calendar, mail, chatzilla and suite catalan update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Fri, 16 Jan 2009 18:13:57 +0100
changeset 104 a8059bade306e5c9778b23f0fe1506b67f39d5ce
parent 103 9a63b7c3dea5d51fb8e179c04d5984b18337fca1
child 105 213c9ee01db1da2b36ca3da253c41515621e3ccc
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
calendar, mail, chatzilla and suite catalan update
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/connection.dtd
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -364,16 +364,18 @@
 <!ENTITY event.freebusy.next.slot    "Franja següent" >
 <!ENTITY event.freebusy.previous.slot  "Franja anterior" >
 <!ENTITY event.freebusy.zoom       "Escala:">
 <!ENTITY event.freebusy.plus       "Hora següent" >
 <!ENTITY event.freebusy.minus      "Hora anterior" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.free   "Lliure" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy   "Ocupada" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.unknown  "Sense informació" >
+<!ENTITY event.freebusy.legend.busy_tentative "Intent" >
+<!ENTITY event.freebusy.legend.busy_unavailable "Fora de l'oficina" >
 
 <!-- Timezone dialog -->
 
 <!ENTITY timezone.title.label      "Especifiqueu el fus horari">
 
 <!-- Read-Only dialog -->
 
 <!ENTITY read.only.general.label     "General">
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/connection.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/connection.dtd
@@ -51,32 +51,28 @@
 <!ENTITY manualTypeRadio.label "Configuració manual del servidor intermediari:">
 <!ENTITY manualTypeRadio.accesskey "m">
 <!ENTITY autoTypeRadio.label "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
 <!ENTITY autoTypeRadio.accesskey "a">
 <!ENTITY reload.label "Actualitza">
 <!ENTITY reload.accesskey       "z">
 <!ENTITY ftp.label           "Servidor intermediari d'FTP:">
 <!ENTITY ftp.accesskey         "F">
-<!ENTITY gopher.label         "Servidor intermediari de Gopher:">
-<!ENTITY gopher.accesskey       "G">
 <!ENTITY http.label "Servidor intermediari d'HTTP:">
 <!ENTITY http.accesskey        "H">
 <!ENTITY ssl.label "Servidor intermediari d'SSL:">
 <!ENTITY ssl.accesskey         "S">
 <!ENTITY socks.label "Ordinador central SOCKS:">
 <!ENTITY socks.accesskey        "C">
 <!ENTITY socks4.label "SOCKS v4">
 <!ENTITY socks4.accesskey       "K">
 <!ENTITY socks5.label "SOCKS v5">
 <!ENTITY socks5.accesskey "v">
 <!ENTITY port.label "Port:">
 <!ENTITY HTTPport.accesskey      "P">
 <!ENTITY SSLport.accesskey "o">
 <!ENTITY FTPport.accesskey "r">
-<!-- No accesskey for gopher (':' doesn't go well) - mpt's going to redesign the window -->
-<!ENTITY gopherPort.accesskey "">
 <!ENTITY SOCKSport.accesskey "t">
 <!ENTITY noproxy.label "Sense servidor intermediari per a:">
 <!ENTITY noproxy.accesskey "n">
 <!ENTITY noproxyExplain.label "Exemple: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24">
 <!ENTITY shareproxy.label "Utilitza aquest servidor intermediari per a tots els protocols">
 <!ENTITY shareproxy.accesskey "l">
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -111,19 +111,19 @@
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Cerca l'anterior">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "G">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Revisa l'ortografia mentre s'escriu">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "s">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.label "Revisa l'ortografia">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.key "K">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Revisa l'ortografia">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "o">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.key "K">
 <!ENTITY validateCmd.label "Valida l'HTML">
 <!ENTITY validateCmd.accesskey "V">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Insereix">
 <!ENTITY insertMenu.accesskey "I">
 <!ENTITY insertLinkCmd.label "Enllaç…">
 <!ENTITY insertLinkCmd.accesskey "l">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -66,17 +66,17 @@
 #    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
 #    expected locale version will stay the same. This is to make using
 #    localisations between versions easier.
 #
 ### End of notes ###
 
 locale.version = 0.9.83
 locale.error = Esteu utilitzant el ChatZilla %1$S, que necessita la versió de «locale» %2$S. El «locale» seleccionat actualment, %3$S, és a la versó %4$S. Per aquest motiu, podeu tenir problemes executant el ChatZilla.\n\nÉs molt recomanable doncs que actualitzeu or suprimiu aqueixa versió del ChatZilla.
-
+locale.authors = Toni Hermoso; Joaquim Perez
 
 unknown = <desconegut>
 none = <none>
 na = <n/a>
 
 
 msg.alert = Avís
 msg.prompt = Indicador
@@ -922,17 +922,19 @@ msg.messages.cleared = S'han esborrat el
 msg.channel.opened = La visualització de canal per a ``%S'' és oberta.
 msg.match.unchecked  = (no s'han comprovat %S usuaris)
 msg.matching.nicks  = Els usuaris següents han coincidit amb la vostra consulta: %S. %S
 msg.no.matching.nicks = No hi havia cap usuari que coincidís amb la vostra consulta. %S
 msg.commands.header = Escriviu /help <nom d'ordre> per a obtenir informació sobre una ordre determinada.
 msg.matching.commands = Les ordres implementades actualment que coincideixen amb el patró ``%S'' són [%S].\nEscriviu /help nom de l'ordre <command-name> per a obtenir-ne'n més informació.
 msg.all.commands = Les ordres implementades actualment són [%S].
 msg.help.intro    = Hi ha ajuda disponible des de molts llocs:\n - |/commands| mostra totes les ordres internes del ChatZilla. Utilitzeu |/help <command-name>| per a obtenir ajuda a nivell individual.\n - El lloc web d'ajuda d'IRC <http://www.irchelp.org/> proporciona material introductori per a aquells nous usuaris d'IRC.\n - Les PMF del ChatZilla <http://chatzilla.hacksrus.com/faq> responen a moltes de les pregüntes més freqüents en l'ús del ChatZilla.\n - El canal de suport del ChatZilla <irc://moznet/chatzilla> és sempre disponible per a respondre qualsevol altra pregunta.
-msg.homepage = Si us plau, visiteu la pàgina del ChatZilla a <http://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla> per a més informació. 
+msg.about.version   = "%S [[Detalls][Obre el diàleg Quant a per a més informació][%S]]
+msg.about.homepage  = Per a més informació visiteu el web ChatZilla a <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
+msg.homepage = Per a més informació visiteu la pàgina del ChatZilla a <http://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. 
 msg.client.opened = La consola JavaScript per a ``*client*'' és oberta.
 msg.newnick.you = Ara sou conegut com a %S
 msg.newnick.notyou = Ara, %S es coneix com a %S
 
 msg.localeurl.homepage = http://chatzilla.hacksrus.com/
 msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/
 
 msg.no.notify.list = La vostra llista 'notify' és buida.
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -16,16 +16,22 @@
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY draftsFolderOn.label "Carpeta &quot;Esborranys&quot;:">
 <!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "b">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.accesskey "t">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
+<!ENTITY archivesFolderOn.label "Carpeta &quot;Arxius&quot;:">
+<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "A">
+<!ENTITY archiveInOtherFolder.label "Altres:">
+<!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "r">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (templatesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY templatesFolderOn.label "Carpeta &quot;Plantilles&quot;:">
 <!ENTITY templatesFolderOn.accesskey "P">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY specialFoldersTitle.label "Esborranys i plantilles">
 <!ENTITY keepDrafts.label "Conserva els esborranys a:">
+<!ENTITY keepArchives.label "Conserva els arxius a:">
 <!ENTITY keepTempltes.label "Conserva les plantilles a:">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -15,16 +15,18 @@
 <!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "E">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, els missatges antics poden suprimir-se permanentment">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Sempre conserva els missatges senyalats">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "S">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Avançat…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "A">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Sincronització de missatges">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -65,16 +65,18 @@
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "l">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Sempre conserva els missatges senyalats">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label "Selecciona aquesta carpeta per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey      "S">
 <!ENTITY offlineFolder.button.label "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey     "B">
 
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label "Selecciona aquest grup de discussió per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "o">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -303,16 +303,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY startPageCmd.label "Pàgina d'inici de la Missatgeria">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY msgMenu.label "Missatge">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Missatge nou">
 <!ENTITY newMsgCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.label "Arxiu">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.key "a">
 <!ENTITY replyMsgCmd.label "Respon">
 <!ENTITY replyMsgCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY replyMsgCmd.key "r">
 <!ENTITY replySenderCmd.label "Respon només al remitent">
 <!ENTITY replySenderCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.label "Respon al grup de discussió">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.label "Respon a tots">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -79,17 +79,18 @@ downloadingMail=S'està baixant el correu per al seu ús fora de línia
 sendingUnsent=S'estan enviant els missatges per enviar
 
 folderExists=Ja existeix una carpeta amb aquest nom. Introduïu un altre nom.
 folderCreationFailed=La carpeta no s'ha pogut crear perquè el nom de carpeta que heu indicat conté un caràcter no reconegut. Si us plau, introduïu un altre nom i torneu-ho a provar. 
 compactingFolder=S'està compactant la carpeta %S…
 doneCompacting=S'ha acabat la compactació
 autoCompactAllFoldersTitle=Compacta les carpetes
 autoCompactAllFolders=Voleu compactar totes les carpetes locals i de fora de línia per estalviar espai de disc?
-autoCompactAllFoldersCheckbox=Fes-ho automàticament a partir d'ara.
+autoCompactAlwaysAskCheckbox=Sempre pregunta'm abans de compactar automàticament les carpetes
+compactNowButton=Compacta-les &ara
 
 confirmFolderDeletionForFilter=Si suprimiu la carpeta «%S» n'inhabilitareu els filtres associats. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta?
 alertFilterChanged=Els filtres associats amb aquesta carpeta s'actualitzaran.
 filterDisabled=No s'ha pogut trobar la carpeta «%S», i per tant els filtres associats amb aquesta carpeta s'inhabilitaran. Comproveu que la carpeta existeix i que els filtres senyalen una carpeta de destí vàlida.
 filterFolderDeniedLocked=Els missatges no s'han pogut filtrar cap a la carpeta «%S» perquè hi ha una altra operació en procés.
 parsingFolderFailed=No es pot obrir la carpeta %S perquè algun altre procés l'està utilitzant. Si us plau, espereu que el procés acabi i després torneu a seleccionar la carpeta. 
 deletingMsgsFailed=No es poden suprimir missatges de la carpeta %S perquè una altra operació l'està utilitzant. Si us plau, espereu fins que aquesta operació acabi i torneu-ho a provar. 
 alertFilterCheckbox=No em tornis a avisar.
@@ -154,16 +155,17 @@ localFolders=Carpetes locals
 
 inboxFolderName=Safata d'entrada
 trashFolderName=Paperera
 sentFolderName=Enviat
 draftsFolderName=Esborranys
 templatesFolderName=Plantilles
 outboxFolderName=Safata de sortida
 junkFolderName=Correu brossa
+archivesFolderName=Arxius
 
 specialFolderDeletionErr=En comptes IMAP no es pot suprimir la carpeta especial %S
 specialFolderDeletionErrTitle=Supressió de la carpeta especial
 
 priorityLowest=Mínima
 priorityLow=Baixa
 priorityNormal=Normal
 priorityHigh=Alta
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -105,20 +105,20 @@
 
 <!-- Format Menu -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Format">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "o">
 
 <!-- Options Menu -->
 <!ENTITY optionsMenu.label "Opcions">
 <!ENTITY optionsMenu.accesskey "p">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.label "Comprova l'ortografia">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.key "K">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.key2 "VK_F7">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.accesskey "g">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Comprova l'ortografia">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.key "K">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.key2 "VK_F7">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "g">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Comprova l'ortografia a mesura que escric">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "v">
 <!ENTITY quoteCmd.label "Cita el missatge">
 <!ENTITY quoteCmd.accesskey "m">
 
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCard.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Adjunta una tarjeta personal (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "v">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -55,16 +55,17 @@
 <!ENTITY userAgentField2.label "agent-d'usuari ">
 <!ENTITY referencesField2.label "referències ">
 <!ENTITY messageIdField2.label "id-missatge ">
 <!ENTITY inReplyToField2.label "en-resposta-a ">
 <!ENTITY originalWebsite2.label "lloc web ">
 
 <!ENTITY editMessageDescription.label "Aço és un esborrany">
 <!ENTITY editMessageButton.label "Edita…">
+<!ENTITY archiveButton.label "arxiu">
 <!ENTITY replyButton.label "respon…">
 <!ENTITY forwardButton.label "reenvia…">
 <!ENTITY junkButton.label "marca com a brossa">
 <!ENTITY trashButton.tooltiptext "suprimeix">
 
 <!ENTITY otherActionsButton.label "altres accions">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.label "anomena i desa…">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.accesskey "s">
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -45,16 +45,18 @@ htmlNewsErrorTitle=Error\!
 htmlNewsError=<H1>Error\!</H1>El servidor de grups de discussió ha respost:
 # LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
 articleExpired=<B><P>És possible que l'article hagi vençut</P></B>
 removeExpiredArtLinkText=Feu clic ací per a eliminar tots els articles que han vençut
 cancelDisallowed=No sembla que aquest missatge sigui vostre. Només podeu canceŀlar els vostres propis missatges, no els que han enviat els altres.
 cancelConfirm=Esteu segur que voleu canceŀlar aquest missatge?
 messageCancelled=S'ha canceŀlat el missatge.
 enterUsername=Si us plau, introduïu un nom d'usuari per a l'accés al servidor de grups de discussió
+enterUsernameTitle=Nom d'usuari del servidor de grups de discussió
+saveUsername=Utilitza el gestor de contrasenyes per a recordar-la.
 enterPassword=Si us plau, introduïu una contrasenya per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterPasswordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de grups de discussió
 okButtonText=Baixa
 
 noNewMessages=No hi ha missatges nous al servidor.
 downloadingHeaders=S'estan baixant %S de %S capçaleres
 downloadingFilterHeaders=S'estan baixant les capçaleres per als filtres: %S (%S/%S)
 downloadingArticles=S'estan baixant els articles %S-%S
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -8,23 +8,17 @@ plaintext_domainsAddDomain=Nom del domin
 domainNameErrorTitle=S'ha produït un error amb el nom del domini
 #### LOCALIZATION NOTE: do not translate %S
 domainDuplicationError=El nom del domini %S ja existeix a les llistes d'HTML o de text net.
 
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Confirmació
 confirmResetJunkTrainingText=Esteu segur que voleu reiniciar les dades d'entrenament del filtre adaptatiu?
 
-#### Master Password
-
-setMasterPassword=Defineix una contrasenya mestra…
-changeMasterPassword=Canvia la contrasenya mestra…
-
 #### Downloads
-
 desktopFolderName=Escriptori
 myDownloadsFolderName=Baixades
 chooseDownloadFolderTitle=Tria la carpeta de baixades:
 
 #### Download Actions
 
 extensionNone=(Cap)
 removeButtonSingle=Suprimeix l'acció
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -26,23 +26,21 @@
 <!ENTITY enablePhishingDetector1.label  "Digues-me si el missatge que estic llegint és sospitós de ser fraudulent">
 <!ENTITY enablePhishingDetector1.accesskey "e">
 <!ENTITY useDownloadedList.label "Utilitza una llista baixada de correu sospitós de ser fraudulent">
 <!ENTITY useDownloadedList.accesskey "U">
 
 
 <!-- Passwords -->
 <!ENTITY savedPasswords.intro     "El &brandShortName; pot recordar les contrasenyes de tots els vostres comptes; així no cal que torneu a introduir els vostres detalls d'entrada.">
-<!ENTITY encryptEnabled.label    "Utilitza una contrasenya mestra per a xifrar les contrasenyes emmagatzemades">
-<!ENTITY encryptEnabled.accesskey  "s">
 <!ENTITY masterPassword.intro    "Una vegada definida, la contrasenya mestra protegeix totes les vostres contrasenyes - però heu d'introduir-la una vegada per cada sessió.">
-<!ENTITY setMasterPassword.label   "Contrasenya mestra">
-<!ENTITY setMasterPassword.accesskey "m">
-<!ENTITY removeMasterPassword.label "Suprimeix la contrasenya mestra…">
-<!ENTITY removeMasterPassword.accesskey "r">
-<!ENTITY editPasswords.label     "Edita les contrasenyes desades">
-<!ENTITY editPasswords.accesskey   "i">
+<!ENTITY useMasterPassword.label    "Utilitza una contrasenya mestra">
+<!ENTITY useMasterPassword.accesskey  "m">
+<!ENTITY changeMasterPassword.label   "Canvia la contrasenya mestra…">
+<!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "C">
+<!ENTITY savedPasswords.label      "Contrasenyes desades…">
+<!ENTITY savedPasswords.accesskey    "d">
 
 <!-- Anti Virus -->
 <!ENTITY antiVirus.intro   "El &brandShortName; pot facilitar que el programari antivirus analitzi els missatges de correu entrant abans que s'emmagatzemin localment.">
 <!ENTITY antiVirus.label   "Permet que els programes antivirus posin en quarantena missatges d'entrada individuals">
 <!ENTITY antiVirus.accesskey "q">
 
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
@@ -114,10 +114,10 @@
 <!ENTITY treecol.lastmod.accesskey   "m">
 <!ENTITY treecol.lastmod.tooltip "Feu clic per a ordenar per darrera modificació">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.label "Darrera visita">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.accesskey  "v">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.tooltip "Feu clic per a ordenar per darrera visita">
 
 <!ENTITY bookmarksWindowTitle.label "Gestor d'adreces d'interès">
 
-<!ENTITY search.label "Cerca">
-<!ENTITY search.accesskey "a">
+<!ENTITY search.emptytext        "Cerca adreces d'interès">
+<!ENTITY search.key           "C">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
@@ -1,15 +1,21 @@
 <!ENTITY pref.history.title        "Historial">
 
 <!ENTITY pref.history.caption       "Historial de navegació">
 <!ENTITY historyPages.label "L'historial és una llista de les pàgines que heu visitat anteriorment.">
-<!ENTITY pageHis.label "Les pàgines de l'historial vencen en">
-<!ENTITY pageHis.accesskey "e">
-<!ENTITY days.label "dies.">
+<!ENTITY expireDaysMin1.label       "Recorda sempre les pàgines visitades com a mínim">
+<!ENTITY expireDaysMin1.accesskey     "R">
+<!ENTITY expireDaysMin2.label       "dies">
+<!ENTITY expireDays1.label         "Recorda les pàgines visitades com a màxim">
+<!ENTITY expireDays1.accesskey       "e">
+<!ENTITY expireDays2.label         "dies">
+<!ENTITY expireSites1.label        "Recorda com a màxim">
+<!ENTITY expireSites1.accesskey      "m">
+<!ENTITY expireSites2.label        "les pàgines visitades">
 <!ENTITY clearHistory.label "Buida l'historial">
 <!ENTITY clearHistory.accesskey "r">
 
 <!ENTITY locationBarHistory.caption    "Historial de la barra d'ubicació">
 <!ENTITY clearLocationBar.label "Buida la llista de llocs emmagatzemats al menú de la barra d'ubicació.">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.label "Buida la barra d'ubicació">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "b">
  
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
@@ -5,16 +5,28 @@
 <!ENTITY enableAutoComplete.label       "Autocompleció del vostre historial de navegació mentre escriviu">
 <!ENTITY enableAutoComplete.accesskey     "A">
 <!ENTITY autoCompleteAutoFill.label      "Ompliu-ho automàticament amb la millor coincidència">
 <!ENTITY autoCompleteAutoFill.accesskey    "u">
 <!ENTITY autoCompleteShowPopup.label      "Mostra una llista de resultats que hi coincideixen">
 <!ENTITY autoCompleteShowPopup.accesskey    "s">
 <!ENTITY autoCompleteMatchOnlyTyped.label   "Troba coincidències només amb els llocs web que hàgiu teclejat anteriorment">
 <!ENTITY autoCompleteMatchOnlyTyped.accesskey "m">
+<!ENTITY autoCompleteMatchOnlyURLs.label    "Troba coincidències només amb les adreces, no amb els títols dels llocs web">
+<!ENTITY autoCompleteMatchOnlyURLs.accesskey  "a">
+<!--LOCALIZATION NOTE (autoCompleteMatch.label): This is the common leading
+ part of the menulist items listed below, mainly to make the control available
+ via the accesskey
+-->
+<!ENTITY autoCompleteMatch.label        "Troba">
+<!ENTITY autoCompleteMatch.accesskey      "T">
+<!ENTITY autoCompleteMatchAnywhere       "A qualsevol lloc de l'adreça o el títol">
+<!ENTITY autoCompleteMatchWordsFirst      "A qualsevol lloc però preferiblement paraules senceres">
+<!ENTITY autoCompleteMatchWords        "Només paraules senceres">
+<!ENTITY autoCompleteMatchStart        "Només al principi de l'adreça o el títol">
 
 <!ENTITY searchEngine.label          "Motor de cerca d'Internet">
 <!ENTITY showSearchEngine.label        "Mostra el motor de cerca per defecte">
 <!ENTITY showSearchEngine.accesskey      "e">
 
 <!ENTITY unknownLocations.label        "Ubicacions desconegudes">
 <!ENTITY domainGuessing.label         "Afegeix &quot;www.&quot; i &quot;.com&quot; a la ubicació si no es troba la pàgina web">
 <!ENTITY domainGuessing.accesskey       "f">
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -21,16 +21,25 @@
 <!ENTITY webDevelopment.accesskey "W">
 
 <!ENTITY windowMenu.label "Finestra">
 <!ENTITY windowMenu.accesskey "N">
 
 <!ENTITY tasksMenu.label "Tasques">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "t">
 
+<!ENTITY passwordManagerCmd.label "Gestor de contrasenyes">
+<!ENTITY passwordManagerCmd.accesskey "c">
+
+<!ENTITY passwordDisplayCmd.label "Gestiona les contrasenyes desades">
+<!ENTITY passwordDisplayCmd.accesskey "G">
+
+<!ENTITY passwordExpireCmd.label "Desconnecta">
+<!ENTITY passwordExpireCmd.accesskey "D">
+
 <!ENTITY downloadManagerCmd.label "Gestor de baixades">
 <!ENTITY downloadManagerCmd.accesskey "b">
 
 <!ENTITY addonsManagerCmd.label "Gestor de complements">
 <!ENTITY addonsManagerCmd.accesskey "G">
 
 <!ENTITY switchProfileCmd.label "Commuta el perfil…">
 <!ENTITY switchProfileCmd.accesskey "p">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -78,19 +78,19 @@
 <!ENTITY optionsMenu.accesskey "p">
 
 <!ENTITY quoteCmd.label "Cita el missatge">
 <!ENTITY quoteCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY selectAddressCmd.label "Selecciona les adreces...">
 <!ENTITY selectAddressCmd.key "">
 <!ENTITY selectAddressCmd.accesskey "a">
 
-<!ENTITY checkSpellingCmd.label "Comprova l'ortografia">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.key "K">
-<!ENTITY checkSpellingCmd.accesskey "g">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Comprova l'ortografia">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.key "K">
+<!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "g">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Comprova l'ortografia a mesura que escric">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "v">
 
 <!ENTITY priorityMenu.label "Prioritat">
 <!ENTITY priorityMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Mínima">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Baixa">
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -65,16 +65,18 @@
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "l">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Conserva sempre els missatges senyalats">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label "Selecciona aquesta carpeta per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey      "S">
 <!ENTITY offlineFolder.button.label "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey     "B">
 
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label "Selecciona aquest grup de discussió per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "o">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -84,16 +84,18 @@ sendingUnsent=S'estan enviant els missat
 
 folderExists=Ja existeix una carpeta amb aquest nom. Introduïu un altre nom.
 folderCreationFailed=La carpeta no s'ha pogut crear perquè el nom de carpeta que heu indicat conté un caràcter no reconegut. Si us plau, introduïu un altre nom i torneu-ho a provar. 
 compactingFolder=S'està compactant la carpeta %S…
 doneCompacting=S'ha acabat la compactació
 autoCompactAllFoldersTitle=Compacta les carpetes
 autoCompactAllFolders=Voleu compactar totes les carpetes locals i de fora de línia per estalviar espai de disc?
 autoCompactAllFoldersCheckbox=Fes-ho automàticament a partir d'ara.
+autoCompactAlwaysAskCheckbox=Sempre pregunta'm abans de compactar les carpetes automàticament
+compactNowButton=Compacta-les &ara
 
 confirmFolderDeletionForFilter=Si suprimiu la carpeta «%S» n'inhabilitareu els filtres associats. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta?
 alertFilterChanged=Els filtres associats amb aquesta carpeta s'actualitzaran.
 filterDisabled=No s'ha pogut trobar la carpeta «%S», i per tant els filtres associats amb aquesta carpeta s'inhabilitaran. Comproveu que la carpeta existeix i que els filtres senyalen una carpeta de destí vàlida.
 filterFolderDeniedLocked=Els missatges no s'han pogut filtrar cap a la carpeta «%S» perquè hi ha una altra operació en procés.
 parsingFolderFailed=No es pot obrir la carpeta %S perquè algun altre procés l'està utilitzant. Si us plau, espereu que el procés acabi i després torneu a seleccionar la carpeta. 
 deletingMsgsFailed=No es poden suprimir missatges de la carpeta %S perquè una altra operació l'està utilitzant. Si us plau, espereu fins que aquesta operació acabi i torneu-ho a provar. 
 alertFilterCheckbox=No em tornis a avisar.
@@ -153,16 +155,17 @@ localFolders=Carpetes locals
 
 inboxFolderName=Safata d'entrada
 trashFolderName=Paperera
 sentFolderName=Enviat
 draftsFolderName=Esborranys
 templatesFolderName=Plantilles
 outboxFolderName=Safata de sortida
 junkFolderName=Correu brossa
+archivesFolderName=Arxius
 
 specialFolderDeletionErr=En comptes IMAP no es pot suprimir la carpeta especial %S
 specialFolderDeletionErrTitle=Supressió de la carpeta especial
 
 priorityLowest=Mínima
 priorityLow=Baixa
 priorityNormal=Normal
 priorityHigh=Alta
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -45,16 +45,18 @@ htmlNewsErrorTitle=Error\!
 htmlNewsError=<H1>Error\!</H1>El servidor de grups de discussió ha respost:
 # LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
 articleExpired=<B><P>És possible que l'article hagi vençut</P></B>
 removeExpiredArtLinkText=Feu clic ací per a eliminar tots els articles que han vençut
 cancelDisallowed=No sembla que aquest missatge sigui vostre. Només podeu cancel·lar els vostres propis missatges, no els que han enviat els altres.
 cancelConfirm=Esteu segur que voleu cancel·lar aquest missatge?
 messageCancelled=S'ha cancel·lat el missatge.
 enterUsername=Si us plau, introduïu un nom d'usuari per a l'accés al servidor de grups de discussió
+enterUsernameTitle=Nom d'usuari del servidor de grups de discussió
+saveUsername=Utilitza el gestor de contrasenyes per a recordar-la.
 enterPassword=Si us plau, introduïu una contrasenya per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterPasswordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de grups de discussió
 okButtonText=Baixa
 
 noNewMessages=No hi ha missatges nous al servidor.
 downloadingHeaders=S'estan baixant %S de %S capçaleres
 downloadingFilterHeaders=S'estan baixant les capçaleres dels filtres: %S (%S/%S)
 downloadingArticles=S'estan baixant els articles %S-%S
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
@@ -16,16 +16,22 @@
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY draftsFolderOn.label "Carpeta &quot;Esborranys&quot;:">
 <!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "b">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.accesskey "t">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
+<!ENTITY archivesFolderOn.label "Carpeta &quot;Arxius&quot;:">
+<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "A">
+<!ENTITY archiveInOtherFolder.label "Altres:">
+<!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "r">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (templatesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY templatesFolderOn.label "Carpeta &quot;Plantilles&quot;:">
 <!ENTITY templatesFolderOn.accesskey "P">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY specialFoldersTitle.label "Esborranys i plantilles">
 <!ENTITY keepDrafts.label "Conserva els esborranys a:">
+<!ENTITY keepArchives.label "Conserva els arxius a:">
 <!ENTITY keepTempltes.label "Conserva les plantilles a:">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -15,16 +15,18 @@
 <!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "E">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, els missatges antics poden suprimir-se permanentment">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Sempre conserva els missatges senyalats">
+<!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
-<!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per a un ús fora de línia…">
+<!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "S">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Avançat…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "A">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Sincronització de missatges">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">