consola de proves -> bloc de proves
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 18 Jun 2011 17:30:20 +0200
changeset 503 d20ec6328d78b7112349d123ef909577f97586f3
parent 502 d1993da9ac4e597c212cd291d2abf9b17d52a1ad
child 504 a16f56a45219740fea957e24acd506bbb7aba726
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
consola de proves -> bloc de proves
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/scratchpad.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -192,17 +192,17 @@
  - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
  - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
  - prototyping, experimentation and convenient scripting.
  -
  - It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
  - "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
  - approximation to it or choose a word (or words) that means
  - "simple discardable text editor". -->
-<!ENTITY scratchpad.label       "Consola de proves">
+<!ENTITY scratchpad.label       "Bloc de proves">
 <!ENTITY scratchpad.accesskey     "s">
 <!ENTITY scratchpad.keycode      "VK_F4">
 <!ENTITY scratchpad.keytext      "F4">
 
 
 <!ENTITY inspectPanelTitle.label   "HTML">
 <!ENTITY inspectButton.label     "Inspecciona">
 <!ENTITY inspectButton.accesskey   "I">
--- a/browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
@@ -5,17 +5,17 @@
  - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
  - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
  - prototyping, experimentation and convenient scripting.
  -
  - It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
  - "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
  - approximation to it or choose a word (or words) that means
  - "simple discardable text editor". -->
-<!ENTITY window.title         "Consola de proves">
+<!ENTITY window.title         "Bloc de proves">
 
 <!ENTITY fileMenu.label        "Fitxer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey      "F">
 
 <!ENTITY newWindowCmd.label      "Finestra nova">
 <!ENTITY newWindowCmd.accesskey    "N">
 <!ENTITY newWindowCmd.commandkey   "n">
 
--- a/browser/chrome/browser/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/scratchpad.properties
@@ -6,17 +6,17 @@ propertyPanel.updateButton.accesskey=u
 
 # LOCALIZATION NOTE (export.fileOverwriteConfirmation): This is displayed when
 # the user attempts to save to an already existing file.
 export.fileOverwriteConfirmation=El fitxer existeix. El voleu sobreescriure?
 
 # LOCALIZATION NOTE (browserWindow.unavailable): This error message is shown
 # when Scratchpad does not find any recently active window of navigator:browser
 # type.
-browserWindow.unavailable=La consola de proves no pot trobar cap finestra de navegador on executar-hi el codi.
+browserWindow.unavailable=El bloc de proves no troba cap finestra de navegador on executar-hi el codi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (openFile.title): This is the file picker title, when you
 # open a file from Scratchpad.
 openFile.title=Obre un fitxer
 
 # LOCALIZATION NOTE (openFile.failed): This is the message displayed when file
 # open fails.
 openFile.failed=No s'ha pogut llegir el fitxer.
@@ -27,9 +27,9 @@ saveFileAs=Anomena i desa el fitxer
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveFile.failed): This is the message displayed when file
 # save fails.
 saveFile.failed=Ha fallat l'operació de desar el fitxer.
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadIntro): This is a multi-line comment explaining
 # how to use the Scratchpad. Note that this should be a valid JavaScript
 # comment inside /* and */.
-scratchpadIntro=/*\n * Això és una consola de proves de JavaScript.\n *\n * Introduïu-hi codi JavaScript, feu llavors clic amb el botó secundari o trieu del menú d'execució:\n * 1. Executa per a avaluar el codi seleccionat,\n * 2. Inspecciona per a portar l'inspector d'objectes al resulat, o\n * 3. Mostra per a inserir el resultat en un comentari després de la selecció.\n */\n\n
+scratchpadIntro=/*\n * Això és un bloc de proves de JavaScript.\n *\n * Introduïu-hi codi JavaScript, feu llavors clic amb el botó secundari o trieu del menú d'execució:\n * 1. Executa per a avaluar el codi seleccionat,\n * 2. Inspecciona per a portar l'inspector d'objectes al resulat, o\n * 3. Mostra per a inserir el resultat en un comentari després de la selecció.\n */\n\n