[ca] update from Pootle (thunderbird)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 16 Nov 2014 15:17:27 +0000
changeset 1657 be524bc418fccfb006f09191d4c26072e447568d
parent 1656 e252b516a93009720cee9c55f5ef0f4387b56446
child 1658 80258c3ed0f398bb0a76cc4b635285a3911bd289
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
[ca] update from Pootle (thunderbird)
editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
@@ -15,15 +15,15 @@
 <!ENTITY preserveExisting.label    "Preserva el format de la font original">
 <!ENTITY preserveExisting.accesskey  "P">
 <!ENTITY preserveExisting.tooltip   "Preserva els salts de línia i el format de la pàgina original">
 <!ENTITY saveAssociatedFiles.label   "Desa les imatges i altres fitxers associats quan es desin les pàgines">
 <!ENTITY saveAssociatedFiles.accesskey "s">
 <!ENTITY showPublishDialog.label    "Sempre mostra el diàleg Publica quan es publiquin pàgines">
 <!ENTITY showPublishDialog.accesskey  "a">
 <!ENTITY composerEditing.label     "Edició">
-<!ENTITY maintainStructure.label    "Manté el format de la taula quan s'insereixen o suprimeixen cel·les">
+<!ENTITY maintainStructure.label    "Mantén el format de la taula quan s'insereixen o suprimeixen cel·les">
 <!ENTITY maintainStructure.tooltip   "Preserva la forma rectangular de la taula afegint automàticament cel·les després d'inserir-ne'n o suprimir-ne'n">
 <!ENTITY maintainStructure.accesskey  "M">
 <!ENTITY useCSS.label         "Utilitza els estils CSS en comptes d'elements HTML i d'atributs">
 <!ENTITY useCSS.accesskey       "U">
 <!ENTITY crInPCreatesNewP.label    "Retorn en un paràgraf sempre en crea un de nou">
 <!ENTITY crInPCreatesNewP.accesskey  "R">