update central
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 12 Sep 2009 16:40:48 +0200
changeset 158 d5f3fc5d2233838cdec5d133ecc7e49de4726947
parent 157 2ead263e41b6b756979da40121fd6d40b905dc64
child 159 99780bfdeeb88c20235bd241e5e1cd60d97d86b7
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update central
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/metaData.dtd
browser/chrome/browser/metaData.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -227,16 +227,18 @@
  
 -->
 <!ENTITY searchFocus.commandkey "k">
 <!ENTITY searchFocus.commandkey2 "e">
 <!ENTITY searchFocusUnix.commandkey "j">
 
 <!ENTITY openLinkCmd.label "Obre l'enllaç en una finestra nova">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Obre l'enllaç">
+<!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "O">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Obre l'enllaç en una pestanya nova">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey "t">
 <!ENTITY openFrameCmd.label "Obre el marc en una finestra nova">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label "Obre el marc en una pestanya nova">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "t">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label "Mostra només aquest marc">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "m">
@@ -305,18 +307,16 @@
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.label "Copia la imatge">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Copia la ubicació del vídeo">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "o">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Copia la ubicació de l'àudio">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "o">
 <!ENTITY blockImageCmd.accesskey "g">
-<!ENTITY metadataCmd.label "Propietats">
-<!ENTITY metadataCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label "Copia l'adreça electrònica">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY thisFrameMenu.label "Aquest marc">
 <!ENTITY thisFrameMenu.accesskey "t">
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Reprodueix">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey     "r">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -214,8 +214,10 @@ privateBrowsingNeverAsk=&No em tornis a 
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.showAll.label=;Mostra totes les #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Cerca %S
 
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Per defecte
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema per defecte
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/metaData.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!ENTITY no-properties.label "Cap propietat definida.">
-
-<!ENTITY caption.label "Propietats d'element">
-<!ENTITY image-sec.label "Propietats de la imatge">
-<!ENTITY image-url.label "Ubicació:">
-<!ENTITY image-type.label   "Tipus:">
-<!ENTITY image-desc.label "Descripció:">
-<!ENTITY image-alt.label "Text alternatiu:">
-<!ENTITY image-size.label   "Dimensions de la imatge:">
-<!ENTITY image-filesize.label "Mida del fitxer:">
-<!ENTITY insdel-sec.label "Insereix/suprimeix propietats">
-<!ENTITY insdel-cite.label "Informació:">
-<!ENTITY insdel-date.label "Data:">
-<!ENTITY link-sec.label "Propietats de l'enllaç">
-<!ENTITY link-url.label "Adreça:">
-<!ENTITY link-target.label "S'obrirà a:">
-<!ENTITY link-type.label "Tipus d'objectiu:">
-<!ENTITY link-lang.label "Llengua objectiu:">
-<!ENTITY link-rel.label "Relació:">
-<!ENTITY link-rev.label "Relació inversa:">
-<!ENTITY link-ping.label    "Es notificarà:">
-<!ENTITY misc-sec.label "Propietats misceŀlànies">
-<!ENTITY misc-lang.label "Llengua del text">
-<!ENTITY misc-title.label "Títol:">
-<!ENTITY misc-tblsummary.label "Resum de la taula:">
-<!ENTITY quote-sec.label "Propietats de citació">
-<!ENTITY quote-cite.label "Informació:">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/metaData.properties
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-sameWindowText=La mateixa finestra
-newWindowText=Nova finestra
-newTabText=Nova pestanya
-parentFrameText=Marc pare
-sameFrameText=El mateix marc
-embeddedText=Incrustat
-unableToShowProps=Cap propietat disponible.
-altTextMissing=Hi manca
-altTextBlank=Blanc
-imageSize=%S kB (%S bytes)
-imageSizeUnknown=Desconegut (no és a la memòria cau)
-imageType=imatge %S
-animatedImageType=imatge %S (animada, %S fotogrames)
-imageDimensions=%Spx \u00D7 %Spx
-imageDimensionsScaled=%Spx \u00D7 %Spx (en escala a %Spx \u00D7 %Spx)
-# LOCALIZATION NOTE: Next two strings are for language name representations
-#          %1$S = language name, %2$S = region name
-languageRegionFormat=%1$S (%2$S)
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -56,18 +56,18 @@
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Neteja-la ara">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "j">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Actualització">
 
 <!ENTITY autoCheck.label         "Comprova automàticament si hi ha actualitzacions de:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate.label    "Complements instaŀlats">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate.accesskey  "m">
+<!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Complements">
+<!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "n">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Motors de cerca">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "r">
 <!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Quan es trobin actualitzacions del &brandShortName;:">
 <!ENTITY askMe.label           "Demana'm què vull fer">
 <!ENTITY askMe.accesskey         "D">
 <!ENTITY modeAutomatic.label       "Baixa-les automàticament i instaŀla-les">
 <!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "B">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Avisa'm si s'inhabilitaran alguns dels meus complements">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -57,18 +57,18 @@
 <!ENTITY dontrememberDescription.label "El &brandShortName; utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no mantindrà cap historial mentre navegueu.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.pre.label): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY dontrememberActions.pre.label     "També podeu voler ">
 <!ENTITY dontrememberActions.clearHistory.label "netejar tot l'historial actual">
 <!ENTITY dontrememberActions.post.label     ".">
 
-<!ENTITY privateBrowsingAutoStart.label "Inicia automàticament el &brandShortName; en una sessió de navegació privada">
-<!ENTITY privateBrowsingAutoStart.accesskey "a">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent.label "Mode de navegació privada permanent">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent.accesskey "p">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities rememberHistory.pre.label and rememberHistory.post.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &rememberHistory.pre.label [ textbox for number of days ] &rememberHistory.post.label;
 -->
 <!ENTITY rememberHistory.pre.label   "Recorda el meu historial de navegació com a mínim durant">