update a bit more
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 10 Dec 2008 17:03:54 +0100
changeset 68 97a25f5db3a6d033c04d6056078954e64263998d
parent 67 c87afddefc7bd0be34fa35daae4762ce070454a1
child 69 e34a6660be46d4764ef204e0a4a1f1b4cc901241
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update a bit more
toolkit/chrome/global/printPageSetup.dtd
toolkit/chrome/global/printdialog.dtd
toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
--- a/toolkit/chrome/global/printPageSetup.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printPageSetup.dtd
@@ -2,37 +2,46 @@
 
 <!ENTITY printSetup.title "Configuració de la pàgina">
 
 <!ENTITY basic.tab "Format i opcions">
 
 <!ENTITY formatGroup.label "Format">
 
 <!ENTITY orientation.label "Orientació:">
-<!ENTITY portrait "Vertical">
-<!ENTITY landscape "Apaïsat">
+<!ENTITY portrait.label "Vertical">
+<!ENTITY portrait.accesskey "V">
+<!ENTITY landscape.label "Apaïsat">
+<!ENTITY landscape.accesskey "A">
 
 <!ENTITY scale.label "Escala:">
+<!ENTITY scale.accesskey   "s">
 <!ENTITY scalePercent "&#037;">
 
 <!ENTITY shrinkToFit.label "Encongeix per a ajustar l'amplada de la pàgina">
+<!ENTITY shrinkToFit.accesskey "g">
 
 <!ENTITY optionsGroup.label "Opcions">
 
 <!ENTITY printBG.label "Imprimeix el fons (colors i imatges)">
+<!ENTITY printBG.accesskey  "f">
 
 <!ENTITY advanced.tab "Marges i capçalera/peu de pàgina">
 
 <!ENTITY marginGroup.label "Marges (#1)">
 <!ENTITY marginUnits.inches "polzades">
 <!ENTITY marginUnits.metric "miŀlímetres">
 <!ENTITY marginTop.label "Part superior:">
+<!ENTITY marginTop.accesskey "s">
 <!ENTITY marginBottom.label "Part inferior:">
+<!ENTITY marginBottom.accesskey "i">
 <!ENTITY marginLeft.label "Esquerra:">
+<!ENTITY marginLeft.accesskey "E">
 <!ENTITY marginRight.label "Dreta:">
+<!ENTITY marginRight.accesskey "D">
 
 <!ENTITY headerFooter.label "Capçaleres i peus de pàgina">
 
 <!ENTITY hfLeft.label "Esquerra:">
 <!ENTITY hfCenter.label "Centre:">
 <!ENTITY hfRight.label "Dreta:">
 <!ENTITY headerLeft.tip   "Capçalera esquerra">
 <!ENTITY headerCenter.tip  "Capçalera central">
--- a/toolkit/chrome/global/printdialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printdialog.dtd
@@ -2,28 +2,39 @@
 
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
 
 <!ENTITY printDialog.title "Imprimeix">
 
 <!ENTITY fpDialog.title "Desa el fitxer">
 
 <!ENTITY fileCheck.label "Imprimeix a un fitxer">
+<!ENTITY fileCheck.accesskey "f">
 <!ENTITY propertiesButton.label "Propietats…">
+<!ENTITY propertiesButton.accesskey "o">
 <!ENTITY descText.label "Descripció de la impressora:">
 <!ENTITY printer.label "Impressora">
-<!ENTITY printerInput.label "Impressora:">
+<!ENTITY printerInput.label "Nom de la impressora:">
+<!ENTITY printerInput.accesskey "N">
 
 <!ENTITY printrangeGroup.label "Abast d'impressió">
 <!ENTITY allpagesRadio.label "Totes les pàgines">
+<!ENTITY allpagesRadio.accesskey "o">
 <!ENTITY rangeRadio.label "Pàgines">
+<!ENTITY rangeRadio.accesskey "P">
 <!ENTITY frompageInput.label "de">
+<!ENTITY frompageInput.accesskey "d">
 <!ENTITY topageInput.label "a ">
+<!ENTITY topageInput.accesskey "a">
 <!ENTITY selectionRadio.label "Selecció">
+<!ENTITY selectionRadio.accesskey "S">
 
 <!ENTITY copies.label "Còpies">
 <!ENTITY numCopies.label "Nombre de còpies:">
+<!ENTITY numCopies.accesskey "c">
 
 <!ENTITY printframeGroup.label "Imprimeix els marcs">
 <!ENTITY aslaidoutRadio.label "Tal com es veuen a la pantalla">
+<!ENTITY aslaidoutRadio.accesskey "u">
 <!ENTITY selectedframeRadio.label "El marc seleccionat">
+<!ENTITY selectedframeRadio.accesskey "m">
 <!ENTITY eachframesepRadio.label "Cada marc per separat">
-
+<!ENTITY eachframesepRadio.accesskey "e">
--- a/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
@@ -1,28 +1,41 @@
 <!-- extracted from printjoboptions.xul -->
 
 <!ENTITY printJobOptions.title "Propietats d'impressió">
 
 <!ENTITY paperInput.label "Mida del paper:">
+<!ENTITY paperInput.accesskey "p">
 
 <!ENTITY plexInput.label "Mode plex:">
+<!ENTITY plexInput.accesskey "M">
 
 <!ENTITY resolutionInput.label "Resolució/Qualitat:">
+<!ENTITY resolutionInput.accesskey "e">
 
 <!ENTITY cmdInput.label "Ordre d'impressió:">
+<!ENTITY cmdInput.accesskey "O">
 
 <!ENTITY jobTitleInput.label "Títol del treball:">
+<!ENTITY jobTitleInput.accesskey "b">
 
 <!ENTITY colorGroup.label "Color:">
 <!ENTITY grayRadio.label "Escala de grisos">
+<!ENTITY grayRadio.accesskey "g">
 <!ENTITY colorRadio.label "Color">
+<!ENTITY colorRadio.accesskey "C">
 
 <!ENTITY colorspaceInput.label "Espai de color:">
+<!ENTITY colorspaceInput.accesskey "s">
 
 <!ENTITY fontsGroup.label "Tipus de lletra:">
 <!ENTITY downloadFonts.label "Voleu baixar tipus de lletra per a la impressora?">
+<!ENTITY downloadFonts.accesskey "x">
 
 <!ENTITY edgeMarginInput.label "Espai des del costat del paper fins al marge (polzades)">
 <!ENTITY topInput.label "Part superior:">
+<!ENTITY topInput.accesskey "s">
 <!ENTITY bottomInput.label "Part inferior:">
+<!ENTITY bottomInput.accesskey "i">
 <!ENTITY leftInput.label "Esquerra:">
+<!ENTITY leftInput.accesskey "E">
 <!ENTITY rightInput.label "Dreta:">
+<!ENTITY rightInput.accesskey "D">