update Fx
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 05 Oct 2010 01:28:34 +0200
changeset 305 b5e03edc59fa8c8e7f4e4eb8dbeb8cbdf2b2cf9e
parent 304 428b1b3627aa395dfd6058db90d2b3788b95ca7b
child 306 fe0f2810c6d2a2d1e2723b7fb77b10abda3ddf4e
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update Fx
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/global/webConsole.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -80,17 +80,17 @@
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">
 
 <!ENTITY choice2.merge.main.label   "Fusiona les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Recomanat:">
-<!ENTITY choice2.client.main.label   "Reemplaça totes les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY choice2.client.main.label   "Reemplaça totes les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.server.main.label   "Reemplaça tots els altres dispositius amb les meves dades locals">
 
 <!-- Confirm Merge Options -->
 <!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Confirmació">
 <!ENTITY confirm.merge.label     "El &syncBrand.fullName.label; ara fusionarà les dades de navegació d'aquest ordinador en el vostre compte de sincronització.">
 <!ENTITY confirm.client.label     "Se suprimiran totes les dades del &brandShortName; en aquest ordinador, incloent-hi el següent:">
 <!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "Aleshores el &brandShortName; copiarà les vostres dades del &syncBrand.fullName.label; a l'ordinador.">
 <!ENTITY confirm.client.warning.label "AVÍS: Això vol dir que es reemplaçaran totes dades del &brandShortName; en aquest ordinador!">
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -96,9 +96,10 @@ NetworkPanel.durationMS=%Sms
 # This string is used to show the duration between the response header and the
 # response body event. It also shows the size of the received or cached image.
 #
 # The first %S is replace by the width of the inspected image.
 # The second %S is replaced by the height of the inspected image.
 # The third %S is replaced by the duration between the response header and the
 # response body event.
 NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS=%Sx%Spx, Δ%Sms
+NetworkPanel.responseBodyUnableToDisplay.content=No s'han pogut mostrar les respostes del tipus «%S»
 ConsoleAPIDisabled=L'API de registre de la consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) ha estat inhabilitada per un script de la pàgina.
--- a/toolkit/chrome/global/webConsole.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/webConsole.dtd
@@ -5,11 +5,12 @@
 <!ENTITY networkPanel.requestHeaders       "Capçaleres de la sol·licitud">
 <!ENTITY networkPanel.requestCookie        "Galeta enviada">
 <!ENTITY networkPanel.requestBody         "Cos de la sol·licitud">
 <!ENTITY networkPanel.requestFormData       "Dades del formulari enviat">
 
 <!ENTITY networkPanel.responseHeaders       "Capçaleres de la resposta">
 <!ENTITY networkPanel.responseBody        "Cos de la resposta">
 <!ENTITY networkPanel.responseBodyCached     "Dades en la cau">
+<!ENTITY networkPanel.responseBodyUnknownType   "Tipus de contingut desconegut">
 <!ENTITY networkPanel.responseNoBody       "No hi ha cap cos de la resposta">
 <!ENTITY networkPanel.responseImage        "Imatge rebuda">
 <!ENTITY networkPanel.responseImageCached     "Imatge en la cau">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -93,17 +93,17 @@
 <!ENTITY cmd.showReleaseNotes.tooltip     "Mostra les notes de la versió d'aquesta actualització">
 <!ENTITY cmd.hideReleaseNotes.label      "Amaga les notes de la versió">
 <!ENTITY cmd.hideReleaseNotes.tooltip     "Amaga les notes de la versió d'aquesta actualització">
 
 <!-- discovery view -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (discover.title,discover.description,discover.footer):
   Displayed in the center of the Get Add-ons view, see bug 601143 for mockups. -->
 <!ENTITY discover.title            "Què són els complements?">
-<!ENTITY discover.description         "Els complements són aplicacions que us permeten personalitzar el Firefox amb una funcionalitat o estil addicional. Proveu una barra lateral per estalviar temps, un notificador meteorològic o un tema perquè el Firefox sembli més personal.">
+<!ENTITY discover.description2        "Els complements són aplicacions que us permeten personalitzar el &brandShortName; amb una funcionalitat o estil addicional. Proveu una barra lateral per estalviar temps, un notificador meteorològic o un tema perquè el Firefox sembli més personal.">
 <!ENTITY discover.footer           "Quan estigueu connectat a Internet, des d'aquesta subfinestra es mostraran alguns dels millors i més populars complements que podeu provar.">
 
 
 <!-- detail view -->
 <!ENTITY detail.version.label         "Versió">
 <!ENTITY detail.lastupdated.label       "Darrera actualització">
 <!ENTITY detail.creator.label         "Desenvolupador">
 <!ENTITY detail.homepage.label        "Pàgina d'inici">