suite
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 12 Oct 2010 12:43:05 +0200
changeset 310 cb5ea1a63ecabda0c30dba3f8d0186bbbc3a5afd
parent 309 c32849b88d43812e6daa319ffa7efb1673ed0035
child 311 77df1f4841d6e95a1afa57c62d5af3fe7523b895
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
suite
suite/chrome/branding/brand.properties
suite/chrome/browser/mac/platformNavigationBindings.dtd
suite/chrome/browser/region.properties
suite/chrome/browser/viewSource.dtd
suite/chrome/browser/viewSource.properties
suite/chrome/browser/win/platformNavigationBindings.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-applications-edit.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-offline.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
--- a/suite/chrome/branding/brand.properties
+++ b/suite/chrome/branding/brand.properties
@@ -1,11 +1,8 @@
 brandFullName=SeaMonkey
 brandShortName=SeaMonkey
 vendorShortName=SeaMonkey
 sidebarName=Barra lateral
-extensions.getMoreLocalesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/#l10n
-extensions.getMoreExtensionsURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/
 extensions.getMoreThemesURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/themes
-extensions.getMorePluginsURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/plugins
 spellchecker.dictionaries.download.url=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/dictionaries
 app.releaseNotesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 app.vendorURL=http://www.seamonkey-project.org/
--- a/suite/chrome/browser/mac/platformNavigationBindings.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/mac/platformNavigationBindings.dtd
@@ -1,7 +1,5 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE: RTL languages may wish to switch these -->
 <!ENTITY goBackCmd.keyCode "VK_LEFT">
 <!ENTITY goForwardCmd.keyCode "VK_RIGHT">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
-
-<!ENTITY addCurPageCmd.commandkey "d">
--- a/suite/chrome/browser/region.properties
+++ b/suite/chrome/browser/region.properties
@@ -1,13 +1,9 @@
-# navigator.properties
-fallbackDefaultSearchURL=http://www.google.com/search?hl=ca&q=
-otherSearchURL=http://www.google.com
-#
-# all.js
+#all.js
 #
 browser.startup.homepage=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
 browser.throbber.url=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
 browser.search.defaulturl=http://www.google.com/search?hl=ca&q=
 
 browser.translation.service=http://translate.google.com/translate?prev=/language_tools&u=
 browser.translation.serviceDomain=translate.google.com
 
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/browser/viewSource.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/viewSource.xul -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title) : DONT_TRANSLATE --> 
-<!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
-<!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifierseparator) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.titlemodifierseparator "- ">
-<!ENTITY mainWindow.preface "Font de: ">
-
-<!ENTITY viewPartialSourceWindow.title "Font DOM">
-
-<!ENTITY menu_wrapLongLines.title "Ajusta les línies llargues">
-<!ENTITY menu_wrapLongLines.accesskey "r">
-
-<!ENTITY menu_highlightSyntax.label "Ressaltament de la sintaxi">
-<!ENTITY menu_highlightSyntax.accesskey "s">
-
-<!ENTITY findNextCmd.label "Cerca el següent">
-<!ENTITY findNextCmd.accesskey "n">
-
-<!ENTITY goToLineCmd.label "Vés a la línia...">
-<!ENTITY goToLineCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY goToLineCmd.commandkey "l">
-
-<!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina...">
-<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "C">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/browser/viewSource.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-goToLineTitle=Vés a la línia
-goToLineText=Introduïu el número de línia
-invalidInputTitle=Entrada no vàlida
-invalidInputText=El número de línia introduït no és vàlid.
-outOfRangeTitle=No s'ha trobat la línia
-outOfRangeText=No s'ha trobat la línia indicada.
-statusBarLineCol=Línia %1$S, Col %2$S
--- a/suite/chrome/browser/win/platformNavigationBindings.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/win/platformNavigationBindings.dtd
@@ -1,5 +1,3 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE: RTL languages may wish to switch these -->
 <!ENTITY goBackCmd.keyCode "VK_LEFT">
 <!ENTITY goForwardCmd.keyCode "VK_RIGHT">
-
-<!ENTITY addCurPageCmd.commandkey "d">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications-edit.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-
-<!ENTITY editType.label "Edita el tipus">
-<!ENTITY newType.label "Nou tipus">
-<!ENTITY extension.label "Extensió:">
-<!ENTITY extension.accesskey "E">
-<!--LOCALIZATION NOTE (mimeType): 'MIME' should not be translated -->
-<!ENTITY mimetype.label "Tipus MIME:">
-<!ENTITY mimetype.accesskey "m">
-<!ENTITY description.label "Descripció:">
-<!ENTITY description.accesskey "d">
-
-<!ENTITY handling.label "Quan es trobi un fitxer d'aquest tipus">
-<!ENTITY useDefault.label "Utilitza el valor per defecte del sistema">
-<!ENTITY useDefault.accesskey "u">
-<!ENTITY saveToDisk.label "Desa'l al disc">
-<!ENTITY saveToDisk.accesskey "s">
-<!ENTITY application.label "Aplicació">
-<!ENTITY application.accesskey "a">
-
-<!ENTITY browse.label "Tria...">
-<!ENTITY browse.accesskey "T">
-
-<!ENTITY askBeforeOpen.label "Demana-m'ho abans d'obrir fitxers baixats d'aquest tipus">
-<!ENTITY askBeforeOpen.accesskey "n">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
@@ -2,21 +2,14 @@
 
 <!ENTITY pref.content.title           "Contingut">
 <!ENTITY pref.content.description        "Aquests paràmetres influencien com els llocs web i els missatges de correu apareixen en el &brandShortName;.">
 <!ENTITY siteIcons.label            "Icones dels llocs web">
 <!ENTITY useSiteIcons.label           "Mostra les icones dels llocs web">
 <!ENTITY useSiteIcons.accesskey         "s">
 <!ENTITY useFavIcons.label           "Cerca de forma agressiva si hi ha icones del lloc web si la pàgina no en defineix cap">
 <!ENTITY useFavIcons.accesskey         "a">
-<!ENTITY tbIconsDescription.label        "Mostra les icones dels llocs web al menú de les adreces d'interès i a la barra d'eines:">
-<!ENTITY tbIconsNever.label           "Mai mostris icones a les adreces d'interès">
-<!ENTITY tbIconsNever.accesskey         "M">
-<!ENTITY tbIconsCache.label           "Només en els llocs web que s'hagin carregat recentment">
-<!ENTITY tbIconsCache.accesskey         "o">
-<!ENTITY tbIconsAlways.label          "Sempre carrega les icones dels llocs web">
-<!ENTITY tbIconsAlways.accesskey        "S">
 <!ENTITY enableAutomaticImageResizing.label   "Redimensiona les imatges grans per tal que s'encabeixin a la finestra del navegador">
 <!ENTITY enableAutomaticImageResizing.accesskey "R">
 <!ENTITY useSmoothScroll.label         "Utilitza el desplaçament suau">
 <!ENTITY useSmoothScroll.accesskey       "U">
 <!ENTITY textZoomOnly.label           "Augmenta o redueix només el text en comptes de tota la pàgina">
 <!ENTITY textZoomOnly.accesskey         "x">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -14,18 +14,16 @@
 <!ENTITY saveTo.label          "Desa els fitxers a">
 <!ENTITY saveTo.accesskey        "a">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Tria la carpeta...">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "T">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Demana'm sempre on desar els fitxers">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "a">
 
 <!ENTITY downloadRetention.label    "Mantén les baixades">
-<!ENTITY removeDownloads.label     "Suprimeix les baixades">
-<!ENTITY removeDownloads.accesskey   "S">
 <!ENTITY whenCompleted.label      "Quan s'hagin baixat">
 <!ENTITY whenQuittingApp.label     "Quan surti del &brandShortName;">
 <!ENTITY neverRemove.label       "Mai">
 
 <!ENTITY finishedBehavior.label     "Quan acabi una baixada">
 <!ENTITY playSound.label        "Reprodueix un so">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "s">
 <!ENTITY showAlert.label        "Mostra un avís">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
@@ -21,22 +21,14 @@
 <!ENTITY useCurrent.accesskey "U">
 <!ENTITY useCurrentGroup.label "Utilitza el grup actual">
 <!ENTITY useCurrentGroup.accesskey "t">
 <!ENTITY browseFile.label "Trieu un fitxer...">
 <!ENTITY browseFile.accesskey "T">
 <!ENTITY useDefault.label "Valor per defecte">
 <!ENTITY useDefault.accesskey "V">
 
-<!ENTITY toolbarIntro.label "Seleccioneu els botons que voleu veure a les barres d'eines">
-
-<!ENTITY navToolbarIntro.label   "Barra de navegació">
-<!ENTITY goButton.label "Vés">
-<!ENTITY goButton.accesskey    "s">
-<!ENTITY searchButton.label "Cerca">
-<!ENTITY searchButton.accesskey  "r">
-
 <!ENTITY defaultBrowserGroup.label   "Navegador per defecte">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.label   "Defineix com a navegador per defecte">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.accesskey "D">
 <!ENTITY alreadyDefaultText       "El &brandShortName; ja és el vostre navegador per defecte.">
 <!ENTITY defaultPendingText       "Es definirà el &brandShortName; com a navegador per defecte quan feu clic a D'acord.">
 <!ENTITY makeDefaultText        "Defineix el &brandShortName; com el vostre navegador per defecte.">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-offline.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/pref-offline.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Offline' preferences dialog -->
-<!ENTITY window.title "Fora de línia i espai de disc">
-<!ENTITY boxHeader "Fora de línia i espai de disc">
-<!ENTITY rHeader "Fora de línia">
-<!--LOCALIZATION NOTE (textStart): Don't translate "&brandShortName;".
-  Place "&brandShortName;" in the phrase where the name of the application should
-	 appear
--->
-<!ENTITY textStart "En iniciar el &brandShortName;:">
-<!ENTITY radioAskMode "Demana'm si vull el mode en línia o fora de línia">
-<!ENTITY radioUsePrev "Utilitza el meu estat anterior (en línia o fora de línia)">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
@@ -1,16 +1,14 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Advanced Proxy Preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.proxies.advanced.title "Preferències avançades de servidor intermediari">
 <!ENTITY protocols.caption "Servidors intermediaris específics de protocol">
 <!ENTITY protocols.description "Normalment el mateix servidor intermediari pot gestionar tots els protocols que es llisten aquí.">
 <!ENTITY ftp.label "Servidor intermediari d'FTP:">
 <!ENTITY ftp.accesskey "F">
-<!ENTITY gopher.label "Servidor intermediari de Gopher:">
-<!ENTITY gopher.accesskey "G">
 <!ENTITY http.label "Servidor intermediari d'HTTP:">
 <!ENTITY http.accesskey "T">
 <!ENTITY reuseProxy.label "Utilitza els paràmetres del servidor intermediari d'HTTP per a tots els protocols">
 <!ENTITY reuseProxy.accesskey "U">
 <!ENTITY ssl.label "Servidor intermediari d'SSL:">
 <!ENTITY ssl.accesskey "S">
 <!ENTITY socks.caption "Servidor intermediari genèric">
 <!ENTITY socks.description "Un servidor intermediari SOCKS és un de tipus genèric que s'acostuma utilitzar en entorns empresarials o similars.">
@@ -21,11 +19,10 @@
 <!ENTITY socks5.label "SOCKS v5">
 <!ENTITY socks5.accesskey "K">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.label "Utilitza-ho per a resoldre noms de servidors centrals (recomanable per a SOCKS v5)">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.accesskey "e">
 <!ENTITY port.label "Port:">
 <!ENTITY HTTPPort.accesskey "P">
 <!ENTITY SSLPort.accesskey "o">
 <!ENTITY FTPPort.accesskey "r">
-<!ENTITY gopherPort.accesskey    "">
 <!-- No accesskey for gopher (':' doesn't go well) -->
 <!ENTITY SOCKSport.accesskey "t">