
 <!ENTITY calendar.server.dialog.title.edit     "Edita el calendari">
 <!ENTITY calendar.server.dialog.name.label     "Nom del calendari:">
 
 <!-- Calendar Properties -->
 <!ENTITY calendarproperties.color.label  "Color:">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -86,12 +86,12 @@ indexingFolderStatusVague=S'està determinant quins missatges de #1 s'han d'indexar
 indexingStatusExact=S'està indexant el missatge #1 de #2;S'està indexant el missatge #1 de #2 (#3% del total)
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolderStatusExact):
 #  #1 is the number of the message currently being indexed
 #  #2 is the total number of messages being indexed
 #  #3 is the percentage of indexing that is complete
 #  #4 is a folder name
 indexingFolderStatusExact=S'està indexant el missatge #1 de #2 de la carpeta #4;S'està indexant el missatge #1 de #2 de la carpeta #4 (#3% del total)
 # LOCALIZATION NOTE (indexedFolder): #1 number of messages; #2 folder name
-indexedFolder=S'ha indexat #1 missatges de la carpeta #2;S'ha indexat #1 missatges de la carpeta #2
+indexedFolder=S'ha indexat #1 missatges de la carpeta #2;S'han indexat #1 missatges de la carpeta #2
 # LOCALIZATION NOTE (indexedFolderStatus): #1 number of seconds spent indexing
 indexedFolderStatus=ha tardat #1 segon;ha tardat #1 segons
 
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -102,17 +102,17 @@
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey    "B">
 
 <!ENTITY folderProps.name.label "Nom:">
 <!ENTITY folderProps.name.accesskey       "N">
 <!ENTITY folderProps.location.label       "Ubicació:">
 <!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">
 
 
-<!ENTITY folderSharingTab.label "S'està compartint">
+<!ENTITY folderSharingTab.label "Compartició">
 <!ENTITY privileges.button.label "Privilegis">
 <!ENTITY privileges.button.accesskey       "P">
 <!ENTITY permissionsDesc.label "Teniu els permisos següents:">
 <!ENTITY folderType.label "Tipus de carpeta:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label "Quota">
 <!ENTITY folderQuotaRoot.label "Arrel de la quota:">
 <!ENTITY folderQuotaUsage.label "Utilització:">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
@@ -3,18 +3,16 @@
 
 <!ENTITY importFromWin.label "Importa les opcions, paràmetres de compte, llibreta d'adreces i altres dades des de:">
 <!ENTITY importFromNonWin.label "Importa les preferències, paràmetres dels comptes, llibreta d'adreces i altres dades des de:">
 
 <!ENTITY importFromNothing.label "No importis res">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey "r">
 <!ENTITY importFromSeamonkey2.label "Netscape 6, 7, Mozilla 1.x o SeaMonkey">
 <!ENTITY importFromSeamonkey2.accesskey "N">
-<!ENTITY importFromNetscape4.label "Netscape 4.x">
-<!ENTITY importFromNetscape4.accesskey "4">
 <!ENTITY importFromOExpress.label "Outlook Express">
 <!ENTITY importFromOExpress.accesskey "u">
 <!ENTITY importFromOutlook.label "Outlook">
 <!ENTITY importFromOutlook.accesskey "O">
 <!ENTITY importFromEudora.label "Eudora">
 <!ENTITY importFromEudora.accesskey "E">
 
 <!ENTITY importSource.title "Importació de la configuració i les carpetes de correu">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
@@ -1,51 +1,35 @@
 profileName_format=%S %S
 
 # Browser Specific
 sourceNameSeamonkey=Netscape 6/7/Mozilla
-sourceNameDogbert=Netscape 4
 sourceNameOExpress=Outlook Express
 sourceNameOutlook=Outlook
 
 # Import Sources
-1_dogbert=Preferències
 1_seamonkey=Preferències
 
-2_dogbert=Paràmetres del compte
 2_seamonkey=Paràmetres del compte
 2_oexpress=Paràmetres del compte
 2_outlook=Paràmetres del compte
 2_eudora=Paràmetres del compte
 
-4_dogbert=Llibretes d'adreces
 4_seamonkey=Llibretes d'adreces
 4_oexpress=Llibreta d'adreces
 4_outlook=Llibreta d'adreces
 4_eudora=Llibreta d'adreces
 
-8_dogbert=Entrenament del correu brossa
 8_seamonkey=Entrenament del correu brossa
 
-16_dogbert=Contrasenyes desades
 16_seamonkey=Contrasenyes desades
 
-32_dogbert=Altres dades
 32_seamonkey=Altres dades
 
-64_dogbert=Carpetes dels grups de discussió
 64_seamonkey=Carpetes dels grups de discussió
 
-128_dogbert=Carpetes del correu
 128_seamonkey=Carpetes del correu
 128_oexpress=Carpetes del correu
 128_outlook=Carpetes del correu
 128_eudora=Carpetes del correu
 
 256_eudora=Filtres
 
-# mailDirName needs to be set to the same value as in 4.x
-# see bug #55449
-mailDirName=Correu
-
-# newsDirName needs to be set to the same value as in 4.x
-# see bug #55449
-newsDirName=Grups de discussió
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
@@ -53,14 +53,15 @@
 <!ENTITY editButton.label "Edita...">
 <!ENTITY editButton.accesskey "E">
 <!ENTITY removeButton.label "Elimina">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "i">
 <!ENTITY lookIn.label "Cerca a: ">
 <!ENTITY lookIn.accesskey "r">
 <!ENTITY for.label "per:">
 <!ENTITY for.accesskey "e">
+<!ENTITY for.placeholder           "Nom o correu">
 <!ENTITY addressMessageTo.label "Adreçar el missatge a:">
 
 <!-- Tooltips items --> 
 <!ENTITY addressPickerNewButton.tooltip "Crea una nova targeta de llibreta d'adreces">
 <!ENTITY addressPickerEditButton.tooltip "Edita la targeta seleccionada">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -89,17 +89,17 @@
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey    "B">
 
 <!ENTITY folderProps.name.label "Nom:">
 <!ENTITY folderProps.name.accesskey       "N">
 <!ENTITY folderProps.location.label       "Ubicació:">
 <!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">
 
 
-<!ENTITY folderSharingTab.label "S'està compartint">
+<!ENTITY folderSharingTab.label "Compartició">
 <!ENTITY privileges.button.label "Privilegis">
 <!ENTITY privileges.button.accesskey       "P">
 <!ENTITY permissionsDesc.label "Teniu els permisos següents:">
 <!ENTITY folderType.label "Tipus de carpeta:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label "Quota">
 <!ENTITY folderQuotaRoot.label "Arrel de la quota:">
 <!ENTITY folderQuotaUsage.label "Utilització:">
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,19 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY securityMenu.label "Seguretat">
-<!ENTITY securityMenu.accesskey "e">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Requereix xifratge">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "e">
 
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Sense xifratge">
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "n">
-
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Signa digitalment">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "S">
 
 <!ENTITY menu_securityStatus.label "Seguretat del missatge">
 <!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "g">
 
 <!ENTITY securityButton.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityButton.tooltip "Mostra o canvia els paràmetres de seguretat">
--- a/suite/chrome/mailnews/vCardImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/vCardImportMsgs.properties
@@ -8,17 +8,15 @@ vCardImportName=Fitxer vCard (.vcf)
 vCardImportDescription=Importa una llibreta d'adreces amb format vCard
 
 vCardImportAddressName=Llibreta d'adreces vCard
 
 # LOCALIZATION NOTE (vCardImportAddressSuccess): %S is replaced by the
 # name of the address book being imported.
 vCardImportAddressSuccess=S'ha importat la llibreta d'adreces %S
 
-vCardImportAddressBadParam=S'ha passat un paràmetre erroni per importar la llibreta d'adreces.
-
 # LOCALIZATION NOTE (vCardImportAddressSuccess): %S is replaced by the
 # name of the address book being imported.
 vCardImportAddressBadSourceFile=S'ha produït un error en accedir al fitxer de la llibreta d'adreces %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (vCardImportAddressSuccess): %S is replaced by the
 # name of the address book being imported.
 vCardImportAddressConvertError=S'ha produït un error en la importació de la llibreta d'adreces %S, no s'han pogut importar totes les adreces.