copy 1.9.1 files to mail, suite, calendar
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Wed, 02 Dec 2009 22:45:55 +0100
changeset 180 e04f36b170d6635d647d09e6fd2c855d3ca9ec79
parent 179 5dcc76e064479f681366fce8133eb24656ee4de6
child 181 6380526a8dc5e54011ef330bcffb23aa5a33971d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
copy 1.9.1 files to mail, suite, calendar
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/pref-directory-add.dtd
mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/credits.dtd
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/mime.properties
mail/chrome/messenger/msgAccountCentral.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
mail/chrome/messenger/search-operators.properties
mail/chrome/messenger/search.properties
mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
mail/installer/custom.properties
mail/installer/mui.properties
mail/installer/override.properties
suite/chrome/branding/brand.properties
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
suite/chrome/browser/pageInfo.properties
suite/chrome/browser/region.properties
suite/chrome/common/bookmarks/sortFolder.dtd
suite/chrome/common/certError.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
suite/chrome/common/history/history.dtd
suite/chrome/common/history/places.properties
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/sanitize.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/mime.properties
suite/chrome/mailnews/msgAccountCentral.dtd
suite/chrome/mailnews/msgmdn.properties
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-identity-edit.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
suite/chrome/mailnews/start.dtd
suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
suite/installer/windows/custom.properties
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -45,41 +45,47 @@
 
 <!ENTITY newevent.from.label     "Des de" >
 <!ENTITY newevent.to.label      "fins a" >
 <!ENTITY newevent.attendees.notify.label "Invita als assistents">
 
 <!ENTITY newevent.status.label 		  "Estat">
 <!ENTITY newevent.status.accesskey 	  "s" >
 <!ENTITY newevent.status.none.label    "Sense especificar" >
+<!ENTITY newevent.status.none.accesskey    "e" >
 <!ENTITY newevent.status.cancelled.label  "Canceŀlada" >
+<!ENTITY newevent.status.cancelled.accesskey "n" >
 <!ENTITY newevent.status.tentative.label  "Provisional" >
+<!ENTITY newevent.status.tentative.accesskey "P" >
 <!ENTITY newevent.status.confirmed.label  "Confirmada" >
+<!ENTITY newevent.status.confirmed.accesskey "C" >
 <!ENTITY newevent.status.needsaction.label "Necessita una acció" >
 <!ENTITY newevent.status.inprogress.label "En procés" >
 <!ENTITY newevent.status.completed.label  "Finalitzada el dia" >
 
 <!-- The following entity is for New Task dialog only -->
 <!ENTITY newtodo.percentcomplete.label "&#37; realitzat">
 
 <!-- Menubar -->
 <!ENTITY event.menu.file.label              "Fitxer">
 <!ENTITY event.menu.file.accesskey            "F">
 <!ENTITY event.menu.file.new.label            "Nou">
 <!ENTITY event.menu.file.new.accesskey          "N">
 <!ENTITY event.menu.file.new.event.label         "Cita">
 <!ENTITY event.menu.file.new.event.accesskey       "C">
 <!ENTITY event.menu.file.new.message.label        "Missatge">
 <!ENTITY event.menu.file.new.message.accesskey      "M">
-<!ENTITY event.menu.file.new.address.label        "Targeta de la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY event.menu.file.new.address.accesskey      "g">
+<!ENTITY event.menu.file.new.contact.label        "Contacte de la llibreta d'adreces">
+<!ENTITY event.menu.file.new.contact.accesskey      "C">
 <!ENTITY event.menu.file.close.label           "Tanca">
 <!ENTITY event.menu.file.close.accesskey         "T">
 <!ENTITY event.menu.file.save.label           "Desa">
 <!ENTITY event.menu.file.save.accesskey         "D">
+<!ENTITY event.menu.item.delete.label          "Suprimeix…">
+<!ENTITY event.menu.item.delete.accesskey        "S">
 <!ENTITY event.menu.file.page.setup.label        "Configuració de la pàgina">
 <!ENTITY event.menu.file.page.setup.accesskey      "u">
 <!ENTITY event.menu.file.print.label           "Imprimeix">
 <!ENTITY event.menu.file.print.accesskey         "I">
 
 <!ENTITY event.menu.edit.label              "Edita">
 <!ENTITY event.menu.edit.accesskey            "E">
 <!ENTITY event.menu.edit.undo.label           "Desfés">
@@ -158,16 +164,17 @@
 <!ENTITY event.invite.attendees.accesskey         "I">
 <!ENTITY event.email.attendees.label           "Escriu un correu a tots els assistents…">
 <!ENTITY event.email.attendees.accesskey         "t">
 <!ENTITY event.email.tentative.attendees.label      "Escriu un correu a tots els assistents indecisos…">
 <!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey    "i">
 
 <!-- Toolbar -->
 <!ENTITY event.toolbar.save.label            "Desa i tanca">
+<!ENTITY event.toolbar.delete.label           "Suprimeix">
 <!ENTITY event.toolbar.attendees.label          "Convida als assistents">
 <!ENTITY event.toolbar.spellcheck.label         "Verficació ortogràfica">
 <!ENTITY event.toolbar.privacy.label           "Privadesa">
 <!ENTITY event.toolbar.attachments.label         "Adjunta">
 
 <!-- Main page -->
 <!ENTITY event.title.textbox.label            "Títol:" >
 <!ENTITY event.title.textbox.accesskey          "T">
@@ -342,16 +349,19 @@
 <!ENTITY event.freebusy.zoom       "Escala:">
 <!ENTITY event.freebusy.plus       "Hora següent" >
 <!ENTITY event.freebusy.minus      "Hora anterior" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.free   "Lliure" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy   "Ocupada" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.unknown  "Sense informació" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_tentative "Intent" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_unavailable "Fora de l'oficina" >
+<!ENTITY event.attendee.role.required      "Assistent necessari">
+<!ENTITY event.attendee.role.optional      "Assistent opcional">
+<!ENTITY event.attendee.role.chair       "Cap de la reunió">
 
 <!-- Timezone dialog -->
 
 <!ENTITY timezone.title.label      "Especifiqueu el fus horari">
 
 <!-- Read-Only dialog -->
 
 <!ENTITY read.only.general.label     "General">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -38,106 +38,194 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsRuleDaily3):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Daily repeat rules
 # #1 - number
 # e.g. "every 4 days"
 dailyEveryNth=cada dia;cada #1 dies
 repeatDetailsRuleDaily4=tots els dies entre setmana
 
-# LOCALIZATION NOTE (weeklyNthOn)
+# LOCALIZATION NOTE (weeklyNthOnNounclass...)
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Weekly repeat rules
+# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S) 
+# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
+# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
+# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
+# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
+# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values 
+# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - weekday (one or more)
 # #2 - week interval
 # e.g. "every 3 weeks on Tuesday, Wednesday and Thursday
-weeklyNthOn=tots els %1$S;el %1$S cada #2 setmanes
+weeklyNthOnNounclass1=tots %1$S;cada #2 setmanes %1$S
+weeklyNthOnNounclass2=tots %1$S;cada #2 setmanes %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (weeklyNthOn)
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Weekly repeat rules
 # #1 - interval
 # e.g. "every 5 weeks"
 weeklyEveryNth=cada setmana;cada #1 setmanes
 
+# LOCALIZATION NOTE ('repeatDetailsDay...' and 'repeatDetailsDay...Nounclass'):
+# Week days names and week days noun classes (feminine/masculine grammatical
+# gender) for languages that need different localization when weekdays nouns
+# have different noun classes (genders).
+# For every weekday, in 'repeatDetailsDay...Nounclass' strings write:
+#  "nounclass1"   for languages with grammatical genders -> MASCULINE gender;
+#          for languages with noun classes -> a noun class;
+#          for languages without noun classes or grammatical gender.
+#
+#  "nounclass2"   for languages with grammatical genders -> FEMININE gender;
+#          for languages with noun classes -> a different noun class.
+#
+#  "nounclass3", "nounclass4" and so on for languages that need more than two 
+#          noun classes for weekdays. In this case add corresponding
+#          rule string with "Nounclass..." suffix and ordinal string
+#          "repeatOrdinalxNounclass..."
+# Will be used rule strings with "Nounclass..." suffix corresponding to the 
+# following strings if there is a weekday in the rule string.
 repeatDetailsDay1=diumenge
+repeatDetailsDay1Nounclass=nounclass1
 repeatDetailsDay2=dilluns
+repeatDetailsDay2Nounclass=nounclass1
 repeatDetailsDay3=dimarts
+repeatDetailsDay3Nounclass=nounclass1
 repeatDetailsDay4=dimecres
+repeatDetailsDay4Nounclass=nounclass1
 repeatDetailsDay5=dijous
+repeatDetailsDay5Nounclass=nounclass1
 repeatDetailsDay6=divendres
+repeatDetailsDay6Nounclass=nounclass1
 repeatDetailsDay7=dissabte
+repeatDetailsDay7Nounclass=nounclass1
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsAnd)
 # Used to show a number of weekdays in a list
 # i.e. "Sunday, Monday, Tuesday " + and + " Wednesday"
 # XXX Please file a bug if this makes it hard to localize the list.
 repeatDetailsAnd=i
 
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyNthOfEvery):
+
+# LOCALIZATION NOTE (monthlyNthOfEveryNounclass...):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# %1$S - ordinal
+# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%2$S) 
+# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
+# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
+# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
+# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
+# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values 
+# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings. 
+# %1$S - ordinal with article and noun class/gender corresponding to weekday
 # %2$S - weekday
 # #3 - interval
 # i.e. "the FIRST MONDAY of every 3 months"
-monthlyNthOfEvery=%1$S %2$S de cada mes;%1$S %2$S cada #3 mesos
+monthlyNthOfEveryNounclass1=%1$S %2$S de cada mes;%1$S %2$S cada #3 mesos
+monthlyNthOfEveryNounclass2=%1$S %2$S de cada mes;%1$S %2$S cada #3 mesos
 
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyEveryOfEvery):
+# LOCALIZATION NOTE (monthlyEveryOfEveryNounclass...):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
+# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S) 
+# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
+# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
+# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
+# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
+# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values 
+# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - weekday
 # #2 - interval
 # i.e. "every MONDAY of every 3 months" 
 # more specific: every monday of January, April, July, October
-monthlyEveryOfEvery=tots els %1$S de cada mes; cada #2 mesos, tots els %1$S
+monthlyEveryOfEveryNounclass1=tots els %1$S de cada mes;tots els %1$S cada #2 mesos
+monthlyEveryOfEveryNounclass2=tots els %1$S de cada mes;tots els %1$S cada #2 mesos
+
+# LOCALIZATION NOTE (monthlyLastDayOfNth):
+# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
+# %1$S - day of month
+# #2 - month interval
+# e.g. "the last day of every 3 months"
+monthlyLastDayOfNth=l'últim dia de mes; l'últim dia de mes cada #1 mesos
+
+# LOCALIZATION NOTE (monthlyEveryDayOfNth):
+# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
+# #2 - month interval
+# e.g. "every day of the month every 4 months"
+monthlyEveryDayOfNth=cada dia de cada mes;cada dia de mes cada #2 mesos
+
+# LOCALIZATION NOTE (repeatOrdinal...Nounclass...):
+# Ordinal numbers nouns for every noun class (grammatical genders) of weekdays
+# considered in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings. For languages that need
+# localization according to genders or noun classes.
+# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
+# Add 'repeatOrdinal...Nounclass' strings with suffix 3, 4 and so on for
+# languages with more than two noun classes for weekdays. In this case 
+# must be added corresponding rule strings with 'Nounclass...' suffix and 
+# corresponding values "nounclass..." must be written in
+# 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
+repeatOrdinal1Nounclass1=el primer
+repeatOrdinal2Nounclass1=el segon
+repeatOrdinal3Nounclass1=el tercer
+repeatOrdinal4Nounclass1=el quart
+repeatOrdinal5Nounclass1=el cinquè
+repeatOrdinal-1Nounclass1=l'últim
+repeatOrdinal1Nounclass2=el primer
+repeatOrdinal2Nounclass2=el segon
+repeatOrdinal3Nounclass2=el tercer
+repeatOrdinal4Nounclass2=el quart
+repeatOrdinal5Nounclass2=el cinquè
+repeatOrdinal-1Nounclass2=l'últim
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthlyDayOfNth):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
 # %1$S - day of month
 # #2 - month interval
 # e.g. "day 3 of every 2 months"
 monthlyDayOfNth=el dia %1$S de cada mes;el dia %1$S cada #2 mesos
 
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyLastDayOfNth):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# %1$S - day of month
-# #2 - month interval
-# e.g. "the last day of every 3 months"
-monthlyLastDayOfNth=l'últim dia de cada mes; cada #1 mesos, l'últim dia de mes
-
-repeatDetailsOrdinal1=el primer
-repeatDetailsOrdinal2=el segon
-repeatDetailsOrdinal3=el tercer
-repeatDetailsOrdinal4=el quart
-repeatDetailsOrdinal5=el cinquè
-repeatDetailsOrdinal-1=l'últim
-
 # LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOn):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
 # %1$S - month
 # %2$S - day of month
 # #3 - yearly interval
 # e.g. "every 3 years on December 14"
 yearlyNthOn=cada any, el %2$S %1$S;cada #3 anys, el %2$S %1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOnNthOf):
+# LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOnNthOfNounclass...):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
-# %1$S - ordinal
+# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%2$S) 
+# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
+# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
+# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
+# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
+# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values 
+# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
+# %1$S - ordinal with article and noun class/gender corresponding to weekday
 # %2$S - weekday
 # %3$S - month
-# #4 - number
+# #4 - yearly interval
 # e.g. "the second Monday of every March"
 # e.g "every 3 years the second Monday of March"
-yearlyNthOnNthOf=cada any, %1$S %2$S de %3$S; cada #4 anys, %1$S %2$S de %3$S 
+yearlyNthOnNthOfNounclass1=%1$S %2$S de cada %3$S;cada #4 anys %1$S %2$S de %3$S
+yearlyNthOnNthOfNounclass2=%1$S %2$S de cada %3$S;cada #4 anys %1$S %2$S de %3$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOfNth):
+# LOCALIZATION NOTE (yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
+# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S) 
+# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
+# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
+# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
+# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
+# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values 
+# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - weekday
 # %2$S - month
-# #3 - number
+# #3 - yearly interval
 # e.g. "every Thursday of March"
 # e.g "every 3 years on every Thursday of March"
-yearlyOnEveryNthOfNth=tots els %1$S de %2$S;cada #3 anys tots els %1$S de %2$S
+yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1=tots els %1$S de %2$S;cada #3 anys tots els %1$S de %2$S
+yearlyOnEveryNthOfNthNounclass2=tots els %1$S de %2$S;cada #3 anys tots els %1$S de %2$S
 
 repeatDetailsMonth1=gener
 repeatDetailsMonth2=febrer
 repeatDetailsMonth3=març
 repeatDetailsMonth4=abril
 repeatDetailsMonth5=maig
 repeatDetailsMonth6=juny
 repeatDetailsMonth7=juliol
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -95,16 +95,23 @@
 
 <!ENTITY calendar.nextday.button.tooltip    "Dia següent" >
 <!ENTITY calendar.prevday.button.tooltip    "Dia anterior" >
 <!ENTITY calendar.nextweek.button.tooltip    "Setmana següent" >
 <!ENTITY calendar.prevweek.button.tooltip    "Setmana anterior" >
 <!ENTITY calendar.nextmonth.button.tooltip   "Mes següent" >
 <!ENTITY calendar.prevmonth.button.tooltip   "Mes anterior" >
 
+<!ENTITY calendar.navigation.nextday.tooltip  "Un dia després" >
+<!ENTITY calendar.navigation.prevday.tooltip  "Un dia abans" >
+<!ENTITY calendar.navigation.nextweek.tooltip  "Una setmana després" >
+<!ENTITY calendar.navigation.prevweek.tooltip  "Una setmana abans" >
+<!ENTITY calendar.navigation.nextmonth.tooltip "Un mes després" >
+<!ENTITY calendar.navigation.prevmonth.tooltip "Un mes abans" >
+
 <!ENTITY calendar.newtask.button.label     "Nova tasca" >
 <!ENTITY calendar.newevent.button.label     "Nova cita" >
 
 <!ENTITY calendar.print.button.label      "Imprimeix" >
 
 <!ENTITY calendar.export.calendar        "Exporta el calendari…" >
 
 <!ENTITY calendar.day.button.label     "Vista diària" >
@@ -293,16 +300,20 @@
 <!ENTITY calendarproperties.wcap.label   "Servidor de sistema de calendaris de Java de Sun (WCAP)">
 <!ENTITY calendarproperties.format.label  "Format:">
 <!ENTITY calendarproperties.location.label "Ubicació:">
 <!ENTITY calendarproperties.name.label   "Nom:">
 <!ENTITY calendarproperties.readonly.label "Només de lectura">
 <!ENTITY calendarproperties.firealarms.label "Mostra les alertes">
 <!ENTITY calendarproperties.cache.label  "Memòria cau (EXPERIMENTAL, cal tornar a engegar)">
 <!ENTITY calendarproperties.enabled.label "Mostra aquest calendari">
+<!ENTITY calendarproperties.forceDisabled.label      "No s'ha pogut trobar el proveïdor d'aquest calendari. Això sol passar quan s'han deshabilitat o s'han desinstal·lat complements.">
+<!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.label       "Cancel·la la subscripció">
+<!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.accesskey     "C">
+
 
 <!-- Calendar Publish Dialog -->
 <!ENTITY calendar.publish.dialog.title       "Publica el calendari">
 <!ENTITY calendar.publish.url.label         "URL de publicació">
 <!ENTITY calendar.publish.publish.button   "Publica">
 <!ENTITY calendar.publish.close.button   "Tanca">
 
 <!ENTITY calendar.publish.example.url.description  "Quelcom semblant a http://www.myserver.com/webdav/test.ics">
@@ -320,14 +331,14 @@
 <!ENTITY calendar.print.selected.label "Cites seleccionades">
 <!ENTITY calendar.print.custom.label "Abast de dades personalitzat:">
 <!ENTITY calendar.print.from.label "De:">
 <!ENTITY calendar.print.to.label "Fins:">
 <!ENTITY calendar.print.settingsGroup.label "Paràmetres d'impressió">
 
 <!-- Error reporting -->
 <!ENTITY calendar.error.detail "Detalls…">
-<!ENTITY calendar.error.number "Error número:">
+<!ENTITY calendar.error.code "Codi d'error:">
 <!ENTITY calendar.error.description "Descripció:">
 <!ENTITY calendar.error.title "S'ha produït un error">
 
 
 
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -431,24 +431,16 @@ severalLongCalendarWeeks=Setmanes del ca
 singleShortCalendarWeek=S: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
 # used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
 #  %1$S will be replaced with the index of the start-week
 #  %2$S will be replaced with the index of the end-week
 severalShortCalendarWeeks=S: %1$S-%2$S
 
-oneDayBack=Un dia enrere
-oneDayForward=Un dia endavant
-oneMonthBack=Un mes enrere
-oneMonthForward=Un mes endavant
-oneWeekBack=Una setmana enrere
-oneWeekForward=Una setmana endavant
-gotoToday=Vés al dia d'avui
-
 # Task tree, "Due In" column.
 # LOCALIZATION NOTE (dueInDays, dueInHours): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 dueInDays=#1 dia;#1 dies
 dueInHours=#1 hora;#1 hores
 dueInLessThanOneHour=< 1 hora
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
@@ -517,15 +509,18 @@ datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=data 
 # used for intervals in task with only due date
 # displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
 # (showed only in exported calendar in Html format)
 #  %1$S will be replaced with the date of the due date
 #  %2$S will be replaced with the time of the due date
 datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=data de fi %1$S %2$S
 
 deleteTaskLabel=Suprimeix la tasca
+deleteTaskMessage=Segur que voleu suprimir aquesta tasca?
 deleteTaskAccesskey=S
 deleteItemLabel=Suprimeix
+deleteItemMessage=Segur que voleu suprimir-ho?
 deleteItemAccesskey=S
 deleteEventLabel=Suprimeix la cita
+deleteEventMessage=Segur que voleu suprimir aquesta cita?
 deleteEventAccesskey=S
 
 
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -54,24 +54,27 @@
 <!ENTITY calendar.print.label          "Imprimeix…">
 <!ENTITY calendar.print.key           "P">
 <!ENTITY calendar.print.accesskey        "p">
 
 <!ENTITY calendar.import.label         "Importa…">
 <!ENTITY calendar.import.key          "I">
 <!ENTITY calendar.import.accesskey       "I">
 
-<!ENTITY calendar.export.calendar.label     "Exporta el calendari…">
-<!ENTITY calendar.export.calendar.accesskey   "E">
+<!ENTITY calendar.export.label         "Exporta…">
+<!ENTITY calendar.export.accesskey       "E">
 <!ENTITY calendar.export.selection.label    "Exporta la selecció…">
 <!ENTITY calendar.export.selection.accesskey  "S">
 
 <!ENTITY calendar.publish.label         "Publica…">
 <!ENTITY calendar.publish.accesskey       "b">
 
+<!ENTITY calendar.deletecalendar.label     "Suprimeix el calendari seleccionat…">
+<!ENTITY calendar.deletecalendar.accesskey   "S">
+
 <!ENTITY calendar.menu.customize.label     "Personalitza…">
 <!ENTITY calendar.menu.customize.accesskey   "z">
 
 <!ENTITY showUnifinderCmd.label         "Cerca cites">
 <!ENTITY showUnifinderCmd.accesskey       "C">
 
 <!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.label    "Mostra les tasques en els calendari">
 <!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.accesskey  "t">
@@ -91,20 +94,15 @@
 <!ENTITY goPreviousCmd.month.label       "Mes anterior">
 <!ENTITY goPreviousCmd.accesskey        "a">
 
 <!ENTITY goNextCmd.day.label          "Dia següent">
 <!ENTITY goNextCmd.week.label          "Setmana següent">
 <!ENTITY goNextCmd.month.label         "Mes següent">
 <!ENTITY goNextCmd.all.accesskey        "e">
 
-<!ENTITY addressBookCmd.label          "Llibreta d'adreces">
-<!ENTITY addressBookCmd.accesskey        "L">
-
-<!ENTITY calendar.importcalendar.label     "Importa un calendari…">
-
 <!ENTITY showCurrentView.label         "Vista actual">
 <!ENTITY showCurrentView.accesskey       "V">
 
 <!ENTITY calendar.properties.label       "Propietats del calendar…">
 <!ENTITY calendar.properties.accesskey     "P">
 
 
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -43,32 +43,39 @@
  -->
 
 
 <!-- Tools menu -->
 <!ENTITY lightning.taskLabel "Lightning">
 
 <!-- New menu popup in File menu -->
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.event.label  "Cita…">
+<!ENTITY lightning.menupopup.new.event.accesskey "C">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.task.label   "Tasca…">
+<!ENTITY lightning.menupopup.new.task.accesskey "T">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.label "Calendari…">
+<!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.accesskey "n">
 
 <!-- Open menu popup in File menu -->
 <!ENTITY lightning.menupopup.open.label        "Obre">
 <!ENTITY lightning.menupopup.open.accesskey      "O">
 <!ENTITY lightning.menupopup.open.message.label    "Desa el missatge…">
 <!ENTITY lightning.menupopup.open.message.accesskey  "m">
 <!ENTITY lightning.menupopup.open.calendar.label   "Fitxer calendari…">
 <!ENTITY lightning.menupopup.open.calendar.accesskey "c">
 
-<!-- Messenger Sidebar -->
-<!ENTITY lightning.calendar.label      "Calendari">
-<!ENTITY lightning.calendar.accesskey    "C">
-<!ENTITY lightning.tasks.label        "Tasques">
-<!ENTITY lightning.tasks.accesskey      "T">
+<!-- View Menu -->
+<!ENTITY lightning.menu.view.calendar.label      "Calendari">
+<!ENTITY lightning.menu.view.calendar.accesskey    "C">
+<!ENTITY lightning.menu.view.tasks.label        "Tasques">
+<!ENTITY lightning.menu.view.tasks.accesskey      "T">
+
+<!-- Events and Tasks menu -->
+<!ENTITY lightning.menu.eventtask.label        "Cites i tasques">
+<!ENTITY lightning.menu.eventtask.accesskey      "i">
 
 <!-- Mode Toolbar -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.label   "Correu">
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.accesskey   "o">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.label "Calendari">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "C">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.label   "Tasques">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.accesskey   "T">
--- a/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
@@ -151,21 +151,26 @@
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey      ",">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.modifiers      "accel">
 
 <!ENTITY viewMenu.label             "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey           "V">
 
 <!ENTITY releaseCmd.label            "Notes de la versió">
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey          "N">
+
 <!ENTITY aboutCmd.label             "Quant al &brandFullName;">
 <!ENTITY aboutCmd.accesskey           "Q">
+
 <!ENTITY updateCmd.label            "Comprova si hi ha actualitzacions…">
 <!ENTITY updateCmd.accesskey          "o">
 
+<!ENTITY sunbird.export.calendar.label           "Exporta el calendari…">
+<!ENTITY sunbird.export.calendar.accesskey         "E">
+
 <!-- Mac OS X "Window" menu items -->
 <!ENTITY windowMenu.label            "Finestra">
 <!ENTITY minimizeWindow.label          "Minimitza">
 <!ENTITY zoomWindow.label            "Escala">
 <!ENTITY minimizeWindow.key           "M">
 <!ENTITY bringAllToFront.label         "Porta-ho tot a davant">
 
 <!-- Mac OS X Application menu items -->
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -1,20 +1,21 @@
-<!ENTITY newsblogTitle.label "Paràmetres del compte RSS">
+<!ENTITY accountTitle.label "Paràmetres del compte RSS">
 
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous articles cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "a">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
 
 <!ENTITY loginAtStartup.label "En iniciar, comprova si hi ha nous articles">
 <!ENTITY loginAtStartup.accesskey "i">
 
 <!ENTITY useQuickMode.label "Per defecte, mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web">
 <!ENTITY useQuickMode.accesskey "f">
 
 <!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "G">
 
 <!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
-<!ENTITY rss.accountName      "Blocs i canals RSS">
-<!ENTITY rss.wizardShortName    "RSS"> 
-<!ENTITY rss.wizardLongName     "Blocs i canals RSS">
-<!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
+<!ENTITY feeds.accountName      "Blocs i canals de notícies">
+<!ENTITY feeds.wizardShortName    "Canals"> 
+<!ENTITY feeds.wizardLongName     "Blocs i canals de notícies">
+<!ENTITY feeds.wizardLongName.accesskey "B">
+
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- Subscription Dialog -->
-<!ENTITY newsBlogSubscriptions.label "Subscripcions RSS">
+<!ENTITY feedSubscriptions.label "Subscripcions RSS">
 <!ENTITY subscriptionDesc.label "Nota: Si se suprimeix o canvia la carpeta d'un canal, els articles que s'hagin baixat abans no se'n veuran afectats.">
 <!ENTITY feedTitle.label "Títol:">
 <!ENTITY location.label "Ubicació:">
 
 <!ENTITY button.addFeed.label    "Afegeix">
 <!ENTITY button.addFeed.accesskey  "A">
 <!ENTITY button.editFeed.label   "Edita">
 <!ENTITY button.editFeed.accesskey "E">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -1,33 +1,39 @@
-# Status strings used in the subscribe dialog
-
-subscribe-validating=S'està verificant el canal RSS…
+subscribe-validating-feed=S'està verificant el canal…
 subscribe-cancelSubscription=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció al canal actual?
 subscribe-cancelSubscriptionTitle=S'està subscribint a un canal…
-subscribe-noFeedSelected=<no hi ha cap canal RSS seleccionat>
+subscribe-noFeedIsSelected=<no hi ha cap canal seleccionat>
 subscribe-feedAlreadySubscribed=Ja esteu subscrit a aquest canal.
 subscribe-errorOpeningFile=No s'ha pogut obrir el fitxer.
 
 subscribe-OPMLImportTitle=Selecciona un fitxer OPML per a importar
 subscribe-OPMLExportTitle=Exporta els canals en un fitxer OPML
-subscribe-OPMLExportFileTitle=Exportació OPML del Thunderbird
-subscribe-OPMLExportFileName=Canals_Thunderbird.opml
-#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the OPML file the user tried to import.
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportFileDialogTitle): %S is the brandShortName
+subscribe-OPMLExportFileDialogTitle=Exportació OPML del %S
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportDefaultFileName): %S is the brandShortName
+subscribe-OPMLExportDefaultFileName=Canals_%S.opml
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-errorInvalidOPMLFile): %S is the name of the OPML file the user tried to import.
 subscribe-errorInvalidOPMLFile=O %S no és un fitxer OPML vàlid, o bé hi hagut un error en importar el fitxer.
 
 subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Fitxers OPML
 
-#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subscribe-confirmFeedDeletionTitle=Suprimeix el canal
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-confirmFeedDeletion): %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subscribe-confirmFeedDeletion=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció al canal: \n %S?
 
-# when downloading new feed items from the subscribe dialog. 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate %d in the following line.
-# The first %S will receive the number of messages received so far;
-# the second %S will receive the total number of messages
-subscribe-fetchingFeedItems=S'estan baixant els articles del canal (%S de %S)
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-gettingFeedItems):
+## - The first %S is the number of articles processed so far;
+## - The second %S is the total number of items
+subscribe-gettingFeedItems=S'estan baixant els articles del canal (%S of %S)…
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=No hi ha cap article nou per a aquest canal.
+newsblog-networkErrorTitle=Error de la xarxa
+## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=No s'ha pogut trobar %S. Si us plau, comproveu el nom i torneu-ho a provar.
-newsblog-invalidFeed=%S no és un canal RSS vàlid.
-newsblog-getNewMailCheck=S'està comprovant si hi ha nous elements als canals RSS
+newsblog-feedNotValidTitle=Canal invàlid
+## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
+newsblog-feedNotValid=%S no és un canal RSS vàlid.
+newsblog-getNewMsgsCheck=S'està comprovant si hi ha nous elements als canals…
 
+## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
+feeds-accountname=Blocs i canals de notícies
+
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,19 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY securityMenu.label "Seguretat">
-<!ENTITY securityMenu.accesskey "e">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Requereix xifratge">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "e">
 
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Sense xifratge">
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "n">
-
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Signa digitalment">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "S">
 
 <!ENTITY menu_securityStatus.label "Seguretat del missatge">
 <!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "g">
 
 <!ENTITY securityButton.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityButton.tooltip "Mostra o canvia els paràmetres de seguretat">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -1,21 +1,24 @@
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Paràmetres del compte">
 
-<!ENTITY addAccountButton.label "Afegeix un compte…">
-<!ENTITY addAccountButton.accesskey "o">
+<!ENTITY accountActionsButton.label "Accions del compte">
+<!ENTITY accountActionsButton.accesskey "A">
+<!ENTITY addMailAccountButton.label "Afegeix un compte de correu…">
+<!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "A">
+<!ENTITY addOtherAccountButton.label "Afegeix un altre tipus de compte…">
+<!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "t">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Defineix com a predeterminat">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "f">
 <!ENTITY removeButton.label "Suprimeix el compte">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "i">
 
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit. 1em = the width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
   this window for en-US. -->
 <!ENTITY accountManager.size "width: 65em; height: 50em;"> 
-<!ENTITY macAccountManager.size "width: 70em; height: 55em;">
 <!ENTITY accountTree.width  "width: 20em;">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -15,17 +15,17 @@
 <!ENTITY accountTypeNews.accesskey "g">
 
 <!-- Entities for Identity page -->
 
 <!ENTITY identityTitle.label "Identitat">
 <!ENTITY identityDesc.label "Cada compte té una identitat, que és la informació que us identifica davant dels altres quan aquests reben els vostres missatges.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameDesc.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
-<!ENTITY fullnameDesc.label "Introduïu el nom que voleu que aparegui en el camp &quot;Des de&quot; dels missatges de sortida">
+<!ENTITY fullnameDesc.label "Introduïu el nom que voleu que aparegui en el camp &quot;De&quot; dels missatges de sortida">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameExample.label) : use following directions for below line
 	1, do not translate two of "&quot;"
 	2, Use localized full name instead of "John Smith"
 -->
 <!ENTITY fullnameExample.label "(per exemple, &quot;Josep Poquet&quot;).">
 <!ENTITY fullnameLabel.label "El vostre nom:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "n">
 
@@ -60,17 +60,17 @@
   this variable. Also, translate currentSmtpBefore.label and currentSmtpAfter.label as a single sentence,
 	 inserting text after the "&quot;" entity in currentSmtpAfter.label, if required grammatically
 -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "S'utilitzarà el vostre servidor de sortida (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp1.suffix "&quot;. Podeu modificar els paràmetres del vostre servidor de sortida triant Paràmetres del compte des del menú Eines. ">
+<!ENTITY haveSmtp1.suffix2 "&quot;. Podeu modificar els paràmetres dels vostres servidors de sortida en les opcions del compte. ">
 
 <!-- Entities for Login page -->
 
 <!ENTITY loginTitle.label "Nom d'usuari">
 <!ENTITY usernameDesc.label "Introduïu el nom d'usuari d'entrada que us ha donat el vostre proveïdor de correu electrònic ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (usernameExample.label) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
 <!ENTITY usernameExample.label "(per exemple, &quot;jpoquet&quot;).">
 <!ENTITY usernameLabel.label "Nom d'usuari d'entrada:">
@@ -78,23 +78,23 @@
 <!ENTITY usernameSmtpDesc.label "Introduïu el nom d'usuari de sortida que us ha donat el vostre proveïdor de correu electrònic (aquest típicament és el mateix que el nom d'usuari d'entrada).">
 <!ENTITY usernameSmtpLabel.label "Nom d'usuari de sortida:">
 <!ENTITY usernameSmtpLabel.accesskey "o">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp2.prefix "S'utilitzarà el vostre nom d'usuari de sortida (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp2.suffix "&quot;. Podeu modificar els paràmetres del vostre servidor de sortida triant Paràmetres del compte des del menú Eines.">
+<!ENTITY haveSmtp2.suffix2 "&quot;. Podeu modificar els vostres servidors de sortida en les opcions del compte.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp3.suffix, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp3.prefix "S'utilitzarà el vostre servidor de sortida (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp3.suffix "&quot;, és idèntic al vostre servidor d'entrada, el vostre nom d'usuari entrant s'utilitzarà per accedir-hi. Podeu modificar la configuració del vostre servidor de sortida triant Paràmetres del compte des del menú Eines.">
+<!ENTITY haveSmtp3.suffix2 "&quot;, és idèntic al vostre servidor d'entrada, el vostre nom d'usuari entrant s'utilitzarà per accedir-hi. Podeu modificar la configuració dels vostres servidors de sortida en les opcions del compte.">
 
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Nom del compte">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Introduïu el nom que voleu utilitzar per referir-vos a aquest compte (per exemple, &quot;Compte de la feina&quot;, &quot;Compte de casa&quot; o &quot;Compte de grups de discussió&quot;). ">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Nom del compte:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "N">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -9,31 +9,33 @@
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Mínima">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Baixa">
 <!ENTITY normalPriorityCmd.label "Normal">
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Alta">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Màxima">
 
 <!ENTITY contextDesc.label "Aplica el filtre quan:">
 <!ENTITY contextDesc.accesskey "q">
-<!ENTITY contextIncoming.label "Es comprova el correu">
-<!ENTITY contextManual.label "S'executa manualment">
-<!ENTITY contextBoth.label "Es comprova el correu o s'executa manualment">
+<!ENTITY contextIncoming.label "Es comprovi el correu">
+<!ENTITY contextManual.label "S'executi manualment">
+<!ENTITY contextBoth.label "Es comprovi el correu o s'executi manualment">
+<!ENTITY contextPostPlugin.label "Es comprovi el correu (després de classificar)">
+<!ENTITY contextPostPluginBoth.label "Es comprovi el correu (després de classificar) o s'executi manualment">
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Realitza les següents accions:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "z">
 
 <!ENTITY moveMessage.label "Mou el missatge a">
 <!ENTITY copyMessage.label "Copia el missatge a">
 <!ENTITY forwardTo.label "Reenvia el missatge a">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Respon amb plantilla">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Marca'l com a llegit">
-<!ENTITY markMessageStarred.label "Marca'l amb un senyalador">
+<!ENTITY markMessageStarred.label "Senyala'l">
 <!ENTITY setPriority.label "Defineix la prioritat a">
 <!ENTITY addTag.label "Etiqueta el missatge">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Especifica l'estat del correu brossa com a:">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Suprimeix-lo del servidor POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Baixa'l del servidor POP ">
-<!ENTITY ignoreThread.label "Ignora la cadena">
-<!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignora la subcadena">
-<!ENTITY watchThread.label "Vigila la cadena">
+<!ENTITY ignoreThread.label "Ignora tota la conversa">
+<!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignora la subconversa">
+<!ENTITY watchThread.label "Vigila la conversa">
 <!ENTITY stopExecution.label "Atura l'execució del filtre">
 
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -1,72 +1,74 @@
 <!-- for SearchDialog.xul -->
 <!ENTITY searchHeading.label "Cerca elements a:">
 <!ENTITY searchHeading.accesskey "r">
 <!ENTITY searchSubfolders.label "Cerca subcarpetes">
 <!ENTITY searchSubfolders.accesskey "s">
+<!ENTITY searchOnServer.label    "Executa la cerca al servidor">
+<!ENTITY searchOnServer.accesskey  "s">
 <!ENTITY resetButton.label "Buida">
 <!ENTITY resetButton.accesskey "B">
 <!ENTITY openButton.label "Obre">
 <!ENTITY openButton.accesskey "O">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label "Cerca missatges">
 <!ENTITY results.label "Resultats">
-<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l ací">
+<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY fileButton.label "Arxiva">
 <!ENTITY fileButton.accesskey "A">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
-<!ENTITY goToFolderButton.label "Vés a la carpeta de missatges">
-<!ENTITY goToFolderButton.accesskey "V">
+<!ENTITY openInFolder.label     "Obre a la carpeta">
+<!ENTITY openInFolder.accesskey   "r">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label "Desa com una carpeta de cerca">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey "D">
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label "Cerca a:">
 <!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "e">
 <!ENTITY propertiesButton.label "Propietats…">
 <!ENTITY propertiesButton.accesskey "P">
 <!ENTITY composeButton.label "Redacta">
 <!ENTITY composeButton.accesskey "d">
 <!ENTITY abSearchDialogTitle.label "Cerca avançada de la llibreta d'adreces">
 
 <!-- Thread Pane -->
-<!ENTITY threadColumn.label "Cadena">
+<!ENTITY threadColumn.label "Conversa">
 <!ENTITY fromColumn.label "Remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.label "Destinatari">
 <!ENTITY subjectColumn.label "Assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.label "Data">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.label "Compte">
 <!ENTITY statusColumn.label "Estat">
 <!ENTITY sizeColumn.label "Mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.label "Estat del correu brossa">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY readColumn.label "Llegit">
-<!ENTITY receivedColumn.label "Rebuda">
-<!ENTITY starredColumn.label "Senyalador">
+<!ENTITY receivedColumn.label "Recepció">
+<!ENTITY starredColumn.label "Assenyalat">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
-<!ENTITY idColumn.label "Ordre rebuda">
+<!ENTITY idColumn.label "Ordre de recepció">
 
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per a seleccionar les columnes a visualitzar">
 <!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per a visualitzar les cadenes de missatges">
 <!ENTITY fromColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per destinatari">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data">
 <!ENTITY priorityColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per compte">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per estat">
 <!ENTITY sizeColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per l'estat de brossa">
-<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la cadena">
-<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en cadena">
+<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la conversa">
+<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en la conversa">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per llegit">
-<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data de rebuda">
-<!ENTITY starredColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per senyalador">
+<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data de recepció">
+<!ENTITY starredColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per si està assenyalat">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ubicació">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ordre de recepció">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -1,11 +1,21 @@
 <!ENTITY aboutDialog.title "Quant al &brandFullName;">
-<!ENTITY credits.label "Crèdits">
-<!ENTITY credits.accesskey   "C">
-<!ENTITY aboutLink.label "&lt; Quant al &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutLink.accesskey  "Q">
+<!ENTITY aboutCredits.label "Crèdits">
+<!ENTITY aboutCredits.accesskey   "C">
+
+<!ENTITY aboutButton.label   "&lt; Enrere">
+<!ENTITY aboutButton.accesskey "E">
 <!ENTITY aboutVersion "versió">
-<!ENTITY copyrightText     "&#169;1998-2008 Coŀlaboradors. Tots els drets reservats. El Mozilla Thunderbird i els
+<!ENTITY copyrightText     "&#169;1998-2009 Coŀlaboradors. Tots els drets reservats. El Mozilla Thunderbird i els
                 seus logotips són marques registrades de la Fundació Mozilla. Tots els drets 
-                 reservats. S'utilitzen alguns drets de marca sota llicència de The
-                 Charlton Company.">
+                 reservats.">
+
+<!ENTITY aboutMenu.label    "Quant a">
+<!ENTITY aboutMenu.accesskey  "Q">
+<!ENTITY aboutRights.label   "Els vostres drets">
+<!ENTITY aboutRights.accesskey "d">
+<!ENTITY aboutContributors.label "Coŀlaboradors">
+<!ENTITY aboutContributors.accesskey "o">
+<!ENTITY aboutLicense.label   "Llicència">
+<!ENTITY aboutLicense.accesskey "L">
+
 <!ENTITY cmdCloseMac.commandKey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
 <!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
-<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
+<!ENTITY rights.title    "En quant els vostres drets">
 <!ENTITY rights.intro-header  "En quant els vostres drets">
 <!ENTITY rights.intro "El &brandFullName; és un programa de codi lliure desenvolupat per una comunitat de milers de persones d'arreu del món. En aquest sentit, hi ha unes quantes coses que cal que conegueu:">
 
 <!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
   chunk, it can be left blank.
--- a/mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
@@ -1,5 +1,4 @@
-aboutRightsTitle=En quant als vostres drets
 buttonLabel=Conegueu els vostres drets…
 buttonAccessKey=C
 # LOCALIZATION NOTE (notifyText): %S will be replaced by brandFullName from brand.properties
-notifyText=El %S és un programa de codi lliure desenvolupat per l'organització sense ànim de lucre Mozilla Foundation.
+notifyRightsText=El %S és un programa de codi lliure desenvolupat per l'organització sense ànim de lucre Mozilla Foundation.
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -9,25 +9,30 @@ completed=Completada
 canceled=Cancel·lada
 
 # LOCALIZATION NOTE (yesterday): Displayed time for files finished yesterday
 yesterday=Ahir
 # LOCALIZATION NOTE (monthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
 monthDate=#2 #1
 
 # Send Message
+sendingMessages=S'està enviant els missatges
+# LOCALIZATION NOTE (sendingMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
 sendingMessage=S'està enviant el missatge
-# LOCALIZATION NOTE (sendingMessageTo): %S will be replaced by the first name or newsgroup that the message is being sent to.
-sendingMessageTo=S'està enviant el missatge a en/la %S
-sentMessage=El missatge s'ha enviat
-# LOCALIZATION NOTE (sentMessageTo): %S will be replaced by the first name or newsgroup that the message was sent to.
-sentMessageTo=El missatge s'ha enviat a en/la %S
-failedToSendMessage=L'enviament del missatge ha fallat
-# LOCALIZATION NOTE (failedToSendMessageTo): %S will be replaced by the first name or newsgroup that the message was being sent to.
-failedToSendMessageTo=L'enviament del missatge a en/la %S ha fallat
+sendingMessageWithSubject=S'està enviant el missatge: %S
+copyMessage=S'està copiant el missatge a la carpeta d'enviat
+sentMessage=S'ha enviat el missatge
+# LOCALIZATION NOTE (sentMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
+sentMessageWithSubject=S'ha enviat el missatge: %S
+failedToSendMessage=No s'ha pogut enviar el missatge
+failedToCopyMessage=No s'ha pogut copiar el missatge
+# LOCALIZATION NOTE (failedToSendMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
+failedToSendMessageWithSubject=No s'ha pogut enviar el missatge: %S
+# LOCALIZATION NOTE (failedToCopyMessageWithSubject): %S will be replaced by the subject of the message being sent.
+failedToCopyMessageWithSubject=No s'ha pogut enviar el missatge: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncProcessProgress): Do not translate the word "%1$S", "%2$S" and "%3$S" below.
 # Place the word %1$S in your translation where the number of the message being downloaded should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the total number of pending messages should appear.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the folder being processed should appear.
 autosyncProcessProgress=S'està baixant %1$S de %2$S a %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncProcessDisplayText): %S will be replaced by the folder name
 autosyncProcessDisplayText=S'està actualitzant la carpeta %S
@@ -35,29 +40,47 @@ autosyncProcessDisplayText=S'està actualitzant la carpeta %S
 autosyncEventDisplayText=%S està actualitzat
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncEventStatusText): %S will be replaced by total number of downloaded messages
 autosyncEventStatusText=Total de missatges baixats: %S
 autosyncEventStatusTextNoMsgs=No s'ha baixat cap missatge
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncContextDisplayText): %S will be replaced by the account name
 autosyncContextDisplayText=S'està sincronitzant: %S
 
 # Message actions that show up in activity manager
-# LOCALIZATION NOTE (deletedMessages): #1 number of messages
-deletedMessages=S'ha esborrat #1 missatge;S'han esborrat #1 missatges
+# LOCALIZATION NOTE (deletedMessages2): #1 number of messages, #2 folder name
+deletedMessages2=S'ha esborrat #1 missatge de la carpeta #2;S'han esborrat #1 missatges de la carpeta #2
 # LOCALIZATION NOTE (movedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 movedMessages=S'ha mogut #1 missatge de #2 a #3;S'han mogut #1 missatges de #2 a #3
 # LOCALIZATION NOTE (copiedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 copiedMessages=S'ha copiat #1 missatge de #2 a #3;S'han copiat #1 missatges de #2 a #3
 # LOCALIZATION NOTE (fromServerToServer): #1 source server, #2 destination server
 fromServerToServer=de #1 a #2
 # LOCALIZATION NOTE (deletedFolder): #1 folder name
 deletedFolder=S'ha esborrat la carpeta #1
 # LOCALIZATION NOTE (movedFolder): #1 and #2 are folder names
 movedFolder=S'ha mogut la carpeta #1 dins la carpeta #2
 # LOCALIZATION NOTE (copiedFolder): #1 and #2 are folder names
 copiedFolder=S'ha copiat la carpeta #1 dins de la carpeta #2
 # LOCALIZATION NOTE (renamedFolder): #1 and #2 are folder names
 renamedFolder=S'ha canviat el nom de la carpeta #1 a #2
 
+indexing=S'estan indexant els missatges
+# LOCALIZATION NOTE (indexingFolder): #1 is a folder name
+indexingFolder=S'estan indexant els missatges de la carpeta #1
+indexingStatusVague=S'estan determinant quins missatges s'han d'indexar
+# LOCALIZATION NOTE (indexingFolderStatusVague): #1 is a folder name
+indexingFolderStatusVague=S'estan determinant quins missatges de #1 s'han d'indexar
+# LOCALIZATION NOTE (indexingStatusExact):
+#  #1 is the number of the message currently being indexed
+#  #2 is the total number of messages being indexed
+#  #3 is the percentage of indexing that is complete
+indexingStatusExact=S'està indexant el missatge #1 de #2;S'està indexant el missatge #1 de #2 (#3% del total)
+# LOCALIZATION NOTE (indexingFolderStatusExact):
+#  #1 is the number of the message currently being indexed
+#  #2 is the total number of messages being indexed
+#  #3 is the percentage of indexing that is complete
+#  #4 is a folder name
+indexingFolderStatusExact=S'està indexant el missatge #1 de #2 de la carpeta #4;S'està indexant el missatge #1 de #2 de la carpeta #4 (#3% del total)
+# LOCALIZATION NOTE (indexedFolder): #1 number of messages; #2 folder name
+indexedFolder=S'ha indexat #1 missatges de la carpeta #2;S'ha indexat #1 missatges de la carpeta #2
+# LOCALIZATION NOTE (indexedFolderStatus): #1 number of seconds spent indexing
+indexedFolderStatus=ha tardat #1 segon;ha tardat #1 segons
 
-cannotPause=Aquesta activitat no es pot pausar
-autoRetry=Es tornarà a intentar d'aquí %S segons
-
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -76,23 +76,23 @@
 <!ENTITY PreferMailFormat.label "Prefereix rebre missatges formatats com:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey "r">
 <!ENTITY PlainText.label "Text net">
 <!ENTITY HTML.label "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label "Desconegut">
 <!ENTITY ScreenName.label "Nom en pantalla:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey "p">
 
-<!ENTITY allowRemoteContent.label    "Permet les imatges remotes en el correu HTML.">
-<!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "g">
-<!ENTITY allowRemoteContent.tooltip   "En els missatges HTML és possible
-incrustar imatges d'origen remot. En obrir-se un d'aquests missatges, s'establirà
+<!ENTITY allowRemoteContent1.label    "Permet el contingut remot.">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey  "r">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip   "En els missatges HTML és possible
+incrustar contingut d'un origen remot. En obrir-se un d'aquests missatges, s'establirà
 una connexió amb la font externa. Això permet que es pugui detectar si es
-llegeix el missatge. En marcar aquest quadre, es permetrà aquest tipus d'imatges
-incrustades en els missatges HTML d'aquest contacte.">
+llegeix el missatge. Si es marca aquesta opció, es permetrà mostrar aquest tipus 
+de contingut incrustat en els missatges HTML d'aquest contacte.">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label "Feina:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey "F">
 <!ENTITY HomePhone.label "Particular:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey "u">
 <!ENTITY FaxNumber.label "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey "x">
 <!ENTITY PagerNumber.label "Buscapersones:">
@@ -157,8 +157,24 @@ incrustades en els missatges HTML d'aque
 <!ENTITY Custom2.accesskey "2">
 <!ENTITY Custom3.label "Personalitzat 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey "3">
 <!ENTITY Custom4.label "Personalitzat 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey "4">
 <!ENTITY Notes.label "Anotacions">
 <!ENTITY Notes.accesskey        "n">
 
+<!ENTITY Photo.tab           "Fotografia">
+<!ENTITY Photo.accesskey        "F">
+<!ENTITY PhotoDesc.label        "Seleccioneu una opció:">
+<!ENTITY GenericPhoto.label       "Fotografia genèrica">
+<!ENTITY GenericPhoto.accesskey     "g">
+<!ENTITY DefaultPhoto.label       "Per defecte">
+<!ENTITY PhotoFile.label        "Una de l'ordinador">
+<!ENTITY PhotoFile.accesskey      "o">
+<!ENTITY BrowsePhoto.label       "Navega">
+<!ENTITY BrowsePhoto.accesskey     "N">
+<!ENTITY PhotoURL.label         "Una del web">
+<!ENTITY PhotoURL.accesskey       "w">
+<!ENTITY PhotoURL.emptytext       "Enganxeu o escriviu l'adreça web d'una fotografia">
+<!ENTITY UpdatePhoto.label       "Actualitza">
+<!ENTITY UpdatePhoto.accesskey     "A">
+
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -59,17 +59,16 @@ editVCardTitle=Edita la vCard
 editVCardTitleWithDisplayName=Edita la vCard per a %S
 
 ## LOCALIZATION NOTE (cardRequiredDataMissingMessage): do not localize \n
 cardRequiredDataMissingMessage=You must enter at least one of the following items:\nEmail Address, First Name, Last Name, Display Name, Organization.
 cardRequiredDataMissingTitle=Hi manca informació necessària
 incorrectEmailAddressFormatMessage=L'adreça electrònica principal ha de ser de la forma usuari@servidor.
 incorrectEmailAddressFormatTitle=El format de l'adreça electrònica és incorrecte
 
-viewCardTitle=Targeta per a %S
 viewListTitle=Llista de correu: %S
 mailListNameExistsTitle=La llista de correu ja existeix
 mailListNameExistsMessage=Ja existeix una llista de correu amb aquest nom. Si us plau, trieu un nom diferent.
 
 # used in the addressbook
 confirmDeleteAddressbook=Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
 confirmDeleteMailingList=Esteu segur que voleu suprimir la llista de correu seleccionada?
 confirmDeleteListsAndContacts=Esteu segur que voleu suprimir els contactes i llistes de correu seleccionats?
@@ -111,35 +110,42 @@ cityOrStateAndZip=%1$S %2$S
 
 stateZipSeparator=
 
 prefixTo=A
 prefixCc=Cc
 prefixBcc=Cco
 addressBook=Llibreta d'adreces
 
+browsePhoto=Fotografia del contacte
+
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Llibreta d'adreces personal
 ldap_2.servers.history.description=Adreces recollides
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Llibreta d'adreces de Mac OS X
 
 # status bar stuff
 ## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus):
 ## %1$S is address book name, %2$S is contact count
 totalContactStatus=Nombre total de contactes a %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=No s'han trobat coincidències
 matchFound=S'ha trobat 1 coincidència
 matchesFound=S'han trobat %S coincidències
 
-cardsCopied=S'han copiat %S targetes
-cardCopied=S'ha copiat 1 targeta
-cardsMoved=S'han mogut %S targetes
-cardMoved=S'ha mogut 1 targeta
+## LOCALIZATION NOTE (contactsCopied): Semi-colon list of plural forms
+## %1$S is the number of contacts that were copied. This should be used multiple
+## times wherever you need it. Do not replace by %S.
+contactsCopied=S'ha copiat %1$S contacte;S'han copiat %1$S contactes
+
+## LOCALIZATION NOTE (contactsMoved): Semi-colon list of plural forms
+## %1$S is the number of contacts that were moved. This should be used multiple
+## times wherever you need it. Do not replace by %S.
+contactsMoved=S'ha mogut %1$S contacte;S'han mogut %1$S contactes
 
 # LDAP directory stuff
 invalidName=Si us plau, introduïu un nom vàlid.
 invalidHostname=Si us plau, introduïu un nom d'ordinador central vàlid.
 invalidPortNumber=Si us plau, introduïu un número de port vàlid.
 invalidResults=Si us plau, introduïu un número vàlid al camp de resultats
 abReplicationOfflineWarning=Heu d'estar en línia per a realitzar una replicació LDAP.
 abReplicationSaveSettings=Han de desar-se les preferències abans que es pugui baixar un directori.
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/pref-directory-add.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/pref-directory-add.dtd
@@ -63,14 +63,20 @@
 <!ENTITY scopeOneLevel.label "Un nivell">
 <!ENTITY scopeOneLevel.accesskey "l">
 <!ENTITY scopeSubtree.label "Subarbre">
 <!ENTITY scopeSubtree.accesskey "S">
 <!ENTITY return.label "No retornis més de ">
 <!ENTITY return.accesskey "r">
 <!ENTITY results.label "resultats">
 <!ENTITY offlineText.label "Podeu descarregar una còpia local d'aquest directori per així tenir-la disponible per utilitzar-la quan s'estigui treballant desconnectat.">
+<!ENTITY saslMechanism.label        "Mètode d'identificació: ">
+<!ENTITY saslMechanism.accesskey      "m">
+<!ENTITY saslOff.label           "Simple">
+<!ENTITY saslOff.accesskey         "l">
+<!ENTITY saslGSSAPI.label         "Kerberos (GSSAPI)">
+<!ENTITY saslGSSAPI.accesskey       "K">
 
 <!-- Localization note: this is here because the width of the dialog 
   is determined by the width of the base DN box; and that is likely
   to vary somewhat with the language.
 -->
 <!ENTITY newDirectoryWidth "36em">
--- a/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
@@ -26,8 +26,12 @@
 <!ENTITY then.accesskey "L">
 <!ENTITY aboveQuote.label "inicia la resposta abans del text citat">
 <!ENTITY belowQuote.label "inicia la resposta després del text citat">
 <!ENTITY selectAndQuote.label "selecciona el text citat">
 <!ENTITY place.label "i posa la meva signatura">
 <!ENTITY place.accesskey "p">
 <!ENTITY belowText.label "sota el text citat (recomanat)">
 <!ENTITY aboveText.label "sota la resposta (abans del text citat)">
+<!ENTITY includeSigOnReply.label       "Inclou la signatura a les respostes">
+<!ENTITY includeSigOnReply.accesskey     "r">
+<!ENTITY includeSigOnForward.label      "Inclou la signatura als reenviaments">
+<!ENTITY includeSigOnForward.accesskey    "r">
--- a/mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
@@ -1,6 +1,7 @@
+<!ENTITY identityDialog.style "width: 67ch;">
 <!ENTITY identityTitle.label "Paràmetres de la identitat">
 <!ENTITY identityListDesc.label "Configureu els paràmetres per a aquesta identitat">
 
 <!ENTITY settingsTab.label "Configuració">
 <!ENTITY copiesFoldersTab.label "Còpies i carpetes">
 <!ENTITY addressingTab.label "Redacció i adreçament">
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -8,18 +8,22 @@
 <!ENTITY name.label "El vostre nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "v">
 <!ENTITY email.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY email.accesskey "e">
 <!ENTITY replyTo.label "Adreça de resposta:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "s">
 <!ENTITY organization.label "Organització:">
 <!ENTITY organization.accesskey "O">
-<!ENTITY signature.label "Adjunta aquesta signatura:">
-<!ENTITY signature.accesskey "A">
+<!ENTITY signatureText.label "Text de la signatura:">
+<!ENTITY signatureText.accesskey "x">
+<!ENTITY signatureHtml.label "Utilitza HTML (ex., &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;)">
+<!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
+<!ENTITY signatureFile.label "Adjunta la signatura des d'un fitxer (text, HTML, o imatges):">
+<!ENTITY signatureFile.accesskey "t">
 <!ENTITY edit.label "Edita…">
 <!ENTITY choose.label "Trieu…">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
 <!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meva targeta electrònica als missatges (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -1,34 +1,57 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Per a estalviar espai, no baixis:">
-<!ENTITY doNotDownload.label "Per a estalviar espai, no baixis per a treballar-hi fora de línia:">
+<!ENTITY doNotDownloadNntp.label "Per a estalviar espai, no baixis res per a treballar-hi fora de línia:">
+<!ENTITY doNotDownloadImap.label "Per a estalviar espai, es poden restringir el missatges que es baixen com a còpia local per a treballar-hi fora de línia segons la seva antiguitat o la seva mida.">
 <!ENTITY allFoldersOffline.label "Conserva els missatges d'aquest compte a l'ordinador">
 <!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "o">
-<!ENTITY offlineNotDownload.label "No baixis missatges si són més grans de">
+<!ENTITY offlineNotDownload.label "Missatges més grans de">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "d">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.label "No baixis missatges si són més grans de">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.accesskey "m">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 <!ENTITY daysOld.label "dies">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Llegeix els missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "L">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Baixa els cossos dels missatges des de">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "o">
-<!ENTITY nntpRemoveBody.label "Suprimeix només els cossos dels missatges més antics de">
-<!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "E">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, tant les còpies locals com els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, inclosos els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics">
+<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
-<!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
-<!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
-<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Sempre conserva els missatges senyalats">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.label "Suprimeix-ho tot excepte els últims">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "x">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
+<!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Suprimeix sempre els missatges llegits (sobreescriu les opcions segons l'antiguitat)">
+
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Conserva sempre els missatges senyalats">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
+<!ENTITY nntpRemoveMsgBody.label "Suprimeix el cos dels missatges de més de">
+<!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "c">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "S">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Avançat…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "A">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Sincronització de missatges">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, useAutosyncAfter.label):
+ The entities useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, and
+ useAutosyncAfter.label appear on a single line in preferences as follows:
+
+ &useAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &useAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &useAutosyncAfter.label;
+-->
+<!ENTITY allAutosync.label        "Sincronitza localment tots els missatges tot i la seva antiguitat">
+<!ENTITY allAutosync.accesskey      "c">
+<!ENTITY ageAutosyncBefore.label     "Sincronitza els més recents">
+<!ENTITY ageAutosync.accesskey      "z">
+<!ENTITY ageAutosyncMiddle.label     "">
+<!ENTITY dayAgeInterval.label      "Dies">
+<!ENTITY weekAgeInterval.label      "Setmanes">
+<!ENTITY monthAgeInterval.label     "Mesos">
+<!ENTITY yearAgeInterval.label      "Anys">
+<!ENTITY ageAutosyncAfter.label     "">
+
+
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -19,25 +19,16 @@
 <!ENTITY biffStart.accesskey "h">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Connexió segura:">
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "C">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Cap">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, si està disponible">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
 <!ENTITY connectionSecurityType-3.label "TLS sobre SSL">
-<!ENTITY socketType.label "Utilitza una connexió segura:">
-<!ENTITY neverSecure.label "Mai">
-<!ENTITY neverSecure.accesskey "M">
-<!ENTITY sometimesSecure.label "TLS, si és disponible">
-<!ENTITY sometimesSecure.accesskey "o">
-<!ENTITY alwaysSecure.label "TLS">
-<!ENTITY alwaysSecure.accesskey "T">
-<!ENTITY alwaysSSL.label "SSL">
-<!ENTITY alwaysSSL.accesskey "L">
 <!ENTITY useSecAuth.label "Utilitza l'autenticació segura">
 <!ENTITY useSecAuth.accesskey "i">
 <!ENTITY leaveOnServer.label "Deixa els missatges al servidor">
 <!ENTITY leaveOnServer.accesskey "g">
 <!ENTITY headersOnly.label "Recull només les capçaleres">
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "R">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Com a màxim">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "x">
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -2,23 +2,26 @@
 <!ENTITY helpMenu.label "Ajuda">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey "j">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Ajuda"> 
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "j">
 <!ENTITY releaseCmd.label "Notes de la versió">
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY whatsNewCmd.label "Novetats">
+<!ENTITY whatsNewCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY featureConfiguratorCmd.label "Assistent a la migració">
+<!ENTITY featureConfiguratorCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY openHelp.label "Continguts de l'ajuda">
 <!ENTITY openHelp.accesskey "C">
 <!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
 <!ENTITY openHelpMac.label "Ajuda del &brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE openHelpMac.commandkey and openHelpMac.modifiers
            are all the necessary keys to hit OS X's open-help
            keyboard (visible) shortcut (that's Cmd+? for most locales) -->
 <!ENTITY openHelpMac2.commandkey      "?">
 <!ENTITY openHelpMac2.modifiers      "accel">
 
 <!ENTITY updateCmd.label "Comprova si hi ha actualitzacions…">
-<!ENTITY updateCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY aboutCmd.label "Quant al &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey "Q">
+<!ENTITY aboutMenuCmd.label "Quant al &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutMenuCmd.accesskey "Q">
 
--- a/mail/chrome/messenger/credits.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/credits.dtd
@@ -1,11 +1,10 @@
 <!ENTITY credit.title   "Crèdits del &brandFullName;">
 <!ENTITY brandMotto "Endavant els Thunderbirds!">
-<!ENTITY credit.leads "Caps d'enginyeria">
 <!ENTITY credit.thanks "Agraïments especials per a">
 
 
 <!-- localization credits look like this: -->
 <!--
 <!ENTITY credit.translation
  "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
 -->
@@ -19,15 +18,13 @@
 <li>Hèctor Batalla</li>
 <li>Ermengol Bota</li>
 <li>Pau Cabot</li>
 <li>Antoni Camon</li>
 <li>Toni Hermoso</li>
 <li>Xavi Ivars</li>
 <li>Quico Llach</li>
 <li>Jordi Mas</li>
+ <li>Quim Perez</li>
 </ul>">
 
-<!ENTITY credit.theme "Disseny del tema">
-<!ENTITY credit.qa "Gestió de qualitat">
-<!ENTITY credit.build "Versió">
 <!ENTITY credit.memory "En record de">
 <!ENTITY credit.poweredByGecko "Funciona amb Gecko&trade;">
--- a/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
@@ -1,8 +1,11 @@
+<!ENTITY editContactPanelDeleteContact.label "Suprimeix">
+<!ENTITY editContactPanelDeleteContact.accesskey "S">
+
 <!ENTITY editContactName.label "Nom:">
 <!ENTITY editContactName.accesskey "N">
 
 <!ENTITY editContactEmail.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY editContactEmail.accesskey "e">
 
 <!ENTITY editContactPanelCancel.label "Canceŀla">
 <!ENTITY editContactPanelCancel.accesskey "C">
--- a/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
@@ -1,7 +1,10 @@
 editTitle=Edita el contacte
 viewTitle=Visualitza el contacte
 
 editDetailsLabel=Edita els detalls
 editDetailsAccessKey=E
 viewDetailsLabel=Visualitza els detalls
 viewDetailsAccessKey=V
+
+deleteContactTitle=Suprimeix el contacte
+deleteContactMessage=Segur que voleu suprimir el contacte?
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -1,27 +1,30 @@
 mustSelectFolder=Heu de seleccionar una carpeta de destí.
 enterValidEmailAddress=Introduïu una adreça de correu vàlida per a reenviar-ho.
 pickTemplateToReplyWith=Trieu la plantilla que utilitzareu per a reenviar-ho.
 mustEnterName=Heu de donar un nom a aquest filtre.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Nom del filtre duplicat
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=El nom de filtre que heu introduït ja existeix. Si us plau, introduïu un altre nom de filtre.
 deleteFilterConfirmation=Esteu segur que voleu suprimir els filtres seleccionats?
-untitledFilterName=filtre sense títol
+untitledFilterName=Filtre sense títol
+matchAllFilterName=Cerca en tots els missatges
 filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer rules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer rules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
 customHeaderOverflow=Heu superat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, elimineu-ne una o més i torneu-ho a provar.
 filterCustomHeaderOverflow=Els vostres filtres han ultrapassat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per utilitzar menys capçaleres personalitzades.
 invalidCustomHeader=Un dels vostres filtres utilitza una capçalera personalitzada que conté un caràcter no vàlid, , com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter que no pertany a l'ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per treure els caràcters no vàlids de la capçaleres personalitzades. 
 continueFilterExecution=No s'ha pogut aplicar el filtre %S. Voleu seguir aplicant filtres?
 promptTitle=Filtres en execució
 promptMsg=Actualment us trobeu en el procés de filtratge de missatges. Voleu seguir aplicant filtres?
 stopButtonLabel=Atura
 continueButtonLabel=Continua
 cannotEnableFilter=Probablement, aquest filtre es va crear amb una versió més recent de Mozilla/Netscape. No podeu habilitar aquest filtre perquè es desconeix com aplicar-lo.
 dontWarnAboutDeleteCheckbox=No m'ho tornis a demanar
+searchTermsInvalidTitle=Criteris de cerca invàlids
+searchTermsInvalidMessage=Aquest filtre no es pot desar perquè alguns criteris de cerca no són vàlids en el context actual.
 
 # for junk mail logging / mail filter logging
 # LOCALIZATION NOTE(junkLogDetectStr)
 # %1$S=author, %2$S=subject, %3$S=date
 junkLogDetectStr=S'ha detectat un missatge brossa de %1$S - %2$S a %3$S
 # LOCALIZATION NOTE(logMoveStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id = %1$S a %2$S
@@ -30,22 +33,27 @@ logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id =
 logCopyStr=s'ha copiat el missatge d'id = %1$S a %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=S'ha aplicat el filtre «%1$S» al missatge de %2$S - %3$S a %4$S
 filterMissingCustomAction=no hi ha cap acció personalitzada
 filterAction2=prioritat canviada
 filterAction3=suprimit
 filterAction4=marcat com llegit
-filterAction5=cadena morta
-filterAction6=cadena vigilada
-filterAction7=senyalat
+filterAction5=conversa morta
+filterAction6=conversa vigilada
+filterAction7=assenyalat
 filterAction8=etiquetat
 filterAction9=respòs
 filterAction10=reenviat
 filterAction11=execució aturada
 filterAction12=s'ha suprimit del servidor POP3
 filterAction13=s'ha deixat en el servidor POP3
 filterAction14=puntuació de brossa
 filterAction15=s'ha recuperat el cos del servidor POP3
 filterAction16=s'ha copiat a la carpeta
 filterAction17=etiquetat
-filterAction18=subcadena ignorada
+filterAction18=subconversa ignorada
+# LOCALIZATION NOTE(filterAutoNameStr)
+# %1$S=Header or item to match, e.g. "From", "Tag", "Age in days", etc.
+# %2$S=Operator, e.g. "Contains", "is", "is greater than", etc.
+# %3$S=Value, e.g. "Steve Jobs", "Important", "42", etc.
+filterAutoNameStr=El camp %1$S %2$S: %3$S
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -47,37 +47,38 @@
 <!ENTITY folderCharsetTab.label "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY folderCharsetTab.accesskey       "e">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.label "Aplica el valor per defecte a tots els missatges (ignora el joc de caràcters indicat a la capçalera MIME)">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey     "A">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.label     "Reconstrueix l'índex">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.accesskey   "R">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label    "Reconstrueix el fitxer de resum"> 
 
-<!ENTITY folderOfflineTab.label "Fora de línia">
+<!ENTITY folderSynchronizationTab.label     "Sincronització">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages.label "Cerca missatges nous a aquesta carpeta">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages.accesskey   "C">
 
 <!ENTITY retention.label "Política de retenció">
-<!ENTITY retentionUseDefault.label "Utilitza els paràmetres per defecte del servidor">
-<!ENTITY retentionUseDefault.accesskey "d">
+<!ENTITY retentionUseAccount.label "Utilitza les meves opcions del compte">
+<!ENTITY retentionUseAccount.accesskey "U">
 <!ENTITY daysOld.label "dies d'antiguitat">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, tant les còpies locals com els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, inclosos els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
-<!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
-<!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "l">
-<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Sempre conserva els missatges senyalats">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.label "Suprimeix-los tots excepte els més nous">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "x">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
+<!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Suprimeix sempre els missatges llegits (sobreescriu les opcions d'antiguitat)">
+
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Conserva sempre els missatges senyalats">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label "Selecciona aquesta carpeta per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey      "S">
 <!ENTITY offlineFolder.button.label "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey     "B">
 
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label "Selecciona aquest grup de discussió per al seu ús fora de línia">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -32,17 +32,16 @@
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
-
 #
 # The following are used by the imap code to display progress/status/error messages
 #
 
 # Status - opening folder
 ## @name IMAP_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
 5000=S'està obrint la carpeta %S…
@@ -129,37 +128,16 @@ 5013=S'està enviant la informació d'entrada…
 ## @name IMAP_STATUS_SENDING_AUTH_LOGIN
 ## @loc None
 5014=S'està enviant la informació d'inici de sessió…
 
 ## @name IMAP_DOWNLOADING_MESSAGE
 ## @loc None
 5015=S'està baixant el missatge…
 
-## @name IMAP_STATUS_GETTING_NAMESPACE
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5020): Do not translate the word "IMAP" below.
-5020=S'està comprovant l'espai de noms de l'IMAP…
-
-## @name IMAP_UPGRADE_NO_PERSONAL_NAMESPACE
-## @loc None
-5021="El servidor de correu indica que pot ser que no tingueu cap carpeta personal de correu. Si us plau, comproveu les vostres subscripcions.
-
-## @name IMAP_UPGRADE_PROMPT_USER_2
-## @loc None
-5024=Les carpetes a què no us hagueu subscrit no apareixeran a les vostres llistes de carpetes, però us hi podreu subscriure més endavant seleccionant Fitxer / Subscriu.
-
-## @name IMAP_UPGRADE_CUSTOM
-## @loc None
-5026=Seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure…
-
-## @name IMAP_UPGRADE_SUCCESSFUL
-## @loc None
-5028=L'actualització ha tingut èxit.
-
 ## @name IMAP_GETTING_ACL_FOR_FOLDER
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5029): Do not translate the word "ACL" below.
 5029=S'està recuperant l'ACL de la carpeta…
 
 ## @name IMAP_GETTING_SERVER_INFO
 ## @loc None
 5030=S'està recuperant la informació de configuració del servidor…
@@ -167,44 +145,30 @@ 5030=S'està recuperant la informació de configuració del servidor…
 ## @name IMAP_GETTING_MAILBOX_INFO
 ## @loc None
 5031=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia…
 
 ## @name IMAP_EMPTY_MIME_PART
 ## @loc None
 5032=Aquesta part del cos es baixarà quan se soŀliciti.
 
-## @name IMAP_UNABLE_TO_SAVE_MESSAGE
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5033): Do not translate the word "IMAP" below.
-5033=Error IMAP: el missatge no s'ha pogut desar degut a un error.
-
-## @name IMAP_NO_ONLINE_FOLDER
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5034): Do not translate the word "IMAP" below.
-5034=Error IMAP: no s'ha pogut recuperar la informació de la carpeta en línia.
-
-## @name IMAP_LOGIN_FAILED
-## @loc None
-5035=L'entrada al servidor %S ha fallat.
-
 ## @name IMAP_RECEIVING_MESSAGE_HEADERS_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5036): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 
 5036=%S S'està rebent la capçalera del missatge %lu de %lu
 
 ## @name IMAP_RECEIVING_MESSAGE_FLAGS_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5037): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Place the word %lu where the number of flags should appear.
-5037=%S S'està rebent el senyalador del missatge %lu de %lu
+5037=%S S'està rebent la informació del missatge %lu de %lu
 
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGES
 ## @loc None
 5038=S'estan suprimint els missatges…
 
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGE
 ## @loc None
 5039=S'està suprimint el missatge…
@@ -229,22 +193,16 @@ 5041=S'està movent el missatge a %S…
 5042=S'estan copiant els missatges %S…
 
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGE_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5043): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 5043=S'està copiant el missatge %S…
 
-## @name IMAP_SELECTING_MAILBOX
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5044): Do not translate the word "%S" below.
-# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5044=S'està obrint la carpeta %S…
-
 ## @name IMAP_FOLDER_RECEIVING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5045): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 5045=%S S'està rebent el missatge %lu de %lu
 
 ## @name IMAP_DISCOVERING_MAILBOX 
@@ -297,28 +255,16 @@ 5056=No hi ha missatges nous al servidor
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Correu per a %S
 
 ## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
 ## @loc None
 5061=Buidant la papera s'eliminarà %S i tots els missatges que conté. Voleu eliminar aquesta carpeta?
 
-## @name IMAP_PERSONAL_FILING_CABINET
-## @loc None
-5062=Arxivament personal
-
-## @name IMAP_PFC_READ_MAIL
-## @loc None
-5063=Correu llegit
-
-## @name IMAP_PFC_SENT_MAIL
-## @loc None
-5064=Correu enviat
-
 ## @name IMAP_SPECIAL_CHAR
 ## @loc None
 5065=El caràcter %c està reservat en aquest servidor IMAP. Si us plau, trieu un altre nom.
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_SHARED_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5066=Carpeta personal
 
@@ -381,36 +327,28 @@ 5080=Crea una subcarpeta
 ## @name IMAP_ACL_DELETE_RIGHT
 ## @loc None
 5081=Suprimeix els missatges
 
 ## @name IMAP_ACL_ADMINISTER_RIGHT
 ## @loc None
 5082=Administra la carpeta
 
-## @name IMAP_UNKNOWN_USER
-## @loc None
-5083=Desconegut
-
 ## @name IMAP_SERVER_DOESNT_SUPPORT_ACL
 ## @loc None
 5084=Aquest servidor no permet l'ús de carpetes compartides
 
 ## @name IMAP_ACL_EXPUNGE_RIGHT
 ## @loc None
 5085=Esborra
 
 ## @name IMAP_SERVER_DISCONNECTED
 ## @loc None
 5090=El servidor %S s'ha desconnectat. Pot ser que el servidor s'hagi aturat o que hi hagi un problema a la xarxa.
 
-## @name IMAP_REDIRECT_LOGIN_FAILED
-## @loc None
-5091=L'entrada ha fallat.
-
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the imap folder.
 5092=Voleu subscriure-us a %1$S?
 
 ## @name IMAP_SERVER_DROPPED_CONNECTION
 ## @loc None
 5093=No es pot establir la connexió amb el servidor IMAP. És possible que hagueu excedit el nombre màxim de connexions; en aquest cas, utilitzeu el diàleg Paràmetres avençats del servidor IMAP per disminuir el nombre de connexions en la memòria cau.
 
 ## @name IMAP_QUOTA_STATUS_FOLDERNOTOPEN
@@ -438,20 +376,16 @@ 5102=No podeu entrar a %S perquè heu activat l'autenticació segura i aquest servidor no ho permet.\n\nPer entrar-hi, desactiveu l'autenticació segura d'aquest compte.
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5103): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
 # Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
 
 5103=S'està copiant el missatge %1$S de %2$S a %3$S
 
-## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
-## @loc None
-5104=No podeu entrar a %S perquè el servidor n'ha inhabilitat l'entrada. Potser és mecessari que us hi connecteu amb SSL o TLS. Si us plau, comproveu la configuració del vostre servidor de correu.
-
 ## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5105): Do not translate the word %S below.
 # "%S" is the the name of the folder.
 5105=Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
 ## @loc None
@@ -461,8 +395,14 @@ 5106=No es pot desfer la supressió de la carpeta i se suprimiran tots els missatges que conté, i les seves subcarpetes. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 5107=Suprimeix la carpeta
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 5108=&Suprimeix la carpeta
+
+## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5109): %S is the server address
+5109=No podeu iniciar una sessió amb %S perquè el servidor no permet l'autenticació amb text pla sense STARTTLS o SSL/TLS. Proveu d'habilitar la seguretat de connexió o l'autenticació segura en les opcions del compte. 
+
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -42,18 +42,17 @@
 LOCALIZATION NOTE : 'Communicator 4.x' is the used for previous versions of 
 Netscape Communicator, Please translate using the brandname in respective 
 languages for Netscape Communicator 4 releases.
 LOCALIZATION NOTE : Do not translate any of the occurances of the word 
 "&brandShortName;" below.
 -->
 
 <!ENTITY importDialog.windowTitle "Importa">
-<!ENTITY importAll.label  		"Importa-ho tot">
-<!ENTITY importDialog.allTitle  "Importa-ho tot">
+<!ENTITY importAll.label  	 "Importa-ho tot">
 <!ENTITY importAll.accesskey   "t">
 <!ENTITY importMail.label     "Correu">
 <!ENTITY importMail.accesskey   "C">
 <!ENTITY importAddressbook.label "Llibretes d'adreces">
 <!ENTITY importAddressbook.accesskey "a">
 <!ENTITY importSettings.label   "Paràmetres">
 <!ENTITY importSettings.accesskey "P">
 <!ENTITY importFilters.label   "Filtres">
--- a/mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!ENTITY window.title "Quant al correu brossa">
 <!ENTITY window.width "450">
-<!ENTITY info1a.label "El &brandShortName; detecta automàticament els missatges entrants que semblen ser correu brossa (també conegut com «spam»). Aquesta mena de missatges mostraran una icona de correu brossa ">
+<!ENTITY info1a.label "El &brandShortName; detecta automàticament els missatges entrants que semblen ser correu brossa (també conegut com «spam»). Els missatges, que el &brandShortName; cregui que són correu brossa, mostraran una icona de correu brossa">
 <!ENTITY info1b.label ".">
 <!ENTITY info2.label "Al començament us caldrà ensenyar al &brandShortName; a identificar correu brossa mitjançant el botó correu brossa de la barra d'eines per marcar missatges.">
 <!ENTITY info3.label "Quan el &brandShortName; ja identifiqui el correu brossa, podreu utilitzar els controls del correu brossa per passar el correu brossa entrant a la carpeta Correu brossa.">
 <!ENTITY info4.label "Si en voleu més informació, feu clic a Ajuda.">
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -36,24 +36,36 @@
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 #
 # The following are used by the local mail code to display progress/status/error messages
 #
 
+pop3EnterPasswordPromptTitle=Introduïu la vostra contrasenya
+
+# LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
+# and "%2$S" below. Place the word %1$S where the user name should appear, and
+# %2$S where the host name should appear.
+pop3EnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per a %1$S del servidor %2$S:
+
+# LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
+# translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
+# user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
+pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt=Introduïu correctament la vostra contrasenya per a %1$S del servidor %2$S:
+
 ## @name MK_POP3_OUT_OF_DISK_SPACE
 ## @loc None
 -321=No hi ha prou espai al disc per baixar nous missatges. Intenteu suprimir missatges antics, buidar la carpeta Paperera i compactar les carpetes de correu, i torneu-ho a provar.\n
 
 # Out of memory
 ## @name LOCAL_OUT_OF_MEMORY
 ## @loc None
--1000=L'aplicació no té prou memòria.
+## -1000=L'aplicació no té prou memòria.
 
 # Status - parsing folder
 ## @name LOCAL_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4000): Do not translate %s in the following line.
 # Place the word %s where the name of the mailbox should appear
 4000=S'està construint el fitxer de resum per a %S…
 
@@ -138,48 +150,48 @@ 4015=L'ordre LIST no ha tingut èxit.
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "POP3" below.
 4016=L'ordre DELE no ha tingut èxit.
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%1$s@%2$s" below.
 # Place the word "%1$s" and "%2$s" where email account name should appear (i.e. john.smith@example.org)
-4017=Introduïu la contrasenya per a %1$s@%2$s.
+## 4017=Introduïu la contrasenya per a %1$s@%2$s.
 
 ## @name POP3_PREVIOUSLY_ENTERED_PASSWORD_IS_INVALID_ETC
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%s" below. It will receive the message returned by the server.
 # Do not translate "%.100s" and "%.100s". It will receive the email account name.
-4018=Si us plau, introduïu una contrasenya nova per a l'usuari %.100s@%.100s:
+## 4018=Si us plau, introduïu una contrasenya nova per a l'usuari %.100s@%.100s:
 
 ## @name POP3_NO_ANSWER
 ## @loc None
-4019=Cap resposta
+## 4019=Cap resposta
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
 ## @loc None
-4020=Introduïu la contrasenya
+## 4020=Introduïu la contrasenya
 
 ## @name POP3_FOLDER_FOR_TRASH
 ## @loc None
-4023=La paperera ja conté una carpeta de nom %s. La carpeta que acabeu de suprimir és a la paperera amb el nom nou %s.
+## 4023=La paperera ja conté una carpeta de nom %s. La carpeta que acabeu de suprimir és a la paperera amb el nom nou %s.
 
 # Status - stat failed
 ## @name POP3_STAT
 ## @loc None
 4024=L'ordre STAT no ha tingut èxit.
 
 ## @name POP3_SERVER_SAID
 ## @loc None
 4025=El servidor de correu %S ha respost:
 
 ## @name DELETING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
-4026=S'estan suprimint %S de %S missatges
+## 4026=S'estan suprimint %S de %S missatges
 
 ## @name COPYING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
 4027=S'estan copiant %S de %S missatges a %S
 
 ## @name MOVING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
 4028=S'estan movent %S de %S missatges a %S
@@ -191,17 +203,17 @@ 4029=Aquesta carpeta està en procés. Si us plau, espereu fins que el processament acabi per rebre els missatges.
 
 # secure authentication failed
 ## @name CANNOT_PROCESS_SECURE_AUTH
 ## @loc None
 4030=El servidor de correu no suporta l'autenticació segura.
 
 ## @name MOVEMAIL_SPOOL_FILE_LOCKED
 ## @loc None
-4032=S'ha bloquejat el fitxer de la impressora del correu %S.
+## 4032=S'ha bloquejat el fitxer de la impressora del correu %S.
 
 ## @name MOVEMAIL_CANT_OPEN_SPOOL_FILE
 ## @loc None
 4033=No es pot obrir el fitxer de la impressora del correu %S.
 
 ## @name MOVEMAIL_CANT_CREATE_LOCK
 ## @loc None
 4034=No es pot crear el fitxer de blocatge %S. Per a poder treballar-hi, és necessari crear fitxers de blocatge en el directori de gestió de cues del correu. En alguns sistemes, això s'assoleix fent que el directori de gestió de cues tingui el mode 01777.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -1,21 +1,25 @@
 <!ENTITY messengerWindow.title "Missatgeria">
 <!ENTITY titledefault.label "&brandFullName;">
 <!ENTITY titleSeparator.label " - ">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Carpeta…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY closeTabCmd.label "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY closeTabCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY closeTabCmd.label "Tanca la pestanya">
+<!ENTITY closeOtherTabsCmd.label "Tanca les altres pestanyes">
+<!ENTITY closeOtherTabsCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Cerca desada…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY newAccountCmd.label "Compte…">
-<!ENTITY newAccountCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Altres comptes…">
+<!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY newEmailAccountCmd.label "Compte de correu…">
+<!ENTITY newEmailAccountCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Obre el missatge desat…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Adjuncions">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Anomena i desa">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Fitxer">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "F">
@@ -51,17 +55,17 @@
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label "Treballa fora de línia">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Baixa/sincronitza ara…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.label "Paràmetres de fora de línia">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.label "Baixa els missatges seleccionats">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY downloadStarredCmd.label "Baixa els missatges senyalats">
+<!ENTITY downloadStarredCmd.label "Baixa els missatges assenyalats">
 <!ENTITY downloadStarredCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
@@ -82,20 +86,20 @@
 <!ENTITY deleteFolderCmd.label "Suprimeix la carpeta">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY selectMenu.label "Selecciona">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY all.label "Tot">
 <!ENTITY all.accesskey "T">
-<!ENTITY selectThreadCmd.label "Cadena">
-<!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY selectThreadCmd.label "Conversa">
+<!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY selectThreadCmd.key "a">
-<!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Missatges senyalats">
+<!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Missatges assenyalats">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY menuFavoriteFolder.label "Carpeta preferida">
 <!ENTITY menuFavoriteFolder.accesskey "f">
 <!ENTITY folderPropsCmd.label "Propietats…">
 <!ENTITY folderPropsFolderCmd.label "Propietats de la carpeta…">
 <!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd.label "Propietats del grup de discussió…">
 <!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Paràmetres dels comptes…">
@@ -128,64 +132,66 @@
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "h">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Aspecte vertical">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "v">
 <!ENTITY showMessageCmd.label "Subfinestra de missatge">
 <!ENTITY showMessageCmd.accesskey "e">
 
 <!ENTITY folderView.label "Carpetes">
 <!ENTITY folderView.accesskey "p">
+<!ENTITY smartFolders.label "Inteŀligent">
+<!ENTITY smartFolders.accesskey "I">
 <!ENTITY allFolders.label "Totes">
 <!ENTITY allFolders.accesskey "o">
 <!ENTITY unreadFolders.label "Per llegir">
 <!ENTITY unreadFolders.accesskey "g">
 <!ENTITY favoriteFolders.label "Preferides">
 <!ENTITY favoriteFolders.accesskey "f">
 <!ENTITY recentFolders.label "Recents">
 <!ENTITY recentFolders.accesskey "R">
 
 <!-- Sort Menu -->
 <!ENTITY sortMenu.label "Ordena">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "d">
 <!ENTITY sortByDateCmd.label "Data">
 <!ENTITY sortByDateCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY sortByReceivedCmd.label "Rebuda">
-<!ENTITY sortByReceivedCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY sortByStarCmd.label "Senyalador">
+<!ENTITY sortByReceivedCmd.label "Recepció">
+<!ENTITY sortByReceivedCmd.accesskey "R">
+<!ENTITY sortByStarCmd.label "Assenyalat">
 <!ENTITY sortByStarCmd.accesskey "y">
 <!ENTITY sortByAttachmentsCmd.label "Adjuncions">
 <!ENTITY sortByAttachmentsCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.label "Prioritat">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.label "Mida">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.label "Estat">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.accesskey "E">
-<!ENTITY sortByTagsCmd.label "Etiquetes">
+<!ENTITY sortByTagsCmd.label "Etiqueta">
 <!ENTITY sortByTagsCmd.accesskey "q">
 <!ENTITY sortByJunkStatusCmd.label "Estat del correu brossa">
 <!ENTITY sortByJunkStatusCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY sortBySubjectCmd.label "Assumpte">
 <!ENTITY sortBySubjectCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY sortByFromCmd.label "Remitent">
 <!ENTITY sortByFromCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sortByRecipientCmd.label "Destinatari">
 <!ENTITY sortByRecipientCmd.accesskey "i">
-<!ENTITY sortByUnreadCmd.label "Per llegir">
+<!ENTITY sortByUnreadCmd.label "Pendent de llegir">
 <!ENTITY sortByUnreadCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.label "Ordre de rebuda">
-<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.label "Ordre de recepció">
+<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY sortAscending.label "Ascendent">
 <!ENTITY sortAscending.accesskey "A">
 <!ENTITY sortDescending.label "Descendent">
 <!ENTITY sortDescending.accesskey "D">
-<!ENTITY sortThreaded.label "Encadenat">
-<!ENTITY sortThreaded.accesskey "c">
-<!ENTITY sortUnthreaded.label "No encadenat">
-<!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "N">
+<!ENTITY sortThreaded.label "Converses senceres">
+<!ENTITY sortThreaded.accesskey "C">
+<!ENTITY sortUnthreaded.label "Missatges per separat">
+<!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "s">
 <!ENTITY groupBySort.label "Agrupa per ordenació">
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "g">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Missatges">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY threads.label "Cadenes">
 <!ENTITY threads.accesskey "e">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Tots">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "o">
@@ -212,19 +218,30 @@
 <!ENTITY bodyMenu.label "Cos del missatge com">
 <!ENTITY bodyMenu.accesskey "m">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "HTML original">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "H">
 <!ENTITY bodySanitized.label "HTML senzill">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "s">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Text net">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "T">
+
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.label "Visualitza les adjuncions en línia">
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.accesskey "V">
 
+<!ENTITY bodyMenuFeed.label "Cos del missatge del canal">
+<!ENTITY bodyMenuFeed.accesskey "C">
+<!ENTITY viewFeedWebPage.label "Pàgina web">
+<!ENTITY viewFeedWebPage.accesskey "w">
+<!ENTITY viewFeedSummary.label "Resum">
+<!ENTITY viewFeedSummary.accesskey "R">
+<!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.label "Format per defecte">
+<!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.accesskey "d">
+
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.label "Augmenta">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.accesskey "g">
@@ -274,36 +291,36 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY nextMenu.label "Següent">
 <!ENTITY nextMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY nextMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY nextMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY nextMsgCmd.key "f">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.key "n">
-<!ENTITY nextStarredMsgCmd.label "Missatge senyalat">
+<!ENTITY nextStarredMsgCmd.label "Missatge assenyalat">
 <!ENTITY nextStarredMsgCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY nextUnreadThread.label "Cadena per llegir">
+<!ENTITY nextUnreadThread.label "Conversa per a llegir">
 <!ENTITY nextUnreadThread.accesskey "C">
 <!ENTITY nextUnreadThread.key "t">
 <!ENTITY prevMenu.label "Anterior">
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Endavant">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Enrere">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
-<!ENTITY prevStarredMsgCmd.label "Missatge senyalat">
+<!ENTITY prevStarredMsgCmd.label "Missatge assenyalat">
 <!ENTITY prevStarredMsgCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Pàgina d'inici de la Missatgeria">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY msgMenu.label "Missatge">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Missatge nou">
 <!ENTITY newMsgCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.label "Missatge">
@@ -316,16 +333,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY replyMsgCmd.key "r">
 <!ENTITY replySenderCmd.label "Respon només al remitent">
 <!ENTITY replySenderCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.label "Respon al grup de discussió">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.label "Respon a tots">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.key "r">
+<!ENTITY replyToListMsgCmd.label "Respon a la llista">
+<!ENTITY replyToListMsgCmd.accesskey "L">
+<!ENTITY replyToListMsgCmd.key "l">
 <!ENTITY forwardMsgCmd.label "Reenvia">
 <!ENTITY forwardMsgCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY forwardMsgCmd.key "l">
 <!ENTITY forwardAsMenu.label "Reenvia com a">
 <!ENTITY forwardAsMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY forwardAsInline.label "En línia">
 <!ENTITY forwardAsInline.accesskey "i">
 <!ENTITY forwardAsAttachmentCmd.label "Adjunció">
@@ -341,28 +361,28 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
 <!ENTITY copyMessageLocation.label "Copia la ubicació del missatge">
 <!ENTITY copyMessageLocation.accesskey "m">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.label "Copia a">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY moveToFolderAgain.label "Torna a moure-ho">
 <!ENTITY moveToFolderAgain.accesskey "T">
 <!ENTITY moveToFolderAgainCmd.key "m">
-<!ENTITY killThreadMenu.label "Ignora la cadena">
+<!ENTITY killThreadMenu.label "Ignora la conversa">
 <!ENTITY killThreadMenu.accesskey "g">
 <!ENTITY killThreadMenu.key "k">
-<!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignora la subcadena">
+<!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignora la subconversa">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.key "k">
-<!ENTITY watchThreadMenu.label "Vigila la cadena">
+<!ENTITY watchThreadMenu.label "Vigila la conversa">
 <!ENTITY watchThreadMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY watchThreadMenu.key "w">
-<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l ací">
+<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey "A">
-<!ENTITY copyHereMenu.label "Copia'l ací">
+<!ENTITY copyHereMenu.label "Copia'l aquí">
 <!ENTITY copyHereMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY tagMenu.label "Etiqueta">
 <!ENTITY tagMenu.accesskey "q">
 <!ENTITY tagCmd0.key "0">
 <!ENTITY tagCmd1.key "1">
 <!ENTITY tagCmd2.key "2">
 <!ENTITY tagCmd3.key "3">
 <!ENTITY tagCmd4.key "4">
@@ -371,56 +391,67 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tagCmd7.key "7">
 <!ENTITY tagCmd8.key "8">
 <!ENTITY tagCmd9.key "9">
 <!ENTITY markMenu.label "Marca">
 <!ENTITY markMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY markAsReadCmd.label "Com a llegit">
 <!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY markAsReadCmd.key "m">
-<!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Cadena com a llegida">
+<!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Conversa com a llegida">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.label "Llegits per data…">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
 <!ENTITY markAllReadCmd.label "Tots llegits">
 <!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY markAllReadCmd.key "c">
-<!ENTITY markStarredCmd.label "Senyalador">
+<!ENTITY markStarredCmd.label "Assenyalat">
 <!ENTITY markStarredCmd.accesskey "y">
 <!ENTITY markStarredCmd.key "S">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.label "Com a correu brossa">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Com a correu legítim">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Executa els controls del correu brossa">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Obre el missatge">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
+<!ENTITY openFeedMessage.label "Obre el missatge del canal">
+<!ENTITY openFeedMessage.accesskey "O">
+<!ENTITY openFeedWebPageInWindow.label "Pàgina web en una nova finestra">
+<!ENTITY openFeedWebPageInWindow.accesskey "w">
+<!ENTITY openFeedSummaryInWindow.label "Resum en una nova finestra">
+<!ENTITY openFeedSummaryInWindow.accesskey "R">
+<!ENTITY openFeedWebPageInMP.label "Commuta la pàgina web i el resum en el quadre de missatges">
+<!ENTITY openFeedWebPageInMP.accesskey "q">
+
 
 <!-- Windows Menu -->
 <!ENTITY windowMenu.label "Finestra">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Eines">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY addons.label "Complements">
 <!ENTITY addons.accesskey "m">
 <!ENTITY activitymanager.label "Gestor d'activitat">
 <!ENTITY activitymanager.accesskey "a">
+<!ENTITY savedFiles.label "Fitxers desats">
+<!ENTITY savedFiles.accesskey "d">
+<!ENTITY savedFiles.key "j">
 <!ENTITY messengerCmd.label "Missatgeria">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "M">
-<!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY addressBookCmd.commandkey "2">
+<!ENTITY addressBookCmd.key "B">
 <!ENTITY runJunkControls.label "Executa els controls de brossa a la carpeta">
 <!ENTITY runJunkControls.accesskey "u">
 <!ENTITY deleteJunk.label "Suprimeix la brossa de la carpeta">
 <!ENTITY deleteJunk.accesskey "x">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Consola d'errors">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtres de missatge…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
@@ -433,18 +464,20 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!-- Mail Toolbar -->
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Recupera els missatges">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "g">
 <!ENTITY getMsgButton.label "Recupera">
 <!ENTITY newMsgButton.label "Redacta">
 <!ENTITY replyButton.label "Respon">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Respon a tots">
+<!ENTITY replyListButton.label "Respon a la llista">
 <!ENTITY forwardButton.label "Reenvia">
-<!ENTITY fileButton.label "Arxiva">
+<!ENTITY fileButton.label "Mou">
+<!ENTITY archiveButton.label "Arxiva">
 <!ENTITY nextButton.label "Següent">
 <!ENTITY previousButton.label "Anterior">
 <!ENTITY backButton1.label "Enrere">
 <!ENTITY goForwardButton1.label "Endavant">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY undeleteButton.label "Dessuprimeix">
 <!ENTITY markButton.label "Marca">
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
@@ -463,18 +496,20 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Cerca avançada de missatges">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Recupera els missatges nous">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Recupera tots els missatges nous">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Respon el missatge">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Respon al remitent i a tots els destinataris">
+<!ENTITY replyListButton.tooltip "Respon a una llista de destinataris">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Reenvia el missatge seleccionat">
-<!ENTITY fileButton.tooltip "Arxiva el missatge seleccionat">
+<!ENTITY fileButton.tooltip "Mou el missatge seleccionat">
+<!ENTITY archiveButton.tooltip "Arxiva els missatges seleccionats">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Vés al següent missatge per llegir">
 <!ENTITY previousButton.tooltip "Vés a l'anterior missatge per llegir">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Vés endavant un missatge">
 <!ENTITY goBackButton.tooltip "Vés enrere un missatge">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Suprimeix el missatge o carpeta seleccionada">
 <!ENTITY undeleteButton.tooltip "Dessuprimeix el missatge seleccionat">
 <!ENTITY markButton.tooltip "Marca els missatges">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Imprimeix aquest missatge">
@@ -532,109 +567,86 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "El nom o l'adreça electrònica conté:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "n">
 
 <!-- Gloda Search Bar -->
 <!ENTITY glodaSearchBar.emptyText "Cerca missatges…">
-<!ENTITY glodaSearchBar.facet.label "Cerca:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaSearchFacet.*) labels specify search constraints.
-    "everything" searches over subject, involves, body, and attachments.
-    "subject" searches only messages subjects.
-    "involves" searches only message to/from/cc/bcc.
-    "to" searches only message to/cc.
-    "from" searches only message using "from" (the message author).
-    "body" searches only message bodies, which does not include message
-      attachment names or the content of the attachments. Message body
-      basically means a message part with a content-type of text/*.
-  -->
-<!ENTITY glodaSearchFacet.everything.label "Tots els camps">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.subject.label "Assumpte">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.involves.label "Implicats (a,de,cc,bcc)">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.to.label "Destinatari, CC">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.from.label "Remitent">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.body.label "Text del missatge">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.attachmentNames.label "Noms de les adjuncions">
-
-<!ENTITY glodaSearchBar.location.label "Ubicació:">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.everywhere.label "Totes les carpetes">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.folder.label "En una carpeta determinada…">
 
 <!-- Quick Search Menu Bar -->
 <!ENTITY searchSubjectMenu.label "Assumpte">
 <!ENTITY searchFromMenu.label "Remitent">
 <!ENTITY searchSubjectOrFromMenu.label "Assumpte o remitent">
 <!ENTITY searchRecipient.label "A o Cc">
 <!ENTITY searchSubjectOrRecipientMenu.label "Assumpte, A o Cc">
 <!ENTITY searchMessageBody.label "Cos del missatge">
 <!ENTITY saveAsVirtualFolderMenu.label "Desa la cerca com una carpeta…">
 
 <!-- Thread Pane -->
-<!ENTITY threadColumn.label "Cadena">
+<!ENTITY threadColumn.label "Conversa">
 <!ENTITY fromColumn.label "Remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.label "Destinatari">
 <!ENTITY subjectColumn.label "Assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.label "Data">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Etiqueta">
 <!ENTITY accountColumn.label "Compte">
 <!ENTITY statusColumn.label "Estat">
 <!ENTITY sizeColumn.label "Mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.label "Estat del correu brossa">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY readColumn.label "Llegit">
-<!ENTITY receivedColumn.label "Rebuda">
-<!ENTITY starredColumn.label "Senyalador">
+<!ENTITY receivedColumn.label "Recepció">
+<!ENTITY starredColumn.label "Assenyalat">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
-<!ENTITY idColumn.label "Ordre de rebuda">
+<!ENTITY idColumn.label "Ordre de recepció">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Adjuncions">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaWhyColumn.label): explains why a message is
-   present in the gloda search results. The values can be found in
-   messenger.properties with a prefix of "glodaSearch_results_why_". -->
-<!ENTITY glodaWhyColumn.label "Motiu">
 
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per a seleccionar les columnes a visualitzar">
 <!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per a visualitzar les cadenes de missatges">
 <!ENTITY fromColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per destinatari">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data">
 <!ENTITY priorityColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Fes un clic per a ordenar per compte">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per estat">
 <!ENTITY sizeColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per l'estat de brossa">
-<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la cadena">
-<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en cadena">
+<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la conversa">
+<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en la conversa">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per llegit">
-<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data de rebuda">
-<!ENTITY starredColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per senyalador">
+<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data de recepció">
+<!ENTITY starredColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per si està assenyalat">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ubicació">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Feu clic per a ordenar per ordre de recepció">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per adjuncions">
-<!ENTITY glodaWhyColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar pel motiu per el qual el missatge és a la llista de resultats"> 
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Obre el missatge en una finestra nova">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "f">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.label "Obre el missatge en una pestanya nova">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "t">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Edita'l com si fos nou…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "E">
+<!ENTITY contextArchive.label "Arxiva">
+<!ENTITY contextArchive.accesskey "x">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Respon només al remitent">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "r">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Respon al grup de discussió">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "g">
 <!ENTITY contextReplyAll.label "Respon a tots">
 <!ENTITY contextReplyAll.accesskey "p">
+<!ENTITY contextReplyList.label "Respon a la llista">
+<!ENTITY contextReplyList.accesskey "L">
 <!ENTITY contextForward.label "Reenvia">
 <!ENTITY contextForward.accesskey "v">
 <!ENTITY contextForwardAsAttachment.label "Reenvia com a adjuncions">
 <!ENTITY contextForwardAsAttachment.accesskey "e">
 <!ENTITY contextMoveMsgMenu.label "Mou a">
 <!ENTITY contextMoveMsgMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.label "Recent">
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
@@ -642,69 +654,98 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "s">
 <!ENTITY contextPrint.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "I">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
 
+<!-- Media (video/audio) controls -->
+<!ENTITY contextPlay.label "Reprodueix">
+<!ENTITY contextPlay.accesskey "R">
+<!ENTITY contextPause.label "Pausa">
+<!ENTITY contextPause.accesskey "P">
+<!ENTITY contextMute.label "Silenci">
+<!ENTITY contextMute.accesskey "S">
+<!ENTITY contextUnmute.label "So">
+<!ENTITY contextUnmute.accesskey "S">
+
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage1.label "Correu brossa">
 <!ENTITY junkBarButton1.label "Correu legítim">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
 
 <!-- Remote Content Bar -->
-<!ENTITY remoteContentMessage1.label "Per a protegir la vostra privadesa, s'han blocat les imatges remotes.">
-<!ENTITY loadRemoteContentButton2.label "Carrega les imatges ara">
+<!ENTITY remoteContentMessage2.label "Per a protegir la vostra privadesa, el &brandShortName; ha blocat el contingut remot.">
+<!ENTITY loadRemoteContentButton3.label "Mostra el contingut remot">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage2.label "Aquest missatge podria ser fradulent.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignora l'avís">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Aquest missatge no sembla ser fraudulent">
 
 <!-- Message Header Button Box (to show hidden email addresses) -->
 <!ENTITY more.label "més">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
+<!ENTITY searchAllMessages.label "Cerca tots els missatges">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Afegeix a la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "d">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Afegeix a la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "b">
 <!ENTITY EditContact.label "Edita el contacte…">
 <!ENTITY EditContact.accesskey "E">
 <!ENTITY ViewContact.label "Visualitza el contacte">
 <!ENTITY ViewContact.accesskey "V">
-<!ENTITY SendMailTo.label "Redacta un correu a ">
-<!ENTITY SendMailTo.accesskey "r">
+<!ENTITY SubscribeToNewsgroup.label "Subscriu-me al grup de notícies">
+<!ENTITY SubscribeToNewsgroup.accesskey "n">
+<!ENTITY SendMessageTo.label "Redacta un missatge a">
+<!ENTITY SendMessageTo.accesskey "R">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label "Copia l'adreça de correu electrònic">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey "c">
+<!ENTITY CopyNewsgroupName.label "Copia el nom del grup de notícies">
+<!ENTITY CopyNewsgroupName.accesskey "n">
+<!ENTITY CopyNewsgroupURL.label "Copia l'URL del grup de notícies">
+<!ENTITY CopyNewsgroupURL.accesskey "U">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label "Crea un filtre de…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey "f">
 <!ENTITY reportPhishingURL.label "Informa d'un missatge fraudulent">
 <!ENTITY reportPhishingURL.accesskey "o">
 
 <!-- Content Pane Context Menu -->
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.label "Anomena i desa l'enllaç…">
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.accesskey "ç">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.label "Anomena i desa la imatge…">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY cutCmd.label "Retalla">
+<!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY copyCmd.label "Copia">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
+<!ENTITY pasteCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia l'enllaç">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "C">
-<!ENTITY copyImageCmd.label "Copia la ubicació de la imatge">
-<!ENTITY copyImageCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY copyImageAllCmd.label "Copia la imatge">
+<!ENTITY copyImageAllCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label "Copia l'adreça electrònica">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY stopCmd.label "Atura">
+<!ENTITY stopCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
+<!ENTITY reloadCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY openInBrowser.label "Obre en un navegador">
+<!ENTITY openInBrowser.accesskey "O">
+<!ENTITY openLinkInBrowser.label "Obre l'enllaç en un navegador">
+<!ENTITY openLinkInBrowser.accesskey "O">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label "Fet">
 
 <!-- Mac OS X Window Menu -->
 <!ENTITY minimizeWindow.label "Minimitza la finestra">
 <!ENTITY minimizeWindow.key "m">
 <!ENTITY bringAllToFront.label "Porta-ho tot al davant">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -40,35 +40,38 @@
 # The following are used by the messenger application
 #
 
 removeAccount=Suprimeix el compte…
 newFolderMenuItem=Carpeta…
 newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
 newFolder=Crea una carpeta…
 newSubfolder=Crea una subcarpeta…
+markFolderRead=Marca la carpeta com a llegida;Marca les carpetes com a llegides
+markNewsgroupRead=Marca el grup de discussió llegit;Marca els grups de discussió llegits
 folderProperties=Propietats de la carpeta
 newTag=Afegeix una etiqueta…
 getNextNMessages=Recupera els següents %S missatges dels grups de discussió
 advanceNextPrompt=Voleu avançar fins al següent missatge per llegir de %S?
 titleNewsPreHost=a
 replyToSender=Respon al remitent
 reply=Respon
 EMLFiles=Fitxers de correu (*.eml)
 OpenEMLFiles=Obre el missatge
 defaultSaveMessageAsFileName=message.eml
 SaveMailAs=Anomena i desa el missatge
 SaveAttachment=Desa l'adjunció
 SaveAllAttachments=Desa totes les adjuncions
+ChooseFolder=Selecciona la carpeta
 LoadingMessageToPrint=S'està carregant el missatge a imprimir…
 MessageLoaded=S'ha carregat el missatge…
 PrintingMessage=S'està imprimint el missatge…
 PrintPreviewMessage=S'està creant l'exemple d'impressió del missatge…
-PrintingCard=S'està imprimint la targeta…
-PrintPreviewCard=S'està creant l'exemple d'impressió de la targeta…
+PrintingContact=S'està imprimint el contacte…
+PrintPreviewContact=S'està creant l'exemple d'impressió del contacte…
 PrintingAddrBook=S'està imprimint la llibreta d'adreces…
 PrintPreviewAddrBook=S'està creant l'exemple d'impressió de la llibreta d'adreces…
 PrintingComplete=La impressió ha finalitzat.
 PreviewTitle=%S - %S
 LoadingMailMsgForPrint=(S'està carregant el contingut per imprimir)
 LoadingMailMsgForPrintPreview=(S'està carregant el contingut per a l'exemple d'impressió)
 saveAttachmentFailed=No es pot desar l'adjunció. Si us plau, comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
 saveMessageFailed=No es pot desar el missatge. Si us plau, comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
@@ -253,29 +256,35 @@ mailnews.account_central_page.url=chrome
 acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
 mailAcctType=Correu
 newsAcctType=Grups de discussió
 
 nocachedbodytitle=<TITLE>Connecteu-vos per a veure aquest missatge</TITLE>\n
 
 confirmUnsubscribeTitle=Confirmeu la canceŀlació de la subscripció
 confirmUnsubscribeText=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció de %S?
+confirmUnsubscribeManyText=Segur que voleu canceŀlar la subscripció d'aquests grups de discussió?
 
 openLabel=Obre
 openLabelAccesskey=O
 saveLabel=Anomena i desa…
 saveLabelAccesskey=A
 detachLabel=Separa…
 detachLabelAccesskey=S
 deleteLabel=Suprimeix
 deleteLabelAccesskey=u
 deleteAttachments=Les següents adjuncions se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionats.
+emptyAttachment=Aquest fitxer adjunt sembla que està buit.\nComproveu la persona que l'ha enviat perquè sovint els tallafocs o els antivirus de les empreses suprimeixen els fitxers adjunts.
 
+# This is the format for prepending accesskeys to the
+# each of the attachments in the file|attachments menu:
+#  ie: 1 file.txt
+#    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 101=Error desconegut
 102=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.
 103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
 104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.
 
 recipientSearchCriteria=L'assumpte o el destinatari contenen:
@@ -335,71 +344,108 @@ megaByteAbbreviation=%dMB
 errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S
 
 confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
 confirmPhishingUrl=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
 
 updatesItem_default=Comprova si hi ha actualitzacions…
 updatesItem_defaultFallback=Comprova si hi ha actualitzacions…
+updatesItem_default.accesskey=C
 updatesItem_downloading=S'està baixant %S…
 updatesItem_downloadingFallback=S'està baixant l'actualització…
+updatesItem_downloading.accesskey=b
 updatesItem_resume=Reprèn la baixada de %S…
 updatesItem_resumeFallback=Reprèn la baixada de l'actualització…
+updatesItem_resume.accesskey=R
 updatesItem_pending=Aplica ara l'actualització baixada…
 updatesItem_pendingFallback=Aplica ara l'actualització baixada…
+updatesItem_pending.accesskey=A
 
 # Folder Pane Header Title Strings
 folderPaneHeader_all=Totes les carpetes
 folderPaneHeader_unread=Carpetes per llegir
 folderPaneHeader_favorite=Carpetes preferides
 folderPaneHeader_recent=Carpetes recents
+folderPaneHeader_smart=Carpetes intel·ligents
+smartAccountName=Carpetes intel·ligents
 
 # Copy / Move to Folder Again
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 # moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
 moveToFolderAgain=Torna a moure a «%1$S»
 moveToFolderAgainAccessKey=T
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
 # copyToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 # copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
 copyToFolderAgain=Torna a copiar a «%1$S»
 copyToFolderAgainAccessKey=T
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
-alwaysLoadRemoteContentForSender1=Carrega sempre les imatges remotes de %1$S
+alwaysLoadRemoteContentForSender2=Carrega sempre el contingut remot de %1$S
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 growlNotification=Correu nou
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Confirmació
 emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
 emptyJunkDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 emptyTrashTitle=Confirmació
 emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la paperera?
 emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
 processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa
 
-# second person direct object pronoun; used in the collapsed header view if
-# the user is in the To or Cc field of a message
-headerFieldYou=Vós mateix
+# Messenger bootstrapping messages
+fileNotFoundTitle = El fitxer no s'ha trobat
+#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
+fileNotFoundMsg = El fitxer %S no existeix.
+
+fileEmptyTitle = Fitxer buit
+#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
+fileEmptyMsg = El fitxer %S està buit.
 
-# The what's new tab title, shown on version update
-whatsNew=Novetats
+# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
+# used for the fallback case if a header-specific localization is not
+# available.
+headertoFieldYou=Vós
+
+# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
+headerfromFieldYou=Vós
+
+# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldYou): second person prepositional
+# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
+headerreply-toFieldYou=Vós
 
-#LOCALIZATION NOTE (glodaSearch_results_why_*): These strings populate the
-# glodaWhyColumn when performing a gloda-backed search, explaining why a
-# specific result is present in the search. Because of how the message grouping
-# mechanism works, this value is both the value in the "Why" column as well as
-# the header for the group (when sorting/grouping on the why column.) Short
-# strings are preferable so the why column can be understood without taking up
-# too much space.
-glodaSearch_results_why_contact=Contacte
-glodaSearch_results_why_subject=Assumpte
-glodaSearch_results_why_body=Cos
-glodaSearch_results_why_attachment=Adjunció
+# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
+headerccFieldYou=Vós
+
+# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
+headerbccFieldYou=Vós
+
+
+# Shown when content tabs are being loaded.
+loadingTab=S'està carregant…
 
+applyToCollapsedMsgsTitle=Confirmació per a suprimir els missatges reduïts
+applyToCollapsedMsgs=Atenció: això suprimirà alguns missatges que estan reduïts
+applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Avisa'm sempre abans de suprimir missatges reduïts
+applyNowButton=Aplica
+
+mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
+# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
+# translation where you wish to display the hostname of the server to which
+# login failed.
+mailServerLoginFailed=L'inici de sessió amb el servidor %S ha fallat.
+mailServerLoginFailedRetryButton=&Reintenta
+mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Introdueix una altra contrasenya
+
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Per defecte
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema per defecte.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -123,17 +123,17 @@ 12528=S'ha produït un error en rebre dades. (Error de xarxa: %s) Intenteu tornar-vos a connectar.
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_GET_USERS_MAIL_ADDRESS
 12529=S'ha produït un error en enviar el correu: l'adreça de resposta és incorrecta. Si us plau, comproveu que heu indicat l'adreça electrònica correcta a les preferències de la Missatgeria i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_MIME_MPART_ATTACHMENT_ERROR
 12531=Error de l'adjunció:
 
 ## @name NS_MSG_FAILED_COPY_OPERATION
-12532=L'operació d'enviament s'ha completat amb èxit, però no s'ha pogut copiar el missatge a la carpeta Enviat. Voleu tornar a la finestra de redacció?
+12532=L'operació d'enviament s'ha completat amb èxit, però no s'ha pogut copiar el missatge a la carpeta Enviat.
 
 ## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SAVING
 12533=S'ha produït un problema en incloure el fitxer %.200s al missatge. Voleu seguir desant el missatge sense aquest fitxer?
 
 ## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MESSAGE
 12534=S'està assemblant la informació del correu…
 
 ## @name NS_MSG_GATHERING_ATTACHMENT
@@ -153,23 +153,23 @@ 12539=S'ha completat la còpia.
 
 ## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
 12540=La còpia ha fallat.
 
 ## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
 12541=Atenció\! Ara enviareu un missatge de %d bytes. Esteu segur que voleu fer-ho?
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT1
-12543=Introduïu la contrasenya per a %S:
+#12543=Introduïu la contrasenya per a %S:
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT2
-12544=Introduïu la vostra contrasenya per %S a %S:
+#12544=Introduïu la vostra contrasenya per %S a %S:
 
 ## @name NS_SMTP_CONNECTING_TO_SERVER
-12545=S'està connectant amb el servidor…
+#12545=S'està connectant amb el servidor…
 
 ## @name NS_MSG_SENDING_MESSAGE
 12550=S'està enviant el missatge…
 
 ## @name NS_MSG_POSTING_MESSAGE
 12551=S'està publicant el missatge…
 
 ## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
@@ -235,17 +235,17 @@ 12582=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut establir un enllaç segur amb el servidor SMTP %S utilitzant STARTTLS, atès que no fa conèixer la característica. Desactiveu STARTTLS per al servidor o contacteu amb el proveïdor de servei.
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER
 12583=S'ha produït un error en enviar el correu: no es pot connectar amb el servidor SMTP %S. Pot ser que el servidor estigui mal configurat. Verifiqueu que els paràmetres del vostre servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
 12584=S'ha produït un error en enviar el correu: no s'ha pogut recuperar la contrasenya de %S. No s'ha enviat el missatge.
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT_TITLE
-12585=Cal una contrasenya per al servidor SMTP
+#12585=Cal una contrasenya per al servidor SMTP
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
 12586=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit temporal del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar. El servidor ha respòs: %s. 
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
 12587=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit global (%d bytes) del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
@@ -273,25 +273,29 @@ saveDlogMessage=El missatge no s'ha envi
 
 ## generics string
 defaultSubject=(sense assumpte)
 chooseFileToAttach=Introduïu el fitxer a adjuntar
 
 ##
 windowTitlePrefix=Redacta:
 
-## String used by the dialog that ask the user to enter a subject
-sendMsgTitle=Envia el missatge
-subjectDlogMessage=No heu escrit cap assumpte per a aquest missatge. Si en voleu escriure un, ho podeu fer ara.
+## String used by the empty subject dialog
+subjectEmptyTitle=Falta l'assumpte
+subjectEmptyMessage=Falta el camp Assumpte del vostre missatge.
+sendWithEmptySubjectButton=&Envia sense cap assumpte
+cancelSendingButton=&Canceŀla l'enviament
 
 ## String used by the dialog that informs the user about the newsgroup recipient
+noNewsgroupSupportTitle=No es permeten grups de discussió 
 recipientDlogMessage=Aquest compte només permet destinataris de correu. Si continueu, s'ignoraran els grups de discussió.
 
 #String used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid
-addressInvalid=%1$S no és una adreça de correu electrònic vàlida perquè no és de la forma user@host. Heu de corregir-ho abans d'enviar el missatge.
+addressInvalidTitle=Adreça de correu electrònic incorrecta
+addressInvalid=%1$S no és una adreça de correu electrònic vàlida perquè no és de la forma usuari@màquina. Heu de corregir-ho abans d'enviar el missatge.
 ## String used by the dialog that ask the user to attach a web page
 attachPageDlogTitle=Si us plau, indiqueu una ubicació a adjuntar
 attachPageDlogMessage=Pàgina web (URL):
 
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Missatge adjunt
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Part del missatge adjuntat
@@ -327,8 +331,37 @@ mailnews.reply_header_ondate=Al %s
 ## reply header in composeMsg
 ## user specified 
 mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Missatge original --------
 
 ## Strings used by the rename attachment dialog
 renameAttachmentTitle=Reanomena l'adjunció
 renameAttachmentMessage=Nou nom de l'adjunció:
 
+## Attachment Reminder
+## LOCALIZATION NOTE (mail.compose.attachment_reminder_keywords): comma separated
+##  words that that should trigger an attachment reminder.
+mail.compose.attachment_reminder_keywords=.doc,.pdf,adjunció,adjunt,t'envio,t'envie,t'envii,t'enviï,CV,document
+
+addAttachmentButton=Afegeix una adjunció…
+addAttachmentButton.accessskey=a
+remindLaterButton=Recorda-m'ho més tard
+remindLaterButton.accessskey=R
+
+attachmentReminderTitle=Adjunta el recordatori
+attachmentReminderMsg=Heu oblidat d'afegir un fitxer adjunt?
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentReminderKeywordsMsgs): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of keywords
+attachmentReminderKeywordsMsgs=S'ha trobat una paraula clau d'adjunció:;S'ha trobat #1 paraules clau d'adjunció:
+attachmentReminderOptionsMsg=Les paraules clau per a recordar que adjuntar algun fitxer les podeu configurar en les preferències
+attachmentReminderYesIForgot=Sí i tant!
+attachmentReminderFalseAlarm=No, envia'l ara
+
+
+## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
+## word $S. Place the word $S where the host name should appear.
+smtpEnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per %S:
+## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
+## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
+## and %2$S where the user name should appear.
+smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduïu la vostra contrasenya per %2$S al servidor %1$S:
+smtpEnterPasswordPromptTitle=Contrasenya del servidor SMTP
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -61,16 +61,17 @@
 <!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY copyCmd.label "Copia">
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY pasteNoFormattingCmd.key "V">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.key "o">
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Torna a ajustar">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
@@ -106,17 +107,17 @@
 <!-- Format Menu -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Format">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "o">
 
 <!-- Options Menu -->
 <!ENTITY optionsMenu.label "Opcions">
 <!ENTITY optionsMenu.accesskey "p">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Comprova l'ortografia">
-<!ENTITY checkSpellingCmd2.key "K">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.key "p">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.key2 "VK_F7">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "g">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Comprova l'ortografia a mesura que escric">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "v">
 <!ENTITY quoteCmd.label "Cita el missatge">
 <!ENTITY quoteCmd.accesskey "m">
 
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCard.label Don't translate the term 'vCard' -->
@@ -147,27 +148,27 @@
 <!ENTITY normalPriorityCmd.label "Normal">
 <!ENTITY normalPriorityCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Alta">
 <!ENTITY highPriorityCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Màxima">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.label "Envia una còpia a">
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.accesskey "i">
-<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l ací">
+<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Eines">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY messengerCmd.label "Missatgeria">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY addressBookCmd.commandkey "2">
+<!ENTITY addressBookCmd.key "B">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Paràmetres dels comptes">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "s">
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
@@ -193,17 +194,17 @@
 <!ENTITY addressButton.tooltip "Seleccioneu un destinatari d'una Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY attachButton.tooltip "Adjunta un fitxer a aquest missatge">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Desa aquest missatge">
 <!ENTITY cutButton.tooltip "Retalla">
 <!ENTITY copyButton.tooltip "Copia">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip "Enganxa">
 
 <!-- Headers -->
-<!ENTITY fromAddr.label "Des de:">
+<!ENTITY fromAddr.label "De:">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "d">
 <!ENTITY toAddr.label "A:">
 <!ENTITY ccAddr.label "Cc:">
 <!ENTITY bccAddr.label "Cco:">
 <!ENTITY replyAddr.label "Respon-A:">
 <!ENTITY newsgroupsAddr.label "Grup de discussió:">
 <!ENTITY followupAddr.label "Seguiment-A:">
 <!ENTITY subject.label "Assumpte:">
@@ -247,16 +248,18 @@
 <!ENTITY paste.accesskey "x">
 <!ENTITY pasteQuote.label "Enganxa com a cita">
 <!ENTITY pasteQuote.accesskey "i">
 
 <!ENTITY openAttachment.label "Obre">
 <!ENTITY openAttachment.accesskey "O">
 <!ENTITY delete.label "Suprimeix">
 <!ENTITY delete.accesskey "S">
+<!ENTITY removeAttachment.label "Suprimeix l'adjunció">
+<!ENTITY removeAttachment.accesskey "m">
 <!ENTITY renameAttachment.label "Reanomena…">
 <!ENTITY renameAttachment.accesskey "R">
 <!ENTITY selectAll.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAll.accesskey "a">
 <!ENTITY attachFile.label "Adjunta un fitxer…">
 <!ENTITY attachFile.accesskey "f">
 <!ENTITY attachPage.label "Adjunta una pàgina web…">
 <!ENTITY attachPage.accesskey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/mime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/mime.properties
@@ -167,17 +167,17 @@ 1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACIN
 # In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
 1038=<B>Aquest missatge supera la mida màxima del missatge definida a Preferències, i per tant només se n'han baixat les primeres línies del servidor de correu.<P>Feu clic <A HREF="
 
 # Partial Message Format 3
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
 # Do not translate "</A>" tag.
-1039=">ací</A> per baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
+1039=">aquí</A> per baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
 
 # default attachment name
 ## @name MIME_MSG_DEFAULT_ATTACHMENT_NAME
 ## @loc 
 # LOCALIZATION NOTE (1040): Do not translate "%s" below.
 # Place the %s where you wish the part number of the attachment to appear
 1040=Part %s
 
@@ -200,9 +200,9 @@ 1042=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACIN
 # In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
 1043=<B>Només s'han baixat les capçaleres d'aquest missatge del servidor de correu.<P>Feu clic <A HREF="
 
 # Partial Message Format2 3
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
 # Do not translate "</A>" tag.
-1044=">ací</A> per a baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
+1044=">aquí</A> per a baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
--- a/mail/chrome/messenger/msgAccountCentral.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgAccountCentral.dtd
@@ -11,11 +11,11 @@
 <!ENTITY newAcctLink.label "Crea un compte nou">
 
 <!ENTITY advFeaturesSectionHdr.label "Característiques avançades">
 <!ENTITY searchMsgsLink.label "Cerca missatges">
 <!ENTITY filtersLink.label "Crea filtres de missatge">
 <!ENTITY junkSettings.label "Paràmetres del correu brossa…">
 <!ENTITY offlineLink.label "Paràmetres de fora de línia">
 
+<!ENTITY feedsSectionHdr.label "Canals">
+<!ENTITY subscribeFeeds.label "Gestiona les subscripcions">
 
-<!ENTITY rssSectionHdr.label "Blocs i notícies RSS">
-<!ENTITY subscibeRSS.label "Gestiona les subscripcions">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -53,33 +53,59 @@
 <!ENTITY tagsHdr2.label "etiquetes ">
 <!ENTITY dateField2.label "data ">
 <!ENTITY userAgentField2.label "agent-d'usuari ">
 <!ENTITY referencesField2.label "referències ">
 <!ENTITY messageIdField2.label "id-missatge ">
 <!ENTITY inReplyToField2.label "en-resposta-a ">
 <!ENTITY originalWebsite2.label "lloc web ">
 
-<!ENTITY editMessageDescription.label "Aço és un esborrany">
+<!ENTITY editMessageDescription.label "Esteu en un esborrany">
 <!ENTITY editMessageButton.label "Edita…">
-<!ENTITY archiveButton.label "arxiu">
-<!ENTITY trashButton.tooltiptext "suprimeix">
+<!ENTITY hdrArchiveButton.label "arxiva">
+<!ENTITY hdrArchiveButton.tooltip "arxiva aquest missatge">
 <!ENTITY hdrReplyButton.label "respon">
-<!ENTITY hdrReplyAllButton.label "respon tots">
+<!ENTITY hdrReplyButton.tooltip "respon aquest missatge">
+<!ENTITY hdrReplyAllButton.label "respon a tots">
+<!ENTITY hdrReplyAllButton.tooltip "respon al remitent i a tots els destinataris">
+<!ENTITY hdrReplyListButton.label "respon a la llista">
+<!ENTITY hdrReplyListButton.tooltip "respon a la llista de distribució">
 <!ENTITY hdrForwardButton.label "reenvia">
-<!ENTITY hdrJunkButton.label "marca com a brossa">
+<!ENTITY hdrForwardButton.tooltip "reenvia aquest missatge">
+<!ENTITY hdrJunkButton.label "brossa">
+<!ENTITY hdrJunkButton.tooltip "marca aquest missatge com a correu brossa">
+<!ENTITY hdrTrashButton.label "suprimeix">
+<!ENTITY hdrTrashButton.tooltip "suprimeix aquest missatge">
+
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowFull.label "Mostra les icones i el text">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowFull.accesskey "a">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.label "Mostra les icones només">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.accesskey "i">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowText.label "Mostra el text només">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowText.accesskey "t">
+<!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.label "Mostra sempre respon al remitent">
+<!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.accesskey "r">
 
 <!ENTITY otherActionsButton.label "altres accions">
+<!ENTITY otherActionsShowConversation.label "obre la conversa">
+<!ENTITY otherActionsShowConversation.accesskey "c">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.label "obre en una altra finestra">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.accesskey "f">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.label "obre en una altra pestanya">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.accesskey "p">
+<!ENTITY markAsReadMenuItem.label "marca'l com a llegit">
+<!ENTITY markAsReadMenuItem.accesskey "l">
+<!ENTITY markAsUnreadMenuItem.label "marca'l com a no llegit">
+<!ENTITY markAsUnreadMenuItem.accesskey "n">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.label "anomena i desa…">
-<!ENTITY saveAsMenuItem.accesskey "s">
-<!ENTITY viewSourceMenuItem.label "visualitza el codi font…">
-<!ENTITY viewSourceMenuItem.accesskey "v">
-
-<!ENTITY hideDetailsButton.label "mostra'n els detalls">
-<!ENTITY showDetailsButton.label "amaga'n els detalls">
+<!ENTITY saveAsMenuItem.accesskey "a">
+<!ENTITY viewSourceMenuItem.label "codi font">
+<!ENTITY viewSourceMenuItem.accesskey "c">
+<!ENTITY otherActionsPrint.label "imprimeix…">
+<!ENTITY otherActionsPrint.accesskey "i">
 
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Obre">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.label  "Separa…"> 
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label  "Suprimeix"> 
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label "Desa-ho tot…">
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -40,33 +40,39 @@
 
 downloadHeadersTitlePrefix=Baixa les capçaleres
 downloadHeadersInfoText=Hi ha %S noves capçaleres de missatge per a aquest grup de discussió.
 htmlNewsErrorTitle=Error\!
 # LOCALIZATION NOTE ( htmlNewsError ): In the following item, translate only "Error!" and "newsgroup server responded:"
 htmlNewsError=<H1>Error\!</H1>El servidor de grups de discussió ha respost:
 # LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
 articleExpired=<B><P>És possible que l'article hagi vençut</P></B>
-removeExpiredArtLinkText=Feu clic ací per a eliminar tots els articles que han vençut
+removeExpiredArtLinkText=Feu clic aquí per a eliminar tots els articles que han vençut
 cancelDisallowed=No sembla que aquest missatge sigui vostre. Només podeu canceŀlar els vostres propis missatges, no els que han enviat els altres.
 cancelConfirm=Esteu segur que voleu canceŀlar aquest missatge?
 messageCancelled=S'ha canceŀlat el missatge.
 enterUsername=Si us plau, introduïu un nom d'usuari per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterUsernameTitle=Nom d'usuari del servidor de grups de discussió
 saveUsername=Utilitza el gestor de contrasenyes per a recordar-la.
 enterPassword=Si us plau, introduïu una contrasenya per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterPasswordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de grups de discussió
 okButtonText=Baixa
 
 noNewMessages=No hi ha missatges nous al servidor.
-downloadingHeaders=S'estan baixant %S de %S capçaleres
-downloadingFilterHeaders=S'estan baixant les capçaleres per als filtres: %S (%S/%S)
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
+# header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
+# %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupHeaders=S'estan baixant les capçaleres %1$S de %2$S de %3$S
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
+# header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
+# downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
+# newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupFilteringHeaders=S'estan baixant les capçaleres per a filtrar-les: %1$S (%2$S/%3$S) de %4$S
 downloadingArticles=S'estan baixant els articles %S-%S
 bytesReceived=S'estan baixant els grups de discussió: %S rebuts (%SkB llegits a %SkB/seg)
-checkingForNewNews=S'està comprovant si hi ha missatges nous al grup %S de %S a %S
 downloadingArticlesForOffline=S'estan baixant els articles %S-%S de %S
 
 onlyCancelOneMessage=Només podeu canceŀlar un article cada vegada.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=No s'ha pogut actualitzar el grup %1$S perquè no ha estat trobat al servidor %2$S. És possible que ja no existeixi o que el servidor hagi deixat de tenir-lo. 
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -3,44 +3,53 @@
 <!ENTITY itemUpdate.label    "Actualització">
 <!ENTITY itemNetworking.label  "Xarxa i espai de disc">
 <!ENTITY itemCertificates.label "Certificats">
 
 <!-- General Settings -->
 
 <!ENTITY enableGlodaSearch.label    "Habilita el cercador i indexador de missatges">
 <!ENTITY enableGlodaSearch.accesskey  "i">
-<!ENTITY systemDefaults.label       "Paràmetres per defecte del sistema">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.label     "Comprova sempre si el &brandShortName; és el client de correu per defecte a l'inici">
+<!ENTITY systemIntegration.label    "Integració amb el sistema">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.label     "Comprova si el &brandShortName; és el client de correu per defecte">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey   "l">
+<!ENTITY searchIntegration.label    "Permet al &searchIntegration.engineName; que cerqui missatges">
+<!ENTITY searchIntegration.accesskey  "c">
 <!ENTITY checkNow.label       "Comprova-ho ara">
 <!ENTITY checkNow.accesskey     "h">
-<!ENTITY showCondensedAddresses.label "Ensenya només el 'Nom a mostrar' per a aquella gent a la llibreta d'adreces.">
-<!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "p">
+
+<!ENTITY showCondensedAddresses.label "Ensenya només el nom a mostrar de la gent que estigui a la meva llibreta d'adreces">
+<!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "n">
 
 <!ENTITY autoMarkAsRead.label     "Marca els missatges com a llegits automàticament">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey   "a">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.label    "Immediatament en mostrar-los">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey  "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
   "After displaying for [___] seconds",
   using (markAsReadDelay.label) and a number (secondsLabel.label). -->
 <!ENTITY markAsReadDelay.label     "Després de mostrar-los durant">
 <!ENTITY markAsReadDelay.accesskey   "e">
 <!ENTITY secondsLabel.label      "segons">
 <!ENTITY openMsgIn.label        "Obre els missatges en:">
-<!ENTITY reuseExpRadio0.label     "Una finestra de missatge nova">
+<!ENTITY openMsgInNewTab.label     "Una pestanya nova">
+<!ENTITY openMsgInNewTab.accesskey   "p">
+<!ENTITY reuseExpRadio0.label     "Una finestra nova">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.accesskey   "f">
-<!ENTITY reuseExpRadio1.label     "Una finestra de missatge ja existent">
-<!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey   "x">
+<!ENTITY reuseExpRadio1.label     "Una finestra ja oberta">
+<!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey   "j">
+<!ENTITY closeMsgWindowOnDelete.label "Tanca la finestra de missatges quan es suprimeixi">
+<!ENTITY closeMsgWindowOnDelete.accesskey "T">
+
+
 <!ENTITY configEditDesc.label     "Configuració avançada">
-<!ENTITY configEdit.label       "Editor de configuració…">
-<!ENTITY configEdit.accesskey     "g">
-<!ENTITY returnReceiptsInfo.label   "Determina com el &brandShortName; gestiona els avisos de rebuda">
-<!ENTITY showReturnReceipts.label   "Avisos de rebuda…">
+<!ENTITY configEdit.label       "Editor de la configuració…">
+<!ENTITY configEdit.accesskey     "c">
+<!ENTITY returnReceiptsInfo.label   "Determina com el &brandShortName; gestiona les confirmacions de recepció">
+<!ENTITY showReturnReceipts.label   "Confirmacions de recepció…">
 <!ENTITY showReturnReceipts.accesskey "r">
 
 <!-- Display and Reading Settings -->
 <!ENTITY reading.caption        "Lectura">
 <!ENTITY display.caption        "Visualització">
 
 <!-- Update -->
 <!ENTITY autoCheck.label        "Comprova automàticament les actualitzacions del:">
@@ -80,18 +89,23 @@
  &useCacheBefore.label [ textbox for cache size in MB ]  &useCacheAfter.label;
 -->
 <!ENTITY useCacheBefore.label      "Utilitza fins a">
 <!ENTITY useCacheBefore.accesskey    "U">
 <!ENTITY useCacheAfter.label       "MB d'espai de disc per a la memòria cau">
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Neteja-la ara">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "N">
 
+<!-- Certificates -->
+<!ENTITY certSelection.description    "Quan un servidor demani el meu certificat personal:">
+<!ENTITY certs.auto           "Selecciona'n un automàticament">
+<!ENTITY certs.auto.accesskey      "a">
+<!ENTITY certs.ask            "Demana-m'ho cada vegada">
+<!ENTITY certs.ask.accesskey       "c">
 
-<!-- Certificates -->
 <!ENTITY viewCertificates.label     "Visualitza els certificats">
 <!ENTITY viewCertificates.accesskey   "a">
 <!ENTITY viewCRLs.label         "Llistes de revocació">
 <!ENTITY viewCRLs.accesskey       "e">
 <!ENTITY validation.label        "Validació">
 <!ENTITY validation.accesskey      "d">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label   "Dispositius de seguretat">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey "u">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -1,18 +1,16 @@
 <!ENTITY itemGeneral.label          "General">
 <!ENTITY itemAutoComplete.label       "Adreçament">
 <!ENTITY itemSpellCheck.label        "Verificació ortogràfica">
 
 <!ENTITY forwardMsg.label           "Reenvia missatges:">
 <!ENTITY forwardMsg.accesskey         "n">
-<!ENTITY inline.label             "Insert">
-<!ENTITY inline.accesskey           "I">
+<!ENTITY inline.label             "Insereix">
 <!ENTITY asAttachment.label          "Com a adjunció">
-<!ENTITY asAttachment.accesskey        "a">
 <!ENTITY addExtension.label          "afegeix l'extensió al nom del fitxer">
 <!ENTITY addExtension.accesskey        "f">
 
 <!ENTITY htmlComposeHeader.label       "HTML">
 <!ENTITY font.label              "Tipus de lletra:">
 <!ENTITY font.accesskey            "l">
 <!ENTITY size.label              "Mida:">
 <!ENTITY size.accesskey            "M">
@@ -28,28 +26,32 @@
 <!ENTITY spellCheckInline.label        "Habilita la verificació ortogràfica quan comenci a escriure">
 <!ENTITY spellCheckInline1.accesskey     "v">
 <!ENTITY languagePopup.label         "Llengua:">
 <!ENTITY languagePopup.accessKey       "L">
 <!ENTITY downloadDictionaries.label      "Baixa més diccionaris">
 
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.label       "Confirma quan s'utilitzi dreceres del teclat per a enviar missatges">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.accesskey     "i">
-<!ENTITY autoSave.label            "Deseu automàticament cada">
+<!ENTITY autoSave.label            "Desa automàticament cada">
 <!ENTITY autoSave.accesskey          "u">
 <!ENTITY autoSaveEnd.label          "minuts">
 
 <!ENTITY emailCollectionPicker.label      "Afegeix automàticament les adreces electròniques de sortida a:">
 <!ENTITY emailCollectionPicker.accesskey    "t">
 <!ENTITY addressingTitle.label         "Compleció automàtica d'adreces">
-<!ENTITY autocompleteText.label        "Quan adrecis els missatges, cerqueu entrades que hi coincideixin a:">
+<!ENTITY autocompleteText.label        "Quan s'estigui escrivint adreces en els missatges, cerca adreces que coincideixin a:">
 <!ENTITY addressingEnable.label        "Llibretes d'adreces locals">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey      "a">
 <!ENTITY directories.label           "Servidor de directori:">
 <!ENTITY directories.accesskey         "d">
 <!ENTITY directoriesNone.label         "Cap">
 <!ENTITY editDirectories.label         "Edita els directoris…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey       "E">
 
 <!ENTITY sendOptionsDescription.label     "Configura el comportament del format de text">
 <!ENTITY sendOptions.label           "Opcions d'enviament…">
 <!ENTITY sendOptions.accesskey         "v">
 
+<!ENTITY attachmentReminder.label       "Comprova si falten fitxers adjunts">
+<!ENTITY attachmentReminder.accesskey     "m">
+<!ENTITY attachmentReminderOptions.label    "Paraules clau…">
+<!ENTITY attachmentReminderOptions.accesskey  "P">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
@@ -10,22 +10,17 @@
 <!ENTITY size.label            "Mida:">
 <!ENTITY size.accesskey          "d">
 <!ENTITY regularSize.label        "Normal">
 <!ENTITY bigger.label           "Més gran">
 <!ENTITY smaller.label          "Més petita">
 <!ENTITY color.label           "Color:">
 <!ENTITY color.accesskey         "C">
 <!ENTITY displayWidth.label        "Missatges en text net">
-<!ENTITY plainText.label				     "Utilitza el tipus de lletra següent:">
 <!ENTITY displayText.label				    "Quan es mostrin missatges de text net citat:">
-<!ENTITY fixedWidth.label         "Amplada fixa">
-<!ENTITY fixedWidth.accesskey       "x">
-<!ENTITY variableWidth.label       "Amplada variable">
-<!ENTITY variableWidth.accesskey     "v">
 <!ENTITY colors.label           "Colors">
 <!ENTITY overrideColors.label       "Quan es mostrin els missatges, utilitza els colors següents:">
 <!ENTITY textColor.label         "Color del text:">
 <!ENTITY textColor.accesskey       "t">
 <!ENTITY backgroundColor.label      "Color del fons:">
 <!ENTITY backgroundColor.accesskey    "f">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (emoticonsAndStructs.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
@@ -37,12 +32,15 @@
 <!ENTITY addTagButton.label    "Afegeix">
 <!ENTITY addTagButton.accesskey  "A">
 <!ENTITY editTagButton.label   "Edita">
 <!ENTITY editTagButton.accesskey  "E">
 <!ENTITY removeTagButton.label  "Suprimeix">
 <!ENTITY removeTagButton.accesskey "x">
 
 <!-- Fonts -->
-<!ENTITY fontAndEncodingsDescription.label    "Configura els tipus de lletra i les codificacions que utilitza el &brandShortName;">
-<!ENTITY fontsAndEncodingsCaption.label   "Tipus de lletres i codificacions">
-<!ENTITY fontOptions.accesskey  "T">
-<!ENTITY fontOptions.label    "Tipus de lletres…">
+<!ENTITY fontsAndColors.label  "Tipus de lletra">
+<!ENTITY defaultFont.label    "Tipus de lletra per defecte:">
+<!ENTITY defaultFont.accesskey  "d">
+<!ENTITY defaultSize.label    "Mida:">
+<!ENTITY defaultSize.accesskey  "M">
+<!ENTITY fontOptions.accesskey  "A">
+<!ENTITY fontOptions.label    "Avançades…">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY fontsAndEncodingsDialog.title      "Tipus de lletra i codificacions">
 <!ENTITY window.width              "45em">
 <!ENTITY window.macWidth             "49em">
 <!ENTITY window.unixWidth            "47em">
 
 <!ENTITY language.label             "Tipus de lletra per a:">
 <!ENTITY language.accesskey           "t">
 
-<!ENTITY sizes.label               "Mida (píxels)">
-<!ENTITY proportionalSize.accesskey       "e">
-<!ENTITY monospaceSize.accesskey         "x">
+<!ENTITY size.label               "Mida:">
+<!ENTITY proportionalSize.accesskey       "M">
+<!ENTITY sizeMono.accesskey           "i">
 
 <!ENTITY proportional.label           "Proporcional:">
 <!ENTITY proportional.accesskey         "P">
 
 <!ENTITY serif.label               "Serif:">
 <!ENTITY serif.accesskey             "S">
 <!ENTITY sans-serif.label            "Sans-serif:">
 <!ENTITY sans-serif.accesskey          "n">
@@ -47,19 +47,24 @@
 <!ENTITY font.langGroup.gurmukhi         "Gurmukhi">
 <!ENTITY font.langGroup.khmer          "Khmer">
 <!ENTITY font.langGroup.malayalam        "Malai">
 
 <!ENTITY minSize.label              "Mida mínima de la lletra:">
 <!ENTITY minSize.accesskey            "d">
 <!ENTITY minSize.none               "Cap">
 
+<!-- default font type -->
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Serif">
 <!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Sans Serif">
 
+<!-- fonts in message -->
+<!ENTITY fontControl.label            "Control del tipus de lletra">
+<!ENTITY useFixedWidthForPlainText.label     "Utilitza el tipus de lletra d'amplada fixa per als missatges de text">
+<!ENTITY fixedWidth.accesskey          "x">
 <!ENTITY useDocumentFonts.label         "Permet que els missatges utilitzin altres tipus de lletra">
 <!ENTITY useDocumentFonts.accesskey       "e">
 
 <!-- Language settings -->
 <!ENTITY sendDefaultCharset.label     "Correu de sortida:">
 <!ENTITY sendDefaultCharset.accesskey   "u">
 <!ENTITY languagesTitle1.label				  "Codificacions de caràcters">
 <!ENTITY composingDescription.label    "Defineix les codificacions de caràcters per defecte per a rebre i enviar correu">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -4,12 +4,12 @@
 <!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 50em; min-height: 38.5em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 52em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 47em; min-height: 43em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "General">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Visualització">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Redacció">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Adjuncions">
-<!ENTITY panePrivacy.title    "Privadesa">
+<!ENTITY paneSecurity.title    "Seguretat">
 <!ENTITY paneAdvanced.title    "Avançat">
 
-<!ENTITY cmdCloseMac.commandKey  "w">
+
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -11,38 +11,80 @@ domainDuplicationError=El nom del domini
 
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Confirmació
 confirmResetJunkTrainingText=Esteu segur que voleu reiniciar les dades d'entrenament del filtre adaptatiu?
 
 #### Downloads
 desktopFolderName=Escriptori
 myDownloadsFolderName=Baixades
-chooseDownloadFolderTitle=Tria la carpeta de baixades:
+chooseAttachmentsFolderTitle=Selecció de la carpeta
 
 #### Download Actions
+fileEnding=fitxer %S
+saveFile=Desa el fitxer
 
-extensionNone=(Cap)
-removeButtonSingle=Suprimeix l'acció
-removeButtonMultiple=Suprimeix les accions
-removeTitleSingle=Suprimeix l'acció
-removeTitleMultiple=Suprimeix les accions
-removeMessageSingle=L'acció seleccionada no es torna a realitzar quan es baixin els fitxers dels tipus afectats. Esteu segur que voleu suprimir aquesta acció?
-removeMessageMultiple=Les accions seleccionades no es tornaren a realitzar quan es baixin els fitxers dels tipus afectats. Esteu segur que voleu suprimir aquestes accions?
-fileEnding=fitxer %S
-saveToDisk=Desa'l al disc
-openWith=Obre amb %S
-actionsFiltered=Les següents accions coincideixen amb la vostra cerca:
-actionsAll=Realitza automàticament l'acció seleccionada amb cada un dels tipus de fitxer seleccionats:
+# LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
+useApp=Utilitza %S
+useDefault=Utilitza %S (predeterminat)
+
+useOtherApp=Utilitza una altra…
+fpTitleChooseApp=Selecciona una aplicació d'ajuda
+manageApp=Detalls de l'aplicació…
+alwaysAsk=Demana-m'ho sempre
+delete=Suprimeix l'acció
+confirmDeleteTitle=Suprimeix l'acció
+confirmDeleteText=Segur que voleu suprimir aquesta acció?
 
-
-#### Change Action
+# LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
+# %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
+# %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Shredder")
+usePluginIn=Utilitza %1$S (%2$S)
 
-extensionStringFormat=%S, %S
-fpTitleChooseApp=Selecciona l'aplicació ajudant
-fpTitleChooseDL=Selecciona la carpeta de baixades
+# LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithDetails):
+# %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
+# %2$S = details (see below, for example "(application/pdf: .pdf, .pdfx)")
+typeDescriptionWithDetails=%1$S %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeOrExt):
+# %1$S = type or extensions (for example "application/pdf", or ".pdf, .pdfx")
+typeDetailsWithTypeOrExt=(%1$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeAndExt):
+# %1$S = type (for example "application/pdf")
+# %2$S = extensions (for example ".pdf, .pdfx")
+typeDetailsWithTypeAndExt=(%1$S: %2$S)
 
 #### Sound Notifications
 soundFilePickerTitle=Trieu un so
 
 #### Shell Service
 alreadyDefaultClientTitle=Client per defecte
 alreadyDefault=El %S ja és el vostre client de correu per defecte.
+
+#### Attachment Reminder
+attachmentReminderAddDialogTitle=Afegeix una paraula clau
+attachmentReminderAddText=Paraula clau:
+attachmentReminderEditDialogTitle=Edita la paraula clau
+attachmentReminderEditText=Paraula clau:
+
+
+#### Cookies
+cookiepermissionstitle=Excepcions - Galetes
+cookiepermissionstext=Podeu especificar de quins llocs web voleu permetre o no que utilitzin galetes. Escriviu l'adreça exacta del lloc web i cliqueu Bloqueja o Permet durant la sessió, o Permet sempre.
+invalidURI=Introduïu un nom de servidor correcte
+invalidURITitle=Nom de servidor incorrecte
+
+#### Cookie Viewer
+hostColon=Servidor:
+domainColon=Domini:
+forSecureOnly=Només en connexions encriptades
+forAnyConnection=Qualsevol tipus de connexió
+AtEndOfSession=al final de la sessió
+can=Permet sempre
+canSession=Permet durant la sessió
+cannot=Bloqueja
+noCookieSelected=<no s'ha seleccionat cap galeta>
+cookiesAll=El vostre ordinador té desades les galetes següents:
+cookiesFiltered=Les galetes següents responen a la vostra cerca:
+removeCookies=Suprimeix les galetes
+removeCookie=Suprimeix la galeta
+
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!ENTITY dialog.title         "Opcions d'enviament">
 <!ENTITY sendMail.title        "Format del text">
-<!ENTITY sendMaildesc.label      "Quan s'enviïn missatges en format HTML, i un o més dels destinataris estiguin llistats com a que no poden rebre HTML:">
-<!ENTITY askMe.label         "Demana'm què fer">
+<!ENTITY sendMaildesc.label      "Quan s'enviïn missatges en format HTML, però hi hagi algun destinatari pel qual s'hagi especificat que no pot rebre HTML:">
+<!ENTITY askMe.label         "Demana'm què vull fer">
 <!ENTITY askMe.accesskey       "m">
 <!ENTITY convertPlain.label      "Converteix el missatge en text net">
 <!ENTITY convertPlain.accesskey    "C">
 <!ENTITY sendHTML.label        "Envia el missatge en HTML igualment">
 <!ENTITY sendHTML.accesskey      "H">
 <!ENTITY sendBoth.label        "Envia el missatge tant en text net com en HTML">
 <!ENTITY sendBoth.accesskey      "e">
 <!ENTITY override.label        "Nota: Utilitzeu la llibreta d'adreces per especificar els formats de text preferits dels destinataris.">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -31,17 +31,17 @@ emailFieldText=Adreça electrònica:
 #LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
 defaultEmailText=Introduïu la vostra adreça electrònica, que és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «%1$S@%2$S»). 
 #LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
 customizedEmailText=Introduïu el vostre %1$S %2$S (per exemple, si la vostra adreça electrònica %1$S és «%3$S», el vostre %2$S és «%4$S»). 
 
 # account manager stuff
 prefPanel-server=Paràmetres del servidor
 prefPanel-copies=Còpies i carpetes
-prefPanel-syncing-and-diskspace=Sincronització i espai de disc
+prefPanel-synchronization=Sincronització i emmagatzematge
 prefPanel-diskspace=Espai de disc
 prefPanel-addressing=Redacció i adreçament
 prefPanel-junk=Paràmetres del correu brossa
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Servidor de sortida (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
--- a/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
@@ -1,54 +1,42 @@
 #these need to match nsMsgSearchAttrib interface in nsMsgSearchCore.idl
-0=Assumpte
-1=Remitent
-2=Cos
-3=Data
-4=Prioritat
-5=Estat
-6=A
-7=Cc
-8=A o Cc
-# 9-15, not visible
-9=Ubicació
-10=Clau del missatge
-11=Antiguitat en dies
-12=Informació de la carpeta
-13=Mida
-14=Qualsevol text
-15=Etiquetes
+#and nsMsgSearchAttribMap in nsMsgSearchAdapter.cpp
+Subject=Assumpte
+From=Remitent
+Body=Cos
+Date=Data
+Priority=Prioritat
+Status=Estat
+To=A
+Cc=Cc
+ToOrCc=A o Cc
+AgeInDays=Antiguitat en dies
+SizeKB=Mida (Kb)
+Tags=Etiquetes
 # for AB and LDAP
-16=Qualsevol nom
-17=Nom a mostrar
-18=Sobrenom
-19=Nom en pantalla
-20=Adreça electrònica
-21=Adreça electrònica alternativa
-22=Qualsevol número
-23=Telèfon de la feina
-24=Telèfon particular
-25=Fax
-26=Buscapersones
-27=Mòbil
-28=Ciutat
-29=Organització
-30=Títol
-31=Empresa
-32=Departament
-33=reservat per AB
-34=reservat per AB
-35=reservat per AB
-36=reservat per AB
-37=reservat per AB
-38=reservat per AB
-39=reservat per AB
-40=reservat per AB
-41=reservat per AB
-42=reservat per AB
-43=reservat per AB
-44=reservat per AB
-45=reservat per AB
-46=Estat de l'adjunció
-47=Estat del correu brossa
-48=Etiqueta
-# don't use above 49
-49=Personalitza…
+AnyName=Qualsevol nom
+DisplayName=Nom a mostrar
+Nickname=Sobrenom
+ScreenName=Nom en pantalla
+Email=Adreça electrònica
+AdditionalEmail=Adreça electrònica alternativa
+AnyNumber=Qualsevol número
+WorkPhone=Telèfon de la feina
+HomePhone=Telèfon particular
+Fax=Fax
+Pager=Buscapersones
+Mobile=Mòbil
+City=Ciutat
+Street=Carrer
+Title=Títol
+Organization=Organització
+Department=Departament
+# more mailnews
+FromToCcOrBcc=Remitent, A, Cc o Cco
+JunkScoreOrigin=Estimació del correu brossa de l'origen
+JunkPercent=Tant per cent del correu brossa
+AttachmentStatus=Estat de l'adjunció
+JunkStatus=Estat del correu brossa
+Label=Label
+Customize=Personalitza…
+MissingCustomTerm=Criteri personalitzat
+
--- a/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
@@ -17,9 +17,13 @@ 11=sona com
 12=LdapDwim
 
 13=és més gran que
 14=és més petit que
 
 15=Compleció de noms
 16=és a la llibreta d'adreces
 17=no és a la llibreta d'adreces
+18=no és buida
 
+19=concorda
+20=no concorda
+
--- a/mail/chrome/messenger/search.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search.properties
@@ -19,8 +19,9 @@ searchSuccessMessages=S'han trobat %S coincidències
 searchFailureMessage=No s'ha trobat cap coincidència
 labelForStopButton=Atura
 labelForSearchButton=Cerca
 labelForStopButton.accesskey=u
 labelForSearchButton.accesskey=C
 
 moreButtonTooltipText=Afegeix una nova regla
 lessButtonTooltipText=Suprimeix aquesta regla
+
--- a/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
@@ -7,25 +7,16 @@
 <!ENTITY serverPort.label "Port:">
 <!ENTITY serverPort.accesskey "P">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.label "Utilitza el nom i la contrasenya">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.accesskey "U">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
 <!ENTITY useSecAuth.label "Utilitza autenticació segura">
 <!ENTITY useSecAuth.accesskey "i">
-<!ENTITY isSecure.label "Utilitza una connexió segura:">
-<!ENTITY neverSecure.label "No">
-<!ENTITY neverSecure.accesskey "N">
-<!ENTITY sometimesSTARTTLS.label "STARTTLS, si és disponible">
-<!ENTITY sometimesSTARTTLS.accesskey "A">
-<!ENTITY alwaysSTARTTLS.label "STARTTLS">
-<!ENTITY alwaysSTARTTLS.accesskey "T">
-<!ENTITY alwaysSMTPOverSSL.label "SSL sobre SMTP">
-<!ENTITY alwaysSMTPOverSSL.accesskey "L">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Connexió segura:">
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "C">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Cap">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, si està disponible">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
 <!ENTITY connectionSecurityType-3.label "TLS sobre SSL">
 <!ENTITY smtpEditTitle.label "Servidor SMTP">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -36,69 +36,69 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE:
 
 # This file must be saved as UTF8
 
 # Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
-# Do not replace ${BrandShortName} or ${^Name}, or $(^NameDA) with a custom string.
+# Do not replace $BrandShortName or $BrandFullNameDA with a custom string.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
-REG_APP_DESC=El ${BrandShortName} un client de correu plenament multifuncional. El ${BrandShortName} funciona amb els protocols de correu IMAP i POP, i també amb el format HTML en el cos dels missatges. Els controls integrats del correu brossa, les capacitats d'RSS, una cerca ràpida potent, la verificació ortogràfica mentre s'escriu, la safata d'entrada global, i el filtratge de missatges avançat són algunes de les característiques més destacades del ${BrandShortName}.
-CONTEXT_OPTIONS=&Opcions del ${BrandShortName}
-CONTEXT_SAFE_MODE=Mode &segur del ${BrandShortName}
+REG_APP_DESC=El $BrandShortName un client de correu plenament multifuncional. El $BrandShortName funciona amb els protocols de correu IMAP i POP, i també amb el format HTML en el cos dels missatges. Els controls integrats del correu brossa, les capacitats d'RSS, una cerca ràpida potent, la verificació ortogràfica mentre s'escriu, la safata d'entrada global, i el filtratge de missatges avançat són algunes de les característiques més destacades del $BrandShortName.
+CONTEXT_OPTIONS=&Opcions del $BrandShortName
+CONTEXT_SAFE_MODE=Mode &segur del $BrandShortName
 SAFE_MODE=Mode segur
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Tipus d'instal·lació
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Trieu les opcions d'instal·lació
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Definició de les dreceres
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Crea les icones de programa
 OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Utilitza el $BrandShortName com la meva aplicació de correu per defecte
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Resum
-SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Preparat per a iniciar la instal·lació del ${BrandShortName}
-SUMMARY_INSTALLED_TO=El ${BrandShortName} s'instal·larà en la ubicació següent:
+SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Preparat per a iniciar la instal·lació del $BrandShortName
+SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instal·larà en la ubicació següent:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler reiniciar l'ordinador per a acabar la instal·lació.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler reiniciar l'ordinador per a acabar la desinstal·lació.
 SUMMARY_MAKE_DEFAULT=El $BrandShortName esdevindrà la vostra aplicació de correu per defecte.
 SUMMARY_CLICK=Feu clic a Instal·la per a continuar.
-SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del ${BrandShortName}
-LAUNCH_TEXT=&Executa ara el ${^Name}
-CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del ${BrandShortName}:
+SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del $BrandShortName
+LAUNCH_TEXT=&Executa ara el $BrandFullName
+CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
 ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per a procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per a continuar.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el ${BrandFullName} per a procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el ${BrandFullName} per a continuar.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El ${BrandFullName} ja està executant-se.\n\nTanqueu el ${BrandFullName} abans d'executar la versió que heu instal·lat.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandShortName per a procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per a continuar.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandShortName ja està executant-se.\n\nTanqueu el $BrandShortName abans d'executar la versió que heu instal·lat.
 WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
 WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=Ho sentim, no pot instal·lar-se el $BrandShortName. La versió del $BrandShortName necessita una versió ${MinSupportedVer} o superior.
-WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una desinstal·lació anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar ara?
-WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una actualització anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar ara?
+WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una desinstal·lació anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara?
+WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reiniciar el vostre ordinador per a acabar una actualització anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a cancel·la per a aturar la instal·lació o\nTorneu-ho a provar de nou.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstal·la el $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullName del vostre ordinador.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=Es desinstal·larà el $BrandShortName de la ubicació següent:
 UN_CONFIRM_CLICK=Feu clic a Desinstal·la per a continuar.
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=S'està comprovant la instal·lació existent…
 
 
-STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el ${BrandShortName}…
+STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el $BrandShortName…
 STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instal·lant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
-STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el ${BrandShortName}…
+STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el $BrandShortName…
 STATUS_CLEANUP=Una mica de manteniment…
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
 # One line
-OPTION_STANDARD_DESC=El ${BrandShortName} s'instal·larà amb les opcions més comunes.
+OPTION_STANDARD_DESC=El $BrandShortName s'instal·larà amb les opcions més comunes.
 OPTION_STANDARD_RADIO=E&stàndard
 # One line
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Podeu triar les opcions individuals que s'instal·laran. Recomanat per a usuaris avançats.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Personalitzada
--- a/mail/installer/mui.properties
+++ b/mail/installer/mui.properties
@@ -39,59 +39,55 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE:
 
 # This file must be saved as UTF8
 
 # Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
-# Do not replace $(^NameDA) or $(^Name) with a custom string.
+# Do not replace $BrandFullNameDA or $BrandFullName with a custom string.
 
-# Do not change $(^NameDA) to $(^Name) or $(^Name) to $(^NameDA). NameDA allows
+# Do not change $BrandFullNameDA to $BrandFullName or $BrandFullName to $BrandFullNameDA. NameDA allows
 # Name to contain an ampersand (e.g. DA stands for double ampersand) and
 # prevents the letter following the ampersand being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
-MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar d'instal·lació del $(^NameDA)
-MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà durant el procés d'instal·lació del $(^NameDA).\r\n\r\nEs recomana tancar la resta d'aplicacions abans de començar la instal·lació. Això permetrà al programa d'instal·ació actualitzar fitxers del sistema rellevants sense haver de reiniciar l'ordinador.\r\n\r\n$_CLICK
-MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Acord de Llicència
-MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Reviseu els termes de la llicència abans d'instal·lar el $(^NameDA).
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Premeu AvPàg per a veure la resta de l'acord.
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Si accepteu els termes de l'acord, feu clic a la casella de selecció de sota. Heu d'acceptar l'acord per a poder instal·lar el $(^NameDA). $_CLICK
+MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar d'instal·lació del $BrandFullNameDA
+MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà durant el procés d'instal·lació del $BrandFullNameDA.\r\n\r\nEs recomana tancar la resta d'aplicacions abans de començar la instal·lació. Això permetrà al programa d'instal·ació actualitzar fitxers del sistema rellevants sense haver de reiniciar l'ordinador.\r\n\r\n$_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Selecció de components
-MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Seleccioneu quines característiques del $(^NameDA) desitgeu instal·lar.
+MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Seleccioneu quines característiques del $BrandFullNameDA desitgeu instal·lar.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Descripció
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Situeu el ratolí damunt d'un component per a veure'n la descripció.
 MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Trieu una ubicació d'instal·lació
-MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on instal·lar-hi el $(^NameDA).
+MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on instal·lar-hi el $BrandFullNameDA.
 MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=S'està instal·lant
-MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $(^NameDA) s'instal·la.
+MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $BrandFullNameDA s'instal·la.
 MUI_TEXT_FINISH_TITLE=S'ha acabat la instal·lació
 MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=La instal·lació ha acabat correctament.
 MUI_TEXT_ABORT_TITLE=S'ha abandonat la instal·lació
 MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=La instal·lació no ha acabat correctament.
 MUI_BUTTONTEXT_FINISH=&Finalitza
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar d'instal·lació del $(^NameDA) ha acabat
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $(^NameDA) s'ha instal·lat a l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la instal·lació del $(^NameDA). Voleu reiniciar-lo ara?
+MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar d'instal·lació del $BrandFullNameDA ha acabat
+MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $BrandFullNameDA s'ha instal·lat a l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
+MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la instal·lació del $BrandFullNameDA. Voleu reiniciar-lo ara?
 MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW=Reinicia ara
 MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER=Reinicia més tard manualment
 MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE=Tria la carpeta del menú Inicia
-MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE=Tria una carpeta del menú Inicia per a les dreceres del $(^NameDA).
+MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE=Tria una carpeta del menú Inicia per a les dreceres del $BrandFullNameDA.
 MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP=Seleccioneu la carpeta del Menú Inicia en la que hi vulgueu crear les dreceres del programa. Podeu introduir-hi un altre nom si voleu crear una carpeta nova.
-MUI_TEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa d'instal·lació del $(^Name)?
-MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar de desinstal·lació del $(^NameDA)
-MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà a través de la desinstal·lació del $(^NameDA).\r\n\rAbans de començar la desinstal·lació, assegureu-vos que el $(^NameDA) no s'està executant.\r\n\r\n$_CLICK
-MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE=Desinstal·la el $(^NameDA)
-MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE=Suprimeix el $(^NameDA) de l'ordinador.
+MUI_TEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa d'instal·lació del $BrandFullName?
+MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar de desinstal·lació del $BrandFullNameDA
+MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà a través de la desinstal·lació del $BrandFullNameDA.\r\n\rAbans de començar la desinstal·lació, assegureu-vos que el $BrandFullNameDA no s'està executant.\r\n\r\n$_CLICK
+MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE=Desinstal·la el $BrandFullNameDA
+MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullNameDA de l'ordinador.
 MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE=S'està desinstal·lant
-MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $(^NameDA) es desinstal·la.
+MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $BrandFullNameDA es desinstal·la.
 MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=S'ha acabat la desinstal·lació
 MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=La desinstal·lació s'ha realitzat correctament.
 MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=S'ha abandonat la desinstal·lació
 MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=La desinstal·lació no ha acabat correctament.
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar de desinstal·lació del $(^NameDA) ha acabat
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $(^NameDA) s'ha desinstal·lat de l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la desinstal·lació del $(^NameDA). Voleu reiniciar-lo ara?
-MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa de desinstal·lació del $(^Name)?
+MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar de desinstal·lació del $BrandFullNameDA ha acabat
+MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $BrandFullNameDA s'ha desinstal·lat de l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
+MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la desinstal·lació del $BrandFullNameDA. Voleu reiniciar-lo ara?
+MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa de desinstal·lació del $BrandFullName?
--- a/mail/installer/override.properties
+++ b/mail/installer/override.properties
@@ -36,55 +36,55 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE:
 
 # This file must be saved as UTF8
 
 # Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
-# Do not replace $(^NameDA) or $(^Name) with a custom string.
+# Do not replace $BrandFullNameDA or $BrandFullName with a custom string.
 
-# Do not change $(^NameDA) to $(^Name) or $(^Name) to $(^NameDA). NameDA allows
+# Do not change $BrandFullNameDA to $BrandFullName or $BrandFullName to $BrandFullNameDA. NameDA allows
 # Name to contain an ampersand (e.g. DA stands for double ampersand) and
 # prevents the letter following the ampersand being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 # Strings that require a space at the end should be enclosed with double
 # quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
 # and end of a strong enclose the add and additional double quote to the
 # beginning and end of the string (e.g. ""This will include quotes"").
 
-SetupCaption=Instal·lació del $(^Name)
-UninstallCaption=Desinstal·lació del $(^Name)
+SetupCaption=Instal·lació del $BrandFullName
+UninstallCaption=Desinstal·lació del $BrandFullName
 BackBtn=< En&rere
 NextBtn=En&davant >
 AcceptBtn=&Accepto els termes de l'acord de llicència
 DontAcceptBtn=&No accepto els termes de l'acord de llicència
 InstallBtn=&Instal·la
 UninstallBtn=&Desinstal·la
-CancelBtn=&Cancel·la
+CancelBtn=Cancel·la
 CloseBtn=&Tanca
 BrowseBtn=&Navega...
 ShowDetailsBtn=&Mostra els detalls
 ClickNext=Feu clic a Endavant per a continuar.
 ClickInstall=Feu clic a Instal·la per a iniciar la instal·lació.
 ClickUninstall=Feu clic a Desinstal·la per a iniciar la desinstal·lació.
 Completed=S'ha acabat
-LicenseTextRB=Reviseu l'acord de llicència abans d'instal·lar el $(^NameDA). Si accepteu tots els termes de l'acord, seleccioneu la primera opció de sota. $_CLICK
+LicenseTextRB=Reviseu l'acord de llicència abans d'instal·lar el $BrandFullNameDA. Si accepteu tots els termes de l'acord, seleccioneu la primera opció de sota. $_CLICK
 ComponentsText=Activeu els components que voleu instal·lar i desactiveu els que no. $_CLICK
 ComponentsSubText2_NoInstTypes=Seleccioneu els components per instal·lar:
-DirText=S'instal·larà el $(^NameDA) en la carpeta següent. Per a instal·lar-lo en una carpeta diferent, feu clic a Navega i seleccioneu una altra carpeta. $_CLICK
+DirText=S'instal·larà el $BrandFullNameDA en la carpeta següent. Per a instal·lar-lo en una carpeta diferent, feu clic a Navega i seleccioneu una altra carpeta. $_CLICK
 DirSubText=Carpeta de destinació
-DirBrowseText=Seleccioneu la carpeta on s'instal·larà el $(^NameDA):
+DirBrowseText=Seleccioneu la carpeta on s'instal·larà el $BrandFullNameDA:
 SpaceAvailable="Espai disponible: "
 SpaceRequired="Espai necessari: "
-UninstallingText=El $(^NameDA) es desinstal·larà de la capeta següent. $_CLICK
+UninstallingText=El $BrandFullNameDA es desinstal·larà de la capeta següent. $_CLICK
 UninstallingSubText=S'està desinstal·lant de:
 FileError=S'ha produït un error en obrir un fitxer per a escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Abandona per a aturar la instal·lació,\r\nReintenta per a tornar-ho a provar, o\r\nIgnora per a ometre aquest fitxer.
 FileError_NoIgnore=S'ha produït un error en obrir un fitxer per a escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Reintenta per a tornar-ho a provar, o\r\nCancel·la per a aturar la instal·lació.
 CantWrite="No es pot escriure: "
 CopyFailed=La còpia ha fallat
 CopyTo="Copia a "
 Registering="S'està registrant: "
 Unregistering="S'està suprimint el registre: "
--- a/suite/chrome/branding/brand.properties
+++ b/suite/chrome/branding/brand.properties
@@ -1,11 +1,11 @@
 brandFullName=SeaMonkey
 brandShortName=SeaMonkey
 vendorShortName=SeaMonkey
 sidebarName=Barra lateral
 extensions.getMoreLocalesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/#l10n
-extensions.getMoreExtensionsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/extensions/
-extensions.getMoreThemesURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/themes/
-extensions.getMorePluginsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/plugins/
-spellchecker.dictionaries.download.url=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/dictionaries/
+extensions.getMoreExtensionsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/extensions/
+extensions.getMoreThemesURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/themes/
+extensions.getMorePluginsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/plugins/
+spellchecker.dictionaries.download.url=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/dictionaries/
 app.releaseNotesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 app.vendorURL=http://www.seamonkey-project.org/
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -17,16 +17,19 @@
 <!ENTITY openCmd.accesskey "w">
 <!ENTITY openCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Obre un fitxer...">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY recentTabs.label "Pestanyes tancades recentment">
 <!ENTITY recentTabs.accesskey "r">
 <!ENTITY recentTabs.commandkey "t">
+<!ENTITY recentWindows.label "Finestres tancades recentment">
+<!ENTITY recentWindows.accesskey "n">
+<!ENTITY recentWindows.commandkey "y">
 <!ENTITY editPageCmd.label "Edita la pàgina">
 <!ENTITY editPageCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY editPageCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY uploadFile.label "Fitxer carregat...">
 <!ENTITY uploadFile.accesskey "F">
 
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina...">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -4,39 +4,43 @@ nv_stopped=Aturat
 openFile=Obre un fitxer
 uploadFile=Fitxer carregat
 
 droponhomebutton=Deixeu anar un enllaç per fer que sigui la vostra pàgina inicial
 droponhometitle=Defineix la pàgina inicial
 droponhomemsg=Voleu que aquest document sigui la vostra nova pàgina inicial?
 droponhomeokbutton=Defineix la pàgina inicial
 
-jserror=S'ha produït un error en aquesta pàgina; feu doble clic ací per als detalls.
+jserror=S'ha produït un error en aquesta pàgina; feu doble clic aquí per als detalls.
 
 
 #SessionHistory.js
 nothingAvailable=(No hi ha res disponible)
 
 #nsContextMenu.js (setWallpaper confirmation dialog)
 wallpaperConfirmTitle=Assigna com a fons d'escriptori
 wallpaperConfirmButton=Configura el fons d'escriptori
 wallpaperConfirmMsg=Voleu configurar aquesta imatge com a fons d'escriptori?
 
 # XXX - this sucks and should only be temporary.
 switchskins=El canvi de tema tindrà efecte quan reinicieu el %S
 switchskinstitle=Aplica un tema
+switchskinsnow=Reinicia ara
+switchskinslater=Reinicia més tard
 
 # menu_close labels
 tabs.closeTab.label=Tanca la pestanya
 tabs.closeTab.accesskey=c
 tabs.close.label=Tanca
 tabs.close.accesskey=c
 
 tabs.recentlyClosed.format=%1$S %2$S
 
+windows.recentlyClosed.format=%1$S %2$S
+
 tabs.closeWarningTitle=Confirma en sortir
 tabs.closeWarning=Aquesta finestra del Navegador té %S pestanyes obertes. Voleu tancar la finestra i totes les pestanyes?
 tabs.closeButton=Tanca totes les pestanyes
 tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm quan es tanquin pestanyes múltiples
 tabs.historyItem=Grup de pestanyes
 
 # urlbarBindings.xml
 # LOCALIZATION NOTE: This is for the location bar drop-down string:
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -39,32 +39,34 @@
 <!ENTITY pageInfoWindow.dimensions "width: 120ch; height: 35em;">
 
 <!ENTITY copy.key "c">
 <!ENTITY copy.label      "Copia">
 <!ENTITY copy.accesskey    "C">
 <!ENTITY selectall.key     "A">
 <!ENTITY selectall.label    "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectall.accesskey  "a">
+<!ENTITY openHelpMac.key    "?">
 <!ENTITY closeWindow.key "w">
 
 <!ENTITY generalTab "General">
 <!ENTITY generalTab.accesskey   "G">
 <!ENTITY generalURL "URL:">
 <!ENTITY generalMode "Mode de representació:">
 <!ENTITY generalType "Tipus:">
 <!ENTITY generalSize "Mida:">
 <!ENTITY generalReferrer "URL referent:">
 <!ENTITY generalSource "Origen:">
 <!ENTITY generalModified "Modificat:">
 <!ENTITY generalEncoding "Codificació:">
 <!ENTITY generalMetaName "Nom:">
 <!ENTITY generalMetaContent "Contingut">
-<!ENTITY generalSecurityMore  "Més">
-<!ENTITY generalSecurityMore.accesskey "M">
+<!ENTITY generalSecurityDetails      "Detalls">
+<!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "D">
+
 
 <!ENTITY formsTab "Formularis">
 <!ENTITY formsTab.accesskey    "F">
 <!ENTITY formAction "Acció de formulari">
 <!ENTITY formMethod "Mètode">
 <!ENTITY formName "Nom">
 <!ENTITY formEncoding "Codificació:">
 <!ENTITY formTarget "Objectiu:">
@@ -105,24 +107,26 @@
 <!ENTITY feedTab        "Canals">
 <!ENTITY feedTab.accesskey   "C">
 <!ENTITY feedSubscribe     "Subscriu-m'hi">
 <!ENTITY feedSubscribe.accesskey "u">
 
 <!ENTITY permTab        "Permisos">
 <!ENTITY permTab.accesskey   "P">
 <!ENTITY permUseDefault    "Utiliza els predeterminats">
+<!ENTITY permAskAlways     "Demana-m'ho sempre">
 <!ENTITY permAllow       "Permet">
 <!ENTITY permAllowSession   "Permet per aquesta sessió">
 <!ENTITY permBlock       "Bloca">
 <!ENTITY permissionsFor    "Permisos per a:">
 <!ENTITY permImage       "Carregar imatges">
 <!ENTITY permPopup       "Obrir finestres emergents">
 <!ENTITY permCookie      "Definir galetes">
 <!ENTITY permInstall      "Instaŀlar extensions o temes">
+<!ENTITY permGeo        "Compartir la ubicació">
 
 <!ENTITY securityTab      "Seguretat">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "S">
 <!ENTITY securityHeader    "Informació de seguretat de la pàgina">
 <!ENTITY securityView.certView "Visualitza el certificat">
 <!ENTITY securityView.accesskey "V">
 <!ENTITY securityView.unknown  "Desconegut">
 
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -84,17 +84,18 @@ mediaBGImg=Fons
 mediaObject=Objecte
 mediaEmbed=Incrusta
 mediaLink=Icona
 mediaInput=Entrada
 mediaFileSize=%S kB
 mediaSize=%Spx \u00D7 %Spx
 mediaSelectFolder=Seleccioneu una carpeta on desar-hi les imatges
 mediaBlockImage=Bloca les imatges de %S
+mediaImageType=Imatge %S
+mediaAnimatedImageType=Imatge %S (animada, %S fotogrames)
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
-securityCertText=Aquest lloc web proporciona un certificat perquè en verifiqueu la identitat.
-securityNoIdentity=Aquest lloc web no proporciona cap informació d'identitat.
+securityNoOwner=Aquest lloc web no proporciona cap informació de propietat.
 securityOneVisit=Sí, una vegada
 securityNVisits=Sí, %S vegades
--- a/suite/chrome/browser/region.properties
+++ b/suite/chrome/browser/region.properties
@@ -11,16 +11,14 @@ browser.search.defaulturl=http://www.goo
 browser.translation.service=http://translate.google.com/translate?prev=/language_tools&u=
 browser.translation.serviceDomain=translate.google.com
 
 #config.js
 #
 startup.homepage_override_url=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
 
 # These are the default web service based feed readers
-browser.contentHandlers.types.0.title=Netvibes
-browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
-browser.contentHandlers.types.1.title=Bloglines
-browser.contentHandlers.types.1.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
-browser.contentHandlers.types.2.title=My Yahoo
-browser.contentHandlers.types.2.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
-browser.contentHandlers.types.3.title=Google
-browser.contentHandlers.types.3.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
+browser.contentHandlers.types.0.title=Bloglines
+browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
+browser.contentHandlers.types.1.title=My Yahoo
+browser.contentHandlers.types.1.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
+browser.contentHandlers.types.2.title=Google
+browser.contentHandlers.types.2.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/sortFolder.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/sortFolder.dtd
@@ -1,20 +1,24 @@
 <!ENTITY window.title "Ordena la carpeta">
 
 <!ENTITY sortOptions.label "Opcions d'ordenació">
 <!ENTITY description.label "El &brandShortName; pot ordenar carpetes individuals. Utilitzeu aquestes opcions per personalitzar l'ordenació d'aquesta carpeta.">
 
 <!ENTITY sortBy.label "Ordena per:">
+<!ENTITY sortBy.accesskey "n">
 <!ENTITY sortBy.name.label "Nom">
 <!ENTITY sortBy.url.label "Ubicació">
 <!ENTITY sortBy.shortcutUrl.label "Paraula clau">
 <!ENTITY sortBy.description.label "Descripció">
 <!ENTITY sortBy.bookmarkAddDate.label "Afegit">
 <!ENTITY sortBy.lastModifiedDate.label "Darrera modificació">
 <!ENTITY sortBy.lastVisitDate.label "Visitada per darrera vegada el">
 
 <!ENTITY sortOrder.label "Tipus d'ordenació:">
+<!ENTITY sortOrder.accesskey "o">
 <!ENTITY sortAscending.label "Ascendent">
 <!ENTITY sortDescending.label "Descendent">
 
 <!ENTITY sortFoldersFirst.label "Ordena primer les carpetes">
+<!ENTITY sortFoldersFirst.accesskey "d">
 <!ENTITY sortRecursively.label "Ordena de manera recursiva">
+<!ENTITY sortRecursively.accesskey "c">
--- a/suite/chrome/common/certError.dtd
+++ b/suite/chrome/common/certError.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@ de forma segura a <b>#1</b>, però no podem confirmar que la vostra connexió ho sigui.">
 <!ENTITY certerror.introPara2 "Normalment, quan intenteu connectar-vos de forma segura,
 els llocs web us presentaran una identificació pertinent per a demostrar-vos que aneu
 al lloc adequat. No obstant això, la identitat d'aquest lloc no es pot verificar.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Què caldria que fes?">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a
 aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre
 vol fer-se'n amb la identitat i, per tant, no hauríeu de continuar.">
-<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'ací!">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'aquí!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Entenc els riscos">
 <!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu
 dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc.
 <b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú
 estigués interferint en la vostra connexió.</b>">
 <!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys
 que sapigueu del cert perquè aquest lloc web no utilitza una identificació pertinent.">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -40,16 +40,18 @@
 <!ENTITY viewFrameInfoCmd.label "Visualitza la informació del marc">
 <!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY fitImageCmd.label "Ajusta la imatge a la finestra">
 <!ENTITY fitImageCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY reloadImageCmd.label     "Actualitza la imatge">
 <!ENTITY reloadImageCmd.accesskey   "e">
 <!ENTITY viewImageCmd.label "Visualitza la imatge">
 <!ENTITY viewImageCmd.accesskey "V">
+<!ENTITY viewVideoCmd.label      "Visualitza el vídeo">
+<!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "i">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.label "Visualitza la imatge de fons">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY setWallpaperCmd.label "Assigna com a fons d'escriptori">
 <!ENTITY setWallpaperCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd.label "Afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY bookmarkLinkCmd.label "Afegeix aquest enllaç a les adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarkLinkCmd.accesskey "l">
--- a/suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!ENTITY defaultClient.title "Client per defecte">
 <!ENTITY defaultClient.intro "Utilitza el &brandShortName; com client per defecte per a:">
 
 <!ENTITY browser.label "Navegador">
 <!ENTITY email.label "Correu electrònic">
 <!ENTITY newsgroups.label "Grups de discussió">
-<!ENTITY rss.label "Canals RSS">
+<!ENTITY feeds.label "Canals">
 
 <!ENTITY checkOnStartup.label "Fes sempre aquesta comprovació quan s'iniciï el &brandShortName;">
 <!ENTITY checkOnStartup.accesskey "a">
--- a/suite/chrome/common/history/history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/history/history.dtd
@@ -32,21 +32,21 @@
 <!ENTITY view.groupDayAndSite.accesskey "i">
 
 <!ENTITY cmd.open.label         "Obre">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey       "O">
 <!ENTITY cmd.open_window.label     "Obre l'enllaç en una nova finestra">
 <!ENTITY cmd.open_window.accesskey   "n">
 <!ENTITY cmd.open_tab.label       "Obre l'enllaç en una nova pestanya">
 <!ENTITY cmd.open_tab.accesskey     "t">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label   "Obre-ho tot en pestanyes">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "O">
 
-<!ENTITY bookmarkCmd.label       "Afegeix aquest enllaç a les adreces d'interès…">
-<!ENTITY bookmarkCmd.accesskey     "d">
+<!ENTITY bookmarkLinkCmd.label     "Afegeix aquest enllaç a les adreces d'interès…">
+<!ENTITY bookmarkLinkCmd.accesskey   "f">
+<!ENTITY bookmarkLinksCmd.label     "Afegeix aquests enllaços">
+<!ENTITY bookmarkLinksCmd.accesskey   "f">
 
 <!ENTITY col.title.label        "Títol">
 <!ENTITY col.title.accesskey      "T">
 <!ENTITY col.url.label         "Ubicació">
 <!ENTITY col.url.accesskey       "U">
 <!ENTITY col.lastvisit.label      "Darrera visita">
 <!ENTITY col.lastvisit.accesskey      "D">
 <!ENTITY col.visitcount.label      "Nombre de visites">
--- a/suite/chrome/common/history/places.properties
+++ b/suite/chrome/common/history/places.properties
@@ -1,8 +1,15 @@
+delete.hostname.true=Suprimeix l'historial de %S
+delete.hostname.false=Suprimeix l'historial del lloc
+delete.hostname.accesskey=S
+delete.domain.true=Suprimeix l'historial de *.%S
+delete.domain.false=Suprimeix l'historial del domini
+delete.domain.accesskey=h
+
 load-js-data-url-error=Per raons de seguretat, els URL amb javascript o dades no es poden carregar a partir de la finestra d'historial o de la barra lateral.
 noTitle=(sense títol)
 
 tabs.openWarningTitle=Confirmació d'obrir pestanyes
 tabs.openWarningMultipleBranded=Esteu apunt d'obrir %S pestanyes. Això pot fer que vagi més lent el %S mentre es carreguen les pàgines. Esteu segur que voleu continuar?
 tabs.openButtonMultiple=Obre en pestanyes
 tabs.openWarningPromptMeBranded=Avisa'm quan l'obrir en pestanyes pugui fer anar més lent el %S
 
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -18,17 +18,19 @@ xpinstallPromptWarning=El %S ha evitat que el lloc (%S) us demani instaŀlar programari al vostre ordinador.
 xpinstallPromptInstallButton=Instaŀla-hi programari…
 xpinstallPromptInstallButton.accesskey=I
 xpinstallDisabledMessageLocked=El vostre administrador de sistemes ha inhabilitat la instaŀlació de programari.
 xpinstallDisabledMessage=La instaŀlació de programari es troba actualment inhabilitada. Feu clic a Habilita per a tornar-ho a provar.
 xpinstallDisabledButton=Habilita
 xpinstallDisabledButton.accesskey=H
 
 # Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (exactLocation): This does not have to be an exact value,
-# instead an approximation would be fine.
-# example: Exact Location (within 3 m)
-#
-geolocation.requestMessage=El %S vol saber on us trobeu. Digueu-li-ho:
-geolocation.exactLocation.label=Ubicació exacte (en 3 metres)
-geolocation.exactLocation.accesskey=e
-geolocation.nothingLocation.label=Enlloc
-geolocation.nothingLocation.accesskey=o
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation): 
+#If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
+geolocation.shareLocation=Comparteix la ubicació
+geolocation.shareLocation.accesskey=a
+geolocation.dontShareLocation=No la comparteixis
+geolocation.dontShareLocation.accesskey=o
+geolocation.siteWantsToKnow=El %S vol saber la vostre ubicació.
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
+# or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+geolocation.learnMore=Més informació…
+geolocation.remember=Recorda-ho per a aquest lloc
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
@@ -6,16 +6,21 @@
 <!ENTITY treehead.cookiedomain.label "Lloc">
 <!ENTITY treehead.cookieexpires.label "Expira">
 <!ENTITY treehead.infoselected.label "Informació de la galeta seleccionada">
 <!ENTITY button.removecookie.label "Suprimeix la galeta">
 <!ENTITY   button.removecookie.accesskey "r">
 <!ENTITY button.removeallcookies.label "Suprimeix totes les galetes">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "e">
 
+<!ENTITY   search.emptytext        "Cerca galetes">
+<!ENTITY   focusSearch.key        "f">
+<!ENTITY   windowClose.key        "w">
+<!ENTITY   selectAll.key         "a">
+
 <!ENTITY props.name.label "Nom:">
 <!ENTITY props.value.label "Contingut:">
 <!ENTITY props.domain.label "Servidor central:">
 <!ENTITY props.path.label "Camí:">
 <!ENTITY props.secure.label "Enviat per:">
 <!ENTITY props.expires.label "Expira:">
 
 <!ENTITY treehead.sitename.label "Lloc">
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
@@ -44,15 +44,21 @@ can=el lloc web pot deixar galetes
 cannot=el lloc web no pot deixar galetes
 canSession=el lloc web pot deixar galetes de sessió
 domain=Domini on s'aplica aquesta galeta:
 host=Servidor que deixa la galeta:
 hostColon=Servidor central:
 domainColon=Domini:
 forSecureOnly=Només connexions xifrades
 forAnyConnection=Qualsevol tipus de connexió
-AtEndOfSession=al final de la sessió
+expireAtEndOfSession=Al final de la sessió
 deleteAllCookies=Esteu segur que voleu suprimir totes les galetes?
 deleteAllCookiesTitle=Suprimeix totes les galetes
 deleteAllCookiesYes=&Suprimeix
 deleteAllCookiesSites=Esteu segur que voleu suprimir tots els llocs de galetes?
 deleteAllSitesTitle=Suprimeix tots els llocs
 deleteAllSitesYes=&Suprimeix
+deleteSelectedCookies=Esteu segur que voleu suprimir les galetes?
+deleteSelectedCookiesTitle=Supressió de les galetes seleccionades
+deleteSelectedCookiesYes=&Suprimeix
+deleteSelectedCookiesSites=Esteu segur que voleu suprimir tots els llocs de galetes seleccionats?
+deleteSelectedSitesTitle=Supressió dels llocs seleccionats
+deleteSelectedSitesYes=&Suprimeix
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
@@ -4,14 +4,14 @@
 <!ENTITY prefEnableJava.caption    "Característiques que ajuden a interpretar les pàgines web">
 
 <!ENTITY enbJavaCheck.label "Habilita el Java">
 <!ENTITY enbJavaCheck.accesskey "J">
 
 <!ENTITY systemPref.caption "Preferències del sistema">
 <!ENTITY systemPrefCheck.label "Utilitza les preferències des del sistema">
 <!ENTITY systemPrefCheck.accesskey "s">
-<!ENTITY systemPref.desc "Marqueu aquest quadre per a heretar les preferències del sistema. Els paràmetres del sistema substituiran les preferències del &brandShortName;.">
+<!ENTITY systemPref.desc "Marqueu aquest opció per a què el &brandShortName; hereti les preferències del sistema. Els paràmetres del sistema substituiran les preferències del &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY prefCheckDefault.caption  "Integració al sistema">
 <!ENTITY prefCheckDefaultClient.label "Comproveu els paràmetres d'aplicació per defecte a l'inici">
 <!ENTITY prefCheckDefaultClient.accesskey "C">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
@@ -16,15 +16,15 @@ audioPodcastFeed=Podcast
 alwaysAsk=Demana-m'ho sempre
 
 # LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
 # %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
 # %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
 usePluginIn=Utilitza %S (al %S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addLiveBookmarksInApp): %S = brandShortName
-previewInApp=Previsualitza a %S
-addLiveBookmarksInApp=Afegeix l'adreça d'interès activa al %S
+previewInApp=Previsualitza amb el %S
+addNewsBlogsInApp=Subscriu amb el %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
 # %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
 # %2$S = type (for example "application/pdf")
 typeDescriptionWithType=%S (%S)
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -1,29 +1,36 @@
 <!ENTITY pref.download.title      "Baixades">
+
 <!ENTITY downloadBehavior.label "En iniciar una baixada">
-<!ENTITY downloadLocation.label     "En desar un fitxer">
-<!ENTITY finishedBehavior.label     "Quan acabi una baixada">
+<!ENTITY focusWhenStarting.label    "Mostra'm el gestor de baixades si ja estava obert, i sinó:">
+<!ENTITY focusWhenStarting.accesskey  "M">
 <!ENTITY openDM.label "Obre el gestor de baixades">
 <!ENTITY openDM.accesskey "b">
 <!ENTITY openProgressDialog.label "Obre un diàleg de progrés">
 <!ENTITY openProgressDialog.accesskey "d">
 <!ENTITY doNothing.label "No obris res">
 <!ENTITY doNothing.accesskey "N">
-<!ENTITY promptDownload.label      "Pregunta la ubicació de baixada i per defecte a">
-<!ENTITY promptDownload.accesskey    "r">
-<!ENTITY lastLocation.label       "Darrera carpeta de baixades">
-<!ENTITY lastLocation.accesskey     "D">
-<!ENTITY specifiedLocation.label    "Carpeta de baixades">
-<!ENTITY specifiedLocation.accesskey  "e">
-<!ENTITY autoDownload.label       "Baixa els fitxers automàticament a la carpeta de baixades definida">
-<!ENTITY autoDownload.accesskey     "a">
-<!ENTITY downloadFolder.label      "Carpeta de baixades actual:">
+
+<!ENTITY downloadLocation.label     "Quan es desi un fitxer">
+<!ENTITY saveTo.label          "Desa els fitxers a">
+<!ENTITY saveTo.accesskey        "a">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Tria la carpeta...">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "T">
+<!ENTITY alwaysAsk.label        "Demana'm sempre on desar els fitxers">
+<!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "a">
+
+<!ENTITY downloadRetention.label    "Mantén les baixades">
+<!ENTITY removeDownloads.label     "Suprimeix les baixades">
+<!ENTITY removeDownloads.accesskey   "S">
+<!ENTITY whenCompleted.label      "Quan s'hagin baixat">
+<!ENTITY whenQuittingApp.label     "Quan surti del &brandShortName;">
+<!ENTITY neverRemove.label       "Mai">
+
+<!ENTITY finishedBehavior.label     "Quan acabi una baixada">
 <!ENTITY playSound.label        "Reprodueix un so">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "s">
 <!ENTITY showAlert.label        "Mostra un avís">
 <!ENTITY showAlert.accesskey      "o">
 <!ENTITY browse.label          "Navega...">
 <!ENTITY browse.accesskey        "g">
 <!ENTITY preview.label "Previsualitza la imatge">
 <!ENTITY preview.accesskey       "v">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
@@ -6,16 +6,22 @@
 <!ENTITY expireDaysMin1.accesskey     "R">
 <!ENTITY expireDaysMin2.label       "dies">
 <!ENTITY expireDays1.label         "Recorda les pàgines visitades com a màxim">
 <!ENTITY expireDays1.accesskey       "e">
 <!ENTITY expireDays2.label         "dies">
 <!ENTITY expireSites1.label        "Recorda com a màxim">
 <!ENTITY expireSites1.accesskey      "m">
 <!ENTITY expireSites2.label        "les pàgines visitades">
-<!ENTITY clearHistory.label "Buida l'historial">
-<!ENTITY clearHistory.accesskey "r">
+<!ENTITY clearHistory.label "Buida l'historial">
+<!ENTITY clearHistory.accesskey "r">
 
 <!ENTITY locationBarHistory.caption    "Historial de la barra d'ubicació">
-<!ENTITY clearLocationBar.label "Buida la llista de llocs emmagatzemats al menú de la barra d'ubicació.">
-<!ENTITY clearLocationBarButton.label "Buida la barra d'ubicació">
+<!ENTITY clearLocationBar.label "Neteja la llista de llocs emmagatzemats al menú de la barra d'ubicació.">
+<!ENTITY clearLocationBarButton.label "Neteja la barra d'ubicació">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "b">
- 
+<!ENTITY formfillHistory.caption      "Historial de formularis i cerca">
+<!ENTITY enableFormfill.label       "Habilita l'historial de formularis i cerca">
+<!ENTITY enableFormfill.accesskey     "H">
+<!ENTITY formfillExpire.label       "Recorda l'historial de formularis i cerca fins a ">
+<!ENTITY formfillExpire.accesskey     "f">
+<!ENTITY formfillDays.label        "dies">
+
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
@@ -7,16 +7,18 @@
 <!ENTITY newTabPageMenu.label "Pestanya nova">
 
 <!ENTITY blankPageRadio.label "Pàgina en blanc">
 <!ENTITY blankPageRadio.accesskey "n">
 <!ENTITY homePageRadio.label "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY homePageRadio.accesskey "g">
 <!ENTITY lastPageRadio.label "Darrera pàgina visitada">
 <!ENTITY lastPageRadio.accesskey "D">
+<!ENTITY restoreSessionRadio.label   "Recupera la sessió anterior">
+<!ENTITY restoreSessionRadio.accesskey "p">
 
 <!ENTITY header2.label "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY homePageIntro.label "En prémer el botó Inici anireu a aquesta pàgina.">
 <!ENTITY useCurrent.label "Utilitza la pàgina actual">
 <!ENTITY useCurrent.accesskey "U">
 <!ENTITY useCurrentGroup.label "Utilitza el grup actual">
 <!ENTITY useCurrentGroup.accesskey "t">
 <!ENTITY browseFile.label "Trieu un fitxer...">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Advanced Proxy Preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.proxies.advanced.title "Preferències avançades de servidor intermediari">
 <!ENTITY protocols.caption "Servidors intermediaris específics de protocol">
-<!ENTITY protocols.description "Normalment el mateix servidor intermediari pot gestionar tots els protocols que es llisten ací.">
+<!ENTITY protocols.description "Normalment el mateix servidor intermediari pot gestionar tots els protocols que es llisten aquí.">
 <!ENTITY ftp.label "Servidor intermediari d'FTP:">
 <!ENTITY ftp.accesskey "F">
 <!ENTITY gopher.label "Servidor intermediari de Gopher:">
 <!ENTITY gopher.accesskey "G">
 <!ENTITY http.label "Servidor intermediari d'HTTP:">
 <!ENTITY http.accesskey "T">
 <!ENTITY reuseProxy.label "Utilitza els paràmetres del servidor intermediari d'HTTP per a tots els protocols">
 <!ENTITY reuseProxy.accesskey "U">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
@@ -1,14 +1,16 @@
 <!ENTITY tabHeader.label "Navegació en pestanyes">
 <!ENTITY tabDisplay.label "Visualització de pestanyes">
 <!ENTITY autoHide.label "Amaga la barra de pestanyes quan només n'hi hagi una d'oberta">
 <!ENTITY autoHide.accesskey "g">
 <!ENTITY background.label "Carrega els enllaços en segon terme">
 <!ENTITY background.accesskey "s">
+<!ENTITY warnOnClose.label "Avisa'm en tancar una finestra amb moltes pestanyes">
+<!ENTITY warnOnClose.accesskey "n">
 <!ENTITY loadGroup.label "En obrir un grup d'adreces d'interès">
 <!ENTITY loadGroupAppend.label "Afegeix pestanyes">
 <!ENTITY loadGroupAppend.accesskey "A">
 <!ENTITY loadGroupReplace.label "Substitueix les pestanyes existents">
 <!ENTITY loadGroupReplace.accesskey "x">
 <!ENTITY openTabs.label "Obre pestanyes en comptes de finestres per a">
 
 <!ENTITY newWindow.label "Comportament en obrir enllaços">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -1,8 +1,10 @@
 cachefolder=Tria la carpeta de la memòria cau
 choosehomepage=Tria la pàgina d'inici
 downloadfolder=Tria una carpeta de baixades
+desktopFolderName=Escriptori
+downloadsFolderName=Baixades
 choosesound=Tria un so
 
 SoundFiles=Sons
 
 labelDefaultFont=Per defecte (%font_family%)
--- a/suite/chrome/common/sanitize.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sanitize.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY sanitizeDialog.title     "Neteja les dades privades">
-
 <!ENTITY sanitizeItems.label     "Neteja els elements següents:">
-<!-- XXX rearrange entities to match physical layout when l10n isn't an issue -->
 
 <!ENTITY itemHistory.label      "Historial de navegació">
 <!ENTITY itemHistory.accesskey    "n">
+<!ENTITY itemUrlBar.label        "Historial de la barra d'ubicació">
+<!ENTITY itemUrlBar.accesskey      "u">
 <!ENTITY itemFormSearchHistory.label    "Formularis desats i historial de cerca">
 <!ENTITY itemFormSearchHistory.accesskey    "F">
 <!ENTITY itemPasswords.label     "Contrasenyes desades">
 <!ENTITY itemPasswords.accesskey   "C">
 <!ENTITY itemCookies.label      "Galetes">
 <!ENTITY itemCookies.accesskey    "G">
 <!ENTITY itemCache.label       "Memòria cau">
 <!ENTITY itemCache.accesskey     "a">
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -33,14 +33,15 @@
 <!ENTITY passwordDisplayCmd.label "Gestiona les contrasenyes desades">
 <!ENTITY passwordDisplayCmd.accesskey "G">
 
 <!ENTITY passwordExpireCmd.label "Desconnecta">
 <!ENTITY passwordExpireCmd.accesskey "D">
 
 <!ENTITY downloadManagerCmd.label "Gestor de baixades">
 <!ENTITY downloadManagerCmd.accesskey "b">
+<!ENTITY downloadManagerCmd.commandkey "j">
 
 <!ENTITY addonsManagerCmd.label "Gestor de complements">
 <!ENTITY addonsManagerCmd.accesskey "G">
 
 <!ENTITY switchProfileCmd.label "Commuta el perfil…">
 <!ENTITY switchProfileCmd.accesskey "p">
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -22,8 +22,12 @@
 <!ENTITY openHelpCmd.label     "Continguts de l'ajuda">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey   "j">
 <!ENTITY openHelpCmd.key      "VK_F1">
 
 <!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
 <!ENTITY ctrlKey.label         "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Alt">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Maj">
+
+<!-- Copy Image Location (regression fix for bug 469481) -->
+<!ENTITY copyImageURLCmd.label     "Copia la ubicació de la imatge">
+<!ENTITY copyImageURLCmd.accesskey   "i">
--- a/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -20,13 +20,17 @@
 <!ENTITY accel.emacs_conflict "accel">
 
 <!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Continguts de l'ajuda">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "j">
 <!ENTITY openHelpCmd.key        "VK_F1">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label      "Per als usuaris de l'Internet Explorer">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey    "I">
+<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations need to change the
+            "Help" menu label on Windows -->
+<!ENTITY helpMenu.label         "Ajuda"> 
+<!ENTITY helpMenu.accesskey       "j">
 
 <!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
 <!ENTITY ctrlKey.label         "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Alt">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Maj">
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -1,40 +1,42 @@
 <!ENTITY window.title "Regles de filtratge">
 
-<!ENTITY watchThread.label "Vigila la cadena">
+<!ENTITY watchThread.label "Vigila la conversa">
 <!ENTITY forwardTo.label "Reenvia-ho a">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Reenvia-ho amb plantilla">
 <!ENTITY filterName.label "Nom del filtre:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "i">
 
 <!ENTITY junk.label "Correu brossa">
 <!ENTITY notJunk.label "Correu legítim">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Mínima">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Baixa">
 <!ENTITY normalPriorityCmd.label "Normal">
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Alta">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Màxima">
 
 <!ENTITY contextDesc.label "Aplica el filtre quan:">
 <!ENTITY contextDesc.accesskey "q">
-<!ENTITY contextIncoming.label "Comprovi el correu">
-<!ENTITY contextManual.label "Executa manualment">
-<!ENTITY contextBoth.label "Comprovant el correu o execució manual">
+<!ENTITY contextIncoming.label "Es comprovi el correu">
+<!ENTITY contextManual.label "S'executi manualment">
+<!ENTITY contextBoth.label "Es comprovi el correu o s'executi manualment">
+<!ENTITY contextPostPlugin.label "Es comprovi el correu (després de classificar)">
+<!ENTITY contextPostPluginBoth.label "Es comprovi el correu (després de classificar) o s'executi manualment">
 
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Realitza les següents accions:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "z">
 
 <!ENTITY moveMessage.label "Mou el missatge a">
 <!ENTITY copyMessage.label "Copia el missatge a">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Marca'l com a llegit">
-<!ENTITY markMessageStarred.label "Marca'l amb un senyalador">
+<!ENTITY markMessageStarred.label "Marca'l com assenyalat">
 <!ENTITY labelMessage.label "Etiqueta el missatge com">
 <!ENTITY setPriority.label "Defineix la prioritat a">
 <!ENTITY addTag.label "Etiqueta el missatge">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Especifica l'estat del correu brossa com a">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Suprimeix-lo del servidor POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Baixa'l del servidor POP ">
-<!ENTITY ignoreThread.label "Ignora la cadena">
-<!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignora la subcadena">
+<!ENTITY ignoreThread.label "Ignora la conversa">
+<!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignora la subconversa">
 <!ENTITY stopExecution.label "Atura l'execució del filtre">
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!ENTITY window.title "Filtres de missatge">
+<!ENTITY filterListDialog.title "Filtres de missatge">
 <!ENTITY nameColumn.label "Nom del filtre">
 <!ENTITY activeColumn.label "Habilitat">
 <!ENTITY newButton.label "Nou...">
 <!ENTITY newButton.accesskey "N">
 <!ENTITY editButton.label "Edita...">
 <!ENTITY editButton.accesskey "E">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
@@ -19,10 +19,9 @@
 <!ENTITY runFilters.label "Executa ara">
 <!ENTITY runFilters.accesskey "r">
 <!ENTITY stopFilters.label "Atura">
 <!ENTITY stopFilters.accesskey "u">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.label "Executa manualment el(s) filtre(s) seleccionat(s) a la carpeta:">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.accesskey "i">
 <!ENTITY choosethis.label "escull aquesta carpeta">
 <!ENTITY choosethisnewsserver.label "tria aquest servidor de grups de discussió">
-<!ENTITY helpButton.label "Ajuda">
-<!ENTITY helpButton.accesskey "j">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
@@ -2,25 +2,23 @@
 <!ENTITY searchHeading.label "Cerca missatges a:">
 <!ENTITY searchHeading.accesskey "r">
 <!ENTITY searchSubfolders.label "Cerca subcarpetes">
 <!ENTITY searchSubfolders.accesskey "s">
 <!ENTITY searchLocalSystem.label   "Cerca el sistema local">
 <!ENTITY searchLocalSystem.accesskey "i">
 <!ENTITY resetButton.label "Buida">
 <!ENTITY resetButton.accesskey "B">
-<!ENTITY helpButton.label      "Ajuda">
-<!ENTITY helpButton.accesskey    "j">
 <!ENTITY openButton.label "Obre">
 <!ENTITY openButton.accesskey "O">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label "Cerca de missatges">
 <!ENTITY results.label "Resultats">
-<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l ací">
+<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY fileButton.label "Arxiva">
 <!ENTITY fileButton.accesskey "A">
 <!ENTITY goToFolderButton.label "Vés a la carpeta de missatges">
 <!ENTITY goToFolderButton.accesskey "V">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label "Desa com una carpeta de cerca">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey "D">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -76,23 +76,23 @@
 <!ENTITY PreferMailFormat.label "Prefereix rebre missatges formatats com:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey "r">
 <!ENTITY PlainText.label "Text net">
 <!ENTITY HTML.label "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label "Desconegut">
 <!ENTITY ScreenName.label "Nom en pantalla:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey "p">
 
-<!ENTITY allowRemoteContent.label    "Permet les imatges remotes en el correu HTML.">
-<!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "g">
-<!ENTITY allowRemoteContent.tooltip   "En els missatges HTML és possible
-incrustar imatges d'origen remot. En obrir-se un d'aquests missatges, s'establirà
+<!ENTITY allowRemoteContent1.label    "Permet el contingut remot.">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey  "r">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip   "En els missatges HTML és possible
+incrustar contingut d'un origen remot. En obrir-se un d'aquests missatges, s'establirà
 una connexió amb la font externa. Això permet que es pugui detectar si es
-llegeix el missatge. En marcar aquest quadre, es permetrà aquest tipus d'imatges
-incrustades en els missatges HTML d'aquest contacte.">
+llegeix el missatge. Si es marca aquesta opció, es permetrà mostrar aquest tipus 
+de contingut incrustat en els missatges HTML d'aquest contacte.">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label "Feina:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey "F">
 <!ENTITY HomePhone.label "Particular:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey "u">
 <!ENTITY FaxNumber.label "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey "x">
 <!ENTITY PagerNumber.label "Buscapersones:">
@@ -157,8 +157,24 @@ incrustades en els missatges HTML d'aque
 <!ENTITY Custom2.accesskey "2">
 <!ENTITY Custom3.label "Personalitzat 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey "3">
 <!ENTITY Custom4.label "Personalitzat 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey "4">
 <!ENTITY Notes.label "Anotacions">
 <!ENTITY Notes.accesskey        "n">
 
+<!ENTITY Photo.tab           "Fotografia">
+<!ENTITY Photo.accesskey        "F">
+<!ENTITY PhotoDesc.label        "Seleccioneu una opció:">
+<!ENTITY GenericPhoto.label       "Fotografia genèrica">
+<!ENTITY GenericPhoto.accesskey     "g">
+<!ENTITY DefaultPhoto.label       "Per defecte">
+<!ENTITY PhotoFile.label        "Una de l'ordinador">
+<!ENTITY PhotoFile.accesskey      "o">
+<!ENTITY BrowsePhoto.label       "Navega">
+<!ENTITY BrowsePhoto.accesskey     "N">
+<!ENTITY PhotoURL.label         "Una del web">
+<!ENTITY PhotoURL.accesskey       "w">
+<!ENTITY PhotoURL.emptytext       "Enganxeu o escriviu l'adreça web d'una fotografia">
+<!ENTITY UpdatePhoto.label       "Actualitza">
+<!ENTITY UpdatePhoto.accesskey     "A">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -113,16 +113,17 @@
 <!ENTITY editItemButton.label              "Propietats">
 <!ENTITY editItemButton.accesskey            "P">
 <!ENTITY newmsgButton.label 							"Redacta">
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey 						"e">
 <!ENTITY deleteItemButton.label             "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteItemButton.accesskey           "u">
 <!ENTITY newimButton.label               "Missatgeria instantània"> 
 <!ENTITY newimButton.accesskey             "M"> 
+<!ENTITY searchNameAndEmail.emptytext          "Cerca el nom i l'adreça de correu">
 
 <!-- Tooltips -->
 <!ENTITY addressbookToolbar.tooltip           "Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newContactButton.tooltip            "Crea un nou contacte a la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip             "Crea una nova llista"> 
 <!ENTITY editItemButton.tooltip             "Edita l'element seleccionat">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Envia un missatge de correu"> 
 <!ENTITY newIM.tooltip                 "Envia un missatge instantani o xat"> 
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -112,16 +112,18 @@ stateZipSeparator=
 
 prefixTo=A
 prefixCc=Cc
 prefixBcc=Cco
 emptyEmailAddCard=No podeu afegir un contacte que no tingui una adreça de correu primària
 emptyEmailAddCardTitle=No es pot afegir el contacte
 addressBook=Llibreta d'adreces
 
+browsePhoto=Fotografia del contacte
+
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Llibreta d'adreces personal
 ldap_2.servers.history.description=Adreces recollides
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
 ldap_2.servers.oe.description=Contactes OE
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Llibreta d'adreces de Mac OS X
 
@@ -129,20 +131,25 @@ ldap_2.servers.osx.description=Llibreta 
 ## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus):
 ## %1$S is address book name, %2$S is contact count
 totalContactStatus=Nombre total de contactes a %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=No s'han trobat coincidències
 matchFound=S'ha trobat 1 coincidència
 matchesFound=S'han trobat %S coincidències
 
-cardsCopied=S'han copiat %S targetes
-cardCopied=S'ha copiat 1 targeta
-cardsMoved=S'han mogut %S targetes
-cardMoved=S'ha mogut 1 targeta
+## LOCALIZATION NOTE (contactsCopied): Semi-colon list of plural forms
+## %1$S is the number of contacts that were copied. This should be used multiple
+## times wherever you need it. Do not replace by %S.
+contactsCopied=S'ha copiat %1$S contacte;S'han copiat %1$S contactes
+
+## LOCALIZATION NOTE (contactsMoved): Semi-colon list of plural forms
+## %1$S is the number of contacts that were moved. This should be used multiple
+## times wherever you need it. Do not replace by %S.
+contactsMoved=S'ha mogut %1$S contacte;S'han mogut %1$S contactes
 
 # LDAP directory stuff
 invalidName=Si us plau, introduïu un nom vàlid.
 invalidHostname=Si us plau, introduïu un nom d'ordinador central vàlid.
 invalidPortNumber=Si us plau, introduïu un número de port vàlid.
 invalidResults=Si us plau, introduïu un número vàlid al camp de resultats
 abReplicationOfflineWarning=Heu d'estar en línia per a realitzar una replicació LDAP.
 abReplicationSaveSettings=Han de desar-se les preferències abans que es pugui baixar un directori.
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -123,17 +123,17 @@ 12528=S'ha produït un error en rebre dades. (Error de xarxa: %s) Intenteu tornar-vos a connectar.
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_GET_USERS_MAIL_ADDRESS
 12529=S'ha produït un error en enviar el correu: l'adreça de resposta és incorrecta. Si us plau, comproveu que heu indicat l'adreça electrònica correcta a les preferències de la Missatgeria i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_MIME_MPART_ATTACHMENT_ERROR
 12531=Error de l'adjunció:
 
 ## @name NS_MSG_FAILED_COPY_OPERATION
-12532=L'operació d'enviament s'ha completat amb èxit, però no s'ha pogut copiar el missatge a la carpeta Enviat. Voleu tornar a la finestra de redacció?
+12532=L'operació d'enviament s'ha completat amb èxit, però no s'ha pogut copiar el missatge a la carpeta Enviat.
 
 ## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SAVING
 12533=S'ha produït un problema en incloure el fitxer %.200s al missatge. Voleu seguir desant el missatge sense aquest fitxer?
 
 ## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MESSAGE
 12534=S'està assemblant la informació del correu...
 
 ## @name NS_MSG_GATHERING_ATTACHMENT
@@ -153,23 +153,23 @@ 12539=S'ha completat la còpia.
 
 ## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
 12540=La còpia ha fallat.
 
 ## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
 12541=Atenció\! Ara enviareu un missatge de %d bytes. Esteu segur que voleu fer-ho?
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT1
-12543=Introduïu la contrasenya per a %S:
+#12543=Introduïu la contrasenya per a %S:
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT2
-12544=Introduïu la vostra contrasenya per %S a %S:
+#12544=Introduïu la vostra contrasenya per %S a %S:
 
 ## @name NS_SMTP_CONNECTING_TO_SERVER
-12545=S'està connectant amb el servidor...
+#12545=S'està connectant amb el servidor...
 
 ## @name NS_MSG_SENDING_MESSAGE
 12550=S'està enviant el missatge...
 
 ## @name NS_MSG_POSTING_MESSAGE
 12551=S'està publicant el missatge...
 
 ## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
@@ -235,17 +235,17 @@ 12582=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut establir un enllaç segur amb el servidor SMTP %S utilitzant STARTTLS, atès que no fa conèixer la característica. Desactiveu STARTTLS per al servidor o contacteu amb el proveïdor de servei.
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER
 12583=S'ha produït un error en enviar el correu: no es pot connectar amb el servidor SMTP %S. Pot ser que el servidor estigui mal configurat. Verifiqueu que els paràmetres del vostre servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
 12584=S'ha produït un error en enviar el correu: no s'ha pogut recuperar la contrasenya de %S. No s'ha enviat el missatge.
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT_TITLE
-12585=Cal una contrasenya per al servidor SMTP
+#12585=Cal una contrasenya per al servidor SMTP
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
 12586=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit temporal del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar. El servidor ha respòs: %s. 
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
 12587=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit global (%d bytes) del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
@@ -327,8 +327,17 @@ mailnews.reply_header_ondate=Al %s
 ## reply header in composeMsg
 ## user specified 
 mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Missatge original --------
 
 ## Strings used by the rename attachment dialog
 renameAttachmentTitle=Reanomena l'adjunció
 renameAttachmentMessage=Nou nom de l'adjunció:
 
+## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
+## word $S. Place the word $S where the host name should appear.
+smtpEnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per %S:
+## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
+## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
+## and %2$S where the user name should appear.
+smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduïu la vostra contrasenya per %2$S al servidor %1$S:
+smtpEnterPasswordPromptTitle=Contrasenya del servidor SMTP
+
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -113,17 +113,17 @@
 <!ENTITY htmlFormatCmd.label "Només text enriquit (HTML)">
 <!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY bothFormatCmd.label "Text senzill i enriquit (HTML)">
 <!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "l">
 
 
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.label "Envia una còpia a">
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.accesskey "i">
-<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l ací">
+<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
 
 <!--LOCALIZATION NOTE Toolbar items Don't change any "chrome://" URLs -->
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY sendButton.label "Envia">
 <!ENTITY addressButton.label "Adreça">
 <!ENTITY attachButton.label "Adjunta">
 <!ENTITY spellingButton.label "Ortografia">
 <!ENTITY saveButton.label "Desa">
--- a/suite/chrome/mailnews/filter.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/filter.properties
@@ -1,26 +1,29 @@
 mustSelectFolder=Heu de seleccionar una carpeta de destí.
 enterValidEmailAddress=Introduïu una adreça de correu vàlida per a reenviar-ho.
 pickTemplateToReplyWith=Trieu la plantilla que utilitzareu per a reenviar-ho.
 mustEnterName=Heu de donar un nom a aquest filtre.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Nom del filtre duplicat
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=El nom de filtre que heu introduït ja existeix. Si us plau, introduïu un altre nom de filtre.
 deleteFilterConfirmation=Voleu suprimir aquest filtre?
 untitledFilterName=filtre sense títol
+matchAllFilterName=Cerca en tots els missatges
 filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer rules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer rules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
 customHeaderOverflow=Heu superat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, elimineu-ne una o més i torneu-ho a provar.
 filterCustomHeaderOverflow=Els vostres filtres han ultrapassat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per utilitzar menys capçaleres personalitzades.
 invalidCustomHeader=Un dels vostres filtres utilitza una capçalera personalitzada que conté un caràcter no vàlid, , com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter que no pertany a l'ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per treure els caràcters no vàlids de la capçaleres personalitzades. 
 continueFilterExecution=No s'ha pogut aplicar el filtre %S. Voleu seguir aplicant filtres?
 promptTitle=Filtres en execució
 promptMsg=Actualment us trobeu en el procés de filtratge de missatges. Voleu seguir aplicant filtres?
 stopButtonLabel=Atura
 continueButtonLabel=Continua
 cannotEnableFilter=Probablement, aquest filtre es va crear amb una versió més recent de Mozilla/Netscape. No podeu habilitar aquest filtre perquè es desconeix com aplicar-lo.
+searchTermsInvalidTitle=Criteris de cerca invàlids
+searchTermsInvalidMessage=Aquest filtre no es pot desar perquè alguns criteris de cerca no són correctes en el context actual.
 
 # for junk mail logging / mail filter logging
 # LOCALIZATION NOTE(junkLogDetectStr)
 # %1$S=author, %2$S=subject, %3$S=date
 junkLogDetectStr=S'ha detectat un missatge brossa de %1$S - %2$S a %3$S
 # LOCALIZATION NOTE(logMoveStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id = %1$S a %2$S
@@ -29,22 +32,27 @@ logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id =
 logCopyStr=s'ha copiat el missatge d'id = %1$S a %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=S'ha aplicat el filtre «%1$S» al missatge de %2$S - %3$S a %4$S
 filterMissingCustomAction=no hi ha cap acció personalitzada
 filterAction2=prioritat canviada
 filterAction3=suprimit
 filterAction4=marcat com llegit
-filterAction5=cadena morta
-filterAction6=cadena vigilada
+filterAction5=conversa morta
+filterAction6=conversa vigilada
 filterAction7=senyalat
 filterAction8=etiquetat
 filterAction9=respòs
 filterAction10=reenviat
 filterAction11=execució aturada
 filterAction12=s'ha suprimit del servidor POP3
 filterAction13=s'ha deixat en el servidor POP3
 filterAction14=puntuació de brossa
 filterAction15=s'ha recuperat el cos del servidor POP3
 filterAction16=s'ha copiat a la carpeta
 filterAction17=s'ha etiquetat
-filterAction18=s'ha ignorat la subcadena
+filterAction18=s'ha ignorat la subconversa
+# LOCALIZATION NOTE(filterAutoNameStr)
+# %1$S=Header or item to match, e.g. "From", "Tag", "Age in days", etc.
+# %2$S=Operator, e.g. "Contains", "is", "is greater than", etc.
+# %3$S=Value, e.g. "Steve Jobs", "Important", "42", etc.
+filterAutoNameStr=El camp %1$S %2$S: %3$S
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -47,36 +47,37 @@
 <!ENTITY folderCharsetTab.label "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY folderCharsetTab.accesskey       "e">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.label "Aplica el valor per defecte a tots els missatges (ignora el joc de caràcters indicat a la capçalera MIME)">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey     "A">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.label     "Reconstrueix l'índex">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.accesskey   "R">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label    "Reconstrueix el fitxer de resum"> 
 
-<!ENTITY folderOfflineTab.label "Fora de línia">
+<!ENTITY folderSynchronizationTab.label     "Sincronització">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages.label "Cerca missatges nous a aquesta carpeta">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages.accesskey   "C">
 
 <!ENTITY retention.label "Política de retenció">
-<!ENTITY retentionUseDefault.label "Utilitza els paràmetres per defecte del servidor">
-<!ENTITY retentionUseDefault.accesskey "d">
+<!ENTITY retentionUseAccount.label "Utilitza les meves opcions del compte">
+<!ENTITY retentionUseAccount.accesskey "U">
 <!ENTITY daysOld.label "dies d'antiguitat">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, tant les còpies locals com els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, inclosos els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
-<!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
-<!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "l">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.label "Suprimeix-los tots excepte els més nous">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "x">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
+<!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Suprimeix sempre els missatges llegits (sobreescriu les opcions d'antiguitat)">
+
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Conserva sempre els missatges senyalats">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label "Selecciona aquesta carpeta per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey      "S">
 <!ENTITY offlineFolder.button.label "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey     "B">
 
@@ -85,16 +86,17 @@
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.label "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey    "B">
 
 <!ENTITY folderProps.name.label "Nom:">
 <!ENTITY folderProps.name.accesskey       "N">
 <!ENTITY folderProps.location.label       "Ubicació:">
 <!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">
 
+
 <!ENTITY folderSharingTab.label "S'està compartint">
 <!ENTITY privileges.button.label "Privilegis">
 <!ENTITY privileges.button.accesskey       "P">
 <!ENTITY permissionsDesc.label "Teniu els permisos següents:">
 <!ENTITY folderType.label "Tipus de carpeta:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label "Quota">
 <!ENTITY folderQuotaRoot.label "Quota Root:">
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -32,164 +32,128 @@
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
-
 #
 # The following are used by the imap code to display progress/status/error messages
 #
 
 # Status - opening folder
 ## @name IMAP_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
-5000=S'està obrint la carpeta...
+5000=S'està obrint la carpeta %S…
 
 # Status - create folder
 ## @name IMAP_STATUS_CREATING_MAILBOX
 ## @loc None
-5001=S'està creant la carpeta...
+5001=S'està creant la carpeta…
 
 # Status - deleting a folder
 ## @name IMAP_STATUS_DELETING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5002): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being deleted.
 
-5002=S'està suprimint la carpeta %S...
+5002=S'està suprimint la carpeta %S…
 
 # Status - renaming mailbox
 ## @name IMAP_STATUS_RENAMING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5003): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being renamed.
-5003=S'està canviant el nom de la carpeta %S...
+5003=S'està canviant el nom de la carpeta %S…
 
 # Status - looking for mailboxes
 ## @name IMAP_STATUS_LOOKING_FOR_MAILBOX
 ## @loc None
-5004=S'estan cercant les carpetes...
+5004=S'estan cercant les carpetes…
 
 # Status - subscribing to mailbox
 ## @name IMAP_STATUS_SUBSCRIBE_TO_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5005): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being subscribed to.
-5005=S'està duent a terme la subscripció a la carpeta %S...
+5005=S'està duent a terme la subscripció a la carpeta %S…
 
 # Status - unsubscribing from mailbox
 ## @name IMAP_STATUS_UNSUBSCRIBE_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5005): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being unsubscribed from.
-5006=S'està cancel·lant la subscripció a la carpeta %S...
+5006=S'està canceŀlant la subscripció a la carpeta %S…
 
 # Status - searching imap folder
 ## @name IMAP_STATUS_SEARCH_MAILBOX
 ## @loc None
-5007=S'està cercant la carpeta...
+5007=S'està cercant la carpeta…
 
 # Status - getting message info
 ## @name IMAP_STATUS_MSG_INFO
 ## @loc None
-5008=S'està recuperant la informació del missatge...
+5008=S'està recuperant la informació del missatge…
 
 # Status - closing a folder
 ## @name IMAP_STATUS_CLOSE_MAILBOX
 ## @loc None
-5009=S'està tancant la carpeta...
+5009=S'està tancant la carpeta…
 
 # Status - compacting a folder
 ## @name IMAP_STATUS_EXPUNGING_MAILBOX
 ## @loc None
-5010=S'està compactant la carpeta...
+5010=S'està compactant la carpeta…
 
 # Status - logging out
 ## @name IMAP_STATUS_LOGGING_OUT
 ## @loc None
-5011=S'està sortint...
+5011=S'està sortint…
 
 # Status - checking server capabilities
 ## @name IMAP_STATUS_CHECK_COMPAT
 ## @loc None
-5012=S'està comprovant el potencial del servidor de correu...
+5012=S'està comprovant el potencial del servidor de correu…
 
 # Status - logging on
 ## @name IMAP_STATUS_SENDING_LOGIN
 ## @loc None
-5013=S'està enviant la informació d'entrada...
+5013=S'està enviant la informació d'entrada…
 
 # Status - auth logon
 ## @name IMAP_STATUS_SENDING_AUTH_LOGIN
 ## @loc None
-5014=S'està enviant la informació d'entrada de l'autenticació...
+5014=S'està enviant la informació d'inici de sessió…
 
 ## @name IMAP_DOWNLOADING_MESSAGE
 ## @loc None
-5015=S'està baixant el missatge...
-
-## @name IMAP_STATUS_GETTING_NAMESPACE
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5020): Do not translate the word "IMAP" below.
-5020=S'està comprovant l'espai de noms de l'IMAP...
-
-## @name IMAP_UPGRADE_NO_PERSONAL_NAMESPACE
-## @loc None
-5021="El servidor de correu indica que pot ser que no tingueu cap carpeta personal de correu. Si us plau, comproveu les vostres subscripcions.
-
-## @name IMAP_UPGRADE_PROMPT_USER_2
-## @loc None
-5024=Les carpetes a què no us hagueu subscrit no apareixeran a les vostres llistes de carpetes, però us hi podreu subscriure més endavant seleccionant Fitxer / Subscriu.
-
-## @name IMAP_UPGRADE_CUSTOM
-## @loc None
-5026=Seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure...
-
-## @name IMAP_UPGRADE_SUCCESSFUL
-## @loc None
-5028=L'actualització ha tingut èxit.
+5015=S'està baixant el missatge…
 
 ## @name IMAP_GETTING_ACL_FOR_FOLDER
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5029): Do not translate the word "ACL" below.
-5029=S'està recuperant l'ACL de la carpeta...
+5029=S'està recuperant l'ACL de la carpeta…
 
 ## @name IMAP_GETTING_SERVER_INFO
 ## @loc None
-5030=S'està recuperant la informació de configuració del servidor...
+5030=S'està recuperant la informació de configuració del servidor…
 
 ## @name IMAP_GETTING_MAILBOX_INFO
 ## @loc None
-5031=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia...
+5031=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia…
 
 ## @name IMAP_EMPTY_MIME_PART
 ## @loc None
-5032=Aquesta part del cos es baixarà quan se sol·liciti.
-
-## @name IMAP_UNABLE_TO_SAVE_MESSAGE
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5033): Do not translate the word "IMAP" below.
-5033=Error IMAP: el missatge no s'ha pogut desar degut a un error.
-
-## @name IMAP_NO_ONLINE_FOLDER
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5034): Do not translate the word "IMAP" below.
-5034=Error IMAP: no s'ha pogut recuperar la informació de la carpeta en línia.
-
-## @name IMAP_LOGIN_FAILED
-## @loc None
-5035=L'entrada al servidor %S ha fallat.
+5032=Aquesta part del cos es baixarà quan se soŀliciti.
 
 ## @name IMAP_RECEIVING_MESSAGE_HEADERS_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5036): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 
 5036=%S S'està rebent la capçalera del missatge %lu de %lu
@@ -198,52 +162,46 @@ 5036=%S S'està rebent la capçalera del missatge %lu de %lu
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5037): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Place the word %lu where the number of flags should appear.
 5037=%S S'està rebent el senyalador del missatge %lu de %lu
 
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGES
 ## @loc None
-5038=S'estan suprimint els missatges...
+5038=S'estan suprimint els missatges…
 
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGE
 ## @loc None
-5039=S'està suprimint el missatge...
+5039=S'està suprimint el missatge…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGES_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5040): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 
-5040=S'estan movent els missatges a %S...
+5040=S'estan movent els missatges a %S…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGE_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5041): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5041=S'està movent el missatge a %S...
+5041=S'està movent el missatge a %S…
 
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGES_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5042): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5042=S'estan copiant els missatges %S...
+5042=S'estan copiant els missatges %S…
 
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGE_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5043): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5043=S'està copiant el missatge %S...
-
-## @name IMAP_SELECTING_MAILBOX
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (Error 5044): Do not translate the word "%S" below.
-# Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5044=S'està obrint la carpeta %S...
+5043=S'està copiant el missatge %S…
 
 ## @name IMAP_FOLDER_RECEIVING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5045): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 5045=%S S'està rebent el missatge %lu de %lu
 
@@ -297,28 +255,16 @@ 5056=No hi ha missatges nous al servidor
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Correu per a %S
 
 ## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
 ## @loc None
 5061=Buidant la papera s'eliminarà %S i tots els missatges que conté. Voleu eliminar aquesta carpeta?
 
-## @name IMAP_PERSONAL_FILING_CABINET
-## @loc None
-5062=Arxivament personal
-
-## @name IMAP_PFC_READ_MAIL
-## @loc None
-5063=Correu llegit
-
-## @name IMAP_PFC_SENT_MAIL
-## @loc None
-5064=Correu enviat
-
 ## @name IMAP_SPECIAL_CHAR
 ## @loc None
 5065=El caràcter %c està reservat en aquest servidor IMAP. Si us plau, trieu un altre nom.
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_SHARED_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5066=Carpeta personal
 
@@ -381,36 +327,28 @@ 5080=Crea una subcarpeta
 ## @name IMAP_ACL_DELETE_RIGHT
 ## @loc None
 5081=Suprimeix els missatges
 
 ## @name IMAP_ACL_ADMINISTER_RIGHT
 ## @loc None
 5082=Administra la carpeta
 
-## @name IMAP_UNKNOWN_USER
-## @loc None
-5083=Desconegut
-
 ## @name IMAP_SERVER_DOESNT_SUPPORT_ACL
 ## @loc None
 5084=Aquest servidor no permet l'ús de carpetes compartides
 
 ## @name IMAP_ACL_EXPUNGE_RIGHT
 ## @loc None
 5085=Esborra
 
 ## @name IMAP_SERVER_DISCONNECTED
 ## @loc None
 5090=El servidor %S s'ha desconnectat. Pot ser que el servidor s'hagi aturat o que hi hagi un problema a la xarxa.
 
-## @name IMAP_REDIRECT_LOGIN_FAILED
-## @loc None
-5091=L'entrada ha fallat.
-
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the imap folder.
 5092=Voleu subscriure-us a %1$S?
 
 ## @name IMAP_SERVER_DROPPED_CONNECTION
 ## @loc None
 5093=No es pot establir la connexió amb el servidor IMAP. És possible que hagueu excedit el nombre màxim de connexions; en aquest cas, utilitzeu el diàleg Paràmetres avençats del servidor IMAP per disminuir el nombre de connexions en la memòria cau.
 
 ## @name IMAP_QUOTA_STATUS_FOLDERNOTOPEN
@@ -438,20 +376,16 @@ 5102=No podeu entrar a %S perquè heu activat l'autenticació segura i aquest servidor no ho permet.\n\nPer entrar-hi, desactiveu l'autenticació segura d'aquest compte.
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5103): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
 # Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
 
 5103=S'està copiant el missatge %1$S de %2$S a %3$S
 
-## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
-## @loc None
-5104=No podeu entrar a %S perquè el servidor n'ha inhabilitat l'entrada. Potser és mecessari que us hi connecteu amb SSL o TLS. Si us plau, comproveu la configuració del vostre servidor de correu.
-
 ## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5105): Do not translate the word %S below.
 # "%S" is the the name of the folder.
 5105=Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
 ## @loc None
@@ -462,8 +396,13 @@ 5106=No es pot desfer la supressió de la carpeta i se suprimiran tots els missatges que conté, i les seves subcarpetes. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 5107=Suprimeix la carpeta
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 5108=&Suprimeix la carpeta
 
+## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5109): %S is the server address
+5109=No podeu iniciar una sessió amb %S perquè el servidor no permet l'autenticació amb text pla sense STARTTLS o SSL/TLS. Proveu d'habilitar la seguretat de connexió o l'autenticació segura en les opcions del compte. 
+
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -36,31 +36,43 @@
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 #
 # The following are used by the local mail code to display progress/status/error messages
 #
 
+pop3EnterPasswordPromptTitle=Introduïu la vostra contrasenya
+
+# LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
+# and "%2$S" below. Place the word %1$S where the user name should appear, and
+# %2$S where the host name should appear.
+pop3EnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per a %1$S del servidor %2$S:
+
+# LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
+# translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
+# user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
+pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt=Introduïu correctament la vostra contrasenya per a %1$S del servidor %2$S:
+
 ## @name MK_POP3_OUT_OF_DISK_SPACE
 ## @loc None
 -321=No hi ha prou espai al disc per baixar nous missatges. Intenteu suprimir missatges antics, buidar la carpeta Paperera i compactar les carpetes de correu, i torneu-ho a provar.\n
 
 # Out of memory
 ## @name LOCAL_OUT_OF_MEMORY
 ## @loc None
--1000=L'aplicació no té prou memòria.
+## -1000=L'aplicació no té prou memòria.
 
 # Status - parsing folder
 ## @name LOCAL_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4000): Do not translate %s in the following line.
 # Place the word %s where the name of the mailbox should appear
-4000=S'està construint el fitxer de resum per a %S...
+4000=S'està construint el fitxer de resum per a %S…
 
 # Status - parsing folder
 ## @name LOCAL_STATUS_DOCUMENT_DONE
 ## @loc None
 4001=Fet
 
 # Status - receiving message n of m
 ## @name LOCAL_STATUS_RECEIVING_MESSAGE_OF
@@ -87,25 +99,20 @@ 4004=L'ordre USER no ha tingut èxit.
 ## @loc None
 4005=L'ordre PASS no ha tingut èxit.
 
 # Status - write error occurred
 ## @name POP3_MESSAGE_WRITE_ERROR
 ## @loc None
 4006=No es pot escriure el correu a la bústia. Assegureu-vos que teniu privilegis d'escriptura del sistema de fitxers i que teniu prou espai al disc per copiar-hi la bústia.
 
-# Status - write error occurred
-## @name POP3_MESSAGE_FOLDER_BUSY
-## @loc None
-4029=Aquesta carpeta està en procés. Si us plau, espereu fins que el processament acabi per rebre els missatges.
-
 # Status - connecting to host
 ## @name POP3_CONNECT_HOST_CONTACTED_SENDING_LOGIN_INFORMATION
 ## @loc None
-4007=Connexió: s'ha contactat amb l'ordinador central, s'hi està enviant la informació d'entrada...
+4007=Connexió: s'ha contactat amb l'ordinador central, s'hi està enviant la informació d'entrada…
 
 # Status - no messages to download 
 ## @name POP3_NO_MESSAGES
 ## @loc None
 4008=No hi ha missatges nous al servidor.
 
 # Status - messages received after the download
 ## @name POP3_DOWNLOAD_COUNT
@@ -143,65 +150,70 @@ 4015=L'ordre LIST no ha tingut èxit.
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "POP3" below.
 4016=L'ordre DELE no ha tingut èxit.
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%1$s@%2$s" below.
 # Place the word "%1$s" and "%2$s" where email account name should appear (i.e. john.smith@example.org)
-4017=Introduïu la contrasenya per a %1$s@%2$s.
+## 4017=Introduïu la contrasenya per a %1$s@%2$s.
 
 ## @name POP3_PREVIOUSLY_ENTERED_PASSWORD_IS_INVALID_ETC
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%s" below. It will receive the message returned by the server.
 # Do not translate "%.100s" and "%.100s". It will receive the email account name.
-4018=Si us plau, introduïu una contrasenya nova per a l'usuari %.100s@%.100s:
+## 4018=Si us plau, introduïu una contrasenya nova per a l'usuari %.100s@%.100s:
 
 ## @name POP3_NO_ANSWER
 ## @loc None
-4019=Cap resposta
+## 4019=Cap resposta
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
 ## @loc None
-4020=Introduïu la contrasenya
+## 4020=Introduïu la contrasenya
 
 ## @name POP3_FOLDER_FOR_TRASH
 ## @loc None
-4023=La paperera ja conté una carpeta de nom %s. La carpeta que acabeu de suprimir és a la paperera amb el nom nou %s.
+## 4023=La paperera ja conté una carpeta de nom %s. La carpeta que acabeu de suprimir és a la paperera amb el nom nou %s.
 
 # Status - stat failed
 ## @name POP3_STAT
 ## @loc None
 4024=L'ordre STAT no ha tingut èxit.
 
 ## @name POP3_SERVER_SAID
 ## @loc None
 4025=El servidor de correu %S ha respost:
 
 ## @name DELETING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
-4026=S'estan suprimint %S de %S missatges
+## 4026=S'estan suprimint %S de %S missatges
 
 ## @name COPYING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
 4027=S'estan copiant %S de %S missatges a %S
 
 ## @name MOVING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
 4028=S'estan movent %S de %S missatges a %S
 
+# Status - write error occurred
+## @name POP3_MESSAGE_FOLDER_BUSY
+## @loc None
+4029=Aquesta carpeta està en procés. Si us plau, espereu fins que el processament acabi per rebre els missatges.
+
 # secure authentication failed
 ## @name CANNOT_PROCESS_SECURE_AUTH
 ## @loc None
 4030=El servidor de correu no suporta l'autenticació segura.
 
 ## @name MOVEMAIL_SPOOL_FILE_LOCKED
 ## @loc None
-4032=S'ha bloquejat el fitxer de la impressora del correu %S.
+## 4032=S'ha bloquejat el fitxer de la impressora del correu %S.
 
 ## @name MOVEMAIL_CANT_OPEN_SPOOL_FILE
 ## @loc None
 4033=No es pot obrir el fitxer de la impressora del correu %S.
 
 ## @name MOVEMAIL_CANT_CREATE_LOCK
 ## @loc None
 4034=No es pot crear el fitxer de blocatge %S. Per a poder treballar-hi, és necessari crear fitxers de blocatge en el directori de gestió de cues del correu. En alguns sistemes, això s'assoleix fent que el directori de gestió de cues tingui el mode 01777.
@@ -215,17 +227,17 @@ 4035=No es pot suprimir el fitxer de blo
 4036=No es pot truncar el fitxer de gestió de cues %S.
 
 ## @name MOVEMAIL_SPOOL_FILE_NOT_FOUND
 ## @loc None
 4037=No es pot localitzar el fitxer de gestió de cues del correu.
 
 ## @name POP3_TMP_DOWNLOAD_FAILED
 ## @loc None
-4038=S'ha produït un error en baixar el següent missatge:  \nDe: %S\n  Assumpte: %S\n Aquest missatge pot contenir un virus o no hi ha prou espai de disc. Voleu ometre aquest missatge?
+4038=S'ha produït un error en baixar el missatge següent:  \nDe: %S\n  Assumpte: %S\n Aquest missatge pot contenir un virus o no hi ha prou espai de disc. Voleu ometre aquest missatge?
 
 # Status - the server doesn't support UIDL…
 ## @name POP3_SERVER_DOES_NOT_SUPPORT_UIDL_ETC
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4010): The following sentence should be translated in this way:
 # Do not translate "POP3"
 # Do not translate "%S". Place %s in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "UIDL"
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -1,39 +1,94 @@
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+ Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+
+ The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+ 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+ http://www.mozilla.org/MPL/
+
+ Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+ for the specific language governing rights and limitations under the
+ License.
+
+ The Original Code is Mozilla Communicator client code, released
+ March 31, 1998.
+
+ The Initial Developer of the Original Code is
+ Netscape Communications Corporation.
+ Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
+ the Initial Developer. All Rights Reserved.
+
+ Contributor(s):
+  Karsten Düsterloh <mnyromyr@tprac.de>
+  Jeremy Morton <bugzilla@game-point.net>
+
+ Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+ of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+ under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+ use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+ decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+ and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+ the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+ the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+
+ ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
 <!ENTITY messengerWindow.title "Missatgeria">
 <!ENTITY titleModifier.label "&brandShortName;">
 <!ENTITY titleSeparator.label " - ">
 
+<!-- tabmail -->
+<!ENTITY tabmailClose.label "Tanca la pestanya">
+<!ENTITY tabmailClose.tooltip "Tanca la pestanya">
+<!ENTITY tabmailNewButton.tooltip "Duplica la pestanya actual">
+<!ENTITY tabmailCloseButton.tooltip "Tanca la pestanya actual">
+<!ENTITY tabmailAllTabs.tooltip "Llista totes les pestanyes">
+
+<!-- menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
+
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newMessage.label "Missatge nou">
 <!ENTITY newMessage.accesskey "n">
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Carpeta…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Cerca desada…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY newTabCmd.label "Duplica la pestanya">
+<!ENTITY newTabCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY newTabCmd.key "t">
+<!ENTITY closeTabCmd.label "Tanca la pestanya">
+<!ENTITY closeTabCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY newAccountCmd.label "Compte…">
 <!ENTITY newAccountCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Obre el missatge desat…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Adjuncions">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Anomena i desa">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Fitxer">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Plantilla">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY getNewMsgCmd.label "Recupera els missatges nous">
 <!ENTITY getNewMsgCmd.accesskey "p">
-<!ENTITY getNewMsgCmd.key "t">
+<!ENTITY getNewMsgCmd2.key "d">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Recupera els missatges nous de">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Tots els comptes">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "T">
+<!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Obté tots els nous missatges">
+<!ENTITY getAllNewMsgCmd2.key "d">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Recupera els següents 500 missatges dels grups de discussió">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Envia els missatges per enviar">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Subscriu-me a un grup de discussió…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY renameFolder.label "Reanomena la carpeta…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
@@ -46,17 +101,17 @@
 <!ENTITY offlineMenu.label "Fora de línia">
 <!ENTITY offlineMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Baixa/sincronitza ara…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.label "Paràmetres de fora de línia">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.label "Baixa els missatges seleccionats">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY downloadFlaggedCmd.label "Baixa els missatges senyalats">
+<!ENTITY downloadFlaggedCmd.label "Baixa els missatges assenyalats">
 <!ENTITY downloadFlaggedCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
@@ -80,22 +135,20 @@
 <!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.label "Canceŀla els missatges seleccionats">
 <!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.label "Suprimeix la carpeta">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY selectMenu.label "Selecciona">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "l">
-<!ENTITY all.label "Tot">
-<!ENTITY all.accesskey "T">
-<!ENTITY selectThreadCmd.label "Cadena">
-<!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY selectThreadCmd.label "Conversa">
+<!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY selectThreadCmd.key "a">
-<!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Missatges senyalats">
+<!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Missatges assenyalats">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY folderPropsCmd.label "Propietats…">
 <!ENTITY folderPropsFolderCmd.label "Propietats de la carpeta…">
 <!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd.label "Propietats del grup de discussió…">
 <!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Paràmetres dels comptes…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY undoDeleteMsgCmd.label "Desfés Suprimeix el missatge">
@@ -124,58 +177,60 @@
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Aspecte clàssic">
 <!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "c">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Aspecte horitzontal">
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "h">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Aspecte vertical">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "v">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.label "Subfinestra dels missatges">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY showThreadPaneCmd.label "Subfinestra de les cadenes">
+<!ENTITY showThreadPaneCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.label "Subfinestra de les carpetes">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.accesskey "f">
 
 <!-- Sort Menu -->
 <!ENTITY sortMenu.label "Ordena">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "d">
 <!ENTITY sortByDateCmd.label "Data">
 <!ENTITY sortByDateCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY sortByReceivedCmd.label "Rebuda">
-<!ENTITY sortByReceivedCmd.accesskey "b">
+<!ENTITY sortByReceivedCmd.label "Recepció">
+<!ENTITY sortByReceivedCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY sortByAttachmentsCmd.label "Adjuncions">
 <!ENTITY sortByAttachmentsCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.label "Prioritat">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY sortByFlagCmd.label "Senyal">
-<!ENTITY sortByFlagCmd.accesskey "l">
+<!ENTITY sortByFlagCmd.label "Assenyalat">
+<!ENTITY sortByFlagCmd.accesskey "y">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.label "Mida">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.label "Estat">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY sortByTagsCmd.label "Etiquetes">
 <!ENTITY sortByTagsCmd.accesskey "q">
 <!ENTITY sortByJunkStatusCmd.label "Estat del correu brossa">
 <!ENTITY sortByJunkStatusCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY sortBySubjectCmd.label "Assumpte">
 <!ENTITY sortBySubjectCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY sortByFromCmd.label "Remitent">
 <!ENTITY sortByFromCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sortByRecipientCmd.label "Destinatari">
 <!ENTITY sortByRecipientCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY sortByUnreadCmd.label "Per llegir">
 <!ENTITY sortByUnreadCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.label "Ordre de rebuda">
-<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.label "Ordre de recepció">
+<!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY sortAscending.label "Ascendent">
 <!ENTITY sortAscending.accesskey "A">
 <!ENTITY sortDescending.label "Descendent">
 <!ENTITY sortDescending.accesskey "D">
-<!ENTITY sortThreaded.label "Encadenat">
-<!ENTITY sortThreaded.accesskey "c">
-<!ENTITY sortUnthreaded.label "No encadenat">
-<!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "N">
+<!ENTITY sortThreaded.label "Conversa sencera">
+<!ENTITY sortThreaded.accesskey "C">
+<!ENTITY sortUnthreaded.label "Missatges per separat">
+<!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "s">
 <!ENTITY groupBySort.label "Agrupa per ordenació">
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "g">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Missatges">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY threads.label "Cadenes">
 <!ENTITY threads.accesskey "e">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Tots">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "o">
@@ -202,18 +257,30 @@
 <!ENTITY bodyMenu.label "Cos del missatge com">
 <!ENTITY bodyMenu.accesskey "m">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "HTML original">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "H">
 <!ENTITY bodySanitized.label "HTML senzill">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "s">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Text net">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "T">
+
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.label "Visualitza les adjuncions en línia">
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.accesskey "V">
+
+<!ENTITY bodyMenuFeed.label "Cos del missatge del canal">
+<!ENTITY bodyMenuFeed.accesskey "C">
+<!ENTITY viewFeedWebPage.label "Pàgina web">
+<!ENTITY viewFeedWebPage.accesskey "w">
+<!ENTITY viewFeedSummary.label "Resum">
+<!ENTITY viewFeedSummary.accesskey "R">
+<!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.label "Format per defecte">
+<!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.accesskey "d">
+
+
 <!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY stopCmd.label "Atura">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Codi font del missatge">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pageSourceCmd.key "u">
 
@@ -240,36 +307,36 @@
 <!ENTITY nextMenu.label "Següent">
 <!ENTITY nextMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY nextMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY nextMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY nextMsgCmd.key "f">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.key "n">
-<!ENTITY nextFlaggedMsgCmd.label "Missatge senyalat">
+<!ENTITY nextFlaggedMsgCmd.label "Missatge assenyalat">
 <!ENTITY nextFlaggedMsgCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY nextUnreadThread.label "Cadena per llegir">
+<!ENTITY nextUnreadThread.label "Conversa per a llegir">
 <!ENTITY nextUnreadThread.accesskey "C">
 <!ENTITY nextUnreadThread.key "t">
 <!ENTITY prevMenu.label "Anterior">
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Endavant">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Enrere">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
-<!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.label "Missatge senyalat">
+<!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.label "Missatge assenyalat">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Pàgina d'inici de la Missatgeria">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY msgMenu.label "Missatge">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Missatge nou">
 <!ENTITY newMsgCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.label "Missatge">
@@ -295,38 +362,40 @@
 <!ENTITY forwardAsMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY forwardAsInline.label "En línia">
 <!ENTITY forwardAsInline.accesskey "i">
 <!ENTITY forwardAsAttachmentCmd.label "Adjunció">
 <!ENTITY forwardAsAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.label "Edita el missatge com si fos nou">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.key "e">
+<!ENTITY contextArchive.label "Arxiu">
+<!ENTITY contextArchive.accesskey "A">
 <!ENTITY createFilter.label "Crea un filtre…">
 <!ENTITY createFilter.accesskey "a">
 <!ENTITY moveMsgToMenu.label "Mou">
 <!ENTITY moveMsgToMenu.accesskey "u">
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.label "Recent">
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
 <!ENTITY copyMessageLocation.label "Copia la ubicació del missatge">
 <!ENTITY copyMessageLocation.accesskey "m">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.label "Copia a">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.accesskey "C">
-<!ENTITY killThreadMenu.label "Ignora la cadena">
+<!ENTITY killThreadMenu.label "Ignora la conversa">
 <!ENTITY killThreadMenu.accesskey "g">
 <!ENTITY killThreadMenu.key "k">
-<!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignora la subcadena">
+<!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignora la subconversa">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.key "k">
-<!ENTITY watchThreadMenu.label "Vigila la cadena">
+<!ENTITY watchThreadMenu.label "Vigila la conversa">
 <!ENTITY watchThreadMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY watchThreadMenu.key "w">
-<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l ací">
+<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey "A">
-<!ENTITY copyHereMenu.label "Copia'l ací">
+<!ENTITY copyHereMenu.label "Copia'l aquí">
 <!ENTITY copyHereMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY tagMenu.label "Etiqueta">
 <!ENTITY tagMenu.accesskey "q">
 <!ENTITY tagCustomize.label "Personalitza…">
 <!ENTITY tagCustomize.accesskey "z">
 <!ENTITY tagCmd0.key "0">
 <!ENTITY tagCmd1.key "1">
 <!ENTITY tagCmd2.key "2">
@@ -337,26 +406,26 @@
 <!ENTITY tagCmd7.key "7">
 <!ENTITY tagCmd8.key "8">
 <!ENTITY tagCmd9.key "9">
 <!ENTITY markMenu.label "Marca">
 <!ENTITY markMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY markAsReadCmd.label "Com a llegit">
 <!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY markAsReadCmd.key "m">
-<!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Cadena com a llegida">
+<!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Conversa com a llegida">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.label "Llegits per data…">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
 <!ENTITY markAllReadCmd.label "Tots llegits">
 <!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY markAllReadCmd.key "c">
-<!ENTITY markFlaggedCmd.label "Senyalador">
+<!ENTITY markFlaggedCmd.label "Assenyalat">
 <!ENTITY markFlaggedCmd.accesskey "y">
 <!ENTITY markFlaggedCmd.key "S">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.label "Com a correu brossa">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Com a correu legítim">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.key "j">
@@ -366,83 +435,98 @@
 <!ENTITY markAsShowRemoteCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY markAsShowRemoteCmd.key "r">
 <!ENTITY markAsNotPhishCmd.label "Com a no fraudulent">
 <!ENTITY markAsNotPhishCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY markAsNotPhishCmd.key "p">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Obre el missatge">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
+<!ENTITY openFeedMessage.label "Obre el missatge del canal">
+<!ENTITY openFeedMessage.accesskey "O">
+<!ENTITY openFeedWebPageInWindow.label "Pàgina web en una nova finestra">
+<!ENTITY openFeedWebPageInWindow.accesskey "w">
+<!ENTITY openFeedSummaryInWindow.label "Resum en una nova finestra">
+<!ENTITY openFeedSummaryInWindow.accesskey "R">
+<!ENTITY openFeedWebPageInMP.label "Commuta la pàgina web i el resum en el quadre de missatges">
+<!ENTITY openFeedWebPageInMP.accesskey "q">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY runJunkControls.label "Executa els controls de brossa a la carpeta">
 <!ENTITY runJunkControls.accesskey "u">
 <!ENTITY deleteJunk.label "Suprimeix la brossa de la carpeta">
 <!ENTITY deleteJunk.accesskey "x">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtres de missatge…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Executa els filtres en la carpeta">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "r">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Executa els filtres en els missatges seleccionats">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.accesskey "s">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.label "Executa els filtres en el missatge">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "s">
 
 <!-- Mail Toolbar -->
-<!ENTITY folderContextGetMessages.label "Recupera els missatges">
-<!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "g">
 <!ENTITY getMsgButton.label "Recupera">
 <!ENTITY newMsgButton.label "Redacta">
+<!ENTITY newHTMLMessageCmd.label "Redacta-ho amb HTML">
+<!ENTITY newHTMLMessageCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY newPlainTextMessageCmd.label "Redacta-ho amb text clar">
+<!ENTITY newPlainTextMessageCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.label "Arxiu">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.key "a">
 <!ENTITY replyButton.label "Respon">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Respon a tots">
 <!ENTITY forwardButton.label "Reenvia">
 <!ENTITY fileButton.label "Arxiva">
 <!ENTITY nextButton.label "Següent">
 <!ENTITY goBackButton.label "Vés enrere">
 <!ENTITY goForwardButton.label "Vés endavant">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
+<!ENTITY undeleteButton.label "Recupera">
 <!ENTITY markButton.label "Marca">
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
 <!ENTITY stopButton.label "Atura">
 <!ENTITY junkButton.label "Correu brossa">
 <!ENTITY notJunkButton.label "És correu legítim">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Barra del menú">
 <!ENTITY mailToolbar.tooltip "Barra del correu">
 <!ENTITY locationToolbar.tooltip "Barra d'ubicació">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Cerca avançada de missatges">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Recupera els missatges nous">
-<!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Recupera tots els missatges nous">
-<!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Respon el missatge">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Respon al remitent i a tots els destinataris">
 <!ENTITY replyAllButtonNews.tooltip "Respon al remitent i al grup de discussió">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Reenvia el missatge seleccionat">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Arxiva el missatge seleccionat">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Vés al següent missatge per llegir">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Vés endavant un missatge">
 <!ENTITY goBackButton.tooltip "Vés enrere un missatge">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Suprimeix el missatge o carpeta seleccionada">
+<!ENTITY undeleteButton.tooltip "Recupera els missatges suprimits seleccionats">
 <!ENTITY markButton.tooltip "Marca els missatges">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Imprimeix aquest missatge">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la transferència actual">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Vés a la pàgina d'inici de &vendorShortName;">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Marca els missatges seleccionats com a brossa">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Marca els missatges seleccionats com a legítims">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label "Fet">
 
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
+<!ENTITY folderContextGetMessages.label "Obté els missatges del compte">
+<!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "m">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.label "Obre">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.accesskey "O">
-<!ENTITY folderContextNew.label "Crea una subcarpeta…">
-<!ENTITY folderContextNew.accesskey "n">
+<!ENTITY folderContextOpenNewTab.label "Obre en una nova pestanya">
+<!ENTITY folderContextOpenNewTab.accesskey "p">
 <!ENTITY folderContextRename.label "Reanomena">
 <!ENTITY folderContextRename.accesskey "R">
 <!ENTITY folderContextRemove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY folderContextRemove.accesskey "u">
 <!ENTITY folderContextCompact.label "Compacta">
 <!ENTITY folderContextCompact.accesskey "m">
 <!ENTITY folderContextEmptyTrash.label "Buida la paperera">
 <!ENTITY folderContextEmptyTrash.accesskey "d">
@@ -451,37 +535,33 @@
 <!ENTITY folderContextSendUnsentMessages.label "Envia els missatges per enviar">
 <!ENTITY folderContextSendUnsentMessages.accesskey "v">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.accesskey "u">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.label "Marca el grup de discussió com a llegit">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.label "Marca la carpeta com a llegida">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.accesskey "l">
+<!ENTITY folderContextNew.label "Crea una subcarpeta…">
+<!ENTITY folderContextNew.accesskey "n">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Subscriu-me a un grup de discussió…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "b">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Cerca…">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "e">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Propietats…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "p">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Paràmetres…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "e">
 
 
-<!-- Search Bar -->
-<!ENTITY SearchSubjectOrFrom.label "L'assumpte o el remitent conté:">
-<!ENTITY SearchSubjectOrFrom.accesskey "s">
-<!ENTITY SearchNameOrEmail.label "El nom o l'adreça electrònica conté:">
-<!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "n">
-<!ENTITY advancedButton.label "Avançat…">
-<!ENTITY advancedButton.accesskey "A">
-
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Obre el missatge en una finestra nova">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "f">
+<!ENTITY contextOpenNewTab.label "Obre el missatges en una nova pestanya">
+<!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "p">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Edita'l com si fos nou…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "E">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Respon només al remitent">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "r">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Respon al grup de discussió">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "g">
 <!ENTITY contextReplyAll.label "Respon a tots">
 <!ENTITY contextReplyAll.accesskey "p">
@@ -499,16 +579,25 @@
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "s">
 <!ENTITY contextPrint.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "I">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
 
+<!-- focusSearchInput.key also used by addressbook -->
+<!ENTITY focusSearchInput.key "k">
+<!ENTITY searchSubjectOrAddress.emptytext "Cerca l'assumpte o l'adreça">
+<!ENTITY advancedButton.label "Avançat…">
+<!ENTITY advancedButton.accesskey "A">
+
+<!ENTITY all.label "Tot">
+<!ENTITY all.accesskey "T">
+
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage.label "El &brandShortName; pensa que es tracta de correu brossa.">
 <!ENTITY junkBarButton.label "No és cap correu brossa">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
 
 <!-- Remote Content Bar -->
 <!ENTITY remoteContentMessage.label "Per a protegir la vostra privadesa, el &brandShortName; ha blocat el contingut remot d'aquest missatge.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton.label "Mostra el contingut remot">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -57,22 +57,23 @@ titleMailPreHost=per a
 replyToSender=Respon al remitent
 reply=Respon
 EMLFiles=Fitxers de correu (*.eml)
 OpenEMLFiles=Obre el missatge
 defaultSaveMessageAsFileName=message.eml
 SaveMailAs=Anomena i desa el missatge
 SaveAttachment=Desa l'adjunció
 SaveAllAttachments=Desa totes les adjuncions
+ChooseFolder=Selecciona la carpeta
 LoadingMessageToPrint=S'està carregant el missatge a imprimir…
 MessageLoaded=S'ha carregat el missatge…
 PrintingMessage=S'està imprimint el missatge…
 PrintPreviewMessage=S'està creant l'exemple d'impressió del missatge…
-PrintingCard=S'està imprimint la targeta…
-PrintPreviewCard=S'està creant l'exemple d'impressió de la targeta…
+PrintingContact=S'està imprimint el contacte…
+PrintPreviewContact=S'està creant l'exemple d'impressió de el contacte…
 PrintingAddrBook=S'està imprimint la llibreta d'adreces…
 PrintPreviewAddrBook=S'està creant l'exemple d'impressió de la llibreta d'adreces…
 PrintingComplete=La impressió ha finalitzat.
 PreviewTitle=%S - %S
 LoadingMailMsgForPrint=(S'està carregant el contingut per imprimir)
 LoadingMailMsgForPrintPreview=(S'està carregant el contingut per a l'exemple d'impressió)
 saveAttachmentFailed=No es pot desar l'adjunció. Si us plau, comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
 saveMessageFailed=No es pot desar el missatge. Si us plau, comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
@@ -263,19 +264,16 @@ deleteAttachmentFailure=No s'han pogut s
 
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 101=Error desconegut
 102=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.
 103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
 104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.
 
-recipientSearchCriteria=L'assumpte o el destinatari contenen:
-fromSearchCriteria=L'assumpte o el remitent contenen:
-
 biffNotification_message=teniu %1$S missatge nou
 biffNotification_messages=teniu %1$S missatges nous
 
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
 macBiffNotification_message=%1$S missatge nou de %2$S.
@@ -318,25 +316,49 @@ megaByteAbbreviation=%dMB
 errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S
 
 confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
 confirmPhishingUrl1=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. La majoria de llocs legítims utilitzen nomes en comptes de números. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
 confirmPhishingUrl2=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
-alwaysLoadRemoteContentForSender=Feu clic ací per a carregar sempre el contingut remot de %1$S.
+alwaysLoadRemoteContentForSender=Feu clic aquí per a carregar sempre el contingut remot de %1$S.
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 growlNotification=Correu nou
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Confirmació
 emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
 emptyJunkDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 emptyTrashTitle=Confirmació
 emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la paperera?
 emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
 processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa
 
+# tabmail: warning when closing multiple tabs (as in browser)
+tabs.closeWarningTitle=Confirmació abans de tancar
+tabs.closeWarning=Aquesta finestra té %S pestanyes obertes. Voleu tancar la finestra i totes les pestanyes?
+tabs.closeButton=Tanca-les totes
+tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm abans de tancar diverses pestanyes.
+
+# Messenger bootstrapping messages
+fileNotFoundTitle = No s'ha trobat el fitxer
+#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
+fileNotFoundMsg = El fitxer %S no existeix.
+
+applyToCollapsedMsgsTitle=Confirmació per a suprimir els missatges reduïts
+applyToCollapsedMsgs=Atenció: això suprimirà alguns missatges que estan reduïts
+applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Avisa'm sempre abans de suprimir missatges reduïts
+applyNowButton=Aplica
+
+mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
+# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
+# translation where you wish to display the hostname of the server to which
+# login failed.
+mailServerLoginFailed=L'inici de sessió amb el servidor %S ha fallat.
+mailServerLoginFailedRetryButton=&Reintenta
+mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Introdueix una altra contrasenya
+
--- a/suite/chrome/mailnews/mime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/mime.properties
@@ -167,17 +167,17 @@ 1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACIN
 # In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
 1038=<B>Aquest missatge supera la mida màxima del missatge definida a Preferències, i per tant només se n'han baixat les primeres línies del servidor de correu.<P>Feu clic <A HREF="
 
 # Partial Message Format 3
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
 # Do not translate "</A>" tag.
-1039=">ací</A> per baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
+1039=">aquí</A> per baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
 
 # default attachment name
 ## @name MIME_MSG_DEFAULT_ATTACHMENT_NAME
 ## @loc 
 # LOCALIZATION NOTE (1040): Do not translate "%s" below.
 # Place the %s where you wish the part number of the attachment to appear
 1040=Part %s
 
@@ -200,9 +200,9 @@ 1042=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACIN
 # In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
 1043=<B>Només s'han baixat les capçaleres d'aquest missatge del servidor de correu.<P>Feu clic <A HREF="
 
 # Partial Message Format2 3
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
 # Do not translate "</A>" tag.
-1044=">ací</A> per a baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
+1044=">aquí</A> per a baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
--- a/suite/chrome/mailnews/msgAccountCentral.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgAccountCentral.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
 <!ENTITY emailSectionHdr.label "Correu electrònic">
 <!ENTITY readMsgsLink.label "Llegeix els missatges">
 <!ENTITY composeMsgLink.label "Redacta un nou missatge">
 
 <!ENTITY newsSectionHdr.label "Grups de discussió">
-<!ENTITY subscribeNewsLink.label "Subscriu-te als grups de discussió">
+<!ENTITY subscribeNewsLink.label "Subscriu-me als grups de discussió">
 
 <!ENTITY accountsSectionHdr.label "Comptes">
 <!ENTITY subscribeImapFolders.label  "Gestiona les subscripcions de carpeta">
 <!ENTITY settingsLink.label "Paràmetres d'aquest compte">
 <!ENTITY newAcctLink.label "Crea un compte nou">
 
 <!ENTITY advFeaturesSectionHdr.label "Característiques avançades">
 <!ENTITY searchMsgsLink.label "Cerca missatges">
 <!ENTITY filtersLink.label "Crea filtres de missatge">
-<!ENTITY junkSettings.label "Paràmetres del correu brossa...">
+<!ENTITY junkSettings.label "Paràmetres del correu brossa…">
 <!ENTITY offlineLink.label "Paràmetres de fora de línia">
 
+<!ENTITY feedsSectionHdr.label "Canals">
+<!ENTITY subscribeFeeds.label "Gestiona les subscripcions">
 
-<!ENTITY rssSectionHdr.label "Blocs i notícies RSS">
-<!ENTITY subscibeRSS.label "Gestiona les subscripcions">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgmdn.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgmdn.properties
@@ -43,17 +43,17 @@
 MsgMdnDisplayed=Nota: Aquesta confirmació de recepció només confirma que el missatge ha estat mostrat en l'ordinador del destinatari. No es garanteix que el destinatari l'hagi llegit o n'hagi comprès el contingut. 
 MsgMdnDispatched=El missatge ha estat imprès, enviat per fax o bé reenviat sense haver estat mostrat al destinatari. No es garanteix que el destinatari llegeixi el missatge més tard.
 MsgMdnProcessed=El missatge va ser processat pel client de correu del destinatari sense ser mostrat. No es garanteix que el missatge serà llegit més tard.
 MsgMdnDeleted=El missatge ha estat esborrat. La persona a la que li veu enviar pot ser que l'hagi vist o que no l'hagi vist. Pot ser que el recuperin més tard i el llegeixin.
 MsgMdnDenied=El destinatari del missatge no vol enviar-vos una confirmació de recepció.
 MsgMdnFailed=S'ha produït un error. No s'ha pogut generar o enviar-vos una confirmació de recepció adient.
 MsgMdnWishToSend=El remitent d'aquest missatge ha sol·licitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.\nVoleu notificar el remitent?
 MsgMdnIgnoreRequest=Ignora la soŀlicitud
-MsgMdnSendReceipt=Envia un notificació de rebuda
+MsgMdnSendReceipt=Envia un notificació de recepció
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MsgMdnMsgSentTo=Aquesta és una confirmació de recepció del correu que heu enviat a %S.
 MdnDisplayedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha mostrat)
 MdnDispatchedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha lliurat)
 MdnProcessedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha processat)
 MdnDeletedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha esborrat)
 MdnDeniedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha denegat)
 MdnFailedReceipt=Confirmació de recepció (ha fallat)
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -40,33 +40,41 @@
 
 downloadHeadersTitlePrefix=Baixa les capçaleres
 downloadHeadersInfoText=Hi ha %S noves capçaleres de missatge per a aquest grup de discussió.
 htmlNewsErrorTitle=Error\!
 # LOCALIZATION NOTE ( htmlNewsError ): In the following item, translate only "Error!" and "newsgroup server responded:"
 htmlNewsError=<H1>Error\!</H1>El servidor de grups de discussió ha respost:
 # LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
 articleExpired=<B><P>És possible que l'article hagi vençut</P></B>
-removeExpiredArtLinkText=Feu clic ací per a eliminar tots els articles que han vençut
+removeExpiredArtLinkText=Feu clic aquí per a eliminar tots els articles que han vençut
 cancelDisallowed=No sembla que aquest missatge sigui vostre. Només podeu cancel·lar els vostres propis missatges, no els que han enviat els altres.
 cancelConfirm=Esteu segur que voleu cancel·lar aquest missatge?
 messageCancelled=S'ha cancel·lat el missatge.
 enterUsername=Si us plau, introduïu un nom d'usuari per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterUsernameTitle=Nom d'usuari del servidor de grups de discussió
 saveUsername=Utilitza el gestor de contrasenyes per a recordar-la.
 enterPassword=Si us plau, introduïu una contrasenya per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterPasswordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de grups de discussió
 okButtonText=Baixa
 
 noNewMessages=No hi ha missatges nous al servidor.
-downloadingHeaders=S'estan baixant %S de %S capçaleres
-downloadingFilterHeaders=S'estan baixant les capçaleres dels filtres: %S (%S/%S)
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
+# header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
+# %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupHeaders=S'estan baixant la capçalera %1$S de %2$S de %3$S
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
+# header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
+# downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
+# newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupFilteringHeaders=S'estan baixant les capçaleres per als filtres: %1$S (%2$S/%3$S) de %4$S
+
 downloadingArticles=S'estan baixant els articles %S-%S
 bytesReceived=S'estan baixant els grups de discussió: %S rebuts (%SkB llegits a %SkB/seg)
-checkingForNewNews=S'està comprovant si hi ha missatges nous al grup %S de %S a %S
+
 downloadingArticlesForOffline=S'estan baixant els articles %S-%S de %S
 
 onlyCancelOneMessage=Només podeu cancel·lar un article cada vegada.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=No s'ha pogut actualitzar el grup %1$S perquè no ha estat trobat al servidor %2$S. És possible que ja no existeixi o que el servidor hagi deixat de tenir-lo. 
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -1,20 +1,21 @@
-<!ENTITY newsblogTitle.label "Paràmetres del compte RSS">
+<!ENTITY accountTitle.label "Paràmetres del compte RSS">
 
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous articles cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "a">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
 
 <!ENTITY loginAtStartup.label "En iniciar, comprova si hi ha nous articles">
 <!ENTITY loginAtStartup.accesskey "i">
 
 <!ENTITY useQuickMode.label "Per defecte, mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web">
 <!ENTITY useQuickMode.accesskey "f">
 
 <!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "G">
 
 <!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
-<!ENTITY rss.accountName      "Blocs i canals RSS">
-<!ENTITY rss.wizardShortName    "RSS"> 
-<!ENTITY rss.wizardLongName     "Blocs i canals RSS">
-<!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
+<!ENTITY feeds.accountName      "Blocs i canals de notícies">
+<!ENTITY feeds.wizardShortName    "Canals"> 
+<!ENTITY feeds.wizardLongName     "Blocs i canals de notícies">
+<!ENTITY feeds.wizardLongName.accesskey "B">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- Subscription Dialog -->
-<!ENTITY newsBlogSubscriptions.label "Subscripcions RSS">
+<!ENTITY feedSubscriptions.label "Subscripcions RSS">
 <!ENTITY subscriptionDesc.label "Nota: Si se suprimeix o canvia la carpeta d'un canal, els articles que s'hagin baixat abans no se'n veuran afectats.">
 <!ENTITY feedTitle.label "Títol:">
 <!ENTITY location.label "Ubicació:">
 
 <!ENTITY button.addFeed.label    "Afegeix">
 <!ENTITY button.addFeed.accesskey  "A">
 <!ENTITY button.editFeed.label   "Edita">
 <!ENTITY button.editFeed.accesskey "E">
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -1,33 +1,38 @@
-# Status strings used in the subscribe dialog
-
-subscribe-validating=S'està verificant el canal RSS…
+subscribe-validating-feed=S'està verificant el canal…
 subscribe-cancelSubscription=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció al canal actual?
 subscribe-cancelSubscriptionTitle=S'està subscribint a un canal…
-subscribe-noFeedSelected=<no hi ha cap canal RSS seleccionat>
+subscribe-noFeedIsSelected=<no hi ha cap canal seleccionat>
 subscribe-feedAlreadySubscribed=Ja esteu subscrit a aquest canal.
 subscribe-errorOpeningFile=No s'ha pogut obrir el fitxer.
 
 subscribe-OPMLImportTitle=Selecciona un fitxer OPML per a importar
 subscribe-OPMLExportTitle=Exporta els canals en un fitxer OPML
-subscribe-OPMLExportFileTitle=Exportació OPML del Thunderbird
-subscribe-OPMLExportFileName=Canals_Thunderbird.opml
-#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the OPML file the user tried to import.
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportFileDialogTitle): %S is the brandShortName
+subscribe-OPMLExportFileDialogTitle=Exportació OPML del %S
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportDefaultFileName): %S is the brandShortName
+subscribe-OPMLExportDefaultFileName=Canals_%S.opml
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-errorInvalidOPMLFile): %S is the name of the OPML file the user tried to import.
 subscribe-errorInvalidOPMLFile=O %S no és un fitxer OPML vàlid, o bé hi hagut un error en importar el fitxer.
 
 subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Fitxers OPML
 
-#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subscribe-confirmFeedDeletionTitle=Suprimeix el canal
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-confirmFeedDeletion): %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subscribe-confirmFeedDeletion=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció al canal: \n %S?
 
-# when downloading new feed items from the subscribe dialog. 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate %d in the following line.
-# The first %S will receive the number of messages received so far;
-# the second %S will receive the total number of messages
-subscribe-fetchingFeedItems=S'estan baixant els articles del canal (%S de %S)
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-gettingFeedItems):
+## - The first %S is the number of articles processed so far;
+## - The second %S is the total number of items
+subscribe-gettingFeedItems=S'estan baixant els articles del canal (%S of %S)…
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=No hi ha cap article nou per a aquest canal.
+newsblog-networkErrorTitle=Error de la xarxa
+## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=No s'ha pogut trobar %S. Si us plau, comproveu el nom i torneu-ho a provar.
-newsblog-invalidFeed=%S no és un canal RSS vàlid.
-newsblog-getNewMailCheck=S'està comprovant si hi ha nous elements als canals RSS
+newsblog-feedNotValidTitle=Canal invàlid
+## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
+newsblog-feedNotValid=%S no és un canal RSS vàlid.
+newsblog-getNewMsgsCheck=S'està comprovant si hi ha nous elements als canals…
 
+## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
+feeds-accountname=Blocs i canals de notícies
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
@@ -13,10 +13,9 @@
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit. 1em = the width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
   this window for en-US. -->
 <!ENTITY accountManager.size "width: 65em; height: 50em;"> 
-<!ENTITY macAccountManager.size "width: 70em; height: 55em;">
 <!ENTITY accountTree.width  "width: 20em;">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -60,17 +60,17 @@
   this variable. Also, translate currentSmtpBefore.label and currentSmtpAfter.label as a single sentence,
 	 inserting text after the "&quot;" entity in currentSmtpAfter.label, if required grammatically
 -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "S'utilitzarà el vostre servidor de sortida (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp1.suffix "&quot;. Podeu modificar els paràmetres del vostre servidor de sortida triant Paràmetres del compte des del menú Eines. ">
+<!ENTITY haveSmtp1.suffix2 "&quot;. Podeu modificar els paràmetres dels vostres servidors de sortida en les opcions del compte. ">
 
 <!-- Entities for Login page -->
 
 <!ENTITY loginTitle.label "Nom d'usuari">
 <!ENTITY usernameDesc.label "Introduïu el nom d'usuari d'entrada que us ha donat el vostre proveïdor de correu electrònic ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (usernameExample.label) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
 <!ENTITY usernameExample.label "(per exemple, &quot;jpoquet&quot;).">
 <!ENTITY usernameLabel.label "Nom d'usuari d'entrada:">
@@ -78,23 +78,23 @@
 <!ENTITY usernameSmtpDesc.label "Introduïu el nom d'usuari de sortida que us ha donat el vostre proveïdor de correu electrònic (aquest típicament és el mateix que el nom d'usuari d'entrada).">
 <!ENTITY usernameSmtpLabel.label "Nom d'usuari de sortida:">
 <!ENTITY usernameSmtpLabel.accesskey "o">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp2.prefix "S'utilitzarà el vostre nom d'usuari de sortida (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp2.suffix "&quot;. Podeu modificar els paràmetres del vostre servidor de sortida triant Paràmetres del compte des del menú Eines.">
+<!ENTITY haveSmtp2.suffix2 "&quot;. Podeu modificar els vostres servidors de sortida en les opcions del compte.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp3.suffix, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp3.prefix "S'utilitzarà el vostre servidor de sortida (SMTP), &quot;">
-<!ENTITY haveSmtp3.suffix "&quot;, és idèntic al vostre servidor d'entrada, el vostre nom d'usuari entrant s'utilitzarà per accedir-hi. Podeu modificar la configuració del vostre servidor de sortida triant Paràmetres del compte des del menú Eines.">
+<!ENTITY haveSmtp3.suffix2 "&quot;, és idèntic al vostre servidor d'entrada, el vostre nom d'usuari entrant s'utilitzarà per accedir-hi. Podeu modificar la configuració dels vostres servidors de sortida en les opcions del compte.">
 
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Nom del compte">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Introduïu el nom que voleu utilitzar per referir-vos a aquest compte (per exemple, &quot;Compte de la feina&quot;, &quot;Compte de casa&quot; o &quot;Compte de grups de discussió&quot;). ">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Nom del compte:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "N">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
@@ -1,24 +1,24 @@
 <!-- extracted from am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY addressing.label "Redacció i adreçament">
 <!ENTITY addressingGroupTitle.label "Adreçament">
+<!ENTITY addressingText.label "En cercar adreces:">
 <!ENTITY autocompleteToMyDomain.label   "Afegeix automàticament el meu domini a les adreces">
-<!ENTITY autocompleteToMyDomain.accesskey "u">
-<!ENTITY addressingText.label "En cercar adreces:">
+<!ENTITY autocompleteToMyDomain.accesskey "o">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (override.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
-<!ENTITY useGlobal.label "Utilitza les preferències generals del servidor LDAP en aquest compte">
+<!ENTITY useGlobal.label "Utilitza les preferències generals del servidor LDAP per a aquest compte">
 <!ENTITY useGlobal.accesskey "U">
-<!ENTITY editDirectories.label "Edita els directoris...">
+<!ENTITY editDirectories.label "Edita els directoris…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Utilitza un altre servidor LDAP:">
 <!ENTITY directories.accesskey "d">
-
 <!ENTITY directoriesNone.label   "Cap">
 
 <!-- am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY compositionGroupTitle.label "Redacció">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Redacta els missatges en format HTML">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "H">
@@ -29,8 +29,12 @@
 <!ENTITY then.accesskey "L">
 <!ENTITY aboveQuote.label "inicia la resposta abans del text citat">
 <!ENTITY belowQuote.label "inicia la resposta després del text citat">
 <!ENTITY selectAndQuote.label "selecciona el text citat">
 <!ENTITY place.label "i posa la meva signatura">
 <!ENTITY place.accesskey "p">
 <!ENTITY belowText.label "sota el text citat (recomanat)">
 <!ENTITY aboveText.label "sota la resposta (abans del text citat)">
+<!ENTITY includeSigOnReply.label       "Inclou la signatura a les respostes">
+<!ENTITY includeSigOnReply.accesskey     "r">
+<!ENTITY includeSigOnForward.label      "Inclou la signatura als reenviaments">
+<!ENTITY includeSigOnForward.accesskey    "r">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-identity-edit.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-identity-edit.dtd
@@ -1,6 +1,7 @@
+<!ENTITY identityDialog.style "width: 67ch;">
 <!ENTITY identityTitle.label "Paràmetres de la identitat">
 <!ENTITY identityListDesc.label "Configureu els paràmetres per a aquesta identitat">
 
 <!ENTITY settingsTab.label "Configuració">
 <!ENTITY copiesFoldersTab.label "Còpies i carpetes">
 <!ENTITY addressingTab.label "Redacció i adreçament">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
@@ -8,18 +8,22 @@
 <!ENTITY name.label "El vostre nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "v">
 <!ENTITY email.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY email.accesskey "e">
 <!ENTITY replyTo.label "Adreça de resposta:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "s">
 <!ENTITY organization.label "Organització:">
 <!ENTITY organization.accesskey "O">
-<!ENTITY signature.label "Adjunta aquesta signatura:">
-<!ENTITY signature.accesskey "A">
+<!ENTITY signatureText.label "Text de la signatura:">
+<!ENTITY signatureText.accesskey "x">
+<!ENTITY signatureHtml.label "Utilitza HTML (ex., &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;)">
+<!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
+<!ENTITY signatureFile.label "Adjunta la signatura des d'un fitxer (text, HTML, o imatges):">
+<!ENTITY signatureFile.accesskey "t">
 <!ENTITY choose.label "Trieu…">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
 <!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meva targeta electrònica als missatges (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -1,34 +1,57 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Per a estalviar espai, no baixis:">
-<!ENTITY doNotDownload.label "Per a estalviar espai, no baixis per a treballar-hi fora de línia:">
+<!ENTITY doNotDownloadNntp.label "Per a estalviar espai, no baixis res per a treballar-hi fora de línia:">
+<!ENTITY doNotDownloadImap.label "Per a estalviar espai, es poden restringir el missatges que es baixen com a còpia local per a treballar-hi fora de línia segons la seva antiguitat o la seva mida.">
 <!ENTITY allFoldersOffline.label "Conserva els missatges d'aquest compte a l'ordinador">
 <!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "o">
-<!ENTITY offlineNotDownload.label "No baixis missatges si són més grans de">
+<!ENTITY offlineNotDownload.label "Missatges més grans de">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "d">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.label "No baixis missatges si són més grans de">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.accesskey "m">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 <!ENTITY daysOld.label "dies">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Llegeix els missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "L">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Baixa els cossos dels missatges des de">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "o">
-<!ENTITY nntpRemoveBody.label "Suprimeix només els cossos dels missatges més antics de">
-<!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "E">
-<!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, els missatges antics poden suprimir-se permanentment">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, tant les còpies locals com els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, inclosos els originals del servidor remot.">
+<!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics">
+<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
-<!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
-<!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
-<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Sempre conserva els missatges senyalats">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.label "Suprimeix-ho tot excepte els últims">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "x">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
+<!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Suprimeix sempre els missatges llegits (sobreescriu les opcions segons l'antiguitat)">
+
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Conserva sempre els missatges senyalats">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
-<!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
+<!ENTITY nntpRemoveMsgBody.label "Suprimeix el cos dels missatges de més de">
+<!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "c">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "S">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Avançat…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "A">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Sincronització de missatges">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, useAutosyncAfter.label):
+ The entities useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, and
+ useAutosyncAfter.label appear on a single line in preferences as follows:
+
+ &useAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &useAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &useAutosyncAfter.label;
+-->
+<!ENTITY allAutosync.label        "Sincronitza localment tots els missatges tot i la seva antiguitat">
+<!ENTITY allAutosync.accesskey      "c">
+<!ENTITY ageAutosyncBefore.label     "Sincronitza els més recents">
+<!ENTITY ageAutosync.accesskey      "z">
+<!ENTITY ageAutosyncMiddle.label     "">
+<!ENTITY dayAgeInterval.label      "Dies">
+<!ENTITY weekAgeInterval.label      "Setmanes">
+<!ENTITY monthAgeInterval.label     "Mesos">
+<!ENTITY yearAgeInterval.label      "Anys">
+<!ENTITY ageAutosyncAfter.label     "">
+
+
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
@@ -1,22 +1,19 @@
 
-<!ENTITY enbJsCheckMailNews.label "Missatgeria">
-<!ENTITY enbJsCheckMailNews.accesskey "M">
 <!ENTITY enbPluginCheckMailNews.label "Missatgeria">
 <!ENTITY enbPluginCheckMailNews.accesskey "i">
 
 <!ENTITY mail.label "Missatgeria">
 <!ENTITY mail.accesskey "m">
 <!ENTITY addressbook.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY addressbook.accesskey "a">
 <!ENTITY viewingMessages.label "Visualització">
 <!ENTITY notifications.label "Avisos">
 <!ENTITY address.label "Adreçament">
 <!ENTITY composingMessages.label "Redacció">
 <!ENTITY format.label "Format d'enviament">
 <!ENTITY return.label "Confirmacions de recepció">
 <!ENTITY junk.label            "Correu brossa">
 <!ENTITY tags.label "Etiquetes">
 <!ENTITY characterEncoding.label     "Codificació de caràcters">
-<!ENTITY offline.label "Fora de línia i espai de disc">
+<!ENTITY networkStorage.label       "Xarxa i emmagatzematge">
 
-
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
@@ -63,14 +63,20 @@
 <!ENTITY scopeOneLevel.label "Un nivell">
 <!ENTITY scopeOneLevel.accesskey "l">
 <!ENTITY scopeSubtree.label "Subarbre">
 <!ENTITY scopeSubtree.accesskey "S">
 <!ENTITY return.label "No retornis més de ">
 <!ENTITY return.accesskey "r">
 <!ENTITY results.label "resultats">
 <!ENTITY offlineText.label "Podeu descarregar una còpia local d'aquest directori per així tenir-la disponible per utilitzar-la quan s'estigui treballant desconnectat.">
+<!ENTITY saslMechanism.label        "Mètode d'identificació: ">
+<!ENTITY saslMechanism.accesskey      "m">
+<!ENTITY saslOff.label           "Simple">
+<!ENTITY saslOff.accesskey		  "l">
+<!ENTITY saslGSSAPI.label         "Kerberos (GSSAPI)">
+<!ENTITY saslGSSAPI.accesskey		  "K">
 
 <!-- Localization note: this is here because the width of the dialog 
   is determined by the width of the base DN box; and that is likely
   to vary somewhat with the language.
 -->
 <!ENTITY newDirectoryWidth "36em">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
@@ -53,8 +53,20 @@
 <!ENTITY manualMarkAsRead.accesskey   "m">
 
 <!ENTITY enableJunkLogging.label    "Habilita el registre del filtre de correu brossa">
 <!ENTITY enableJunkLogging.accesskey  "e">
 <!ENTITY openJunkLog.label       "Mostra el registre">
 <!ENTITY openJunkLog.accesskey     "s">
 <!ENTITY resetTrainingData.label    "Reinicia les dades d'entrenament">
 <!ENTITY resetTrainingData.accesskey  "t">
+
+<!ENTITY pref.suspectMail.caption    "Correu sospitós">
+
+<!-- Phishing Detector -->
+<!ENTITY pref.phishing.caption      "Correu fraudulent">
+<!ENTITY enablePhishingDetector.label   "Avisa'm si el missatge que estic llegint és sospitós de ser fraudulent">
+<!ENTITY enablePhishingDetector.accesskey "A">
+
+<!-- Anti Virus -->
+<!ENTITY pref.antivirus.caption      "AntiVirus">
+<!ENTITY antiVirus.label         "Permet que els clients antivirus analitzin els missatges entrants més fàcilment">
+<!ENTITY antiVirus.accesskey       "P">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
@@ -37,18 +37,20 @@
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!ENTITY pref.mailnews.title "Missatgeria">
 <!ENTITY generalSettings.caption "Paràmetres generals">
 <!ENTITY confirmMove.label "Demana confirmació per a moure carpetes a la paperera">
 <!ENTITY confirmMove.accesskey "c">
-<!ENTITY preserveThreading.label     "Conserva l'encadenament en ordenar els missatges">
+<!ENTITY preserveThreading.label     "Conserva la conversa en ordenar els missatges">
 <!ENTITY preserveThreading.accesskey   "t">
+<!ENTITY mailBiffOnNewWindow.label    "Només comprova si hi ha correu nou després d'obrir el Correu i grups de discussió">
+<!ENTITY mailBiffOnNewWindow.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY defaultMailSettings.description "Fes el &brandShortName; l'aplicació per defecte per a:">
 <!ENTITY setDefaultMail.label       "Correu electrònic">
 <!ENTITY setDefaultMail.accesskey     "o">
 <!ENTITY setDefaultNews.label       "Grups de discussió">
 <!ENTITY setDefaultNews.accesskey     "G">
 <!ENTITY setDefaultFeed.label       "Canals">
 <!ENTITY setDefaultFeed.accesskey     "n">
@@ -57,19 +59,9 @@
 <!ENTITY enableStartPage.label "Quan s'executi la Missatgeria, mostra aquesta pàgina a l'àrea de missatges">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey "q">
 <!ENTITY location.label "Ubicació:">
 <!ENTITY location.accesskey "b">
 <!ENTITY useDefault.label "Reinicia">
 <!ENTITY useDefault.accesskey "r">
 <!ENTITY rememberLastMsg.label "Recorda el darrer missatge seleccionat">
 <!ENTITY rememberLastMsg.accesskey "R">
-<!ENTITY toolbarIntro.caption "Seleccioneu els botons que voleu veure a la barra d'eines ">
-<!ENTITY fileButton.label "Fitxer">
-<!ENTITY fileButton.accesskey "F">
-<!ENTITY nextButton.label "Següent">
-<!ENTITY nextButton.accesskey "s">
-<!ENTITY junkMailButton.label "Correu brossa">
-<!ENTITY junkMailButton.accesskey "C">
-<!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
-<!ENTITY printButton.accesskey "I">
-<!ENTITY stopButton.label "Atura">
-<!ENTITY stopButton.accesskey "A">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- extracted from content/pref-offline.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Offline' preferences dialog -->
-<!ENTITY pref.offline.title "Fora de línia i espai de disc">
-<!ENTITY pref.offline.caption "Fora de línia">
-<!ENTITY textStartUp "En iniciar-se:">
+<!ENTITY pref.network.title 			"Xarxa i emmagatzematge">
+<!ENTITY pref.offline.caption 			"Fora de línia">
+<!ENTITY textStartUp 					"En iniciar-se:">
 <!ENTITY textStartUp.accesskey      "n">
 <!ENTITY menuitemRememberPrevState    "Recorda l'estat en línia anterior">
 <!ENTITY menuitemAskMe          "Demana'm l'estat en línia a l'inici">
 <!ENTITY menuitemAlwaysOnline       "Inicia sempre en línia">
 <!ENTITY menuitemAlwaysOffline      "Inicia sempre fora de línia">
 <!ENTITY menuitemAutomatic        "Detecta-ho automàticament (si està disponible)">
 <!ENTITY textGoingOnline "En connectar-me, amb els missatges per enviar:">
 <!ENTITY radioAutoSend "Envia-los automàticament">
@@ -19,12 +19,16 @@
 <!ENTITY radioAskUnsent.accesskey "s">
 <!ENTITY textGoingOffline "En desconnectar-me, amb els missatges per a llegir-los fora de línia:">
 <!ENTITY radioAutoDownload "Baixa'ls automàticament">
 <!ENTITY radioAutoDownload.accesskey "B">
 <!ENTITY radioNotDownload "No els baixis">
 <!ENTITY radioNotDownload.accesskey "o">
 <!ENTITY radioAskDownload "Demana'm si els vull baixar">
 <!ENTITY radioAskDownload.accesskey "i">
+<!ENTITY mailConnections.caption     "Connexions del correu">
+<!ENTITY mailnewsTimeout.label      "Temps màxim de connexió:">
+<!ENTITY mailnewsTimeout.accesskey    "m">
+<!ENTITY mailnewsTimeoutSeconds.label   "segons">
 <!ENTITY Diskspace "Espai de disc">
 <!ENTITY offlineCompact.label "Compacta les carpetes quan s'estalviïn més de">
 <!ENTITY offlineCompact.accesskey "C">
 <!ENTITY kb.label "kB">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
@@ -79,9 +79,10 @@
 <!ENTITY newWindowRadio.label       "Una nova finestra de missatge">
 <!ENTITY newWindowRadio.accesskey     "n">
 <!ENTITY existingWindowRadio.label    "En una finestra de missatge ja existent">
 <!ENTITY existingWindowRadio.accesskey  "e">
 <!ENTITY disableContent.label       "Bloca les imatges i altres continguts de fonts remotes">
 <!ENTITY disableContent.accesskey     "m">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.label   "Mostra només el nom de la gent a la meva llibreta d'adreces">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "o">
-
+<!ENTITY closeMsgWindowOnDelete.label   "Tanca la finestra de missatges quan se suprimeixi el missatge">
+<!ENTITY closeMsgWindowOnDelete.accesskey "T">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -31,17 +31,17 @@ emailFieldText=Adreça electrònica:
 #LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
 defaultEmailText=Introduïu la vostra adreça electrònica, que és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «%1$S@%2$S»). 
 #LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
 customizedEmailText=Introduïu el vostre %1$S %2$S (per exemple, si la vostra adreça electrònica %1$S és «%3$S», el vostre %2$S és «%4$S»). 
 
 # account manager stuff
 prefPanel-server=Paràmetres del servidor
 prefPanel-copies=Còpies i carpetes
-prefPanel-syncing-and-diskspace=Sincronització i espai de disc
+prefPanel-synchronization=Sincronització i emmagatzematge
 prefPanel-diskspace=Espai de disc
 prefPanel-addressing=Redacció i adreçament
 prefPanel-junk=Paràmetres del correu brossa
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Servidor de sortida (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
--- a/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
@@ -1,54 +1,42 @@
 #these need to match nsMsgSearchAttrib interface in nsMsgSearchCore.idl
-0=Assumpte
-1=Remitent
-2=Cos
-3=Data
-4=Prioritat
-5=Estat
-6=A
-7=Cc
-8=A o Cc
-# 9-15, not visible
-9=Ubicació
-10=Clau del missatge
-11=Antiguitat en dies
-12=Informació de la carpeta
-13=Mida
-14=Qualsevol text
-15=Etiquetes
+#and nsMsgSearchAttribMap in nsMsgSearchAdapter.cpp
+Subject=Assumpte
+From=Remitent
+Body=Cos
+Date=Data
+Priority=Prioritat
+Status=Estat
+To=A
+Cc=Cc
+ToOrCc=A o Cc
+AgeInDays=Antiguitat en dies
+SizeKB=Mida (Kb)
+Tags=Etiquetes
 # for AB and LDAP
-16=Qualsevol nom
-17=Nom a mostrar
-18=Sobrenom
-19=Nom en pantalla
-20=Adreça electrònica
-21=Adreça electrònica alternativa
-22=Qualsevol número
-23=Telèfon de la feina
-24=Telèfon particular
-25=Fax
-26=Buscapersones
-27=Mòbil
-28=Ciutat
-29=Organització
-30=Títol
-31=Empresa
-32=Departament
-33=reservat per AB
-34=reservat per AB
-35=reservat per AB
-36=reservat per AB
-37=reservat per AB
-38=reservat per AB
-39=reservat per AB
-40=reservat per AB
-41=reservat per AB
-42=reservat per AB
-43=reservat per AB
-44=reservat per AB
-45=reservat per AB
-46=Estat de l'adjunció
-47=Estat del correu brossa
-48=Etiqueta
-# don't use above 49
-49=Personalitza
+AnyName=Qualsevol nom
+DisplayName=Nom a mostrar
+Nickname=Sobrenom
+ScreenName=Nom en pantalla
+Email=Adreça electrònica
+AdditionalEmail=Adreça electrònica alternativa
+AnyNumber=Qualsevol número
+WorkPhone=Telèfon de la feina
+HomePhone=Telèfon particular
+Fax=Fax
+Pager=Buscapersones
+Mobile=Mòbil
+City=Ciutat
+Street=Carrer
+Title=Títol
+Organization=Organització
+Department=Departament
+# more mailnews
+FromToCcOrBcc=Remitent, A, Cc o Cco
+JunkScoreOrigin=Estimació del correu brossa de l'origen
+JunkPercent=Tant per cent del correu brossa
+AttachmentStatus=Estat de l'adjunció
+JunkStatus=Estat del correu brossa
+Label=Label
+Customize=Personalitza…
+MissingCustomTerm=Criteri personalitzat
+
--- a/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
@@ -17,9 +17,13 @@ 11=sona com
 12=LdapDwim
 
 13=és més gran que
 14=és més petit que
 
 15=Compleció de noms
 16=és a la llibreta d'adreces
 17=no és a la llibreta d'adreces
+18=no és buida
 
+19=concorda
+20=no concorda
+
--- a/suite/chrome/mailnews/start.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/start.dtd
@@ -33,25 +33,33 @@
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
-<!ENTITY startpage.title "Benvinguts a la missatgeria del &brandShortName;">
-<!ENTITY headline.label "Benvinguts a la Missatgeria del <a href='&vendorURL;'>&brandShortName;</a>!">
+<!ENTITY startpage.title "Us donem la benvinguda a la Missatgeria del &brandShortName;">
+<!ENTITY headline.label
+'Us donem la benvinguda a la Missatgeria del <a id="vendorURL" href="">&brandShortName;</a>!'>
 <!ENTITY description.label "La Missatgeria del &brandShortName; és un potent client de correu i grups de discussió lliure. S'hi implementa una avançada detecció del correu brossa i altres característiques pioneres.">
 <!ENTITY features.title "Característiques">
 <!ENTITY feat_multiacc.label "Múltiples comptes">
 <!ENTITY feat_junk.label "Detecció de correu brossa">
-<!ENTITY feat_rss.label "Lector d'RSS">
+<!ENTITY feat_feeds.label "Lector de canals">
 <!ENTITY feat_filters.label "Filtres de missatge">
 <!ENTITY feat_htmlmsg.label "Missatges HTML">
 <!ENTITY feat_abook.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY feat_labels.label "Etiquetes i vistes de missatge personalitzables">
 <!ENTITY feat_integration.label "Estreta integració amb el conjunt d'aplicacions del &brandShortName;">
 <!ENTITY dict.title "Diccionaris">
 <!ENTITY dict_intro.label "Els diccionaris serveixen per a comprovar l'ortografia dels vostres missatges.">
-<!ENTITY dict_info.label "<p><img src='http://br.mozdev.org/thunderbird/install-spell.png' alt='' /><a href='ftp://ftp.softcatala.org/pub/softcatala/mozilla-extensions/myspell/diccionari-ca.xpi' onclick='installDic(this);return false'>Feu clic ací per a instal·lar el corrector ortogràfic en català</a>. També podeu baixar-vos <a href='http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/diccionari/'>més correctors en altres llengües</a>.</p>">
+<!--# LOCALIZATION NOTE (dict_info.label): the URL for <a id="dictURL"> is fetched from brand.properties -->
+<!ENTITY dict_info.label
+'Es poden instal·lar llengües addicionals de la secció de
+<a id="dictURL" href="">diccionaris</a> del
+<a href="https://addons.mozilla.org/seamonkey/">Mozilla Add-ons</a>.'>
 <!ENTITY info.title "Més informació">
-<!ENTITY info_bugs.label "<a href='http://www.mozilla.org/mailnews/'>Agraïm</a> els informes d'errors i tot tipus de propostes per a les properes versions. Abans llegiu les <a href='&releaseURL;'>notes de la versió</a> i consulteu el <a href='https://bugzilla.mozilla.org/query.cgi'>Bugzilla</a>.">
+<!--# LOCALIZATION NOTE (info_bugs.label): the URL for <a id="releaseNotesURL"> is fetched from brand.properties -->
+<!ENTITY info_bugs.label
+'<a href="http://www.mozilla.org/mailnews/">Agraïm</a> informes sobre errors i sol·licituds de noves característiques, però abans de res llegiu les <a id="releaseNotesURL" href="">notes de la versió</a> i consulteu el
+<a href="https://bugzilla.mozilla.org/query.cgi">Bugzilla</a>.'>
--- a/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
@@ -33,52 +33,52 @@
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
-<!ENTITY threadColumn.label "Cadena">
+<!ENTITY threadColumn.label "Conversa">
 <!ENTITY fromColumn.label "Remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.label "Destinatari">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Adjunts">
 <!ENTITY subjectColumn.label "Assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.label "Data">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.label "Compte">
 <!ENTITY statusColumn.label "Estat">
 <!ENTITY sizeColumn.label "Mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.label "Estat del correu brossa">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY readColumn.label "Llegit">
-<!ENTITY receivedColumn.label "Rebut">
-<!ENTITY flagColumn.label "Senyalador">
+<!ENTITY receivedColumn.label "Recepció">
+<!ENTITY flagColumn.label "Assenyalat">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
-<!ENTITY idColumn.label "Ordre rebuda">
+<!ENTITY idColumn.label "Ordre de recepció">
 
 <!--Tooltips-->
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per a seleccionar les columnes a visualitzar">
 <!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per a visualitzar les cadenes de missatges">
 <!ENTITY fromColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per destinatari">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per adjunts">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data">
 <!ENTITY priorityColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Fes un clic per a ordenar per compte">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per estat">
 <!ENTITY sizeColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per l'estat de brossa">
-<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la cadena">
-<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en cadena">
+<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la conversa">
+<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en conversa">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per llegit">
-<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ordre de rebuda">
-<!ENTITY flagColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per senyalador">
+<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ordre de recepció">
+<!ENTITY flagColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per si està assenyalat">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ubicació">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Feu clic per a ordenar per ordre de recepció">
 
 
 
--- a/suite/installer/windows/custom.properties
+++ b/suite/installer/windows/custom.properties
@@ -52,19 +52,17 @@
 
 REG_APP_DESC=El $BrandShortName proporciona una navegació fàcil i segura. Una interfície d'usuari familiar, característiques avançades de seguretat, incloent-hi protecció davant de la suplantació de la identitat, i cerques integrades que us permetenn treure el màxim del Web.
 OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=Tria dels components opcionals
 OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=Trieu quines característiques del $BrandShortName voleu instal·lar.
 OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=Components opcionals:
 DOMI_TITLE=Inspector DOM
 DOMI_TEXT=Examina l'estructura i les propietats d'una finestra i els seus continguts.
 DEBUGQA_TITLE=Interfície de depuració i control de qualitat
-DEBUGQA_TEXT=Proporciona una interfície addicional de depuració i control de qualitat per al desenvolupament del ${BrandShortName}.
-PALMSYNC_TITLE=Extensió de sincronització amb Palm
-PALMSYNC_TEXT=Extensió per a habilitar que la llibreta d'adreces se sincronitzi amb un dispositiu Palm.
+DEBUGQA_TEXT=Proporciona una interfície addicional de depuració i control de qualitat per al desenvolupament del $BrandShortName.
 VENKMAN_TITLE=Depurador de JavaScript
 VENKMAN_TEXT=Depurador de JavaScript i creador de perfils
 CHATZILLA_TITLE=ChatZilla
 CHATZILLA_TEXT=Un client IRC fàcil de fer servir i altament ampliable.
 STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el $BrandShortName…
 STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instal·lant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
 STATUS_INSTALL_OPTIONAL=S'estan instal·lant els components opcionals…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el $BrandShortName…
@@ -84,37 +82,37 @@ SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Crea les icones 
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Resum
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=A punt per a instal·lar el $BrandShortName
 SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instal·larà en la següent ubicació:
 SUMMARY_CLICK=Feu clic a Instal·la per a continuar.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler reiniciar el vostre ordinador per a completar la instal·lació.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler reiniciar el vostre ordinador per a completar la desinstal·lació.
 SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Executa ara el $BrandFullName
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El ${BrandShortName} ja s'està executant.\n\nTanqueu el ${BrandShortName} abans d'executar la versió que acabeu d'instal·lar.
-WARN_UNSUPPORTED_MSG=Ho sentim, no pot instal·lar-se el ${BrandShortName}. Aquesta versió del ${BrandShortName} necessita ${MinSupportedVer} o superior.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandShortName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandShortName abans d'executar la versió que acabeu d'instal·lar.
+WARN_UNSUPPORTED_MSG=Ho sentim, no pot instal·lar-se el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName necessita ${MinSupportedVer} o superior.
 CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
 ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
 WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
 WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el ${BrandFullName} per a procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el ${BrandShortName} per a continuar.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el ${BrandFullName} per a procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el ${BrandShortName} per a continuar.
-WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reiniciar el vostre ordinador per a completar una desinstal·lació anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar-lo ara?
-WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reiniciar el vostre ordinador per a completar una actualització anterior del ${BrandShortName}. Voleu reiniciar-lo ara?
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per a continuar.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el $BrandShortName per a continuar.
+WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reiniciar el vostre ordinador per a completar una desinstal·lació anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar-lo ara?
+WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reiniciar el vostre ordinador per a completar una actualització anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar-lo ara?
 
 
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a cancel·la per a aturar la instal·lació o\nTorna a intentar per a tornar-ho a provar.
 
 UN_CONFIRM_CLICK=Feu clic a Desinstal·la per a continuar.
-UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstal·lació del ${BrandFullName}
-UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el ${BrandFullName} del vostre ordinador.
-UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=El ${BrandShortName} es desinstal·larà de la ubicació següent:
+UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstal·lació del $BrandFullName
+UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullName del vostre ordinador.
+UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=El $BrandShortName es desinstal·larà de la ubicació següent:
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=Es comprova si existeix ja una instal·lació…
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=El $BrandShortName s'instal·larà amb les opcions més comunes.