mozilla suite catalan update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Fri, 09 Jan 2009 15:59:12 +0100
changeset 99 e1941bb2685d6c5147f260bd81912740b7ff0b8c
parent 98 4f016a9b1879a82d7ad5197b00194e9e3be08163
child 100 5ab07021960bd9fa8be7c95e7960261a8546b790
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
mozilla suite catalan update
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/oeImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/outlookImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -68,17 +68,17 @@
 
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY deleteAbCmd.label 						"Suprimeix la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY deleteContactCmd.label 				"Suprimeix el contacte">
 <!ENTITY deleteContactsCmd.label 				"Suprimeix els contactes">
 <!ENTITY deleteListCmd.label          "Suprimeix la llista">
 <!ENTITY deleteListsCmd.label          "Suprimeix les llistes">
-<!ENTITY deleteItemsCmd.labe          "Suprimeix els elements">
+<!ENTITY deleteItemsCmd.label          "Suprimeix els elements">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label 		"Intercanvia el nom i el cognom">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.accesskey 	"v">
 <!ENTITY propertiesCmd.label "Propietats…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (propertiesCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY propertiesCmd.accesskey 				"i">
 <!ENTITY propertiesCmd.key 						"i">
 
 <!-- View Menu -->
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -109,21 +109,25 @@ cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
 cityOrStateAndZip=%1$S %2$S
 
 stateZipSeparator=
 
 prefixTo=A
 prefixCc=Cc
 prefixBcc=Cco
+emptyEmailAddCard=No podeu afegir un contacte que no tingui una adreça de correu primària
+emptyEmailAddCardTitle=No es pot afegir el contacte
 addressBook=Llibreta d'adreces
 
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Llibreta d'adreces personal
 ldap_2.servers.history.description=Adreces recollides
+## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
+ldap_2.servers.oe.description=Contactes OE
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Llibreta d'adreces de Mac OS X
 
 # status bar stuff
 ## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus):
 ## %1$S is address book name, %2$S is contact count
 totalContactStatus=Nombre total de contactes a %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
--- a/suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
@@ -45,17 +45,17 @@
 # Short name of import module
 ## @name EUDORAIMPORT_NAME
 ## @loc None
 2000=Eudora
 
 # Description of import module
 ## @name EUDORAIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
-2001=Correu i llibretes d'adreces de l'Eudora
+2029=Correu, llibretes d'adreces i configuració de l'Eudora
 
 # Success message
 ## @name EUDORAIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2002): In the following sentence,
 # the %S represents a string to be inserted at runtime (the name of the Mailbox), 
 # and the %d is a number (the number of messages imported). Do not translate %d or %S, but
 # instead insert them in your text at the appropriate places.
--- a/suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
@@ -1,8 +1,7 @@
-<!ENTITY newMessageCmd2.key "N">
 <!ENTITY newMessageCmd.key "M">
 <!ENTITY newMessageCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY newMessageCmd.accesskey "M">
 
 <!ENTITY newContactCmd.label       "Contacte de la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY newContactCmd.accesskey     "C">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -302,18 +302,18 @@ alertNoSearchFoldersSelected=Heu de triar com a mínim una carpeta per cercar per a la carpeta de cerca desada.
 kiloByteAbbreviation=%dKB
 megaByteAbbreviation=%dMB
 
 # Error message if message for a message id wasn't found
 errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S
 
 confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
-confirmPhishingUrl=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
-
+confirmPhishingUrl1=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. La majoria de llocs legítims utilitzen nomes en comptes de números. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
+confirmPhishingUrl2=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Feu clic ací per a carregar sempre el contingut remot de %1$S.
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 growlNotification=Correu nou
 
 # mailCommands.js
--- a/suite/chrome/mailnews/oeImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/oeImportMsgs.properties
@@ -47,17 +47,17 @@
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook Express
 
 # Description of import module
 ## @name OEIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2001): In this item, don't translate "Outlook Express"
-2001=Correu i llibretes d'adreces de l'Outlook Express
+2011=Correu, llibretes d'adreces i configuració de l'Outlook Express
 
 # Success message
 ## @name OEIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2002): In this item, don't translate "%S" or "%d"
 ## The variable %S will contain the name of the Mailbox
 ## The variable %d will contain the number of messages
 
--- a/suite/chrome/mailnews/outlookImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/outlookImportMsgs.properties
@@ -47,17 +47,17 @@
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook
 
 # Description of import module
 ## @name OUTLOOKIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2001): In this item, don't translate "Outlook"
-2001=Correu i llibretes d'adreces de l'Outlook
+2010=Correu, llibretes d'adreces i configuració de l'Outlook
 
 # Success message
 ## @name OUTLOOKIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2002): In this item, don't translate "%S" or "%d"
 ## The variable %S will receive the name of the mailbox
 ## The variable %d will receive the number of messages
 2002=Bústia %S: s'han importat %d missatges
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -105,10 +105,12 @@
 <!ENTITY completionText.label "Si us plau, comproveu que la informació de sota és correcta.">
 <!ENTITY serverTypePrefix.label "Tipus del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY serverNamePrefix.label "Nom del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Nom del servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nom del servidor de grups de discussió (NNTP):">
 <!ENTITY downloadOnLogin.label "Baixa els missatges ara">
 <!ENTITY deferStorageDesc.label "Marqueu aquesta casella de selecció per a emmagatzemar el correu d'aquest compte en la safata d'entrada global de les carpetes locals. Altrament, el compte apareixerà com un de nivell superior i el seu correu s'emmagatzemarà en el seu propi directori.">
 <!ENTITY deferStorage.label "Utilitza la safata d'entrada global (emmagatzema el correu a les carpetes locals)">
+<!ENTITY deferStorage.accesskey "g">
+
 <!ENTITY clickFinish.label "Feu un clic a Finalitza per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Feu un clic a Fet per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">