updated suite a bit more
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 12 Oct 2010 13:10:36 +0200
changeset 312 d5eefdf7f1fa15686b354c998cbcf4789753ebe6
parent 311 77df1f4841d6e95a1afa57c62d5af3fe7523b895
child 313 ade00572d86d5fdbbf993165b718af208649fbe0
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
updated suite a bit more
suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
suite/chrome/common/feeds/subscribe.dtd
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/places/places.properties
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
@@ -1,25 +1,16 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE (places.library.title): use "Library", "Archive" or "Repository" -->
-<!ENTITY places.library.title "Biblioteca">
-<!ENTITY places.library.width "700">
-<!ENTITY places.library.height "500">
-<!ENTITY organize.label     "Organitza">
-<!ENTITY organize.accesskey  "O">
-<!ENTITY organize.tooltip   "Organitza les vostres adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarksManager.title     "Gestor d'adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarksManager.width     "700">
+<!ENTITY bookmarksManager.height    "500">
 
 <!ENTITY file.accesskey "F">
 <!ENTITY file.close.label "Tanca">
 <!ENTITY file.close.accesskey "c">
 <!ENTITY cmd.close.key "w">
-<!ENTITY edit.label "Edita">
-<!ENTITY edit.accesskey "E">
-<!ENTITY views.label "Visualitzacions">
-<!ENTITY views.accesskey "V">
-<!ENTITY views.tooltip         "Canvia la vostra visualització">
 <!ENTITY view.columns.label "Mostra les columnes">
 <!ENTITY view.columns.accesskey "s">
 <!ENTITY view.sort.label        "Ordena">
 <!ENTITY view.sort.accesskey      "O">
 <!ENTITY view.unsorted.label "Sense ordenar">
 <!ENTITY view.unsorted.accesskey "S">
 <!ENTITY view.sortAscending.label "Ordenació A > Z">
 <!ENTITY view.sortAscending.accesskey "A">
@@ -55,62 +46,55 @@
 <!ENTITY cmd.open_tab.label "Obre en una nova pestanya">
 <!ENTITY cmd.open_tab.accesskey "t">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label "Obre-ho tot en pestanyes">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "O">
 <!ENTITY cmd.properties.label "Propietats">
 <!ENTITY cmd.properties.accesskey "i">
 <!ENTITY cmd.sortby_name.label "Ordena per nom">
 <!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey "O">
-<!ENTITY cmd.context_sortby_name.accesskey "r">
 <!ENTITY cmd.new_bookmark.label "Afegeix una adreça d'interès…">
 <!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey "d">
 <!ENTITY cmd.new_folder.label "Crea una carpeta…">
 <!ENTITY cmd.new_folder.accesskey "e">
 <!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey "e">
 <!ENTITY cmd.new_separator.label "Afegeix un separador">
 <!ENTITY cmd.new_separator.accesskey "s">
 <!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label "Torna a carregar l'adreça d'interès activa">
 <!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey "R">
 <!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.label "Torna a carregar el títol actiu">
 <!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.accesskey "R">
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.label "Mou…">
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey "M">
-<!ENTITY col.name.label "Nom">
+
+<!ENTITY col.title.label "Nom">
 <!ENTITY col.tags.label "Etiquetes">
 <!ENTITY col.url.label "Ubicació">
 <!ENTITY col.lastvisit.label "Data de visita">
 <!ENTITY col.visitcount.label "Nombre de visites">
 <!ENTITY col.keyword.label "Paraula clau">
 <!ENTITY col.description.label "Descripció">
 <!ENTITY col.dateadded.label "Addició">
 <!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
 <!ENTITY search.label "Cerca:">
 <!ENTITY search.accesskey "r">
 <!ENTITY search.scopeFolder.label         "Carpeta seleccionada">
 <!ENTITY search.scopeFolder.accesskey       "p">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.label        "Adreces d'interès">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.accesskey      "A">
-<!ENTITY search.scopeDownloads.label        "Baixades">
-<!ENTITY search.scopeDownloads.accesskey      "d">
-<!ENTITY search.scopeHistory.label         "Historial">
-<!ENTITY search.scopeHistory.accesskey       "H">
 <!ENTITY saveSearch.label "Desa">
 <!ENTITY saveSearch.accesskey "s">
 
 <!ENTITY cmd.find.key "f">
 
-<!ENTITY maintenance.label  "Importació i còpia de seguretat">
-<!ENTITY maintenance.accesskey "I">
-<!ENTITY maintenance.tooltip  "Importa i fa una còpia de seguretat de les vostres adreces d'interès">
-
-<!ENTITY backCmd.label  "Enrere">
 <!ENTITY backButton.tooltip "Vés enrere">
 
-<!ENTITY forwardCmd.label  "Endavant">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Vés endavant">
 
 <!ENTITY detailsPane.more.label     "Més">
 <!ENTITY detailsPane.more.accesskey "M">
 <!ENTITY detailsPane.less.label     "Menys">
 <!ENTITY detailsPane.less.accesskey "y">
-<!ENTITY detailsPane.noPreviewAvailable.label     "Previsualització">
 <!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description     "Seleccioneu un element per a visualitzar-ne i editar-ne les propietats">
+
+<!ENTITY editBookmark.done.label "Fet">
+<!ENTITY editBookmark.cancel.label "Cancel·la">
+<!ENTITY editBookmark.removeBookmark.accessKey "R">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
@@ -1,11 +1,13 @@
 # context menu strings
 
-searchText=Cerca al Web «%S»
-searchText.accesskey=W
+# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearchText): %1$S is the search engine,
+# %2$S is the selection string.
+contextMenuSearchText=Cerca «%2$S» a %1$S
+contextMenuSearchText.accesskey=C
 
 blockImage=Bloca les imatges de %S
 blockImage.accesskey=B
 unblockImage=Desbloca les imatges de %S
 unblockImage.accesskey=b
 
 
--- a/suite/chrome/common/feeds/subscribe.dtd
+++ b/suite/chrome/common/feeds/subscribe.dtd
@@ -1,3 +1,4 @@
 <!ENTITY feedPage.title "Visualització del canal">
-<!ENTITY feedSubscribeNow "Subscriu-me">
+<!ENTITY feedSubscribeNow "Subscriu-m'hi">
 <!ENTITY feedMessenger "Notícies i blocs">
+<!ENTITY feedLiveBookmarks "Adreces d'interès actives">
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -25,16 +25,17 @@ xpinstallDisabledButton.accesskey=H
 # Geolocation UI
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation): 
 #If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
 geolocation.shareLocation=Comparteix la ubicació
 geolocation.shareLocation.accesskey=a
 geolocation.dontShareLocation=No la comparteixis
 geolocation.dontShareLocation.accesskey=o
 geolocation.siteWantsToKnow=El %S vol saber la vostre ubicació.
+geolocation.fileWantsToKnow=El fitxer %S vol saber la vostre ubicació.
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 geolocation.learnMore=Més informació…
 geolocation.remember=Recorda-ho per a aquest lloc
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Permet
 refreshBlocked.goButton.accesskey=P
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/places/places.properties
@@ -0,0 +1,74 @@
+
+load-js-data-url-error=Per motius de seguretat, el javascript o els urls de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
+noTitle=(cap títol)
+
+bookmarksMenuEmptyFolder=(Buit)
+
+bookmarksBackupTitle=Nom del fitxer de còpia de les adreces d'interès
+
+bookmarksRestoreAlertTitle=Reverteix les adreces d'interès
+bookmarksRestoreAlert=Es reemplaçarà tot el contingut actual de les vostres adreces d'interès amb la còpia de seguretat. N'esteu segur?
+bookmarksRestoreTitle=Seleccioneu una còpia de seguretat de les adreces d'interès
+bookmarksRestoreFilterName=JSON
+bookmarksRestoreFilterExtension=*.json
+bookmarksRestoreFormatError=No es pot interpretar el tipus de fitxer.
+bookmarksRestoreParseError=No s'ha pogut processar el fitxer de còpia de seguretat.
+
+bookmarksLivemarkLoading=S'està carregant l'adreça d'interès activa…
+bookmarksLivemarkFailed=No s'ha pogut carregar el canal de l'adreça d'interès activa.
+
+menuOpenLivemarkOrigin.label=Obre «%S»
+
+view.sortBy.title.label=Ordena per nom
+view.sortBy.title.accesskey=n
+view.sortBy.url.label=Ordena per ubicació
+view.sortBy.url.accesskey=u
+view.sortBy.date.label=Ordena per data de visita
+view.sortBy.date.accesskey=v
+view.sortBy.visitCount.label=Ordena per nombre de visites
+view.sortBy.visitCount.accesskey=b
+view.sortBy.keyword.label=Ordena per paraula clau
+view.sortBy.keyword.accesskey=l
+view.sortBy.description.label=Ordena per descripció
+view.sortBy.description.accesskey=d
+view.sortBy.dateAdded.label=Ordena per addició
+view.sortBy.dateAdded.accesskey=a
+view.sortBy.lastModified.label=Ordena per darrera modificació
+view.sortBy.lastModified.accesskey=m
+view.sortBy.tags.label=Ordena per etiquetes
+view.sortBy.tags.accesskey=t
+
+searchBookmarks=Cerca les adreces d'interès
+searchCurrentDefault=Cerca a «%S»
+findInPrefix=Cerca a «%S»…
+
+tabs.openWarningTitle=Confirmació d'obertura
+tabs.openWarningMultipleBranded=Ara obrireu %S pestanyes. Això podria alentir el %S mentre es carreguen les pàgines. Esteu segur que voleu continuar?
+tabs.openButtonMultiple=Obre les pestanyes
+tabs.openWarningPromptMeBranded=Avisa'm quan en obrir moltes pestanyes es pugui alentir el %S
+
+SelectImport=Importa el fitxer de les adreces d'interès
+EnterExport=Exporta el fitxer de les adreces d'interès
+
+saveSearch.title=Desa la cerca
+saveSearch.inputLabel=Nom:
+saveSearch.inputDefaultText=Nova cerca
+
+detailsPane.noItems=Cap element
+detailsPane.oneItem=Un element
+detailsPane.multipleItems=%S elements
+
+mostVisitedTitle=Més visitades
+recentlyBookmarkedTitle=Afegides més recentment
+recentTagsTitle=Etiquetes recents
+
+OrganizerQueryHistory=Historial
+OrganizerQueryAllBookmarks=Totes les adreces d'interès
+OrganizerQueryTags=Etiquetes
+
+# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
+# %S will be replaced with the application name.
+lockPrompt.title=Error de l'inici del navegador
+lockPrompt.text=Les adreces d'interès i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del %S l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
+lockPromptInfoButton.label=Més informació
+lockPromptInfoButton.accessKey=M