dom updated by Vicent Cubells
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Mon, 11 Jul 2011 22:57:59 +0200
changeset 560 b34d12d2673e971b962803e0cc7b4a27dd86ad0f
parent 559 6a95ff15f8e3e6e0258ddeb82171de1946cf7fc2
child 561 f82f0661dba31f3c25c1f0119ec07c00981a3e07
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
dom updated by Vicent Cubells
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/storage.properties
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -28,42 +28,39 @@
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 malformedURI=L'URL no és vàlid i no es pot carregar.
 fileNotFound=No s'ha pogut trobar el fitxer %S. Si us plau, comproveu la ubicació i torneu-ho a provar.
 dnsNotFound=No s'ha pogut trobar %S. Si us plau, comproveu el nom i torneu-ho a provar.
 protocolNotFound=%S no és un protocol registrat.
 connectionFailure=S'ha rebutjat la connexió en intentar contactar amb %S.
 netInterrupt=La connexió a %S ha estat interrompuda de manera inesperada. Potser s'han transferit algunes dades. 
 netTimeout=L'operació ha esgotat el temps disponible en intentar contactar amb %S.
 redirectLoop=S'ha excedit el límit de redireccionament per a aquest URL. No es pot carregar la pàgina soŀlicitada.
-## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Per a mostrar la pàgina, l'aplicació ha d'enviar informació que repetirà qualsevol acció (com ara una cerca o una confirmació de tramesa) que s'hagués fet abans.
 resendButton.label=Torna a enviar
 unknownSocketType=Aquest document no es pot visualitzar si no instaŀleu el gestor de seguretat de personal (PSM; Personal Security Manager). Baixeu i instaŀleu una altra vegada el PSM, o contacteu amb el vostre administrador del sistema. 
 netReset=El document no conté dades.
 netOffline=Aquest document no es pot visualitzar en desconnexió.
 isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
 deniedPortAccess=L'accés al número de port indicat ha estat inhabilitat per motius de seguretat.
 proxyResolveFailure=No es pot trobar el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar. 
 proxyConnectFailure=La connexió s'ha rebutjat en intentar contactar amb el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar.
 contentEncodingError=No pot mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.
 unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema. 
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
-externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
+externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\nSi no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 cspFrameAncestorBlocked=Aquesta pàgina té una política de seguretat de continguts que impedeix que pugui incrustar-se d'aquesta manera.
+corruptedContentError=La pàgina que intenteu visualitzar no es pot mostrar perquè s'ha detectat un error en la transmissió de dades.
 remoteXUL=Aquesta pàgina utilitza una tecnologia que ja no és disponible per defecte.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 # ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-#Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
 #
 # The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
 # 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 # the License. You may obtain a copy of the License at
 # http://www.mozilla.org/MPL/
 #
 # Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
 # WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
@@ -16,16 +16,18 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Mitch <mstoltz@netscape.com> (original author)
 #  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
+#  Ms2ger <ms2ger@gmail.com>
+#
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 # or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
@@ -35,20 +37,20 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 KillScriptTitle=Avís: hi ha un script que no respon
 KillScriptMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, o continuar i veure si acaba.
 KillScriptWithDebugMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, obrir-lo en el depurador, o deixar que continuï.
 KillScriptLocation=Script: %S
 StopScriptButton=Atura l'script
+DebugScriptButton=Script de depuració
 WaitForScriptButton=Continua
 DontAskAgain=No m'ho tornis a &demanar
 JSURLLoadBlockedWarning=S'ha produït un intent de carregar un javascript: l'URL d'un \nordinador central en una finestra, que mostra el \ncontingut d'un altre, ha estat blocat\n pel gestor de seguretat.
-DebugScriptButton=Script de depuració
 WindowCloseBlockedWarning=Els scripts no poden tancar finestres que no han obert.
 OnBeforeUnloadTitle=N'esteu segur?
 OnBeforeUnloadMessage=Aquesta pàgina us demana que confirmeu que voleu sortir-ne - les dades que heu introduït no es es desaran.
 OnBeforeUnloadStayButton=Roman a la pàgina
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Surt de la pàgina
 DocumentAllUsed=S'ha utilitzat una propietat document.all no estàndard. Utilitzeu l'estàndard del W3C document.getElementById().
 GlobalScopeElementReference=Element referenciat per ID/NAME al camp global. Utilitzeu l'estàndard del W3C document.getElementById().
 UseOfCaptureEventsWarning=captureEvents() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu el mètode DOM 2 addEventListener(). Per a més ajuda, visiteu http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
@@ -67,9 +69,42 @@ FormValidationTextTooLong=Escurceu el text a %S caràcters o menys (actualment en feu servir %S).
 FormValidationValueMissing=Empleneu aquest camp.
 FormValidationCheckboxMissing=Marqueu aquesta casella si voleu procedir.
 FormValidationRadioMissing=Seleccioneu una d'aquestes opcions.
 FormValidationFileMissing=Seleccioneu un fitxer.
 FormValidationSelectMissing=Seleccioneu un element de la llista.
 FormValidationInvalidEmail=Introduïu una adreça electrònica.
 FormValidationInvalidURL=Introduïu un URL.
 FormValidationPatternMismatch=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat: %S.
+GetAttributeNodeWarning=getAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor getAttribute().
+SetAttributeNodeWarning=setAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor setAttribute().
+GetAttributeNodeNSWarning=getAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor getAttributeNS().
+SetAttributeNodeNSWarning=setAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor setAttributeNS().
+RemoveAttributeNodeWarning=removeAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor removeAttribute().
+CreateAttributeWarning=document.createAttribute() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttribute().
+CreateAttributeNSWarning=document.createAttributeNS() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttributeNS().
+SpecifiedWarning=L'atribut especificat està en desús. Sempre retorna el valor vertader.
+OwnerElementWarning=L'atribut ownerElement està en desús.
+NodeNameWarning=L'atribut nodeName està en desús. Utilitzeu millor name.
+NodeValueWarning=L'atribut nodeValue està en desús. Utilitzeu millor value.
+NodeTypeWarning=L'atribut nodeType està en desús. Sempre retorna 2.
+ParentNodeWarning=L'atribut parentNode està en desús. Sempre retorna el valor null.
+ChildNodesWarning=L'atribut childNodes està en desús. Sempre retorna el valor null.
+HasChildNodesWarning=hasChildNodes() està en desús. Sempre retorna false.
+HasAttributesWarning=hasAttributes() està en desús. Sempre retorna false.
+FirstChildWarning=L'atribut firstChild està en desús. Utilitzeu millor value.
+LastChildWarning=L'atribut lastChild està en desús. Utilitzeu millor value.
+PreviousSiblingWarning=L'atribut previousSibling està en desús. Sempre retorna el valor null.
+NextSiblingWarning=L'atribut nextSibling està en desús. Sempre retorna el valor null.
+AttributesWarning=L'atribut attributes està en desús. Sempre retorna el valor null.
+InsertBeforeWarning=insertBefore() està en desús. Utilitzeu millor value.
+ReplaceChildWarning=replaceChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
+RemoveChildWarning=removeChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
+AppendChildWarning=appendChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
+CloneNodeWarning=cloneNode() està en desús.
+OwnerDocumentWarning=L'atribut ownerDocument està en desús.
+NormalizeWarning=normalize() està en desús.
+IsSupportedWarning=isSupported() està en desús.
+IsEqualNodeWarning=isEqualNode() està en desús.
+TextContentWarning=L'atribut textContent està en desús. Utilitzeu millor value.
+EnablePrivilegeWarning=enablePrivilege està en desús. Utilitzeu millor codi que s'executi amb el sistema principal (per exemple una extensió).
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -1,104 +1,92 @@
 <!ENTITY loadError.label "Error de càrrega de la pàgina">
 <!ENTITY retry.label "Torneu-ho a provar">
+<!-- Specific error messages -->
 
-<!-- Specific error messages -->
+
+<!ENTITY connectionFailure.title "Error de connexió">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Encara que el lloc sembla vàlid, el navegador no ha pogut establir-ne una connexió.</p><ul><li>Podria ser que no estigués disponible temporalment? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre ordinador a la xarxa.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+
+<!ENTITY deniedPortAccess.title "El port s'ha restringit per motius de seguretat">
+<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>L'adreça soŀlicitada especifica un port (e.g. <q>mozilla.org:80</q> per al 80 a mozilla.org) que normalment s'utilitza per a propòsits <em>diferents</em> de la navegació web. El navegador ha canceŀlat la soŀlicitud per a garantir la vostra protecció i seguretat.</p>">
+
+<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat l'adreça">
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>El navegador no ha pogut trobar l'ordinador central per a l'adreça proporcionada.</p><ul><li>Esteu segur que no heu comès cap error en escriure l'adreça? (p. ex. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> en comptes de <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Teniu la certesa que el domini existeix? Potser n'ha vençut el registre.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la vostra connexió a la xarxa i els paràmetres DNS del servidor.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+
+<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
+<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Pot ser que l'element hagi canviat de nom, s'hagi esborrat o canviat d'ubicació?</li><li>Que hi ha cap error ortogràfic, de majúscules/minúscules, o bé tipogràfic a l'adreça?</li><li>Teniu suficients permisos d'accés per accedir a l'element sol·licitat?</li></ul>">
 
 <!ENTITY generic.title "No es pot completar la sol·licitud">
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>No hi ha informació disponible actualment sobre aquest problema o error.</p>">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "L'adreça no és vàlida">
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>L'adreça proporcionada no té un format reconegut. Comproveu si a la barra d'ubicació hi ha cap error i torneu-ho a provar.</p>">
 
-<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
-<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Pot ser que l'element hagi canviat de nom, s'hagi esborrat o canviat d'ubicació?</li><li>Que hi ha cap error ortogràfic, de majúscules/minúscules, o bé tipogràfic a l'adreça?</li><li>Teniu suficients permisos d'accés per accedir a l'element sol·licitat?</li></ul>">
+<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la transferència de dades">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>El navegador s'ha connectat amb èxit, però la connexió s'ha interromput mentre es transferia informació. Si us plau, torneu-ho a provar.</p><ul><li>Podeu navegar per altres llocs web? Comproveu la connexió de l'ordinador a la xarxa.</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
+
+<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>El navegador està treballant fora de línia i no es pot connectar a l'element sol·licitat.</p><ul><li>Està l'ordinador connectat a una xarxa activa?</li><li>Premeu &quot;Torneu a provar&quot; per canviar al mode en línia i tornar a carregar la pàgina.</li></ul>">
+
+<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
+<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.</p><ul><li>Si us plau, contacteu amb els propietaris del lloc web per a informar-los d'aquest problema.</li></ul>">
 
-<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat l'adreça">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>El navegador no ha pogut trobar l'ordinador central per a l'adreça proporcionada.</p><ul><li>Esteu segur que no heu comès cap error en escriure l'adreça? (p. ex. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> en comptes de <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Teniu la certesa que el domini existeix? Potser n'ha vençut el registre.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la vostra connexió a la xarxa i els paràmetres DNS del servidor.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
+<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY netReset.title "S'ha interromput la connexió">
+<!ENTITY netReset.longDesc "<p>S'ha interromput l'enllaç a la xarxa mentre es negociava una connexió. Torneu-ho a provar.</p>">
+
+<!ENTITY netTimeout.title "S'ha excedit el temps d'espera de la xarxa">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>El lloc sol·licitat no ha respost a la sol·licitud de connexió i el navegador ha deixat d'esperar-ne una resposta.</p><ul><li>Pot ser que el servidor estigui experimentant una alta demanda o una suspensió temporal? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre navegador a la xarxa.</li><li>El vostre ordinador està protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Si hi ha cap paràmetre incorrecte, podria afectar amb la navegació web.</li><li>Encara teniu problemes? Consulteu el vostre administrador de xarxes o demaneu assistència al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
 
 <!ENTITY protocolNotFound.title "Error de protocol desconegut">
 <!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<p>L'adreça especifica un protocòl (p. ex. <q>wxyz://</q>) que el navegador no reconeix, així doncs, no es pot connectar correctament al lloc.</p><ul><li>Esteu provant d'accedir a contingut multimèdia o bé a altres serveis que no són text? Comproveu els requisits addicionals del lloc.</li><li>Alguns protocols poden requerir programari o connectors de tercers per tal que el navegador els pugui reconèixer.</li></ul>">
 
-<!ENTITY connectionFailure.title "Error de connexió">
-<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Encara que el lloc sembla vàlid, el navegador no ha pogut establir-ne una connexió.</p><ul><li>Podria ser que no estigués disponible temporalment? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre ordinador a la xarxa.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "S'ha rebutjat la connexió al servidor intermediari">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però s'ha rebutjat la connexió.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>Esteu segur que el servidor intermediari permet connexions des d'aquesta xarxa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
 
-
-<!ENTITY netTimeout.title "S'ha excedit el temps d'espera de la xarxa">
-<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>El lloc sol·licitat no ha respost a la sol·licitud de connexió i el navegador ha deixat d'esperar-ne una resposta.</p><ul><li>Pot ser que el servidor estigui experimentant una alta demanda o una suspensió temporal? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre navegador a la xarxa.</li><li>El vostre ordinador està protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Si hi ha cap paràmetre incorrecte, podria afectar amb la navegació web.</li><li>Encara teniu problemes? Consulteu el vostre administrador de xarxes o demaneu assistència al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha trobat el servidor intermediari">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però aquest no s'ha pogut trobar.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>L'ordinador està connectat a una xarxa activa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Bucle de redirecció">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>El navegador ha deixat de provar d'obtenir l'element sol·licitat. El lloc rediregeix la sol·licitud d'una manera que mai es podrà completar.</p><ul><li>Heu inhabilitat o blocat les galetes que necessita el lloc?</li><li><em>NOTA</em>: Si en acceptar les galetes del lloc no es resol el problema, probablement es tracti d'una incidència amb la configuració del servidor i no del vostre ordinador.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "La resposta és incorrecta">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>El lloc ha respost a la soŀlicitud de la xarxa d'una manera inesperada i el navegador no podrà continuar.</p>">
 
-<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
-<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.</p><ul><li>Si us plau, contacteu amb els propietaris del lloc web per a informar-los d'aquest problema.</li></ul>">
-
-<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
-<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
-<ul>
- <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY netReset.title "S'ha interromput la connexió">
-<!ENTITY netReset.longDesc "<p>S'ha interromput l'enllaç a la xarxa mentre es negociava una connexió. Torneu-ho a provar.</p>">
-
-<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "<p>El navegador opera en mode fora de línia i no pot connectar-se a l'element sol·licitat.</p><ul><li>Està l'ordinador connectat a una xarxa activa?</li><li>Poseu el navegador en mode en línia i torneu-ho a provar.</li></ul>">
-<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "<p>El navegador opera en mode fora de línia i no pot connectar-se a l'element sol·licitat.</p><ul><li>Està l'ordinador connectat a una xarxa activa?</li><li>Poseu el navegador en mode en línia i torneu-ho a provar.</li></ul>">
-
-<!ENTITY deniedPortAccess.title "El port s'ha restringit per motius de seguretat">
-<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>L'adreça soŀlicitada especifica un port (e.g. <q>mozilla.org:80</q> per al 80 a mozilla.org) que normalment s'utilitza per a propòsits <em>diferents</em> de la navegació web. El navegador ha canceŀlat la soŀlicitud per a garantir la vostra protecció i seguretat.</p>">
-
-<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la transferència de dades">
-<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>El navegador s'ha connectat amb èxit, però la connexió s'ha interromput mentre es transferia informació. Si us plau, torneu-ho a provar.</p><ul><li>Podeu navegar per altres llocs web? Comproveu la connexió de l'ordinador a la xarxa.</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
-
-<!ENTITY proxyConnectFailure.title "S'ha rebutjat la connexió al servidor intermediari">
-<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però s'ha rebutjat la connexió.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>Esteu segur que el servidor intermediari permet connexions des d'aquesta xarxa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
-
-<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha trobat el servidor intermediari">
-<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però aquest no s'ha pogut trobar.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>L'ordinador està connectat a una xarxa activa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
-
 <!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc "<p>La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verificar-se l'autenticitat de les dades rebudes.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li></ul>">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
-<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul>
- <li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser
-que algú estigués provant de fer-se passar pel servidor.</li>
- <li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria
-ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
-</ul>
-">
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> 
+<li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser 
+que algú estigués provant de fer-se passar pel servidor.</li> 
+<li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria 
+ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li> 
+</ul>">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Lloc sospitós de ser atacant!">
-<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
-<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p>
-<p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo'>demanar que es revisin</a>.</p>
-">
+<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p> 
+<p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo'>demanar que es revisin</a>.</p>">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
-<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
-<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
-<p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>
-">
+<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p> 
+<p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat per la política de seguretat de continguts">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El navegador ha evitat que la pàgina es carregui d'aquesta manera perquè té una política de seguretat de continguts que no ho permet.</p>">
 
-<!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
-   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
-   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly. -->
-<!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
-%netErrorAppDTD;
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Error de contingut corromput">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>La pàgina que intenteu visualitzar no es pot mostrar perquè s'ha detectat un error en la transmissió de dades.</p><ul><li>Contacteu amb els propietaris de la pàgina web per informar-los d'aquest problema.s</li></ul>">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "XUL remot">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li></ul></p>">
-
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly.
   Please, try to keep this at the end of the file. -->
+
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
 %netErrorAppDTD;
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/storage.properties
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Storage code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Google Inc.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Brett Wilson <brettw@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-storageWriteError=S'ha produït un error en escriure les dades al disc. Pot haver-se produït per tenir el disc dur ple.\n\nSi us plau, reinicieu l'aplicació