change unicode in calendar
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 25 Sep 2008 00:30:25 +0200
changeset 17 d3b1ce94c774859306773e1b540c79c3e8de2253
parent 16 624cb98f1697f3a976c1437d211c03fd6bc1075c
child 18 40c4c1a0d222f865ec2e42509a15174d5bd7a9cf
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
change unicode in calendar
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -93,18 +93,18 @@ eventDescription=Descripció:
 
 unableToRead=No s'ha pogut llegir del fitxer: 
 unableToWrite=No s'ha pogut escriure al fitxer:
 defaultFileName=MozillaCalCites
 HTMLTitle=Calendari del Mozilla
 timezoneError=S'ha trobat un fus horari desconegut i indefinit mentre es llegia %1$S.
 duplicateError= S'ha(n) ignorat %1$S element(s) perquè existeixen tant al calendari de destinació com a %2$S.
 unableToCreateProvider=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per a utilitzar-lo. No estarà disponible.
-unknownTimezonesError=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per a utilitzar-lo. El calendari fa referència a zones horàries desconegudes. Cal que intal·leu l'últim calendar-timezones.xpi.
-missingCalendarTimezonesError=No s'han trobat zones horàries. Cal que intal·leu calendar-timezones.xpi.
+unknownTimezonesError=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per a utilitzar-lo. El calendari fa referència a zones horàries desconegudes. Cal que intaŀleu l'últim calendar-timezones.xpi.
+missingCalendarTimezonesError=No s'han trobat zones horàries. Cal que intaŀleu calendar-timezones.xpi.
 
 unsubscribeCalendarTitle=Abandona la subscripció del calendari
 unsubscribeCalendarMessage=Esteu segur que voleu abandonar la subscripció del calendari «%1$S»?
 
 WeekTitle=setmana %1$S
 # Used to format the Multiweek's labels, ie Weeks 2 - 7
 WeeksTitle=setm. %1$S-%2$S
 None=Cap
@@ -239,18 +239,18 @@ SkippingLocaleTimezone=Sense tenir en compte el fus horari de la configuració '%1$S'.
 # Testing note: "No match" timezones include Bucharest on W2k.
 # Brazil timezones may be "No match" (change every year, so often out of date,
 # and changes are often more than a week different).
 warningUsingFloatingTZNoMatch=Avís: s'està utilitzant un fus horari desconegut.\nNo hi ha informació sobre el fus horari del vostre sistema operatiu.
 
 # "Warning: Using guessed timezone
 #  America/New York (UTC-0500/-0400).
 #  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
-# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match..."
-# This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
+# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match…"
+# This ZoneInfo timezone was chosen based on … "
 WarningUsingGuessedTZ=Avís: s'ha deduït que el vostre fus horari és \n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S
 
 # Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k. 
 TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Aquest fus horari pràcticament correspon amb la del vostre sistema operatiu.\nPer això, el proper canvi d'horari estiu/hivern pot variar una setmana\nrespecte a la transició del vostre sistema operatiu.\nPer tant es poden produir discrepàncies en les dades, per exemple\nuna data d'inici diferent, una regla que canvia,\no una aproximació incorrecta a una regla d'un calendari no-Gregorià.
 
 TZSeemsToMatchOS=Aquest fus horari sembla que correspon al del vostre sistema operatiu aquest any.
 
 TZFromOS=Aquest fus horari ha estat seleccionat a partir de l'identificador del fus horari\ndel sistema operatiu "%1$S".
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -50,27 +50,27 @@
 <!ENTITY calendar.new.server.label       "Nou calendari…">
 <!ENTITY calendar.new.server.key        "L">
 <!ENTITY calendar.new.server.accesskey     "d">
 
 <!ENTITY calendar.open.file.label        "Obre un fitxer de calendari…">
 <!ENTITY calendar.open.file.key         "O">
 <!ENTITY calendar.open.file.accesskey      "O">
 
-<!ENTITY event.edit.event            "Edita la selecció...">
+<!ENTITY event.edit.event            "Edita la selecció…">
 <!ENTITY event.edit.event.key          "E">
 <!ENTITY event.edit.event.accesskey       "E">
 
 <!ENTITY event.delete.event           "Suprimeix les cites seleccionades">
 <!ENTITY event.delete.event.accesskey      "s">
 
 <!ENTITY event.delete.tasks           "Suprimeix les tasques seleccionades">
 <!ENTITY event.delete.tasks.accesskey      "p">
 
-<!ENTITY calendar.print.label          "Imprimeix...">
+<!ENTITY calendar.print.label          "Imprimeix…">
 <!ENTITY calendar.print.key           "P">
 <!ENTITY calendar.print.accesskey        "p">
 
 <!ENTITY calendar.pagesetup.label        "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY calendar.pagesetup.accesskey      "u">
 
 <!ENTITY calendar.import.label         "Importa…">
 <!ENTITY calendar.import.key          "I">
@@ -83,17 +83,17 @@
 
 <!ENTITY calendar.subscribe.label        "Subscriu a un calendari remot…">
 <!ENTITY calendar.subscribe.accesskey      "r">
 
 <!ENTITY calendar.reloadserver.label      "Actualitza els calendaris remots">
 <!ENTITY calendar.reloadserver.key       "R">
 <!ENTITY calendar.reloadserver.accesskey    "z">
 
-<!ENTITY calendar.publish.label         "Publica...">
+<!ENTITY calendar.publish.label         "Publica…">
 <!ENTITY calendar.publish.accesskey       "b">
 <!ENTITY calendar.publish.calendar.label    "Publica el calendari…">
 <!ENTITY calendar.publish.calendar.accesskey  "b">
 <!ENTITY calendar.publish.selection.label    "Publica la selecció…">
 <!ENTITY calendar.publish.selection.accesskey  "l">
 
 <!ENTITY calendar.quit.label          "Surt">
 <!ENTITY calendar.quit.accesskey        "u">
@@ -133,17 +133,17 @@
 <!ENTITY calendar.toolbar.label         "Barra del calendari">
 <!ENTITY calendar.toolbar.accesskey       "c">
 <!ENTITY task.toolbar.label           "Barra de les tasques">
 <!ENTITY task.toolbar.accesskey         "t">
 
 <!ENTITY mode.toolbar.label           "Mode de la barra d'eines">
 <!ENTITY mode.toolbar.accesskey         "M">
 
-<!ENTITY calendar.menu.customize.label     "Personalitza...">
+<!ENTITY calendar.menu.customize.label     "Personalitza…">
 <!ENTITY calendar.menu.customize.accesskey   "z">
 
 <!ENTITY showStatusBarCmd.label         "Barra d'estat">
 <!ENTITY showStatusBarCmd.accesskey       "B">
 
 <!ENTITY showTaskBoxCmd.label          "Llista de tasques">
 <!ENTITY showTaskBoxCmd.accesskey        "L">
 
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -51,17 +51,17 @@ imipHtml.when=Quan:
 imipHtml.organizer=Organitzador:
 imipHtml.description=Descripció:
 imipHtml.comment=Comentari:
 
 imipAddToCalendar.label=Afegeix al calendari
 imipAddedItemToCal=S'ha afegit la cita al calendari
 imipCanceledItem=La cita s'ha suprimit
 imipUpdatedItem=La cita s'ha modificat
-imipBarCancelText=Aquest missatge conté una cancel·lació d'una cita.
+imipBarCancelText=Aquest missatge conté una canceŀlació d'una cita.
 imipBarRequestText=Aquest missatge conté una invitació a una cita.
 imipBarUpdateText=Aquest missatge conté un canvi d'una cita ja existent.
 imipBarAlreadyAddedText=Aquest missatge conté una invitació a una cita que ja havia estat afegida al vostre calendari.
 imipBarReplyText=Aquest missatge conté una resposta a una invitació.
 imipBarUnsupportedText=Aquest missatge conté una cita que aquesta versió del Lightning no ha pogut processar.
 imipAcceptInvitation.label=Accepta
 imipCancelInvitation.label=Suprimeix
 imipDeclineInvitation.label=Refusa
@@ -72,10 +72,10 @@ imipSendMail=Voleu enviar ara una notificació per correu electrònic?
 imipSendMailOutlook2000CompatMode=És compatible amb l'Outlook 2000 i l'Outlook 2002.
 imipNoIdentity=Cap
 
 itipReplySubject=Resposta d'una invitació a una cita: %1$S
 itipReplyBodyAccept=%1$S ha acceptat la vostra invitació a una cita.
 itipReplyBodyDecline=%1$S ha refusat la vostra invitació a una cita.
 itipRequestSubject=Invitació a una cita: %1$S
 itipRequestBody=%1$S us ha invitat a %2$S
-itipCancelSubject=Cita cancel·lada: %1$S
-itipCancelBody=En/na %1$S ha cancel·lat aquesta cita: « %2$S »
+itipCancelSubject=Cita canceŀlada: %1$S
+itipCancelBody=En/na %1$S ha canceŀlat aquesta cita: « %2$S »
--- a/calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.dtd
@@ -199,32 +199,32 @@
 <!ENTITY event.reminder.45minutes.before.label      "45 minuts abans" >
 <!ENTITY event.reminder.1hour.before.label        "1 hora abans" >
 <!ENTITY event.reminder.2hours.before.label        "2 hores abans" >
 <!ENTITY event.reminder.5hours.before.label        "5 hores abans" >
 <!ENTITY event.reminder.15hours.before.label       "15 hores abans" >
 <!ENTITY event.reminder.1day.before.label         "1 dia abans" >
 <!ENTITY event.reminder.2days.before.label        "2 dies abans" >
 <!ENTITY event.reminder.1week.before.label        "1 setmana abans" >
-<!ENTITY event.reminder.custom.label           "Personalitzat..." >
+<!ENTITY event.reminder.custom.label           "Personalitzat…" >
 
 <!ENTITY event.reminder.multiple.label          "Recordatoris múltiples…" >
 
 <!-- Recurrence dialog -->
 
 <!ENTITY recurrence.title.label             "Edita la repetició">
 
 <!ENTITY event.repeat.does.not.repeat.label       "No es repeteix">
 <!ENTITY event.repeat.daily.label            "Diàriament">
 <!ENTITY event.repeat.weekly.label           "Setmanalment">
 <!ENTITY event.repeat.every.weekday.label        "Cada dia de la setmana">
 <!ENTITY event.repeat.bi.weekly.label          "Cada dues setmanes">
 <!ENTITY event.repeat.monthly.label           "Mensualment">
 <!ENTITY event.repeat.yearly.label           "Anualment">
-<!ENTITY event.repeat.custom.label           "Personalitzat...">
+<!ENTITY event.repeat.custom.label           "Personalitzat…">
 
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.label         "Patró de repetició">
 <!ENTITY event.recurrence.occurs.label         "Es repeteix" >
 <!ENTITY event.recurrence.day.label           "diàriament" >
 <!ENTITY event.recurrence.week.label          "setmanalment" >
 <!ENTITY event.recurrence.month.label          "mensualment" >
 <!ENTITY event.recurrence.year.label          "anualment" >