update suite FIREFOX_4_0b9_BUILD1 FIREFOX_4_0b9_RELEASE
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 01 Jan 2011 22:45:25 +0100
changeset 371 ceabaf04c63267c60fb98c743c092999d8124509
parent 370 1c11cd504f2a50225a8919e519aa056bd2c0a32b
child 372 6228b82cda181b3d96b53d146bdfccc02d4f79f0
child 373 0f2ae7117d70f0b14560cbfea0f675ae7d925daa
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update suite
suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
--- a/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
@@ -8,11 +8,12 @@
 <!ENTITY reloadAllTabs.label  "Torna a carregar totes les pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey     "a">
 <!ENTITY reloadTab.label    "Torna a carregar la pestanya">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey     "r">
 <!ENTITY bookmarkGroup.label    "Afegeix a les adreces d'interès aquest grup de pestanyes…">
 <!ENTITY bookmarkGroup.accesskey  "t">
 <!ENTITY closeTabButton.tooltip  "Tanca la pestanya actual">
 <!ENTITY newTabButton.tooltip  "Obre una pestanya nova">
+<!ENTITY listAllTabs.tooltip  "Llista totes les pestanyes">
 <!ENTITY undoCloseTab.label     "Desfés tancar la pestanya">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey   "D">
 
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -18,9 +18,9 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Paraula clau:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "l">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Mostra totes les etiquetes">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.label       "Carrega aquesta adreça d'interès a la barra lateral">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.accesskey     "g">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Trieu…">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Crea una carpeta">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "p">
-
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.tooltip     "Crea una carpeta nova">
--- a/suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
+++ b/suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
@@ -34,16 +34,22 @@
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY dataman.windowTitle "Gestor de dades">
 
 <!ENTITY selectAll.key "a">
 
+<!ENTITY select.all.label "Tots els tipus de dades">
+<!ENTITY select.cookies.label "Només galetes">
+<!ENTITY select.permissions.label "Només permisos">
+<!ENTITY select.preferences.label "Només preferències">
+<!ENTITY select.passwords.label "Només contrasenyes">
+
 <!ENTITY domain.search.placeholder "Cerca de dominis">
 <!ENTITY domain.search.key "f">
 
 <!ENTITY domain.tree.domain.label "Domini">
 
 <!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.label "Oblida aquest domini">
 <!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.accesskey "b">
 <!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.label "Oblida les dades globals">
@@ -89,16 +95,20 @@
 <!-- permissions -->
 <!ENTITY perm.UseDefault "Utilitza els predeterminats">
 <!ENTITY perm.AskAlways "Demana-m'ho sempre">
 <!ENTITY perm.NeverSave "Mai ho desis">
 <!ENTITY perm.Allow "Permet">
 <!ENTITY perm.AllowSession "Permet per a la sessió">
 <!ENTITY perm.Block "Bloca">
 
+<!ENTITY perm.host.placeholder "Introduïu un nom de servidor central">
+<!ENTITY perm.button.add.label "Afegeix">
+<!ENTITY perm.button.add.accesskey "A">
+
 <!-- preferences -->
 <!ENTITY prefs.description "Les preferències de contingut són un mecanisme del &brandShortName; per desar les preferències de l'aplicació, com ara els nivells de zoom, de forma específica per a un lloc web.">
 
 <!ENTITY prefs.tree.host.label "Lloc web">
 <!ENTITY prefs.tree.name.label "Nom de la preferència">
 <!ENTITY prefs.tree.value.label "Valor">
 
 <!ENTITY prefs.ctx.remove.label "Suprimeix">
--- a/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
+++ b/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
@@ -51,16 +51,18 @@ cookies.deleteSelectedYes=Sup&rimeix
 perm.allowXULXBL.label=Utitliza etiquetatge XUL/XBL
 perm.cookie.label=Estableix galetes
 perm.geo.label=Comparteix la ubicació
 perm.image.label=Carrega imatges
 perm.install.label=Instal·la complements
 perm.password.label=Desa contrasenyes
 perm.popup.label=Obre finestres emergents
 
+perm.type.default=Seleccioneu un tipus
+
 # passwords
 pwd.hidePasswords=Amaga contrasenyes
 pwd.hidePasswords.accesskey=y
 pwd.showPasswords=Mostra contrasenyes
 pwd.showPasswords.accesskey=c
 pwd.noMasterPasswordPrompt=Esteu segur que voleu mostrar les contrasenyes?
 
 pwd.deleteSelected=Esteu segur que voleu suprimir les contrasenyes seleccionades?
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
@@ -9,17 +9,17 @@
 <!ENTITY imageDetails "Especifica com el &brandShortName; gestiona les imatges.">
 
 <!ENTITY accAllImagesRadio.label "Accepta totes les imatges">
 <!ENTITY accAllImagesRadio.accesskey "A">
 <!ENTITY accOrgImagesRadio.label "Accepta les imatges que provenen només del servidor originari">
 <!ENTITY accOrgImagesRadio.accesskey "r">
 <!ENTITY disableImages.label "No carreguis cap imatge">
 <!ENTITY disableImages.accesskey "n">
-<!ENTITY viewImages.label "Gestiona els permisos de les imatges">
-<!ENTITY viewImages.accesskey "p">
+<!ENTITY viewPermissions.label "Gestiona els permisos">
+<!ENTITY viewPermissions.accesskey "p">
 <!ENTITY animLoopingTitle.label "Les imatges animades han de reproduir-se repetidament">
 <!ENTITY animLoopAsSpecified.label "Tantes vegades com ho especifiqui la imatge">
 <!ENTITY animLoopAsSpecified.accesskey "m">
 <!ENTITY animLoopOnce.label "Una vegada">
 <!ENTITY animLoopOnce.accesskey "U">
 <!ENTITY animLoopNever.label "Mai">
 <!ENTITY animLoopNever.accesskey "i">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!ENTITY pref.popups.title "Finestres emergents">
 
 <!ENTITY pref.popups.caption "Finestres emergents">
 
 <!ENTITY popupBlock.label "Bloca les finestres emergents no soŀlicitades">
 <!ENTITY popupBlock.accesskey "B">
 
-<!ENTITY popupExceptions.label "Llocs permesos...">
-<!ENTITY popupExceptions.accesskey "p">
+<!ENTITY viewPermissions.label     "Gestiona els permisos">
+<!ENTITY viewPermissions.accesskey   "p">
 
 <!ENTITY whenBlock.description "Quan una finestra emergent ha estat blocada:">
 <!ENTITY playSound.label "Reprodueix un so:">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "p">
 <!ENTITY systemSound.label       "Bip del sistema">
 <!ENTITY systemSound.accesskey     "s">
 <!ENTITY customSound.label       "Fitxer de so personalitzat">
 <!ENTITY customSound.accesskey     "z">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE UI for Software Updates prefs -->
 <!ENTITY pref.smartUpdate.title        "Instaŀlació de programari">
 <!ENTITY smartTitle.label "Gestiona les instaŀlacions i actualitzacions de programari">
 <!ENTITY enableSU.label            "Permet als llocs web instaŀlar extensions i actualitzacions">
 <!ENTITY enableSU.accesskey          "e">
-<!ENTITY allowedSites.label          "Llocs permesos">
-<!ENTITY allowedSites.accesskey        "L">
+<!ENTITY viewPermissions.label        "Gestiona els permisos">
+<!ENTITY viewPermissions.accesskey      "p">
 
 <!ENTITY verifyUpdates.caption        "Actualitzacions">
 <!ENTITY autoUpdates.label          "Comprova automàticament si hi ha actualitzacions del:">
 <!ENTITY appUpdates.label           "&brandShortName;">
 <!ENTITY appUpdates.accesskey         "S">
 <!ENTITY daily.label             "diàriament">
 <!ENTITY appDaily.accesskey          "d">
 <!ENTITY weekly.label             "setmanalment">