merge 18753d86a007
authorPhilippe M. Chiasson <gozer@mozillamessaging.com>
Mon, 06 Oct 2008 13:37:26 -0400
changeset 31 e6bb1b764ccd807a9d23150151ab13860ffe31d9
parent 30 18753d86a007c8af977c3c496af20d20bc331d99 (current diff)
parent 27 bd6e589c1798668cb87027ef0e9104bb3f4977ad (diff)
child 34 da1e7d24ce13bf2ba4b41a17574d945c9d1cbc8a
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
merge 18753d86a007
.hgtags
suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/defaultClientDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/defaultClientDialog.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!ENTITY defaultClient.title "Client per defecte">
 <!ENTITY defaultClient.intro "Utilitza el &brandShortName; com client per defecte per a:">
 
+<!ENTITY browser.label "Navegador">
 <!ENTITY email.label "Correu electrònic">
 <!ENTITY newsgroups.label "Grups de discussió">
-<!ENTITY rss.label "Canals RSS">
 
 <!ENTITY checkOnStartup.label "Fes sempre aquesta comprovació quan s'iniciï el &brandShortName;">
 <!ENTITY checkOnStartup.accesskey "a">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
@@ -0,0 +1,9 @@
+<!ENTITY defaultClient.title "Client per defecte">
+<!ENTITY defaultClient.intro "Utilitza el &brandShortName; com client per defecte per a:">
+
+<!ENTITY email.label "Correu electrònic">
+<!ENTITY newsgroups.label "Grups de discussió">
+<!ENTITY rss.label "Canals RSS">
+
+<!ENTITY checkOnStartup.label "Fes sempre aquesta comprovació quan s'iniciï el &brandShortName;">
+<!ENTITY checkOnStartup.accesskey "a">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -0,0 +1,23 @@
+missingpluginsMessage.title=Calen connectors addicionals per a mostrar tots el contingut multimèdia d'aquesta pàgina.
+missingpluginsMessage.button.label=Instaŀla-hi els connectors que hi manquen…
+missingpluginsMessage.button.accesskey=I
+
+blockedpluginsMessage.title=S'han blocat alguns connectors necessaris per a aquesta pàgina per la vostra protecció.
+blockedpluginsMessage.infoButton.label=Detalls…
+blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=D
+blockedpluginsMessage.searchButton.label=Actualitza els connectors…
+blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=u
+
+popupWarning=El %S ha evitat que el lloc web obri una finestra emergent.
+popupWarningMultiple=El %S ha evitat que el lloc web obri %S finestres emergents.
+popupWarningButton=Preferències
+popupWarningButton.accesskey=P
+
+xpinstallHostNotAvailable=servidor central desconegut
+xpinstallPromptWarning=El %S ha evitat que el lloc (%S) us demani instaŀlar programari al vostre ordinador.
+xpinstallPromptInstallButton=Instaŀla-hi programari…
+xpinstallPromptInstallButton.accesskey=I
+xpinstallDisabledMessageLocked=El vostre administrador de sistemes ha inhabilitat la instaŀlació de programari.
+xpinstallDisabledMessage=La instaŀlació de programari es troba actualment inhabilitada. Feu clic a Habilita per a tornar-ho a provar.
+xpinstallDisabledButton=Habilita
+xpinstallDisabledButton.accesskey=H
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/overrides/netErrorApp.dtd
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!-- Override app-specific error messages for SeaMonkey -->
+
+<!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Sona malament, porta'm millorar a la meua pàgina d'inici">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
+contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
+which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
+netError.xhtml) because it exposes functionality specific to SeaMonkey. -->
+
+<!ENTITY securityOverride.warningText "
+<p>No hauríeu d'afegir una excepció si esteu utilitzant una connexió d'Internet de la qual no en confieu completament, o si no esteu acostumat a veure un avís d'aquest servidor.</p>
+
+<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/>
+<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&securityOverride.exceptionButtonLabel;'/>
+">
+
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
@@ -1,24 +1,17 @@
-
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Advanced' prefs settings -->
 <!ENTITY pref.advanced.title     "Avançat">
 
 <!ENTITY prefEnableJava.caption    "Característiques que ajuden a interpretar les pàgines web">
 
 <!ENTITY enbJavaCheck.label "Habilita el Java">
 <!ENTITY enbJavaCheck.accesskey "J">
 
-<!ENTITY prefTurbo.caption "Inici ràpid">
-<!ENTITY enableTurbo.label "Mantingues el &brandShortName; en memòria per a millorar-ne l'inici">
-<!ENTITY enableTurboCheck.accesskey "t">
-
-<!ENTITY prefTurbo.desc       "Si activeu aquest element, part del &brandShortName; romandrà en memòria encara que no es faci servir, permetent llavors que s'iniciï més ràpid en cridar-se.">
-
-<!ENTITY prefJvmConf.caption    "Selecció d'una versió Java (després de cap canvi cal reiniciar)">
-<!ENTITY jvm.name          "Versió">
-<!ENTITY jvm.home          "Camí">
-
 <!ENTITY systemPref.caption "Preferències del sistema">
 <!ENTITY systemPrefCheck.label "Utilitza les preferències des del sistema">
 <!ENTITY systemPrefCheck.accesskey "s">
 <!ENTITY systemPref.desc "Marqueu aquest quadre per a heretar les preferències del sistema. Els paràmetres del sistema substituiran les preferències del &brandShortName;.">
 
+<!ENTITY prefCheckDefault.caption  "Integració al sistema">
+<!ENTITY prefCheckDefaultClient.label "Comproveu els paràmetres d'aplicació per defecte a l'inici">
+<!ENTITY prefCheckDefaultClient.accesskey "C">
+
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applicationManager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applicationManager.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
 <!ENTITY appManager.title   "Detalls de l'aplicació">
 <!ENTITY appManager.style   "width: 40ch; min-height: 20em;">
-<!ENTITY remove.label     "Suprimeix>
+<!ENTITY remove.label     "Suprimeix">
 <!ENTITY remove.accesskey   "r">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
@@ -22,9 +22,8 @@
 <!ENTITY neverRadio.accesskey "M">
 <!ENTITY autoRadio.label "Automàticament">
 <!ENTITY autoRadio.accesskey "a">
 
 <!ENTITY prefetchTitle.label "Càrrega prèvia d'enllaços">
 <!-- <!ENTITY enablePrefetch.label     "Enable link prefetching"> -->
 <!ENTITY enablePrefetch.label "Durant la inactivitat, prepara les pàgines web designades de manera que els enllaços que incloguin es carreguin més ràpidament.">
 <!ENTITY enablePrefetch.accesskey "D">
-<!-- <!ENTITY prefetchDesc.label      "If you check this item, &brandShortName; will follow special directives from websites to prefetch content while the browser is idle. Websites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker."> -->
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
@@ -0,0 +1,22 @@
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Location Bar prefs panel -->
+<!ENTITY pref.locationBar.title        "Barra d'ubicació">
+
+<!ENTITY autoComplete.label          "Autocompleció">
+<!ENTITY enableAutoComplete.label       "Autocompleció del vostre historial de navegació mentre escriviu">
+<!ENTITY enableAutoComplete.accesskey     "A">
+<!ENTITY autoCompleteAutoFill.label      "Ompliu-ho automàticament amb la millor coincidència">
+<!ENTITY autoCompleteAutoFill.accesskey    "u">
+<!ENTITY autoCompleteShowPopup.label      "Mostra una llista de resultats que hi coincideixen">
+<!ENTITY autoCompleteShowPopup.accesskey    "s">
+<!ENTITY autoCompleteMatchOnlyTyped.label   "Troba coincidències només amb els llocs web que hàgiu teclejat anteriorment">
+<!ENTITY autoCompleteMatchOnlyTyped.accesskey "m">
+
+<!ENTITY searchEngine.label          "Motor de cerca d'Internet">
+<!ENTITY showSearchEngine.label        "Mostra el motor de cerca per defecte">
+<!ENTITY showSearchEngine.accesskey      "e">
+
+<!ENTITY unknownLocations.label        "Ubicacions desconegudes">
+<!ENTITY domainGuessing.label         "Afegeix &quot;www.&quot; i &quot;.com&quot; a la ubicació si no es troba la pàgina web">
+<!ENTITY domainGuessing.accesskey       "f">
+<!ENTITY keywords.label            "Realitza una cerca web quan el text introduït no sigui una ubicació web">
+<!ENTITY keywords.accesskey          "R">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/preftree.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE Lists preferences categories that appear on the left of the preferences dialog -->
-<!ENTITY appear.label "Aspecte">
-<!ENTITY fonts.label "Tipus de lletra">
-<!ENTITY colors.label "Colors">
-<!ENTITY themes.label "Temes">
-<!--LOCALIZATION NOTE (navigator.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY navigator.label "Navegador">
-<!ENTITY history.label "Historial">
-<!ENTITY bidi.label "Opcions Bidi">
-<!ENTITY languages.label "Llengües">
-<!ENTITY applications.label "Aplicacions d'ajuda">
-<!--LOCALIZATION NOTE (smartBrowse.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY smartBrowse.label "Inteŀligent">
-<!ENTITY tabWindows.label "Navegació en pestanyes">
-<!ENTITY compose.label "Redactor">
-<!ENTITY editing.label "Nova pàgina">
-<!ENTITY publish.label "Publica">
-<!ENTITY offline.label "Fora de línia">
-<!ENTITY security.label "Privadesa i seguretat">
-<!ENTITY advance.label "Avançat">
-<!ENTITY down.label "Baixa">
-<!ENTITY cache.label "Memòria cau">
-<!ENTITY proxies.label "Servidors intermediaris">
-<!ENTITY httpnetworking.label "Connexions HTTP">
-<!ENTITY smart.label "Instaŀlació programari">
-<!ENTITY debug.label "Depura">
-<!ENTITY debug1.label "Esdeveniments">
-<!ENTITY debug2.label "Xarxa">
-<!ENTITY download.label "Baixades">
-<!ENTITY keynav.label "Navegació amb teclat">
-<!ENTITY search.label "Cerca d'Internet">
-<!ENTITY policies.label "Normes de seguretat">
-<!ENTITY mousewheel.label "Roda del ratolí">
-<!ENTITY scriptsAndWindows.label "Sequències i finestres">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -11,11 +11,9 @@ SoundFiles=Sons
 oldTheme=Heu seleccionat un tema que es va dissenyar per a una versió anterior del %brand% i que és incompatible amb la versió actual del %brand%. Si us plau, cerqueu-ne una versió actualitzada. Podeu desinstaŀlar aquest tema prement al botó «Desinstaŀla el tema».
 
 languageAlert=Si us plau, reinicieu el %brand% per utilitzar el paràmetre Nova llengua preferit.
 languageTitle=Canvia la llengua
 
 prefSaveFailedAlert=No s'ha pogut desar el fitxer de preferències. Qualsevol canvi de les preferències es perdrà al final d'aquesta sessió.
 prefSaveFailedTitle=Error de desament
 
-groupIsSet=-- S'ha definit el grup de pàgines inicials --
-
 labelDefaultFont=Per defecte (%font_family%)
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/profile/profileSelection.properties
@@ -0,0 +1,7 @@
+deleteLocked=El %S no pot suprimir el perfil «%S» perquè està en ús.
+deleteProfile=En suprimir un perfil, aquest s'eliminarà de la llista de perfils i no es podrà desfer l'acció.\n\nEs pot triar també suprimir els fitxers de dades del perfil, incloent-hi el vostre correu emmagatzemat i els certificats. Aquesta opció suprimira la carpeta «%S» i no pot desfer-se.\n\nVoleu suprimir els fitxers de dades del perfil?\n\n
+
+manageTitle=Gestió dels perfils d'usuari
+selectTitle=Selecció dels perfils d'usuari
+
+dirLocked=El %S no pot utilitzar el perfil «%S». Potser es troba en ús, no disponible o bé malmès.\n\nTrieu un altre perfil o creeu-ne un de nou.
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -543,17 +543,17 @@
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "b">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Cerca missatges…">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "i">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Propietats…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "o">
 <!ENTITY folderContextCopyLocation.label "Copia la ubicació de la carpeta">
 <!ENTITY folderContextCopyLocation.accesskey "C">
 
-<!---SearchBar-->
+<!-- SearchBar -->
 <!-- also used by addressbook -->
 <!ENTITY SearchSubjectOrSender.label "L'assumpte o el remitent conté:">
 <!ENTITY SearchSubjectOrSender.accesskey "s">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "El nom o l'adreça electrònica conté:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "n">
 <!ENTITY advancedButton.label "Avançat…">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "A">