Update about:right
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 18 Nov 2008 10:06:50 +0100
changeset 50 b1bc9655354394a2ffe5b3332bc524fde0dfadbe
parent 49 ad749e1301b7d923acd2314c0ed21ca0b4d98c77
child 51 e9834a2fc6ab12d71bed4a0f7351ce725d6d10aa
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Update about:right
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
@@ -8,58 +8,58 @@
   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
   chunk, it can be left blank.
 
   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
   deliberate for formatting around the embedded links. -->
 <!ENTITY rights.intro-point1a "El &brandShortName; es posa a la vostra disposició sota els termes de la ">
-<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
-<!ENTITY rights.intro-point1c ". Això significa que podeu utilitzar, copiar i distribuir el &brandShortName; a altres. També es permet obertament la modificació del codi font del &brandShortName; per tal que s'adequï a les vostres necessita. La Mozilla Public License us dóna també el dret de distribuir versions modificades.">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License (Llicència Pública de Mozilla)">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". Això significa que podeu utilitzar, copiar i distribuir el &brandShortName; a altres. També es permet obertament la modificació del codi font del &brandShortName; per tal que s'adequï a les vostres necessitats. La Mozilla Public License us dóna també el dret de distribuir versions modificades.">
 
 <!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla no us atorga cap dret sobre els logotips i marques de Mozilla i Firefox. Podeu trobar més informació referent a la política de marques ">
 <!ENTITY rights.intro-point2b "ací">
 <!ENTITY rights.intro-point2c ".">
 
 <!-- point 3 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Les polítiques de privadesa dels productes de &vendorShortName; poden trobar-se ">
 <!ENTITY rights.intro-point3b "ací">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 
 <!-- point 3 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Qualsevol política de privadesa d'aquest producte cal llistar-la ací.">
 
 <!-- point 4 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també us ofereix serveis d'informació web opcionals, com ara el servei SafeBrowsing service; malgrat tot, no podem garantir que siguin 100&#37; acurats o mancats d'errors. Per a més detalls, incloent-hi informació de com inhabilitar aqueixos serveis, pot trobar-se als ">
+<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també us ofereix serveis d'informació web opcionals, com ara el servei SafeBrowsing; malgrat tot, no podem garantir que siguin 100&#37; acurats o mancats d'errors. Per a més detalls, com ara la informació de com inhabilitar aqueixos serveis, pot trobar-se als ">
 <!ENTITY rights.intro-point4b "termes de servei">
 <!ENTITY rights.intro-point4c ".">
 
 <!-- point 4 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorpora serveis web, tots aquells termes de servei que s'hi apliquin cal enllaçar-los a la secció de ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Serveis web">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "serveis web">
 <!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
 
 <!ENTITY rights.webservices-header "Serveis web del &brandFullName;">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; utilitza serveis d'informació web («Serveis»), com ara el servei SafeBrowsing, que està disponible per al vostre ús amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu aquests serveis o no considereu els termes acceptables, podeu inhabilitar el servei SafeBrowsing obrint les preferències de l'aplicació, seleccionant la secció ">
+<!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), com ara el SafeBrowsing, que està disponible per al vostre ús amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu aquests serveis o no considereu els termes acceptables, podeu inhabilitar el SafeBrowsing obrint les preferències de l'aplicació, seleccionant la secció ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Seguretat">
 <!ENTITY rights.webservices-c " , i desmarcant llavors «&blockAttackSites.label;» i «&blockWebForgeries.label;»">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los si s'escau, cal incloure-ho ací.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquin per a aquest producte cal llistar-los ací.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; i els seus coŀlaboradors, llicenciadors i socis treballen per a proporcionar la informació sobre pesca electrònica i programari maliciós més acurada i al dia possible. No obstant això, no poden garantir que aqueixa informació sigui completa i mancada d'errors: alguns llocs perillosos poden fugir de la detecció i alguns llocs segurs poden haver estat identificats com a perillosos per error.">
-<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els Serveis a la seua discreció.">
-<!ENTITY rights.webservices-term3 "Podeu utilitzar sense cap problema aquests Serveis amb la versió acompanyant del &brandShortName;, i disposeu de tots els drets necessaris per a fer-ho. &vendorShortName; i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets en els Serveis. Aquests termes no estan pensats per a limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al &brandShortName; i a les versions de codi font corresponents del &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "The Services are provided &quot;as-is.&quot; &vendorShortName;, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "Except as required by law, &vendorShortName;, its contributors, licensors, and distributors will not be liable for any indirect, special, incidental, consequential, punitive, or exemplary damages arising out of or in any way relating to the use of &brandShortName; and the Services. The collective liability under these terms will not exceed $500 (five hundred dollars). Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain damages, so this exclusion and limitation may not apply to you.">
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; i els seus coŀlaboradors, llicenciadors i socis treballen per a proporcionar la informació sobre pesca electrònica i programari maliciós més acurada i al dia possible. No obstant això, no podem garantir que aqueixa informació sigui completa i mancada d'errors: alguns llocs perillosos poden eŀludir-ne la detecció i alguns llocs segurs poden haver estat identificats com a perillosos per error.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els serveis a discreció.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del &brandShortName;, i disposeu de tots els drets necessaris per a fer-ho. &vendorShortName; i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets del serveis. Aquests termes no estan pensats per a limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al &brandShortName; i a les versions de codi font corresponents del &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Els serveis es proporcionen «tal qual». &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors s'eximeixen de totes les garanties, tant expresses com implícites, incloent sense cap mena de limitació, garanties que els serveis són comercials i que s'escauen als vostres propòsits particulars. Assumiu tot el risc de seleccionar els serveis per als vostres propòsits i pel que fa a llur qualitat i rendiment. Algunes jurisdicciones no permeten l'exclusió o limitació de les garanties implícites; en aquest cas, aquestes no podrien aplicar-se-us.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "Excepte pel que estableixi la llei, &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors no seran responsables de cap dany especial, incidental, conseqüüent, punitiu o exemplar que sorgeixi arran de l'ús del &brandShortName; i els seus serveis. La responsabilitat coŀlectiva en aquests termes no excedirà dels $500 (500 dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de certs danys i, per tant, aquestes podrien no aplicar-se-us.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; pot actualitzar aquests termes quan sigui necessari cada cert temps. Aquests no poden modificar-se o canceŀlar-se sense l'acord escrit de &vendorShortName;'s .">
 <!ENTITY rights.webservices-term7 "Aquests termes es regeixen segons les lleis de l'estat de California, EUA, excloent-ne el conflicte amb les provisions legals. Si cap part d'aquests termes esdevé invàlida o sense cap aplicació possible, les parts que en quedin romandran amb plena força i efecte. En cas de conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió original en llengua anglesa, prevaldrà la versió en llengua anglesa.">