push mobile
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 13 Mar 2010 18:53:08 +0100
changeset 192 c7f5b49be876d6c01fb0efa179878b31b633ef9c
parent 191 441af3b34d9a3bf1ba077a87945137be0533967b
child 193 881e1275daa436c5e1fd91514589ebd50eb3df68
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
push mobile
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -56,8 +56,9 @@ unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
 externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
+cspFrameAncestorBlocked=La pàgina té una política de seguretat del contingut que evita que es pugui incrustar així.
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -162,16 +162,19 @@ ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
 <p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >demanar que es revisin</a>.</p>
 ">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
 <p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat el contingut per política de seguretat">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que la pàgina es pugui carregar així perquè té un contingut que la política de seguretat no permet.</p>">
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'ací!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
 contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
 which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
 netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -7,8 +7,10 @@
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Habilita els connectors">
 <!ENTITY privacy.title               "Privadesa i seguretat">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Permet les galetes">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Neteja les dades privades">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Neteja">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Recorda les contrasenyes">
 <!ENTITY language.title              "Llengua">
 <!ENTITY language.auto               "Detecta automàticament">
+<!ENTITY defaultBrowser.title           "Navegador per defecte">
+<!ENTITY defaultBrowser.description        "Fes el &brandShortName; navegador per defecte">