more changes
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 10 Jul 2010 23:24:39 -0700
changeset 217 d52059f4221fc1ba7319532e7b3e090f36e0eac0
parent 216 d172c671509171bb33cd0ac8653a30b13f0f489c
child 218 c2385d6cd474dd8ce1369f91dc2c91adefe7da5b
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
more changes
browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/actions.dtd
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.dtd
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/incompatible.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-<!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Informació per a la resolució d'errors">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
-<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle "
- Aquesta pàgina conté informació que pot ser útil quan proveu 
- de resoldre un problema. Si cerqueu respostes per a preguntes habituals
- sobre el &brandShortName;, consulteu el nostre <a id='supportLink'>lloc web d'assistència</a>.
-">
-
-<!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Extensions">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionName "Nom">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Habilitada">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Versió">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
-
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Paràmetres bàsics de l'aplicació">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Nom">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Versió">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Directori dels perfils">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Connectors instal·lats">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Configuració de la versió">
-
-<!ENTITY aboutSupport.show.label "Obre la carpeta on es troba">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred "Finder" terminology on Mac. -->
-<!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Mostra'l en el Finder">
-
-
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Preferències modificades">
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Nom">
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Valor">
-
-<!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Historial d'instal·lació">
-<!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Historial d'actualització">
-
-<!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Copia-ho tot al porta-retalls">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -0,0 +1,36 @@
+<!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Informació per a la resolució de problemes">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
+<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle "
+ Aquesta pàgina conté informació tècnica que pot ser útil quan proveu de resoldre un problema. Si cerqueu respostes per a preguntes freqüents
+ del &brandShortName;, visiteu el nostre <a id='supportLink'>lloc web d'assistència</a>.
+">
+
+<!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Extensions">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionName "Nom">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Habilitada">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Versió">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
+
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Paràmetres bàsics de l'aplicació">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Nom">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Versió">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Directori del perfil">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Connectors instal·lats">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Configuració de la versió">
+
+<!ENTITY aboutSupport.show.label "Obre la carpeta on es troba">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
+variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
+"Finder" terminology on Mac. -->
+<!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Mostra-ho en el Finder">
+
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Preferències modificades">
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Nom">
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Valor">
+
+<!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Historial d'instal·lació">
+<!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Historial d'actualització">
+
+<!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Copia-ho tot al portaretalls">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/actions.dtd
@@ -0,0 +1,1 @@
+<!ENTITY action.switchToTab.label "Canvia a pestanya">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.dtd
@@ -0,0 +1,64 @@
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+  -
+  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+  - the License. You may obtain a copy of the License at
+  - http://www.mozilla.org/MPL/
+  -
+  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+  - for the specific language governing rights and limitations under the
+  - License.
+  -
+  - The Original Code is DevTools Code
+  -
+  - The Initial Developer of the Original Code is
+  - Mozilla Foundation
+  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2010
+  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
+  -
+  - Contributor(s):
+  -  David Dahl <ddahl@mozilla.com> 
+  -
+  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
+  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+  -
+  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
+<!ENTITY hud.title "Heads Up Display">
+
+<!ENTITY errFile.label  "Fitxer font:">
+<!ENTITY errLine.label  "Línia:">
+<!ENTITY errColumn.label "Columna:">
+
+<!ENTITY all.label     "Tot">
+<!ENTITY all.accesskey   "T">
+<!ENTITY errors.label    "Errors">
+<!ENTITY errors.accesskey  "E">
+<!ENTITY warnings.label   "Avisos">
+<!ENTITY warnings.accesskey "s">
+<!ENTITY messages.label   "Missatges">
+<!ENTITY messages.accesskey "M">
+<!ENTITY clear.label    "Neteja">
+<!ENTITY clear.accesskey  "j">
+<!ENTITY codeEval.label   "Codi:">
+<!ENTITY codeEval.accesskey "o">
+<!ENTITY evaluate.label   "Avalua">
+<!ENTITY evaluate.accesskey "v">
+
+<!ENTITY copyCmd.label    "Copia"> 
+<!ENTITY copyCmd.accesskey  "C"> 
+<!ENTITY copyCmd.commandkey "C"> 
+<!ENTITY closeCmd.commandkey "w"> 
+<!ENTITY focus1.commandkey  "l"> 
+<!ENTITY focus2.commandkey  "d"> 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -0,0 +1,37 @@
+typeError=Error: 
+typeWarning=Avís: 
+typeNetwork=Xarxa: 
+typeException=Excepció: 
+typeCssParser=Analitzador CSS: 
+typeStrict=Avís estricte: 
+msgCategory=Categoria: 
+errFile=Fitxer font: %S
+errLine=Línia: %S
+errLineCol=Línia: %S, Columna: %S
+errCode=Codi font:
+hudTitle=Heads Up Display
+jsWorkspaceTitle=Espai de treball JS
+btnHide=Amaga
+btnPrefs=Preferències
+btnMutation=Mutació del DOM
+tipMutation=Commuta el registre d'esdeveniments de mutació del DOM
+btnNetwork=Xarxa
+tipNetwork=Commuta el registre d'esdeveniments de la xarxa
+btnCSSParser=Avisos CSS
+tipCSSParser=Commuta el registre d'avisos CSS
+btnException=Excepcions
+tipException=Commuta el registre d'excepcions
+btnError=Error
+tipError=Commuta el registre de console.error
+btnInfo=Info
+tipInfo=Commuta el registre de console.info
+btnWarn=Avisos
+tipWarn=Commuta el registre de console.warn
+btnLog=Registre
+tipLog=Commuta el registre de console.log
+btnGlobal=Missatges globals
+tipGlobal=Commuta el registre dels missatges globals
+localConsole=Consola local
+btnClear=Neteja la consola
+tipClear=Neteja la sortida de la consola
+stringFilterClear=Neteja el filtre
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/incompatible.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-
-<!ENTITY incompatible.title    "Elements incompatibles">
-<!ENTITY incompatible.intro    "Els elements següents no són compatibles amb aquesta actualització del &brandShortName; i
-                   s'inhabilitaran quan s'instaŀli:">
-<!ENTITY incompatible.update    "El &brandShortName; comprovarà periòdicament si hi ha actualitzacions en el cas que
-                   aparegui una versió compatible.">
-<!ENTITY incompatible.suffix    "Les actualitzacions del &brandShortName; contenen millores importants de seguretat. Per a la vostra
-				   seguretat, és molt recomanable que actualitzeu el &brandShortName;, fins i tot si algunes de les vostres extensions
-                   i temes es tornen incompatibles, per a assegurar-vos la màxima protecció quan navegueu.">
-                   
-<!ENTITY closebutton.label     "Tanca">
-                   
-                   
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -1,13 +1,10 @@
 <!ENTITY updateWizard.title       "Actualització de programari">
 
-<!ENTITY window.width          "42em">
-<!ENTITY window.macWidth         "45em">
-
 <!ENTITY checking.title         "Comprovació d'actualitzacions">
 <!ENTITY updateCheck.label        "S'estan cercant versions més noves del &brandShortName;…">
 
 <!ENTITY pluginupdatesfound.title    "Cerca actualitzacions dels connectors">
 <!ENTITY pluginupdatesfound.label    "S'han trobat noves versions d'un o més dels vostres connectors.">
 <!ENTITY pluginupdateslink.label     "Consulteu com actualitzar els vostres connectors.">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "No s'ha trobat cap actualització">
@@ -34,17 +31,17 @@
 <!ENTITY license.instructionText     "Si us plau, llegiu l'acord de llicència següent. Utilitzeu la barra de desplaçament per a visualitzar la resta de l'acord.">
 <!ENTITY license.accept         "Accepto els termes de l'acord de llicència">
 <!ENTITY license.accept.accesskey    "c">
 <!ENTITY license.decline         "No accepto els termes de l'acord de llicència">
 <!ENTITY license.decline.accesskey    "N">
 
 <!ENTITY incompatibleList.title     "S'han trobat complements incompatibles">
 
-<!ENTITY downloading.title        "S'està baixant l'actualització">
+<!ENTITY downloadPage.title       "S'està baixant el &brandShortName;">
 <!ENTITY downloading.intro        "S'està baixant l'actualització…">
 <!ENTITY connecting.label        "S'està connectant al servidor d'actualitzacions…">
 <!ENTITY verificationFailedText.label  "El &brandShortName; no ha pogut verificar la integritat 
                      de l'actualització incremental que ha baixat, per això, ara està baixant-se el paquet d'actualització complet.">
 <!ENTITY viewDetails.tooltip       "Consulteu els detalls de l'actualització">
 
 <!ENTITY details.link          "Detalls">
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -1,23 +1,36 @@
 updateName=%S %S
 updateFullName=%S (%S)
 updateType_major=Nova versió
 updateType_minor=Actualització de seguretat
 
-intro_major_app_and_version=Voleu actualitzar-vos al %S %S ara?
+intro_major=Voleu actualitzar-vos al %1$S %2$S ara?
+intro_minor=Hi ha una actualització de seguretat i d'estabilitat disponible per al %1$S:
+
+# LOCALIZATION NOTE:
+# %1$S is the add-on name
+# Example: My Addon
+# %2$S is the add-on version.
+# Example: 2.1.5
+addonLabel=%1$S %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE: When present
+# %1$S is the brandShortName. Ex: MyApplication
+# %2$S is the update version - provided by the update xml. Ex: version 10.0.5
+# %3$S is the build identifier - provided by the update xml. Ex: 20081022033543
+updateNightlyName=%1$S %2$S %3$S — versió nocturna
 
 # LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
 # and the 3rd %S is brandShortName. where update version from the update xml
-incompatibleAddons_major=Alguns dels vostres complements no funcionaran amb el %S %S, i s'inhabilitaran. Tan aviat com es facin compatibles, el %S actualitzarà i tornarà a habilitar els complements:
+incompatAddons_major=Alguns dels vostres complements no funcionaran amb el %1$S %2$S, i s'inhabilitaran. Tan aviat com es facin compatibles, el %1$S actualitzarà i tornarà a habilitar els complements:
 
 verificationError=El %S no ha pogut confirmar la integritat del paquet d'actualització.
 
-incompatibleAddons_minor=Alguns dels vostres complements no funcionaran amb l'actualització, i cal inhabilitar-los. Tan aviat com es facin compatibles, el %S actualitzarà i tornarà a habilitar els complements:
-intro_minor_app=Està disponible una actualització de seguretat i estabilitat per al %S:
+incompatAddons_minor=Alguns dels vostres complements no funcionaran amb l'actualització, i cal inhabilitar-los. Tan aviat com es facin compatibles, el %1$S actualitzarà i tornarà a habilitar els complements:
 
 errorsPageHeader=L'actualització ha fallat
 licenseContentNotFound=No s'ha pogut trobar el fitxer de llicència d'aquesta versió. Visiteu la pàgina d'inici del %S per a més informació.
 updateMoreInfoContentNotFound=No s'han pogut trobar detalls addicionals d'aquesta versió. Visiteu la pàgina d'inici del %S per a més informació.
 licenseContentDownloading=S'està obtenint la llicència de %S %S…
 updateMoreInfoContentDownloading=S'estan obtenint més detalls de %S %S…
 resumePausedAfterCloseTitle=Actualització de programari
 resumePausedAfterCloseMsg=Heu posat en pausa la baixada de l'actualització. Voleu baixar-la en segon pla mentre continueu fent servir el %S?
@@ -49,19 +62,19 @@ statusFailed=La instaŀlació ha fallat
 pauseButtonPause=Pausa
 pauseButtonResume=Reprèn
 hideButton=Amaga
 hideButton.accesskey=g
 
 updatesfound_minor.title=Actualització disponible
 updatesfound_major.title=Nova versió disponible
 
-pausedStatus=Ja s'han baixat %S
-downloadingPrefix=S'està baixant %S…
-pausedName=La baixada de %S està en pausa
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the amount downloaded so far
+# example: Paused — 879 KB of 2.1 MB
+downloadPausedStatus=En pausa — %S
 
 check_error-200=AUS: El fitxer XML d'actualització està malmès (200)
 check_error-403=AUS: Accés denegat (403)
 check_error-404=AUS: No s'ha trobat el fitxer XML d'actualització (404)
 check_error-500=AUS: Error de servidor intern (500)
 check_error-2152398878=AUS: No s'ha trobat el servidor d'actualització (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
 check_error-2152398890=No s'ha trobat el servidor intermediari (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
 # NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
@@ -54,8 +54,10 @@
 
 <!ENTITY   filter.label          "Cerca:">
 <!ENTITY   filter.accesskey        "r">
 
 <!ENTITY   windowClose.key         "w">
 <!ENTITY   focusSearch1.key        "f">
 <!ENTITY   focusSearch2.key        "k">
 
+<!ENTITY   copyPasswordCmd.label      "Copia la contrasenya">
+<!ENTITY   copyPasswordCmd.accesskey    "C">