Subscriu-me
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 14 Feb 2009 20:45:38 +0100
changeset 123 e37059cd6f3a24227ad12260cb8ff9cfc96891f2
parent 122 8222ffdcdf758eae98a95a703879d8386024d3f7
child 124 922f03e85ed1a95a8342263d9311aabf5ab908ee
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Subscriu-me
calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
--- a/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
@@ -54,17 +54,17 @@
 <!ENTITY event.delete.event.accesskey      "s">
 
 <!ENTITY event.delete.tasks           "Suprimeix les tasques seleccionades">
 <!ENTITY event.delete.tasks.accesskey      "p">
 
 <!ENTITY calendar.pagesetup.label        "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY calendar.pagesetup.accesskey      "u">
 
-<!ENTITY calendar.subscribe.label        "Subscriu a un calendari remot…">
+<!ENTITY calendar.subscribe.label        "Subscriu-me a un calendari remot…">
 <!ENTITY calendar.subscribe.accesskey      "r">
 
 <!ENTITY calendar.reloadserver.label      "Actualitza els calendaris remots">
 <!ENTITY calendar.reloadserver.key       "R">
 <!ENTITY calendar.reloadserver.accesskey    "z">
 
 <!ENTITY calendar.publish.calendar.label    "Publica el calendari…">
 <!ENTITY calendar.publish.calendar.accesskey  "b">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -144,17 +144,17 @@ 5020=S'està comprovant l'espai de noms de l'IMAP…
 5021="El servidor de correu indica que pot ser que no tingueu cap carpeta personal de correu. Si us plau, comproveu les vostres subscripcions.
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_PROMPT_USER_2
 ## @loc None
 5024=Les carpetes a què no us hagueu subscrit no apareixeran a les vostres llistes de carpetes, però us hi podreu subscriure més endavant seleccionant Fitxer / Subscriu.
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_CUSTOM
 ## @loc None
-5026=Si us plau, seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure…
+5026=Seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure…
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_SUCCESSFUL
 ## @loc None
 5028=L'actualització ha tingut èxit.
 
 ## @name IMAP_GETTING_ACL_FOR_FOLDER
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5029): Do not translate the word "ACL" below.
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -144,17 +144,17 @@ 5020=S'està comprovant l'espai de noms de l'IMAP...
 5021="El servidor de correu indica que pot ser que no tingueu cap carpeta personal de correu. Si us plau, comproveu les vostres subscripcions.
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_PROMPT_USER_2
 ## @loc None
 5024=Les carpetes a què no us hagueu subscrit no apareixeran a les vostres llistes de carpetes, però us hi podreu subscriure més endavant seleccionant Fitxer / Subscriu.
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_CUSTOM
 ## @loc None
-5026=Si us plau, seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure...
+5026=Seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure...
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_SUCCESSFUL
 ## @loc None
 5028=L'actualització ha tingut èxit.
 
 ## @name IMAP_GETTING_ACL_FOR_FOLDER
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5029): Do not translate the word "ACL" below.
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -28,17 +28,17 @@
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Recupera els missatges nous de">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Tots els comptes">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Recupera els següents 500 missatges dels grups de discussió">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Envia els missatges per enviar">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY subscribeCmd.label "Subscriu a un grup de discussió…">
+<!ENTITY subscribeCmd.label "Subscriu-me a un grup de discussió…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY renameFolder.label "Reanomena la carpeta…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY compactFolders.label "Compacta les carpetes">
 <!ENTITY compactFolders.accesskey "t">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Buida la paperera">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY importCmd.label "Importa…">
@@ -451,17 +451,17 @@
 <!ENTITY folderContextSendUnsentMessages.label "Envia els missatges per enviar">
 <!ENTITY folderContextSendUnsentMessages.accesskey "v">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.accesskey "u">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.label "Marca el grup de discussió com a llegit">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.label "Marca la carpeta com a llegida">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.accesskey "l">
-<!ENTITY folderContextSubscribe.label "Subscriu a un grup de discussió…">
+<!ENTITY folderContextSubscribe.label "Subscriu-me a un grup de discussió…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "b">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Cerca…">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "e">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Propietats…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "p">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Paràmetres…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "e">