update SM
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 18 Dec 2008 00:59:22 +0100
changeset 88 d882b68e87bad99b2891805f787b74fbb7c0d5b8
parent 87 7fad095eb92d3fe7ec4f0b4829c073cd2df64f8d
child 89 fc5471a6c2875b228feabeba3ffd00a989fc2bd2
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update SM
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -110,16 +110,19 @@
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.label "Cerca les adreces…">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY importCmd.label "Importa…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY exportCmd.label "Exporta…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey "E">
+<!ENTITY allowOnlineCheck.label             "Comprova la presència en línia (AOL)">
+<!ENTITY allowOnlineCheck.accesskey           "C">
+
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus --> 
 <!ENTITY newcardButton.label "Crea una targeta">
 <!ENTITY newcardButton.accesskey "n">
@@ -131,16 +134,17 @@
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey "e">
 <!ENTITY newIM.label "MI">
 <!ENTITY newIM.accesskey "I">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
 
 <!-- Address Book Toolbar Tooltips -->
+<!ENTITY addressbookToolbar.tooltip           "Barra de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newcardButton.tooltip "Crea una nova targeta de llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip "Crea una nova llista">
 <!ENTITY editButton.tooltip "Edita la targeta seleccionada">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY newIM.tooltip "Envieu un missatge instantani o feu un xat">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Suprimeix la targeta o llibreta d'adreces seleccionada">
 
 <!-- Dir Tree header -->
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -1,10 +1,12 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Per a estalviar espai, no baixis:">
 <!ENTITY doNotDownload.label "Per a estalviar espai, no baixis per a treballar-hi fora de línia:">
+<!ENTITY allFoldersOffline.label "Conserva els missatges d'aquest compte a l'ordinador">
+<!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "o">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "No baixis missatges si són més grans de">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "d">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 <!ENTITY daysOld.label "dies">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Llegeix els missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "L">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Baixa els cossos dels missatges des de">
@@ -15,10 +17,14 @@
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
-<!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia...">
+<!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per a un ús fora de línia…">
+<!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "S">
+<!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Avançat…">
+<!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "A">
+<!ENTITY syncGroupTitle.label "Sincronització de missatges">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
@@ -38,19 +38,22 @@
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "x">
 <!ENTITY daysEnd.label "dies">
 <!ENTITY deleteOnServer2.label "Fins que els suprimeixi">
 <!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "e">
 <!ENTITY downloadOnBiff.label "Baixa automàticament els missatges nous">
 <!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "a">
 <!ENTITY username.label "El vostre nom d'entrada:">
 <!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Quan suprimeixi un missatge:">
-<!ENTITY modelMoveToTrash.label "Mou-lo a la carpeta Paperera">
+<!ENTITY modelMoveToTrash.label "Mou-lo a la carpeta:">
+<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "o">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.label "Marca'l com a suprimit">
-<!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Elimina'l immediatament">
+<!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "M">
+<!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Suprimeix-lo immediatament">
+<!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY expungeOnExit.label "Neteja (&quot;Esborra&quot;) la Safata d'entrada en sortir">
 <!ENTITY expungeOnExit.accesskey "E">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Buida la paperera en sortir">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "B">
 <!ENTITY loginAtStartup.label "En iniciar, comprova si hi ha correu nou">
 <!ENTITY loginAtStartup.accesskey "c">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
@@ -40,14 +40,21 @@
 
 <!-- Junk Mail Controls -->
 <!ENTITY manualMark.label        "En marcar els missatges com a correu brossa:">
 <!ENTITY manualMark.accesskey      "b">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.label    "Mou-los a la carpeta &quot;Correu brossa&quot; del compte">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey  "M">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.label   "Suprimeix-los">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.accesskey "u">
+
+<!ENTITY markAsRead.intro        "Marca els missatges com a llegits:">
+<!ENTITY autoMarkAsRead.label      "Quan el &brandShortName; determina que són correu brossa">
+<!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey    "u">
+<!ENTITY manualMarkAsRead.label     "En marcar-los manualment com a correu brossa">
+<!ENTITY manualMarkAsRead.accesskey   "m">
+
 <!ENTITY enableJunkLogging.label    "Habilita el registre del filtre de correu brossa">
 <!ENTITY enableJunkLogging.accesskey  "e">
 <!ENTITY openJunkLog.label       "Mostra el registre">
 <!ENTITY openJunkLog.accesskey     "s">
 <!ENTITY resetTrainingData.label    "Reinicia les dades d'entrenament">
 <!ENTITY resetTrainingData.accesskey  "t">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
@@ -39,16 +39,25 @@
 
 
 <!ENTITY pref.mailnews.title "Missatgeria">
 <!ENTITY generalSettings.caption "Paràmetres generals">
 <!ENTITY confirmMove.label "Demana confirmació per a moure carpetes a la paperera">
 <!ENTITY confirmMove.accesskey "c">
 <!ENTITY preserveThreading.label     "Conserva l'encadenament en ordenar els missatges">
 <!ENTITY preserveThreading.accesskey   "t">
+
+<!ENTITY defaultMailSettings.description "Fes el &brandShortName; l'aplicació per defecte per a:">
+<!ENTITY setDefaultMail.label       "Correu electrònic">
+<!ENTITY setDefaultMail.accesskey     "o">
+<!ENTITY setDefaultNews.label       "Grups de discussió">
+<!ENTITY setDefaultNews.accesskey     "G">
+<!ENTITY setDefaultFeed.label       "Canals">
+<!ENTITY setDefaultFeed.accesskey     "n">
+
 <!ENTITY messengerStartPage.caption "Pàgina d'inici de la Missatgeria">
 <!ENTITY enableStartPage.label "Quan s'executi la Missatgeria, mostra aquesta pàgina a l'àrea de missatges">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey "q">
 <!ENTITY location.label "Ubicació:">
 <!ENTITY location.accesskey "b">
 <!ENTITY useDefault.label "Reinicia">
 <!ENTITY useDefault.accesskey "r">
 <!ENTITY rememberLastMsg.label "Recorda el darrer missatge seleccionat">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
@@ -1,14 +1,20 @@
 <!-- extracted from content/pref-offline.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Offline' preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.offline.title "Fora de línia i espai de disc">
 <!ENTITY pref.offline.caption "Fora de línia">
 <!ENTITY textStartUp "En iniciar-se:">
+<!ENTITY textStartUp.accesskey      "n">
+<!ENTITY menuitemRememberPrevState    "Recorda l'estat en línia anterior">
+<!ENTITY menuitemAskMe          "Demana'm l'estat en línia a l'inici">
+<!ENTITY menuitemAlwaysOnline       "Inicia sempre en línia">
+<!ENTITY menuitemAlwaysOffline      "Inicia sempre fora de línia">
+<!ENTITY menuitemAutomatic        "Detecta-ho automàticament (si està disponible)">
 <!ENTITY textGoingOnline "En connectar-me, amb els missatges per enviar:">
 <!ENTITY radioAutoSend "Envia-los automàticament">
 <!ENTITY radioAutoSend.accesskey "u">
 <!ENTITY radioNotSend "No els enviïs">
 <!ENTITY radioNotSend.accesskey "N">
 <!ENTITY radioAskUnsent "Demana'm si els vull enviar">
 <!ENTITY radioAskUnsent.accesskey "s">
 <!ENTITY textGoingOffline "En desconnectar-me, amb els missatges per a llegir-los fora de línia:">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
@@ -48,25 +48,40 @@
 <!ENTITY boldItalic.label "Cursiva negreta">
 <!ENTITY size.label "Mida:">
 <!ENTITY size.accesskey "m">
 <!ENTITY bigger.label "Més gran">
 <!ENTITY smaller.label "Més petita">
 <!ENTITY color.label "Color:">
 <!ENTITY color.accesskey "c">
 <!ENTITY displayPlainText.caption      "Missatges en text net">
+<!ENTITY fontPlainText.label       "Tipus de lletra:">
+<!ENTITY fontPlainText.accesskey     "l">
 <!ENTITY displayQuoted.label       "Paràmetres per als missatges citats:">
 
 <!ENTITY wrapInMsg.label "Ajusta el text a l'amplada de la finestra">
 <!ENTITY wrapInMsg.accesskey "n">
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (convertEmoticons.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
 <!ENTITY convertEmoticons.label "Mostra les emoticones com a imatges">
 <!ENTITY convertEmoticons.accesskey "s">
 <!ENTITY generalMessageDisplay.caption   "General">
+<!ENTITY autoMarkAsRead.label       "Marca automàticament com a llegit">
+<!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey     "a">
+<!ENTITY markAsReadNoDelay.label     "Immediatament en mostrar-se">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
+   "After displaying for [___] seconds",
+   using (markAsReadDelay.label) and a number (secondsLabel.label). -->
+<!ENTITY markAsReadDelay.label      "després de">
+<!ENTITY markAsReadDelay.accesskey    "p">
 
+<!ENTITY secondsLabel.label        "segons">
+
+<!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey   "m">
 <!ENTITY openingMessages.label      "En obrir els missatges, mostreu-los en:">
 <!ENTITY newWindowRadio.label       "Una nova finestra de missatge">
 <!ENTITY newWindowRadio.accesskey     "n">
 <!ENTITY existingWindowRadio.label    "En una finestra de missatge ja existent">
 <!ENTITY existingWindowRadio.accesskey  "e">
 <!ENTITY disableContent.label       "Bloca les imatges i altres continguts de fonts remotes">
 <!ENTITY disableContent.accesskey     "m">
+<!ENTITY showCondensedAddresses.label   "Mostra només el nom de la gent a la meva llibreta d'adreces">
+<!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "o">