More update SeaMonkey
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 18 Jun 2011 15:10:10 +0200
changeset 499 d3249e1d8c0df55a806889a6924bd3d772abc656
parent 498 c0083768f9aef013b31388031231ea8bb0b3e9b9
child 500 fa2769a03babbdd5327da2c3d20086d7be1ea54e
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
More update SeaMonkey
suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/search/search.properties
suite/chrome/common/search/searchbar.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.properties
suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
@@ -1,42 +1,44 @@
 <!-- The page shown when not logged in... -->
 <!ENTITY setupButton.label     "Configura el &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY setupButton.accesskey   "S">
 <!ENTITY weaveDesc.label      "El &syncBrand.fullName.label; us permet accedir al vostre historial, adreces d'interès, contrasenyes i pestanyes obertes des de qualsevol dels vostres dispositius.">
+<!ENTITY accountName.label      "Account Name:">
 
 <!-- The page shown when logged in... -->
 <!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Compte del &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY currentAccount.label     "Compte actual:">
 
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Actualitza">
 <!ENTITY updatePass.accesskey     "u">
 <!ENTITY resetPass.label       "Reinicia">
 <!ENTITY resetPass.accesskey     "n">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Gestiona el compte">
+<!ENTITY manageAccount.accesskey   "a">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Visualitza la quota">
 <!ENTITY viewQuota.accesskey     "V">
 <!ENTITY changePassword.label     "Canvia la contrasenya">
 <!ENTITY changePassword.accesskey   "C">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "La meva clau de sincronització">
 <!ENTITY mySyncKey.accesskey     "m">
 <!ENTITY resetSync.label       "Reinicia la sincronització">
 <!ENTITY resetSync.accesskey     "e">
-<!ENTITY stopUsingAccount.label    "Deixa d'utilitzar el compte">
-<!ENTITY stopUsingAccount.accesskey  "D">
+<!ENTITY deactivateDevice.label    "Desactiva el dispositiu">
+<!ENTITY deactivateDevice.accesskey  "D">
+<!ENTITY addDevice.label       "Afegeix un dispositiu">
+<!ENTITY addDevice.accesskey     "A">
 
 <!-- Sync Settings -->
-<!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Sincronització del navegador">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
 
-<!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza:">
+<!ENTITY syncMy2.label       "Sincronitza:">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "t">
 <!ENTITY engine.history.label    "Historial">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -6,15 +6,11 @@ downloadfolder=Tria una carpeta de baixa
 desktopFolderName=Escriptori
 downloadsFolderName=Baixades
 choosesound=Tria un so
 
 SoundFiles=Sons
 
 labelDefaultFont=Per defecte (%font_family%)
 
-connect.label=Connecta
-connect.accesskey=o
-disconnect.label=Desconnecta
-disconnect.accesskey=o
 stopUsingAccount.title=Voleu deixar d'utilitzar aquest compte?
 differentAccount.label=Es reiniciarà tota la informació i preferències del vostre compte del Sync.
 differentAccountConfirm.label=Reinicia tota la informació
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/search/search.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+searchtip=Cerca fent servir %S
+cmd_addFoundEngine=Afegeix «%S»
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/search/searchbar.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY cmd_engineManager.label    "Gestiona els motors de cerca…">
+<!ENTITY searchEndCap.label       "Cerca">
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -35,19 +35,19 @@
 
 <!ENTITY passwordExpireCmd.label "Desconnecta">
 <!ENTITY passwordExpireCmd.accesskey "D">
 
 <!ENTITY downloadManagerCmd.label "Gestor de baixades">
 <!ENTITY downloadManagerCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY downloadManagerCmd.commandkey "j">
 
-<!ENTITY addonsManagerCmd.label "Gestor de complements">
-<!ENTITY addonsManagerCmd.accesskey "G">
-<!ENTITY addonsManagerCmd.commandkey "a">
+<!ENTITY addOnsManagerCmd.label "Gestor de complements">
+<!ENTITY addOnsManagerCmd.accesskey "G">
+<!ENTITY addOnsManagerCmd.commandkey "a">
 
 <!ENTITY switchProfileCmd.label "Commuta el perfil…">
 <!ENTITY switchProfileCmd.accesskey "p">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncSetup.accesskey, syncSyncNowItem.accesskey):
   Only one of these will show at a time (based on setup state),
   so reusing accesskey is ok. -->
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -4,19 +4,17 @@
 <!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "T">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
 
-<!ENTITY redoCmd.label "Refés">
 <!ENTITY redoCmd.key "Y">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey "R">
 
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key "'">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict "accel,shift">
 
 <!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label     "Continguts de l'ajuda">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -34,21 +34,31 @@
 <!ENTITY copyCmd.label "Copia">
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteGoCmd.label                    "Enganxa-ho i vés-hi">
 <!ENTITY pasteGoCmd.accesskey              "G">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (pasteSearchCmd): "Search" is a verb, this is the
+   search bar equivalent to the url bar's "Paste & Go" -->
+<!ENTITY pasteSearchCmd.label       "Enganxa-ho i cerca-ho">
+<!ENTITY pasteSearchCmd.accesskey     "e">
+
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY clearHistoryCmd.label             "Neteja l'historial de cerca"> 
+<!ENTITY clearHistoryCmd.accesskey           "h"> 
+<!ENTITY showSuggestionsCmd.label            "Mostra suggeriments"> 
+<!ENTITY showSuggestionsCmd.accesskey      "s"> 
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Preferències…">
 <!ENTITY preferencesCmd.key "E">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.label "Cerca text a mesura que escric">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.accesskey "q">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.label "Cerca enllaços a mesura que escric">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.accesskey "l">
 
@@ -61,16 +71,18 @@
 
 <!ENTITY helpMenu.label "Ajuda">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey "j">
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació per a la resolució de problemes">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 <!ENTITY releaseCmd.label "Notes de la versió">
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey "v">
+<!ENTITY helpSafeMode.label         "Reinicia amb els complements inhabilitats">
+<!ENTITY helpSafeMode.accesskey       "R">
 <!ENTITY updateCmd.label            "Comprova si hi ha actualitzacions…">
 <!ENTITY updateCmd.accesskey          "C">
 <!ENTITY aboutCmd.label "Quant al &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.label "Quant als connectors">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.accesskey "l">
 
 <!ENTITY direct.label "En línia (servidor intermediari: cap)">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.properties
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.properties
@@ -18,8 +18,14 @@ updatesItem_downloading=S'està baixant %S…
 updatesItem_downloadingFallback=S'està baixant l'actualització…
 updatesItem_downloadingAccessKey=b
 updatesItem_resume=Reprèn la baixada de %S…
 updatesItem_resumeFallback=Reprèn la baixada de l'actualització…
 updatesItem_resumeAccessKey=b
 updatesItem_pending=Aplica l'actualització baixada ara…
 updatesItem_pendingFallback=Aplica l'actualització baixada a…
 updatesItem_pendingAccessKey=u
+
+# safeModeRestart
+safeModeRestartPromptTitle=Reinicia amb els complements inhabilitats
+safeModeRestartPromptMessage=Esteu segur que voleu inhabilitar tots els complements i reiniciar?
+safeModeRestartButton=Reinicia
+safeModeRestartCheckbox=Reinicia amb els complements inhabilitats
--- a/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -5,19 +5,17 @@
 <!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "t">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
 
-<!ENTITY redoCmd.label "Refés">
 <!ENTITY redoCmd.key "Y">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey "r">
 
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key "'">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict "accel">
 
 <!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Continguts de l'ajuda">