Merge mozilla-aurora to l10n-central
authorflod
Fri, 19 Jul 2013 21:18:50 +0200
changeset 1539 c00317880f89a2fdc57a7e9cc0bfeb2727d8f4e0
parent 1538 799ff0ef81dfdf7ec54a1c4f5e940d27c50476f7 (current diff)
parent 1334 db78c1a60eab0f4ab7d3a1f67f614c52c96138d6 (diff)
child 1540 2a6beaacd8d38a65a8717a87a86c454182eb5cb7
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Merge mozilla-aurora to l10n-central
browser/README.txt
browser/chrome/browser/inspector.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
browser/chrome/browser/sidebar/sidebar.properties
browser/feedback/main.dtd
browser/feedback/main.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
dom/chrome/storage.properties
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMapHotSpot.dtd
mail/README.txt
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abDirTreeOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/comm4xMailImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/junkLog.dtd
mail/chrome/messenger/safeMode.dtd
mail/chrome/messenger/taskbar.properties
mobile/chrome/about.dtd
mobile/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/chrome/aboutHome.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/checkbox.dtd
mobile/chrome/config.dtd
mobile/chrome/feedback.dtd
mobile/chrome/firstrun.dtd
mobile/chrome/notification.dtd
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/overrides/passwordmgr.properties
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/prompt.dtd
mobile/chrome/sync.dtd
mobile/chrome/sync.properties
mobile/crashreporter/crashreporter-override.ini
mobile/defines.inc
mobile/installer/setup.ini
mobile/mobile-l10n.js
mobile/searchplugins/google.xml
mobile/searchplugins/huubs.xml
mobile/updater/updater.ini
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
other-licenses/branding/firefox/brand.properties
security/manager/chrome/pippki/validation.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardViewOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abDirTreeOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/MsgAttachPage.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-properties.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/installer/mac/README.txt
suite/installer/unix/README
suite/installer/windows/README.txt
toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
toolkit/chrome/global/downloadProgress.properties
toolkit/chrome/global/webConsole.dtd
toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/b2g-l10n.js
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#filter substitution
+
+pref("general.useragent.locale", "@AB_CD@");
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/chrome/overrides/aboutCertError.dtd
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+ %brandDTD;
+<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
+a replacement for the standard security certificate errors produced
+by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
+
+
+<!ENTITY certerror.pagetitle "Connexió no verificable">
+<!ENTITY certerror.longpagetitle "No es pot confiar en la connexió">
+<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
+be replaced at runtime with the name of the server to which the user
+was trying to connect. -->
+
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se 
+de forma segura a <b>#1</b>, però no podem confirmar que la vostra connexió ho sigui.">
+
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Què caldria que fes?">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a 
+aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre 
+vol fer-se'n amb la identitat i, per tant, no hauríeu de continuar.">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'aquí!">
+
+<!ENTITY certerror.expert.heading "Entenc els riscos">
+<!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu 
+dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc. 
+<b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú 
+estigués interferint en la vostra connexió.</b>">
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys 
+que sapigueu del cert perquè aquest lloc web no utilitza una identificació pertinent.">
+<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Visita el lloc">
+<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Afegeix una excepció permanent">
+
+<!ENTITY certerror.technical.heading "Detalls tècnics">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -0,0 +1,36 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+malformedURI=L'URL no és vàlid i no es pot carregar.
+fileNotFound=El Firefox no ha pogut trobar el fitxer a %S.
+dnsNotFound=El Firefox no ha pogut trobar el servidor a %S.
+protocolNotFound=El Firefox no ha sabut com obrir aquesta adreça, perquè el protocol (%S) no està associat amb cap programa.
+connectionFailure=El Firefox no ha pogut establir una connexió amb el servidor a %S.
+netInterrupt=S'ha interromput la connexió a %S mentre es carregava la pàgina.
+netTimeout=El servidor a %S està trigant massa a respondre.
+redirectLoop=El Firefox ha detectat que el Firefox està redirigint la sol·licitud d'aquesta adreça d'una forma que mai es completarà.
+## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
+confirmRepostPrompt=Per mostrar la pàgina, el %S ha d'enviar informació que repetirà qualsevol acció (com ara una cerca o una confirmació de tramesa) que s'hagués fet abans.
+resendButton.label=Torna a enviar
+unknownSocketType=El Firefox no ha sabut com comunicar-se amb el servidor.
+netReset=S'ha reiniciat la connexió al servidor mentre la pàgina s'estava carregant.
+notCached=Aquest document ja no està disponible.
+netOffline=El Firefox està actualment en mode fora de línia i no es pot navegar.
+isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
+deniedPortAccess=Aquesta adreça utilitza un port de xarxa que normal es fa servir per a altres propòsits diferents de la navegació. El Firefox ha cancel·lat la sol·licitud per a la vostra protecció.
+proxyResolveFailure=El Firefox està configurat per utilitzar un servidor intermediari que no pot trobar-se.
+proxyConnectFailure=El Firefox està configurat per utilitzar un servidor intermediari que està rebutjant les connexions.
+contentEncodingError=No ha pogut mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació. 
+unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.
+externalProtocolTitle=Sol·licitud de protocol extern
+externalProtocolPrompt=Cal executar una aplicació externa per gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç sol·licitat:\n\n%2$S\n\nAplicació: %3$S\n\n\nSi no esperàveu aquesta sol·licitud, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Cancel·leu aquesta sol·licitud llevat que estigueu segur que no és maliciosa.\n
+#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
+externalProtocolUnknown=<Desconegut>
+externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
+externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
+malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
+phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
+cspFrameAncestorBlocked=La pàgina té una política de seguretat del contingut que evita que es pugui incrustar així.
+corruptedContentError=La pàgina que esteu provant de veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió.
+remoteXUL=Aquesta pàgina utilitza tecnologia sense garanties que no es troba ja disponible per defecte al Firefox.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -0,0 +1,143 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+%brandDTD;
+
+<!ENTITY loadError.label "S'ha produït un problema en carregar la pàgina">
+<!ENTITY retry.label "Torneu-ho a provar">
+<!-- Specific error messages -->
+
+
+<!ENTITY connectionFailure.title "No s'ha pogut connectar">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY deniedPortAccess.title "L'adreça està restringida">
+<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
+
+<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat el servidor">
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc2 "<ul> 
+<li>Comproveu que no s'hagin introduït errors en teclejar l'adreça, p. ex. 
+<strong>ww</strong>.exemple.com en comptes de 
+<strong>www</strong>.exemple.com</li> 
+<li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre ordinador.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
+<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> 
+<li>Comproveu les majúscules i minúscules del nom del fitxer i qualsevol altre error que s'hagi produït en teclejar.</li> 
+<li>Comproveu que el fitxer no s'hagi mogut, canviat de nom o eliminat.</li> </ul>">
+
+
+<!ENTITY generic.title "Ups.">
+<!ENTITY generic.longDesc "<p>El &brandShortName; no ha pogut carregar la pàgina per algun motiu.</p>">
+
+<!ENTITY malformedURI.title "L'adreça no és vàlida">
+<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> 
+<li>Les adreces web normalment s'escriuen així: 
+<strong>http://www.exemple.com/</strong></li> 
+<li>Assegureu-vos que utilitzeu les barres inclinades 
+(<strong>/</strong>).</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY notCached.title "El document ha caducat">
+<!ENTITY notCached.longDesc "<p>El document sol·licitat ja no està disponible a la memòria cau del &brandShortName;.</p><ul><li>Per precaució, el &brandShortName; no tornarà a sol·licitar automàticament els documents sensibles.</li><li>Feu clic a Prova-ho de nou per tornar a sol·licitar el document al lloc web.</li></ul>">
+
+<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> 
+<li>Torneu-ho a provar. El &brandShortName; intentarà obrir una connexió i tornar a carregar la pàgina.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
+<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
+<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY netReset.title "S'ha reiniciat la connexió">
+<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY netTimeout.title "S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY protocolNotFound.title "No s'ha entès l'adreça">
+<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<ul> 
+<li>Pot ser que calgui que instal·leu altre programari per obrir l'adreça.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> 
+<li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.</li> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per assegurar-vos que el servidor intermediari estigui 
+funcionant.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc2 "<ul> 
+<li>Verifiqueu que els paràmetres del servidor intermediari siguin correctes.</li> 
+<li>Comproveu la connexió a la xarxa del vostre ordinador.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint adequadament">
+<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> 
+<li>Això podria passar en haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de 
+galetes.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY unknownSocketType.title "Resposta inesperada del servidor">
+<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> 
+<li>Assegureu-vos que el vostre sistema té un gestor de seguretat personal 
+instal·lat.</li> 
+<li>Això podria ser a causa d'una configuració no estàndard del servidor.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc "<ul> 
+<li>La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verificar-se l'autenticitat de les dades rebudes.</li> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema. O bé, feu servir l'ordre que es troba en el menú d'ajuda per informar d'aquest lloc web trencat.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> 
+<li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser 
+que algú estigués intentant fer-se passar pel servidor.</li> 
+<li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria 
+ser temporal, i podeu tornar-ho a provar més tard.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY sharedLongDesc2 "<ul> 
+<li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar d'aquí uns moments.</li> 
+<li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre dispositiu mòbil.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat el contingut per política de seguretat">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que la pàgina es pugui carregar així perquè té un contingut que la política de seguretat no permet.</p>">
+
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Error en el contingut">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió de les dades.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul>">
+
+<!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'aquí!">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
+contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
+which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
+netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
+
+
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>No hauríeu d'afegir una excepció si esteu utilitzant una connexió d'Internet de la qual no en confieu completament, o si no esteu acostumat a veure un avís d'aquest servidor.</p> 
+ 
+<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> 
+<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "XUL remot">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul></p>">
+
new file mode 100755
--- /dev/null
+++ b/b2g/defines.inc
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+#filter emptyLines
+
+#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.org / Softcatalà
+
+# If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
+
+# variable definition and use the format specified.
+
+#define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Softcatalà</em:contributor>
+
+#unfilter emptyLines
deleted file mode 100644
--- a/browser/README.txt
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-Si voleu informació sobre la instaŀlació, execució i configuració
-del Firefox, incloent-hi aquells problemes coneguts i llur resolució, 
-podeu dirigir-vos a: 
-http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/
-http://www.mozilla-europe.org/ca/products/firefox/
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/branding/official/brand.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY brandShortName    "Firefox">
+<!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
+<!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "El Firefox i els logotips del Firefox són marques registrades de la Mozilla Foundation.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/branding/official/brand.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+brandShortName=Firefox
+brandFullName=Mozilla Firefox
+vendorShortName=Mozilla
+
+homePageSingleStartMain=Inici del Firefox, a una pàgina d'inici ràpida amb cerca integrada
+homePageImport=Importa la pàgina d'inici de %S
+
+homePageMigrationPageTitle=Selecció de la pàgina d'inici
+homePageMigrationDescription=Seleccioneu la pàgina d'inici que voleu fer servir:
+
+syncBrandShortName=Sync
--- a/browser/chrome/browser-region/region.properties
+++ b/browser/chrome/browser-region/region.properties
@@ -1,52 +1,50 @@
-# LOCALIZATION NOTE: REVIEW_REQUIRED
-# Please do not commit any changes to this file without a review from
-# the l10n-drivers team (this includes en-US). In order to get one,
-# please file a bug, add the "productization" keyword and CC l10n@mozilla.com.
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Default search engine
 browser.search.defaultenginename=Google
 
 # Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
 browser.search.order.1=Google
 browser.search.order.2=Bing
 
-# These are the default web service based feed readers
+# This is the default set of web based feed handlers shown in the reader
+# selection UI
 browser.contentHandlers.types.0.title=Netvibes
 browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
 browser.contentHandlers.types.1.title=Google
 browser.contentHandlers.types.1.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
 browser.contentHandlers.types.2.title=My Yahoo
 browser.contentHandlers.types.2.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
 
 # URL for site-specific search engines
 # TRANSLATION NOTE: {moz:domain} and {searchTerms} are placeholders for the site
 # to be searched and the user's search query. Place them in the appropriate location
 # for your locale's URL but do not translate them.
-browser.search.siteSearchURL = http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&q=site%3A{moz:domain}+{searchTerms}
+# browser.search.siteSearchURL=http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&q=site%3A{moz:domain}+{searchTerms}
 
 # increment this number when anything gets changed in the list below. This will
 # cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the 
 # profile database. Note that "new" is defined as "has a different URL"; this
 # means that it's not possible to update the name of existing handler, so 
 # don't make any spelling errors here.
 gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=3
- 
+
 # The default set of protocol handlers for webcal:
 gecko.handlerService.schemes.webcal.0.name=30 Boxes
 gecko.handlerService.schemes.webcal.0.uriTemplate=http://30boxes.com/external/widget?refer=ff&url=%s
 
 # The default set of protocol handlers for mailto:
 gecko.handlerService.schemes.mailto.0.name=Yahoo! Mail
 gecko.handlerService.schemes.mailto.0.uriTemplate=http://compose.mail.yahoo.com/?To=%s 
-
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.name=Gmail
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.uriTemplate=https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s
 
-
 # The default set of protocol handlers for irc:
-gecko.handlerService.schemes.irc.0.name = Mibbit
-gecko.handlerService.schemes.irc.0.uriTemplate = https://www.mibbit.com/?url=%s
+gecko.handlerService.schemes.irc.0.name=Mibbit
+gecko.handlerService.schemes.irc.0.uriTemplate=https://www.mibbit.com/?url=%s
 
 # The default set of protocol handlers for ircs:
-gecko.handlerService.schemes.ircs.0.name = Mibbit
-gecko.handlerService.schemes.ircs.0.uriTemplate = https://www.mibbit.com/?url=%s
+gecko.handlerService.schemes.ircs.0.name=Mibbit
+gecko.handlerService.schemes.ircs.0.uriTemplate=https://www.mibbit.com/?url=%s
--- a/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
@@ -1,36 +1,39 @@
-<!ENTITY % brandDTD
-  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
  %brandDTD;
-
 <!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
 a replacement for the standard security certificate errors produced
 by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
 
+
 <!ENTITY certerror.pagetitle "Connexió no verificable">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle "No es pot confiar en la connexió">
-
 <!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
 be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se
+
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se 
 de forma segura a <b>#1</b>, però no podem confirmar que la vostra connexió ho sigui.">
-<!ENTITY certerror.introPara2 "Normalment, quan intenteu connectar-vos de forma segura,
-els llocs web us presentaran una identificació pertinent per a demostrar-vos que aneu
+<!ENTITY certerror.introPara2 "Normalment, quan intenteu connectar-vos de forma segura, 
+els llocs web us presentaran una identificació pertinent per demostrar-vos que aneu 
 al lloc adequat. No obstant això, la identitat d'aquest lloc no es pot verificar.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Què caldria que fes?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a
-aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a 
+aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre 
 vol fer-se'n amb la identitat i, per tant, no hauríeu de continuar.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'aquí!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Entenc els riscos">
-<!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu
-dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc.
-<b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú
+<!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu 
+dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc. 
+<b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú 
 estigués interferint en la vostra connexió.</b>">
-<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys 
 que sapigueu del cert perquè aquest lloc web no utilitza una identificació pertinent.">
 <!ENTITY certerror.addException.label "Afegeix una excepció…">
 
 <!ENTITY certerror.technical.heading "Detalls tècnics">
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -1,56 +1,93 @@
-<!ENTITY aboutDialog.title "Quant al &brandFullName;">
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY aboutDialog.title     "Quant al &brandFullName;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.version): This is a warning about the experimental nature of Nightly and Aurora builds. It is only shown in those versions. -->
+
+<!ENTITY warningDesc.version    "El &brandShortName; és experimental i pot ser inestable.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetryDesc): This is a notification that Nightly/Aurora builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in those versions. "It" refers to brandShortName. -->
+<!ENTITY warningDesc.telemetryDesc "Envia automàticament informació del rendiment, maquinari, ús i personalitzacions a &vendorShortName; per ajudar a millorar el &brandShortName;.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.*) This paragraph is shown in "experimental" builds, i.e. Nightly and Aurora builds, instead of the other "community.*" strings below. -->
+
+<!ENTITY community.exp.start    "">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
+<!ENTITY community.exp.mozillaLink "&vendorShortName;">
+<!ENTITY community.exp.middle    " és una ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.creditslink): This is a link title that links to about:credits. -->
+<!ENTITY community.exp.creditsLink "comunitat global">
+<!ENTITY community.exp.end     " que treballa conjuntament per mantenir el web obert, públic i accessible per a tothom.">
 
 <!ENTITY community.start2      "El &brandShortName; està dissenyat per ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
 <!ENTITY community.middle2     ", una ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
 <!ENTITY community.creditsLink   "comunitat global">
-<!ENTITY community.end2       " que treballa conjuntament per fer d'Internet un lloc millor. Creiem que Internet ha de ser obert, públic, i accessible per a tothom, sense cap mena de restricció.">
+<!ENTITY community.end3       " que treballa conjuntament per preservar el web obert, públic i accessible per a tothom.">
 
-<!ENTITY contribute.start      "Us sembla interessant? ">
+<!ENTITY contribute.start      "Us interessa? ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
 <!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Col·laboreu-hi!">
 <!ENTITY contribute.end       "">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
 <!ENTITY bottomLinks.license    "Informació de la llicència">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
 <!ENTITY bottomLinks.rights     "Drets dels usuaris finals">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to https://www.mozilla.org/legal/privacy/. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to http://www.mozilla.com/legal/privacy/. -->
 <!ENTITY bottomLinks.privacy    "Política de privadesa">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
 <!ENTITY update.checkingForUpdates "Comprovació de les actualitzacions…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingAddonCompat): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
 <!ENTITY update.checkingAddonCompat "Compatibilitat dels complements…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.noUpdatesFound): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
 <!ENTITY update.noUpdatesFound   "El &brandShortName; està actualitzat">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.adminDisabled): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
-<!ENTITY update.adminDisabled    "L'administrador ha inhabilitat actualitzacions">
-
+<!ENTITY update.adminDisabled    "L'administrador ha inhabilitat les actualitzacions">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.otherInstanceHandlingUpdates): try to make the localized text short -->
+<!ENTITY update.otherInstanceHandlingUpdates "&brandShortName; is being updated by another instance">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.failed.start,update.failed.linkText,update.failed.end):
   update.failed.start, update.failed.linkText, and update.failed.end all go into
   one line with linkText being wrapped in an anchor that links to a site to download
   the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in
   one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+
 <!ENTITY update.failed.start    "L'actualització ha fallat. ">
 <!ENTITY update.failed.linkText   "Baixeu la darrera versió">
 <!ENTITY update.failed.end     "">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.manual.start,update.manual.end): update.manual.start and update.manual.end
   all go into one line and have an anchor in between with text that is the same as the link to a site
   to download the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in one line,
   try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
-<!ENTITY update.manual.start    "Actualitzacions disponibles a ">
+
+<!ENTITY update.manual.start    "Hi ha actualitzacions disponibles a ">
 <!ENTITY update.manual.end     "">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.unsupported.start,update.unsupported.linkText,update.unsupported.end):
+   update.unsupported.start, update.unsupported.linkText, and
+   update.unsupported.end all go into one line with linkText being wrapped in
+   an anchor that links to a site to provide additional information regarding
+   why the system is no longer supported. As this is all in one line, try to
+   make the localized text short (see bug 843497 for screenshots). -->
 
+<!ENTITY update.unsupported.start  "You can not perform further updates on this system. ">
+<!ENTITY update.unsupported.linkText "Learn more">
+<!ENTITY update.unsupported.end   "">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
   the "em dash" (long dash).
   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
-<!ENTITY update.downloading.start  "Baixada de l'actualització — ">
+
+<!ENTITY update.downloading.start  "S'està baixant l'actualització — ">
 <!ENTITY update.downloading.end   "">
+
+<!ENTITY update.applying      "S'està actualitzant...">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
+   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
+   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
+
+<!ENTITY channel.description.start "Actualment esteu al canal ">
+<!ENTITY channel.description.end  " d'actualitzacions. ">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthealth.pagetitle): Firefox Health Report is a proper noun in en-US, please keep this in mind. -->
+
+<!ENTITY abouthealth.pagetitle "&brandShortName; Health Report">
--- a/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
@@ -1,21 +1,33 @@
-<!ENTITY % brandDTD
-  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
- %brandDTD;
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+%brandDTD;
+<!ENTITY % syncBrandDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/syncBrand.dtd">
+%syncBrandDTD;
 <!-- These strings are used in the about:home page -->
 
+
 <!ENTITY abouthome.pageTitle "Pàgina d'inici del &brandFullName;">
 
 <!ENTITY abouthome.searchEngineButton.label "Cerca">
-
-<!ENTITY abouthome.aboutMozilla "Quant a Mozilla">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet1.v1):
   text in <a/> will be linked to the Firefox features page on mozilla.com
 -->
+
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet1.v1 "Gràcies per triar el Firefox! Per aconseguir el millor del vostre navegador, informeu-vos sobre les <a>darreres característiques</a>.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet2.v1):
   text in <a/> will be linked to the featured add-ons on addons.mozilla.org
 -->
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet2.v1 "És fàcil personalitzar el vostre Firefox exactament tal com voleu. <a>Teniu milers de complements d'on triar</a>.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.rightsSnippet): text in <a/> will be linked to about:rights -->
+<!ENTITY abouthome.rightsSnippet "El &brandFullName; és programari lliure i de codi obert de la fundació sense afany de lucre Mozilla. <a>Conegueu els vostres drets.</a>">
 
+<!ENTITY abouthome.bookmarksButton.label "Adreces d'interès">
+<!ENTITY abouthome.historyButton.label  "Historial">
+<!ENTITY abouthome.settingsButton.label "Preferències">
+<!ENTITY abouthome.addonsButton.label  "Complements">
+<!ENTITY abouthome.appsButton.label   "Marketplace">
+<!ENTITY abouthome.downloadsButton.label "Baixades">
+<!ENTITY abouthome.syncButton.label   "&syncBrand.shortName.label;">
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -1,25 +1,21 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title         "Navegació privada">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title.normal     "Voleu iniciar la navegació privada?">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc         "El &brandShortName; no recordarà res de l'historial d'aquesta sessió.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc.normal     "El &brandShortName; no es troba actualment en mode de navegació privat.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc    "El &brandShortName; no recordarà res de l'historial d'aquesta finestra.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc.normal "Actualment no esteu en una finestra privada.">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.description		"En una sessió de navegació privada, el &brandShortName; no registarà res a l'historial de navegació, l'historial de cerques, l'historial de baixades, l'historial dels formularis web, les galetes o altres fitxers temporals d'Internet. Per altra banda, sí que es conservaran els fitxers que baixeu i les adreces d'interès que deseu.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.description   "En una finestra de navegació privada, el &brandShortName; no registrarà res a l'historial de navegació, l'historial de cerques, l'historial de baixades, l'historial dels formularis web, les galetes o altres fitxers temporals d'Internet. Per altra banda, sí que es conservaran els fitxers que baixeu i les adreces d'interès que deseu.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore): include a trailing space as needed -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter): include a starting space as needed -->
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore "Podeu voler iniciar-lo ">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryInner  "netejant també el vostre historial recent">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter  ".">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.label "Obre una finestra privada">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.accesskey "p">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart3): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.label "Inicia la navegació privada">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.accesskey "p">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStop2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop2        "Per aturar la navegació privada, seleccioneu &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, o tanqueu el &brandShortName;.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart2        "Per iniciar la navegació privada, també podeu seleccionar &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart3        "Per iniciar la navegació privada, seleccioneu &basePBMenu.label; &gt; &newPrivateWindow.label;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop3        "Per aturar la navegació privada, tanqueu aquesta finestra.">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo         "Encara que l'ordinador no tindrà cap registre del vostre historial de navegació, el vostre proveïdor d'Internet o el vostre patró sí que podrien conèixer les pàgines que visiteu.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore         "Més informació">
-
--- a/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
@@ -1,27 +1,29 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- These strings are used in the about:robots page, which ties in with the
-   robots theme used in the Firefox 3 Beta 2/3 first run pages...
-     https://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.0b2/firstrun/
-     https://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.0b3/firstrun/
+   robots theme used in the Firefox 3 Beta 2/3 first run pages.
   They're just meant to be fun and whimsical, with references to some geeky
   but well-known robots in movies and books. Be creative with translations! -->
+<!-- Nonsense line from the movie "The Day The Earth Stood Still". No translation needed. -->
 
-<!-- Nonsense line from the movie "The Day The Earth Stood Still". No translation needed. -->
+
 <!ENTITY robots.pagetitle "Gort! Klaatu barada nikto!">
 <!-- Movie: Logan's Run... Box (cybog): "Welcome Humans! I am ready for you." -->
 <!ENTITY robots.errorTitleText "Benvinguts humans!">
 <!-- Movie: The Day The Earth Stood Still. Spoken by Klaatu. -->
 <!ENTITY robots.errorShortDescText "Us hem vingut a visitar en pau i amb bona voluntat!">
 <!-- Various books by Isaac Asimov. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc1 "Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser humà prengui mal.">
-<!-- Movie: Blade Runner. Batty: "He vist coses que vosaltres, humans, mai creuríeu..." -->
+<!-- Movie: Blade Runner. Batty: "I've seen things you people wouldn't believe..." -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc2 "Els robots han vist coses que vosaltres, humans, mai creuríeu.">
-<!-- Book: Hitchiker's Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots. -->
-<!ENTITY robots.errorLongDesc3 "Els robots són els vostres companys de plàstic amb qui passar-s'ho bé">
+<!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots. -->
+<!ENTITY robots.errorLongDesc3 "Els robots són els vostres companys de plàstic amb qui passar-s'ho bé.">
 <!-- TV: Futurama. Bender's first line is "Bite my shiny metal ass." -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc4 "Els robots tenen darreres de metall lluent que no han de mossegar-se.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). From the opening text. -->
 <!ENTITY robots.errorTrailerDescText "I tenen un pla.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). Common expletive referring to Cylons. -->
 <!ENTITY robots.imgtitle "Maleïdes torradores">
-<!-- Book: Hitchiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him. -->
+<!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him. -->
 <!ENTITY robots.dontpress "No torneu a prémer aquest botó.">
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -1,19 +1,23 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY restorepage.tabtitle    "Restauració de la sessió">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The title is intended to be apologetic and disarming, expressing dismay
   and regret that we are unable to restore the session for the user -->
+
 <!ENTITY restorepage.errorTitle   "Bé, és lamentable.">
-<!ENTITY restorepage.problemDesc  "El &brandShortName; té problemes per a recuperar les vostres finestres i pestanyes. Normalment és a causa d'una pàgina web oberta recentment.">
+<!ENTITY restorepage.problemDesc  "El &brandShortName; té problemes per recuperar les vostres finestres i pestanyes. Normalment és a causa d'una pàgina web oberta recentment.">
 <!ENTITY restorepage.tryThis    "Podeu provar el següent:">
 <!ENTITY restorepage.restoreSome  "Descartar una o més pestanyes que creieu que poden estar causant el problema">
 <!ENTITY restorepage.startNew    "Iniciar una sessió de navegació completament nova">
 
 <!ENTITY restorepage.tryagainButton "Restaura">
 <!ENTITY restorepage.restore.access "R">
-<!ENTITY restorepage.cancelButton  "Inicia una sessió nova">
-<!ENTITY restorepage.cancel.access "s">
+<!ENTITY restorepage.closeButton  "Tanca">
+<!ENTITY restorepage.close.access  "c">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Restaura">
 <!ENTITY restorepage.listHeader   "Finestres i pestanyes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: &#37;S will be replaced with a number. -->
-<!ENTITY restorepage.windowLabel  "Finestra &#37;S">
+<!ENTITY restorepage.windowLabel  "Finestra &#037;S">
--- a/browser/chrome/browser/aboutSyncTabs.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSyncTabs.dtd
@@ -1,17 +1,21 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.otherComputers.label): Keep this in sync with syncTabsMenu.label from browser.dtd -->
-<!ENTITY tabs.otherComputers.label        "Pestanyes d'altres ordinadors">
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.otherDevices.label): Keep this in sync with syncTabsMenu2.label from browser.dtd -->
+
+<!ENTITY tabs.otherDevices.label        "Pestanyes d'altres dispositius">
 
 <!ENTITY tabs.searchText.label          "Escriviu aquí per cercar pestanyes…">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.context.openTab.accesskey, tabs.context.openMultipleTabs.accesskey):
   Only one of these will show at a time (based on selection), so reusing accesskey is ok. -->
-<!ENTITY tabs.context.openTab.label       "Obre aquesta pestanya">
+
+<!ENTITY tabs.context.openTab.label          "Obre aquesta pestanya">
 <!ENTITY tabs.context.openTab.accesskey        "O">
-<!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.label   "Obre les pestanyes seleccionades">
+<!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.label     "Obre les pestanyes seleccionades">
 <!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.accesskey   "O">
-<!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.label  "Afegeix aquesta pestanya a les adreces d'interès…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.label     "Afegeix aquesta pestanya a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.accesskey   "f">
-<!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.label "Afegeix les pestanyes seleccionades a les adreces d'interès…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.label   "Afegeix les pestanyes seleccionades a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.accesskey "f">
 <!ENTITY tabs.context.refreshList.label        "Refresca la llista">
 <!ENTITY tabs.context.refreshList.accesskey      "R">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -1,8 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY minimizeWindow.key    "m">
 <!ENTITY minimizeWindow.label   "Minimitza">
 <!ENTITY bringAllToFront.label  "Porta-ho tot a davant">
 <!ENTITY zoomWindow.label     "Zoom">
 <!ENTITY windowMenu.label     "Finestra">
 
 <!ENTITY helpMenu.label      "Ajuda"> 
 <!ENTITY helpMenu.accesskey    "j"> 
@@ -13,16 +17,19 @@
 <!ENTITY aboutProduct.label    "Quant al &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutProduct.accesskey  "Q">
 <!ENTITY productHelp.label    "Ajuda del &brandShortName;">
 <!ENTITY productHelp.accesskey  "j">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 
+<!ENTITY healthReport.label    "&brandShortName; Health Report">
+<!ENTITY healthReport.accesskey  "e">
+
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació per a la resolució d'errors">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Tramet una opinió…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "T">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Preferències…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
@@ -31,9 +38,8 @@
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Amaga el &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey  "H">
 
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Amaga altres">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
 
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Mostra-ho tot">
-
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -1,63 +1,76 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
+
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
                                 inside the private browsing mode -->
 <!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(Navegació privada)">
+<!-- Tab context menu -->
 
-<!-- Tab context menu -->
 <!ENTITY reloadTab.label          "Torna a carregar la pestanya">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey        "r">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label        "Torna a carregar totes les pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey      "a">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (closeTabsToTheEnd.label): This should indicate the
+direction in which tabs are closed, i.e. locales that use RTL mode should say
+left instead of right. -->
+<!ENTITY closeTabsToTheEnd.label      "Close Tabs to the Right">
+<!ENTITY closeTabsToTheEnd.accesskey    "i">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label        "Tanca les altres pestanyes">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey      "l">
-<!ENTITY pinAppTab.label          "Clava com a pestanya d'aplicació">
-<!ENTITY pinAppTab.accesskey        "v">
-<!ENTITY unpinAppTab.label         "Desclava la pestanya">
-<!ENTITY unpinAppTab.accesskey       "D">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (pinTab.label, unpinTab.label): "Pin" is being
+used as a metaphor for expressing the fact that these tabs are "pinned" to the
+left edge of the tabstrip. Really we just want the string to express the idea
+that this is a lightweight and reversible action that keeps your tab where you
+can reach it easily. -->
+
+<!ENTITY pinTab.label            "Fixa la pestanya">
+<!ENTITY pinTab.accesskey          "p">
+<!ENTITY unpinTab.label           "No fixis la pestanya">
+<!ENTITY unpinTab.accesskey         "f">
 <!ENTITY moveToGroup.label         "Mou al grup">
 <!ENTITY moveToGroup.accesskey       "M">
 <!ENTITY moveToNewGroup.label        "Grup nou">
 <!ENTITY moveToNewWindow.label       "Mou a una finestra nova">
 <!ENTITY moveToNewWindow.accesskey     "v">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label       "Afegeix totes les pestanyes a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey     "t">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Desfés el tancament de la pestanya">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "D">
 <!ENTITY closeTab.label           "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY closeTab.accesskey         "c">
 
-<!ENTITY listAllTabs.label   "List all tabs">
+<!ENTITY listAllTabs.label   "Llista totes les pestanyes">
 
-<!ENTITY tabCmd.label "Obre una pestanya">
-<!ENTITY tabCmd.accesskey "T">
+<!ENTITY tabCmd.label "Pestanya nova">
+<!ENTITY tabCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!ENTITY openLocationCmd.label "Obre una ubicació…">
 <!ENTITY openLocationCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Obre un fitxer…">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printCmd.commandkey "p">
-<!ENTITY import.label "Importa…">
-<!ENTITY import.accesskey "I">
 
 <!ENTITY goOfflineCmd.label "Treballa fora de línia">
 <!ENTITY goOfflineCmd.accesskey "b">
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Barra del menú">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Barra de navegació">
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "n">
@@ -68,198 +81,246 @@
 <!ENTITY addonBarCmd.accesskey "B">
 
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Codi font de la pàgina">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informació de la pàgina">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
+These should match what Safari and other Apple applications use on OS X Lion. -->
+<!ENTITY enterFullScreenCmd.label "Obre a pantalla completa">
+<!ENTITY enterFullScreenCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY exitFullScreenCmd.label "Surt de la pantalla completa">
+<!ENTITY exitFullScreenCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Pantalla completa">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
+<!ENTITY showAllTabsCmd.label "Mostra totes les pestanyes">
+<!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Minimitza">
 <!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Restaura">
 <!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Tanca">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.label "Amaga les barres d'eines">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "g">
 <!ENTITY fullScreenExit.label "Surt del mode en pantalla completa">
 <!ENTITY fullScreenExit.accesskey "p">
+<!ENTITY fullscreenAllowButton.label "Permet">
+<!ENTITY fullscreenExitButton.label "Rebutja">
+<!ENTITY fullscreenApproval.value "Voleu permetre la pantalla completa?">
+
+<!ENTITY fullscreenExitHint.value "Premeu ESC en qualsevol moment per sortir de la pantalla completa.">
+<!ENTITY leaveDOMFullScreen.label "Surt de la pantalla completa">
+<!ENTITY leaveDOMFullScreen.accesskey "p">
 
 <!ENTITY closeWindow.label "Tanca la finestra">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "f">
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Afegeix a les adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
+<!ENTITY markPageCmd.commandkey "l">
+<!ENTITY sharePageCmd.label "Comparteix aquesta pàgina">
+<!ENTITY sharePageCmd.commandkey "S">
+<!ENTITY sharePageCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY shareLinkCmd.label "Comparteix aquest enllaç">
+<!ENTITY shareLinkCmd.accesskey "l">
+<!ENTITY shareImageCmd.label "Comparteix aquesta imatge">
+<!ENTITY shareImageCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY shareSelectCmd.label "Comparteix la selecció">
+<!ENTITY shareSelectCmd.accesskey "s">
+<!ENTITY shareVideoCmd.label "Comparteix aquest vídeo">
+<!ENTITY shareVideoCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY subscribeToPageMenupopup.label "Subscriu-me a la pàgina">
 <!ENTITY subscribeToPageMenuitem.label "Subscriu-me a la pàgina…">
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Afegeix-hi totes les pestanyes…">
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Mostra totes les adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarkAllCmd.label "Afegeix-hi totes les pestanyes…">
+<!ENTITY unsortedBookmarksCmd.label "Adreces d'interès desordenades">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Mostra més adreces d'interès">
 
-<!ENTITY backCmd.label "Enrere">
-<!ENTITY backCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY backButton.tooltip "Vés una pàgina enrere">
-<!ENTITY forwardCmd.label "Endavant">
-<!ENTITY forwardCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY forwardButton.tooltip "Vés una pàgina endavant">
-<!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
-<!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
-<!ENTITY reloadButton.tooltip "Actualitza la pàgina actual">
-<!ENTITY stopCmd.label "Atura">
-<!ENTITY stopCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY backCmd.label        "Enrere">
+<!ENTITY backCmd.accesskey      "r">
+<!ENTITY backButton.tooltip      "Vés una pàgina enrere">
+<!ENTITY forwardCmd.label       "Endavant">
+<!ENTITY forwardCmd.accesskey     "t">
+<!ENTITY forwardButton.tooltip    "Vés una pàgina endavant">
+<!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Premeu amb el botó dret o arrossegueu cap avall per veure l'historial">
+<!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Arrossegueu cap avall per veure l'historial">
+<!ENTITY reloadCmd.label       "Actualitza">
+<!ENTITY reloadCmd.accesskey     "z">
+<!ENTITY reloadButton.tooltip     "Actualitza la pàgina actual">
+<!ENTITY stopCmd.label        "Atura">
+<!ENTITY stopCmd.accesskey      "u">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
-<!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la càrrega d'aquesta pàgina">
-<!ENTITY goEndCap.tooltip "Es va a l'adreça en la barra d'ubicació">
-<!ENTITY feedButton.tooltip      "Subscriu-me a aquesta pàgina…">
-<!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
-<!ENTITY printButton.tooltip "Imprimeix aquesta pàgina">
+<!ENTITY stopButton.tooltip      "Atura la càrrega d'aquesta pàgina">
+<!ENTITY goEndCap.tooltip       "Vés a l'adreça de la barra d'ubicació">
+<!ENTITY printButton.label      "Imprimeix">
+<!ENTITY printButton.tooltip     "Imprimeix aquesta pàgina">
 
 <!ENTITY backForwardItem.title    "Enrere/Endavant">
-<!ENTITY locationItem.title "Ubicació">
-<!ENTITY searchItem.title "Cerca">
-<!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
-<!ENTITY bookmarksItem.title "Adreces d'interès">
+<!ENTITY locationItem.title      "Ubicació">
+<!ENTITY searchItem.title       "Cerca">
+<!ENTITY throbberItem.title      "Indicador d'activitat">
+<!ENTITY bookmarksItem.title     "Adreces d'interès">
+<!-- Toolbar items --> 
 
-<!-- Toolbar items --> 
 <!ENTITY appMenuButton.label     "Menú">
 <!ENTITY appMenuButton.tooltip    "Obre el menú del &brandShortName;">
-<!ENTITY homeButton.label "Inici">
+<!ENTITY homeButton.label       "Inici">
 
 <!ENTITY tabGroupsButton.label    "Grups de pestanyes">
 <!ENTITY tabGroupsButton.tooltip   "Agrupa les pestanyes">
 
 <!ENTITY feedButton.label       "Subscriu-m'hi">
 <!ENTITY feedButton.tooltip      "Subscriu-me a aquesta pàgina…">
 
-<!ENTITY bookmarksButton.label "Adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarksButton.tooltip "Mostra les vostres adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarksButton.accesskey "d">
+<!ENTITY bookmarksButton.label     "Adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarksButton.tooltip    "Mostra les vostres adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.label     "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip    "Mostra les vostres adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.unsorted.label "Adreces d'interès desordenades">
 <!ENTITY viewBookmarksSidebar.label     "Mostra en la barra lateral">
 <!ENTITY viewBookmarksToolbar.label     "Visualitza la barra de les adreces d'interès">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarksSidebarGtkCmd.commandkey): This command
  - key should not contain the letters A-F, since these are reserved
  - shortcut keys on Linux. -->
+
 <!ENTITY bookmarksGtkCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY bookmarksWinCmd.commandkey "i">
 
-<!ENTITY historyButton.label "Historial">
-<!ENTITY historyButton.tooltip "Mostra les pàgines que heu vist recentment">
-<!ENTITY historySidebarCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY historySidebarCmd.commandKey "h">
+<!ENTITY historyButton.label      "Historial">
+<!ENTITY historyButton.tooltip     "Mostra les pàgines que heu vist recentment">
+<!ENTITY historySidebarCmd.commandKey  "h">
 
-<!ENTITY toolsMenu.label "Eines">
-<!ENTITY toolsMenu.accesskey "n">
+<!ENTITY toolsMenu.label       "Eines">
+<!ENTITY toolsMenu.accesskey     "n"> 
 
-<!ENTITY keywordfield.label "Afegeix una paraula clau per a aquesta cerca…">
-<!ENTITY keywordfield.accesskey "p">
-<!ENTITY search.label "Cerca al Web">
-<!ENTITY search.accesskey "r">
-<!ENTITY downloads.label "Baixades">
-<!ENTITY downloads.tooltip "Mostra el progrés de les baixades en curs">
-<!ENTITY downloads.accesskey "d">
-<!ENTITY downloads.commandkey "j">
-<!ENTITY downloadsUnix.commandkey "y">
+<!ENTITY keywordfield.label      "Afegeix una paraula clau per a aquesta cerca…">
+<!ENTITY keywordfield.accesskey    "p">
+<!ENTITY search.label         "Cerca al Web">
+<!ENTITY search.accesskey       "r">
+<!ENTITY downloads.label       "Baixades">
+<!ENTITY downloads.tooltip      "Mostra el progrés de les baixades en curs">
+<!ENTITY downloads.accesskey     "d">
+<!ENTITY downloads.commandkey     "j">
+<!ENTITY downloadsUnix.commandkey   "y">
 <!ENTITY addons.label         "Complements">
 <!ENTITY addons.accesskey       "m">
-<!ENTITY addons.commandkey      "m">
+<!ENTITY addons.commandkey      "A">
 
-<!ENTITY errorConsoleCmd.label "Consola d'errors">
-<!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
-<!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
+<!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Desenvolupador web">
+<!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "w">
+
+<!ENTITY devtoolsConnect.label    "Connecta...">
+<!ENTITY devtoolsConnect.accesskey  "e">
 
-<!ENTITY webConsoleCmd.label     "Consola web">
-<!ENTITY webConsoleCmd.accesskey   "w">
-<!ENTITY webConsoleCmd.commandkey   "k">
+<!ENTITY errorConsoleCmd.label    "Consola d'errors">
+<!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey  "C">
+
+<!ENTITY remoteWebConsoleCmd.label  "Consola web remota">
 
-<!ENTITY inspectMenu.label      "Inspecciona">
-<!ENTITY inspectMenu.accesskey    "o">
-<!ENTITY inspectMenu.commandkey    "I">
+<!ENTITY browserConsoleCmd.label   "Consola del navegador">
+<!ENTITY browserConsoleCmd.commandkey "j">
+<!ENTITY browserConsoleCmd.accesskey "B">
+
+<!ENTITY inspectContextMenu.label   "Inspecciona l'element">
+<!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "I">
 
-<!ENTITY inspectPanelTitle.label   "HTML">
-<!ENTITY inspectButton.label     "Inspecciona">
-<!ENTITY inspectButton.accesskey   "I">
-<!ENTITY inspectNextButton.label   "Següent">
-<!ENTITY inspectNextButton.accesskey "n">
-<!ENTITY inspectPreviousButton.label "Anterior">
-<!ENTITY inspectPreviousButton.accesskey "r">
-<!ENTITY inspectStyleButton.label   "Estil">
-<!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "s">
-<!ENTITY inspectStylePanelTitle.label "Estil">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (inspectObjectButton.label): This button label
- - appears on the Inspector's toolbar. It is used to open and close the Object
- - panel. There is also a label in inspector.properties for the panel
- - titlebar: object.objectPanelTitle. -->
-<!ENTITY inspectObjectButton.label    "Objecte">
-<!ENTITY inspectObjectButton.accesskey  "O">
+<!ENTITY responsiveDesignTool.label  "Vista de disseny responsiu">
+<!ENTITY responsiveDesignTool.accesskey "r">
+<!ENTITY responsiveDesignTool.commandkey "M">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): This menu item label appears
+ - in the Tools menu. See bug 653093.
+ - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
+ - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
+ - prototyping, experimentation and convenient scripting.
+ -
+ - It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
+ - "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
+ - approximation to it or choose a word (or words) that means
+ - "simple discardable text editor". -->
 
-<!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
-<!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
-<!ENTITY newNavigatorCmd.label "Obre una finestra">
-<!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
-<!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY scratchpad.label       "Bloc de proves">
+<!ENTITY scratchpad.accesskey     "s">
+<!ENTITY scratchpad.keycode      "VK_F4">
+<!ENTITY scratchpad.keytext      "F4">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (chromeDebuggerMenu.label): This is the label for the
+ - application menu item that opens the browser debugger UI in the Tools menu. -->
+
+<!ENTITY chromeDebuggerMenu.label    "Browser Debugger">
 
-<!ENTITY editMenu.label "Edita">
-<!ENTITY editMenu.accesskey "E">
-<!ENTITY undoCmd.label "Desfés">
-<!ENTITY undoCmd.key "Z">
-<!ENTITY undoCmd.accesskey "D">
-<!ENTITY redoCmd.label "Refés">
-<!ENTITY redoCmd.key "Y">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey "R">
-<!ENTITY cutCmd.label "Retalla">
-<!ENTITY cutCmd.key "X">
-<!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY copyCmd.label "Copia">
-<!ENTITY copyCmd.key "C">
-<!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
-<!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
-<!ENTITY pasteCmd.key "V">
-<!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
-<!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteCmd.key "D">
-<!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
-<!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
-<!ENTITY selectAllCmd.key "A">
-<!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY preferencesCmd2.label "Opcions">
-<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey "O">
-<!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
-<!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
+<!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Tanca la barra per a desenvolupadors">
+<!ENTITY devToolbarMenu.label       "Barra d'eines per a desenvolupadors">
+<!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "v">
+<!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
+<!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
+<!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Mostra les eines">
+<!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "e">
+
+<!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip   "Mostra les eines per a desenvolupadors">
+<!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Més eines">
+
+<!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.label    "Aconsegueix més eines">
+<!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.accesskey  "m">
+
+<!ENTITY fileMenu.label     "Fitxer"> 
+<!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
+<!ENTITY newNavigatorCmd.label    "Finestra nova">
+<!ENTITY newNavigatorCmd.key    "N">
+<!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey   "n">
+<!ENTITY newPrivateWindow.label   "Finestra privada nova">
+<!ENTITY newPrivateWindow.accesskey "i">
 
-<!ENTITY clearRecentHistory.label      "Neteja l'historial recent…">
-<!ENTITY clearRecentHistory.accesskey    "h">
+<!ENTITY editMenu.label     "Edita"> 
+<!ENTITY editMenu.accesskey    "E"> 
+<!ENTITY undoCmd.label      "Desfés"> 
+<!ENTITY undoCmd.key      "Z"> 
+<!ENTITY undoCmd.accesskey     "D"> 
+<!ENTITY redoCmd.label      "Refés"> 
+<!ENTITY redoCmd.key      "Y"> 
+<!ENTITY redoCmd.accesskey     "R"> 
+<!ENTITY cutCmd.label      "Retalla"> 
+<!ENTITY cutCmd.key       "X"> 
+<!ENTITY cutCmd.accesskey     "t"> 
+<!ENTITY copyCmd.label      "Copia"> 
+<!ENTITY copyCmd.key      "C"> 
+<!ENTITY copyCmd.accesskey     "C"> 
+<!ENTITY pasteCmd.label      "Enganxa"> 
+<!ENTITY pasteCmd.key      "V"> 
+<!ENTITY pasteCmd.accesskey     "x"> 
+<!ENTITY deleteCmd.label     "Suprimeix"> 
+<!ENTITY deleteCmd.key      "D"> 
+<!ENTITY deleteCmd.accesskey    "u"> 
+<!ENTITY selectAllCmd.label     "Selecciona-ho tot"> 
+<!ENTITY selectAllCmd.key     "A"> 
+<!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "a"> 
+<!ENTITY preferencesCmd2.label    "Opcions">
+<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey   "O">
+<!ENTITY preferencesCmdUnix.label    "Preferències">
+<!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey   "n"> 
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE : These two strings can share an access key beause they never appear together on the menu -->
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.start.label     "Inicia la navegació privada">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.start.accesskey   "n">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.label     "Atura la navegació privada">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.accesskey   "n">
+<!ENTITY clearRecentHistory.label        "Neteja l'historial recent…">
+
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
-<!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey "V">
+<!ENTITY viewMenu.label     "Visualitza"> 
+<!ENTITY viewMenu.accesskey    "V"> 
 <!ENTITY viewTabGroups.label      "Grups de pestanyes">
 <!ENTITY viewTabGroups.accesskey    "G">
-<!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Barres d'eines">
-<!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "a">
+<!ENTITY viewToolbarsMenu.label    "Barres d'eines"> 
+<!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey   "a"> 
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Barra lateral">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "e">
-<!ENTITY viewCustomizeToolbar.label "Personalitza…">
-<!ENTITY viewCustomizeToolbar.accesskey "P">
+<!ENTITY viewCustomizeToolbar.label    "Personalitza…"> 
+<!ENTITY viewCustomizeToolbar.accesskey   "P">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.label      "Les pestanyes a dalt">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.accesskey    "t">
 
 <!ENTITY historyMenu.label "Historial">
 <!ENTITY historyMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY historyUndoMenu.label "Pestanyes tancades recentment">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (historyUndoWindowMenu): see bug 394759 -->
 <!ENTITY historyUndoWindowMenu.label "Finestres tancades recentment">
@@ -275,274 +336,357 @@
 <!ENTITY appMenuSidebars.label "Barres laterals">
 <!ENTITY appMenuFind.label "Cerca…">
 <!ENTITY appMenuUnsorted.label "Adreces d'interès desordenades">
 <!ENTITY appMenuWebDeveloper.label "Desenvolupador web">
 <!ENTITY appMenuGettingStarted.label "Primers passos">
 <!ENTITY appMenuSafeMode.label "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
 <!ENTITY appMenuSafeMode.accesskey "R">
 
-<!ENTITY openCmd.commandkey "l">
-<!ENTITY urlbar.placeholder      "Vés a un lloc web">
+<!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
+<!ENTITY urlbar.placeholder2     "Cerqueu o escriviu una adreça">
+<!ENTITY urlbar.accesskey       "d">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Canvia a la pestanya:">
-<!ENTITY urlbar.accesskey "d">
-
 <!-- 
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
 
  Search Command Key Logic works like this:
- 
+
  Unix: Ctrl+J (0.8, 0.9 support)
     Ctrl+K (cross platform binding)
- Mac: Ctrl+K (cross platform binding)
+ Mac: Cmd+K (cross platform binding)
+    Cmd+Opt+F (platform convention)
  Win: Ctrl+K (cross platform binding)
-    Ctrl+E (IE compat) 
+    Ctrl+E (IE compat)
 
  We support Ctrl+K on all platforms now and advertise it in the menu since it is
  our standard - it is a "safe" choice since it is near no harmful keys like "W" as
  "E" is. People mourning the loss of Ctrl+K for emacs compat can switch their GTK
  system setting to use emacs emulation, and we should respect it. Focus-Search-Box
  is a fundamental keybinding and we are maintaining a XP binding so that it is easy
  for people to switch to Linux.
 
- Do *not* tamper with these values without talking to ben@mozilla.org
- 
 -->
-<!ENTITY searchFocus.commandkey "k">
-<!ENTITY searchFocusUnix.commandkey "j">
+
+<!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
+<!ENTITY searchFocus.commandkey2   "e">
+<!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY tabView.commandkey      "e">
 
-<!ENTITY openLinkCmd.label "Obre l'enllaç en una finestra nova">
-<!ENTITY openLinkCmd.accesskey "f">
+<!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Obre l'enllaç en una pestanya nova">
+<!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "t">
+<!ENTITY openLinkCmd.label      "Obre l'enllaç en una finestra nova">
+<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "f">
+<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.label "Obre l'enllaç en una finestra privada nova">
+<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Obre l'enllaç">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "O">
-<!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Obre l'enllaç en una pestanya nova">
-<!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey "t">
-<!ENTITY openFrameCmd.label "Obre el marc en una finestra nova">
-<!ENTITY openFrameCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY openFrameCmdInTab.label "Obre el marc en una pestanya nova">
-<!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "t">
-<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label "Mostra només aquest marc">
-<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY reloadCmd.commandkey "r">
-<!ENTITY reloadFrameCmd.label "Actualitza el marc">
-<!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey "z">
+<!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Obre el marc en una pestanya nova">
+<!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "t">
+<!ENTITY openFrameCmd.label      "Obre el marc en una finestra nova">
+<!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "O">
+<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Mostra només aquest marc">
+<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY reloadCmd.commandkey     "r">
+<!ENTITY reloadFrameCmd.label     "Actualitza el marc">
+<!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey   "z">
 <!ENTITY viewPartialSourceForSelectionCmd.label "Codi font de la selecció">
-<!ENTITY viewPartialSourceForMathMLCmd.label "Visualitza el codi MathML">
+<!ENTITY viewPartialSourceForMathMLCmd.label  "Visualitza el codi MathML">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (viewPartialSourceCmd.accesskey): This accesskey is used for both 
+     viewPartialSourceForSelectionCmd.label and viewPartialSourceForMathMLCmd.label -->
 <!ENTITY viewPartialSourceCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY viewPageSourceCmd.label "Codi font de la pàgina">
-<!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "f">
-<!ENTITY viewFrameSourceCmd.label "Codi font del marc">
+<!ENTITY viewPageSourceCmd.label   "Codi font de la pàgina">
+<!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "f">
+<!ENTITY viewFrameSourceCmd.label   "Codi font del marc">
 <!ENTITY viewFrameSourceCmd.accesskey "f">
-<!ENTITY viewPageInfoCmd.label "Informació de la pàgina">
-<!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey "i">
-<!ENTITY viewFrameInfoCmd.label "Informació del marc">
-<!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY viewPageInfoCmd.label    "Informació de la pàgina">
+<!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey  "I">
+<!ENTITY viewFrameInfoCmd.label    "Informació del marc">
+<!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey  "I">
 <!ENTITY reloadImageCmd.label     "Recarrega la imatge">
 <!ENTITY reloadImageCmd.accesskey   "R">
-<!ENTITY viewImageCmd.label "Visualitza la imatge">
-<!ENTITY viewImageCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY viewImageCmd.label      "Visualitza la imatge">
+<!ENTITY viewImageCmd.accesskey    "i">
 <!ENTITY viewImageInfoCmd.label    "Visualitza la informació de la imatge">
 <!ENTITY viewImageInfoCmd.accesskey  "f">
 <!ENTITY viewVideoCmd.label      "Visualitza el vídeo">
 <!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "i">
-<!ENTITY viewBGImageCmd.label "Visualitza la imatge de fons">
-<!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY viewBGImageCmd.label     "Visualitza la imatge de fons">
+<!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey   "n">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label   "Defineix com a fons d'escriptori…">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "D">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd2.label "Afegeix a les adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey "d">
-<!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label "Afegeix l'enllaç a les adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.label "Afegeix el marc a les adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY sendPageCmd.label "Envia la pàgina…">
-<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "v">
+<!ENTITY bookmarkPageCmd2.label    "Afegeix a les adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "d">
+<!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label   "Afegeix l'enllaç a les adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "l">
+<!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.label   "Afegeix el marc a les adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY emailPageCmd.label      "Envia l'enllaç per correu…">
+<!ENTITY emailPageCmd.accesskey    "E">
+<!ENTITY savePageCmd.label      "Anomena i desa la pàgina…">
+<!ENTITY savePageCmd.accesskey    "s">
 <!-- alternate for content area context menu -->
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey2    "d">
-<!ENTITY savePageCmd.label "Anomena i desa la pàgina…">
-<!ENTITY savePageCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY savePageCmd.commandkey "s">
-<!ENTITY saveFrameCmd.label "Anomena i desa el marc…">
-<!ENTITY saveFrameCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY savePageCmd.commandkey    "s">
+<!ENTITY saveFrameCmd.label      "Anomena i desa el marc…">
+<!ENTITY saveFrameCmd.accesskey    "m">
 <!ENTITY printFrameCmd.label     "Imprimeix el marc…">
 <!ENTITY printFrameCmd.accesskey   "p">
-<!ENTITY saveLinkCmd.label "Anomena i desa el contingut de l'enllaç…">
-<!ENTITY saveLinkCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY sendLinkCmd.label "Envia l'enllaç…">
-<!ENTITY sendLinkCmd.accesskey "i">
-<!ENTITY saveImageCmd.label "Anomena i desa la imatge…">
-<!ENTITY saveImageCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY saveLinkCmd.label      "Anomena i desa el contingut de l'enllaç…">
+<!ENTITY saveLinkCmd.accesskey    "s">
+<!ENTITY saveImageCmd.label      "Anomena i desa la imatge…">
+<!ENTITY saveImageCmd.accesskey    "A">
 <!ENTITY saveVideoCmd.label      "Anomena i desa el vídeo…">
-<!ENTITY saveVideoCmd.accesskey    "d">
+<!ENTITY saveVideoCmd.accesskey    "v">
 <!ENTITY saveAudioCmd.label      "Anomena i desa l'àudio…">
-<!ENTITY saveAudioCmd.accesskey    "v">
-<!ENTITY sendImageCmd.label "Envia la imatge…">
-<!ENTITY sendImageCmd.accesskey "n">
-<!ENTITY sendVideoCmd.label      "Envia el vídeo…">
-<!ENTITY sendVideoCmd.accesskey    "n">
-<!ENTITY sendAudioCmd.label      "Envia l'àudio…">
-<!ENTITY sendAudioCmd.accesskey    "n">
-<!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia l'enllaç">
-<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "C">
-<!ENTITY copyImageCmd.label "Copia la ubicació de la imatge">
-<!ENTITY copyImageCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY copyImageContentsCmd.label "Copia la imatge">
-<!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY saveAudioCmd.accesskey    "u">
+<!ENTITY emailImageCmd.label     "Envia la imatge per correu…">
+<!ENTITY emailImageCmd.accesskey   "a">
+<!ENTITY emailVideoCmd.label     "Envia el vídeo per correu…">
+<!ENTITY emailVideoCmd.accesskey   "a">
+<!ENTITY emailAudioCmd.label     "Envia l'àudio per correu…">
+<!ENTITY emailAudioCmd.accesskey   "a">
+<!ENTITY playPluginCmd.label     "Activa aquest connector">
+<!ENTITY playPluginCmd.accesskey   "c">
+<!ENTITY hidePluginCmd.label     "Amaga aquest connector">
+<!ENTITY hidePluginCmd.accesskey   "m">
+<!ENTITY copyLinkCmd.label      "Copia l'enllaç">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey    "C">
+<!ENTITY copyImageCmd.label      "Copia la ubicació de la imatge">
+<!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "o">
+<!ENTITY copyImageContentsCmd.label  "Copia la imatge">
+<!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "m"> 
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Copia la ubicació del vídeo">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "o">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Copia la ubicació de l'àudio">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "o">
-<!ENTITY copyEmailCmd.label "Copia l'adreça electrònica">
-<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY thisFrameMenu.label "Aquest marc">
-<!ENTITY thisFrameMenu.accesskey "t">
+<!ENTITY copyEmailCmd.label      "Copia l'adreça electrònica">
+<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "e">
+<!ENTITY thisFrameMenu.label       "Aquest marc">
+<!ENTITY thisFrameMenu.accesskey     "t">
+<!-- Media (video/audio) controls -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Play" and
+"Pause" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
 
-<!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Reprodueix">
-<!ENTITY mediaPlay.accesskey     "r">
+<!ENTITY mediaPlay.accesskey     "R">
 <!ENTITY mediaPause.label      "Atura">
 <!ENTITY mediaPause.accesskey    "r">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Mute" and
+"Unmute" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaMute.label       "Sense so">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "e">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Amb so">
 <!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate.label   "Velocitat de reproducció">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate.accesskey "l">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate050x.label "Velocitat lenta (0,5x)">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate050x.accesskey "e">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate100x.label "Velocitat normal">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate100x.accesskey "n">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate150x.label "Velocitat alta (1,5x)">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate150x.accesskey "a">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: "Ludicrous Speed" is a reference to the
+movie "Space Balls" and is meant to say that this speed is very
+fast. -->
+<!ENTITY mediaPlaybackRate200x.label "Velocitat màxima (2x)">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate200x.accesskey "m">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Show Controls" and
+"Hide Controls" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaShowControls.label   "Mostra els controls">
 <!ENTITY mediaShowControls.accesskey "c">
 <!ENTITY mediaHideControls.label   "Amaga els controls">
 <!ENTITY mediaHideControls.accesskey "c">
 <!ENTITY videoFullScreen.label    "Pantalla completa">
-<!ENTITY videoFullScreen.accesskey  "p">
-
+<!ENTITY videoFullScreen.accesskey  "P">
+<!ENTITY videoSaveImage.label    "Anomena i desa una instantània…">
+<!ENTITY videoSaveImage.accesskey  "s">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Show Statistics" and
+"Hide Statistics" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
+<!ENTITY videoShowStats.label    "Mostra les estadístiques">
+<!ENTITY videoShowStats.accesskey  "t">
+<!ENTITY videoHideStats.label    "Oculta les estadístiques">
+<!ENTITY videoHideStats.accesskey  "t">
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
+
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.label    "Augmenta">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.accesskey  "A">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
-<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
+<!-- + is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.label    "Redueix">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.accesskey  "d">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
 
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.label     "Reinicia">
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.accesskey   "R">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
-<!ENTITY fullZoomResetCmd.label     "Reinicia">
-<!ENTITY fullZoomResetCmd.accesskey   "R">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Augmenta el text només">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
 <!ENTITY fullZoom.label         "Mida de la pàgina">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "d">
 
 <!ENTITY newTabButton.tooltip      "Obre una pestanya nova">
-<!ENTITY newWindowButton.tooltip "Obre una finestra nova">
-<!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Tanca la barra lateral">
+<!ENTITY newWindowButton.tooltip    "Obre una finestra nova">
+<!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Tanca la barra lateral">
 
-<!ENTITY cutButton.tooltip "Retalla">
-<!ENTITY copyButton.tooltip "Copia">
-<!ENTITY pasteButton.tooltip "Enganxa">
+<!ENTITY cutButton.tooltip       "Retalla">
+<!ENTITY copyButton.tooltip       "Copia">
+<!ENTITY pasteButton.tooltip      "Enganxa">
+
 <!ENTITY fullScreenButton.tooltip    "Mostra la finestra en pantalla sencera">
 
 <!ENTITY zoomOutButton.tooltip     "Augmenta">
 <!ENTITY zoomInButton.tooltip      "Redueix">
 <!ENTITY zoomControls.label       "Controls del zoom">
 
-<!ENTITY showAllTabsCmd.label "Mostra totes les pestanyes">
-<!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "a">
-
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Surt">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "u">
+<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label    "Surt"> 
+<!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey  "u">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Surt"> 
+<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "u">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.label  "Surt del &brandShortName;">
-<!ENTITY quitApplicationCmdMac.key   "Q">
+<!-- LOCALIZATION NOTE(quitApplicationCmdUnix.key): This keyboard shortcut is used by both Linux and OSX builds. -->
+<!ENTITY quitApplicationCmdUnix.key   "Q">
 
-<!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
-<!ENTITY closeCmd.key "W">
-<!ENTITY closeCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY closeCmd.label         "Tanca"> 
+<!ENTITY closeCmd.key          "W"> 
+<!ENTITY closeCmd.accesskey       "c">
 
 <!ENTITY pageStyleMenu.label "Estil de pàgina">
 <!ENTITY pageStyleMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY pageStyleNoStyle.label "Sense estil">
 <!ENTITY pageStyleNoStyle.accesskey "n">
 <!ENTITY pageStylePersistentOnly.label "Estil de pàgina bàsic">
 <!ENTITY pageStylePersistentOnly.accesskey "b">
 
-<!ENTITY pageReportIcon.tooltip "Canvia la configuració de blocatge d'emergents per a aquesta pàgina web">
+<!ENTITY pageReportIcon.tooltip      "Canvia la configuració de blocatge d'emergents per a aquesta pàgina web">
 
 <!ENTITY allowPopups.accesskey "p">
 <!-- On Windows we use the term "Options" to describe settings, but
   on Linux and Mac OS X we use "Preferences" - carry that distinction
   over into this string, which is used in the "popup blocked" info bar . -->
 <!ENTITY editPopupSettingsUnix.label "Editeu les preferències del blocatge d'emergents…">
 <!ENTITY editPopupSettings.label "Editeu les opcions del blocatge d'emergents…">
 <!ENTITY editPopupSettings.accesskey "E">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey "n">
 
-<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label "Canvia la direcció de la pàgina">
-<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey "g">
-<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label "Canvia la direcció del text">
-<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey "v">
-<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey "X">
+<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Canvia la direcció de la pàgina">
+<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "g">
+<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Canvia la direcció del text">
+<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "v">
+<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey  "X">
 
-<!ENTITY findOnCmd.label "Cerca en aquesta pàgina…">
+<!ENTITY findOnCmd.label   "Cerca en aquesta pàgina…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
-<!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
+<!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Afegeix diccionaris…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "A">
 
-<!ENTITY editBookmark.done.label           "Fet">
-<!ENTITY editBookmark.cancel.label          "Canceŀla">
+<!ENTITY editBookmark.done.label           "Fet">
+<!ENTITY editBookmark.cancel.label          "Cancel·la">
 <!ENTITY editBookmark.removeBookmark.accessKey    "r">
 
 <!ENTITY identity.unverifiedsite2 "El lloc web no proporciona cap informació d'identitat.">
 <!ENTITY identity.connectedTo "Esteu connectat a">
 <!-- Localization note (identity.runBy) : This string appears between a
 domain name (above) and an organization name (below). E.g.
+
 example.com
 which is run by
 Example Enterprises, Inc.
+
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
-
 <!ENTITY identity.runBy "mantingut per">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText "Més informació…">
-
-<!ENTITY downloadMonitor2.tooltip "Feu clic per a obrir la finestra de baixades">
-
-<!ENTITY allTabs.filter.emptyText "Cerca les pestanyes">
+<!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
+   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 
-<!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
-   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below
-! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Pestanyes del navegador">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu2.label): This appears in the history menu -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the history menu -->
-<!ENTITY syncTabsMenu.label   "Pestanyes d'altres ordinadors">
+<!ENTITY syncTabsMenu2.label   "Pestanyes d'altres dispositius">
 
-<!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
+<!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSetup.label       "Configura el &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "y">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Sincronitza ara">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sincronització">
 
 <!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Tanca la barra de complements">
 <!ENTITY toggleAddonBarCmd.key    "/">
+
+<!ENTITY socialToolbar.title    "Botó de barra social">
+<!ENTITY social.notLoggedIn.label  "No s'ha iniciat la sessió">
+
+<!ENTITY social.ok.label    "D'acord">
+<!ENTITY social.ok.accesskey  "o">
+
+<!ENTITY social.toggleSidebar.label "Mostra la barra lateral">
+<!ENTITY social.toggleSidebar.accesskey "s">
+
+<!ENTITY social.addons.label "Gestiona els serveis...">
+
+<!ENTITY social.toggleNotifications.label "Mostra les notificacions d'escriptori">
+<!ENTITY social.toggleNotifications.accesskey "n">
+
+<!ENTITY social.activated.description "S'han inhabilitat els serveis de <label/>. Podeu canviar la configuració dels serveis al <label class='text-link'>gestor de complements</label>.">
+<!ENTITY social.activated.undo.label "Desfés-ho!">
+<!ENTITY social.activated.undo.accesskey "D">
+<!ENTITY social.learnMore.label "Més informació">
+<!ENTITY social.learnMore.accesskey "M">
+<!ENTITY social.closeNotificationItem.label "Ara no">
+
+<!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
+<!ENTITY social.chatBar.label "Focus del xat">
+<!ENTITY social.chatBar.accesskey "F">
+<!-- labels are set dynamically, see browser.properties -->
+
+<!ENTITY social.markpage.accesskey "m">
+<!ENTITY social.marklink.accesskey "M">
+
+<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Càmera per a compartir:">
+<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "C">
+<!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Micròfon per a compartir:">
+<!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "M">
+
+<!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Accés al micròfon/càmera">
+<!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Mostra els llocs on s'està compartint la càmera o el micròfon">
+
+<!ENTITY mixedContentBlocked.helplink "Més informació">
+<!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "La majoria de llocs webs seguiran funcionant bé encara que aquest contingut estigui blocat.">
+
+<!ENTITY pointerLock.notification.message "Premeu la tecla d'escapada en qualsevol moment per tornar-ho a mostrar.">
+
+<!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Show All">
+<!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "S">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
+
+<!ENTITY pluginActivateNow.label "Allow Now">
+<!ENTITY pluginActivateAlways.label "Allow and Remember">
+<!ENTITY pluginBlockNow.label "Block Plugin">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1,56 +1,60 @@
-nv_done=Fet
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 nv_timeout=Temps excedit
-nv_stopped=Aturat
 openFile=Obre fitxer
 
 droponhometitle=Defineix com a pàgina d'inici
 droponhomemsg=Voleu que aquest document sigui la vostra nova pàgina d'inici?
 
-contextMenuSearchText=Cerca «%2$S» a %1$S
-contextMenuSearchText.accesskey=r
+# context menu strings
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
+# %2$S is the selection string.
+contextMenuSearch=Cerca «%2$S» a %1$S
+contextMenuSearch.accesskey=C
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Nom de la carpeta]
 
-xpinstallPromptWarning=El %S ha evitat que aquest lloc (%S) instaŀli cap programari al vostre ordinador.
+xpinstallPromptWarning=El %S ha evitat que aquest lloc (%S) instal·li cap programari al vostre ordinador.
 xpinstallPromptAllowButton=Permet
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=P
-xpinstallDisabledMessageLocked=El vostre administrador de sistema ha inhabilitat la instaŀlació de programari.
-xpinstallDisabledMessage=La instaŀlació de programari està actualment inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
+xpinstallDisabledMessageLocked=L'administrador del sistema ha inhabilitat la instal·lació de programari.
+xpinstallDisabledMessage=Actualment la instal·lació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
 xpinstallDisabledButton=Habilita
 xpinstallDisabledButton.accesskey=H
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDownloading, addonDownloadCancelled, addonDownloadRestart):
-# Semi-colon list of plural forms. See:
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
 addonDownloading=S'està baixant el complement;S'estan baixant els complements
 addonDownloadCancelled=S'ha cancel·lat la baixada del complement.;S'han cancel·lat les baixades dels complements.
 addonDownloadRestart=Reinicia la baixada;Reinicia les baixades
 addonDownloadRestart.accessKey=R
 addonDownloadCancelTooltip=Cancel·la
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
-# Semi-colon list of plural forms. See:
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
-addonsInstalled=S'ha instal·lat #1 amb èxit.;#2 complements s'han instal·lat amb èxit
+addonsInstalled=S'ha instal·lat #1 amb èxit.;#2 complements s'han instal·lat amb èxit.
 addonsInstalledNeedsRestart=S'instal·larà #1 després que reinicieu el #3.;S'instal·laran #2 complements després que reinicieu el #3.
 addonInstallRestartButton=Reinicia ara
 addonInstallRestartButton.accesskey=R
-addonInstallManage=Obre el gestor de complements
-addonInstallManage.accesskey=O
 
-# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
+# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
 # #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
 # #4 is the application version
 addonError-1=No s'ha pogut baixar el complement perquè el #2 ha tingut un problema de connexió.
 addonError-2=No s'ha pogut instal·lar el complement de #2 perquè no coincideix amb el complement que esperava el #3.
 addonError-3=No s'ha pogut instal·lar el complement baixat de #2 perquè sembla que era defectuós.
 addonError-4=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè el #3 no podia modificar el fitxer necessari.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
@@ -75,55 +79,106 @@ lwthemePostInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=G
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
 # %S will be replaced with the new theme name.
 lwthemeNeedsRestart.message=S'instal·larà %S després que reinicieu.
 lwthemeNeedsRestart.button=Reinicia ara
 lwthemeNeedsRestart.accesskey=R
 
-popupWarning=El %S ha evitat que aquest lloc obrís una finestra emergent.
-popupWarningMultiple=El %S ha evitat que aquest lloc obrís %S finestres emergents.
+# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
+popupWarning.message=El #1 ha impedit que aquesta pàgina obrís una finestra emergent.;El #1 ha impedit que aquesta pàgina obrís #2 finestres emergents.
 popupWarningButton=Opcions
 popupWarningButton.accesskey=O
 popupWarningButtonUnix=Preferències
 popupWarningButtonUnix.accesskey=P
 popupAllow=Permet els emergents per a %S
 popupBlock=Bloca els emergents per a %S
 popupWarningDontShowFromMessage=No mostris aquest missatge quan les finestres emergents estiguin blocades
 popupWarningDontShowFromLocationbar=No mostris la barra d'informació quan les finestres emergents estiguin blocades
 popupShowPopupPrefix=Mostra «%S»
 
 # missing plugin installer
-missingpluginsMessage.title=Es necessiten connectors addicionals per a mostrar alguns continguts d'aquesta pàgina.
-missingpluginsMessage.button.label=Instaŀla els connectors que hi manquen…
-missingpluginsMessage.button.accesskey=I
-outdatedpluginsMessage.title=Alguns connectors que utilitza la pàgina no estan actualitzats.
-outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Actualitza els connectors…
-outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=U
-blockedpluginsMessage.title=S'han blocat alguns dels connectors que necessita aquesta pàgina per a la vostra protecció.
-blockedpluginsMessage.infoButton.label=Detalls…
-blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=D
-blockedpluginsMessage.searchButton.label=Actualitza els connectors…
-blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=u
+installPlugin.message = Voleu instal·lar el complement necessari per mostrar els continguts multimèdia d'aquesta pàgina?
+installPlugin.button.label=Instal·la %S
+installPlugin.button.accesskey=I
+installPlugin.ignoreButton.label=No ho tornis a demanar
+installPlugin.ignoreButton.accesskey=N
+
 crashedpluginsMessage.title=El connector %S ha fallat.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Torna a carregar la pàgina
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=r
-crashedpluginsMessage.submitButton.label=Tramet un informe d'error
-crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=T
+crashedpluginsMessage.submitButton.label=Envia un informe de fallada
+crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=f
 crashedpluginsMessage.learnMore=Més informació…
-carbonFailurePluginsMessage.title=Aquesta pàgina necessita un connector que només pot executar-se en mode 32 bits
-carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Reinicia en mode 32 bits
-carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=R
 
+## Plugin doorhanger strings
+# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNw.message): Used for newly-installed
+# plugins which are not known to be unsafe. %1$S is the plugin name and %2$S
+# is the site domain.
+pluginActivateNew.message=Allow %2$S to run "%1$S"?
+pluginActivateMultiple.message=Allow %S to run plugins?
+pluginActivate.learnMore=Learn More…
+# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateOutdated.message, pluginActivateOutdated.label):
+# These strings are used when an unsafe plugin has an update available.
+# %1$S is the plugin name, %2$S is the domain, and %3$S is brandShortName.
+pluginActivateOutdated.message=%3$S has prevented the outdated plugin "%1$S" from running on %2$S.
+pluginActivateOutdated.label=Outdated plugin
+pluginActivate.updateLabel=Update now…
+# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateVulnerable.message, pluginActivateVulnerable.label):
+# These strings are used when an unsafe plugin has no update available.
+# %1$S is the plugin name, %2$S is the domain, and %3$S is brandShortName.
+pluginActivateVulnerable.message=%3$S has prevented the unsafe plugin "%1$S" from running on %2$S.
+pluginActivateVulnerable.label=Vulnerable plugin!
+pluginActivate.riskLabel=What's the risk?
+# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateBlocked.message): %1$S is the plugin name, %2$S is brandShortName
+pluginActivateBlocked.message=%2$S has blocked "%1$S" for your protection.
+pluginActivateBlocked.label=Blocked for your protection
+pluginActivateDisabled.message="%S" is disabled.
+pluginActivateDisabled.label=Disabled
+pluginActivateDisabled.manage=Manage plugins…
+pluginEnabled.message="%S" is enabled on %S.
+pluginEnabledOutdated.message=Outdated plugin "%S" is enabled on %S.
+pluginEnabledVulnerable.message=Insecure plugin "%S" is enabled on %S.
+pluginInfo.unknownPlugin=Desconegut
+
+# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.dtd
+# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label): This button will enable the
+# plugin in the current session for an short time (about an hour), auto-renewed
+# if the site keeps using the plugin.
+pluginActivateNow.label=Allow Now
+pluginActivateNow.accesskey=N
+# LOCALIZATION NOTE (pluginActivateAlways.label): This button will enable the
+# plugin for a long while (90 days), auto-renewed if the site keeps using the
+# plugin.
+pluginActivateAlways.label=Allow and Remember
+pluginActivateAlways.accesskey=R
+pluginBlockNow.label=Block Plugin
+pluginBlockNow.accesskey=B
+pluginContinue.label=Continue Allowing
+pluginContinue.accesskey=C
+
+# in-page UI
+PluginClickToActivate=Activa el %S.
+PluginVulnerableUpdatable=Aquest connector és vulnerable i cal actualitzar-lo.
+PluginVulnerableNoUpdate=Aquest connector comporta un risc de seguretat.
+
+# Sanitize
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
 # clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
 # changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
 sanitizeDialog2.everything.title=Neteja tot l'historial
 sanitizeButtonOK=Neteja-ho ara
+# LOCALIZATION NOTE (sanitizeButtonClearing): The label for the default
+# button between the user clicking it and the window closing. Indicates the
+# items are being cleared.
+sanitizeButtonClearing=S'està netejant
+
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
 sanitizeEverythingWarning2=Es netejarà tot l'historial.
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has modified the default set of history items to clear.
 sanitizeSelectedWarning=Es netejaran tots els elements seleccionats.
@@ -135,34 +190,34 @@ sanitizeSelectedWarning=Es netejaran tot
 # directly under the Firefox version in the about dialog (see bug 596813 for
 # screenshots).
 update.checkInsideButton.label=Comprova si hi ha actualitzacions
 update.checkInsideButton.accesskey=C
 update.resumeButton.label=Reprèn la baixada de %S…
 update.resumeButton.accesskey=d
 update.openUpdateUI.applyButton.label=Aplica l'actualització…
 update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=A
-update.restart.applyButton.label=Aplica l'actualització
-update.restart.applyButton.accesskey=A
+update.restart.updateButton.label=Reinicia per actualitzar
+update.restart.updateButton.accesskey=R
 update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Actualitza ara…
 update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=u
 update.restart.upgradeButton.label=Actualitza ara
 update.restart.upgradeButton.accesskey=u
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Subscriu-me a «%S»…
 
 menuOpenAllInTabs.label=Obre-ho tot en pestanyes
 
+# History menu
 menuRestoreAllTabs.label=Restaura totes les pestanyes
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
 # see bug 394759
 menuRestoreAllWindows.label=Restaura totes les finestres
-
-# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semi-colon list of plural forms.
+# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 Window Title, #2 Number of tabs
 menuUndoCloseWindowLabel=#1 (i #2 altra pestanya);#1 (i #2 altres pestanyes)
 menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Estigues en aquesta pàgina
 tabHistory.goBack=Vés enrere a aquesta pàgina
@@ -177,132 +232,263 @@ refreshBlocked.goButton.accesskey=P
 refreshBlocked.refreshLabel=El %S ha evitat que la pàgina s'actualitzi automàticament.
 refreshBlocked.redirectLabel=El %S ha evitat que la pàgina redirigeixi automàticament a una altra.
 
 # Star button
 starButtonOn.tooltip=Edita aquesta adreça d'interès
 starButtonOff.tooltip=Afegeix la pàgina a les adreces d'interès
 
 # Offline web applications
-offlineApps.available=Aquest lloc web (%S) s'ofereix per a emmagatzemar dades en el vostre ordinador per al seu ús fora de línia.
+offlineApps.available=Aquest lloc web (%S) sol·licita emmagatzemar dades en el vostre ordinador per al seu ús fora de línia.
 offlineApps.allow=Permet
 offlineApps.allowAccessKey=P
 offlineApps.never=Per a aquest lloc, mai
 offlineApps.neverAccessKey=e
 offlineApps.notNow=Ara no
 offlineApps.notNowAccessKey=n
 
 offlineApps.usage=Aquest lloc web (%S) emmagatzema ara més de %SMB de dades en el vostre ordinador per a un ús fora de línia.
 offlineApps.manageUsage=Mostra la configuració
 offlineApps.manageUsageAccessKey=s
 
 # LOCALIZATION NOTE (indexedDB.usage): %1$S is the website host name
 # %2$S a number of megabytes.
 indexedDB.usage=Aquest lloc web (%1$S) prova d'emmagatzemar més de %2$S MB de dades en el vostre ordinador per a un ús fora de línia.
 
-# Identity information
 identity.identified.verifier=Verificat per: %S
-identity.identified.verified_by_you=Heu afegit una excepció de seguretat per a aquest lloc web
+identity.identified.verified_by_you=Heu afegit una excepció de seguretat per a aquest lloc web.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
-identity.encrypted=La vostra connexió a aquest lloc web està xifrada per a evitar que ningú la pugui interceptar.
+identity.encrypted=La vostra connexió a aquest lloc web està xifrada per evitar que ningú la pugui interceptar.
 identity.unencrypted=La vostra connexió a aquest lloc web no està xifrada.
 identity.mixed_content=La vostra connexió al lloc web només està parcialment xifrada, i no podria evitar-se atacs d'intercepció.
 
 identity.unknown.tooltip=El lloc web no proporciona cap informació d'identitat.
+
 identity.ownerUnknown2=(desconegut)
 
-# Downloads Monitor Panel
-# LOCALIZATION NOTE (activeDownloads, pausedDownloads): Semi-colon list of plural
-# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of downloads; #2 time left
-# examples: One active download (2 minutes remaining); 11 paused downloads
-activeDownloads1=1 baixada activa (#2);#1 baixades actives (#2)
-pausedDownloads1=1 baixada en pausa;#1 baixades en pausa
-
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=S'ha afegit la pàgina a les adreces d'interès
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=El %S sempre us recordarà la pàgina.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=S'ha suprimit l'adreça d'interès
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Edita l'adreça d'interès
 
-# LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label)
-# Semi-colon list of plural forms. Replacement for #1 is
-# the number of bookmarks to be removed.
-editBookmark.removeBookmarks.label=Suprimeix l'adreça d'interès;Suprimeix les adreces d'interès (#1)
+# LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# Replacement for #1 is the number of bookmarks to be removed.
+# If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
+# instead of "Remove #1 Bookmarks".
+editBookmark.removeBookmarks.label=Suprimeix l'adreça d'interès;Suprimeix les #1 adreces d'interès
 
 # Post Update Notifications
 pu.notifyButton.label=Detalls…
 pu.notifyButton.accesskey=D
 # LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
 puNotifyText=S'ha actualitzat el %S
 puAlertTitle=Actualització del %S
 puAlertText=Feu clic aquí per a més detalls
 
 # Geolocation UI
+
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.alwaysShareLocation geolocation.neverShareLocation):
+#If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
 geolocation.shareLocation=Comparteix la ubicació
 geolocation.shareLocation.accesskey=a
-geolocation.dontShareLocation=No la comparteixis
-geolocation.dontShareLocation.accesskey=o
-geolocation.alwaysShare=Comparteix-la sempre
-geolocation.alwaysShare.accesskey=a
-geolocation.neverShare=No la comparteixis mai
-geolocation.neverShare.accesskey=N
-geolocation.siteWantsToKnow=El %S vol conèixer la vostra ubicació.
-geolocation.fileWantsToKnow=El fitxer %S vol conèixer la vostra ubicació.
+geolocation.alwaysShareLocation=Comparteix la ubicació sempre
+geolocation.alwaysShareLocation.accesskey=a
+geolocation.neverShareLocation=No comparteixis la ubicació mai
+geolocation.neverShareLocation.accesskey=N
+geolocation.shareWithSite=Voleu compartir la vostra ubicació amb %S?
+geolocation.shareWithFile=Voleu compartir la vostra ubicació amb el fitxer %S?
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
-# or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
+# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 geolocation.learnMore=Més informació…
 
+webNotifications.showForSession=Mostra per aquesta sessió
+webNotifications.showForSession.accesskey=s
+webNotifications.alwaysShow=Mostra sempre les notificacions
+webNotifications.alwaysShow.accesskey=a
+webNotifications.neverShow=Bloca sempre les notificacions
+webNotifications.neverShow.accesskey=n
+webNotifications.showFromSite=Voleu que es mostrin les notificacions de %S?
+
+# Pointer lock UI
+
+pointerLock.allow2=Amaga el punter
+pointerLock.allow2.accesskey=A
+pointerLock.alwaysAllow=Permet sempre amagar-lo
+pointerLock.alwaysAllow.accesskey=a
+pointerLock.neverAllow=Mai no permetis amagar-lo
+pointerLock.neverAllow.accesskey=n
+pointerLock.title2=Voleu permetre que s'amagui el punter a %S?
+pointerLock.autoLock.title2=%S amagarà el punter.
+
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Treu-me d'aquí!
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=T
 safebrowsing.reportedWebForgery=S'ha informat que es tracta d'una falsificació web!
 safebrowsing.notAForgeryButton.label=No és cap falsificació web…
 safebrowsing.notAForgeryButton.accessKey=f
 safebrowsing.reportedAttackSite=S'ha informat que es tracta d'un lloc atacant!
 safebrowsing.notAnAttackButton.label=No es cap lloc atacant…
 safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=a
 
-# Private Browsing Confirmation dialog
-# LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingMessage): %S will be replaced
-# by the name of the application.
-# LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingYesTitle, privateBrowsingNoTitle, privateBrowsingNeverAsk):
-# Access keys are specified by prefixing the desired letter with an ampersand.
-privateBrowsingDialogTitle=Inicia la navegació privada
-privateBrowsingMessageHeader=Voleu iniciar la navegació privada?
-privateBrowsingMessage=El %S desarà les vostres pestanyes actuals quan acabeu amb la sessió de navegació privada.
-privateBrowsingYesTitle=&Inicia la navegació privada
-privateBrowsingNoTitle=&Canceŀla
-privateBrowsingNeverAsk=&No em tornis a mostrar aquest missatge
-
 # Ctrl-Tab
 # LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.showAll.label): #1 represents the number
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.showAll.label=;Mostra totes les #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Cerca %S
 
 # TabView
-tabView2.title=%S — Agrupa les vostres pestanyes
+# LOCALIZATION NOTE (tabview.title): %S is the application name.
+tabview.title=%S — Agrupa les vostres pestanyes
+# LOCALIZATION NOTE (tabview.moveToUnnamedGroup.label): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the page title of the first tab in the unnamed group, 
+# #2 is the number of remaining tabs.
+tabview.moveToUnnamedGroup.label=#1 i 1 més;#1 i #2 més
 
-extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Predeterminat
-extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema predeterminat.
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Per defecte
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema per defecte.
 
 # safeModeRestart
 safeModeRestartPromptTitle=Reinicia amb els complements inhabilitats
 safeModeRestartPromptMessage=Esteu segur que voleu inhabilitar tots els complements i reiniciar?
+safeModeRestartButton=Reinicia
 
 # LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
 # "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
 # Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
 # hide it. Regardless of the value of this setting, the "Character Encoding"
 # menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
 # This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
 # up in the Firefox button. If users frequently use the "Character Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
+
+# LOCALIZATION NOTE (syncPromoNotification.bookmarks.label): This appears in
+# the add bookmark star panel. %S will be replaced by syncBrandShortName.
+# The final space separates this text from the Learn More link.
+syncPromoNotification.bookmarks.description=Podeu accedir a totes les adreces d'interès de tots els vostres dispositius amb el %S. 
+# LOCALIZATION NOTE (syncPromoNotification.passwords.label): This appears in
+# the remember password panel. %S will be replaced by syncBrandShortName.
+# The final space separates this text from the Learn More link.
+syncPromoNotification.passwords.description=Podeu accedir a les contrasenyes de tots els vostres dispositius amb el %S. 
+syncPromoNotification.learnMoreLinkText=Més informació
+# LOCALIZATION NOTE (syncPromoNotification.addons.label): This appears in
+# the add-on install complete panel when Sync isn't set.
+# %S will be replaced by syncBrandShortName.
+# The final space separates this text from the Learn More link.
+syncPromoNotification.addons.description=Podeu accedir als complements de tots els vostres dispositius amb %S. 
+# LOCALIZATION NOTE (syncPromoNotification.addons-sync-disabled.label):
+# This appears in the add-on install complete panel when Sync is set
+# but addons sync is not. %S will be replaced by syncBrandShortName.
+# The final space separates this text from the Learn More link.
+syncPromoNotification.addons-sync-disabled.description=Podeu utilitzar el vostre compte %S per sincronitzar els complements dels diferents dispositius. 
+
+# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
+dataReportingNotification.message    = %1$S tramet automàticament algunes dades a %2$S perquè puguem millorar la vostra experiència.
+dataReportingNotification.button.label = Tria el que vull compartir
+dataReportingNotification.button.accessKey = C
+
+# Webapps notification popup
+webapps.install = Instal·la
+webapps.install.accesskey = I
+#LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
+webapps.requestInstall = Voleu instal·lar «%1$S» des d'aquest lloc (%2$S)?
+webapps.install.success = S'ha instal·lat l'aplicació
+
+# LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
+fullscreen.entered=%S està ara a pantalla completa.
+# LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
+fullscreen.rememberDecision=Recorda aquesta preferència per a %S
+
+service.toolbarbutton.label=Serveis
+service.toolbarbutton.tooltiptext=Serveis
+
+# LOCALIZATION NOTE (social.install.description): %1$S is the hostname of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
+service.install.description=Voleu activar els serveis de %1$S perquè es mostrin a la barra d'eines i lateral del %2$S?
+service.install.ok.label=Activa els serveis
+service.install.ok.accesskey=A
+service.install.learnmore=Més informació
+
+# LOCALIZATION NOTE (social.turnOff.label): %S is the name of the social provider
+social.turnOff.label=Inhabilita %S
+social.turnOff.accesskey=I
+# LOCALIZATION NOTE (social.turnOn.label): %S is the name of the social provider
+social.turnOn.label=Habilita %S
+social.turnOn.accesskey=H
+
+# LOCALIZATION NOTE (social.markpage.label): %S is the name of the social provider
+social.markpage.label=Envia la pàgina a %S
+social.unmarkpage.label=Esborra la pàgina de %S
+# LOCALIZATION NOTE (social.marklink.label): %S is the name of the social provider
+social.marklink.label=Envia l'enllaç a %S
+social.unmarklink.label=Esborra l'enllaç de %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
+social.error.message=%1$S no es pot connectar ara amb el %2$S.
+social.error.tryAgain.label=Torna a provar-ho
+social.error.tryAgain.accesskey=T
+social.error.closeSidebar.label=Tanca aquesta barra lateral
+social.error.closeSidebar.accesskey=C
+
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the label for the toolbar button, %2$S is the associated badge numbering that the social provider may provide.
+social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S (%2$S)
+
+# Identity notifications popups
+identity.termsOfService = Termes del servei
+identity.privacyPolicy = Política de privadesa
+# LOCALIZATION NOTE (identity.chooseIdentity.description): %S is the website origin (e.g. https://www.mozilla.org) shown in popup notifications.
+identity.chooseIdentity.description = Inicia la sessió a %S
+identity.chooseIdentity.label = Utilitzeu una adreça electrònica existent
+identity.newIdentity.label = Utilitzeu una adreça electrònica diferent
+identity.newIdentity.accessKey = e
+identity.newIdentity.email.placeholder = Adreça electrònica
+# LOCALIZATION NOTE (identity.newIdentity.description): %S is the website origin (e.g. https://www.mozilla.org) shown in popup notifications.
+identity.newIdentity.description = Introduïu la vostra adreça electrònica per iniciar una sessió a %S
+identity.next.label = Següent
+identity.next.accessKey = n
+# LOCALIZATION NOTE: shown in the popup notification when a user successfully logs into a website
+# LOCALIZATION NOTE (identity.loggedIn.description): %S is the user's identity (e.g. user@example.com)
+identity.loggedIn.description = Sessió Iniciada com a: %S
+identity.loggedIn.signOut.label = Finalitza la sessió
+identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
+
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareSelectedDevices.label):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The number of devices can be either one or two.
+getUserMedia.shareCamera.message = Voleu compartir la vostra càmera amb %S?
+getUserMedia.shareMicrophone.message = Voleu compartir el micròfon amb %S?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Voleu compartir la càmera i el micròfon amb %S?
+getUserMedia.noVideo.label = Sense vídeo
+getUserMedia.noAudio.label = Sense àudio
+getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Comparteix el dispositiu seleccionat;Comparteix els dispositius seleccionats
+getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = S
+getUserMedia.denyRequest.label = No ho comparteixis
+getUserMedia.denyRequest.accesskey = D
+getUserMedia.sharingCamera.message2 = You are currently sharing your camera with this page.
+getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = You are currently sharing your microphone with this page.
+getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = You are currently sharing your camera and microphone with this page.
+
+# Mixed Content Blocker Doorhanger Notification
+# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
+mixedContentBlocked.message = El %S ha blocat contingut que no és segur.
+mixedContentBlocked.keepBlockingButton.label = Mantén el blocatge
+mixedContentBlocked.keepBlockingButton.accesskey = B
+mixedContentBlocked.unblock.label = Inhabilita la protecció en aquesta pàgina
+mixedContentBlocked.unblock.accesskey = I
+
+# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
+slowStartup.message = El %S s'inicia lentament.
+slowStartup.helpButton.label = Apreneu a accelerar-lo
+slowStartup.helpButton.accesskey = l
+slowStartup.disableNotificationButton.label = No em tornis a avisar
+slowStartup.disableNotificationButton.accesskey = A
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/VariablesView.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
+
+<!ENTITY PropertiesViewWindowTitle "Propietats">
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
@@ -0,0 +1,123 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Web Console
+# command line which is available from the Web Developer sub-menu
+# -> 'Web Console'.
+# These messages are displayed when an attempt is made to validate a
+# page or a cache manifest using AppCacheUtils.jsm
+
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (noManifest): the specified page has no cache manifest.
+noManifest=La pàgina especificada no té manifest.
+
+# LOCALIZATION NOTE (notUTF8): the associated cache manifest has a character
+# encoding that is not UTF-8. Parameters: %S is the current encoding.
+notUTF8=La codificació de caràcters del manifest és %S però ha de ser utf-8.
+
+# LOCALIZATION NOTE (badMimeType): the associated cache manifest has a
+# mimetype that is not text/cache-manifest. Parameters: %S is the current
+# mimetype.
+badMimeType=El tipus mime del manifest és %S però ha de ser text/cache-manifest.
+
+# LOCALIZATION NOTE (duplicateURI): the associated cache manifest references
+# the same URI from multiple locations. Parameters: %1$S is the URI, %2$S is a
+# list of references to this URI.
+duplicateURI=L'URI %S està referenciada en diverses ubicacions. Això no està permès: %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkBlocksURI, fallbackBlocksURI): the associated
+# cache manifest references the same URI in the NETWORK (or FALLBACK) section
+# as it does in other sections. Parameters: %1$S is the line number, %2$S is
+# the resource name, %3$S is the line number, %4$S is the resource name, %5$S
+# is the section name.
+networkBlocksURI=La línia %S (%S) de la secció «NETWORK» impedeix desar a la memòria cau la línia %S (%S) de la secció %S.
+fallbackBlocksURI=La línia %S (%S) de la secció «FALLBACK» impedeix desar a la memòria cau la línia %S (%S) de la secció %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (fileChangedButNotManifest): the associated cache manifest
+# references a URI that has a file modified after the cache manifest.
+# Parameters: %1$S is the resource name, %2$S is the cache manifest, %3$S is
+# the line number.
+fileChangedButNotManifest=S'ha modificat el fitxer %S després de %S. Llevat que el text del fitxer manifest canviï, s'utilitzarà la versió de la memòria cau en la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cacheControlNoStore): the specified page has a header
+# preventing caching or storing information. Parameters: %1$S is the resource
+# name, %2$S is the line number.
+cacheControlNoStore=%S té «cache-control» establert a «no-store». Això impedirà a la memòria cau d'aplicacions desar el fitxer a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (notAvailable): the specified resource is not available.
+# Parameters: %1$S is the resource name, %2$S is the line number.
+notAvailable=%S apunta a un recurs que no està disponible a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (invalidURI): it's used when an invalid URI is passed to
+# the appcache.
+invalidURI=L'URI que s'ha passat a AppCacheUtils no és vàlida.
+
+# LOCALIZATION NOTE (noResults): it's used when a search returns no results.
+noResults=La vostra cerca no ha retornat cap resultat.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cacheDisabled): it's used when the cache is disabled and
+# an attempt is made to view offline data.
+cacheDisabled=La memòria cau del disc està inhabilitada. Establiu «browser.cache.disk.enable» a «true» en «about:config» i torneu-ho a intentar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (firstLineMustBeCacheManifest): the associated cache
+# manifest has a first line that is not "CACHE MANIFEST". Parameters: %S is
+# the line number.
+firstLineMustBeCacheManifest=La primera línia del manifest cal que sigui «CACHE MANIFEST» a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cacheManifestOnlyFirstLine2): the associated cache
+# manifest has "CACHE MANIFEST" on a line other than the first line.
+# Parameters: %S is the line number where "CACHE MANIFEST" appears.
+cacheManifestOnlyFirstLine2="CACHE MANIFEST" is only valid on the first line but was found at line %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (asteriskInWrongSection2): the associated cache manifest
+# has an asterisk (*) in a section other than the NETWORK section. Parameters:
+# %1$S is the section name, %2$S is the line number.
+asteriskInWrongSection2=Asterisk (*) incorrectly used in the %1$S section at line %2$S. If a line in the NETWORK section contains only a single asterisk character, then any URI not listed in the manifest will be treated as if the URI was listed in the NETWORK section. Otherwise such URIs will be treated as unavailable. Other uses of the * character are prohibited.
+
+# LOCALIZATION NOTE (escapeSpaces): the associated cache manifest has a space
+# in a URI. Spaces must be replaced with %20. Parameters: %S is the line
+# number where this error occurs.
+escapeSpaces=Cal reemplaçar els espais en les URIs per %20 a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (slashDotDotSlashBad): the associated cache manifest has a
+# URI containing /../, which is invalid. Parameters: %S is the line number
+# where this error occurs.
+slashDotDotSlashBad=«/../» no és un prefix vàlid d'URI a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooManyDotDotSlashes): the associated cache manifest has
+# a URI containing too many ../ operators. Too many of these operators mean
+# that the file would be below the root of the site, which is not possible.
+# Parameters: %S is the line number where this error occurs.
+tooManyDotDotSlashes=Hi ha massa operadors «../» a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (fallbackUseSpaces): the associated cache manifest has a
+# FALLBACK section containing more or less than the standard two URIs
+# separated by a single space. Parameters: %S is the line number where this
+# error occurs.
+fallbackUseSpaces=Només es permeten dues URIs separades per espais en la secció «FALLBACK» a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (fallbackAsterisk2): the associated cache manifest has a
+# FALLBACK section that attempts to use an asterisk (*) as a wildcard. In this
+# section the URI is simply a path prefix. Parameters: %S is the line number
+# where this error occurs.
+fallbackAsterisk2=Asterisk (*) incorrectly used in the FALLBACK section at line %S. URIs in the FALLBACK section simply need to match a prefix of the request URI.
+
+# LOCALIZATION NOTE (settingsBadValue): the associated cache manifest has a
+# SETTINGS section containing something other than the valid "prefer-online"
+# or "fast". Parameters: %S is the line number where this error occurs.
+settingsBadValue=La secció «SETTINGS» només pot contenir un sol valor. «prefer-online» o «fast» a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (invalidSectionName): the associated cache manifest
+# contains an invalid section name. Parameters: %1$S is the section name, %2$S
+# is the line number.
+invalidSectionName=El nom de secció (%S) no és vàlid a la línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (entryNotFound): the requested cache entry that does not
+# exist.
+entryNotFound=No s'ha trobat l'entrada.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
@@ -0,0 +1,22 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Remote Connection strings.
+ - The Remote Connection window can reached from the "connect…" menuitem
+ - in the Web Developer menu.
+ - -->
+
+
+<!ENTITY title   "Connecta">
+<!ENTITY header   "Connecta amb un dispositiu remot">
+<!ENTITY host    "Amfitrió:">
+<!ENTITY port    "Port:">
+<!ENTITY connect  "Connecta">
+<!ENTITY connecting "S'està connectant…">
+<!ENTITY availableTabs "Pestanyes remotes disponibles:">
+<!ENTITY availableProcesses "Processos remots disponibles:">
+<!ENTITY connectionError "Error:">
+<!ENTITY errorTimeout "Error: s'ha esgotat el temps de la connexió.">
+<!ENTITY errorRefused "Error: s'ha rebutjat la connexió.">
+<!ENTITY errorUnexpected "Error inesperat.">
+<!ENTITY help "Mitjançant les eines per a desenvolupadors del Firefox es poden depurar dispositius remots (com ara el Firefox per a Android i el Firefox OS). Assegureu-vos que heu activat l'opció «Depuració remota» al dispositiu remot. Consulteu la <a target='_' href='https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Debugger#Remote_Debugging'>documentació</a> per a més informació.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.properties
@@ -0,0 +1,9 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Remote Connection strings.
+# The Remote Connection window can reached from the "connect…" menuitem
+# in the Web Developer menu.
+
+mainProcess=Procés principal
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -0,0 +1,130 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Debugger strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.closeButton.tooltip): This is the tooltip for
+ - the button that closes the debugger UI. -->
+
+
+
+<!ENTITY debuggerUI.closeButton.tooltip "Tanca">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.panesButton.tooltip): This is the tooltip for
+ - the button that toggles the panes visible or hidden in the debugger UI. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.panesButton.tooltip "Panell d'eines">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.optsButton.tooltip): This is the tooltip for
+ - the button that opens up an options context menu for the debugger UI. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.optsButton.tooltip "Opcions del depurador">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.pauseExceptions): This is the label for the
+ - checkbox that toggles pausing on exceptions. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions   "Pausa en excepcions">
+<!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions.key "E">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showPanesOnInit): This is the label for the
+ - checkbox that toggles visibility of panes when opening the debugger. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.showPanesOnInit   "Mostra les subfinestres en engegar">
+<!ENTITY debuggerUI.showPanesOnInit.key "S">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showVarsFilter): This is the label for the
+ - checkbox that toggles visibility of a designated variables filter box. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.showVarsFilter   "Mostra les variables de la capsa de filtres">
+<!ENTITY debuggerUI.showVarsFilter.key "V">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showOnlyEnum): This is the label for the
+ - checkbox that toggles visibility of hidden (non-enumerable) variables and
+ - properties in stack views. The "enumerable" flag is a state of a property
+ - defined in JavaScript. When in doubt, leave untranslated. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum    "Mostra les propietats amagades">
+<!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum.key  "P">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showOriginalSource): This is the label for
+ - the checkbox that toggles the display of original or sourcemap-derived
+ - sources. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource   "Mostra les fonts">
+<!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource.key "O">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchPanelTitle): This is the text that
+ - appears in the filter panel popup as a description. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchPanelTitle  "Operadors">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFile): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the scripts search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchFile     "Filtra els scripts">
+<!ENTITY debuggerUI.searchFile.key   "P">
+<!ENTITY debuggerUI.searchFile.altkey  "o">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchGlobal): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the global search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchGlobal    "Cerca en tots els fitxers">
+<!ENTITY debuggerUI.searchGlobal.key  "F">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFunction): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the function search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchFunction   "Cerca la definició de la funció">
+<!ENTITY debuggerUI.searchFunction.key "D">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchToken): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the token search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchToken     "Cerca">
+<!ENTITY debuggerUI.searchToken.key   "F">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchLine): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the line search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchLine     "Salta a la línia...">
+<!ENTITY debuggerUI.searchLine.key   "J">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchVariable): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the variables search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchVariable   "Filtra les variables">
+<!ENTITY debuggerUI.searchVariable.key "V">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.focusVariables): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the variables focus operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.focusVariables   "Posa el focus a l'arbre de variables">
+<!ENTITY debuggerUI.focusVariables.key "V">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.condBreakPanelTitle): This is the text that
+ - appears in the conditional breakpoint panel popup as a description. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.condBreakPanelTitle "Aquest punt de ruptura interromprà l'execució només si la següent expressió és certa">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuBreak): This is the text that
+ - appears in the source editor context menu for adding a breakpoint. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak     "Afegeix punt de ruptura">
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak.key   "B">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuCondBreak): This is the text that
+ - appears in the source editor context menu for adding a conditional
+ - breakpoint. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak   "Afegeix punt de ruptura condicional">
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak.key "B">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuAddWatch): This is the text that
+ - appears in the source editor context menu for adding an expression. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuAddWatch   "Selecció de l'expressió de vigilància">
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuAddWatch.key "E">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.addWatch): This is the text that
+ - appears in the watch expressions context menu for adding an expression. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.addWatch      "Afegeix una expressió de vigilància">
+<!ENTITY debuggerUI.addWatch.key    "E">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.removeWatch): This is the text that
+ - appears in the watch expressions context menu for removing all expressions. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.removeAllWatch   "Suprimeix totes les expressions de vigilància">
+<!ENTITY debuggerUI.removeAllWatch.key "E">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.stepping): These are the keycodes that
+ - control the stepping commands in the debugger (continue, step over,
+ - step in and step out). -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.resume   "VK_F6">
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.stepOver  "VK_F7">
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.stepIn   "VK_F8">
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.stepOut  "VK_F8">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -0,0 +1,184 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+ToolboxDebugger.label=Depurador
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window..
+ToolboxDebugger.tooltip=Depurador de JavaScript
+
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerMenu.commandkey, debuggerMenu.accesskey)
+# Used for the menuitem in the tool menu
+debuggerMenu.commandkey=S
+debuggerMenu.accesskey=D
+
+# LOCALIZATION NOTE (collapsePanes): This is the tooltip for the button
+# that collapses the left and right panes in the debugger UI.
+collapsePanes=Redueix els panells
+
+# LOCALIZATION NOTE (expandPanes): This is the tooltip for the button
+# that expands the left and right panes in the debugger UI.
+expandPanes=Expandeix els panells
+
+# LOCALIZATION NOTE (pauseLabel): The label that is displayed on the pause
+# button when the debugger is in a running state.
+pauseButtonTooltip=Feu clic per fer una pausa (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (resumeLabel): The label that is displayed on the pause
+# button when the debugger is in a paused state.
+resumeButtonTooltip=Feu clic per continuar (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (stepOverTooltip): The label that is displayed on the
+# button that steps over a function call.
+stepOverTooltip=Omet (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (stepInTooltip): The label that is displayed on the
+# button that steps into a function call.
+stepInTooltip=Entra (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (stepOutTooltip): The label that is displayed on the
+# button that steps out of a function call.
+stepOutTooltip=Surt (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptyGlobalsText): The text to display in the menulist
+# when there are no chrome globals available.
+noGlobalsText=Globals no
+
+# LOCALIZATION NOTE (noMatchingGlobalsText): The text to display in the
+# menulist when there are no matching chrome globals after filtering.
+noMatchingGlobalsText=No hi ha cap global coincident
+
+# LOCALIZATION NOTE (noSourcesText): The text to display in the sources menu
+# when there are no scripts.
+noSourcesText=Aquesta pàgina no té fitxers de codi font.
+
+# LOCALIZATION NOTE (noMatchingSourcesText): The text to display in the
+# sources menu when there are no matching scripts after filtering.
+noMatchingSourcesText=No hi ha fitxers de codi font coincidents
+
+# LOCALIZATION NOTE (noMatchingStringsText): The text to display in the
+# global search results when there are no matching strings after filtering.
+noMatchingStringsText=No s'ha trobat cap coincidència
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptyFilterText): This is the text that appears in the
+# filter text box when it is empty and the scripts container is selected.
+emptyFilterText=Filtra els scripts (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptyChromeGlobalsFilterText): This is the text that
+# appears in the filter text box when it is empty and the chrome globals
+# container is selected.
+emptyChromeGlobalsFilterText=Filtra globals del chrome (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptyVariablesFilterText): This is the text that
+# appears in the filter text box for the variables view container.
+emptyVariablesFilterText=Filtra les variables
+
+# LOCALIZATION NOTE (searchPanelGlobal): This is the text that appears in the
+# filter panel popup for the global search operation.
+searchPanelGlobal=Cerca en tots els fitxers (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (searchPanelFunction): This is the text that appears in the
+# filter panel popup for the function search operation.
+searchPanelFunction=Cerca la definició de la funció (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (searchPanelToken): This is the text that appears in the
+# filter panel popup for the token search operation.
+searchPanelToken=Cerca en aquest fitxer (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (searchPanelLine): This is the text that appears in the
+# filter panel popup for the line search operation.
+searchPanelLine=Salta a la línia (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (searchPanelVariable): This is the text that appears in the
+# filter panel popup for the variables search operation.
+searchPanelVariable=Filtra les variables (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakpointMenuItem): The text for all the elements that
+# are displayed in the breakpoints menu item popup.
+breakpointMenuItem.setConditional=Configura un punt de ruptura condicional
+breakpointMenuItem.enableSelf=Habilita el punt de ruptura
+breakpointMenuItem.disableSelf=Inhabilita el punt de ruptura
+breakpointMenuItem.deleteSelf=Suprimeix el punt de ruptura
+breakpointMenuItem.enableOthers=Habilita els altres
+breakpointMenuItem.disableOthers=Inhabilita els altres
+breakpointMenuItem.deleteOthers=Suprimeix els altres
+breakpointMenuItem.enableAll=Habilita tots els punts de ruptura
+breakpointMenuItem.disableAll=Inhabilita tots els punts de ruptura
+breakpointMenuItem.deleteAll=Suprimeix tots els punts de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (loadingText): The text that is displayed in the script
+# editor when the loading process has started but there is no file to display
+# yet.
+loadingText=S'està carregant…
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptyStackText): The text that is displayed in the watch
+# expressions list to add a new item.
+addWatchExpressionText=Afegeix una expressió de vigilància
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptyVariablesText): The text that is displayed in the
+# variables pane when there are no variables to display.
+emptyVariablesText=No hi ha variables per mostrar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (scopeLabel): The text that is displayed in the variables
+# pane as a header for each variable scope (e.g. "Global scope, "With scope",
+# etc.).
+scopeLabel=Àmbit %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsScopeLabel): The name of the watch
+# expressions scope. This text is displayed in the variables pane as a header for
+# the watch expressions scope.
+watchExpressionsScopeLabel=Expressions de vigilància
+
+# LOCALIZATION NOTE (globalScopeLabel): The name of the global scope. This text
+# is added to scopeLabel and displayed in the variables pane as a header for
+# the global scope.
+globalScopeLabel=Global
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableNameTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item with an editable name.
+variablesEditableNameTooltip=Feu doble clic per editar
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableValueTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item with an editable value.
+variablesEditableValueTooltip=Feu clic per canviar el valor
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesCloseButtonTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item which can be removed.
+variablesCloseButtonTooltip=Feu clic per eliminar
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditButtonTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on a getter or setter which can be edited.
+variablesEditButtonTooltip=Feu clic per definir un valor
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
+# in the variables list as a separator between the name and value.
+variablesSeparatorLabel=:
+
+# LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel): The text that is displayed
+# in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
+watchExpressionsSeparatorLabel=→
+
+# LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
+# in the functions search panel as a separator between function's inferred name
+# and its real name (if available).
+functionSearchSeparatorLabel=←
+
+# LOCALIZATION NOTE (resumptionOrderPanelTitle): This is the text that appears
+# as a description in the notification panel popup, when multiple debuggers are
+# open in separate tabs and the user tries to resume them in the wrong order.
+# The substitution parameter is the URL of the last paused window that must be
+# resumed first.
+resumptionOrderPanelTitle=There are one or more paused debuggers. Please resume the most-recently paused debugger first at: %S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/font-inspector.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Font Inspector strings.
+ - The Font Inspector is the panel accessible in the Inspector sidebar. -->
+
+
+<!ENTITY title "Tipus de lletra">
+<!ENTITY showAllFonts "Mostra tots els tipus de lletra utilitzats en la pàgina">
+<!ENTITY usedAs "Utilitzat com: ">
+<!ENTITY system "sistema">
+<!ENTITY remote "remot">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -0,0 +1,519 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Web Console
+# command line which is available from the Web Developer sub-menu
+# -> 'Web Console'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (canonDescNone): Short string used to describe any command
+# or command parameter when no description has been provided.
+canonDescNone=(sense descripció)
+
+# LOCALIZATION NOTE (canonDefaultGroupName): The default name for a group of
+# parameters.
+canonDefaultGroupName=Opcions
+
+# LOCALIZATION NOTE (canonProxyDesc): A very short description of a set of
+# remote commands. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible. See
+# canonProxyManual for a fuller description of what it does.
+canonProxyDesc=Executa una ordre en %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (canonProxyManual): A fuller description of a set of
+# remote commands. Displayed when the user asks for help on what it does.
+canonProxyManual=Un conjunt d'ordres que s'executen en un sistema remot. S'hi accedeix via %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (canonProxyExists): An error message displayed when we try
+# to add new command (via a proxy) where one already exists in that name.
+canonProxyExists=Ja existeix una ordre anomenada «%S»
+
+# LOCALIZATION NOTE (cliEvalJavascript): The special '{' command allows entry
+# of JavaScript like traditional developer tool command lines. This describes
+# the '{' command.
+cliEvalJavascript=Escriu Javascript directament
+
+# LOCALIZATION NOTE (cliUnusedArg): When the command line has more arguments
+# than the current command can understand this is the error message shown to
+# the user.
+cliUnusedArg=Massa arguments
+
+# LOCALIZATION NOTE (cliOptions): The title of the dialog which displays the
+# options that are available to the current command.
+cliOptions=Opcions disponibles
+
+# LOCALIZATION NOTE (fieldSelectionSelect): When a command has a parameter
+# that has a number of pre-defined options the user interface presents these
+# in a drop-down menu, where the first 'option' is an indicator that a
+# selection should be made. This string describes that first option.
+fieldSelectionSelect=Selecciona un %S…
+
+# LOCALIZATION NOTE (fieldArrayAdd): When a command has a parameter that can
+# be repeated a number of times (e.g. like the 'cat a.txt b.txt' command) the
+# user interface presents buttons to add and remove arguments. This string is
+# used to add arguments.
+fieldArrayAdd=Afegeix
+
+# LOCALIZATION NOTE (fieldArrayDel): When a command has a parameter that can
+# be repeated a number of times (e.g. like the 'cat a.txt b.txt' command) the
+# user interface presents buttons to add and remove arguments. This string is
+# used to remove arguments.
+fieldArrayDel=Suprimeix
+
+# LOCALIZATION NOTE (fieldMenuMore): When the menu has displayed all the
+# matches that it should (i.e. about 10 items) then we display this to alert
+# the user that more matches are available.
+fieldMenuMore=Més coincidències, continueu escrivint
+
+# LOCALIZATION NOTE (jstypeParseScope): The command line provides completion
+# for JavaScript commands, however there are times when the scope of what
+# we're completing against can't be used. This error message is displayed when
+# this happens.
+jstypeParseScope=Fora de context
+
+# LOCALIZATION NOTE (jstypeParseMissing): When the command line is doing
+# JavaScript completion, sometimes the property to be completed does not
+# exist. This error message is displayed when this happens.
+jstypeParseMissing=No s'ha trobat la propietat «%S»
+
+# LOCALIZATION NOTE (jstypeBeginSyntax): When the command line is doing
+# JavaScript completion using invalid JavaScript, this error message is
+# displayed.
+jstypeBeginSyntax=Error de sintaxi
+
+# LOCALIZATION NOTE (jstypeBeginUnterm): When the command line is doing
+# JavaScript completion using a string that is not properly terminated, this
+# error message is displayed.
+jstypeBeginUnterm=El literal string no està ben acabat
+
+# LOCALIZATION NOTE (jstypeParseError): If the system for providing JavaScript
+# completions encounters and error it displays this.
+jstypeParseError=Error
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesNumberNan): When the command line is passed a
+# number, however the input string is not a valid number, this error message
+# is displayed.
+typesNumberNan=No es pot convertir «%S» en un número
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesNumberMax): When the command line is passed a
+# number, but the number is bigger than the largest allowed number, this error
+# message is displayed.
+typesNumberMax=%1$S és un número més gran que el màxim permès: %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesNumberMin): When the command line is passed a
+# number, but the number is lower than the smallest allowed number, this error
+# message is displayed.
+typesNumberMin=%1$S és un número més petit que el mínim permès: %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesNumberNotInt2): When the command line is passed a
+# number, but the number has a decimal part and floats are not allowed.
+typesNumberNotInt2=No s'ha pogut convertir "%S" a enter.
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesDateNan): When the command line is passed a date,
+# however the input string is not a valid date, this error message is
+# displayed.
+typesDateNan=Can't convert "%S" to a date.
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesDateMax): When the command line is passed a date,
+# but the number is later than the latest allowed date, this error message is
+# displayed.
+typesDateMax=%1$S is later than maximum allowed: %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesDateMin): When the command line is passed a date,
+# but the date is earlier than the earliest allowed number, this error message
+# is displayed.
+typesDateMin=%1$S is earlier than minimum allowed: %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (typesSelectionNomatch): When the command line is passed
+# an option with a limited number of correct values, but the passed value is
+# not one of them, this error message is displayed.
+typesSelectionNomatch=No es pot utilitzar «%S».
+
+# LOCALIZATION NOTE (nodeParseSyntax): When the command line is expecting a
+# CSS query string, however the passed string is not valid, this error message
+# is displayed.
+nodeParseSyntax=Hi ha un error de sintaxi en l'expressió CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (nodeParseMultiple): When the command line is expecting a
+# CSS string that matches a single node, but more than one node matches, this
+# error message is displayed.
+nodeParseMultiple=Hi ha massa coincidències (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (nodeParseNone): When the command line is expecting a CSS
+# string that matches a single node, but no nodes match, this error message is
+# displayed.
+nodeParseNone=No hi ha cap coincidència
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpDesc): A very short description of the 'help'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible. See helpManual for a
+# fuller description of what it does.
+helpDesc=Obteniu ajuda sobre les ordres disponibles
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManual): A fuller description of the 'help' command.
+# Displayed when the user asks for help on what it does.
+helpManual=Proporciona ajuda sobre una ordre específica (si s'ha cercat un text i s'ha trobat una coincidència exacta) o de les ordres disponibles (si no s'ha cercat cap text o bé no hi una coincidència exacta)
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpSearchDesc): A very short description of the 'search'
+# parameter to the 'help' command. See helpSearchManual3 for a fuller
+# description of what it does. This string is designed to be shown in a dialog
+# with restricted space, which is why it should be as short as possible.
+helpSearchDesc=Text
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpSearchManual3): A fuller description of the 'search'
+# parameter to the 'help' command. Displayed when the user asks for help on
+# what it does.
+helpSearchManual3=Cadena de cerca que s'utilitza en limitar les ordres que es mostren. No es permet l'ús d'expressions regulars.
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManSynopsis): A heading shown at the top of a help
+# page for a command in the console It labels a summary of the parameters to
+# the command
+helpManSynopsis=Sinopsis
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManDescription): A heading shown in a help page for a
+# command in the console. This heading precedes the top level description.
+helpManDescription=Descripció
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManParameters): A heading shown above the parameters
+# in a help page for a command in the console.
+helpManParameters=Paràmetres
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManNone): Some text shown under the parameters
+# heading in a help page for a command which has no parameters.
+helpManNone=Cap
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpListAll): The heading shown in response to the 'help'
+# command when used without a filter, just above the list of known commands.
+helpListAll=Ordres disponibles:
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpListPrefix): The heading shown in response to the
+# 'help <search>' command (i.e. with a search string), just above the list of
+# matching commands.
+helpListPrefix=Ordres que comencen amb '%1$S':
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpListNone): The heading shown in response to the 'help
+# <search>' command (i.e. with a search string), when there are no matching
+# commands.
+helpListNone=No hi ha cap ordre que comenci amb '%1$S'
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManRequired): When the 'help x' command wants to show
+# the manual for the 'x' command it needs to be able to describe the
+# parameters as either required or optional, or if they have a default value.
+# See also 'helpManOptional' and 'helpManDefault'.
+helpManRequired=necessari
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManOptional): See description of 'helpManRequired'
+helpManOptional=opcional
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManDefault): See description of 'helpManRequired'. %1$
+# S is the default value
+helpManDefault=optional, default=%1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (subCommands): Text shown as part of the output of the
+# 'help' command when the command in question has sub-commands, before a list
+# of the matching sub-commands
+subCommands=Subordres
+
+# LOCALIZATION NOTE (subCommandsNone): Text shown as part of the output of the
+# 'help' command when the command in question should have sub-commands but in
+# fact has none
+subCommandsNone=Cap
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextDesc): A very short description of the 'context'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible. See contextManual for
+# a fuller description of what it does.
+contextDesc=Es concentra en un grup d'ordres
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextManual): A fuller description of the 'context'
+# command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+contextManual=Configura un prefix per defecte per a futures ordres. Per exemple, «context git» us permetria escriure «commit» en comptes de «git commit».
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextPrefixDesc): A short description of the 'prefix'
+# parameter to the 'context' command. This string is designed to be shown in a
+# dialog with restricted space, which is why it should be as short as
+# possible.
+contextPrefixDesc=El prefix de l'ordre
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextNotParentError): An error message displayed during
+# the processing of the 'context' command, when the found command is not a
+# parent command.
+contextNotParentError=No es pot utilitzar «%1$S» com prefix perquè no és una ordre pare.
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextReply): A message displayed during the processing
+# of the 'context' command, to indicate success.
+contextReply=S'utilitza «%1$S» com prefix d'ordre
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextEmptyReply): A message displayed during the
+# processing of the 'context' command, to indicate that there is no command
+# prefix
+contextEmptyReply=No s'ha definit el prefix de l'ordre 
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectDesc): A very short description of the 'connect'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible. See connectManual for
+# a fuller description of what it does.
+connectDesc=Importa les ordres del servidor
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectManual): A fuller description of the 'connect'
+# command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+connectManual=Connecta al servidor i crea versions locals de les seves ordres. Les ordres remotes tenen inicialment un prefix per distingir-les de les locals. Vegeu l'ordre «context» per passar això per alt.
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectPrefixDesc): A short description of the 'prefix'
+# parameter to the 'connect' command. This string is designed to be shown in a
+# dialog with restricted space, which is why it should be as short as
+# possible.
+connectPrefixDesc=Prefix pare per ordres importades
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectPortDesc): A short description of the 'port'
+# parameter to the 'connect' command. This string is designed to be shown in a
+# dialog with restricted space, which is why it should be as short as
+# possible.
+connectPortDesc=El port TCP per a escoltar
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectHostDesc): A short description of the 'host'
+# parameter to the 'connect' command. This string is designed to be shown in a
+# dialog with restricted space, which is why it should be as short as
+# possible.
+connectHostDesc=El nom de l'ordinador central a què connectar-se
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectDupReply): An error condition from executing the
+# 'connect' command
+connectDupReply=Ja existeix la connexió anomenada «%S».
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectReply): The output of the 'connect' command,
+# telling the user what it has done.
+connectReply=S'han afegit %S ordres.
+
+# LOCALIZATION NOTE (disconnectDesc): A very short description of the
+# 'disconnect' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+# See connectManual for a fuller description of what it does.
+disconnectDesc=Importa les ordres del servidor
+
+# LOCALIZATION NOTE (disconnectManual): A fuller description of the
+# 'disconnect' command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+disconnectManual=Connecta al servidor i crea versions locals de les seves ordres. Les ordres remotes tenen inicialment un prefix per distingir-les de les locals. Vegeu l'ordre «context» per passar això per alt.
+
+# LOCALIZATION NOTE (disconnectPrefixDesc): A short description of the
+# 'prefix' parameter to the 'disconnect' command. This string is designed to
+# be shown in a dialog with restricted space, which is why it should be as
+# short as possible.
+disconnectPrefixDesc=Prefix pare per ordres importades
+
+# LOCALIZATION NOTE (disconnectForceDesc): A short description of the 'force'
+# parameter to the 'disconnect' command. This string is designed to be shown
+# in a dialog with restricted space, which is why it should be as short as
+# possible.
+disconnectForceDesc=Ignore outstanding requests
+
+# LOCALIZATION NOTE (disconnectReply): The output of the 'disconnect' command,
+# telling the user what it's done.
+disconnectReply=S'han eliminat %S ordres.
+
+# LOCALIZATION NOTE (disconnectOutstanding): An error message displayed when
+# the user attempts to disconnect before all requests have completed. %1$S is
+# a list of commands which are incomplete
+disconnectOutstanding=Outstanding requests (%1$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefDesc): A very short description of the 'pref'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible. See prefManual for a
+# fuller description of what it does.
+prefDesc=Ordres per controlar els paràmetres
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefManual): A fuller description of the 'pref' command.
+# Displayed when the user asks for help on what it does.
+prefManual=Ordres per mostrar i modificar les preferències tant per al GCLI com per al seu entorn
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefListDesc): A very short description of the 'pref
+# list' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible. See
+# prefListManual for a fuller description of what it does.
+prefListDesc=Mostra els paràmetres disponibles
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefListManual): A fuller description of the 'pref list'
+# command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+prefListManual=Mostra una llista de preferències filtrades, opcionalment, quan s'utilitza el paràmetre «cerca»
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefListSearchDesc): A short description of the 'search'
+# parameter to the 'pref list' command. See prefListSearchManual for a fuller
+# description of what it does. This string is designed to be shown in a dialog
+# with restricted space, which is why it should be as short as possible.
+prefListSearchDesc=Filtra la llista de paràmetres que es mostren
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefListSearchManual): A fuller description of the
+# 'search' parameter to the 'pref list' command. Displayed when the user asks
+# for help on what it does.
+prefListSearchManual=Cerca la cadena a la llista de preferències disponibles
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefShowDesc): A very short description of the 'pref
+# show' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible. See
+# prefShowManual for a fuller description of what it does.
+prefShowDesc=Mostra el valor del paràmetre
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefShowManual): A fuller description of the 'pref show'
+# command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+prefShowManual=Mostra el valor del paràmetre donat
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefShowSettingDesc): A short description of the
+# 'setting' parameter to the 'pref show' command. See prefShowSettingManual
+# for a fuller description of what it does. This string is designed to be
+# shown in a dialog with restricted space, which is why it should be as short
+# as possible.
+prefShowSettingDesc=Paràmetre a mostrar
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefShowSettingManual): A fuller description of the
+# 'setting' parameter to the 'pref show' command. Displayed when the user asks
+# for help on what it does.
+prefShowSettingManual=El nom del paràmetre a mostrar
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefShowSettingValue): This is used to show the
+# preference name and the associated preference value. %1$S is replaced with
+# the preference name and %2$S is replaced with the preference value.
+prefShowSettingValue=%1$S: %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetDesc): A very short description of the 'pref set'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible. See prefSetManual for
+# a fuller description of what it does.
+prefSetDesc=Modifica un paràmetre
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetManual): A fuller description of the 'pref set'
+# command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+prefSetManual=Mostra les preferències definides per l'entorn
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetSettingDesc): A short description of the 'setting'
+# parameter to the 'pref set' command. See prefSetSettingManual for a fuller
+# description of what it does. This string is designed to be shown in a dialog
+# with restricted space, which is why it should be as short as possible.
+prefSetSettingDesc=Paràmetre a modificar
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetSettingManual): A fuller description of the
+# 'setting' parameter to the 'pref set' command. Displayed when the user asks
+# for help on what it does.
+prefSetSettingManual=El nom del paràmetre a modificar
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetValueDesc): A short description of the 'value'
+# parameter to the 'pref set' command. See prefSetValueManual for a fuller
+# description of what it does. This string is designed to be shown in a dialog
+# with restricted space, which is why it should be as short as possible.
+prefSetValueDesc=Valor nou per al paràmetre
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetValueManual): A fuller description of the 'value'
+# parameter to the 'pref set' command. Displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+prefSetValueManual=El valor nou per al paràmetre especificat
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetCheckHeading): Title displayed to the user the
+# first time they try to alter a setting This is displayed directly above
+# prefSetCheckBody and prefSetCheckGo.
+prefSetCheckHeading=Podríeu perdre tot tipus de garantia
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetCheckBody): The main text of the warning displayed
+# to the user the first time they try to alter a setting. See also
+# prefSetCheckHeading and prefSetCheckGo.
+prefSetCheckBody=Modificar aquest paràmetre avançat pot ser perjudicial per a l'estabilitat, la seguretat i el rendiment d'aquesta aplicació. Continueu només si esteu segur de què esteu fent.
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefSetCheckGo): The text to enable preference editing.
+# Displayed in a button directly under prefSetCheckHeading and
+# prefSetCheckBody
+prefSetCheckGo=Aniré amb compte.
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefResetDesc): A very short description of the 'pref
+# reset' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible. See
+# prefResetManual for a fuller description of what it does.
+prefResetDesc=Reinicia un paràmetre
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefResetManual): A fuller description of the 'pref
+# reset' command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+prefResetManual=Reinicia el valor d'un paràmetre al predeterminat.
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefResetSettingDesc): A short description of the
+# 'setting' parameter to the 'pref reset' command. See prefResetSettingManual
+# for a fuller description of what it does. This string is designed to be
+# shown in a dialog with restricted space, which is why it should be as short
+# as possible.
+prefResetSettingDesc=Paràmetre per reiniciar
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefResetSettingManual): A fuller description of the
+# 'setting' parameter to the 'pref reset' command. Displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+prefResetSettingManual=El nom del paràmetre a reiniciar al valor predeterminat del sistema.
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefOutputFilter): Displayed in the output from the 'pref
+# list' command as a label to an input element that allows the user to filter
+# the results
+prefOutputFilter=Filtra
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefOutputName): Displayed in the output from the 'pref
+# list' command as a heading to a table. The column contains the names of the
+# available preferences
+prefOutputName=Nom
+
+# LOCALIZATION NOTE (prefOutputValue): Displayed in the output from the 'pref
+# list' command as a heading to a table. The column contains the values of the
+# available preferences
+prefOutputValue=Valor
+
+# LOCALIZATION NOTE (introDesc): A very short description of the 'intro'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible. See introManual for a
+# fuller description of what it does.
+introDesc=Mostra el missatge introductori
+
+# LOCALIZATION NOTE (introManual): A fuller description of the 'intro'
+# command. Displayed when the user asks for help on what it does.
+introManual=Torna a mostrar el missatge que es mostra als usuaris nous fins que fan clic al botó «Ho entenc».
+
+# LOCALIZATION NOTE (introTextOpening2): The 'intro text' opens when the user
+# first opens the developer toolbar to explain the command line, and is shown
+# each time it is opened until the user clicks the 'Got it!' button. This
+# string is the opening paragraph of the intro text.
+introTextOpening2=Aquesta línia d'ordres està dissenyada per a desenvolupadors. Ofereix més velocitat d'entrada que la sintaxi del JavaScript i una visualització més enriquida que la sortida d'amplada fixa.
+
+# LOCALIZATION NOTE (introTextCommands): For information about the 'intro
+# text' see introTextOpening2. The second paragraph is in 2 sections, the
+# first section points the user to the 'help' command.
+introTextCommands=Per veure la llista d'ordres, escriviu
+
+# LOCALIZATION NOTE (introTextKeys2): For information about the 'intro text'
+# see introTextOpening2. The second section in the second paragraph points the
+# user to the F1/Escape keys which show and hide hints.
+introTextKeys2=o per mostrar/amagar els consells de les ordres, premeu
+
+# LOCALIZATION NOTE (introTextF1Escape): For information about the 'intro
+# text' see introTextOpening2. This string is used with introTextKeys2, and
+# contains the keys that are pressed to open and close hints.
+introTextF1Escape=F1/Esc
+
+# LOCALIZATION NOTE (introTextGo): For information about the 'intro text' see
+# introTextOpening2. The text on the button that dismisses the intro text.
+introTextGo=Ho entenc
+
+# LOCALIZATION NOTE (hideIntroDesc): Short description of the 'hideIntro'
+# setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
+hideIntroDesc=Mostra el missatge inicial de benvinguda
+
+# LOCALIZATION NOTE (eagerHelperDesc): Short description of the 'eagerHelper'
+# setting. Displayed when the user asks for help on the settings. eagerHelper
+# allows users to select between showing no tooltips, permanent tooltips, and
+# only important tooltips
+eagerHelperDesc=Quan cal mostrar els indicadors de funció
+
+# LOCALIZATION NOTE (allowSetDesc): Short description of the 'allowSetDesc'
+# setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
+allowSetDesc=L'usuari ha habilitat l'ordre «pref set»?
+
+# LOCALIZATION NOTE (introBody): The text displayed at the top of the output
+# for the help command, just before the list of commands. This text is wrapped
+# inside a link to a localized MDN article
+introBody=Per més informació visiteu la MDN.
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -0,0 +1,1294 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside Web Console commands.
+# The Web Console command line is available from the Web Developer sub-menu
+# -> 'Web Console'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpDesc) A very short string used to describe the
+# function of the help command.
+helpDesc=Obteniu ajuda de les ordres disponibles
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpAvailable) Used in the output of the help command to
+# explain the contents of the command help table.
+helpAvailable=Ordres disponibles
+
+# LOCALIZATION NOTE (consoleDesc) A very short string used to describe the
+# function of the console command.
+consoleDesc=Ordres per controlar la consola
+
+# LOCALIZATION NOTE (consoleManual) A longer description describing the
+# set of commands that control the console.
+consoleManual=Filtra, neteja i tanca la consola web
+
+# LOCALIZATION NOTE (consoleclearDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'console clear' command.
+consoleclearDesc=Tanca la consola
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotDesc) A very short description of the
+# 'screenshot' command. See screenshotManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+screenshotDesc=Desa una imatge de la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotManual) A fuller description of the 'screenshot'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+screenshotManual=Desa una image PNG de tota la finestra visible (opcionalment, després d'un retard)
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotFilenameDesc) A very short string to describe
+# the 'filename' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+screenshotFilenameDesc=Nom del fitxer de destí
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotFilenameManual) A fuller description of the
+# 'filename' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+screenshotFilenameManual=El nom del fitxer (ha de tenir l'extensió «.png») on s'escriurà la captura de pantalla.
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotClipboardDesc) A very short string to describe
+# the 'clipboard' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+screenshotClipboardDesc=Voleu copiar la captura de pantalla al porta-retalls? (cert/fals)
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotClipboardManual) A fuller description of the
+# 'clipboard' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+screenshotClipboardManual=Cert si voleu copiar la captura de pantalla en lloc de desar-la en un fitxer.
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotChromeDesc) A very short string to describe
+# the 'chrome' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+screenshotChromeDesc2=Voleu capturar la finestra del perfil chrome del %1$S? (cert/false)
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotChromeManual) A fuller description of the
+# 'chrome' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+screenshotChromeManual2=Cert si voleu capturar la finestra del %1$S en comptes de la finestra del contingut de la pàgina web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotGroupOptions) A label for the optional options of
+# the screenshot command.
+screenshotGroupOptions=Opcions
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotDelayDesc) A very short string to describe
+# the 'delay' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+screenshotDelayDesc=Retard (segons)
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotDelayManual) A fuller description of the
+# 'delay' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+screenshotDelayManual=Temps que cal esperar (en segons) per fer la captura de pantalla
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotFullscreenDesc) A very short string to describe
+# the 'fullscreen' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+screenshotFullPageDesc=La pàgina web sencera? (cert/fals)
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotFullscreenManual) A fuller description of the
+# 'fullscreen' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+screenshotFullPageManual=Cert si la captura de pantalla ha d'incloure les parts de la pàgina web que queden fora dels límits visibles actuals.
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotSelectorChromeConflict) Exception thrown when user
+# tries to use 'selector' option along with 'chrome' option of the screenshot
+# command. Refer: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=659268#c7
+screenshotSelectorChromeConflict=no s'admet l'opció de selector quan l'opció chrome es certa
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotGeneratedFilename) The auto generated filename
+# when no file name is provided. The first argument (%1$S) is the date string
+# in yyyy-mm-dd format and the second argument (%2$S) is the time string
+# in HH.MM.SS format. Please don't add the extension here.
+screenshotGeneratedFilename=Captura de Pantalla %1$S a %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotErrorSavingToFile) Text displayed to user upon
+# encountering error while saving the screenshot to the file specified.
+screenshotErrorSavingToFile=Error en desar a
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotSavedToFile) Text displayed to user when the
+# screenshot is successfully saved to the file specified.
+screenshotSavedToFile=S'ha desat a
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotErrorCopying) Text displayed to user upon
+# encountering error while copying the screenshot to clipboard.
+screenshotErrorCopying=Hi ha hagut un error en copiar al porta-retalls.
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
+# screenshot is successfully copied to the clipboard.
+screenshotCopied=S'ha copiat al porta-retalls.
+
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
+# 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+restartBrowserDesc=Reinicia el %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
+# describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+restartBrowserNocacheDesc=Inhabilita la càrrega de contingut de la memòria cau en reiniciar
+
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserRequestCancelled) A string displayed to the
+# user when a scheduled restart has been aborted by the user.
+restartBrowserRequestCancelled=L'usuari ha cancel·lat la sol·licitud de reinici.
+
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserRestarting) A string displayed to the
+# user when a restart has been initiated without a delay.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+restartBrowserRestarting=S'està reiniciant el %1$S…
+
+# LOCALIZATION NOTE (inspectDesc) A very short description of the 'inspect'
+# command. See inspectManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+inspectDesc=Inspecciona un node
+
+# LOCALIZATION NOTE (inspectManual) A fuller description of the 'inspect'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+inspectManual=Obtén les mides i les propietats dels elements utilitzant un selector CSS per obrir la vista del DOM
+
+# LOCALIZATION NOTE (inspectNodeDesc) A very short string to describe the
+# 'node' parameter to the 'inspect' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+inspectNodeDesc=Selector CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (inspectNodeManual) A fuller description of the 'node'
+# parameter to the 'inspect' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+inspectNodeManual=Un selector CSS per utilitzar-lo amb el Document.querySelector per identificar un únic element
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltDesc) A very short description of the 'tilt'
+# command. See tiltManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltDesc=Mostra la pàgina web en 3D
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltManual) A fuller description of the 'tilt'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltManual=Investiga la relació entre les diferents parts d'una pàgina web i els seus ancestres en un entorn 3D
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltOpenDesc) A very short description of the 'tilt inspect'
+# command. See tiltOpenManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltOpenDesc=Obre l'Inspector en vista 3D
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltOpenManual) A fuller description of the 'tilt translate'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltOpenManual=Inicialitza l'inspector en pàgina 3D i ressalta opcionalment un node fent servir un selector CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltToggleTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which toggles Tilt 3D View.
+tiltToggleTooltip=Vista 3D
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateDesc) A very short description of the 'tilt translate'
+# command. See tiltTranslateManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltTranslateDesc=Mou l'entremat de la pàgina web
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateManual) A fuller description of the 'tilt translate'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltTranslateManual=Mou progressivament l'entremat de la pàgina web en una certa direcció
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateXDesc) A very short string to describe the
+# 'x' parameter to the 'tilt translate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltTranslateXDesc=X (píxels)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateXManual) A fuller description of the 'x'
+# parameter to the 'translate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltTranslateXManual=La quantitat en píxels per moure l'entremat d'una pàgina web al llarg de l'eix X
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateYDesc) A very short string to describe the
+# 'y' parameter to the 'tilt translate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltTranslateYDesc=Y (píxels)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateYManual) A fuller description of the 'y'
+# parameter to the 'translate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltTranslateYManual=La quantitat en píxels per moure l'entremat d'una pàgina web al llarg de l'eix Y
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateDesc) A very short description of the 'tilt rotate'
+# command. See tiltRotateManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltRotateDesc=Gira l'entremat de la pàgina web
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateManual) A fuller description of the 'tilt rotate'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltRotateManual=Rota progressivament l'entremat d'una pàgina web en una certa direcció
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateXDesc) A very short string to describe the
+# 'x' parameter to the 'tilt rotate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltRotateXDesc=X (graus)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateXManual) A fuller description of the 'x'
+# parameter to the 'rotate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltRotateXManual=La quantitat en graus per rotar l'entremat d'una pàgina web al llarg de l'eix X
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateYDesc) A very short string to describe the
+# 'y' parameter to the 'tilt rotate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltRotateYDesc=Y (graus)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateYManual) A fuller description of the 'y'
+# parameter to the 'rotate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltRotateYManual=La quantitat en graus per moure l'entremat d'una pàgina web al llarg de l'eix Y
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateZDesc) A very short string to describe the
+# 'z' parameter to the 'tilt rotate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltRotateZDesc=Z (graus)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateZManual) A fuller description of the 'z'
+# parameter to the 'rotate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltRotateZManual=La quantitat en píxels per moure l'entremat d'una pàgina web al llarg de l'eix Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomDesc) A very short description of the 'tilt zoom'
+# command. See tiltZoomManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltZoomDesc=Mou endins o enfora de l'entremat d'una pàgina web
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomManual) A fuller description of the 'tilt zoom'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltZoomManual=Mou progressivament l'entremat d'una certa pàgina web en una certa direcció al llarg de l'eix Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomAmountDesc) A very short string to describe the
+# 'zoom' parameter to the 'tilt zoom' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltZoomAmountDesc=Zoom (píxels)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomAmmuntManual) A fuller description of the 'zoom'
+# parameter to the 'zoom' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltZoomAmountManual=La quantitat en píxels per moure l'entremat d'una pàgina web al llarg de l'eix Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltResetDesc) A very short description of the 'tilt reset'
+# command. See tiltResetManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltResetDesc=Reinicia l'estat de translació, rotació i zoom
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltResetManual) A fuller description of the 'tilt reset'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltResetManual=Reinicia totes les transformacions aplicades a la matriu de vista model de l'entremat d'una pàgina web
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltCloseDesc) A very short description of the 'tilt close'
+# command. See tiltCloseManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltCloseDesc=Tanca la visualització si és oberta
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltCloseManual) A fuller description of the 'tilt close'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltCloseManual=Tanca la visualització i torna al mode de ressaltat per defecte de l'Inspector
+
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerClosed) Used in the output of several commands
+# to explain that the debugger must be opened first.
+debuggerClosed=Cal que el depurador estigui obert per fer servir aquesta ordre
+
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerStopped) Used in the output of several commands
+# to explain that the debugger must be opened first before setting breakpoints.
+debuggerStopped=Cal obrir el depurador abans de definir punts de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakDesc) A very short string used to describe the
+# function of the break command.
+breakDesc=Gestiona els punts de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakManual) A longer description describing the
+# set of commands that control breakpoints.
+breakManual=Ordres per llistar, afegir i suprimir punts de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breaklistDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break list' command.
+breaklistDesc=Mostra els punts de ruptura coneguts
+
+# LOCALIZATION NOTE (breaklistNone) Used in the output of the 'break list'
+# command to explain that the list is empty.
+breaklistNone=No s'ha definit cap punt de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breaklistOutRemove) A title used in the output from the
+# 'break list' command on a button which can be used to remove breakpoints
+breaklistOutRemove=Elimina
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddAdded) Used in the output of the 'break add'
+# command to explain that a breakpoint was added.
+breakaddAdded=S'ha afegit un punt de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddFailed) Used in the output of the 'break add'
+# command to explain that a breakpoint could not be added.
+breakaddFailed=No s'ha pogut definir un punt de ruptura: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break add' command.
+breakaddDesc=Afegeix un punt de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddManual) A longer description describing the
+# set of commands that are responsible for adding breakpoints.
+breakaddManual=Tipus de punts de ruptura permesos: línia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddlineDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break add line' command.
+breakaddlineDesc=Afegeix un punt de ruptura de línia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddlineFileDesc) A very short string used to describe
+# the function of the file parameter in the 'break add line' command.
+breakaddlineFileDesc=URI del fitxer JS
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddlineLineDesc) A very short string used to describe
+# the function of the line parameter in the 'break add line' command.
+breakaddlineLineDesc=Número de línia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakdelDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break del' command.
+breakdelDesc=Suprimeix un punt de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakdelBreakidDesc) A very short string used to describe
+# the function of the index parameter in the 'break del' command.
+breakdelBreakidDesc=Índex del punt de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakdelRemoved) Used in the output of the 'break del'
+# command to explain that a breakpoint was removed.
+breakdelRemoved=S'ha suprimit el punt de ruptura
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg command.
+dbgDesc=Gestiona el depurador
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgManual) A longer description describing the
+# set of commands that control the debugger.
+dbgManual=Ordres per interrompre o reprendre el fil principal, entrar, sortir i saltar les línies de codi
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgOpen) A very short string used to describe the function
+# of the dbg open command.
+dbgOpen=Obre el depurador
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgClose) A very short string used to describe the function
+# of the dbg close command.
+dbgClose=Tanca el depurador
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgInterrupt) A very short string used to describe the
+# function of the dbg interrupt command.
+dbgInterrupt=Posa en pausa el fil principal
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgContinue) A very short string used to describe the
+# function of the dbg continue command.
+dbgContinue=Reprèn el fil principal i continua l'execució seguint un punt de ruptura, fins al proper punt de ruptura o quan acabi l'script.
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step command.
+dbgStepDesc=Gestiona els passos
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepManual) A longer description describing the
+# set of commands that control stepping.
+dbgStepManual=Ordres per entrar, sortir i saltar les línies de codi
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepOverDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step over command.
+dbgStepOverDesc=Executa la sentència actual i llavors s'atura a la següent. Si la sentència actual és una crida de funció, després el depurador executa la funció completa i s'atura a la sentència següent després de la crida.
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepInDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step in command.
+dbgStepInDesc=Executa la sentència actual i llavors s'atura a la següent. Si la sentència actual és una crida de funció, després el depurador entra en la funció, sinó s'atura a la sentència següent.
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepOutDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step out command.
+dbgStepOutDesc=Surt de la funció actual i puja un nivell si la funció és imbricada. Si es troba en el cos principal, l'script s'executa fins al final, o fins al punt de ruptura següent. Les sentències omeses s'executen, però no s'entra dins.
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgListSourcesDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg list command.
+dbgListSourcesDesc=Llista els URL d'origen carregats al depurador
+
+# LOCALIZATION NOTE (consolecloseDesc) A very short description of the
+# 'console close' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+consolecloseDesc=Tanca la consola
+
+# LOCALIZATION NOTE (consoleopenDesc) A very short description of the
+# 'console open' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+consoleopenDesc=Obre la consola
+
+# LOCALIZATION NOTE (editDesc) A very short description of the 'edit'
+# command. See editManual2 for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+editDesc=Ajusta un recurs de la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (editManual2) A fuller description of the 'edit' command,
+# displayed when the user asks for help on what it does.
+editManual2=Edita un dels recursos que és part de la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (editResourceDesc) A very short string to describe the
+# 'resource' parameter to the 'edit' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+editResourceDesc=URL per editar
+
+# LOCALIZATION NOTE (editLineToJumpToDesc) A very short string to describe the
+# 'line' parameter to the 'edit' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+editLineToJumpToDesc=Línia on saltar
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizePageDesc) A very short string to describe the
+# 'resizepage' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizePageDesc=Redimensiona la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizePageArgWidthDesc) A very short string to describe the
+# 'width' parameter to the 'resizepage' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+resizePageArgWidthDesc=Amplada en píxels
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizePageArgWidthDesc) A very short string to describe the
+# 'height' parameter to the 'resizepage' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+resizePageArgHeightDesc=Alçada en píxels
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeOnDesc) A very short string to describe the
+# 'resizeon ' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeOnDesc=Entra al mode de disseny responsiu
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeOffDesc) A very short string to describe the
+# 'resize off' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeOffDesc=Surt del mode de disseny responsiu
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeToggleDesc) A very short string to describe the
+# 'resize toggle' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeToggleDesc=Commuta el mode de disseny responsiu
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeToggleTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which toggles Responsive Design Mode.
+resizeModeToggleTooltip=Mode de disseny responsiu
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeToDesc) A very short string to describe the
+# 'resize to' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeToDesc=Altra la mida de la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeDesc) A very short string to describe the
+# 'resize' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeDesc=Controla el mode de disseny responsiu
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeManual) A fuller description of the 'resize'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+resizeModeManual2=Els llocs web responsius responen al seu entorn. Per tant, tenen un bon aspecte tant en un mòbil com en una pantalla de cinema, com en qualsevol cosa entremig. El mode de disseny responsiu us permet provar fàcilment tota una varietat de mides de pàgina en el %1$S sense haver de redimensionar el vostre navegador completament.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cmdDesc) A very short description of the 'cmd'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+cmdDesc=Manipula les ordres
+
+# LOCALIZATION NOTE (cmdRefreshDesc) A very short description of the 'cmd refresh'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+cmdRefreshDesc=Torna a llegir el directori mozcmd
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonDesc) A very short description of the 'addon'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+addonDesc=Manipula els complements
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonListDesc) A very short description of the 'addon list'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+addonListDesc=Llista els complements instal·lats
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonListTypeDesc) A very short description of the
+# 'addon list <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+addonListTypeDesc=Seleccioneu un tipus de complement
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonListDictionaryHeading, addonListExtensionHeading,
+# addonListLocaleHeading, addonListPluginHeading, addonListThemeHeading,
+# addonListUnknownHeading) Used in the output of the 'addon list' command as the
+# first line of output.
+addonListDictionaryHeading=Els diccionaris següents són instal·lats actualment:
+addonListExtensionHeading=Les extensions següents són instal·lades actualment:
+addonListLocaleHeading=Els paquets d'idioma següents són instal·lats actualment:
+addonListPluginHeading=Els connectors següents són instal·lats actualment:
+addonListThemeHeading=Els temes següents són instal·lats actualment:
+addonListAllHeading=Els complements següents són instal·lats actualment:
+addonListUnknownHeading=Els complements següents del tipus seleccionat són instal·lats actualment:
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonListOutEnable, addonListOutDisable) Used in the
+# output of the 'addon list' command as the labels for the enable/disable
+# action buttons in the listing. This string is designed to be shown in a
+# small action button next to the addon name, which is why it should be as
+# short as possible.
+addonListOutEnable=Habilita
+addonListOutDisable=Inhabilita
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonPending, addonPendingEnable, addonPendingDisable,
+# addonPendingUninstall, addonPendingInstall, addonPendingUpgrade) Used in
+# the output of the 'addon list' command as the descriptions of pending
+# addon operations. addonPending is used as a prefix for a list of pending
+# actions (named by the other lookup variables). These strings are designed
+# to be shown alongside addon names, which is why they should be as short
+# as possible.
+addonPending=pendent
+addonPendingEnable=habilita
+addonPendingDisable=inhabilita
+addonPendingUninstall=desinstal·la
+addonPendingInstall=instal·la
+addonPendingUpgrade=actualitza
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonNameDesc) A very short description of the
+# name parameter of numerous add-on commands. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+addonNameDesc=El nom del complement
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonNoneOfType) Used in the output of the 'addon list'
+# command when a search for add-ons of a particular type were not found.
+addonNoneOfType=No hi ha cap complement d'aquest tipus instal·lat.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonEnableDesc) A very short description of the
+# 'addon enable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+addonEnableDesc=Habilita el complement especificat
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyEnabled) Used in the output of the
+# 'addon enable' command when an attempt is made to enable an add-on that is
+# already enabled.
+addonAlreadyEnabled=%S ja està habilitat.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonEnabled) Used in the output of the 'addon enable'
+# command when an add-on is enabled.
+addonEnabled=S'ha habilitat %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonDisableDesc) A very short description of the
+# 'addon disable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+addonDisableDesc=Inhabilita el complement especificat
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyDisabled) Used in the output of the
+# 'addon disable' command when an attempt is made to disable an add-on that is
+# already disabled.
+addonAlreadyDisabled=%S ja està inhabilitat.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonDisabled) Used in the output of the 'addon disable'
+# command when an add-on is disabled.
+addonDisabled=S'ha inhabilitat %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (exportDesc) A very short description of the 'export'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+exportDesc=Exporta els recursos
+
+# LOCALIZATION NOTE (exportHtmlDesc) A very short description of the 'export
+# html' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+exportHtmlDesc=Exporta l'HTML de la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodDesc) A very short description of the 'pagemod'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+pagemodDesc=Fes canvis a la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceDesc) A very short description of the
+# 'pagemod replace' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+pagemodReplaceDesc=Cerca i reemplaça els elements de pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceSearchDesc) A very short string to describe
+# the 'search' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceSearchDesc=Què cercar
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceReplaceDesc) A very short string to describe
+# the 'replace' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceReplaceDesc=Cadena per reemplaçar
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceIgnoreCaseDesc) A very short string to
+# describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod replace' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceIgnoreCaseDesc=Fes una cerca sense distingir entre majúscules i minúscules
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceRootDesc) A very short string to describe the
+# 'root' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceRootDesc=Selector CSS de l'arrel de la cerca
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceSelectorDesc) A very short string to describe
+# the 'selector' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed
+# in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceSelectorDesc=Selector CSS per coincidir a la cerca
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceAttributesDesc) A very short string to
+# describe the 'attributes' parameter to the 'pagemod replace' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceAttributesDesc=Expressió regular per cercar un atribut
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceAttrOnlyDesc) A very short string to describe
+# the 'attrOnly' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed
+# in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceAttrOnlyDesc=Restringeix la cerca als atributs
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceContentOnlyDesc) A very short string to
+# describe the 'contentOnly' parameter to the 'pagemod replace' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceContentOnlyDesc=Restringeix la cerca als nodes de text
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceResultMatchedElements) A string displayed as
+# the result of the 'pagemod replace' command.
+pagemodReplaceResult=Elements que concorden amb el selector: %1$S. Reemplaçaments en els nodes de text: %2$S. Reemplaçaments en els atributs: %3$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveDesc) A very short description of the
+# 'pagemod remove' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+pagemodRemoveDesc=Suprimeix els elements i els atributs de la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementDesc) A very short description of the
+# 'pagemod remove element' command. This string is designed to be shown in
+# a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+pagemodRemoveElementDesc=Suprimeix els elements de la pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementSearchDesc) A very short string to
+# describe the 'search' parameter to the 'pagemod remove element' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementSearchDesc=Selector CSS que especifica els elements per suprimir
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementRootDesc) A very short string to
+# describe the 'root' parameter to the 'pagemod remove element' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementRootDesc=Selector CSS que especifica l'arrel de la cerca
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementStripOnlyDesc) A very short string to
+# describe the 'stripOnly' parameter to the 'pagemod remove element' command,
+# which is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementStripOnlyDesc=Suprimeix l'element, però hi deixa el contingut
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementIfEmptyOnlyDesc) A very short string to
+# describe the 'ifEmptyOnly' parameter to the 'pagemod remove element' command,
+# which is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementIfEmptyOnlyDesc=Suprimeix només els elements buits
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementResultMatchedAndRemovedElements)
+# A string displayed as the result of the 'pagemod remove element' command.
+pagemodRemoveElementResultMatchedAndRemovedElements=Elements que coincideixen amb el selector: %1$S. Elements eliminats: %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeDesc) A very short description of the
+# 'pagemod remove attribute' command. This string is designed to be shown in
+# a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+pagemodRemoveAttributeDesc=Suprimeix els atributs que coincideixen
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchAttributesDesc) A very short
+# string to describe the 'searchAttributes' parameter to the 'pagemod remove
+# attribute' command, which is displayed in a dialog when the user is using this
+# command.
+pagemodRemoveAttributeSearchAttributesDesc=Expressió regular que especifica els atributs que s'han de suprimir
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchElementsDesc) A very short
+# string to describe the 'searchElements' parameter to the 'pagemod remove
+# attribute' command, which is displayed in a dialog when the user is using this
+# command.
+pagemodRemoveAttributeSearchElementsDesc=Selector CSS dels elements per incloure
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeRootDesc) A very short string to
+# describe the 'root' parameter to the 'pagemod remove attribute' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveAttributeRootDesc=Selector CSS de l'arrel de la cerca
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc) A very short string
+# to describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod remove attribute'
+# command, which is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc=Fes una cerca sense distingir entre majúscules i minúscules
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeResult) A string displayed as the
+# result of the 'pagemod remove attribute' command.
+pagemodRemoveAttributeResult=Elements trobats pel selector: %1$S, Atributs suprimits: %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsDesc2) A very short description of the 'tools'
+# command, the parent command for tool-hacking commands.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+toolsDesc2=Modifiqueu les eines per a desenvolupadors del %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsManual2) A fuller description of the 'tools'
+# command. The argument (%1$S) is the browser name.
+toolsManual2=Diverses ordres relacionades amb la modificació directa en les eines per a desenvolupadors del %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirDesc) A very short description of the 'tools srcdir'
+# command, for pointing your developer tools loader at a mozilla-central source tree.
+toolsSrcdirDesc=Carrega eines d'una còpia de mozilla-central
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirNotFound) Shown when the 'tools srcdir' command was handed
+# an invalid srcdir.
+toolsSrcdirNotFound=%1$s no existeix o no és una còpia de mozilla-central.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirReloaded) Displayed when tools have been reloaded by the
+# 'tools srcdir' command.
+toolsSrcdirReloaded=S'han carregat les eines de %1$s.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirManual2) A full description of the 'tools srcdir'
+# command. The argument (%1$S) is the browser name.
+toolsSrcdirManual2=Carrega les eines per a desenvolupadors del %1$S des d'una còpia completa de mozilla-central.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirDir) The srcdir argument to the 'tools srcdir' command.
+toolsSrcdirDir=Una còpia de mozilla-central
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsBuiltinDesc) A short description of the 'tools builtin'
+# command, which overrides a previous 'tools srcdir' command.
+toolsBuiltinDesc=Utilitza les eines integrades
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsBuiltinDesc) A fuller description of the 'tools builtin'
+# command.
+toolsBuiltinManual=Utilitza les eines integrades i sobreescriu qualsevol ordre «srcdir» anterior. 
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsBuiltinReloaded) Displayed when tools are loaded with the
+# 'tools builtin' command.
+toolsBuiltinReloaded=S'han carregat les eines integrades.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsReloadDesc) A short description of the 'tools reload' command.
+# which will reload the tools from the current srcdir.
+toolsReloadDesc=Actualitza les eines per a desenvolupadors
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolsReloaded2) Displayed when tools are reloaded with the 'tools
+# reload' command.
+toolsReloaded2=S'han actualitzat les eines.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieDesc) A very short description of the 'cookie'
+# command. See cookieManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+cookieDesc=Mostra i modifica les galetes
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieManual) A fuller description of the 'cookie'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieManual=Ordres per llistar, crear, suprimir i modificar galetes per aquest domini.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListDesc) A very short description of the
+# 'cookie list' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+cookieListDesc=Mostra les galetes
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListManual) A fuller description of the 'cookie list'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieListManual=Mostra una llista de les galetes relacionades amb aquesta pàgina.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutHost,cookieListOutPath,cookieListOutExpires,cookieListOutAttributes):
+# The 'cookie list' command has a number of headings for cookie properties.
+# Particular care should be taken in translating these strings as they have
+# references to names in the cookies spec.
+cookieListOutHost=Ordinador central:
+cookieListOutPath=Camí:
+cookieListOutExpires=Venciment:
+cookieListOutAttributes=Atributs:
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNone) The output of the 'cookie list' command
+# uses this string when no cookie attributes (like httpOnly, secure, etc) apply
+cookieListOutNone=Cap
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutSession) The output of the 'cookie list'
+# command uses this string to describe a cookie with an expiry value of '0'
+# that is to say it is a session cookie
+cookieListOutSession=En sortir del navegador (sessió)
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNonePage) The output of the 'cookie list'
+# command uses this string for pages like 'about:blank' which can't contain
+# cookies
+cookieListOutNonePage=No s'han trobat galetes per aquesta pàgina
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNoneHost) The output of the 'cookie list'
+# command uses this string when there are no cookies on a given web page
+cookieListOutNoneHost=No s'han trobat galetes pel servidor %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutEdit) A title used in the output from the
+# 'cookie list' command on a button which can be used to edit cookie values
+cookieListOutEdit=Edita
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutRemove) A title used in the output from the
+# 'cookie list' command on a button which can be used to remove cookies
+cookieListOutRemove=Suprimeix
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveDesc) A very short description of the
+# 'cookie remove' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+cookieRemoveDesc=Suprimeix una galeta
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveManual) A fuller description of the 'cookie remove'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieRemoveManual=Esborra una galeta a partir de la seva clau.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveKeyDesc) A very short string to describe the
+# 'key' parameter to the 'cookie remove' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieRemoveKeyDesc=La clau de la galeta que s'ha d'esborrar
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetDesc) A very short description of the
+# 'cookie set' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+cookieSetDesc=Defineix una galeta
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetManual) A fuller description of the 'cookie set'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieSetManual=Defineix una galeta especificant la seva clau, el seu valor i, opcionalment, un o més dels següents atributs: expiració (edat màxima en segons o data d'expiració en el format GMTString), camí, domini i protocol segur.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetKeyDesc) A very short string to describe the
+# 'key' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetKeyDesc=La clau de la galeta que s'ha de definir
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetValueDesc) A very short string to describe the
+# 'value' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetValueDesc=El valor de la galeta que s'ha de definir
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetOptionsDesc) The title of a set of options to
+# the 'cookie set' command, displayed as a heading to the list of option.
+cookieSetOptionsDesc=Opcions
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetPathDesc) A very short string to describe the
+# 'path' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetPathDesc=El camí de la galeta que s'ha de definir
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetDomainDesc) A very short string to describe the
+# 'domain' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetDomainDesc=El domini de la galeta que s'ha de definir
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetSecureDesc) A very short string to describe the
+# 'secure' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetSecureDesc=Transmet només a través de https
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetHttpOnlyDesc) A very short string to describe the
+# 'httpOnly' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetHttpOnlyDesc=No és accessible des del codi del client
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetSessionDesc) A very short string to describe the
+# 'session' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetSessionDesc=Només vàlida pel temps de vida de la sessió del navegador
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetExpiresDesc) A very short string to describe the
+# 'expires' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetExpiresDesc=La data de venciment de la galeta (en format RFC2822 o ISO 8601)
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbDesc) A very short description of the
+# 'jsb' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbDesc=Embellidor del Javascript
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbUrlDesc) A very short description of the
+# 'jsb <url>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbUrlDesc=L'URL del fitxer JS per embellir
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeDesc) A very short description of the
+# 'jsb <indentSize>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbIndentSizeDesc=Mida del sagnat en caràcters
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeManual) A fuller description of the
+# 'jsb <indentChar>' parameter, displayed when the user asks for help on what it
+# does.
+jsbIndentSizeManual=El nombre de caràcters amb què sagnar cada línia
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentCharDesc) A very short description of the
+# 'jsb <indentChar>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbIndentCharDesc=Els caràcters utilitzats per sagnar cada línia
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentCharManual) A fuller description of the
+# 'jsb <indentChar>' parameter, displayed when the user asks for help on what it
+# does.
+jsbIndentCharManual=Els caràcters utilitzats per sagnar cada línia, les possibles opcions són espai i tabulació.
+
+# the 'jsb <doNotPreserveNewlines>' parameter. This string is designed to be
+# shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as short
+# as possible.
+jsbDoNotPreserveNewlinesDesc=No conservis els salts de línia
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveNewlinesManual) A fuller description of the
+# 'jsb <jsbPreserveNewlines>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbPreserveNewlinesManual=S'haurien de conservar els salts de línia?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveMaxNewlinesDesc) A very short description of the
+# 'jsb <preserveMaxNewlines>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbPreserveMaxNewlinesDesc=Salts de línia consecutius
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveMaxNewlinesManual) A fuller description of the
+# 'jsb <preserveMaxNewlines>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbPreserveMaxNewlinesManual=El nombre màxim de salts de línia consecutius que cal conservar
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyDesc) A very short description of the
+# 'jsb <jslintHappy>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbJslintHappyDesc=S'imposa el mode jslint-stricter?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyManual) A fuller description of the
+# 'jsb <jslintHappy>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbJslintHappyManual=Quan s'estableix a cert, s'imposa el mode jslint-stricter
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleDesc2) A very short description of the
+# 'jsb <braceStyle>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbBraceStyleDesc2=Seleccioneu l'estil de les claus
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleManual2) A fuller description of the
+# 'jsb <braceStyle>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+#
+# NOTES: The keywords collapse, expand, end-expand and expand-strict should not
+# be translated. "even if it will break your code" means that the resulting code
+# may no longer be functional.
+jsbBraceStyleManual2=Seleccioneu l'estil de les claus: collapse - posa les claus en la mateixa línia que la sentència de control; expand -- posa les claus en una sola línia cadascuna (estil Allman / ANSI); end-expand - posa les claus de tancament en una sola línia; expand-strict - posa les claus en una sola línia encara que això trenqui el codi.
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbNoSpaceBeforeConditionalDesc) A very short description
+# of the 'jsb <noSpaceBeforeConditional>' parameter. This string is designed to
+# be shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as
+# short as possible.
+jsbNoSpaceBeforeConditionalDesc=Sense espai abans de les sentències condicionals
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsDesc) A very short description of the
+# 'jsb <unescapeStrings>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbUnescapeStringsDesc=Cal desprotegir els caràcters \\xNN?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsManual) A fuller description of the
+# 'jsb <unescapeStrings>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbUnescapeStringsManual=Cal desprotegir els caràcters imprimibles en cadenes amb la notació \\xNN?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbInvalidURL) Displayed when an invalid URL is passed to
+# the jsb command.
+jsbInvalidURL=Introduïu un URL vàlid
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbOptionsDesc) The title of a set of options to
+# the 'jsb' command, displayed as a heading to the list of options.
+jsbOptionsDesc=Opcions
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogDesc) A very short description of the
+# 'calllog' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogDesc=Ordres per manipular el registre de crides a les funcions
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStartDesc) A very short description of the
+# 'calllog start' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogStartDesc=Inicia el registre de crides a les funcions a la consola
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStartReply) A string displayed as the result of
+# the 'calllog start' command.
+calllogStartReply=S'ha iniciat el registre de crides.
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopDesc) A very short description of the
+# 'calllog stop' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogStopDesc=Atura el registre de crides a les funcions
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopNoLogging) A string displayed as the result of
+# the 'calllog stop' command when there is nothing to stop.
+calllogStopNoLogging=No hi ha cap registre de crides actiu actualment
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopReply) A string displayed as the result of
+# the 'calllog stop' command when there are logging actions to stop.
+calllogStopReply=S'ha aturat el registre de crides. Contextos actius: %1$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStartChromeDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestart' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeStartDesc=Inicia el registre de crides a les funcions del codi chrome a la consola
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeSourceTypeDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestart <sourceType>' parameter. This string is designed to be
+# shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeSourceTypeDesc=Objecte global, JSM URI o JS per aconseguir un objecte global de
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeSourceTypeDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestart' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeSourceTypeManual=L'objecte global, l'URI d'un JSM o JS per executar a la finestra del chrome des d'on obtenir un objecte global
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStartReply) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command.
+calllogChromeStartReply=S'ha iniciat el registre de crides.
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStopDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestop' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeStopDesc=Atura el registre de crides a les funcions
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStopNoLogging) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestop' command when there is nothing to stop.
+calllogChromeStopNoLogging=No hi ha cap registre de crides de codi chrome actiu ara mateix
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopReply) A string displayed as the result of
+# the 'calllog chromestop' command when there are logging actions to stop.
+calllogChromeStopReply=S'ha aturat el registre de crides. Contextos actius: %1$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeAnonFunction) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command when an anonymouse function is to be
+# logged.
+callLogChromeAnonFunction=<anonymous>
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeMethodCall) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command to proceed a method name when it is to be
+# logged.
+callLogChromeMethodCall=Crida de mètode
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeInvalidJSM) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command with an invalid JSM or JSM path.
+callLogChromeInvalidJSM=JSM no vàlid!
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeVarNotFoundContent) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of
+# content-variable and an invalid variable name.
+callLogChromeVarNotFoundContent=No s'ha trobat la variable a la finestra de continguts.
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeVarNotFoundChrome) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of
+# chrome-variable and an invalid variable name.
+callLogChromeVarNotFoundChrome=No s'ha trobat la variable a la finestra chrome
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalException) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of JavaScript
+# and invalid JavaScript code.
+callLogChromeEvalException=El javascript avaluat ha disparat l'excepció següent
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalNeedsObject) A string displayed as the
+# result of passing a non-JavaScript object creating source via the
+# 'calllog chromestart javascript' command.
+callLogChromeEvalNeedsObject=El codi JavaScript ha d'avaluar a un objecte del qual s'han de registrar les crides a mètodes, p. ex. «({a1: function() {this.a2()},a2: function() {}});»
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpadOpenTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which opens Scratchpad.
+scratchpadOpenTooltip=Bloc de proves
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing" command
+paintflashingDesc=Ressalta l'àrea actualitzada
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingOnDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing on" command.
+paintflashingOnDesc=Activa el ressaltat d'actualitzacions
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingOffDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing off" command.
+paintflashingOffDesc=Desactiva el ressaltat d'actualitzacions
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingChrome) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing on/off chrome" command.
+paintflashingChromeDesc=marcs del chrome
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingManual) A longer description describing the
+# set of commands that control paint flashing.
+paintflashingManual=Dibuixa en diferents colors les àrees actualitzades
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which toggles paint flashing.
+paintflashingTooltip=Ressalta l'àrea pintada
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingOnDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing on" command.
+paintflashingToggleDesc=Commuta el ressaltat d'actualitzacions
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "appcache" command
+appCacheDesc=Utilitats de la memòria cau d'aplicacions
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateDesc) A very short string used to describe
+# the function of the "appcache validate" command.
+appCacheValidateDesc=Valida el manifest de la memòria cau
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateManual) A fuller description of the
+# 'validate' parameter to the 'appcache' command, displayed when the user asks
+# for help on what it does.
+appCacheValidateManual=Troba errors relacionats amb el manifest de la memòria cau i els fitxers que referencia
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateUriDesc) A very short string used to describe
+# the function of the "uri" parameter of the appcache validate" command.
+appCacheValidateUriDesc=URI per a comprovar
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidated) Displayed by the "appcache validate"
+# command when it has been successfully validated.
+appCacheValidatedSuccessfully=S'ha validat l'«appcache» correctament.
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheClearDesc) A very short string used to describe
+# the function of the "appcache clear" command.
+appCacheClearDesc=Esborra les entrades de la memòria cau de l'aplicació
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheClearManual) A fuller description of the
+# 'appcache clear' command, displayed when the user asks for help on what it does.
+appCacheClearManual=Esborra una o més entrades de la memòria cau de l'aplicació
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheClearCleared) Displayed by the "appcache clear"
+# command when entries are successfully cleared.
+appCacheClearCleared=S'han esborrat les entrades correctament.
+
+# LOCALIZATION NOTE (AppCacheListDesc) A very short string used to describe
+# the function of the "appcache list" command.
+appCacheListDesc=Mostra una llista d'entrades de la memòria cau de l'aplicació.
+
+# LOCALIZATION NOTE (AppCacheListManual) A fuller description of the
+# 'appcache list' command, displayed when the user asks for help on what it does.
+appCacheListManual=Mostra una llista de totes les entrades de la memòria cau de l'aplicació. Si s'utilitza el paràmetre de cerca, la taula mostra les entrades que contenen el terme de la cerca.
+
+# LOCALIZATION NOTE (AppCacheListSearchDesc) A very short string used to describe
+# the function of the "search" parameter of the appcache list" command.
+appCacheListSearchDesc=Filtra els resultats pel terme de la cerca.
+
+# LOCALIZATION NOTE (AppCacheList*) Row headers for the 'appcache list' command.
+appCacheListKey=Clau:
+appCacheListDataSize=Mida de les dades:
+appCacheListDeviceID=ID del dispositiu:
+appCacheListExpirationTime=Venciment:
+appCacheListFetchCount=Nombre de baixades:
+appCacheListLastFetched=Darrera baixada:
+appCacheListLastModified=Darrera modificació:
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheListViewEntry) The text for the view entry button
+# of the 'appcache list' command.
+appCacheListViewEntry=Mostra l'entrada
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheViewEntryDesc) A very short string used to describe
+# the function of the "appcache viewentry" command.
+appCacheViewEntryDesc=Obre una nova pestanya que conté la informació de l'entrada de la memòria cau especificada.
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheViewEntryManual) A fuller description of the
+# 'appcache viewentry' command, displayed when the user asks for help on what it
+# does.
+appCacheViewEntryManual=Obre una nova pestanya que conté la informació de l'entrada de la memòria cau especificada.
+
+# LOCALIZATION NOTE (appCacheViewEntryKey) A very short string used to describe
+# the function of the "key" parameter of the 'appcache viewentry' command.
+appCacheViewEntryKey=La clau de l'entrada per a mostrar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerDesc) A very short string used to describe the
+# function of the profiler command.
+profilerDesc=Gestiona l'analitzador de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerManual) A longer description describing the
+# set of commands that control the profiler.
+profilerManual=Ordres per iniciar o aturar l'analitzador de rendiment de JavaScript
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerOpen) A very short string used to describe the function
+# of the profiler open command.
+profilerOpenDesc=Obre l'analitzador de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerClose) A very short string used to describe the function
+# of the profiler close command.
+profilerCloseDesc=Tanca l'analitzador de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStart) A very short string used to describe the function
+# of the profiler start command.
+profilerStartDesc=Inicia l'anàlisi de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStartManual) A fuller description of the 'profile name'
+# parameter. This parameter is used to name a newly created profile or to lookup
+# an existing profile by its name.
+profilerStartManual=Name of a profile you wish to start.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStop) A very short string used to describe the function
+# of the profiler stop command.
+profilerStopDesc=Atura l'anàlisi de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStopManual) A fuller description of the 'profile name'
+# parameter. This parameter is used to lookup an existing profile by its name.
+profilerStopManual=Name of a profile you wish to stop.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerList) A very short string used to describe the function
+# of the profiler list command.
+profilerListDesc=Llista tots els anàlisis de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerShow) A very short string used to describe the function
+# of the profiler show command.
+profilerShowDesc=Mostra un anàlisi de rendiment individual
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerShowManual) A fuller description of the 'profile name'
+# parameter. This parameter is used to name a newly created profile or to lookup
+# an existing profile by its name.
+profilerShowManual=Name of a profile.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerAlreadyStarted) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question has already
+# been started.
+profilerAlreadyStarted=Aquest anàlisi de rendiment ja s'ha iniciat
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerAlreadyFinished) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question has already
+# been finished. It also contains a hint to use the 'profile show' command to see
+# the profiling results.
+profilerAlreadyFinished=Aquest anàlisi de rendiment ja s'ha completat. Utilitzeu l'ordre «profile show» per veure'n els resultats
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerNotFound) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question could not be
+# found.
+profilerNotFound=No s'ha trobat l'anàlisi de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerNotStarted) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question has not been
+# started yet. It also contains a hint to use the 'profile start' command to
+# start the profiler.
+profilerNotStarted2=Encara no s'ha iniciat aquest anàlisi de rendiment. Utilitzeu «profile start» per a iniciar-lo.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStarting) A very short string that indicates that
+# we're starting the profiler.
+profilerStarting2=S'està iniciant...
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStopping) A very short string that indicates that
+# we're stopping the profiler.
+profilerStopping2=S'està aturant...
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerNotReady) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profiler has not been opened yet.
+profilerNotReady=Per aquesta ordre cal que primer obriu l'analitzador de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (listenDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'listen' command.
+listenDesc=Obre un port de depuració remota.
+
+# LOCALIZATION NOTE (listenManual2) A longer description of the 'listen'
+# command.
+listenManual2=%1$S can allow remote debugging over a TCP/IP connection. For security reasons this is turned off by default, but can be enabled using this command.
+
+# LOCALIZATION NOTE (listenPortDesc) A very short string used to describe the
+# function of 'port' parameter to the 'listen' command.
+listenPortDesc=El port TCP per escoltar
+
+# LOCALIZATION NOTE (listenDisabledOutput) Text of a message output during the
+# execution of the 'listen' command.
+listenDisabledOutput=L'escolta està inhabilitada per la preferència «devtools.debugger.remote-enabled»
+
+# LOCALIZATION NOTE (listenInitOutput) Text of a message output during the
+# execution of the 'listen' command. %1$S is a port number
+listenInitOutput=S'està escoltant el port %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (listenNoInitOutput) Text of a message output during the
+# execution of the 'listen' command.
+listenNoInitOutput=No s'ha iniciat el DebuggerServer
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
@@ -0,0 +1,16 @@
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Copia l'HTML interior">
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "i">
+
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Copia l'HTML exterior">
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "C">
+
+<!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.label    "Copia selector únic">
+<!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.accesskey  "n">
+
+<!ENTITY inspectorHTMLDelete.label     "Suprimeix el node">
+<!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey   "d">
+
+<!ENTITY inspector.selectButton.tooltip   "Selecciona l'element amb el ratolí">
+
+<!ENTITY inspectorSearchHTML.label     "Cerca HTML">
+<!ENTITY inspectorSearchHTML.key      "F">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -0,0 +1,46 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Inspector
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Inspect'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Used in the Inspector tool, when
+# the user tries to navigate away from a web page, to confirm the change of
+# page.
+confirmNavigationAway.message2=Si sortiu de la pàgina, perdreu els canvis que heu fet.
+confirmNavigationAway.buttonLeave=Surt de la pàgina
+confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=S
+confirmNavigationAway.buttonStay=Roman a la pàgina
+confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=R
+
+breadcrumbs.siblings=Germans
+
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerPausedWarning): Used in the Inspector tool, when
+# the user switch to the inspector when the debugger is paused.
+debuggerPausedWarning.message=El depurador està en pausa. Algunes funcions com la selecció amb el ratolí no funcionaran.
+
+# LOCALIZATION NOTE (nodeMenu.tooltiptext)
+# This menu appears in the Infobar (on top of the highlighted node) once
+# the node is selected.
+nodeMenu.tooltiptext=Operacions del node
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
+# Used for the menuitem in the tool menu
+inspector.label=Inspector
+inspector.commandkey=I
+inspector.accesskey=I
+
+# LOCALIZATION NOTE (markupView.more.*)
+# When there are too many nodes to load at once, we will offer to
+# show all the nodes.
+markupView.more.showing=Alguns nodes no estan visibles.
+markupView.more.showAll=Mostra tots els %S nodes
+inspector.tooltip=DOM i l'inspector d'estil
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/layoutview.dtd
@@ -0,0 +1,23 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Layout View strings.
+ - The Layout View is the panel accessible at the bottom of the Inspector
+ - sidebar. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (*.tooltip): These tooltips are not regular tooltips.
+ - The text appears on the bottom right corner of the layout view when
+ - the corresponding box is hovered. -->
+
+
+
+
+<!ENTITY title         "Model de capsa">
+<!ENTITY margins.tooltip    "marges">
+<!ENTITY borders.tooltip    "vores">
+<!ENTITY padding.tooltip    "espaiat">
+<!ENTITY content.tooltip    "contingut">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -0,0 +1,170 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Network Monitor strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.emptyNotice2): This is the label displayed
+ - in the network table when empty. -->
+
+
+
+<!ENTITY netmonitorUI.emptyNotice2    "Perform a request or reload the page to see detailed information about network activity.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.status): This is the label displayed
+ - in the network table toolbar, above the "status" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.status   "√">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.method): This is the label displayed
+ - in the network table toolbar, above the "method" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.method   "Mètode">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.file): This is the label displayed
+ - in the network table toolbar, above the "file" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.file    "Fitxer">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.domain): This is the label displayed
+ - in the network table toolbar, above the "domain" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.domain   "Domini">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.type): This is the label displayed
+ - in the network table toolbar, above the "type" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.type    "Tipus">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.size): This is the label displayed
+ - in the network table toolbar, above the "size" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.size    "Mida">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.waterfall): This is the label displayed
+ - in the network table toolbar, above the "waterfall" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.waterfall  "Línia de temps">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.headers): This is the label displayed
+ - in the network details pane identifying the headers tab. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.tab.headers     "Capçaleres">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.cookies): This is the label displayed
+ - in the network details pane identifying the cookies tab. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.tab.cookies     "Galetes">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.params): This is the label displayed
+ - in the network details pane identifying the params tab. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.tab.params     "Paràmetres">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.response): This is the label displayed
+ - in the network details pane identifying the response tab. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.tab.response    "Resposta">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.timings): This is the label displayed
+ - in the network details pane identifying the timings tab. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.tab.timings     "Temps">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterAll): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "All" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterAll  "All">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterHTML): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "HTML" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterHTML  "HTML">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterCSS): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "CSS" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterCSS  "CSS">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterJS): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "JS" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterJS   "JS">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterXHR): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "XHR" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterXHR  "XHR">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterFonts): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "Fonts" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterFonts "Fonts">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterImages): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "Images" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterImages "Images">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterMedia): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "Media" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterMedia "Media">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterFlash): This is the label displayed
+ - in the network details footer for the "Flash" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterFlash "Flash">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.panesButton.tooltip): This is the tooltip for
+ - the button that toggles the panes visible or hidden in the netmonitor UI. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.panesButton.tooltip "Mostra/amaga la informació de la xarxa">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.url): This is the label displayed
+ - in the network details headers tab identifying the URL. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.url     "URL de la sol·licitud:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.method): This is the label displayed
+ - in the network details headers tab identifying the method. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.method   "Mètode de la sol·licitud:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.status): This is the label displayed
+ - in the network details headers tab identifying the status code. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.status   "Codi d'estat:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.version): This is the label displayed
+ - in the network details headers tab identifying the http version. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.version   "Versió:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.size): This is the label displayed
+ - in the network details headers tab identifying the headers size. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.size    "Mida de les capçaleres:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.response.name): This is the label displayed
+ - in the network details response tab identifying an image's file name. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.response.name    "Nom:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.response.dimensions): This is the label displayed
+ - in the network details response tab identifying an image's dimensions. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.response.dimensions "Mides:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.response.mime): This is the label displayed
+ - in the network details response tab identifying an image's mime. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.response.mime    "Tipus MIME:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.response.encoding): This is the label displayed
+ - in the network details response tab identifying an image's encoding. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.response.encoding  "Codificació:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.timings.blocked): This is the label displayed
+ - in the network details timings tab identifying the amount of time spent
+ - in a "blocked" state. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.timings.blocked   "Bloquejat:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.timings.dns): This is the label displayed
+ - in the network details timings tab identifying the amount of time spent
+ - in a "dns" state. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.timings.dns     "Resolució DNS:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.timings.connect): This is the label displayed
+ - in the network details timings tab identifying the amount of time spent
+ - in a "connect" state. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.timings.connect   "Connectant:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.timings.send): This is the label displayed
+ - in the network details timings tab identifying the amount of time spent
+ - in a "send" state. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.timings.send    "Enviant:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.timings.wait): This is the label displayed
+ - in the network details timings tab identifying the amount of time spent
+ - in a "wait" state. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.timings.wait    "En espera:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.timings.receive): This is the label displayed
+ - in the network details timings tab identifying the amount of time spent
+ - in a "receive" state. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.timings.receive   "Rebent:">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
@@ -0,0 +1,129 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Network Monitor
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Network Monitor'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the Network Monitor is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+netmonitor.label=Xarxa
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.commandkey, netmonitor.accesskey)
+# Used for the menuitem in the tool menu
+netmonitor.commandkey=Q
+netmonitor.accesskey=n
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the Network Monitor is
+# displayed inside the developer tools window.
+netmonitor.tooltip=Monitor de xarxa
+
+# LOCALIZATION NOTE (collapseDetailsPane): This is the tooltip for the button
+# that collapses the network details pane in the UI.
+collapseDetailsPane=Amaga els detalls de la sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (expandDetailsPane): This is the tooltip for the button
+# that expands the network details pane in the UI.
+expandDetailsPane=Mostra els detalls de la sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (headersEmptyText): This is the text displayed in the
+# headers tab of the network details pane when there are no headers available.
+headersEmptyText=No hi ha capçaleres per aquesta sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (headersFilterText): This is the text displayed in the
+# headers tab of the network details pane for the filtering input.
+headersFilterText=Filtra capçaleres
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookiesEmptyText): This is the text displayed in the
+# cookies tab of the network details pane when there are no cookies available.
+cookiesEmptyText=No hi ha galetes per aquesta sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookiesFilterText): This is the text displayed in the
+# cookies tab of the network details pane for the filtering input.
+cookiesFilterText=Filtra galetes
+
+# LOCALIZATION NOTE (paramsEmptyText): This is the text displayed in the
+# params tab of the network details pane when there are no params available.
+paramsEmptyText=No hi ha paràmetres per aquesta sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (paramsFilterText): This is the text displayed in the
+# params tab of the network details pane for the filtering input.
+paramsFilterText=filtra paràmetres de la sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (paramsQueryString): This is the label displayed
+# in the network details params tab identifying the query string.
+paramsQueryString=Cadena de consulta
+
+# LOCALIZATION NOTE (paramsFormData): This is the label displayed
+# in the network details params tab identifying the form data.
+paramsFormData=Dades del formulari
+
+# LOCALIZATION NOTE (paramsPostPayload): This is the label displayed
+# in the network details params tab identifying the request payload.
+paramsPostPayload=Càrrega útil de la sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (requestHeaders): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the request headers.
+requestHeaders=Capçaleres de la sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (responseHeaders): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the response headers.
+responseHeaders=Capçaleres de la resposta
+
+# LOCALIZATION NOTE (requestCookies): This is the label displayed
+# in the network details params tab identifying the request cookies.
+requestCookies=Galetes de la sol·licitud
+
+# LOCALIZATION NOTE (responseCookies): This is the label displayed
+# in the network details params tab identifying the response cookies.
+responseCookies=Galetes de la resposta
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsonFilterText): This is the text displayed
+# in the response tab of the network details pane for the JSON filtering input.
+jsonFilterText=Filtra propietats
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsonScopeName): This is the text displayed
+# in the response tab of the network details pane for a JSON scope.
+jsonScopeName=JSON
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsonpScopeName): This is the text displayed
+# in the response tab of the network details pane for a JSONP scope.
+jsonpScopeName=JSONP → callback %S()
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sortedAsc): This is the tooltip displayed
+# in the network table toolbar, for any column that is sorted ascending.
+networkMenu.sortedAsc=Ordre ascendent
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sortedDesc): This is the tooltip displayed
+# in the network table toolbar, for any column that is sorted descending.
+networkMenu.sortedDesc=Ordre descendent
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.empty): This is the label displayed
+# in the network table footer when there are no requests available.
+networkMenu.empty=No requests
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# This label is displayed in the network table footer providing concise
+# information about all requests. Parameters: #1 is the number of requests,
+# #2 is the size, #3 is the number of seconds.
+networkMenu.summary=One request, #2 KB, #3 s;#1 requests, #2 KB, #3 s
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeKB): This is the label displayed
+# in the network menu specifying the size of a request (in kilobytes).
+networkMenu.sizeKB=%S KB
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS): This is the label displayed
+# in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
+networkMenu.totalMS=→ %S ms
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.divisionMS): This is the label displayed
+# in the network menu specifying timing interval divisions (in milliseconds).
+networkMenu.divisionMS=%S ms
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Profiler strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerNew.label): This is the label for the
+ - button that creates a new profile. -->
+
+
+
+<!ENTITY profilerNew.label "Nou">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -0,0 +1,99 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+profiler.label=Analitzador de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler2.commandkey, profiler.accesskey)
+# Used for the menuitem in the tool menu
+profiler2.commandkey=VK_F5
+profiler.accesskey=P
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip2):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
+# displayed inside the developer tools window.
+profiler.tooltip2=JavaScript Profiler
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.profileName):
+# This string is the default name for new profiles. Its parameter is a number.
+# For example: "Profile 1", "Profile 2", etc.
+profiler.profileName=Perfil %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.completeProfile):
+# This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
+# displays everything that the profiler has generated so far.
+profiler.completeProfile=Perfil sencer
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.sampleRange):
+# This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
+# displays a sample range of data selected by user themselves.
+profiler.sampleRange=Rang de mostra
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.runningTime):
+# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
+profiler.runningTime=Temps d'execució
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.self):
+# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
+# "Self" is how much time was spent doing work directly in that function.
+# As opposed to the total time which is how much time was spent in that
+# function and in functions it called.
+profiler.self=Propi
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.symbolName)
+# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
+profiler.symbolName=Nom del símbol
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.startProfiling)
+# This string is displayed around the button that starts the profiler.
+# String argument will be replaced with a Start button.
+profiler.startProfiling=Feu clic aquí %S per iniciar l'anàlisi de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stopProfiling)
+# This string is displayed around the button that stops the profiler.
+# String argument will be replaced with a Stop button.
+profiler.stopProfiling = Feu clic aquí %S per aturar l'anàlisi de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.start)
+# This string is displayed on the button that starts the profiler.
+profiler.start=Inicia
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stop)
+# This string is displayed on the button that stops the profiler.
+profiler.stop=Atura
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.loading)
+# This string is displayed above the progress bar when the profiler
+# is busy loading and parsing the report.
+profiler.loading=S'està carregant el perfil…
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.alreadyRunning)
+# This string is displayed in the profiler whenever there is already
+# another running profile. Users can run only one profile at a time.
+profiler.alreadyRunning=Ja s'està executant l'analitzador de rendiment. Si voleu executar aquest perfil, atureu primer el perfil %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stateIdle)
+# This string is used to show that the profile in question is in IDLE
+# state meaning that it hasn't been started yet.
+profiler.stateIdle=Idle
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stateRunning)
+# This string is used to show that the profile in question is in RUNNING
+# state meaning that it has been started and currently gathering profile data.
+profiler.stateRunning=Running
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stateCompleted)
+# This string is used to show that the profile in question is in COMPLETED
+# state meaning that it has been started and stopped already.
+profiler.stateCompleted=Completed
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
@@ -0,0 +1,43 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Responsive Mode
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Responsive Mode'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.rotate): label of the rotate button.
+responsiveUI.rotate=gira
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.addPreset): label of the add preset button.
+responsiveUI.addPreset=Afegeix una preselecció
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.removePreset): label of the remove preset button.
+responsiveUI.removePreset=Suprimeix una preselecció
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customResolution): label of the first item
+# in the menulist at the beginning of the toolbar. For %S is replace with the
+# current size of the page. For example: "400x600".
+responsiveUI.customResolution=%S (personalitzat)
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.namedResolution): label of custom items with a name
+# in the menulist of the toolbar.
+# For example: "320x480 (phone)".
+responsiveUI.namedResolution=%S (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customNamePromptTitle): prompt title when asking
+# the user to specify a name for a new custom preset.
+responsiveUI.customNamePromptTitle=Vista de disseny responsiu
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.close): tooltip text of the close button.
+responsiveUI.close=Abandona la vista de disseny responsiu
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customNamePromptMsg): prompt message when asking
+# the user to specify a name for a new custom preset.
+responsiveUI.customNamePromptMsg=Indiqueu un nom per a la preselecció %Sx%S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -0,0 +1,119 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Scratchpad window strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (scratchpad.title):
+ - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
+ - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
+ - prototyping, experimentation and convenient scripting.
+ -
+ - It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
+ - "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
+ - approximation to it or choose a word (or words) that means
+ - "simple discardable text editor". -->
+
+
+
+<!ENTITY window.title         "Bloc de proves">
+
+<!ENTITY fileMenu.label        "Fitxer">
+<!ENTITY fileMenu.accesskey      "F">
+
+<!ENTITY newWindowCmd.label      "Finestra nova">
+<!ENTITY newWindowCmd.accesskey    "n">
+<!ENTITY newWindowCmd.commandkey   "n">
+
+<!ENTITY openFileCmd.label      "Obre un fitxer…">
+<!ENTITY openFileCmd.accesskey    "O">
+<!ENTITY openFileCmd.commandkey    "o">
+
+<!ENTITY openRecentMenu.label     "Obre allò recent">
+<!ENTITY openRecentMenu.accesskey   "r">
+
+<!ENTITY revertCmd.label       "Desfés...">
+<!ENTITY revertCmd.accesskey     "f">
+
+<!ENTITY saveFileCmd.label      "Desa">
+<!ENTITY saveFileCmd.accesskey    "s">
+<!ENTITY saveFileCmd.commandkey    "s">
+
+<!ENTITY saveFileAsCmd.label     "Anomena i desa…">
+<!ENTITY saveFileAsCmd.accesskey   "A">
+
+<!ENTITY closeCmd.label        "Tanca">
+<!ENTITY closeCmd.key         "W">
+<!ENTITY closeCmd.accesskey      "c">
+
+<!ENTITY editMenu.label        "Edita">
+<!ENTITY editMenu.accesskey      "E">
+
+<!ENTITY run.label          "Executa">
+<!ENTITY run.accesskey        "E">
+<!ENTITY run.key           "r">
+
+<!ENTITY inspect.label        "Inspecciona">
+<!ENTITY inspect.accesskey      "I">
+<!ENTITY inspect.key         "i">
+
+<!ENTITY display.label        "Mostra">
+<!ENTITY display.accesskey      "M">
+<!ENTITY display.key         "l">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (environmentMenu.label, accesskey): This menu item was
+ - renamed from "Context" to avoid confusion with the right-click context
+ - menu in the text area. It refers to the JavaScript Environment (or context)
+ - the user is evaluating against. I.e., Content (current tab) or Chrome
+ - (browser).
+ -->
+
+<!ENTITY environmentMenu.label    "Entorn">
+<!ENTITY environmentMenu.accesskey  "n">
+
+
+<!ENTITY contentContext.label     "Contingut">
+<!ENTITY contentContext.accesskey   "C">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (browserContext.label, accesskey): This menu item is used
+ - to select an execution environment for the browser window itself as opposed
+ - to content. This is a feature for browser and addon developers and only
+ - enabled via the devtools.chrome.enabled preference. Formerly, this label
+ - was called "Chrome".
+ -->
+
+<!ENTITY browserContext.label     "Navegador">
+<!ENTITY browserContext.accesskey   "v">
+<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
+ - for the help button in the menubar but Gnome does not.
+ -->
+
+<!ENTITY helpMenu.label        "Ajuda">
+<!ENTITY helpMenu.accesskey      "j">
+<!ENTITY helpMenuWin.label      "Ajuda">
+<!ENTITY helpMenuWin.accesskey    "j">
+
+<!ENTITY documentationLink.label   "Ajuda del bloc de proves a l'MDN">
+<!ENTITY documentationLink.accesskey "D">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (resetContext2.label): This command allows the developer
+ - to reset/clear the global object of the environment where the code executes.
+ -->
+
+
+<!ENTITY resetContext2.label     "Restaura les variables">
+<!ENTITY resetContext2.accesskey   "t">
+
+<!ENTITY reloadAndRun.label      "Torna a carregar i executa">
+<!ENTITY reloadAndRun.accesskey    "r">
+<!ENTITY reloadAndRun.key       "r">
+
+<!ENTITY executeMenu.label      "Executa">
+<!ENTITY executeMenu.accesskey    "x">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (errorConsoleCmd.commandkey): This command key launches
+ - the browser Error Console, the key should be identical to the property of
+ - the same name in browser.dtd.
+ -->
+
+<!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -0,0 +1,87 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the JavaScript scratchpad
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Scratchpad'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (export.fileOverwriteConfirmation): This is displayed when
+# the user attempts to save to an already existing file.
+export.fileOverwriteConfirmation=El fitxer ja existeix. El voleu sobreescriure?
+
+# LOCALIZATION NOTE (browserWindow.unavailable): This error message is shown
+# when Scratchpad does not find any recently active window of navigator:browser
+# type.
+browserWindow.unavailable=El bloc de proves no troba cap finestra de navegador on executar-hi el codi.
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpadContext.invalid): This error message is shown
+# when user tries to run an operation in Scratchpad in an unsupported context.
+scratchpadContext.invalid=El bloc de notes no pot executar aquesta operació en el mode actual.
+
+# LOCALIZATION NOTE (openFile.title): This is the file picker title, when you
+# open a file from Scratchpad.
+openFile.title=Obre un fitxer
+
+# LOCALIZATION NOTE (openFile.failed): This is the message displayed when file
+# open fails.
+openFile.failed=No s'ha pogut llegir el fitxer.
+
+# LOCALIZATION NOTE (clearRecentMenuItems.label): This is the label for the
+# menuitem in the 'Open Recent'-menu which clears all recent files.
+clearRecentMenuItems.label=Neteja els elements
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveFileAs): This is the file picker title, when you save
+# a file in Scratchpad.
+saveFileAs=Anomena i desa el fitxer
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveFile.failed): This is the message displayed when file
+# save fails.
+saveFile.failed=Ha fallat l'operació de desar el fitxer.
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmClose): This is message in the prompt dialog when
+# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
+confirmClose=Voleu desar els canvis que heu fet al bloc de proves?
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmClose.title): This is title of the prompt dialog when
+# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
+confirmClose.title=Canvis sense desar
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmRevert): This is message in the prompt dialog when
+# you try to revert unsaved content of scratchpad.
+confirmRevert=Voleu desfer els canvis fets en aquest bloc de notes?
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmRevert.title): This is title of the prompt dialog when
+# you try to revert unsaved content of scratchpad.
+confirmRevert.title=Desfés els canvis
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpadIntro): This is a multi-line comment explaining
+# how to use the Scratchpad. Note that this should be a valid JavaScript
+# comment inside /* and */.
+scratchpadIntro1=/*\n * Això és un bloc de proves de JavaScript.\n * \n * Escriviu codi JavaScript i, a continuació, feu clic amb el botó dret o trieu al menú «Executa»:\n * 1. «Executa» per avaluar el codi seleccionat (%1$S),\n * 2. «Inspecciona» per obrir l'inspector d'objectes per al resultat (%2$S), o bé\n * 3. «Mostra» per inserir el resultat en un comentari després de la selecció (%3$S).\n */\n\n
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.noargs): This error message is shown when
+# Scratchpad instance is created without any arguments. Scratchpad window
+# expects to receive its unique identifier as the first window argument.
+scratchpad.noargs=El bloc de proves s'ha creat sense arguments.
+
+# LOCALIZATION NOTE (notification.browserContext): This is the message displayed
+# over the top of the editor when the user has switched to browser context.
+browserContext.notification=Aquest bloc de proves s'executa en el context del navegador.
+
+# LOCALIZATION NOTE (help.openDocumentationPage): This returns a localized link with
+# documentation for Scratchpad on MDN.
+help.openDocumentationPage=https://developer.mozilla.org/en/Tools/Scratchpad
+
+# LOCALIZATION NOTE (fileExists.notification): This is the message displayed
+# over the top of the the editor when a file does not exist.
+fileNoLongerExists.notification=El fitxer no existeix.
+
+# LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
+# appears in the filter text box for the properties view container.
+propertiesFilterPlaceholder=Filter properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.dtd
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Source Editor component
+ - strings. The source editor component is used within the Scratchpad and
+ - Style Editor tools. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
+
+
+
+<!ENTITY gotoLineCmd.label     "Salta a la línia…">
+<!ENTITY gotoLineCmd.key      "J">
+<!ENTITY gotoLineCmd.accesskey   "S">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
@@ -0,0 +1,50 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Source Editor component.
+# This component is used whenever source code is displayed for the purpose of
+# being edited, inside the Firefox developer tools - current examples are the
+# Scratchpad and the Style Editor tools.
+
+# LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
+# in English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+# on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptTitle): This is the dialog title used
+# when the user wants to search for a string in the code. You can
+# access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
+findCmd.promptTitle=Cerca...
+
+# LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptMessage): This is the message shown when
+# the user wants to search for a string in the code. You can
+# access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
+findCmd.promptMessage=Cerca:
+
+# LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptTitle): This is the dialog title used
+# when the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
+# access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
+gotoLineCmd.promptTitle=Salta a la línia...
+
+# LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptMessage): This is the message shown when
+# the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
+# access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
+gotoLineCmd.promptMessage=Salta al número de línia:
+
+# LOCALIZATION NOTE (annotation.breakpoint.title): This is the text shown in
+# front of any breakpoint annotation when it is displayed as a tooltip in one of
+# the editor gutters. This feature is used in the JavaScript Debugger.
+annotation.breakpoint.title=Punt de ruptura: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (annotation.currentLine): This is the text shown in
+# a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
+# current line.
+annotation.currentLine=Línia actual
+
+# LOCALIZATION NOTE (annotation.debugLocation.title): This is the text shown in
+# a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
+# current debugger location. The debugger can pause the JavaScript execution at
+# user-defined lines.
+annotation.debugLocation.title=Pas actual: %S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.dtd
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Style Editor window strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : The correct localization of this file might be to keep
+   it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+   You want to make that choice consistent across the developer tools.
+   A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+   on web development on the web. -->
+
+
+<!ENTITY newButton.label      "Nou">
+<!ENTITY newButton.tooltip     "Crea i afegeix un full d'estil nou al document">
+<!ENTITY newButton.accesskey    "N">
+
+<!ENTITY importButton.label     "Importa...">
+<!ENTITY importButton.tooltip    "Importa i afegeix un full d'estil existent al document">
+<!ENTITY importButton.accesskey   "I">
+
+<!ENTITY visibilityToggle.tooltip  "Commuta la visibilitat del full d'estil">
+
+<!ENTITY saveButton.label      "Desa">
+<!ENTITY saveButton.tooltip     "Desa aquest full d'estil en un fitxer">
+<!ENTITY saveButton.accesskey    "D">
+
+<!ENTITY editorTextbox.placeholder "Escriviu el CSS aquí.">
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet.label): This is shown when a page has no
+   stylesheet. -->
+
+<!ENTITY noStyleSheet.label     "Aquesta pàgina no té cap full d'estil.">
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-start.label): This is the start of a
+   tip sentence shown when there is no stylesheet. It suggests to create a new
+   stylesheet and provides an action link to do so. -->
+
+<!ENTITY noStyleSheet-tip-start.label "Potser voleu ">
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-action.label): This is text for the
+   link that triggers creation of a new stylesheet. -->
+<!ENTITY noStyleSheet-tip-action.label "afegir un full d'estil nou">
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-end.label): End of the tip sentence -->
+<!ENTITY noStyleSheet-tip-end.label  "?">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -0,0 +1,83 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Style Editor.
+# LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
+# in English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+# on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (chromeWindowTitle): This is the title of the Style Editor
+# 'chrome' window. That is, the main window with the stylesheets list.
+# The argument is either the content document's title or its href if no title
+# is available.
+chromeWindowTitle=Editor d'estil [%S]
+
+# LOCALIZATION NOTE (inlineStyleSheet): This is the name used for an style sheet
+# that is declared inline in the <style> element. Shown in the stylesheets list.
+# the argument is the index (order) of the containing <style> element in the
+# document.
+inlineStyleSheet=<full d'estil en línia #%S>
+
+# LOCALIZATION NOTE (newStyleSheet): This is the default name for a new
+# user-created style sheet.
+newStyleSheet=Full d'estil nou #%S
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleCount.label): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# This is shown in the style sheets list.
+# #1 rule.
+# example: 111 rules.
+ruleCount.label=#1 regla.;#1 regles.
+
+# LOCALIZATION NOTE (error-load): This is shown when loading fails.
+error-load=El full d'estil no s'ha pogut carregar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (error-save): This is shown when saving fails.
+error-save=El full d'estil no s'ha pogut desar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the file picker title,
+# when you import a style sheet into the Style Editor.
+importStyleSheet.title=Importa el full d'estil
+
+# LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.filter): This is the *.css filter title
+importStyleSheet.filter=Fitxers CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.title): This is the file picker title,
+# when you save a style sheet from the Style Editor.
+saveStyleSheet.title=Desa el full d'estil
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.filter): This is the *.css filter title
+saveStyleSheet.filter=Fitxers CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (open.commandkey): This the key to use in
+# conjunction with shift to open the style editor
+open.commandkey=VK_F7
+
+# LOCALIZATION NOTE (open.accesskey): The access key used to open the style
+# editor.
+open.accesskey=e
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.commandkey): This the key to use in
+# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to Save
+saveStyleSheet.commandkey=S
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+ToolboxStyleEditor.label=Editor d'estil
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window.
+ToolboxStyleEditor.tooltip=Editor de la fulla d'estil CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Shown in a notification box when
+# the user tries to navigate away from a web page.
+confirmNavigationAway.message=Si abandoneu aquesta pàgina, es perdran els canvis no desats de l'editor d'estils.
+confirmNavigationAway.buttonLeave=Abandona la pàgina
+confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=l
+confirmNavigationAway.buttonStay=Roman a la pàgina
+confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=R
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
@@ -0,0 +1,32 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (browserStylesLabel): This is the label for the checkbox
+ - that specifies whether the styles that are not from the user's stylesheet
+ - should be displayed or not. -->
+
+
+<!ENTITY browserStylesLabel  "Estils del navegador">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (userStylesSearch): This is the placeholder that goes in
+ - the search box when no search term has been entered. -->
+
+<!ENTITY userStylesSearch   "Cerca">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (selectedElementLabel): This is the label for the path of
+ - the highlighted element in the web page. This path is based on the document
+ - tree. -->
+
+<!ENTITY selectedElementLabel "Selecciona un element:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (noPropertiesFound): In the case where there are no CSS
+ - properties to display e.g. due to search criteria this message is
+ - displayed. -->
+
+<!ENTITY noPropertiesFound   "No s'ha trobat cap propietat CSS.">
+<!-- FIXME: notes -->
+
+<!ENTITY computedViewTitle   "Calculat">
+<!ENTITY ruleViewTitle     "Regles">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -0,0 +1,51 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Style Inspector.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (panelTitle): This is the panel title
+panelTitle=Inspector de l'estil
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
+# the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
+# is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
+# rule did not match the element the user has highlighted.
+rule.status.BEST=Millor coincidència
+rule.status.MATCHED=Coincideix
+rule.status.PARENT_MATCH=Coincideix el pare
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.sourceElement, rule.sourceInline): For each
+# style property the panel shows the rules which hold that specific property.
+# For every rule, the rule source is also displayed: a rule can come from a
+# file, from the same page (inline), or from the element itself (element).
+rule.sourceInline=en línia
+rule.sourceElement=element
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
+# that were inherited from a parent node. Will be passed a node
+# identifier of the parent node.
+# e.g "Inherited from body#bodyID"
+rule.inheritedFrom=Heretat de %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpLinkTitle): For each style property
+# the user can hover it and get a help link button which allows one to
+# quickly jump to the documentation from the Mozilla Developer Network site.
+# This is the link title shown in the hover tooltip.
+helpLinkTitle=Mostra la documentació d'aquesta propietat
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.warning.title): When an invalid property value is
+# entered into the rule view a warning icon is displayed. This text is used for
+# the title attribute of the warning icon.
+rule.warning.title=El valor de la propietat no és vàlid
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.empty): Text displayed when the highlighter is
+# first opened and there's no node selected in the rule view.
+rule.empty=No s'ha seleccionat cap element.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/tilt.properties
@@ -0,0 +1,49 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Tilt Inspector
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Tilt'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (initTilt.error): Tilt requires WebGL capabilities, which
+# are not available on every hardware. This message is displayed as an modal
+# popup window when initialization fails because of unsupported hardware.
+initTilt.error = No s'ha pogut inicialitzar el Tilt, consulteu\nla informació disponible per solucionar problemes a http://get.webgl.org/troubleshooting
+
+# LOCALIZATION NOTE (initWebGL.error): Tilt requires WebGL capabilities, which
+# are not available on every hardware. This message is displayed in the console
+# when initialization fails because of unsupported hardware.
+initWebGL.error = No s'ha pogut inicialitzar el context WebGL, potser el vostre maquinari o els vostres controladors no són compatibles.
+
+# LOCALIZATION NOTE (linkProgram.error): This error happens when the WebGL
+# context can't link two compiled shader programs together. It is displayed in
+# the Error Console.
+linkProgram.error = No s'ha pogut inicialitzar el programa: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (compileShader.source.error): This error is caused when the
+# source (uri or path) of a shader is not the expected one. It is displayed in
+# the Error Console.
+compileShader.source.error = El tipus de font és incorrecte (s'esperava un text).
+
+# LOCALIATION NOTE (compileShader.type.error): There are two types of shader
+# programs - vertex and fragment. At a shader initialization, if none of these
+# two types is specified, this compile-time error is shown. It is displayed in
+# the Error Console.
+compileShader.type.error = S'ha especificat un tipus incorrecte: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (compileShader.compile.error): If the shader source and
+# type are correctly specified, there may be syntax errors in the shader code.
+# If this is the case, this compile-time error is shown. It is displayed in
+# the Error Console.
+compileShader.compile.error = Estat de la compilació de l'ombrejat:\n%S
+
+# LOCALIZATION NOTE (compileShader.source.error): This error is caused when the
+# source (canvas or image) of a texture is not as expected. It is displayed in
+# the Error Console.
+initTexture.source.error = El tipus de font de la textura és incorrecte (s'esperava una imatge).
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -0,0 +1,81 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Toolbox strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate key -->
+
+
+<!ENTITY closeCmd.key "W">
+
+<!ENTITY toolboxCloseButton.tooltip  "Tanca les eines per a desenvolupadors">
+<!ENTITY toolboxOptionsButton.key   "O">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.advancedSettings): This is the label for
+ - the heading of the advanced settings group in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.context.advancedSettings "Advanced settings">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.requiresRestart2): This is the requires
+ - restart label at right of settings that require a browser restart to be
+ - effective. -->
+
+<!ENTITY options.context.requiresRestart2 "Requires browser restart">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.restartButton.label): This is the label for the
+ - restart button next to options.context.requiresRestart2 label. -->
+
+<!ENTITY options.restartButton.label "Restart now">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.triggersPageRefresh2): This is the
+ - triggers page refresh label next to the settings in the advanced settings
+ - group in the options panel which trigger page reload. -->
+
+<!ENTITY options.context.triggersPageRefresh2 "Current session only, reloads the page">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableChrome.label3): This is the label for the
+ - checkbox that toggles chrome debugging, i.e. devtools.chrome.enabled
+ - boolean preference in about:config, in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.enableChrome.label3  "Enable chrome debugging">
+<!ENTITY options.enableChrome.tooltip  "Activar aquesta opció us permetrà utilitzar diverses eines per a desenvolupadors en el context del navegador">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableRemote.label3): This is the label for the
+ - checkbox that toggles remote debugging, i.e. devtools.debugger.remote-enabled
+ - boolean preference in about:config, in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.enableRemote.label3  "Enable remote debugging">
+<!ENTITY options.enableRemote.tooltip  "Habilitar aquesta opció permetrà a les eines per a desenvolupadors depurar instàncies remotes del Firefox, com el Firefox OS">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableJavaScript.label2,
+ - options.disableJavaScript.tooltip): This is the options panel label and
+ - tooltip for the checkbox that toggles JavaScript on or off. -->
+
+<!ENTITY options.disableJavaScript.label2  "Disable JavaScript">
+<!ENTITY options.disableJavaScript.tooltip  "Turning this option on will disable JavaScript for the current tab. If the tab or the toolbox is closed then this setting will be forgotten.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDefaultTools.label): This is the label for
+ - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
+ - tools. -->
+
+<!ENTITY options.selectDefaultTools.label   "Eines per a desenvolupadors per defecte del Firefox">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectAdditionalTools.label): This is the label for
+ - the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
+ - added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool
+ - installed by add-ons. -->
+
+<!ENTITY options.selectAdditionalTools.label "Eines per a desenvolupadors instal·lades per complements">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported.label): This is the label for
+ - the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
+ - for the target of the toolbox. -->
+
+<!ENTITY options.toolNotSupported.label "* Not supported for current toolbox target">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDevToolsTheme.label): This is the label for
+ - the heading of the radiobox corresponding to the theme of the developer
+ - tools. -->
+
+<!ENTITY options.selectDevToolsTheme.label  "Tema de les eines per a desenvolupadors:">
+<!ENTITY options.darkTheme.label       "Tema fosc">
+<!ENTITY options.lightTheme.label      "Tema clar">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.webconsole.label): This is the label for the
+ - heading of the group of Web Console preferences in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.webconsole.label      "Web Console">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.enablePersistentLogging.label): This is the
+ - label for the checkbox that toggles persistent logs in the Web Console,
+ - i.e. devtools.webconsole.persistlog a boolean preference in about:config,
+ - in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.enablePersistentLogging.label  "Enable persistent logs">
+<!ENTITY options.enablePersistentLogging.tooltip "If you enable this option the Web Console will not clear the output each time you navigate to a new page">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -0,0 +1,46 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+toolboxDockButtons.bottom.tooltip=Ancora a la part inferior del navegador
+toolboxDockButtons.side.tooltip=Ancora al costat del navegador
+toolboxDockButtons.window.tooltip=Mostra en una altra finestra
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.errors): Semi-colon list of plural
+# forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of errors in the current web page
+toolboxToggleButton.errors=#1 error;#1 errors
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.warnings): Semi-colon list of plural
+# forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of warnings in the current web page
+toolboxToggleButton.warnings=#1 avís;#1 avisos
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.tooltip): This string is shown
+# as tooltip in the developer toolbar to open/close the developer tools.
+# It's using toolboxToggleButton.errors as first and
+# toolboxToggleButton.warnings as second argument to show the number of errors
+# and warnings.
+toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nFeu clic per commutar les eines per a desenvolupadors.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.titleTemplate): This is the template
+# used to format the title of the toolbox.
+# The name of the selected tool: %1$S.
+# The url of the page being tooled: %2$S.
+toolbox.titleTemplate=%1$S - %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
+# name when no tool is selected.
+toolbox.defaultTitle=Eines per a desenvolupadors
+
+# LOCALIZATION NOTE (optionsButton.tooltip): This is used as the tooltip
+# for the optiosn panel tab.
+optionsButton.tooltip=Opcions de les eines
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported): This is the template
+# used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
+# tool which is not supported for the current toolbox target.
+# The name of the tool: %1$S.
+options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
rename from toolkit/chrome/global/webConsole.dtd
rename to browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
--- a/toolkit/chrome/global/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -1,16 +1,98 @@
-<!ENTITY networkPanel.requestURL         "URL de sol·licitud">
-<!ENTITY networkPanel.requestMethod        "Mètode de sol·licitud">
-<!ENTITY networkPanel.statusCode         "Codi d'estat">
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
+
+<!ENTITY window.title "Consola web">
+<!ENTITY browserConsole.title "Consola del navegador">
+
+<!ENTITY networkPanel.requestURLColon       "URL de la sol·licitud:">
+<!ENTITY networkPanel.requestMethodColon     "Mètode de la sol·licitud:">
+<!ENTITY networkPanel.statusCodeColon       "Codi d'estat:">
 
 <!ENTITY networkPanel.requestHeaders       "Capçaleres de la sol·licitud">
 <!ENTITY networkPanel.requestCookie        "Galeta enviada">
 <!ENTITY networkPanel.requestBody         "Cos de la sol·licitud">
 <!ENTITY networkPanel.requestFormData       "Dades del formulari enviat">
 
 <!ENTITY networkPanel.responseHeaders       "Capçaleres de la resposta">
+<!ENTITY networkPanel.responseCookie       "Galeta rebuda">
 <!ENTITY networkPanel.responseBody        "Cos de la resposta">
-<!ENTITY networkPanel.responseBodyCached     "Dades en la cau">
+<!ENTITY networkPanel.responseBodyCached     "Dades en memòria cau">
 <!ENTITY networkPanel.responseBodyUnknownType   "Tipus de contingut desconegut">
 <!ENTITY networkPanel.responseNoBody       "No hi ha cap cos de la resposta">
 <!ENTITY networkPanel.responseImage        "Imatge rebuda">
-<!ENTITY networkPanel.responseImageCached     "Imatge en la cau">
+<!ENTITY networkPanel.responseImageCached     "Imatge en memòria cau">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (saveBodies.label): You can see this string in the Web
+  - Console context menu. -->
+
+<!ENTITY saveBodies.label   "Registra la sol·licitud i els cossos de resposta">
+<!ENTITY saveBodies.accesskey "l">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (openURL.label): You can see this string in the Web
+  - Console context menu. -->
+
+<!ENTITY openURL.label   "Obre l'enllaç en una pestanya nova">
+<!ENTITY openURL.accesskey "t">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageNet.label): This string is used for the menu
+ - button that allows users to toggle the network logging output.
+ - This string and the following strings toggle various kinds of output
+ - filters. -->
+
+<!ENTITY btnPageNet.label  "Xarxa">
+<!ENTITY btnPageNet.tooltip "Registra l'accés a la xarxa">
+<!ENTITY btnPageNet.accesskey "N">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageNet.accesskeyMacOSX): This string is used as
+ - access key for the menu button that allows users to toggle the network
+ - logging output. On MacOSX accesskeys are available with Ctrl-*. Please make
+ - sure you do not use the following letters: A, E, N and P. These are used
+ - for editing commands in text inputs. -->
+<!ENTITY btnPageNet.accesskeyMacOSX "t">
+<!ENTITY btnPageCSS.label  "CSS">
+<!ENTITY btnPageCSS.tooltip "Registra els errors d'anàlisi de CSS">
+<!ENTITY btnPageCSS.accesskey "C">
+<!ENTITY btnPageJS.label  "JS">
+<!ENTITY btnPageJS.tooltip "Registra les excepcions de JavaScript">
+<!ENTITY btnPageJS.accesskey "J">
+<!ENTITY btnPageSecurity.label "Seguretat">
+<!ENTITY btnPageSecurity.tooltip "Registra errors de seguretat i avisos">
+<!ENTITY btnPageSecurity.accesskey "S">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageLogging): This is used as the text of the
+ - the toolbar. It shows or hides messages that the web developer inserted on
+ - the page for debugging purposes, using calls such console.log() and
+ - console.error(). -->
+
+<!ENTITY btnPageLogging.label  "Registre">
+<!ENTITY btnPageLogging.tooltip "Registra els missatges enviats a l'objecte window.console">
+<!ENTITY btnPageLogging.accesskey "L">
+<!ENTITY btnConsoleErrors    "Errors">
+<!ENTITY btnConsoleInfo     "Informació">
+<!ENTITY btnConsoleWarnings   "Avisos">
+<!ENTITY btnConsoleLog     "Registre">
+
+<!ENTITY filterOutput.placeholder "Filtra la sortida">
+<!ENTITY btnClear.label    "Neteja">
+<!ENTITY btnClear.tooltip   "Neteja la sortida de la consola web">
+<!ENTITY btnClear.accesskey  "r">
+
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
+<!-- + is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> 
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
+
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
+
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
+
+<!ENTITY copyURLCmd.label   "Copia la ubicació de l'enllaç">
+<!ENTITY copyURLCmd.accesskey "C">
+
+<!ENTITY closeCmd.key     "W">
+<!ENTITY findCmd.key     "F">
+<!ENTITY clearOutputCmd.key  "K">
copy from toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
copy to browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -1,108 +1,185 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
 typeError=Error: 
 typeWarning=Avís: 
 typeNetwork=Xarxa: 
 typeException=Excepció: 
 typeCssParser=Analitzador CSS: 
 typeStrict=Avís estricte: 
 msgCategory=Categoria: 
 errLine=Línia: %S
 btnHide=Amaga
 btnPrefs=Preferències
 categoryPage=Pàgina:
 categoryConsole=Consola:
 btnMutation=Mutació del DOM
 tipMutation=Commuta el registre d'esdeveniments de mutació del DOM
-btnPageNet=Xarxa
-tipPageNet=Registra l'accés a la xarxa
-btnPageCSS=CSS
-tipPageCSS=Registra els errors d'analàsis del CSS
-btnPageJS=JS
-tipPageJS=Registra les excepcions de JavaScript
-# LOCALIZATION NOTE (btnPageWebDeveloper):
-#
-# This is used as the text of the "Web Developer" button on the toolbar. It
-# shows or hides messages that the web developer inserted on the page for
-# debugging purposes, using calls such console.log() and console.error(). You
-# may wish to localize this as "Page" if that is clearer in your locale. See
-# bug 601667 for more information.
-btnPageWebDeveloper=Desenvolupament web
-# LOCALIZATION NOTE (tipPageWebDeveloper):
-#
-# This is used as the text of the tool tip for the "Web Developer" button on
-# the toolbar.
-tipPageWebDeveloper=Registra els missatges enviats a l'objecte «console»
-btnConsoleErrors=Errors
-tipConsoleErrors=Registra les crides a console.error()
-btnConsoleInfo=Informació
-tipConsoleInfo=Registra les crides a console.info()
-btnConsoleWarnings=Avisos
-tipConsoleWarnings=Registra les crides a console.warn()
-btnConsoleLog=Registre
-tipConsoleLog=Registra les crides a console.log
 btnGlobal=Missatges globals
 tipGlobal=Commuta el registre dels missatges globals
 localConsole=Consola local
 clearConsoleCmd.label=Neteja la consola
 clearConsoleCmd.accesskey=e
-
-# This is used as the text of the "Clear" button for the toolbar. It clears the
-# contents of the console.
-btnClear=Neteja
-stringFilter=Filtre
 close.button=Tanca
 close.accesskey=c
 update.button=Actualitza
 update.accesskey=u
-# You can find a screenshot of the PropertyPanel here:
-#  https://bug585030.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=464034
-jsPropertyTitle=Inspector d'objectes
+cmd.commandkey=k
+webConsoleCmd.accesskey=W
 
-# LOCALIZATION NOTE (jsPropertyInspectTitle):
-#
-# The %S is replaced by the evaluated code the user clicked on in the console.
-#
-# Example: The user executed `window.document` in the WebConsole. The `document`
-# object is written to the output. If the user clicks on the `document` output
-# in the console, a PropertyPanel will show up. The title of the PropertyPanel
-# is set to `Inspect: window.document` because the clicked `document` object was
-# evaluated based on the `window.document` string.
-jsPropertyInspectTitle=Inspecciona: %S
-saveBodies.label=Registra la sol·licituda i els cossos de resposta
-saveBodies.accesskey=R
-copyCmd.label=Copia
-copyCmd.accesskey=C
-selectAllCmd.label=Selecciona-ho tot
-selectAllCmd.accesskey=a
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
-helperFuncUnsupportedTypeError=No es pot cridar al pprint en aquest tipus d'objecte.
-
+helperFuncUnsupportedTypeError=No es pot cridar el pprint en aquest tipus d'objecte.
 NetworkPanel.label=Inspecciona les sol·licituds a la xarxa
-# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.deltaDurationMS):
-#
-# This string is used to show the duration between two network events (e.g
-# request and respones header or response header and response body).
+
+# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.deltaDurationMS): this string is used to
+# show the duration between two network events (e.g request and response
+# header or response header and response body). Parameters: %S is the duration.
 NetworkPanel.durationMS=%Sms
-# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS):
-# This string is used to show the duration between the response header and the
-# response body event. It also shows the size of the received or cached image.
-#
-# The first %S is replace by the width of the inspected image.
-# The second %S is replaced by the height of the inspected image.
-# The third %S is replaced by the duration between the response header and the
-# response body event.
+
+# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS): this string is
+# used to show the duration between the response header and the response body
+# event. It also shows the size of the received or cached image. Parameters:
+# %1$S is the width of the inspected image, %2$S is the height of the
+# inspected image, %3$S is the duration between the response header and the
+# response body event. Example: 150x100px, Δ50ms.
 NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS=%Sx%Spx, Δ%Sms
-# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.responseBodyUnableToDisplay.content):
-#
-# This string is displayed within the response body section of the NetworkPanel
-# if the content type of the network request can't be displayed in the
-# NetworkPanel. E.g. any kind of text is easy to display, but some audio or
-# flash data received from the server can't be displayed.
-#
-# The %S is replaced by the content type, that can't be displayed, examples are
-# o application/x-shockwave-flash
-# o music/crescendo
+
+# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.responseBodyUnableToDisplay.content): this
+# string is displayed within the response body section of the NetworkPanel if
+# the content type of the network request can't be displayed. E.g. any kind of
+# text is easy to display, but some audio or flash data received from the
+# server can't be displayed. Parameters: %S is the content type that can't be
+# displayed, examples are application/x-shockwave-flash, music/crescendo.
 NetworkPanel.responseBodyUnableToDisplay.content=No es poden mostrar respostes del tipus «%S»
+
 ConsoleAPIDisabled=L'API de registre de la consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) ha estat inhabilitada per un script de la pàgina.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsoleWindowTitleAndURL): the Web Console floating
+# panel title. For RTL languages you need to set the LRM in the string to give
+# the URL the correct direction. Parameters: %S is the web page URL.
+webConsoleWindowTitleAndURL=Consola web - %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsoleMixedContentWarning): the message displayed
+# after a URL in the Web Console that has been flagged for Mixed Content (i.e.
+# http content in an https page).
+webConsoleMixedContentWarning=Mixed Content
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.linkText): the text used in the right hand
+# side of the Web Console command line when JavaScript is being entered, to
+# indicate how to jump into scratchpad mode.
+scratchpad.linkText=Shift+RETURN - Open in Scratchpad
+
+# LOCALIZATION NOTE (gcliterm.instanceLabel): the console displays objects
+# using their type (from the constructor function) in this descriptive string.
+# Parameters: %S is the object type.
+gcliterm.instanceLabel=Instància de %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (stacktrace.anonymousFunction): this string is used to
+# display JavaScript functions that have no given name - they are said to be
+# anonymous. See also stacktrace.outputMessage.
+stacktrace.anonymousFunction=<anonymous>
+
+# LOCALIZATION NOTE (stacktrace.outputMessage): this string is used in the Web
+# Console output to identify a web developer call to console.trace(). The
+# stack trace of JavaScript function calls is displayed. In this minimal
+# message we only show the last call. Parameters: %1$S is the file name, %2$S
+# is the function name, %3$S is the line number.
+stacktrace.outputMessage=Traça de la pila de %S, funció %S, línia %S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (timerStarted): this string is used to display the result
+# of the console.time() call. Parameters: %S is the name of the timer.
+timerStarted=%S: s'ha iniciat el cronòmetre
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeEnd): this string is used to display the result of
+# the console.timeEnd() call. Parameters: %1$S is the name of the timer, %2$S
+# is the number of milliseconds.
+timeEnd=%1$S: %2$Sms
+
+# LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.blank): this string is used when inputnode
+# string containing anchor doesn't matches to any property in the content.
+Autocomplete.blank= <- sense resultat
+
+maxTimersExceeded=S'ha superat el nombre màxim de cronòmetres de la pàgina.
+
+# LOCALIZATION NOTE (JSTerm.updateNotInspectable): this string is used when
+# the user inspects an evaluation result in the Web Console and tries the
+# Update button, but the new result no longer returns an object that can be
+# inspected.
+JSTerm.updateNotInspectable=Un cop reavaluada l'entrada, el resultat ja no es pot inspeccionar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (remoteWebConsolePromptTitle): the title displayed on the
+# Web Console prompt asking for the remote host and port to connect to.
+remoteWebConsolePromptTitle=Connexió remota
+
+# LOCALIZATION NOTE (remoteWebConsolePromptMessage): the message displayed on
+# the Web Console prompt asking for the remote host and port to connect to.
+remoteWebConsolePromptMessage=Introduïu el nom de l'ordinador central i el número de port (ordinador:port)
+
+# LOCALIZATION NOTE (remoteWebConsoleSelectTabTitle): the title displayed on
+# the Web Console prompt asking the user to pick a tab to attach to.
+remoteWebConsoleSelectTabTitle=Llista de pestanyes - connexió remota
+
+# LOCALIZATION NOTE (remoteWebConsoleSelectTabMessage): the message displayed
+# on the Web Console prompt asking the user to pick a tab to attach to.
+remoteWebConsoleSelectTabMessage=Seleccioneu una de les pestanyes o la consola global
+
+# LOCALIZATION NOTE (listTabs.globalConsoleActor): the string displayed for
+# the global console in the tabs selection.
+listTabs.globalConsoleActor=*Consola global*
+
+# LOCALIZATION NOTE (MenuWebconsole.label): the string displayed in the Tools
+# menu as a shortcut to open the devtools with the Web Console tab selected.
+MenuWebconsole.label=Consola web
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxTabWebconsole.label): the string displayed as the
+# label of the tab in the devtools window.
+ToolboxTabWebconsole.label=Consola
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebconsole.tooltip): the string displayed in the
+# tooltip of the tab when the Web Console is displayed inside the developer
+# tools window.
+ToolboxWebconsole.tooltip=Consola web
+
+# LOCALIZATION NOTE (longStringEllipsis): the string displayed after a long
+# string. This string is clickable such that the rest of the string is
+# retrieved from the server.
+longStringEllipsis=[…]
+
+# LOCALIZATION NOTE (longStringTooLong): the string displayed after the user
+# tries to expand a long string.
+longStringTooLong=The string you are trying to view is too long to be displayed by the Web Console.
+
+# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.fetchRemainingResponseContentLink): the
+# string displayed in the network panel when the response body is only
+# partially available. Parameters: %S is the amount of bytes that need to be
+# fetched.
+NetworkPanel.fetchRemainingResponseContentLink=Recull els %1$S bytes restants
+
+# LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.fetchRemainingRequestContentLink): the
+# string displayed in the network panel when the request body is only
+# partially available. Parameters: %S is the amount of bytes that need to be
+# fetched.
+NetworkPanel.fetchRemainingRequestContentLink=Recull el cos de la sol·licitud (%1$S bytes)
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Web
+# Console fails to connect to the server due to a timeout.
+connectionTimeout=S'ha esgotat el temps de la connexió. Verifiqueu els errors de la consola en tots dos sentits cercant possibles missatges d'error. Obriu novament la Consola web i torneu a provar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
+# appears in the filter text box for the properties view container.
+propertiesFilterPlaceholder=Filtra propietats
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptyPropertiesList): the text that is displayed in the
+# properties pane when there are no properties to display.
+emptyPropertiesList=No hi ha propietats per a mostrar
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -0,0 +1,91 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloads.title):
+   Used by screen readers to describe the Downloads Panel.
+   -->
+
+<!ENTITY downloads.title         "Baixades">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadDetails.width):
+   Width of details for a Downloads Panel item (which directly influences the
+   width of the Downloads Panel) expressed using a CSS unit. The longest
+   labels that should fit in the item width are usually those of in-progress
+   downloads and those of blocked downloads.
+
+   A good rule of thumb is to try to determine the longest string possible
+   that an in-progress download could display, and use that value in ch
+   units.
+
+   For example, in English, a long string would be:
+
+   59 minutes, 59 seconds remaining - 1022 of 1023 KB
+
+   That's 50 characters, so we set the width at 50ch.
+   -->
+
+<!ENTITY downloadDetails.width      "50ch">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsSummary.minWidth2):
+   Minimum width for the main description of the downloads summary,
+   which is displayed at the bottom of the Downloads Panel if the
+   number of downloads exceeds the limit that the panel can display.
+
+   A good rule of thumb here is to look at the otherDownloads2 string
+   in downloads.properties, and make a reasonable estimate of its
+   maximum length. For English, this seems like a reasonable limit:
+
+   + 999 other downloads
+
+   that's 21 characters, so we set the minimum width to 21ch.
+   -->
+
+<!ENTITY downloadsSummary.minWidth2    "30ch">
+
+<!ENTITY cmd.pause.label         "Pausa">
+<!ENTITY cmd.pause.accesskey       "P">
+<!ENTITY cmd.resume.label         "Reprèn">
+<!ENTITY cmd.resume.accesskey       "R">
+<!ENTITY cmd.cancel.label         "Cancel·la">
+<!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "C">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.show.label, cmd.show.accesskey, cmd.showMac.label,
+   cmd.showMac.accesskey):
+   The show and showMac commands are never shown together, thus they can share
+   the same access key (though the two access keys can also be different).
+   -->
+<!ENTITY cmd.show.label          "Obre la carpeta de baixades">
+<!ENTITY cmd.show.accesskey        "b">
+<!ENTITY cmd.showMac.label        "Obre la carpeta on es troba">
+<!ENTITY cmd.showMac.accesskey      "c">
+<!ENTITY cmd.retry.label         "Torna a provar">
+<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Vés a la pàgina de baixades">
+<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "V">
+<!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Copia l'enllaç de la baixada">
+<!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "l">
+<!ENTITY cmd.removeFromHistory.label   "Suprimeix de la llista">
+<!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey "e">
+<!ENTITY cmd.clearList.label       "Neteja la llista">
+<!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "a">
+<!ENTITY cmd.clearDownloads.label     "Neteja la llista de baixades">
+<!ENTITY cmd.clearDownloads.accesskey   "N">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsHistory.label, downloadsHistory.accesskey):
+   This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
+   downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
+   the panel at all.
+   -->
+
+<!ENTITY downloadsHistory.label      "Mostra totes les baixades">
+<!ENTITY downloadsHistory.accesskey    "s">
+
+<!ENTITY clearDownloadsButton.label    "Neteja la llista de baixades">
+<!ENTITY clearDownloadsButton.tooltip   "Neteja les baixades completades, cancel·lades i errònies">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsListEmpty.label):
+   This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
+   is displayed inside a browser tab.
+   -->
+
+<!ENTITY downloadsListEmpty.label     "No s'han trobat baixades.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsListNoMatch.label):
+   This string is shown when some search terms are specified, but there are no
+   results in the Downloads view.
+   -->
+
+<!ENTITY downloadsListNoMatch.label    "No s'ha trobat el criteri de cerca a les baixades.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -0,0 +1,79 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (stateStarting):
+# Indicates that the download is starting.
+stateStarting=S'està iniciant...
+# LOCALIZATION NOTE (stateScanning):
+# Indicates that an external program is scanning the download for viruses.
+stateScanning=S'estan cercant virus...
+# LOCALIZATION NOTE (stateFailed):
+# Indicates that the download failed because of an error.
+stateFailed=Ha fallat
+# LOCALIZATION NOTE (statePaused):
+# Indicates that the download was paused by the user.
+statePaused=Pausat
+# LOCALIZATION NOTE (stateCanceled):
+# Indicates that the download was canceled by the user.
+stateCanceled=S'ha cancel·lat
+# LOCALIZATION NOTE (stateBlockedParentalControls):
+# Indicates that the download was blocked by the Parental Controls feature of
+# Windows. "Parental Controls" should be consistently named and capitalized
+# with the display of this feature in Windows. The following article can
+# provide a reference for the translation of "Parental Controls" in various
+# languages:
+# http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Set-up-Parental-Controls
+stateBlockedParentalControls=S'ha bloquejat pels controls parentals
+# LOCALIZATION NOTE (stateBlockedPolicy):
+# Indicates that the download was blocked on Windows because of the "Launching
+# applications and unsafe files" setting of the "security zone" associated with
+# the target site. "Security zone" should be consistently named and capitalized
+# with the display of this feature in Windows. The following article can
+# provide a reference for the translation of "security zone" in various
+# languages:
+# http://support.microsoft.com/kb/174360
+stateBlockedPolicy=S'ha bloquejat per la política de la zona de seguretat
+# LOCALIZATION NOTE (stateDirty):
+# Indicates that the download was blocked after scanning.
+stateDirty=S'ha bloquejat: El fitxer pot ser una aplicació potencialment perillosa
+
+# LOCALIZATION NOTE (sizeWithUnits):
+# %1$S is replaced with the size number, and %2$S with the measurement unit.
+sizeWithUnits=%1$S %2$S
+sizeUnknown=Mida desconeguda
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortTimeLeftSeconds, shortTimeLeftMinutes,
+# shortTimeLeftHours, shortTimeLeftDays):
+# These values are displayed in the downloads indicator in the main browser
+# window, where space is available for three characters maximum. %1$S is
+# replaced with the time left for the given measurement unit. Even for days,
+# the value is never longer than two digits.
+shortTimeLeftSeconds=%1$Ss
+shortTimeLeftMinutes=%1$Sm
+shortTimeLeftHours=%1$Sh
+shortTimeLeftDays=%1$Sd
+
+# LOCALIZATION NOTE (statusSeparator, statusSeparatorBeforeNumber):
+# These strings define templates for the separation of different elements in the
+# status line of a download item. As a separator, by default we use the Unicode
+# character U+2014 'EM DASH' (long dash). Examples of status lines include
+# "Canceled - 222.net", "1.1 MB - website2.com", or "Paused - 1.1 MB". Note
+# that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
+# just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
+# If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
+# is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
+# even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
+statusSeparator=%1$S — %2$S
+statusSeparatorBeforeNumber=%1$S — %2$S
+
+fileExecutableSecurityWarning=«%S» és un fitxer executable.. Els fitxers executables poden contenir virus o altre codi maliciós que pot fer mal al vostre ordinador.Aneu amb compte quan obriu aquest fitxer. Esteu segur que voleu executar «%S»?
+fileExecutableSecurityWarningTitle=Voleu obrir el fitxer executable?
+fileExecutableSecurityWarningDontAsk=No m'ho demanis més
+
+# LOCALIZATION NOTE (otherDownloads2):
+# This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
+# there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
+# semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+otherDownloads2=%1$S baixada restant; %1$S baixades restants
--- a/browser/chrome/browser/engineManager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/engineManager.dtd
@@ -1,22 +1,26 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY engineManager.title    "Gestió de la llista de motors de cerca">
 <!ENTITY engineManager.style    "min-width: 35em;">
-<!ENTITY engineManager.intro    "Teniu el següents motors de cerca instaŀlats:">
+<!ENTITY engineManager.intro    "Teniu els següents motors de cerca instal·lats:">
 
 <!ENTITY columnLabel.name     "Nom">
 <!ENTITY columnLabel.keyword    "Paraula clau">
+<!-- Buttons -->
 
-<!-- Buttons -->
 <!ENTITY up.label         "Mou amunt">
 <!ENTITY up.accesskey       "u">
 <!ENTITY dn.label         "Mou avall">
 <!ENTITY dn.accesskey       "v">
 <!ENTITY remove.label       "Suprimeix">
-<!ENTITY remove.accesskey     "u">
+<!ENTITY remove.accesskey     "r">
 <!ENTITY edit.label        "Edita la paraula clau…">
 <!ENTITY edit.accesskey      "t">
 
 <!ENTITY addEngine.label      "Aconsegueix més motors de cerca…">
 <!ENTITY addEngine.accesskey    "A">
 
 <!ENTITY enableSuggest.label    "Mostra suggeriments de cerca">
 <!ENTITY enableSuggest.accesskey  "s">
--- a/browser/chrome/browser/engineManager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/engineManager.properties
@@ -1,5 +1,9 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 editTitle=Edita la paraula clau
 editMsg=Introduïu una nova paraula clau per a «%S»:
 duplicateTitle=Duplica la paraula clau
 duplicateEngineMsg=Heu triat una paraula clau que ja utilitza «%S». Seleccioneu-ne una altra.
 duplicateBookmarkMsg=Heu triat una paraula clau que ja utilitza una adreça d'interès. Seleccioneu-ne una altra.
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.dtd
@@ -1,7 +1,7 @@
-<!ENTITY feedPage.title
- "S'està visualitzant el canal">
-<!ENTITY feedSubscribeNow
- "Subscriu-m'hi ara">
-<!ENTITY feedLiveBookmarks
- "Adreces d'interès actives">
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY feedPage.title "S'està visualitzant el canal">
+<!ENTITY feedSubscribeNow "Subscriu-m'hi ara">
+<!ENTITY feedLiveBookmarks "Adreces d'interès actives">
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -1,18 +1,22 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 linkTitleTextFormat=Vés a %S
 addHandler=Afegeix «%S» (%S) com a lector de canals?
 addHandlerAddButton=Afegeix el lector de canals
 addHandlerAddButtonAccesskey=A
+handlerRegistered=«%S» ja està registrat com a lector de canals
 liveBookmarks=Adreces d'interès actives
-handlerRegistered=«%S» ja està registrat com a lector de canals
 subscribeNow=Subscriu-m'hi ara
 chooseApplicationMenuItem=Trieu una aplicació…
 chooseApplicationDialogTitle=Tria d'una aplicació
-alwaysUse=Utilitza sempre %S per a subscriure's al canal
+alwaysUse=Utilitza sempre %S per subscriure's als canals
 mediaLabel=Fitxers multimèdia
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the size of the enclosed media.
 #  e.g. enclosureSizeText : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 enclosureSizeText=%1$S %2$S
 
@@ -20,30 +24,30 @@ bytes=bytes
 kilobyte=kB
 megabyte=MB
 gigabyte=GB
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next three strings explains to the user what they're 
 # doing.
 #  e.g. alwaysUseForVideoPodcasts : "Always use Miro to subscribe to video podcasts."
 #  %S = application to use (Miro, iTunes, ...)
-alwaysUseForFeeds=Utilitza sempre %S per a subscriure's als canals.
-alwaysUseForAudioPodcasts=Utilitza sempre %S per a subscriure's als podcasts.
-alwaysUseForVideoPodcasts=Utilitza sempre %S per a subscriure's als poscats de vídeo.
+alwaysUseForFeeds=Utilitza sempre %S per subscriure's als canals.
+alwaysUseForAudioPodcasts=Utilitza sempre %S per subscriure's als podcasts.
+alwaysUseForVideoPodcasts=Utilitza sempre %S per subscriure's als podcasts de vídeo.
 
 subscribeFeedUsing=Subscriu-me a aquest canal utilitzant 
 subscribeAudioPodcastUsing=Subscriu-me a aquest podcast utilitzant
 subscribeVideoPodcastUsing=Subscriu-me a aquest podcast de vídeo utilitzant
 
-feedSubscriptionFeed1=Açò és un «canal» de contingut de canvi freqüent del lloc web.
-feedSubscriptionAudioPodcast1=Açò és un «podcast» de contingut de canvi freqüent del lloc web.
-feedSubscriptionVideoPodcast1=Açò és un «podcast de vídeo» de contingut de canvi freqüent del lloc web.
+feedSubscriptionFeed1=Això és un «canal» de contingut que canvia freqüentment en aquest lloc web.
+feedSubscriptionAudioPodcast1=Això és un «podcast» de contingut que canvia freqüentment en aquest lloc web
+feedSubscriptionVideoPodcast1=Això és un «podcast de vídeo» de contingut que canvia freqüentment en aquest lloc web
 
-feedSubscriptionFeed2=Podeu subscriure-us al canal per a rebre actualitzacions quan el contingut canviï.
-feedSubscriptionAudioPodcast2=Podeu subscriure-us al podcast per a rebre actualitzacions quan el contingut canviï.
-feedSubscriptionVideoPodcast2=Podeu subscriure-us al podcast de vídeo per a rebre actualitzacions quan el contingut canviï.
+feedSubscriptionFeed2=Podeu subscriure-us al canal per rebre actualitzacions quan el contingut canviï.
+feedSubscriptionAudioPodcast2=Podeu subscriure-us al podcast per rebre actualitzacions quan el contingut canviï.
+feedSubscriptionVideoPodcast2=Podeu subscriure-us al podcast de vídeo per rebre actualitzacions quan el contingut canviï.
 
 # Protocol Handling
 # "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
 addProtocolHandler=Afegeix %S (%S) com a aplicació per als enllaços %S?
 addProtocolHandlerAddButton=Afegeix l'aplicació
 # "%appName has already been added as an application for %protocolType links."
 protocolHandlerRegistered=Ja s'havia afegit %S com a aplicació per als enllaços %S.
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/inspector.properties
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-# LOCALIZATION NOTE (style.selectorLabel): Used in the Inspector style panel
-# to label a CSS Selector.
-style.selectorLabel=Seleccionador
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.inheritedFrom): used in Style panel in
-# inspector. Describes which tagname[#id] the properties are inherited from.
-style.inheritedFrom=Heretat de: #1
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.styleItemLabel: used in Style panel in inspector.
-# Used for construction of list items, #1 = label, #2 = content.
-style.styleItemLabel=#1: #2
-
-# LOCALIZATION NOTE (object.objectPanelTitle): used in the Object Panel in the
-# Inspector tool. There's also inspectObjectButton in browser.dtd for the
-# toolbar button which allows users to open/close the Object panel.
-object.objectPanelTitle=Objecte
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -1,51 +1,37 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY migrationWizard.title "Auxiliar d'importació">
 
-<!ENTITY importFrom.label "Importa les opcions, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:">
-<!ENTITY importFromUnix.label "Importa les preferències, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:">
-<!ENTITY importFromBookmarks.label "Importa les adreces d'interès del:">
+<!ENTITY migrationWizard.title     "Auxiliar d'importació">
+
+<!ENTITY importFrom.label        "Importa les opcions, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:">
+<!ENTITY importFromUnix.label      "Importa les preferències, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:">
+<!ENTITY importFromBookmarks.label   "Importa les adreces d'interès del:">
 
-<!ENTITY importFromIE.label "Microsoft Internet Explorer">
-<!ENTITY importFromIE.accesskey "M">
-<!ENTITY importFromPhoenix.label "Firefox 0.8, Firebird o Phoenix">
-<!ENTITY importFromPhoenix.accesskey "P">
-<!ENTITY importFromNothing.label "No importis res">
-<!ENTITY importFromNothing.accesskey "r">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.label "Navegador/Netscape 6, 7 or Mozilla 1.x">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey "N">
-<!ENTITY importFromNetscape4.label "Navegador/Netscape 4.x">
-<!ENTITY importFromNetscape4.accesskey "4">
-<!ENTITY importFromOpera.label "Opera">
-<!ENTITY importFromOpera.accesskey "O">
-<!ENTITY importFromCamino.label "Camino">
-<!ENTITY importFromCamino.accesskey "Camino">
-<!ENTITY importFromSafari.label "Safari">
-<!ENTITY importFromSafari.accesskey "S">
-<!ENTITY importFromOmniWeb.label "OmniWeb">
-<!ENTITY importFromOmniWeb.accesskey "W">
-<!ENTITY importFromICab.label "iCab">
-<!ENTITY importFromICab.accesskey "i">
-<!ENTITY importFromKonqueror.label "Konqueror">
-<!ENTITY importFromKonqueror.accesskey "K">
-<!ENTITY importFromEpiphany.label "Epiphany">
-<!ENTITY importFromEpiphany.accesskey "E">
-<!ENTITY importFromGaleon.label "Galeon">
-<!ENTITY importFromGaleon.accesskey "G">
-<!ENTITY importFromHTMLFile.label    "Des d'un fitxer HTML">
-<!ENTITY importFromHTMLFile.accesskey  "f">
+<!ENTITY importFromIE.label       "Microsoft Internet Explorer">
+<!ENTITY importFromIE.accesskey     "M">
+<!ENTITY importFromNothing.label    "No importis res">
+<!ENTITY importFromNothing.accesskey  "r">
+<!ENTITY importFromSafari.label     "Safari">
+<!ENTITY importFromSafari.accesskey   "S">
+<!ENTITY importFromChrome.label     "Chrome">
+<!ENTITY importFromChrome.accesskey   "C">
+<!ENTITY importFromFirefox.label    "Firefox">
+<!ENTITY importFromFirefox.accesskey  "x">
 
 <!ENTITY noMigrationSources.label    "No s'ha trobat cap programa que contingui adreces d'interès, o dades d'historial o contrasenyes.">
 
-<!ENTITY importSource.title "Importació de la configuració i les dades">
-<!ENTITY importItems.title "Elements per importar">
-<!ENTITY importItems.label "Seleccioneu quins elements voleu importar:">
+<!ENTITY importSource.title       "Importació de la configuració i les dades">
+<!ENTITY importItems.title       "Elements per importar">
+<!ENTITY importItems.label       "Seleccioneu quins elements voleu importar:">
 
-<!ENTITY migrating.title "S'està important…">
-<!ENTITY migrating.label "Els elements següents s'estan important en aquests moments…">
+<!ENTITY migrating.title        "S'està important…">
+<!ENTITY migrating.label        "Els elements següents s'estan important en aquests moments…">
 
-<!ENTITY selectProfile.title "Selecció de perfil">
-<!ENTITY selectProfile.label "Els perfils següents estan disponibles per importar-se des de:">
+<!ENTITY selectProfile.title      "Selecció de perfil">
+<!ENTITY selectProfile.label      "Els perfils següents estan disponibles per importar-se des de:">
 
-<!ENTITY done.title "Fi de la importació">
-<!ENTITY done.label "Els elements següents s'han importat amb èxit:">
+<!ENTITY done.title           "Fi de la importació">
+<!ENTITY done.label           "Els elements següents s'han importat amb èxit:">
 
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
@@ -1,81 +1,51 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 profileName_format=%S %S
 
+# Browser Specific
 sourceNameIE=Internet Explorer
-sourceNameSeamonkey=Navegador/Netscape 6/7/Mozilla
-sourceNameDogbert=Navegador/Netscape 4
-sourceNameOpera=Opera
 sourceNameSafari=Safari
-sourceNameOmniWeb=OmniWeb
-sourceNameCamino=Camino
-sourceNameICab=iCab
-sourceNameKonqueror=Konqueror
-sourceNameEpiphany=Epiphany
-sourceNameGaleon=Galeon
+sourceNameChrome=Google Chrome
+sourceNameFirefox=Mozilla Firefox
 
 importedBookmarksFolder=De %S
-importedSearchURLsFolder=Cerques amb paraula clau (des de %S)
-importedSearchURLsTitle=Cerca a %S
-importedSearchUrlDesc=Teclegeu «%S <consulta de cerca>» a la barra d'ubicació per a realitzar una cerca a %S.
+
+importedSafariReadingList=S'està llegint la llista (des del Safari)
 
-importedDogbertBookmarksTitle=Del Netscape 4/Navegador
-importedSeamonkeyBookmarksTitle=Del Netscape 6/7/Navegador/Mozilla
-importedSafariBookmarks=Del Safari
-importedOperaHotlistTitle=De l'Opera
-importedOperaSearchUrls=Cerques de paraules clau (de l'Opera)
-
+# Import Sources
+# Note: When adding an import source for profile reset, add the string name to
+# resetProfile.js if it should be listed in the reset dialog.
 1_ie=Opcions d'Internet
-1_opera=Preferències
-1_dogbert=Preferències
-1_seamonkey=Preferències
-1_phoenix=Preferències
 1_safari=Preferències
-1_macie=Preferències
+1_chrome=Preferències
 
 2_ie=Galetes
-2_opera=Galetes
-2_dogbert=Galetes
-2_seamonkey=Galetes
-2_phoenix=Galetes
 2_safari=Galetes
-2_macie=Galetes
+2_chrome=Galetes
+2_firefox=Galetes
 
 4_ie=Historial de navegació
-4_opera=Historial de navegació
-4_dogbert=Historial de navegació
-4_seamonkey=Historial de navegació
-4_phoenix=Historial de navegació
 4_safari=Historial de navegació
-4_macie=Historial de navegació
+4_chrome=Historial de navegació
+4_firefox_history_and_bookmarks=Historial de navegació i adreces d'interès
 
 8_ie=Historial dels formularis desats
-8_opera=Historial dels formularis desats
-8_dogbert=Historial dels formularis desats
-8_seamonkey=Historial dels formularis desats
-8_phoenix=Historial dels formularis desats
 8_safari=Historial dels formularis desats
-8_macie=Historial dels formularis desats
+8_chrome=Historial dels formularis desats
+8_firefox=Historial dels formularis desats
 
 16_ie=Contrasenyes desades
-16_opera=Contrasenyes desades
-16_dogbert=Contrasenyes desades
-16_seamonkey=Contrasenyes desades
-16_phoenix=Contrasenyes desades
 16_safari=Contrasenyes desades
-16_macie=Contrasenyes desades
+16_chrome=Contrasenyes desades
+16_firefox=Contrasenyes desades
 
 32_ie=Preferits
-32_opera=Adreces d'interès
-32_dogbert=Adreces d'interès
-32_seamonkey=Adreces d'interès
-32_phoenix=Adreces d'interès
 32_safari=Adreces d'interès
-32_macie=Adreces d'interès
+32_chrome=Adreces d'interès
 
 64_ie=Altres dades
-64_opera=Altres dades
-64_dogbert=Altres dades
-64_seamonkey=Altres dades
-64_phoenix=Altres dades
 64_safari=Altres dades
-64_macie=Altres dades
-
+64_chrome=Altres dades
+64_firefox_other=Altres dades
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- These strings are used in the about:newtab page -->
+
+<!ENTITY newtab.pageTitle "Pestanya nova">
+<!ENTITY newtab.undo.removedLabel "S'ha eliminat la miniatura.">
+<!ENTITY newtab.undo.undoButton "Desfés.">
+<!ENTITY newtab.undo.restoreButton "Restaura-les totes.">
+<!ENTITY newtab.undo.closeTooltip "Amaga">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.properties
@@ -0,0 +1,9 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+newtab.pin=Fixa aquest lloc en aquesta posició
+newtab.unpin=No fixis aquest lloc
+newtab.block=Suprimeix aquest lloc
+newtab.show=Mostra la pàgina de pestanya nova
+newtab.hide=Amaga la pàgina de pestanya nova
--- a/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
@@ -1,10 +1,14 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- extracted from content/openLocation.xul -->
 
-<!ENTITY enter.label "Introduïu la ubicació web (URL), o especifiqueu el fitxer local que voldríeu obrir:">
+
+<!ENTITY enter.label "Introduïu la ubicació web (URL), o especifiqueu el fitxer local que voleu obrir:"> 
 <!ENTITY chooseFile.label "Trieu un fitxer…">
+<!ENTITY newTab.label "Pestanya nova">
 <!ENTITY newWindow.label "Finestra nova">
-<!ENTITY newTab.label "Pestanya nova">
 <!ENTITY topTab.label "Pestanya actual">
 <!ENTITY caption.label "Obre una ubicació web">
 <!ENTITY openWhere.label "Obre a:">
 <!ENTITY openBtn.label "Obre">
--- a/browser/chrome/browser/openLocation.properties
+++ b/browser/chrome/browser/openLocation.properties
@@ -1,1 +1,5 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 chooseFileDialogTitle=Trieu un fitxer
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -1,126 +1,97 @@
-<!--
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Mozilla Communicator client code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Daniel Brooks.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
--->
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY pageInfoWindow.width "600">
-<!ENTITY pageInfoWindow.height "500">
+<!ENTITY pageInfoWindow.width "600">
+<!ENTITY pageInfoWindow.height "500">
 
 <!ENTITY copy.key       "C">
 <!ENTITY copy.label      "Copia">
 <!ENTITY copy.accesskey    "C">
 <!ENTITY selectall.key     "A">
 <!ENTITY selectall.label    "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectall.accesskey  "a">
 <!ENTITY closeWindow.key    "w">
 
-<!ENTITY generalTab "General">
-<!ENTITY generalTab.accesskey   "G">
-<!ENTITY generalURL "URL:">
-<!ENTITY generalType "Tipus">
-<!ENTITY generalMode      "Mode de renderització:">
-<!ENTITY generalSize "Mida:">
-<!ENTITY generalReferrer "URL referent:">
-<!ENTITY generalSource "Origen:">
-<!ENTITY generalModified "Modificat:">
-<!ENTITY generalEncoding "Codificació:">
-<!ENTITY generalMetaName "Nom">
-<!ENTITY generalMetaContent "Contingut">
+<!ENTITY generalTab      "General">
+<!ENTITY generalTab.accesskey "G">
+<!ENTITY generalURL      "Adreça:">
+<!ENTITY generalType      "Tipus:">
+<!ENTITY generalMode      "Mode de renderització:">
+<!ENTITY generalSize      "Mida:">
+<!ENTITY generalReferrer    "URL referent:">
+<!ENTITY generalSource     "Origen:">
+<!ENTITY generalModified    "Modificat:">
+<!ENTITY generalEncoding    "Codificació:">
+<!ENTITY generalMetaName    "Nom">
+<!ENTITY generalMetaContent  "Contingut">
 <!ENTITY generalSecurityDetails  "Detalls">
 <!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "D">
 
-<!ENTITY mediaTab "Multimèdia">
-<!ENTITY mediaTab.accesskey    "M">
-<!ENTITY mediaLocation     "Ubicació">
+<!ENTITY mediaTab       "Multimèdia">
+<!ENTITY mediaTab.accesskey  "M">
+<!ENTITY mediaLocation     "Ubicació:">
 <!ENTITY mediaText       "Text associat:">
-<!ENTITY mediaAltHeader "Text alternatiu">
-<!ENTITY mediaAddress "Adreça">
-<!ENTITY mediaType "Tipus">
+<!ENTITY mediaAltHeader    "Text alternatiu">
+<!ENTITY mediaAddress     "Adreça">
+<!ENTITY mediaType       "Tipus">
 <!ENTITY mediaSize       "Mida">
-<!ENTITY mediaCount      "Compte">
-<!ENTITY mediaDimension "Dimensions:">
-<!ENTITY mediaLongdesc "Descripció llarga:">
+<!ENTITY mediaCount      "Recompte">
+<!ENTITY mediaDimension    "Dimensions:">
+<!ENTITY mediaLongdesc     "Descripció llarga:">
 <!ENTITY mediaBlockImage.accesskey "B">
-<!ENTITY mediaSaveAs "Anomena i desa…">
+<!ENTITY mediaSaveAs      "Anomena i desa…">
 <!ENTITY mediaSaveAs.accesskey "a">
 <!ENTITY mediaSaveAs2.accesskey "e">
 <!ENTITY mediaPreview     "Previsualització dels fitxers multimèdia:">
 
 <!ENTITY feedTab        "Canals">
 <!ENTITY feedTab.accesskey   "C">
 <!ENTITY feedSubscribe     "Subscriu">
 <!ENTITY feedSubscribe.accesskey "u">
 
 <!ENTITY permTab        "Permisos">
 <!ENTITY permTab.accesskey   "P">
 <!ENTITY permUseDefault    "Utilitza els per defecte">
 <!ENTITY permAskAlways     "Demana-m'ho sempre">
 <!ENTITY permAllow       "Permet">
-<!ENTITY permAllowSession   "Permet per sessió">
+<!ENTITY permAllowSession   "Permet durant la sessió">
 <!ENTITY permBlock       "Bloca">
 <!ENTITY permissionsFor    "Permisos per:">
 <!ENTITY permImage       "Carregar imatges">
 <!ENTITY permPopup       "Obrir finestres emergents">
 <!ENTITY permCookie      "Definir galetes">
-<!ENTITY permInstall      "Instaŀlar extensions o temes">
+<!ENTITY permNotifications   "Mostra notificacions">
+<!ENTITY permInstall      "Instal·lar extensions o temes">
 <!ENTITY permGeo        "Compartir la ubicació">
+<!ENTITY permPlugins      "Activar els connectors">
+<!ENTITY permFullscreen    "Activar la pantalla completa">
+<!ENTITY permPointerLock2   "Amaga el punter del ratolí">
 
-<!ENTITY permIndexedDB       "Mantingues l'emmagatzemament fora de línia">
-<!ENTITY permClearStorage      "Neteja l'emmagatzemament">
+<!ENTITY permIndexedDB       "Mantenir l'emmagatzematge fora de línia">
+<!ENTITY permClearStorage      "Neteja l'emmagatzematge">
 <!ENTITY permClearStorage.accesskey "j">
 
 <!ENTITY securityTab      "Seguretat">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "S">
 <!ENTITY securityHeader    "Informació de seguretat de la pàgina">
 <!ENTITY securityView.certView "Visualitza el certificat">
 <!ENTITY securityView.accesskey "V">
 <!ENTITY securityView.unknown  "Desconegut">
 
 
 <!ENTITY securityView.identity.header  "Identitat del lloc web">
-<!ENTITY securityView.identity.owner  "Propietari: ">
+<!ENTITY securityView.identity.owner  "Propietari:">
 <!ENTITY securityView.identity.domain  "Lloc web: ">
 <!ENTITY securityView.identity.verifier "Verificat per: ">
 
 <!ENTITY securityView.privacy.header          "Privadesa i historial">
-<!ENTITY securityView.privacy.history         "He visitat la pàgina web abans d'avui?">
-<!ENTITY securityView.privacy.cookies         "El web està emmagatzemant informació (galetes) al meu ordinador?">
+<!ENTITY securityView.privacy.history         "He visitat aquest lloc web abans d'avui?">
+<!ENTITY securityView.privacy.cookies         "Aquest lloc web emmagatzema informació (galetes) al meu ordinador?">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewCookies       "Visualitza les galetes">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewCookies.accessKey  "g">
 <!ENTITY securityView.privacy.passwords        "He desat cap contrasenya d'aquest lloc web?">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords      "Visualitza les contrasenyes desades">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords.accessKey "y">
 
 <!ENTITY securityView.technical.header         "Detalls tècnics">
-
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -1,91 +1,55 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# International Business Machines Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2000
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Daniel Brooks <db48x@yahoo.com>
-#  Mike Kowalski <mikejk@ameritech.net>
-#  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 pageInfo.page.title=Informació de la pàgina - %S
 pageInfo.frame.title=Informació del marc - %S
- 
-noPageTitle=Pàgina sense títol
+
+noPageTitle=Pàgina sense títol:
 pageTitle=%S:
 unknown=Desconegut
 notset=No s'ha especificat
 yes=Sí
 no=No
 
 mediaImg=Imatge
 mediaVideo=Vídeo
 mediaAudio=Àudio
 mediaBGImg=Fons
+mediaBorderImg=Contorn
+mediaListImg=Pic
+mediaCursor=Cursor
 mediaObject=Objecte
 mediaEmbed=Incrusta
 mediaLink=Icona
 mediaInput=Entrada
 mediaFileSize=%S kB
-mediaSize=%Spx \u00D7 %Spx
+mediaSize=%Spx × %Spx
 mediaSelectFolder=Seleccioneu una carpeta on desar les imatges
 mediaBlockImage=Bloca les imatges de %S
 mediaUnknownNotCached=Desconegut (no està a la memòria cau)
 mediaImageType=Imatge %S
 mediaAnimatedImageType=Imatge %S (animada, %S fotogrames)
-mediaDimensions=%Spx \u00D7 %Spx
-mediaDimensionsScaled=%Spx \u00D7 %Spx (escalada a %Spx \u00D7 %Spx)
-
+mediaDimensions=%Spx × %Spx
+mediaDimensionsScaled=%Spx × %Spx (escalada a %Spx × %Spx)
 
 generalQuirksMode=Mode de compatibilitat
 generalStrictMode=Mode de compliment dels estàndards
 generalSize=%S kB (%S bytes)
 generalMetaTag=Meta (1 etiqueta)
 generalMetaTags=Meta (%S etiquetes)
 generalSiteIdentity=Aquest lloc web pertany a %S\nHa estat verificat per %S
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
-securityNoOwner=Aquest lloc web no proporciona cap informació de pertinença.
+securityNoOwner=Aquest lloc web no proporciona cap informació de propietat.
 securityOneVisit=Sí, una vegada
 securityNVisits=Sí, %S vegades
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
 # database
 #  e.g. indexedDBUsage : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
--- a/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
@@ -1,16 +1,19 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 dialogAcceptLabelAddItem=Afegeix-ho
 dialogAcceptLabelSaveItem=Desa-ho
 dialogAcceptLabelAddLivemark=Subscriu-m'hi
 dialogAcceptLabelAddMulti=Afegeix les adreces d'interès
-dialogAcceptLabelEdit=Desa els canvis
+dialogAcceptLabelEdit=Desa
 dialogTitleAddBookmark=Afegeix l'adreça d'interès
 dialogTitleAddLivemark=Afegeix l'adreça d'interès activa
 dialogTitleAddFolder=Afegeix la carpeta
 dialogTitleAddMulti=Afegeix-hi totes les pestanyes
 dialogTitleEdit=Propietats de «%S»
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Nom de la carpeta]
 newFolderDefault=Nova carpeta
 newBookmarkDefault=Nova adreça d'interès
 newLivemarkDefault=Nova adreça d'interès activa
-
--- a/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -1,26 +1,28 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.label           "Nom:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.accesskey         "N">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.label         "Ubicació:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.accesskey       "U">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.label       "Ubicació del canal:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.accesskey     "c">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.label       "Ubicació del lloc web:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.accesskey     "w">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.liveTitlesSeparator.label    "Títols actius">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Carpeta:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Mostra totes les carpetes de les adreces d'interès">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Amaga">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Etiquetes:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "t">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Separa les etiquetes amb comes">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Descripció:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "D">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Paraula clau:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "l">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Mostra totes les etiquetes">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.label       "Carrega aquesta adreça d'interès a la barra lateral">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.accesskey     "g">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Trieu…">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Crea una carpeta">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "p">
-
--- a/browser/chrome/browser/places/moveBookmarks.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/moveBookmarks.dtd
@@ -1,5 +1,9 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY window.title       "Trieu una carpeta">
 <!ENTITY window.style       "width: 46em; height: 28em;">
 <!ENTITY moveTo.label       "Moveu-ho a:">
 <!ENTITY newFolderButton.label   "Crea una carpeta">
 <!ENTITY newFolderButton.accesskey "n">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -1,126 +1,116 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (places.library.title): use "Library", "Archive" or "Repository" -->
+
 <!ENTITY places.library.title "Biblioteca">
 <!ENTITY places.library.width "700">
 <!ENTITY places.library.height "500">
-<!ENTITY organize.label     "Organitza">
+<!ENTITY organize.label    "Organitza">
 <!ENTITY organize.accesskey  "O">
 <!ENTITY organize.tooltip   "Organitza les vostres adreces d'interès">
 
-<!ENTITY file.accesskey "F">
-<!ENTITY file.close.label "Tanca">
-<!ENTITY file.close.accesskey "c">
-<!ENTITY cmd.close.key "w">
-<!ENTITY edit.label "Edita">
-<!ENTITY edit.accesskey "E">
-<!ENTITY views.label "Visualitzacions">
-<!ENTITY views.accesskey "V">
+<!ENTITY file.close.label        "Tanca">
+<!ENTITY file.close.accesskey      "c">
+<!ENTITY cmd.close.key         "w">
+<!ENTITY views.label          "Visualitzacions">
+<!ENTITY views.accesskey        "V">
 <!ENTITY views.tooltip         "Canvia la vostra visualització">
-<!ENTITY view.columns.label "Mostra les columnes">
-<!ENTITY view.columns.accesskey "s">
+<!ENTITY view.columns.label       "Mostra les columnes">
+<!ENTITY view.columns.accesskey     "s">
 <!ENTITY view.sort.label        "Ordena">
 <!ENTITY view.sort.accesskey      "O">
-<!ENTITY view.unsorted.label "Sense ordenar">
-<!ENTITY view.unsorted.accesskey "S">
-<!ENTITY view.sortAscending.label "Ordenació A > Z">
-<!ENTITY view.sortAscending.accesskey "A">
-<!ENTITY view.sortDescending.label "Ordenació Z > A">
-<!ENTITY view.sortDescending.accesskey "Z">
+<!ENTITY view.unsorted.label      "Sense ordenar">
+<!ENTITY view.unsorted.accesskey    "S">
+<!ENTITY view.sortAscending.label    "Ordenació A > Z">
+<!ENTITY view.sortAscending.accesskey  "A">
+<!ENTITY view.sortDescending.label   "Ordenació Z > A">
+<!ENTITY view.sortDescending.accesskey "Z">
 
-<!ENTITY cmd.findInBookmarks.label "Cerca a les adreces d'interès i a l'historial…">
-<!ENTITY cmd.findInBookmarks.accesskey "r">
-<!ENTITY cmd.findCurrent.label "Cerca a la coŀlecció actual…">
-<!ENTITY cmd.findCurrent.accesskey "i">
-<!ENTITY cmd.exportHTML.label      "Exporta en HTML…">
-<!ENTITY cmd.exportHTML.accesskey    "E">
-<!ENTITY cmd.importHTML.label      "Importa en HTML…">
-<!ENTITY cmd.importHTML.accesskey    "I">
-<!ENTITY cmd.backup.label "Fes una còpia de seguretat…">
-<!ENTITY cmd.backup.accesskey "g">
-<!ENTITY cmd.restore2.label "Restaura una còpia de seguretat">
-<!ENTITY cmd.restore2.accesskey "R">
-<!ENTITY cmd.restoreFromFile.label "Trieu un fitxer…">
+<!ENTITY importBookmarksFromHTML.label   "Importa en HTML les adreces d'interès…">
+<!ENTITY importBookmarksFromHTML.accesskey "I">
+<!ENTITY exportBookmarksToHTML.label    "Export en HTML les adreces d'interès…">
+<!ENTITY exportBookmarksToHTML.accesskey  "E">
+<!ENTITY importOtherBrowser.label     "Importa les dades d'un altre navegador…">
+<!ENTITY importOtherBrowser.accesskey   "n">
+
+<!ENTITY cmd.backup.label        "Fes una còpia de seguretat…">
+<!ENTITY cmd.backup.accesskey      "g">
+<!ENTITY cmd.restore2.label       "Restaura una còpia de seguretat">
+<!ENTITY cmd.restore2.accesskey     "R">
+<!ENTITY cmd.restoreFromFile.label   "Trieu un fitxer…">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.accesskey "T">
 
 <!ENTITY cmd.bookmarkLink.label     "Afegeix la pàgina a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY cmd.bookmarkLink.accesskey   "d">
 <!ENTITY cmd.delete.label        "Suprimeix la pàgina">
 <!ENTITY cmd.delete.accesskey      "S">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.label   "Oblida el lloc">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.accesskey "O">
 
-<!ENTITY cmd.open.label "Obre">
-<!ENTITY cmd.open.accesskey "O">
-<!ENTITY cmd.open_window.label "Obre en una nova finestra">
-<!ENTITY cmd.open_window.accesskey "n">
-<!ENTITY cmd.open_tab.label "Obre en una nova pestanya">
-<!ENTITY cmd.open_tab.accesskey "t">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label "Obre-ho tot en pestanyes">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "O">
-<!ENTITY cmd.properties.label "Propietats">
-<!ENTITY cmd.properties.accesskey "i">
-<!ENTITY cmd.sortby_name.label "Ordena per nom">
-<!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey "O">
-<!ENTITY cmd.context_sortby_name.accesskey "r">
-<!ENTITY cmd.new_bookmark.label "Afegeix una adreça d'interès…">
-<!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey "d">
-<!ENTITY cmd.new_folder.label "Crea una carpeta…">
-<!ENTITY cmd.new_folder.accesskey "e">
-<!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey "e">
-<!ENTITY cmd.new_separator.label "Afegeix un separador">
-<!ENTITY cmd.new_separator.accesskey "s">
-<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label "Torna a carregar l'adreça d'interès activa">
-<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey "R">
-<!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.label "Torna a carregar el títol actiu">
-<!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.accesskey "R">
-<!ENTITY cmd.moveBookmarks.label "Mou…">
-<!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey "M">
-<!ENTITY col.name.label "Nom">
-<!ENTITY col.tags.label "Etiquetes">
-<!ENTITY col.url.label "Ubicació">
-<!ENTITY col.lastvisit.label "Data de visita">
-<!ENTITY col.visitcount.label "Nombre de visites">
-<!ENTITY col.keyword.label "Paraula clau">
-<!ENTITY col.description.label "Descripció">
-<!ENTITY col.dateadded.label "Addició">
-<!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
-<!ENTITY search.label "Cerca:">
-<!ENTITY search.accesskey "r">
+<!ENTITY cmd.open.label         "Obre">
+<!ENTITY cmd.open.accesskey       "O">
+<!ENTITY cmd.open_window.label      "Obre en una nova finestra">
+<!ENTITY cmd.open_window.accesskey    "n">
+<!ENTITY cmd.open_tab.label       "Obre en una nova pestanya">
+<!ENTITY cmd.open_tab.accesskey     "t">
+<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label   "Obre-ho tot en pestanyes">
+<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "O">
+
+<!ENTITY cmd.properties.label   "Propietats">
+<!ENTITY cmd.properties.accesskey "i">
+
+<!ENTITY cmd.sortby_name.label       "Ordena per nom">
+<!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey     "O">
+<!ENTITY cmd.context_sortby_name.accesskey "r">
 
-<!ENTITY search.in.label              "Cerca a:">
-<!ENTITY search.scopeFolder.label         "Carpeta seleccionada">
-<!ENTITY search.scopeFolder.accesskey       "p">
-<!ENTITY search.scopeBookmarks.label        "Adreces d'interès">
-<!ENTITY search.scopeBookmarks.accesskey      "A">
-<!ENTITY search.scopeDownloads.label        "Baixades">
-<!ENTITY search.scopeDownloads.accesskey      "d">
-<!ENTITY search.scopeHistory.label         "Historial">
-<!ENTITY search.scopeHistory.accesskey       "H">
-<!ENTITY saveSearch.label "Desa">
-<!ENTITY saveSearch.accesskey "s">
+<!ENTITY cmd.new_bookmark.label      "Afegeix una adreça d'interès…">
+<!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey    "d">
+<!ENTITY cmd.new_folder.label       "Crea una carpeta…">
+<!ENTITY cmd.new_folder.accesskey     "e">
+<!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey "e">
+<!ENTITY cmd.new_separator.label      "Afegeix un separador">
+<!ENTITY cmd.new_separator.accesskey    "s">
+
+<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label   "Torna a carregar l'adreça d'interès activa">
+<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey "r">
+
+<!ENTITY cmd.moveBookmarks.label         "Mou…">
+<!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey       "M">
 
-<!ENTITY cmd.find.key "f">
+<!ENTITY col.name.label     "Nom">
+<!ENTITY col.tags.label     "Etiquetes">
+<!ENTITY col.url.label      "Ubicació">
+<!ENTITY col.lastvisit.label   "Data de visita">
+<!ENTITY col.visitcount.label  "Nombre de visites">
+<!ENTITY col.keyword.label    "Paraula clau">
+<!ENTITY col.description.label  "Descripció">
+<!ENTITY col.dateadded.label   "Addició">
+<!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
 
-<!ENTITY maintenance.label  "Importació i còpia de seguretat">
+<!ENTITY search.label               "Cerca:">
+<!ENTITY search.accesskey             "r">
+
+<!ENTITY cmd.find.key "f">
+
+<!ENTITY maintenance.label   "Importació i còpia de seguretat">
 <!ENTITY maintenance.accesskey "I">
 <!ENTITY maintenance.tooltip  "Importa i fa una còpia de seguretat de les vostres adreces d'interès">
 
-<!ENTITY backCmd.label  "Enrere">
 <!ENTITY backButton.tooltip "Vés enrere">
 
-<!ENTITY forwardCmd.label  "Endavant">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Vés endavant">
 
-<!ENTITY detailsPane.more.label     "Més">
+<!ENTITY detailsPane.more.label "Més">
 <!ENTITY detailsPane.more.accesskey "M">
-<!ENTITY detailsPane.less.label     "Menys">
+<!ENTITY detailsPane.less.label "Menys">
 <!ENTITY detailsPane.less.accesskey "y">
-<!ENTITY detailsPane.noPreviewAvailable.label     "Previsualització">
-<!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description     "Seleccioneu un element per a visualitzar-ne i editar-ne les propietats">
+<!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description "Seleccioneu un element per visualitzar-ne i editar-ne les propietats">
 
 <!ENTITY find.label        "Cerca:">
 <!ENTITY find.accesskey      "r">
 <!ENTITY view.label        "Visualitza">
 <!ENTITY view.accesskey      "V">
 <!ENTITY byDate.label       "Per data">
 <!ENTITY byDate.accesskey     "d">
 <!ENTITY bySite.label       "Per lloc">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -1,23 +1,25 @@
-deleteHost=Suprimeix-ho tot de %S
-deleteDomain=Suprimeix el domini sencer de %S
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-load-js-data-url-error=Per motius de seguretat, el javascript o els urls de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
+load-js-data-url-error=Per motius de seguretat, el javascript o els URL de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
 noTitle=(cap títol)
 
 bookmarksMenuEmptyFolder=(Buit)
 
 bookmarksBackupTitle=Nom del fitxer de còpia de les adreces d'interès
 
 bookmarksRestoreAlertTitle=Reverteix les adreces d'interès
 bookmarksRestoreAlert=Es reemplaçarà tot el contingut actual de les vostres adreces d'interès amb la còpia de seguretat. N'esteu segur?
 bookmarksRestoreTitle=Seleccioneu una còpia de seguretat de les adreces d'interès
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
 bookmarksRestoreFilterExtension=*.json
+
 bookmarksRestoreFormatError=No es pot interpretar el tipus de fitxer.
 bookmarksRestoreParseError=No s'ha pogut processar el fitxer de còpia de seguretat.
 
 bookmarksLivemarkLoading=S'està carregant l'adreça d'interès activa…
 bookmarksLivemarkFailed=No s'ha pogut carregar el canal de l'adreça d'interès activa.
 
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Obre «%S»
 
@@ -39,52 +41,50 @@ view.sortBy.dateAdded.label=Ordena per addició
 view.sortBy.dateAdded.accesskey=a
 view.sortBy.lastModified.label=Ordena per darrera modificació
 view.sortBy.lastModified.accesskey=m
 view.sortBy.tags.label=Ordena per etiquetes
 view.sortBy.tags.accesskey=t
 
 searchBookmarks=Cerca les adreces d'interès
 searchHistory=Cerca l'historial
-searchCurrentDefault=Cerca a «%S»
-findInPrefix=Cerca a «%S»…
+searchDownloads=Cerca les baixades
 
 tabs.openWarningTitle=Confirmació d'obertura
 tabs.openWarningMultipleBranded=Ara obrireu %S pestanyes. Això podria alentir el %S mentre es carreguen les pàgines. Esteu segur que voleu continuar?
 tabs.openButtonMultiple=Obre les pestanyes
 tabs.openWarningPromptMeBranded=Avisa'm quan en obrir moltes pestanyes es pugui alentir el %S
 
 SelectImport=Importa el fitxer de les adreces d'interès
 EnterExport=Exporta el fitxer de les adreces d'interès
 
-saveSearch.title=Desa la cerca
-saveSearch.inputLabel=Nom:
-saveSearch.inputDefaultText=Nova cerca
-
 detailsPane.noItems=Cap element
-detailsPane.oneItem=Un element
-detailsPane.multipleItems=%S elements
+# LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of items
+# example: 111 items
+detailsPane.itemsCountLabel=Un element;#1 elements
 
 mostVisitedTitle=Més visitades
 recentlyBookmarkedTitle=Afegides més recentment
 recentTagsTitle=Etiquetes recents
 
 OrganizerQueryHistory=Historial
 OrganizerQueryDownloads=Baixades
 OrganizerQueryAllBookmarks=Totes les adreces d'interès
 OrganizerQueryTags=Etiquetes
 
 # LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel) :
-# This is what we use to form the label (for screen readers)
-# for url bar autocomplete results of type "tag"
+# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
+# to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml 
 tagResultLabel=Etiqueta
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarkResultLabel) :
-# This is what we use to form the label (for screen readers)
-# for url bar autocomplete results of type "bookmark"
+# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
+# to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml 
 bookmarkResultLabel=Adreça d'interès
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.title=Error de l'inici del navegador
 lockPrompt.text=Les adreces d'interès i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del %S l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
 lockPromptInfoButton.label=Més informació
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
@@ -0,0 +1,44 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY permissionsManager.title    "Gestor de permisos">
+
+<!ENTITY sites.search          "Cerca llocs">
+<!ENTITY sites.allSites         "Tots els llocs">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (permissions.header.start, permissions.header.end): These strings
+   surround the host name of the site to make the header for the permissions page.
+   example: "Permissions for mozilla.org" -->
+
+<!ENTITY header.site.start        "Permisos de">
+<!ENTITY header.site.end         "">
+
+<!ENTITY header.defaults         "Permisos per defecte per a tots els llocs">
+
+<!ENTITY permissions.forgetSite     "Oblida els d'aquest lloc">
+
+<!ENTITY permission.alwaysAsk      "Demana-m'ho sempre">
+<!ENTITY permission.allow        "Permet">
+<!ENTITY permission.allowForSession   "Permet durant la sessió">
+<!ENTITY permission.allowFirstPartyOnly "Permet només la primera part">
+<!ENTITY permission.block        "Bloca">
+
+<!ENTITY password.label         "Emmagatzema les contrasenyes">
+<!ENTITY password.manage         "Gestiona les contrasenyes…">
+
+<!ENTITY cookie.label          "Defineix les galetes">
+<!ENTITY cookie.remove          "Suprimeix les galetes">
+<!ENTITY cookie.manage          "Gestiona les galetes…">
+<!ENTITY cookie.removeAll        "Suprimeix totes les galetes">
+
+<!ENTITY geo.label            "Comparteix la ubicació">
+
+<!ENTITY plugins.label          "Connectors">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (indexedDB.label): This is describing indexedDB storage
+   using the same language used for the permIndexedDB string in browser/pageInfo.dtd -->
+
+<!ENTITY indexedDB.label         "Mantén emmagatzematge fora de línia">
+
+<!ENTITY popup.label           "Obre finestres emergents">
+
+<!ENTITY fullscreen.label        "Pantalla completa">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (visitCount): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of history visits for a site
+visitCount=#1 visita;#1 visites
+
+# LOCALIZATION NOTE (passwordsCount, cookiesCount): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+passwordsCount=S'ha emmagatzemat #1 contrasenya d'aquest lloc web.;S'han emmagatzemat #1 contrasenyes d'aquest lloc web.
+cookiesCount=S'ha definit #1 galeta d'aquest lloc web.;S'han definit #1 galetes d'aquest lloc web.
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-#if 0
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is the Firefox Preferences System.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is Mike Connor.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2005
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-#endif
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!ENTITY advancedJSDialog.title     "Paràmetres avançats del JavaScript">
-<!ENTITY window.width          "42em">
-
-<!ENTITY allowScripts.label       "Permet als scripts:">
-
-<!ENTITY moveResizeWindows.label    "Moure o canviar la mida de finestres ja existents">
-<!ENTITY moveResizeWindows.accesskey	"M">
-<!ENTITY raiseLowerWindows.label    "Posar en primer o segon pla finestres">
-<!ENTITY raiseLowerWindows.accesskey  "r">
-<!ENTITY disableContextMenus.label   "Inhabilitar o reemplaçar menús contextuals">
-<!ENTITY disableContextMenus.accesskey "I">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -1,116 +1,137 @@
-<!-- Note: due to bug 143065, the only remainaing accesskeys available to be
-   used in this file are: "j" and "q" -->
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- Note: each tab panel must contain unique accesskeys -->
 
-<!ENTITY generalTab.label        "General">
 
-<!ENTITY accessibility.label "Accessibilitat">
+<!ENTITY generalTab.label        "General">
 
-<!-- Note: due to bug 143065, the only remaining accesskeys available to be used
-   in the Advanced pane are: "b", "j", "o", "q", "z" -->
+<!ENTITY accessibility.label       "Accessibilitat">
 
-<!ENTITY useCursorNavigation.label    "Utilitza sempre les tecles de cursor per a navegar en les pàgines">
+<!ENTITY useCursorNavigation.label    "Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines">
 <!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "c">
 <!ENTITY searchStartTyping.label     "Cerca un text quan comenci a teclejar">
-<!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "r">
+<!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "e">
 <!ENTITY blockAutoRefresh.label     "Avisa'm quan els llocs web provin de redirigir o actualitzar la pàgina">
-<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "d">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "v">
 
 <!ENTITY browsing.label         "Navegació">
 
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Utilitza el desplaçament automàtic">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Utilitza el desplaçament suau">
-<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "m">
+<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "s">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Utilitza l'acceleració de maquinari quan sigui disponible">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "q">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Comprova l'ortografia mentre escric">
-<!ENTITY checkSpelling.accesskey     "v">
-<!ENTITY doNotTrack.label        "Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi">
-<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "g">
+<!ENTITY checkSpelling.accesskey     "o">
 
-<!ENTITY systemDefaults.label "Paràmetres predeterminats del sistema">
+<!ENTITY systemDefaults.label      "Paràmetres predeterminats del sistema">
+<!--XXX-->
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "A l'inici, comprova sempre si el &brandShortName; és el navegador per defecte">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "n">
+<!ENTITY setDefault.label        "Fes que el &brandShortName; sigui el navegador per defecte">
+<!ENTITY setDefault.accesskey      "F">
+<!ENTITY isDefault.label         "Actualment el &brandShortName; és el vostre navegador per defecte">
+
+<!ENTITY dataChoicesTab.label      "Elecció de dades">
 
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.label   "A l'inici comprova sempre si el &brandShortName; és el navegador per defecte"><!--XXX-->
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey "t">
+<!ENTITY healthReportSection.label    "&brandShortName; Health Report">
+<!ENTITY healthReportDesc.label     "Ens ajuda a entendre el rendiment del navegador i comparteix dades amb &vendorShortName; sobre la salut del navegador">
+<!ENTITY enableHealthReport.label    "Habilita &brandShortName; Health Report">
+<!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "R">
+<!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Més informació">
 
-<!ENTITY checkNow.label       "Comprova-ho ara">
-<!ENTITY checkNow.accesskey     "h">
-<!ENTITY submitCrashes.label       "Tramet informes d'error">
-<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "s">
+<!ENTITY telemetrySection.label     "Telemesura">
+<!ENTITY telemetryDesc.label       "Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb &vendorShortName; per ajudar-nos a millorar el &brandShortName;">
+<!ENTITY enableTelemetry.label      "Habilita la telemesura">
+<!ENTITY enableTelemetry.accesskey    "t">
+<!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Més informació">
+
+<!ENTITY crashReporterSection.label   "Informe de fallada">
+<!ENTITY crashReporterDesc.label     "El &brandShortName; tramet informes de fallades per ajudar a &vendorShortName; a fer el navegador més estable i segur">
+<!ENTITY enableCrashReporter.label    "Habilita els informes de fallada">
+<!ENTITY enableCrashReporter.accesskey  "H">
+<!ENTITY crashReporterLearnMore.label  "Més informació">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Xarxa">
 
 <!ENTITY connection.label        "Connexió">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Configureu com el &brandShortName; es connecta a Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Paràmetres…">
-<!ENTITY connectionSettings.accesskey  "e">
+<!ENTITY connectionSettings.accesskey  "P">
 
-<!ENTITY offlineStorage.label      "Emmagatzemament fora de línia">
+<!ENTITY httpCache.label         "Contingut web de la memòria cau">
 
+<!ENTITY offlineStorage2.label      "Contingut web fora de línia i dades de l'usuari">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
 -->
+
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Limita la memòria cau a">
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.accesskey "L">
 <!ENTITY limitCacheSizeAfter.label    "MB d'espai">
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Neteja-la ara">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "N">
+<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.label  "Neteja-la ara">
+<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.accesskey "e">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Ignora la gestió automàtica de la memòria cau">
-<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "o">
+<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "g">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Actualització">
 
-<!ENTITY autoCheck.label         "Comprova automàticament si hi ha actualitzacions del:">
-<!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;">
-<!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Complements">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "n">
-<!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Motors de cerca">
-<!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "r">
-<!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Quan es trobin actualitzacions del &brandShortName;:">
-<!ENTITY askMe.label           "Demana'm què vull fer">
-<!ENTITY askMe.accesskey         "D">
-<!ENTITY modeAutomatic.label       "Baixa-les automàticament i instaŀla-les">
-<!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "B">
-<!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Avisa'm si s'inhabilitaran alguns dels meus complements">
-<!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey   "v">
+<!ENTITY updateApp.label         "Actualitzacions del &brandShortName;:">
+<!-- Note either updateAuto1 is used or (updateAutoMetro and updateAutoDesktop),
+   so re-using accesss key in updateAuto1 is OK. updateAutoDesktop can be found
+   in preferences.properties -->
+<!ENTITY updateAuto1.label        "Automatically install updates (recommended: improved security)">
+<!ENTITY updateAuto1.accesskey      "A">
+<!ENTITY updateAutoMetro.label      "Automatically update from desktop and Windows 8 style &brandShortName;">
+<!ENTITY updateAutoMetro.accesskey    "s">
+<!ENTITY updateCheck.label        "Comprova les actualitzacions, però pregunta'm si vull instal·lar-les">
+<!ENTITY updateCheck.accesskey      "C">
+<!ENTITY updateManual.label       "No comprovis mai si hi ha actualitzacions (poc recomanable pel risc de seguretat que comporta)">
+<!ENTITY updateManual.accesskey     "N">
+
+<!ENTITY updateAutoAddonWarn.label    "Avisa'm quan això inhabilitarà un dels meus complements">
+<!ENTITY updateAutoAddonWarn.accesskey  "A">
+
+<!ENTITY updateAutoMetroWarn.label    "(Windows 8 style &brandShortName; does not check add-on compatibility)">
+
 <!ENTITY updateHistory.label       "Mostra l'historial d'actualització">
 <!ENTITY updateHistory.accesskey     "h">
 
+<!ENTITY useService.label        "Instal·la les actualitzacions en un segon pla">
+<!ENTITY useService.accesskey      "s">
+
+<!ENTITY updateOthers.label       "Actualitza automàticament:">
+<!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Motors de cerca">
+<!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "M">
+
 <!ENTITY offlineNotify.label       "Avisa'm quan un lloc web demani emmagatzemar dades per a un ús fora de línia">
-<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "v">
+<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "f">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Excepcions…">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "x">
 
-<!ENTITY offlineAppsList.label      "Els llocs web següents tenen dades emmagatzemades per a un ús fora de línia:">
+<!ENTITY offlineAppsList2.label     "Els llocs web següents permeten desar dades per utilitzar-les fora de línia:">
 <!ENTITY offlineAppsList.height     "8em">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Suprimeix…">
-<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "r">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "u">
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Suprimeix les dades d'ús en fora de línia">
 
-<!ENTITY encryptionTab.label       "Xifratge">
-
-<!ENTITY protocols.label         "Protocols">
-<!ENTITY useSSL3.label          "Utilitza SSL 3.0">
-<!ENTITY useSSL3.accesskey        "3">
-<!ENTITY useTLS1.label          "Utilitza TLS 1.0">
-<!ENTITY useTLS1.accesskey        "1">
-<!ENTITY certificates.label       "Certificats">
+<!ENTITY certificateTab.label      "Certificats">
 <!ENTITY certSelection.description    "Quan un servidor demani el meu certificat personal:">
 <!ENTITY certs.auto           "Selecciona'n un automàticament">
-<!ENTITY certs.auto.accesskey      "l">
+<!ENTITY certs.auto.accesskey      "s">
 <!ENTITY certs.ask            "Demana-m'ho cada vegada">
-<!ENTITY certs.ask.accesskey       "g">
+<!ENTITY certs.ask.accesskey       "d">
 <!ENTITY viewCerts.label         "Visualitza els certificats">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey       "V">
-<!ENTITY viewCRLs.label         "Llistes de revocació">
-<!ENTITY viewCRLs.accesskey       "r">
 <!ENTITY verify2.label          "Validació">
-<!ENTITY verify2.accesskey        "i">
+<!ENTITY verify2.accesskey        "a">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Dispositius de seguretat">
-<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "D">
-
+<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "i">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
@@ -1,4 +1,8 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY appManager.title   "Detalls de l'aplicació">
 <!ENTITY appManager.style   "width: 35em; min-height: 20em;">
 <!ENTITY remove.label     "Suprimeix">
 <!ENTITY remove.accesskey   "r">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.properties
@@ -1,10 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # LOCALIZATION NOTE
 # in descriptionApplications, %S will be replaced by one of the 3 following strings
-descriptionApplications=Les aplicacions següents poden utilitzar-se per a gestionar %S.
+descriptionApplications=Les aplicacions següents poden utilitzar-se per gestionar %S.
 
 handleProtocol=enllaços %S
 handleWebFeeds=canals web
 handleFile=contingut %S
 
 descriptionWebApp=L'aplicació web s'hostaja a:
 descriptionLocalApp=L'aplicació es troba a:
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
@@ -1,10 +1,14 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY typeColumn.label    "Tipus de contingut">
 <!ENTITY typeColumn.accesskey  "T">
 
-<!ENTITY actionColumn2.label   "Acció">
-<!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
+<!ENTITY actionColumn2.label   "Acció">
+<!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
 
 <!ENTITY focusSearch1.key    "f">
 <!ENTITY focusSearch2.key    "k">
 
-<!ENTITY filter.emptytext    "Cerca:">
+<!ENTITY filter.emptytext    "Cerca">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
@@ -1,18 +1,22 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY colorsDialog.title       "Colors">
-<!ENTITY window.width           "48em">
+<!ENTITY window.width          "48em">
 <!ENTITY window.macWidth         "48em">
 
 <!ENTITY allowPagesToUse.label      "Permet a les pàgines triar els colors propis, en comptes dels predeterminats">
 <!ENTITY allowPagesToUse.accesskey    "P">
 
 <!ENTITY color              "Text i fons">
 <!ENTITY textColor.label         "Text:">
-<!ENTITY textColor.accesskey       "t">
+<!ENTITY textColor.accesskey       "T">
 <!ENTITY backgroundColor.label      "Fons:">
 <!ENTITY backgroundColor.accesskey    "F">
 <!ENTITY useSystemColors.label      "Utilitza els colors del sistema">
 <!ENTITY useSystemColors.accesskey    "s">
 
 <!ENTITY underlineLinks.label      "Subratlla els enllaços">
 <!ENTITY underlineLinks.accesskey    "u">
 <!ENTITY links              "Colors dels enllaços">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/connection.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/connection.dtd
@@ -1,40 +1,44 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY connectionsDialog.title    "Paràmetres de connexió">
-<!ENTITY window.width          "55em">
+
+<!ENTITY connectionsDialog.title    "Paràmetres de connexió">
+<!ENTITY window.width         "55em">
 <!ENTITY window.macWidth        "55em">
 
-<!ENTITY proxyTitle.label "Configura els servidors intermediaris per a accedir a Internet">
+<!ENTITY proxyTitle.label       "Configura els servidors intermediaris per accedir a Internet">
 <!ENTITY noProxyTypeRadio.label    "Sense servidor intermediari">
 <!ENTITY noProxyTypeRadio.accesskey  "v">
 <!ENTITY systemTypeRadio.label     "Utilitza els paràmetres de servidor intermediari del sistema">
 <!ENTITY systemTypeRadio.accesskey   "z">
-<!ENTITY WPADTypeRadio.label "Detecta automàticament els paràmetres del servidor intermediari per a aquesta xarxa">
-<!ENTITY WPADTypeRadio.accesskey "i">
-<!ENTITY manualTypeRadio.label "Configuració manual del servidor intermediari:">
-<!ENTITY manualTypeRadio.accesskey "m">
-<!ENTITY autoTypeRadio.label "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
-<!ENTITY autoTypeRadio.accesskey "a">
-<!ENTITY reload.label "Actualitza">
+<!ENTITY WPADTypeRadio.label      "Detecta automàticament els paràmetres del servidor intermediari per a aquesta xarxa">
+<!ENTITY WPADTypeRadio.accesskey    "i">
+<!ENTITY manualTypeRadio.label     "Configuració manual del servidor intermediari:">
+<!ENTITY manualTypeRadio.accesskey   "m">
+<!ENTITY autoTypeRadio.label      "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
+<!ENTITY autoTypeRadio.accesskey    "a">
+<!ENTITY reload.label         "Actualitza">
 <!ENTITY reload.accesskey       "z">
-<!ENTITY ftp.label           "Servidor intermediari d'FTP:">
+<!ENTITY ftp.label           "Servidor intermediari d'FTP:">
 <!ENTITY ftp.accesskey         "F">
-<!ENTITY http.label "Servidor intermediari d'HTTP:">
+<!ENTITY http.label          "Servidor intermediari d'HTTP:">
 <!ENTITY http.accesskey        "H">
-<!ENTITY ssl.label "Servidor intermediari d'SSL:">
+<!ENTITY ssl.label           "Servidor intermediari d'SSL:">
 <!ENTITY ssl.accesskey         "S">
-<!ENTITY socks.label "Ordinador central SOCKS:">
+<!ENTITY socks.label          "Ordinador central SOCKS:">
 <!ENTITY socks.accesskey        "C">
-<!ENTITY socks4.label "SOCKS v4">
+<!ENTITY socks4.label         "SOCKS v4">
 <!ENTITY socks4.accesskey       "K">
-<!ENTITY socks5.label "SOCKS v5">
-<!ENTITY socks5.accesskey "v">
-<!ENTITY port.label "Port:">
+<!ENTITY socks5.label         "SOCKS v5">
+<!ENTITY socks5.accesskey       "v">
+<!ENTITY port.label          "Port:">
 <!ENTITY HTTPport.accesskey      "P">
-<!ENTITY SSLport.accesskey "o">
-<!ENTITY FTPport.accesskey "r">
-<!ENTITY SOCKSport.accesskey "t">
-<!ENTITY noproxy.label "Sense servidor intermediari per a:">
-<!ENTITY noproxy.accesskey "n">
-<!ENTITY noproxyExplain.label "Exemple: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24">
-<!ENTITY shareproxy.label "Utilitza aquest servidor intermediari per a tots els protocols">
-<!ENTITY shareproxy.accesskey "l">
+<!ENTITY SSLport.accesskey       "o">
+<!ENTITY FTPport.accesskey       "r">
+<!ENTITY SOCKSport.accesskey      "t">
+<!ENTITY noproxy.label         "Sense servidor intermediari per a:">
+<!ENTITY noproxy.accesskey       "n">
+<!ENTITY noproxyExplain.label     "Exemple: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24">
+<!ENTITY shareproxy.label       "Utilitza aquest servidor intermediari per a tots els protocols">
+<!ENTITY shareproxy.accesskey     "l">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -1,36 +1,27 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY blockPopups.label      "Bloca les finestres emergents">
 <!ENTITY blockPopups.accesskey    "B">
 <!ENTITY popupExceptions.label    "Excepcions…">
 <!ENTITY popupExceptions.accesskey  "E">
 
-<!ENTITY loadImages.label      "Carrega les imatges automàticament">
-<!ENTITY loadImages.accesskey    "i">
-<!ENTITY exceptions.label      "Excepcions…">
-<!ENTITY exceptions.accesskey    "x">
-
-<!ENTITY enableJavaScript.label      "Habilita el JavaScript">
-<!ENTITY enableJavaScript.accesskey    "S">
-<!ENTITY advancedJS.label         "Avançat…">
-<!ENTITY advancedJS.accesskey       "A">
-
-<!ENTITY enableJava.label      "Habilita el Java">
-<!ENTITY enableJava.accesskey    "J"> 
-
 <!ENTITY fontsAndColors.label    "Tipus de lletra i colors">
 
-<!ENTITY defaultFont.label            "Tipus de lletra per defecte:">
-<!ENTITY defaultFont.accesskey          "d">
-<!ENTITY defaultSize.label            "Mida:">
-<!ENTITY defaultSize.accesskey          "M">
+<!ENTITY defaultFont.label      "Tipus de lletra per defecte:">
+<!ENTITY defaultFont.accesskey    "d">
+<!ENTITY defaultSize.label      "Mida:">
+<!ENTITY defaultSize.accesskey    "M">
 
 <!ENTITY advancedFonts.label     "Avançat…">
 <!ENTITY advancedFonts.accesskey   "v">
 
 <!ENTITY colors.label        "Colors…">
 <!ENTITY colors.accesskey      "C">
 
+
 <!ENTITY languages.label       "Llengües">
 <!ENTITY chooseLanguage.label     "Trieu la llengua en què es mostraran preferentment les pàgines">
 <!ENTITY chooseButton.label      "Trieu…">
 <!ENTITY chooseButton.accesskey    "T">
-
--- a/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
@@ -1,8 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY window.width            "40em">
 
 <!ENTITY   cookiesonsystem.label     "Hi ha les galetes següents emmagatzemades al vostre ordinador:">
 <!ENTITY   cookiename.label        "Nom de la galeta">
 <!ENTITY   cookiedomain.label       "Lloc"> 
 <!ENTITY   button.removecookies.label   "Suprimeix les galetes">
 <!ENTITY   button.removecookie.label   "Suprimeix la galeta">
 <!ENTITY   button.removecookie.accesskey "r">
@@ -21,9 +25,8 @@
 <!ENTITY   focusSearch1.key        "f">
 <!ENTITY   focusSearch2.key        "k">
 
 <!ENTITY   filter.label          "Cerca:">
 <!ENTITY   filter.accesskey        "a">
 
 <!ENTITY   button.close.label       "Tanca">
 <!ENTITY   button.close.accesskey     "c">
-
--- a/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
@@ -1,69 +1,74 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!ENTITY fontsDialog.title            "Tipus de lletra">
 <!ENTITY window.width              "53em">
 <!ENTITY window.macWidth             "49em">
 <!ENTITY window.unixWidth            "49em">
 
-<!ENTITY language.label "Tipus de lletra per a:">
+<!ENTITY language.label             "Tipus de lletra per a:">
 <!ENTITY language.accesskey           "T">
 
 <!ENTITY size.label               "Mida:">
 <!ENTITY sizeProportional.accesskey       "i">
 <!ENTITY sizeMonospace.accesskey         "d">
 
-<!ENTITY proportional.label "Proporcional:">
-<!ENTITY proportional.accesskey "P">
+<!ENTITY proportional.label           "Proporcional:">
+<!ENTITY proportional.accesskey         "P">
 
-<!ENTITY serif.label "Serif:">
-<!ENTITY serif.accesskey "S">
-<!ENTITY sans-serif.label "Sans-serif:">
-<!ENTITY sans-serif.accesskey "n">
-<!ENTITY monospace.label "Monoespai:">
-<!ENTITY monospace.accesskey "M">
+<!ENTITY serif.label               "Serif:">
+<!ENTITY serif.accesskey             "S">
+<!ENTITY sans-serif.label            "Sans-serif:">
+<!ENTITY sans-serif.accesskey          "n">
+<!ENTITY monospace.label             "Monoespai:">
+<!ENTITY monospace.accesskey           "M">
 
-<!ENTITY font.langGroup.latin1 "Occidental">
-<!ENTITY font.langGroup.latin2 "Centreeuropeu">
-<!ENTITY font.langGroup.japanese "Japonès">
-<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese "Xinès tradicional (Taiwan)">
-<!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese "Xinès simplificat">
-<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk "Xinès tradicional (Hong Kong)">
-<!ENTITY font.langGroup.korean "Coreà">
-<!ENTITY font.langGroup.cyrillic "Ciríŀlic">
-<!ENTITY font.langGroup.baltic "Bàltic">
-<!ENTITY font.langGroup.el "Grec">
-<!ENTITY font.langGroup.turkish "Turc">
-<!ENTITY font.langGroup.unicode "Unicode">
-<!ENTITY font.langGroup.user-def "Definit per l'usuari">
-<!ENTITY font.langGroup.thai "Tailandès">
-<!ENTITY font.langGroup.hebrew "Hebreu">
-<!ENTITY font.langGroup.arabic "Àrab">
-<!ENTITY font.langGroup.devanagari "Devanagari">
-<!ENTITY font.langGroup.tamil "Tàmil">
+<!ENTITY font.langGroup.latin1          "Occidental">
+<!ENTITY font.langGroup.latin2          "Centreeuropeu">
+<!ENTITY font.langGroup.japanese         "Japonès">
+<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese       "Xinès tradicional (Taiwan)">
+<!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese      "Xinès simplificat">
+<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk     "Xinès tradicional (Hong Kong)">
+<!ENTITY font.langGroup.korean          "Coreà">
+<!ENTITY font.langGroup.cyrillic         "Ciríl·lic">
+<!ENTITY font.langGroup.baltic          "Bàltic">
+<!ENTITY font.langGroup.el            "Grec">
+<!ENTITY font.langGroup.turkish         "Turc">
+<!ENTITY font.langGroup.unicode         "Unicode">
+<!ENTITY font.langGroup.user-def         "Definit per l'usuari">
+<!ENTITY font.langGroup.thai           "Tailandès">
+<!ENTITY font.langGroup.hebrew          "Hebreu">
+<!ENTITY font.langGroup.arabic          "Àrab">
+<!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagari">
+<!ENTITY font.langGroup.tamil          "Tàmil">
 <!ENTITY font.langGroup.armenian         "Armeni">
 <!ENTITY font.langGroup.bengali         "Bengalí">
 <!ENTITY font.langGroup.canadian         "Unified Canadian Syllabary">
 <!ENTITY font.langGroup.ethiopic         "Etíop">
 <!ENTITY font.langGroup.georgian         "Georgià">
 <!ENTITY font.langGroup.gujarati         "Gujarati">
 <!ENTITY font.langGroup.gurmukhi         "Gurmukhi">
 <!ENTITY font.langGroup.khmer          "Khmer">
 <!ENTITY font.langGroup.malayalam        "Malaiàlam">
 <!ENTITY font.langGroup.oriya          "Oriya">
 <!ENTITY font.langGroup.telugu          "Telugu">
 <!ENTITY font.langGroup.kannada         "Kannada">
 <!ENTITY font.langGroup.sinhala         "Sinhala">
 <!ENTITY font.langGroup.tibetan         "Tibetà">
 <!-- Minimum font size -->
-<!ENTITY minSize.label "Mida mínima de la lletra:">
+<!ENTITY minSize.label              "Mida mínima de la lletra:">
 <!ENTITY minSize.accesskey            "l">
-<!ENTITY minSize.none "Cap">
+<!ENTITY minSize.none               "Cap">
+<!-- default font type -->
 
-<!-- default font type -->
-<!ENTITY useDefaultFontSerif.label "Serif">
-<!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label "Sans Serif">
+<!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Serif">
+<!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Sans Serif">
 
 <!ENTITY allowPagesToUse.label          "Permet a les pàgines mostrar els tipus de lletra propis, en comptes dels predeterminats">
 <!ENTITY allowPagesToUse.accesskey        "e">
 
-<!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel     "Codificació de caràcters">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label    "Codificació de caràcters per defecte:">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey  "C">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.grouplabe