neutralització dialectal: cop/colp -> vegada
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 10 Jan 2009 03:10:49 +0100
changeset 103 9a63b7c3dea5d51fb8e179c04d5984b18337fca1
parent 102 c658735ddf2f0dc6fba5339c7f86a846d524ae76
child 104 a8059bade306e5c9778b23f0fe1506b67f39d5ce
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
neutralització dialectal: cop/colp -> vegada
calendar/chrome/calendar/preferences/advanced.dtd
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/layout/printing.properties
editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
extensions/venkman/chrome/venkman.properties
mail/chrome/communicator/wallet/wallet.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/sortFolder.dtd
suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
toolkit/chrome/mozapps/preferences/changemp.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/advanced.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/advanced.dtd
@@ -52,17 +52,17 @@
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.configEdit.caption "Configuració avançada">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.configEdit.button "Editor de la configuració…">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.configEdit.accesskey "g">
 
 <!-- Passwords -->
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.savedPasswords.intro "El &brandShortName; pot recordar la informació de les contrasenyes per a tots els vostres calendaris perquè així no calgui que torneu a introduir els vostres detalls d'inici de sessió.">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.useMasterPassword.label "Utilitza una contrasenya mestra per a xifrar les contrasenyes emmagatzemades">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.useMasterPassword.accesskey "p">
-<!ENTITY pref.calendar.advanced.masterPassword.intro "Un cop definida, la contrasenya mestra protegirà totes les vostres contrasenyes; però caldrà que la introduïu una vegada per cada sessió.">
+<!ENTITY pref.calendar.advanced.masterPassword.intro "Una vegada definida, la contrasenya mestra protegirà totes les vostres contrasenyes; però caldrà que la introduïu una vegada per cada sessió.">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.changeMasterPassword.label "Canvia la contrasenya mestra…">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.changeMasterPassword.accesskey "m">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.viewPasswords.label "Visualitza les contrasenyes desades…">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.viewPasswords.accesskey "V">
 
 <!-- Update -->
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.update.autoCheck.label "Comprova automàticament les actualitzacions de:">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.update.enableAppUpdate.label "&brandShortName;">
@@ -85,17 +85,17 @@
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.useSSL3.label "Utilitza SSL 3.0">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.useSSL3.accesskey "3">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.useTLS1.label "Utilitza TLS 1.0">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.useTLS1.accesskey "1">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.certificates.label "Certificats">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.certSelection.description "Quan un servidor requereixi el meu certificat personal:">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.certs.auto "Selecciona'n un automàticament">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.certs.auto.accesskey "l">
-<!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.certs.ask "Pregunta-m'ho cada cop">
+<!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.certs.ask "Pregunta-m'ho cada vegada">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.certs.ask.accesskey "P">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.viewCerts.label "Mostra els certificats">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.viewCerts.accesskey "M">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.viewCRLs.label "Llista de revocació">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.viewCRLs.accesskey "r">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.verify2.label "Validació">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.verify2.accesskey "V">
 <!ENTITY pref.calendar.advanced.encryption.viewSecurityDevices.label "Dispositius de seguretat">
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -43,17 +43,17 @@ dnsNotFound=No s'ha pogut trobar %S. Si 
 protocolNotFound=%S no és un protocol registrat.
 connectionFailure=S'ha rebutjat la connexió en intentar contactar amb %S.
 netInterrupt=La connexió a %S ha estat interrompuda de manera inesperada. Potser s'han transferit algunes dades. 
 netTimeout=L'operació ha esgotat el temps disponible en intentar contactar amb %S.
 redirectLoop=S'ha excedit el límit de redireccionament per a aquest URL. No es pot carregar la pàgina soŀlicitada.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Per a mostrar la pàgina, l'aplicació ha d'enviar informació que repetirà qualsevol acció (com ara una cerca o una confirmació de tramesa) que s'hagués fet abans.
 resendButton.label=Torna a enviar
-unknownSocketType=Aquest document no es pot visualitzar si no instaŀleu el gestor de seguretat de personal (PSM; Personal Security Manager). Descarregueu i instaŀleu un altre cop el PSM, o contacteu amb el vostre administrador del sistema. 
+unknownSocketType=Aquest document no es pot visualitzar si no instaŀleu el gestor de seguretat de personal (PSM; Personal Security Manager). Descarregueu i instaŀleu una altra vegada el PSM, o contacteu amb el vostre administrador del sistema. 
 netReset=El document no conté dades.
 netOffline=Aquest document no es pot visualitzar en desconnexió.
 isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
 deniedPortAccess=L'accés al número de port indicat ha estat inhabilitat per motius de seguretat.
 proxyResolveFailure=No es pot trobar el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar. 
 proxyConnectFailure=La connexió s'ha rebutjat en intentar contactar amb el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar.
 contentEncodingError=No pot mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.
 unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema. 
--- a/dom/chrome/layout/printing.properties
+++ b/dom/chrome/layout/printing.properties
@@ -86,17 +86,17 @@ NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDDOC=Ha fallat la impressió en completar-se el document.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_STARTPAGE=Ha fallat la impressió en iniciar la pàgina.\t                                       
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDPAGE=Ha fallat la impressió en completar-se la pàgina.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINT_WHILE_PREVIEW=No es pot imprimir mentre esteu a la visualització prèvia de la impressió.\t                       
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_PAPER_SIZE_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema en imprimir perquè la vostra impressora no permet l'ús de la mida de paper que heu indicat.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_ORIENTATION_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema d'impressió perquè l'orientació de la pàgina que heu especificat no la suporta la vostra impressora.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_COLORSPACE_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema en imprimir perquè la tasca d'impressió requereix capacitats de color que la vostra impressora no permet.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_TOO_MANY_COPIES=S'ha produït un problema en imprimir perquè heu soŀlicitat massa còpies.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_DRIVER_CONFIGURATION_ERROR=S'ha produït un problema en imprimir. El controlador de la impressora no està ben configurat.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP=El navegador no pot imprimir l'exemple d'impressió en aquest moment. Si us plau, torneu-ho a provar un cop la pàgina s'hagi carregat del tot.
+NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP=El navegador no pot imprimir l'exemple d'impressió en aquest moment. Si us plau, torneu-ho a provar una vegada la pàgina s'hagi carregat del tot.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_WAS_DESTORYED=S'ha reemplaçat la pàgina mentre intentaveu imprimir. Si us plau, proveu-ho de nou.\t                                               
 NS_ERROR_GFX_NO_PRINTDIALOG_IN_TOOLKIT=Els diàlegs endollables no s'han instaŀlat correctament, o bé aquest joc d'eines GFX ja no permet l'ús de diàlegs d'impressió nadius
 NS_ERROR_GFX_NO_PRINTROMPTSERVICE=Manca el servei de consultes d'impressió.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_NO_XUL=No es pot imprimir o fer un exemple d'impressió d'aquesta pàgina.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_PLEX_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un error d'impressió perquè el mode plex que heu especificat no és suportat per la vostra impressora.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY=El navegador no pot imprimir el document mentre s'estigui carregant.
 NS_ERROR_GFX_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED=La impressió no està implementada.
 NS_ERROR_GFX_COULD_NOT_LOAD_PRINT_MODULE=No pot carregar-se el mòdul d'impressió soŀlicitat.
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
@@ -44,10 +44,10 @@
 <!ENTITY docSubdir.label "Subdirectori de la pàgina:">
 <!ENTITY otherSubdir.label "Imatge del subdirectori:">
 
 <!ENTITY status.label "S'està publicant…">
 <!ENTITY fileList.label "Estat de la publicació">
 <!ENTITY succeeded.label "Ha finalitzat">
 <!ENTITY failed.label "Ha fallat">
 
-<!ENTITY keepOpen "Conserva aquesta finestra oberta un cop la publicació hagi acabat.">
+<!ENTITY keepOpen "Conserva aquesta finestra oberta una vegada la publicació hagi acabat.">
 <!ENTITY closeButton.label   "Tanca">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -1359,17 +1359,17 @@ pref.activityFlashDelay.label = Retard de l'activitat d'intermitència
 pref.activityFlashDelay.help = Quan una pestanya que ja tenia activitat, en rep més, aquesta es farà intermitent per a indicar-ho. Aquesta preferència és la longitud de la intermitència en miŀlisegons: 0 l'inhabilita.
 pref.aliases.label = Ordre d'àlies
 pref.aliases.help = Us permet fer dreceres a diverses ordres o seqüència d'ordres. Cada element és de la forma «nom <name> \= llista d'ordres <command-list>», amb ordres (sense la capçalera «/») i els seus paràmetres, cadascun separat per «;». L'àlies canvia automàticament a l'ordre quan s'inicia el ChatZilla. 
 pref.autoAwayCap.label = Límit de detecció automàtica d'absència de l'usuari
 pref.autoAwayCap.help = El ChatZilla comprova automàticament quins usuaris hi ha i quins són absents a cada canal on en sou membre, això provoca un retard considerable en els canals més poblats. Qualsevol canal més gran que aquest límit no serà comprovat.
 pref.autoAwayPeriod.label    = Duració del període de comprovació d'absència automàtica
 pref.autoAwayPeriod.help    = El ChatZilla comprova automàticament quins usuaris hi ha i quins estan absents a cada canal quan en sou membre. Des d'ací s'especifica quants minuts han de passar entre comprovacions.
 pref.autoperform.label = Execució automàtica
-pref.autoperform.help = En connectar-vos a un servidor, podríeu voler enviar algunes ordres cada vegada, i no voler escriure-les cada cop. Simplement, introduïu cada ordre en aquesta llista (sense la capçalera «/»), amb paràmetres, i el ChatZilla farà la resta. Les ordres s'executen en l'ordre llistat.
+pref.autoperform.help = En connectar-vos a un servidor, podríeu voler enviar algunes ordres cada vegada, i no voler escriure-les cada vegada. Simplement, introduïu cada ordre en aquesta llista (sense la capçalera «/»), amb paràmetres, i el ChatZilla farà la resta. Les ordres s'executen en l'ordre llistat.
 pref.autoRejoin.label = Torna a unir als canals quan us n'expulsin
 pref.autoRejoin.help = Si és activat, el ChatZilla provarà (només una vegada) tornar a unir-vos a un canal si us n'han expulsat. Adoneu-vos que, alguns canals no els agrada l'auto-unió i us bandejaran, per tant, aneu amb compte. 
 pref.away.label = Estat d'absència
 pref.away.help         = 
 pref.awayIdleTime.label     = Temps d'espera de l'absent automàtic
 pref.awayIdleTime.help     = Després de quants minuts d'inactivitat el ChatZilla us posarà en estat «absent». Només funciona en noves versions del &brandShortName;. Definiu-hi 0 per a inhabilitar-ho.
 pref.awayIdleMsg.label     = Missatge d'absent automàtic
 pref.awayIdleMsg.help      = El missatge d'absent del ChatZilla que s'utilitzarà quan no hi sigueu.
@@ -1393,17 +1393,17 @@ pref.copyMessages.label = Copia els miss
 pref.copyMessages.help=Qualsevol missatge marcat com «important» serà copiat a la visualització de la xarxa amb el seu indicador actiu. Això us permet sortir durant un temps i no perdre qualsevol missatge que us fos adreçat.
 pref.dcc.enabled.label = Habilita la DCC
 pref.dcc.enabled.help = Quan estigui inhabilitat, les ordres DCC no faran res, i totes les soŀlicituds DCC d'altres usuaris s'ignoraran completament.
 pref.dcc.autoAccept.list.label = Llista d'acceptació automàtica
 pref.dcc.autoAccept.list.help  = Llista d'àlies que accepten automàticament oferiments de xats o fitxers DCC. S'accepten també màscares de servidors centrals, fent servir «*» com a comodí. Si aquesta llista és buida, totes les soŀlicituds DCC caldrà que s'acceptin o rebutgin manualment.
 pref.dcc.downloadsFolder.label = Carpeta de baixades
 pref.dcc.downloadsFolder.help  = Especifica la destinació per defecte dels fitxers rebuts a través de DCC.
 pref.dcc.listenPorts.label = Escolta els ports
-pref.dcc.listenPorts.help = Llista dels ports als que els altres usuaris poden connectar-s'hi remotament. Cada element pot ser un número de port únic, o un rang especificat com a «inferior-superior». Deixeu-ho en blanc per a utilitzar sempre un a l'atzar triat pel sistema operatiu. Cada cop que oferiu una connexió DCC a algú, es tria el següent port que es llista.
+pref.dcc.listenPorts.help = Llista dels ports als que els altres usuaris poden connectar-s'hi remotament. Cada element pot ser un número de port únic, o un rang especificat com a «inferior-superior». Deixeu-ho en blanc per a utilitzar sempre un a l'atzar triat pel sistema operatiu. Cada vegada que oferiu una connexió DCC a algú, es tria el següent port que es llista.
 pref.dcc.useServerIP.label = Aconsegueix la IP local del servidor
 pref.dcc.useServerIP.help = Quan s'activa, el ChatZilla soŀlicitarà al servidor la vostra adreça IP quan us connecteu. Això permet a la DCC obtenir una adreça IP correcta quan opereu darrere d'una passareŀla o un sistema basat en NAT.
 pref.debugMode.label = Mode de depuració
 pref.debugMode.help = Les preferències són per a depurar el ChatZilla i poder generar una gran quantitat d'informació de depuració (normalment a la consola). Aquesta és una llista de lletres, les quals us indiquen el que voleu que faci el depurador de missatges. «c» per a menús contextuals (ofereix dades en obrir un menú contextual), «d» per a l'enviament (ofereix dades en enviar ordres) i «t» per a depurar traces/enllaços (ofereix dades quan l'esdeveniment de la cua es processa). 
 pref.defaultQuitMsg.label = Missatge de sortida per defecte
 pref.defaultQuitMsg.help = Especifica un missatge de sortida per defecte que s'utilitza quan no se n'especifiqui un explícitament. Deixeu-ho en blanc per a utilitzar el bàsic del ChatZilla, que simplement diu quina versió teniu.
 pref.desc.label = Descripció
 pref.desc.help = Configura el camp «descripció» (també conegut com a «nom vertader») que es visualitza a la vostra informació /whois. Normalment s'utilitza per a incloure alguns noms reals, però no se us soŀlicita introduir-hi res.
--- a/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
@@ -362,17 +362,17 @@ cmd.hook-guess-complete.help = Es crida quan s'ha completat l'estimació del nom de la funció per a la instància d'script <script-instance>.
 
 cmd.hook-session-display.params = <message> <msgtype>
 cmd.hook-session-display.help = Es crida quan s'ha d'afegir un missatge a la visualització de la sessió interactiva. <message> és el missatge com a cadena, o node DOM, <msgtype> és el codi de tipus del missatge.
 
 cmd.hook-script-manager-created.params = <script-manager>
 cmd.hook-script-manager-created.help = Es crida quan es crea un nou gestor d'scripts. Els gestors d'scripts deleguen ordres a un o més objectes d'instància d'script. <script-manager> serà el nou objecte del gestor d'scripts. Els gestor d'scripts poden estar classificats per URL a l'objecte |console.scriptManagers|.
 
 cmd.hook-script-manager-destroyed.params = <script-manager>
-cmd.hook-script-manager-destroyed.help = Es crida després que <script-manager> s'hagi eliminat de l'objecte |console.scriptManagers|. Això s'esdevé un cop s'ha destruït l'última instància d'script que contenia.
+cmd.hook-script-manager-destroyed.help = Es crida després que <script-manager> s'hagi eliminat de l'objecte |console.scriptManagers|. Això s'esdevé una vegada s'ha destruït l'última instància d'script que contenia.
 
 cmd.hook-script-instance-created.params = <script-instance>
 cmd.hook-script-instance-created.help = Es crida quan es crea una nova instància d'script. Les instàncies d'script deleguen ordres a un o més embolcalls d'script.
 
 
 cmd.hook-script-instance-sealed.params = <script-instance>
 cmd.hook-script-instance-sealed.help = Es crida quan se segella <script-instance>. Les instàncies d'script se ``segellen'' quan es crea la funció de nivell superior. Això vol dir que el codi de l'script s'ha compilat completament. Qualsevol script no de funció creada després d'aquest moment apareixerà com a provisional en el gestor d'scripts pare.
 
@@ -399,17 +399,17 @@ cmd.hook-window-resized.help = Es crida quan es canvia la mida de la finestra principal del Venkman o d'una finestra flotant. <window> fa referència a l'objecte de finestra.
 
 cmd.hook-window-unloaded.params = <event>
 cmd.hook-window-unloaded.help = Es crida quan es descarrega un fitxer de codi d'un objecte de finestra. <event> fa referència a l'esdeveniment DOM que es passa al gestor onUnload de la finestra.
 
 cmd.hook-venkman-exit.help = Es crida abans de sortir del depurador.
 
 cmd.hook-venkman-query-exit.help = Es crida quan el depurador pretén sortir. Una funció de lligam pot definir el |returnValue| de l'esdeveniment com a |false| per a canceŀlar la sortida.
 
-cmd.hook-venkman-started.help = Es crida quan el depurador s'inicia per primer cop.
+cmd.hook-venkman-started.help = Es crida quan el depurador s'inicia per primera vegada.
 
 
 cmd.about-mozilla.label = Qu&ant al Mozilla
 cmd.about-mozilla.help = Mostra informació sobre la instaŀlació del Mozilla que teniu.
 
 cmd.break.label = D&efineix un punt de ruptura.
 cmd.break.params = [<url-pattern> <line-number> [<properties> [<parent>]]]
 cmd.break.help = Defineix un punt de ruptura en totes les URL que concordin amb <url-pattern> en la línia <line-number>. <properties> és un objecte JavaScript que representa les propietats del punt de ruptura. <parent> fa referència a l'objecte Punt de ruptura futur que s'assignarà com a pare. Si no s'indica cap paràmetre es mostraran tots els punts de ruptura actius. Vegeu també: |set-fbreak|, |clear|.
--- a/mail/chrome/communicator/wallet/wallet.properties
+++ b/mail/chrome/communicator/wallet/wallet.properties
@@ -33,18 +33,18 @@
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 IncorrectKey_TryAgain?=La contrasenya mestra és incorrecta. Ho voleu tornar a provar?
 WantToCaptureForm?=Voleu recordar els valors que heu introduït?
-WantToSavePasswordObscured?=El gestor de contrasenyes pot recordar aquestes dades d'entrada i introduir-les automàticament el proper cop que torneu a aquest lloc web.##Voleu que el gestor de contrasenyes recordi aquestes dades d'entrada?
-WantToSavePasswordEncrypted?=El gestor de contrasenyes pot recordar aquestes dades d'entrada i introduir-les automàticament el proper cop que torneu a aquest lloc web.##Voleu que el gestor de contrasenyes recordi aquestes dades d'entrada?\n
+WantToSavePasswordObscured?=El gestor de contrasenyes pot recordar aquestes dades d'entrada i introduir-les automàticament la propera vegada que torneu a aquest lloc web.##Voleu que el gestor de contrasenyes recordi aquestes dades d'entrada?
+WantToSavePasswordEncrypted?=El gestor de contrasenyes pot recordar aquestes dades d'entrada i introduir-les automàticament la propera vegada que torneu a aquest lloc web.##Voleu que el gestor de contrasenyes recordi aquestes dades d'entrada?\n
 xWantToSavePasswordObscured?=Voleu recordar el vostre nom d'usuari i contrasenya?##Els valors emmagatzemats no estan protegits amb contrasenya.
 xWantToSavePasswordEncrypted?=Voleu recordar el vostre nom d'usuari i contrasenya?##Els valors emmagatzemats estan protegits amb contrasenya.
 #translator's note: # in following line will be converted to linefeed by program
 firstPassword=S'utilitzarà una contrasenya mestra per protegir les informacions d'entrada individuals que teniu al disc dur. Les properes versions xifraran fortament aquestes dades per a una protecció màxima.##Seleccioneu una contrasenya mestra.#(Deixeu els camps en blanc si no voleu utilitzar una contrasenya mestra.)#
 password=Introduïu la contrasenya mestra.
 #translator's note: # in following line will be converted to linefeed by program
 newPassword=Seleccioneu una contrasenya mestra nova.#(Deixeu els camps en blanc si no voleu utilitzar una contrasenya mestra.)#
 enterPassword=Introduïu una contrasenya mestra
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -55,17 +55,17 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 
 <!ENTITY window.width      "45em">
 <!ENTITY window.macWidth     "50em">
 
 <!ENTITY importTitle.label " Assistent d'importació de correu del &brandShortName;">
 <!ENTITY importShortDesc.label "Importa el correu i les llibretes d'adreces d'altres programes">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Amb aquest assistent podreu importar missatges de correu, entrades de llibreta d'adreces i/o preferències d'altres programes de correu i formats habituals de llibretes d'adreces cap a la Missatgeria del &brandShortName;.">
-<!ENTITY importDescription2.label "Un cop s'hagin importat, hi podreu accedir des de la Missatgeria i/o la llibreta d'adreces del &brandShortName;">
+<!ENTITY importDescription2.label "Una vegada s'hagin importat, hi podreu accedir des de la Missatgeria i/o la llibreta d'adreces del &brandShortName;">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Seleccioneu el tipus de fitxer que voldríeu importar:">
 
 <!ENTITY back.label "&lt; Enrere">
 <!ENTITY forward.label "Endavant &gt;">
 <!ENTITY finish.label "Finalitza">
 <!ENTITY cancel.label "Canceŀla">
 
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -28,17 +28,17 @@
 <!ENTITY useDownloadedList.label "Utilitza una llista baixada de correu sospitós de ser fraudulent">
 <!ENTITY useDownloadedList.accesskey "U">
 
 
 <!-- Passwords -->
 <!ENTITY savedPasswords.intro     "El &brandShortName; pot recordar les contrasenyes de tots els vostres comptes; així no cal que torneu a introduir els vostres detalls d'entrada.">
 <!ENTITY encryptEnabled.label    "Utilitza una contrasenya mestra per a xifrar les contrasenyes emmagatzemades">
 <!ENTITY encryptEnabled.accesskey  "s">
-<!ENTITY masterPassword.intro    "Un cop definida, la contrasenya mestra protegeix totes les vostres contrasenyes - però heu d'introduir-la un cop per cada sessió.">
+<!ENTITY masterPassword.intro    "Una vegada definida, la contrasenya mestra protegeix totes les vostres contrasenyes - però heu d'introduir-la una vegada per cada sessió.">
 <!ENTITY setMasterPassword.label   "Contrasenya mestra">
 <!ENTITY setMasterPassword.accesskey "m">
 <!ENTITY removeMasterPassword.label "Suprimeix la contrasenya mestra…">
 <!ENTITY removeMasterPassword.accesskey "r">
 <!ENTITY editPasswords.label     "Edita les contrasenyes desades">
 <!ENTITY editPasswords.accesskey   "i">
 
 <!-- Anti Virus -->
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/sortFolder.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/sortFolder.dtd
@@ -5,16 +5,16 @@
 
 <!ENTITY sortBy.label "Ordena per:">
 <!ENTITY sortBy.name.label "Nom">
 <!ENTITY sortBy.url.label "Ubicació">
 <!ENTITY sortBy.shortcutUrl.label "Paraula clau">
 <!ENTITY sortBy.description.label "Descripció">
 <!ENTITY sortBy.bookmarkAddDate.label "Afegit">
 <!ENTITY sortBy.lastModifiedDate.label "Darrera modificació">
-<!ENTITY sortBy.lastVisitDate.label "Visitada per darrer cop el">
+<!ENTITY sortBy.lastVisitDate.label "Visitada per darrera vegada el">
 
 <!ENTITY sortOrder.label "Tipus d'ordenació:">
 <!ENTITY sortAscending.label "Ascendent">
 <!ENTITY sortDescending.label "Descendent">
 
 <!ENTITY sortFoldersFirst.label "Ordena primer les carpetes">
 <!ENTITY sortRecursively.label "Ordena de manera recursiva">
--- a/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
@@ -56,17 +56,17 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 
 <!ENTITY window.width      "45em">
 <!ENTITY window.macWidth     "50em">
 
 <!ENTITY importTitle.label " Assistent d'importació de correu del &brandShortName;">
 <!ENTITY importShortDesc.label "Importa el correu i les llibretes d'adreces d'altres programes">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Amb aquest assistent podreu importar missatges de correu, entrades de llibreta d'adreces i/o preferències d'altres programes de correu i formats habituals de llibretes d'adreces cap a la Missatgeria del &brandShortName;.">
-<!ENTITY importDescription2.label "Un cop s'hagin importat, hi podreu accedir des de la Missatgeria i/o la llibreta d'adreces del &brandShortName;">
+<!ENTITY importDescription2.label "Una vegada s'hagin importat, hi podreu accedir des de la Missatgeria i/o la llibreta d'adreces del &brandShortName;">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Si us plau, seleccioneu el programa d'on voleu importar:">
 
 <!ENTITY back.label "&lt; Enrere">
 <!ENTITY forward.label "Endavant &gt;">
 <!ENTITY finish.label "Finalitza">
 <!ENTITY cancel.label "Cancel·la">
 
--- a/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
@@ -62,17 +62,17 @@
 
 <!-- Labels on other fields -->
 <!ENTITY status "Estat:">
 <!ENTITY timeElapsed "Temps transcorregut:">
 <!ENTITY timeLeft "Temps restant:">
 <!ENTITY progress "Progrés:">
 
 <!-- Label for the "keep dialog" checkbox -->
-<!ENTITY keep "Manté aquesta finestra oberta un cop finalitzada les baixades.">
+<!ENTITY keep "Manté aquesta finestra oberta una vegada finalitzada les baixades.">
 
 <!-- Button labels -->
 <!ENTITY cancel "Canceŀla">
 <!ENTITY pause "Pausa">
 <!ENTITY resume "Reprèn">
 <!ENTITY close "Tanca">
 <!ENTITY reveal "Mostra la ubicació del fitxer">
 <!ENTITY launch "Executa el fitxer">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/preferences/changemp.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/preferences/changemp.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!ENTITY setPassword.title         "Canvia la contrasenya mestra">
 <!ENTITY setPassword.tokenName.label    "Dispositiu de seguretat">
 <!ENTITY setPassword.oldPassword.label   "Contrasenya actual:">
 <!ENTITY setPassword.newPassword.label   "Introduïu una nova contrasenya:">
 <!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Torneu a introduir la contrasenya:">
 <!ENTITY setPassword.meter.label      "Mesura de la qualitat de la contrasenya">
 <!ENTITY setPassword.meter.loading     "S'està carregant">
-<!ENTITY masterPasswordDescription.label  "Una contrasenya mestra s'utilitza per a protegir informació confidencial, com ara les contrasenyes dels llocs. Si creeu una contrasenya mestra, se us demanarà que la introduïu un cop a cada sessió quan el &brandShortName; reculli informació desada protegida per contrasenya.">
+<!ENTITY masterPasswordDescription.label  "Una contrasenya mestra s'utilitza per a protegir informació confidencial, com ara les contrasenyes dels llocs. Si creeu una contrasenya mestra, se us demanarà que la introduïu una vegada a cada sessió quan el &brandShortName; reculli informació desada protegida per contrasenya.">
 <!ENTITY masterPasswordWarning.label    "Si us plau, assegureu-vos que recordeu la contrasenya mestra que heu definit. Si la oblideu, no podreu accedir a cap informació que protegeixi.">