update mobile
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 14 Nov 2010 19:42:22 +0100
changeset 347 ca6f6eb61f32257a5cf27ec3fc03165a8e87d9f2
parent 346 67e19f38d0245088e4529001fb71172c583037c8
child 348 689e7868a92caac18a4b07512c12ef7a81f44663
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update mobile
mobile/chrome/about.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
--- a/mobile/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/chrome/about.dtd
@@ -8,11 +8,10 @@
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.button    "Comprova si hi ha actualitzacions">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Comprovació d'actualitzacions…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.none     "No hi ha cap actualització">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.found    "Hi ha una actualització">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
   These strings are concatenated in order. Unneeded strings may be left blank.
  -->
-<!ENTITY aboutPage.copyrightInfo1        "&#169;1998-2010 Els col·laboradors. Tots els drets reservats. (">
 <!ENTITY aboutPage.licenseLink         "Informació de llicència">
-<!ENTITY aboutPage.copyrightInfo2        ").">
+<!ENTITY aboutPage.licenseLinkSuffix      ".">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -7,22 +7,24 @@
 <!ENTITY go.label       "Vés-hi">
 <!ENTITY star.label      "Destaca">
 
 <!ENTITY newtab.label     "Crea una pestanya">
 <!ENTITY closetab.label    "Tanca la pestanya">
 
 <!ENTITY cut.label       "Retalla">
 <!ENTITY copy.label      "Copia">
+<!ENTITY copyAll.label     "Copia-ho tot">
 <!ENTITY copylink.label    "Copia l'enllaç">
 <!ENTITY paste.label      "Enganxa">
 <!ENTITY delete.label     "Suprimeix">
 <!ENTITY selectAll.label    "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY noSuggestions.label  "(Cap suggeriment)">
 <!ENTITY addToDictionary.label "Afegeix al diccionari">
+<!ENTITY inputMethod.label   "Selecció del mètode d'entrada">
 
 <!ENTITY allPagesHeader.label   "Totes les pàgines">
 <!ENTITY bookmarksHeader.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY historyHeader.label    "Historial">
 <!ENTITY desktopHeader.label    "Escriptori">
 
 <!ENTITY editBookmarkTags.label  "Etiquetes:">
 <!ENTITY editBookmarkDone.label  "Fet">
@@ -104,8 +106,13 @@
 <!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Suprimeix">
 
 <!ENTITY pageactions.saveas.pdf   "Desa com a PDF">
 <!ENTITY pageactions.share.page   "Comparteix la pàgina">
 <!ENTITY pageactions.password.forget "Oblida la contrasenya">
 <!ENTITY pageactions.reset      "Neteja les preferències del lloc">
 <!ENTITY pageactions.findInPage   "Cerca a la pàgina">
 <!ENTITY pageactions.search.addNew  "Afegeix el motor de cerca">
+
+<!ENTITY selectHelper.emptytext   "Llista de filtratge">
+
+<!ENTITY appMenu.siteOptions     "Opcions del lloc">
+
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -5,16 +5,18 @@ addonsSearchStart.button=Cancel·la
 addonsSearchNone.search=No s'ha trobat cap coincidència
 addonsSearchNone.recommended=No hi ha cap complement recomanat
 addonsSearchNone.button=Torna-ho a provar
 addonsSearchFail.label=El %S no ha pogut aconseguir els complements
 addonsSearchFail.button=D'acord
 addonsSearchSuccess2.button=Neteja la cerca
 addonsBrowseAll.label=Navega per tots els complements
 addonsBrowseAll.description=addons.mozilla.org en té molts per explorar
+addonsBrowseAll.seeMore=Consulta més complements
+addonsBrowseAll.browseSite=Navega el lloc
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonsSearchMore.label): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 total number of add-ons that match the search terms
 addonsSearchMore.label=Mostra el resultat;Mostra tots els #1 resultats
 
 addonsWhatAre.label=Què són els complements?
 addonsWhatAre.button=Més informació
@@ -69,37 +71,42 @@ addonErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè té un gran risc de provocar problemes de seguretat o d'estabilitat.
 
 
 # Download Manager
 # LOCALIZATION NOTE (Status): — is the "em dash" (long dash)
 # #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
 downloadsStatus=#1 — #2
 downloadsUnknownSize=Mida desconeguda
 # LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
+downloadsTime= — #1
 downloadsKnownSize=#1 #2
 donwloadsYesterday=Ahir
 # LOCALIZATION NOTE (MonthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
 downloadsMonthDate=#1 #2
 downloadsEmpty=Cap baixada
 downloadsDeleteTitle=Suprimeix el fitxer
 
 # Alerts
 alertAddons=Complements
+alertAddonsDownloading=Baixada del complement
 alertAddonsInstalling=Instal·lació del complement
 alertAddonsInstalled=Ha acabat la instal·lació. Cal reiniciar.
+alertAddonsInstalledNoRestart=La instal·lació ha acabat
 alertAddonsFail=La instal·lació ha fallat
 alertLockScreen=Orientació de la pantalla
 alertLockScreen.locked=Bloquejada
 alertLockScreen.unlocked=Desbloquejada
 
 alertAddonsFail=La instaŀlació ha fallat
 alertDownloads=Baixades
 alertDownloadsStart=S'està baixant: %S
 alertDownloadsDone=El %S ha finalitzat la baixada
 alertCantOpenDownload=No es pot obrir el fitxer. Feu un toc per desar-lo.
+alertDownloadsSize=La baixada és massa gran
+alertDownloadsNoSpace=No hi ha prou espai d'emmagatzemament
 
 # LOCALIZATION NOTE (alertAddonsDisabled): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of add-ons
 alertAddonsDisabled=S'ha inhabilitat #1 complement incompatible;S'han inhabilitat #1 complements incompatibles
 
 # Notifications
 notificationRestart.normal=Reinicieu per a completar els canvis.
@@ -165,16 +172,17 @@ tabs.closeWarningTitle=Confirmació del tancament
 # #1 number of tabs (must be greater than 1)
 tabs.closeWarning=No s'utitilitza;Ara tancareu #1 pestanyes. Voleu continuar?
 
 tabs.closeButton=Tanca les pestanyes
 tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm en provar de tancar més d'una pestanya
 
 tabs.crashWarningTitle=Ho sentim!
 tabs.crashWarningMsg=Quelcom ha fallat mentre es mostrava una pàgina web.
+tabs.crashSubmitReport=Envia un informe de fallada a Mozilla
 tabs.crashClose=Tanca la pestanya
 tabs.crashReload=Torna a carregar la pestanya
 
 # Homepage
 # LOCALIZATION NOTE: homepage.custom2 is the text displayed on the selector button if
 # the user selects a webpage to be the startpage. We can't display the entire URL
 # or webpage title on the menulist
 homepage.custom2=Pàgina personalitzada
@@ -183,16 +191,17 @@ homepage.custom2=Pàgina personalitzada
 pageactions.saveas.pdf=Desa com a PDF
 pageactions.geo=Ubicació
 pageactions.popup=Emergents
 pageactions.offline-app=Emmagatzament fora de línia
 pageactions.password=Contrasenya
 
 # Open Search
 opensearch.searchWith=Cerca amb:
+opensearch.searchFor=Cerca «%S»
 
 # Mobile Sync
 # LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
 # #1 is the "application name"
 # #2 is the "version"
 sync.update.client=El #1 #2 no és compatible amb la darrera versió del Firefox Sync. Actualitzeu-vos a la darrera versió.
 sync.update.remote=El #1 #2 no és compatible amb versions més antigues del Firefox Sync. Actualitzeu el Firefox en els vostres altres ordinadors.
 sync.update.title=Firefox Sync