browser and mobile update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Tue, 30 Aug 2011 23:38:52 +0200
changeset 618 9415e3b1a106c488ca940e4a7394fae39f9f664c
parent 617 6507a93a3bd12164eca05e53d0a84d4622f2c4d4
child 619 1267899ec6f6b5429015569b41087acf23541903
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
browser and mobile update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/tabview.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/feedback.dtd
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/phishing.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/webapps.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -98,16 +98,18 @@
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Mostra més adreces d'interès">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Enrere">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY backButton.tooltip "Vés una pàgina enrere">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Endavant">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Vés una pàgina endavant">
+<!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Feu clic amb el botó secundari o desplegueu-lo per veure l'historial">
+<!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Desplegueu-lo per veure l'historial">
 <!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY reloadButton.tooltip "Actualitza la pàgina actual">
 <!ENTITY stopCmd.label "Atura">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la càrrega d'aquesta pàgina">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip "Es va a l'adreça en la barra d'ubicació">
@@ -308,16 +310,17 @@
  system setting to use emacs emulation, and we should respect it. Focus-Search-Box
  is a fundamental keybinding and we are maintaining a XP binding so that it is easy
  for people to switch to Linux.
 
  Do *not* tamper with these values without talking to ben@mozilla.org
  
 -->
 <!ENTITY searchFocus.commandkey "k">
+<!ENTITY searchFocus.commandkey2  "e">
 <!ENTITY searchFocusUnix.commandkey "j">
 
 <!ENTITY tabView.commandkey      "e">
 
 <!ENTITY openLinkCmd.label "Obre l'enllaç en una finestra nova">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Obre l'enllaç">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "O">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -1,15 +1,18 @@
 <!ENTITY startup.label       "Inici">
 
 <!ENTITY startupPage.label     "Quan s'iniciï el &brandShortName;:">
-<!ENTITY startupPage.accesskey   "n">
+<!ENTITY startupPage.accesskey   "Q">
 <!ENTITY startupHomePage.label   "Mostra la meva pàgina d'inici">
 <!ENTITY startupBlankPage.label  "Mostra una pàgina en blanc">
 <!ENTITY startupLastSession.label "Mostra les finestres i pestanyes de la darrera vegada">
+<!ENTITY restoreOnDemand.label   "No carreguis les pestanyes fins que les seleccioni">
+<!ENTITY restoreOnDemand.accesskey "N">
+
 <!ENTITY homepage.label      "Pàgina d'inici:">
 <!ENTITY homepage.accesskey    "i">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Utilitza la pàgina actual">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "c">
 <!ENTITY useMultiple.label     "Utilitza les pàgines actuals">
 <!ENTITY useBookmark.label     "Utilitza una adreça d'interès">
 <!ENTITY useBookmark.accesskey   "d">
 <!ENTITY restoreDefault.label   "Restaura les pàgines per defecte">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -106,12 +106,11 @@ offlinepermissionstitle=Dades fora de línia
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the http cache.
 #  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualCacheSize=La memòria cau està fent servir ara mateix %1$S %2$S de l'espai de disc
 
-stopUsingAccount.title=Voleu deixar d'utilitzar aquest compte?
-differentAccount.label=Això reiniciarà tota la informació i preferències del vostre compte de sincronització.
-differentAccountConfirm.label=Reinicia tota la informació
-
+syncUnlink.title=Voleu deixar de sincronitzar aquest dispositiu?
+syncUnlink.label=El dispositiu deixarà d'estar associat al vostre compte de Sync. Però totes les vostres dades personals continuaran estant intactes tant al vostre dispositiu com al vostre compte de Sync.
+syncUnlinkConfirm.label=Deixa de sincronitzar-lo
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -6,25 +6,25 @@
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Actualitza">
 <!ENTITY resetPass.label       "Reinicia">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Gestiona el compte">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "a">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Visualitza la quota">
-<!ENTITY changePassword.label     "Canvia la contrasenya">
+<!ENTITY changePassword2.label     "Canvia la contrasenya…">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "La meva clau de sincronització">
-<!ENTITY resetSync.label       "Reinicia la sincronització">
+<!ENTITY resetSync2.label       "Reinicia la sincronització…">
 <!ENTITY addDevice.label       "Afegeix un dispositiu">
 
 <!-- Sync Settings -->
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
-<!ENTITY deactivateDevice.label    "Desactiva aquest dispositiu">
+<!ENTITY unlinkDevice.label      "Deixa de sincronitzar aquest dispositiu">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza:">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "t">
 <!ENTITY engine.history.label    "Historial">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
--- a/browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
@@ -110,14 +110,9 @@
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label    "Consola d'errors">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey  "C">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY webConsoleCmd.label     "Consola web">
 <!ENTITY webConsoleCmd.accesskey   "W">
 <!ENTITY webConsoleCmd.commandkey   "k">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (textbox.placeholder1): This is some placeholder text
- - that appears when the Scratchpad's text area is empty and unfocused.
- - It should be a one-line JavaScript comment, i.e., preceded by '//'
- -->
-<!ENTITY textbox.placeholder1     "// Introduïu codi JavaScript, seleccioneu-lo, feu clic amb el botó secundari i seleccioneu Executa, Inspecciona o Mostra.">
 
--- a/browser/chrome/browser/tabview.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabview.properties
@@ -1,4 +1,4 @@
-tabview.groupItem.newTabButton=Pestanya nova
 tabview.groupItem.defaultName=Anomeneu aquest grup de pestanyes…
 tabview.groupItem.undoCloseGroup=Desfés el tancament del grup
 tabview.search.otherWindowTabs=Pestanyes d'altres finestres
+tabview.notification.sessionStore=Quan es torni a engegar el %S es restauraran es pestanyes i els grups.
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -49,17 +49,17 @@ netReset=S'ha reiniciat la connexió al servidor mentre la pàgina s'estava carregant.
 netOffline=El Firefox està actualment en mode fora de línia i no es pot navegar.
 isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
 deniedPortAccess=Aquesta adreça utilitza un port de xarxa que normal es fa servir per a altres propòsits diferents de la navegació. El Firefox ha canceŀlat la soŀlicitud per a la vostra protecció.
 proxyResolveFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que no pot trobar-se.
 proxyConnectFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que està rebutjant les connexions.
 contentEncodingError=No ha pogut mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació. 
 unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
-externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n%2$S\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperàveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
+externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n%2$S\n\nAplicació: %3$S\n\nSi no esperàveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 cspFrameAncestorBlocked=Aquesta pàgina té una política de seguretat de continguts que impedeix que s'incrusti d'aquesta manera.
 corruptedContentError=La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió de les dades.
--- a/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
+++ b/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
@@ -9,19 +9,16 @@ by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
 <!ENTITY certerror.pagetitle "Connexió no verificable">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle "No es pot confiar en la connexió">
 
 <!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
 be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
 <!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se
 de forma segura a <b>#1</b>, però no podem confirmar que la vostra connexió ho sigui.">
-<!ENTITY certerror.introPara2 "Normalment, quan intenteu connectar-vos de forma segura,
-els llocs web us presentaran una identificació pertinent per a demostrar-vos que aneu
-al lloc adequat. No obstant això, la identitat d'aquest lloc no es pot verificar.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Què caldria que fes?">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a
 aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre
 vol fer-se'n amb la identitat i, per tant, no hauríeu de continuar.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'aquí!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Entenc els riscos">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -2,24 +2,26 @@
 
 <!ENTITY back.label      "Enrere">
 <!ENTITY forward.label     "Endavant">
 <!ENTITY reload.label     "Actualitza">
 <!ENTITY stop.label      "Atura">
 <!ENTITY go.label       "Vés-hi">
 <!ENTITY star.label      "Destaca">
 
+<!ENTITY showTabs.label    "Mostra les pestanyes">
 <!ENTITY newtab.label     "Crea una pestanya">
 <!ENTITY closetab.label    "Tanca la pestanya">
 
 <!ENTITY cut.label       "Retalla">
 <!ENTITY copy.label      "Copia">
 <!ENTITY copyAll.label     "Copia-ho tot">
 <!ENTITY copylink.label    "Copia l'enllaç">
 <!ENTITY paste.label      "Enganxa">
+<!ENTITY pasteAndGo.label   "Enganxa i vés-hi">
 <!ENTITY delete.label     "Suprimeix">
 <!ENTITY selectAll.label    "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY noSuggestions.label  "(No hi ha suggeriments)">
 <!ENTITY addToDictionary.label "Afegeix al diccionari">
 <!ENTITY inputMethod.label   "Selecció del mètode d'entrada">
 
 <!ENTITY allPagesHeader.label   "Totes les pàgines">
 <!ENTITY bookmarksHeader.label   "Adreces d'interès">
@@ -64,16 +66,17 @@
 
 <!ENTITY noResults.label      "No hi ha cap resultat">
 
 <!ENTITY allBookmarks.label    "Consulta totes les adreces d'interès">
 
 <!ENTITY bookmarkPopup.label    "Pàgina a les adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarkRemove.label   "Suprimeix">
 <!ENTITY bookmarkEdit.label    "Edita">
+<!ENTITY bookmarkShortcut.label  "Afegeix-ho a la pantalla d'inici">
 
 <!ENTITY identity.unverifiedsite2 "El lloc web no proporciona informació d'identitat.">
 <!ENTITY identity.connectedTo2 "Connectat a">
 
 <!-- Localization note (identity.runBy2)
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
@@ -91,30 +94,33 @@
 <!ENTITY consoleEvaluate.label   "Avalua">
 <!ENTITY consoleErrFile.label   "Fitxer font:">
 <!ENTITY consoleErrLine.label   "Línia:">
 <!ENTITY consoleErrColumn.label  "Columna:">
 
 <!ENTITY contextOpenInNewTab.label "Obre en una pestanya nova">
 <!ENTITY contextSaveLink.label    "Desa l'enllaç">
 <!ENTITY contextSaveImage.label  "Desa la imatge">
+<!ENTITY contextCopyLink.label    "Copia l'enllaç">
 <!ENTITY contextShareLink.label    "Comparteix l'enllaç">
 <!ENTITY contextShareImage.label   "Comparteix la imatge">
 <!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Desa l'enllaç a les adreces d'interès">
 <!ENTITY contextSaveVideo.label    "Desa el vídeo">
 <!ENTITY contextShareVideo.label   "Comparteix el vídeo">
 <!ENTITY contextPlayMedia.label    "Reprodueix">
 <!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pausa">
 <!ENTITY contextFullScreen.label   "Pantalla completa">
 <!ENTITY contextEditBookmark.label  "Edita">
 <!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Suprimeix">
+<!ENTITY contextShortcutBookmark.label "Afegeix-ho a la pantalla d'inici">
+
 <!ENTITY pageactions.quit      "Surt">
-
 <!ENTITY pageactions.saveas.pdf   "Desa com a PDF">
 <!ENTITY pageactions.share.page   "Comparteix la pàgina">
 <!ENTITY pageactions.password.forget "Oblida la contrasenya">
 <!ENTITY pageactions.reset      "Neteja les preferències del lloc">
 <!ENTITY pageactions.findInPage   "Cerca a la pàgina">
 <!ENTITY pageactions.search.addNew  "Afegeix el motor de cerca">
 <!ENTITY pageactions.charEncoding  "Codificació de caràcters">
+<!ENTITY pageactions.webapps.install "Instaŀla-ho com a aplicació">
 
 <!ENTITY appMenu.siteOptions     "Opcions del lloc">
 
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -85,17 +85,16 @@ downloadsEmpty=No hi ha cap baixada
 downloadsDeleteTitle=Suprimeix el fitxer
 
 # Alerts
 alertAddons=Complements
 alertAddonsDownloading=Baixada del complement
 alertAddonsInstalling=Instal·lació del complement
 alertAddonsInstalled=Ha acabat la instal·lació. Cal reiniciar.
 alertAddonsInstalledNoRestart=La instal·lació ha acabat
-alertAddonsFail=La instal·lació ha fallat
 alertLinkBookmarked=S'ha afegit l'adreça d'interès
 alertLockScreen=Orientació de la pantalla
 alertLockScreen.locked=Bloquejada
 alertLockScreen.unlocked=Desbloquejada
 
 alertAddonsFail=La instaŀlació ha fallat
 alertDownloads=Baixades
 alertDownloadsStart=S'està baixant: %S
--- a/mobile/chrome/feedback.dtd
+++ b/mobile/chrome/feedback.dtd
@@ -1,14 +1,11 @@
 <!ENTITY feedbackHeader2.label     "Eines d'opinió">
 
 <!ENTITY feedback.communicate.title   "Contacteu amb nosaltres!">
 <!ENTITY feedback.feedback.title    "Doneu la vostra opinió">
 <!ENTITY feedback.feedback.good     "Bona">
 <!ENTITY feedback.feedback.bad     "Dolenta">
 
-<!ENTITY feedback.information.title   "Més informació">
-<!ENTITY feedback.about.title      "Quant a aquesta beta">
-<!ENTITY feedback.about.button     "Vés a la pàgina">
-
 <!ENTITY feedback.tools.title      "Eines">
+<!ENTITY feedback.allowTelemetry.title "Envia informació del rendiment">
 <!ENTITY feedback.forceCompat.title   "Força la compatibilitat de complements">
 <!ENTITY feedback.errorConsole.title  "Habilita la consola d'errors">
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -49,17 +49,17 @@ netReset=S'ha reiniciat la connexió al servidor mentre la pàgina s'estava carregant.
 netOffline=El Firefox està actualment en mode fora de línia i no es pot navegar.
 isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
 deniedPortAccess=Aquesta adreça utilitza un port de xarxa que normal es fa servir per a altres propòsits diferents de la navegació. El Firefox ha canceŀlat la soŀlicitud per a la vostra protecció.
 proxyResolveFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que no pot trobar-se.
 proxyConnectFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que està rebutjant les connexions.
 contentEncodingError=No ha pogut mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació. 
 unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
-externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
+externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\nSi no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 cspFrameAncestorBlocked=La pàgina té una política de seguretat del contingut que evita que es pugui incrustar així.
 corruptedContentError=La pàgina que esteu provant de veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió.
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -2,31 +2,29 @@
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "S'ha produït un problema en carregar la pàgina">
 <!ENTITY retry.label "Torneu-ho a provar">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "No s'ha pogut connectar">
-<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "L'adreça està restringida">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat el servidor">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc2 "
 <ul>
- <li>Comproveu que no s'hagin introduït errors en teclejar l'adreça, p. ex.
+ <li>Comproveu que l'adreça és correcta i no hi ha errors com
   <strong>ww</strong>.example.com en comptes de
   <strong>www</strong>.example.com</li>
- <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa
-  del vostre ordinador.</li>
- <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per un servidor intermediari, assegureu-vos
-  que el &brandShortName; tingui permís per a accedir al WWW.</li>
+ <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió Wi-Fi o de dades 
+   del vostre dispositiu.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Comproveu les majúscules i minúscules del nom del fitxer i qualsevol altre error que s'hagi produït en teclejar.</li>
  <li>Comproveu que el fitxer no s'hagi mogut, canviat de nom o eliminat.</li>
@@ -45,17 +43,17 @@
  <li>Les adreces web s'escriuen normalment com ara
   <strong>http://www.example.com/</strong></li>
  <li>Assegureu-vos que ho feu amb barres inclinades (ex.
   <strong>/</strong>).</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
-<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline2.longDesc) - Workaround to allow the l10n tools
   to pickup this string change. Please update netOffline.longDesc too -->
 
 <!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
 <!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Torneu-ho a provar. El &brandShortName; intentarà obrir una connexió i tornar a carregar la pàgina.</li>
@@ -65,27 +63,27 @@
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc per a informar-los del problema.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "S'ha reiniciat la connexió">
-<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
 <ul>
  <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió">
-<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY protocolNotFound.title "No s'ha entès l'adreça">
 <!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Pot ser que calgui que instaŀleu altre programari per a obrir l'adreça.</li>
 </ul>
 ">
 
@@ -94,22 +92,20 @@
 <ul>
  <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per a assegurar-vos que siguin correctes.</li>
  <li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per a assegurar-vos que el servidor intermediari estigui
   funcionant.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">
-<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per a assegurar-vos que siguin correctes.</li>
- <li>Comproveu que el vostre ordinador té una connexió a la xarxa funcional.</li>
- <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per un servidor intermediari, assegureu-vos
-  que el &brandShortName; tingui permís per a accedir al WWW.</li>
+ <li>Comproveu la connexió Wi-Fi o de dades del vostre dispositiu.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint adequadament">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "
 <ul>
  <li>Això podria passar en haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de
   galetes.</li>
@@ -138,38 +134,25 @@
 <ul>
  <li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser
 que algú estigués intentant fer-se passar pel servidor.</li>
  <li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria
 ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY sharedLongDesc "
+<!ENTITY sharedLongDesc2 "
 <ul>
  <li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar
   d'aquí uns moments.</li>
- <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre
-  ordinador.</li>
- <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per un servidor intermediari, assegureu-vos
-  que el &brandShortName; tingui permís per a accedir al WWW.</li>
+ <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió Wi-Fi o de dades del vostre
+  dispositiu.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY malwareBlocked.title "Lloc sospitós de ser atacant!">
-<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
-<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p>
-<p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >demanar que es revisin</a>.</p>
-">
-
-<!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
-<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
-<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
-<p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
-
 <!ENTITY corruptedContentError.title "Error en el contingut">
 <!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure perquè s'ha produït un error en la transmissió.</p><ul><li>Contacteu amb els propietaris del web per informar-los del problema.</li></ul>">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat el contingut per política de seguretat">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que la pàgina es pugui carregar així perquè té un contingut que la política de seguretat no permet.</p>">
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'aquí!">
--- a/mobile/chrome/phishing.dtd
+++ b/mobile/chrome/phishing.dtd
@@ -15,13 +15,12 @@
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "No és cap falsificació web…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Per què s'ha blocat aquest lloc?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "S'ha informat que el lloc web és atacant!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "S'ha informat que el lloc web a <span id='malware_sitename'/> seria atacant, i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Els llocs atacants proven d'instaŀlar programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p><p>Alguns llocs atacants distribueixen de forma intencionada programari maligne, tot i que molts estan compromesos sense el coneixement o permís dels propietaris.</p>">
 
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title "S'ha informat que el lloc web és una falsificació!">
-<!-- Localization note (safeb.blocked.phishing.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc "S'ha informat que el lloc web a <span id='phishing_sitename'/> seria una falsificació, i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc "<p>Les falsificacions web estan dissenyades per a enganyar-vos i que així reveleu la vostra informació personal i financera imitant les fonts en què podeu confiar.</p><p>Introduir-hi cap tipus d'informació pot resultar en una suplantació d'identitat o altra mena de fraus.</p>">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Se sospita que aquest lloc web és una falsificació!">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Si introduïu dades personals en aquest lloc web podrien suplantar-vos la identitat o cometre un frau.">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Aquest tipus de llocs web falsos s'utilitzen per cometre atacs de l'estil pesca electrònica, els quals intenten enganyar-vos amb un correu electrònic o una pàgina web que es fa passar per un lloc web de la vostra confiança.</p>">
 
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,23 +1,23 @@
 <!ENTITY prefsHeader.label             "Preferències">
 <!ENTITY about.title                "Quant al &brandShortName;">
 <!ENTITY about.button               "Vés a la pàgina">
 <!ENTITY content.title               "Contingut">
 <!ENTITY reflowZoom.title             "Canvia el format del text en fer zoom">
 <!ENTITY showImages.title             "Mostra les imatges">
 <!ENTITY enableJavaScript.title 	      "Habilita el JavaScript">
-<!ENTITY enablePlugins.title            "Habilita els connectors">
 <!ENTITY privacy.title               "Privadesa i seguretat">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Permet les galetes">
 <!ENTITY doNotTrack.title             "Digues als llocs que no em segueixin">
+<!ENTITY masterPassword.title           "Utilitza una contrasenya mestra">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Neteja les dades privades">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Neteja">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Recorda les contrasenyes">
 <!ENTITY language.title              "Llengua">
 <!ENTITY language.auto               "Detecta automàticament">
 <!ENTITY defaultBrowser.title           "Navegador per defecte">
 <!ENTITY defaultBrowser.description        "Fes el &brandShortName; navegador per defecte">
 <!ENTITY homepage.title              "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY homepage.none               "Pàgina en blanc">
 <!ENTITY homepage.default             "Inici del &brandShortName;">
 <!ENTITY homepage.currentpage           "Utilitza la pàgina actual">
-<!ENTITY showCharset.title             "Mostra la codificació de caràcters">
+<!ENTITY showCharsetEncoding.title         "Mostra la codificació de caràcters">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/webapps.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!ENTITY webapps.title.placeholder "Introduïu un títol">
+<!ENTITY webapps.permissions "Permissos:">
+<!ENTITY webapps.perm.geolocation "Informació de l'ubicació">
+<!ENTITY webapps.perm.offline "Emmagatzema dades fora de línia">
+<!ENTITY webapps.perm.notifications "Notificacions a l'escriptori">
+<!ENTITY webapps.perm.requestedHint "(soŀlicitat)">