up2date thunderbird
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 10 Dec 2008 18:02:18 +0100
changeset 69 e34a6660be46d4764ef204e0a4a1f1b4cc901241
parent 68 97a25f5db3a6d033c04d6056078954e64263998d
child 70 26400c3bd3d9b6cc4ce5e2067248c31e44458a7c
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
up2date thunderbird
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,18 +1,28 @@
 <!ENTITY securityTitle.label "Seguretat">
+<!ENTITY securityTab.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityHeading.label "Per enviar i rebre missatges signats o xifrats, heu d'indicar tant un certificat de signatura digital com un certificat de xifratge.">
 <!ENTITY encryptionGroupTitle.label "Xifratge">
 <!ENTITY encryptionChoiceLabel.label "Utilitza xifratge en enviar missatges:">
-<!ENTITY neverEncrypt.label "Mai">
-<!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Sempre (inhabilita l'enviament tret que tots els destinataris tinguin un certificat)">
-<!ENTITY encryptionCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
-<!ENTITY certificate.button "Seleccioneu…">
-<!ENTITY certificate_clear.button "Buida">
+<!ENTITY neverEncrypt.label "Mai (no utilitzis cap xifratge)">
+<!ENTITY neverEncrypt.accesskey "M">
+<!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Obligatori (no es pot enviar cap missatge llevat que tots els destinataris tinguin certificats)">
+<!ENTITY alwaysEncryptMessage.accesskey "u">
+<!ENTITY encryptionCert.message "Utilitzeu aquest certificat per a xifrar i desxifrar els missatges que se us envien">
+<!ENTITY digitalSign.certificate.button "Seleccioneu…">
+<!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "S">
+<!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Neteja">
+<!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "j">
+<!ENTITY encryption.certificate.button "Seleccioneu…">
+<!ENTITY encryption.certificate.accesskey "u">
+<!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Neteja">
+<!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "e">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Signatura digital">
 <!ENTITY signMessage.label "Signa els missatges digitalment">
-<!ENTITY signingCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
+<!ENTITY signMessage.accesskey "d">
+<!ENTITY signingCert.message "Utilitzeu aquest certificat per a signar digitalment els missatges que envieu:">
 
 <!ENTITY certificates.label   "Certificats">
-<!ENTITY managecerts.label   "Visualitza els certificats">
-<!ENTITY managecerts.accesskey "t">
-<!ENTITY managedevices.label  "Dispositius de seguretat">
-<!ENTITY managedevices.accesskey "s">
+<!ENTITY manageCerts.label   "Visualitza els certificats">
+<!ENTITY manageCerts.accesskey "t">
+<!ENTITY manageDevices.label  "Dispositius de seguretat">
+<!ENTITY manageDevices.accesskey "s">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -102,16 +102,18 @@
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "a">
 <!ENTITY undoDeleteMsgCmd.label "Desfés Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY redoDeleteMsgCmd.label "Refés Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY undoMoveMsgCmd.label "Desfés Mou el missatge">
 <!ENTITY redoMoveMsgCmd.label "Refés Mou el missatge">
 <!ENTITY undoCopyMsgCmd.label "Desfés Copia el missatge">
 <!ENTITY redoCopyMsgCmd.label "Refés Copia el missatge">
+<!ENTITY undoMarkAllCmd.label "Desfés marcar-ho tot com a llegit">
+<!ENTITY redoMarkAllCmd.label "Refés marcar-ho tot com a llegit">
 <!ENTITY undoDefaultCmd.label "Desfés">
 <!ENTITY undoDefaultCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY redoDefaultCmd.label "Refés">
 <!ENTITY redoDefaultCmd.accesskey "R">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.label "Barra d'eines de la Missatgeria">
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.accesskey "r">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -16,18 +16,16 @@
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.label    "Immediatament en mostrar-los">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey  "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
   "After displaying for [___] seconds",
   using (markAsReadDelay.label) and a number (secondsLabel.label). -->
 <!ENTITY markAsReadDelay.label     "Després de mostrar-los durant">
 <!ENTITY markAsReadDelay.accesskey   "e">
 <!ENTITY secondsLabel.label      "segons">
-<!ENTITY showFolderColumns.label "Mostra les columnes expandides a la subfinestra de la carpeta.">
-<!ENTITY showFolderColumns.accesskey  "c">
 <!ENTITY openMsgIn.label        "Obre els missatges en:">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.label     "Una finestra de missatge nova">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.accesskey   "f">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.label     "Una finestra de missatge ja existent">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey   "x">
 <!ENTITY configEditDesc.label     "Configuració avançada">
 <!ENTITY configEdit.label       "Editor de configuració…">
 <!ENTITY configEdit.accesskey     "g">