mail, calendar and suite catalan update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Fri, 23 Jan 2009 17:40:34 +0100
changeset 108 d53dc8eb9fe95af43a8458b5bfa31735f741a851
parent 107 8a971d18cb854cb5732707acab3edfe63ad2fb3b
child 109 fb4d265cb4d5134a046fcc4389f084b086f08656
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
mail, calendar and suite catalan update
calendar/updater/updater.ini
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
--- a/calendar/updater/updater.ini
+++ b/calendar/updater/updater.ini
@@ -1,4 +1,5 @@
 ; This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
 Title=Actualització del programari
-Info=S'estan instal·lant les actualitzacions i s'iniciarà en breus moments.
+InfoText=El %MOZ_APP_DISPLAYNAME% està instal·lant les actualitzacions i s'iniciarà en breus moments.
+
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -103,14 +103,15 @@
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Felicitats!">
 <!ENTITY completionText.label "Si us plau, comproveu que la informació de sota és correcta.">
 <!ENTITY serverTypePrefix.label "Tipus del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY serverNamePrefix.label "Nom del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Nom del servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nom del servidor de grups de discussió (NNTP):">
 <!ENTITY downloadOnLogin.label "Baixa els missatges ara">
+<!ENTITY downloadOnLogin.accesskey "B">
 <!ENTITY deferStorageDesc.label "Desmarqueu aquest quadre de verificació per a emmagatzemar el correu d'aquest compte a la pròpia carpeta. Això farà que aquest compte aparegui com un compte de nivell superior. D'altra manera, formarà part del compte Carpetes locals.">
 <!ENTITY deferStorage.label "Utilitza la safata d'entrada global (emmagatzema el correu a les carpetes locals)">
 <!ENTITY deferStorage.accesskey "g">
 <!ENTITY clickFinish.label "Feu un clic a Finalitza per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Feu un clic a Fet per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
 
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -43,39 +43,48 @@ LOCALIZATION NOTE : 'Communicator 4.x' i
 Netscape Communicator, Please translate using the brandname in respective 
 languages for Netscape Communicator 4 releases.
 LOCALIZATION NOTE : Do not translate any of the occurances of the word 
 "&brandShortName;" below.
 -->
 
 <!ENTITY importDialog.windowTitle "Importa">
 <!ENTITY importDialog.allTitle  "Importa-ho tot">
-<!ENTITY importDialog.mailTitle "Correu">
-<!ENTITY importDialog.addressbookTitle "Llibretes d'adreces">
-<!ENTITY importDialog.settingsTitle "Paràmetres">
-<!ENTITY importDialog.filtersTitle "Filtres">
+<!ENTITY importAll.accesskey   "t">
+<!ENTITY importMail.label     "Correu">
+<!ENTITY importMail.accesskey   "C">
+<!ENTITY importAddressbook.label "Llibretes d'adreces">
+<!ENTITY importAddressbook.accesskey "a">
+<!ENTITY importSettings.label   "Paràmetres">
+<!ENTITY importSettings.accesskey "P">
+<!ENTITY importFilters.label   "Filtres">
+<!ENTITY importFilters.accesskey "F">
 
 <!ENTITY window.width      "45em">
 <!ENTITY window.macWidth     "50em">
 
 <!ENTITY importTitle.label " Assistent d'importació de correu del &brandShortName;">
 <!ENTITY importShortDesc.label "Importa el correu i les llibretes d'adreces d'altres programes">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Amb aquest assistent podreu importar missatges de correu, entrades de llibreta d'adreces i/o preferències d'altres programes de correu i formats habituals de llibretes d'adreces cap a la Missatgeria del &brandShortName;.">
 <!ENTITY importDescription2.label "Una vegada s'hagin importat, hi podreu accedir des de la Missatgeria i/o la llibreta d'adreces del &brandShortName;">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Seleccioneu el tipus de fitxer que voldríeu importar:">
+<!ENTITY selectDescription.accesskey "S">
 
 <!ENTITY back.label "&lt; Enrere">
 <!ENTITY forward.label "Endavant &gt;">
 <!ENTITY finish.label "Finalitza">
 <!ENTITY cancel.label "Canceŀla">
 
 <!ENTITY select.label "Seleccioneu el tipus de material a importar:">
 
 <!ENTITY title.label "Títol">
 <!ENTITY processing.label "S'està important…">
 
 <!ENTITY FieldDiscInputText1.label "El Netscape Communicator 4.x té una adreça de correu per a cada targeta, mentre que el &brandShortName; en té dues (Particular i Feina).">
 <!ENTITY FieldDiscInputText2.label "Seleccioneu la categoria on voleu emmagatzemar les adreces de correu importades:">
 <!ENTITY FieldDiscWarning.label "Aquesta categoria s'utilitzarà per a totes les entrades de la llibreta d'adreces seleccionada:">
-<!ENTITY importDialog.homeTitle "Particular">
-<!ENTITY importDialog.workTitle "Feina">
+<!ENTITY importHome.label    "Particular">
+<!ENTITY importHome.accesskey  "P">
+<!ENTITY importWork.label    "Feina">
+<!ENTITY importWork.accesskey  "F">
+
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
@@ -2,10 +2,9 @@
 <!ENTITY pref.applications.title    "Aplicacions ajudants">
 
 <!ENTITY typeColumn.label    "Tipus de contingut">
 <!ENTITY typeColumn.accesskey  "T">
 
 <!ENTITY actionColumn2.label   "Acció">
 <!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
 
-<!ENTITY filter.label      "Cerca:">
-<!ENTITY filter.accesskey    "c">
+<!ENTITY search.emptytext    "Cerca tipus i accions">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -28,8 +28,10 @@
 <!ENTITY httpnetworking.label "Xarxa HTTP">
 <!ENTITY smart.label "Instaŀlació de programari">
 <!ENTITY download.label "Baixades">
 <!ENTITY keynav.label "Navegació amb teclat">
 <!ENTITY search.label "Cerca a Internet">
 <!ENTITY policies.label "Polítiques de seguretat">
 <!ENTITY mousewheel.label "Rodeta del ratolí">
 <!ENTITY scriptsAndWindows.label "Scripts i connectors">
+
+<!ENTITY focusSearch.key "f">
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -8,16 +8,17 @@
 <!ENTITY editorCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY editorCmd.commandkey "4">
 
 <!ENTITY javaConsoleCmd.label "Consola de Java">
 <!ENTITY javaConsoleCmd.accesskey "j">
 
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Consola d'errors">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey				"j">
 
 <!ENTITY taskNavigator.tooltip "Navegador">
 <!ENTITY taskComposer.tooltip "Redactor">
 
 <!ENTITY webDevelopment.label "Desenvolupament web">
 <!ENTITY webDevelopment.accesskey "W">
 
 <!ENTITY windowMenu.label "Finestra">
--- a/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
@@ -42,41 +42,49 @@
 LOCALIZATION NOTE : 'Communicator 4.x' is the used for previous versions of 
 Netscape Communicator, Please translate using the brandname in respective 
 languages for Netscape Communicator 4 releases.
 LOCALIZATION NOTE : Do not translate any of the occurances of the word 
 "&brandShortName;" below.
 -->
 
 <!ENTITY importDialog.windowTitle "Importa">
-<!ENTITY importDialog.allTitle  "Importa-ho tot">
-<!ENTITY importDialog.mailTitle "Correu">
-<!ENTITY importDialog.addressbookTitle "Llibretes d'adreces">
-<!ENTITY importDialog.settingsTitle "Paràmetres">
-
-<!ENTITY importDialog.filtersTitle "Filtres">
+<!ENTITY importAll.label  "Importa-ho tot">
+<!ENTITY importAll.accesskey   "t">
+<!ENTITY importMail.label     "Correu">
+<!ENTITY importMail.accesskey   "C">
+<!ENTITY importAddressbook.label "Llibretes d'adreces">
+<!ENTITY importAddressbook.accesskey "a">
+<!ENTITY importSettings.label   "Paràmetres">
+<!ENTITY importSettings.accesskey "P">
+<!ENTITY importFilters.label   "Filtres">
+<!ENTITY importFilters.accesskey "F">
 
 <!ENTITY window.width      "45em">
 <!ENTITY window.macWidth     "50em">
 
 <!ENTITY importTitle.label " Assistent d'importació de correu del &brandShortName;">
 <!ENTITY importShortDesc.label "Importa el correu i les llibretes d'adreces d'altres programes">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Amb aquest assistent podreu importar missatges de correu, entrades de llibreta d'adreces i/o preferències d'altres programes de correu i formats habituals de llibretes d'adreces cap a la Missatgeria del &brandShortName;.">
 <!ENTITY importDescription2.label "Una vegada s'hagin importat, hi podreu accedir des de la Missatgeria i/o la llibreta d'adreces del &brandShortName;">
 
-<!ENTITY selectDescription.label "Si us plau, seleccioneu el programa d'on voleu importar:">
+<!ENTITY selectDescription.label "Seleccioneu el tipus de fitxer que voldríeu importar:">
+<!ENTITY selectDescription.accesskey "S">
 
 <!ENTITY back.label "&lt; Enrere">
 <!ENTITY forward.label "Endavant &gt;">
 <!ENTITY finish.label "Finalitza">
-<!ENTITY cancel.label "Cancel·la">
+<!ENTITY cancel.label "Canceŀla">
 
 <!ENTITY select.label "Seleccioneu el tipus de material a importar:">
 
 <!ENTITY title.label "Títol">
-<!ENTITY processing.label "S'està important...">
+<!ENTITY processing.label "S'està important…">
 
 <!ENTITY FieldDiscInputText1.label "El Netscape Communicator 4.x té una adreça de correu per a cada targeta, mentre que el &brandShortName; en té dues (Particular i Feina).">
 <!ENTITY FieldDiscInputText2.label "Seleccioneu la categoria on voleu emmagatzemar les adreces de correu importades:">
 <!ENTITY FieldDiscWarning.label "Aquesta categoria s'utilitzarà per a totes les entrades de la llibreta d'adreces seleccionada:">
-<!ENTITY importDialog.homeTitle "Particular">
-<!ENTITY importDialog.workTitle "Feina">
+<!ENTITY importHome.label    "Particular">
+<!ENTITY importHome.accesskey  "P">
+<!ENTITY importWork.label    "Feina">
+<!ENTITY importWork.accesskey  "F">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -254,18 +254,20 @@
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Endavant">
+<!ENTITY goForwardCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Enrere">
+<!ENTITY goBackCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.label "Missatge senyalat">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Pàgina d'inici de la Missatgeria">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY msgMenu.label "Missatge">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Missatge nou">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -54,18 +54,21 @@
 <!ENTITY dateField.label "Data:">
 <!ENTITY userAgentField.label "Agent d'usuari:">
 <!ENTITY referencesField.label "Referències: ">
 <!ENTITY messageIdField.label "Identificador del missatge: ">
 <!ENTITY inReplyToField.label "En resposta a: ">
 <!ENTITY originalWebsite.label "Lloc web:">
 
 <!ENTITY editMessage.label "Edita l'esborrany">
+<!ENTITY editMessage.accesskey       "E">
+
 
 <!ENTITY attachmentsTree.label "Adjuncions:">
+<!ENTITY attachmentsTree.accesskey     "A">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Obre">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY viewAttachmentCmd.label      "Visualitza el codi font">
 <!ENTITY viewAttachmentCmd.accesskey    "V">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.label  "Separa…"> 
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.accesskey   "S">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -103,14 +103,15 @@
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Felicitats!">
 <!ENTITY completionText.label "Si us plau, comproveu que la informació de sota és correcta.">
 <!ENTITY serverTypePrefix.label "Tipus del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY serverNamePrefix.label "Nom del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Nom del servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nom del servidor de grups de discussió (NNTP):">
 <!ENTITY downloadOnLogin.label "Baixa els missatges ara">
+<!ENTITY downloadOnLogin.accesskey "B">
 <!ENTITY deferStorageDesc.label "Marqueu aquesta casella de selecció per a emmagatzemar el correu d'aquest compte en la safata d'entrada global de les carpetes locals. Altrament, el compte apareixerà com un de nivell superior i el seu correu s'emmagatzemarà en el seu propi directori.">
 <!ENTITY deferStorage.label "Utilitza la safata d'entrada global (emmagatzema el correu a les carpetes locals)">
 <!ENTITY deferStorage.accesskey "g">
 
 <!ENTITY clickFinish.label "Feu un clic a Finalitza per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Feu un clic a Fet per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">