avort
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 06 Apr 2011 22:08:30 +0200
changeset 430 904c8aabc5f965609ae8b78e24c42d7ffe7b6ccd
parent 429 0f9b93a00e4414390d119af314d8be0c12089385
child 431 7194db6ea072859a9626144911fbe87eea27e30a
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
avort
dom/chrome/layout/printing.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
--- a/dom/chrome/layout/printing.properties
+++ b/dom/chrome/layout/printing.properties
@@ -74,17 +74,17 @@ NS_ERROR_GFX_PRINTER_OUT_OF_PAPER=S'ha produït un problema d'impressió. La impressora s'ha quedat sense paper.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTER_IO_ERROR=S'ha produït un problema d'impressió. Error d'E/S de la impressora.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_COULD_NOT_OPEN_FILE=S'ha produït un problema d'impressió. No s'ha pogut obrir el fitxer de sortida.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_FILE_IO_ERROR=S'ha produït un error en escriure el fitxer de sortida de la impressió.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTPREVIEW=Per mostrar l'exemple d'impressió cal que hi hagi com a mínim una impressora disponible.
 NS_ERROR_UNEXPECTED=S'ha produït un error inesperat durant la impressió.
 NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY=S'ha produït un problema d'impressió. No hi ha prou memòria lliure per imprimir.
 NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED=Encara no s'ha implementat alguna funcionalitat de la impressió.
 NS_ERROR_NOT_AVAILABLE=No és disponible 
-NS_ERROR_ABORT=S'ha abortat o canceŀlat el treball d'impressió.
+NS_ERROR_ABORT=S'ha interromput o canceŀlat el treball d'impressió.
 NS_ERROR_FAILURE=Per alguna raó ha fallat la impressió
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_STARTDOC=Ha fallat la impressió en iniciar el document.                                       
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDDOC=Ha fallat la impressió en completar-se el document.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_STARTPAGE=Ha fallat la impressió en iniciar la pàgina.                                       
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDPAGE=Ha fallat la impressió en completar-se la pàgina.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINT_WHILE_PREVIEW=No es pot imprimir mentre esteu a la visualització prèvia de la impressió.                       
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_PAPER_SIZE_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema en imprimir perquè la vostra impressora no permet l'ús de la mida de paper que heu indicat.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_ORIENTATION_NOT_SUPPORTED=S'ha produït un problema d'impressió perquè l'orientació de la pàgina que heu especificat no la suporta la vostra impressora.
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -1020,29 +1020,29 @@ msg.ctcphelp.ping = PING repeteix el paràmetre passat al client
 msg.ctcphelp.dcc = DCC soŀlicita una connexió a client directa
 
 msg.dccchat.sent.request = S'ha enviat un oferiment DCC a ``%S'' des de la VOSTRA màquina (%S:%S) %S
 msg.dccchat.got.request = S'ha rebut un oferiment de xat DCC des de ``%S'' (%S:%S) %S.
 msg.dccchat.accepting    = Acceptació automàtica d'oferiment de xat DCC de ``%S'' (%S:%S) en %S segons %S.
 msg.dccchat.accepting.now  = Acceptació automàtica d'oferiment de xat DCC de ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccchat.accepted = S'ha acceptat el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccchat.declined = S'ha rebutjat el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
-msg.dccchat.aborted = S'ha avortat el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
+msg.dccchat.aborted = S'ha interromput el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccchat.failed = Ha fallat el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccchat.opened = S'ha connected un xat DCC amb``%S'' (%S:%S).
 msg.dccchat.closed    = S'ha desconnectat d'un xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
 
 
 msg.dccfile.sent.request = S'ha enviat un oferiment de transferència de fitxers DCC a ``%S'' des de la VOSTRA màquina (%S:%S) de ``%S'' (%S) %S.
 msg.dccfile.got.request = S'ha rebut una transferència de fitxers DCC des de ``%S'' (%S:%S) de ``%S'' (%S) %S.
 msg.dccfile.accepting    = Acceptació automàtica de transferència de fitxers DCC de ``%S'' (%S:%S) de ``%S'' (%S) en %S segons %S.
 msg.dccfile.accepting.now  = Acceptació automàtica de transferència de fitxers DCC de ``%S'' (%S:%S) de ``%S'' (%S).
 msg.dccfile.accepted = S'ha acceptat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccfile.declined = S'ha rebutjat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
-msg.dccfile.aborted = S'ha avortat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
+msg.dccfile.aborted = S'ha interromput la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccfile.failed = Ha fallat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccfile.opened = S'ha iniciat una transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S)
 msg.dccfile.closed.sent = Ha finalitzat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccfile.closed.saved = Ha finalitzat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S). El fitxer s'ha desat a ``%S''.
 msg.dccfile.progress = %S%% complet, %S de %S, %S.
 msg.dccfile.send = Escolliu el fitxer per enviar
 msg.dccfile.save.to = Desa el fitxer entrant (%S)
 msg.dccfile.err.notfound = No s'ha trobat el fitxer especificat.
@@ -1073,17 +1073,17 @@ msg.dccaccept.del    = Ja no s'accepta automàticament DCC en aquesta xarxa de %S.
 msg.dccaccept.adderr  = Ja esteu acceptant automàticament DCC en aquesta xarxa de %S.
 msg.dccaccept.delerr  = No s'ha trobat %S en la vostra llista d'acceptació automàtica per a aquesta xarxa.
 
 msg.dcc.command.accept = [[Accepta][Accepta aquest oferiment DCC][%S]]
 msg.dcc.command.decline = [[Rebutja][Rebutja aquest oferiment DCC][%S]]
 msg.dcc.command.cancel = [[Canceŀla][Canceŀla aquest oferiment DCC][%S]]
 msg.dcc.command.close = [[Tanca][Tanca (desconnecta) aquest oferiment DCC][%S]]
 
-msg.dcc.state.abort = Avortat
+msg.dcc.state.abort = Interromput
 msg.dcc.state.request = Soŀlicitat
 msg.dcc.state.accept = Acceptat
 msg.dcc.state.connect = Connectat
 msg.dcc.state.connectPro = Connectat (%S%% complet, %S de %S, %S)
 msg.dcc.state.disconnect = Fet
 msg.dcc.state.decline = Rebutjat
 msg.dcc.state.fail = Ha fallat
 
@@ -1175,18 +1175,18 @@ msg.list.rerouted = La llista de rèplica us apareixerà a la visualització ``%S''.
 msg.list.end = S'han visualitzat %S dels %S canals.
 msg.list.chancount = El servidor té %S canals. Llistar-los tots probablement portarà molta estona, i podria fer que el ChatZilla no respongués o es desconnectés del servidor. [[Llista els canals][Llista tots els canals][%S]]
 
 msg.who.end = Fi de la comprovació ``%S'' amb WHO, %S usuaris trobats
 msg.who.match = Usuari %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), membre de %S, s'ha connectat a <irc://%S/>, %S espera(es)
 
 msg.connection.attempt = S'està connectant a %S (%S)… [[Canceŀla][Canceŀla la connexió a %S][%S]]
 msg.connection.refused = S'ha refusat la connexió a %S (%S).
-msg.connection.abort.offline = S'ha avortat la connexió a %S (%S) perquè us heu posat en mode fora de línia.
-msg.connection.abort.unknown = S'ha avortat la connexió a %S (%S) amb l'error %S.
+msg.connection.abort.offline = S'ha interromput la connexió a %S (%S) perquè us heu posat en mode fora de línia.
+msg.connection.abort.unknown = S'ha interromput la connexió a %S (%S) amb l'error %S.
 
 msg.connection.timeout = S'ha sobrepassat el temps de connexió %S (%S).
 msg.unknown.host = Un ordinador central desconegut ``%S'' s'està connectant a %S (%S).
 msg.connection.closed = S'ha tancat la connexió %S (%S).
 msg.connection.reset = S'ha reiniciat la connexió a (%S) (%S).
 msg.connection.quit = Desconnectat de %S (%S). [[Torna a connectar][Torna a connectar a %S][%S]]
 msg.close.status = S'ha tancat la connexió a %S (%S) amb l'estat %S.