update bit SEAMONKEY_2_4b3_BUILD1 SEAMONKEY_2_4b3_RELEASE
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 27 Aug 2011 13:23:14 +0200
changeset 582 a9e96ab2859c97409f32a77ee6ef1a2265f4cb17
parent 569 5dcb1fd9769afbeccd5ba52425743f991e0f0a11
child 615 07d05a7ecfa7e8ad85fed29b7932c3acdb7f7b85
child 628 e8f57fbe67a5ff2df307ab72439881900ce18238
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update bit
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -9,17 +9,17 @@
 <!ENTITY community.end2       " que treballa per fer d'Internet un lloc millor. Creiem que Internet ha de ser un espai obert, públic i accessible a tothom i sense restriccions de cap mena.">
 
 <!ENTITY contribute.start      "Us interessa? ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
 <!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Coŀlaboreu-hi!">
 <!ENTITY contribute.end       "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
-<!ENTITY bottomLinks.license    "Informació sobre la llicència">
+<!ENTITY bottomLinks.license    "Informació de la llicència">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
 <!ENTITY bottomLinks.rights     "Drets de l'usuari final">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to http://www.mozilla.com/legal/privacy/. -->
 <!ENTITY bottomLinks.privacy    "Política de privadesa">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -82,18 +82,17 @@
 
 <!ENTITY protocolNotFound.title "No s'ha entès l'adreça">
 <!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Segurament necessiteu instal·lar algun altre programari per a obrir aquesta adreça.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexi
-ons">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
  <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per a assegurar-vos que siguin
 correctes.</li>
  <li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per a assegurar-vos que el 
 servidor intermediari estigui
   funcionant.</li>
 </ul>
@@ -127,18 +126,17 @@ n servidor intermediari, assegureu-vos
   instaŀlat.</li>
  <li>Això podria ser a causa d'una configuració no estàndard del servidor.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc "
 <ul>
- <li>La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verifi
-car-se l'autenticitat de les dades rebudes.</li>
+ <li>La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verificar-se l'autenticitat de les dades rebudes.</li>
  <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del pro
 blema. Com a alternativa, feu servir l'ordre que es troba en el menú d'ajuda per a info
 rmar d'aquest lloc web trencat.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
@@ -147,40 +145,36 @@ rmar d'aquest lloc web trencat.</li>
 que algú estigués intentant fer-se passar pel servidor.</li>
  <li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria
 ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY sharedLongDesc "
 <ul>
- <li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a p
-rovar
+ <li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar
   d'aquí uns moments.</li>
  <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre
   ordinador.</li>
- <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per u
-n servidor intermediari, assegureu-vos
+ <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per un servidor intermediari, assegureu-vos
   que el &brandShortName; tingui permís per a accedir al WWW.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Lloc sospitós de ser atacant!">
 <!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
-<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vo
-stre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p>
+<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p>
 <p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, pod
 en <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >demanar que es revisin</a>.</p
 >
 ">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
-<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d
-'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
+<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
 <p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca elect
 rònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a 
 imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Bloquejada segons les normes de seguretat del contingut">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que aquesta pàgina es carregués d'aquesta forma perquè la pàgina conté unes normes de seguretat del contingut que ho impedeixen.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentError.title "Error de contingut corromput">