update common
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 09 Jun 2011 10:06:51 +0200
changeset 491 8ece229c4d99caa193479fa44ffbd76a6f245044
parent 490 b81ab63c03f2fde0d9470f80076969bc05a62c16
child 492 d5c429644eccc323200028b681a91d52f38ea369
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update common
dom/chrome/layout/css.properties
embedding/android/android_strings.dtd
netwerk/necko.properties
services/sync/errors.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
toolkit/chrome/places/places.properties
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -15,18 +15,20 @@ PECharsetRuleEOF=cadena de joc de caràcters a la regla @charset
 PECharsetRuleNotString=S'esperava una cadena de joc de caràcters, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaEOF=final de la llista de mitjans a @import o de la regla @media
 PEGatherMediaNotComma=S'esperava «,» de la llista de mitjans, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaNotIdent=S'esperava un identificador de la llista, però s'ha trobat «%1$S».
 PEImportNotURI=S'esperava un URI a la regla @import, però s'ha trobat «%1$S».
 PEImportBadURI=L'URI en la regla @import no és vàlida: «%1$S».
 PEImportUnexpected=S'ha trobat «%1$S» de forma inesperada dins @import.
 PEGroupRuleEOF=final de la regla @media o @-moz-document
+PEGroupRuleNestedAtRule=No es permet la regla %1$S des de dins de la regla @media o @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc=S'esperava url(), url-prefix(), o domain() a la regla @-moz-document, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMozDocRuleNotURI=S'esperava un URI a la regla @-moz-document, però s'ha trobat «%1$S».
+PEMozDocRuleNotString=S'esperava una cadena a la funció regexp() de la regla @-moz-document però s'ha trobat «%1$S».
 PEAtNSPrefixEOF=el prefix d'espai de noms a la regla @namespace
 PEAtNSURIEOF=URI de l'espai de noms a la regla @namespace
 PEAtNSUnexpected=Testimoni inesperat dins de @namespace: «%1$S».
 PEKeyframeNameEOF=nom de la regla @keyframes.
 PEKeyframeBadName=S'esperava un identificador per a la regla de @keyframes.
 PEKeyframeBrace=S'esperava una obertura { de la regla @keyframes.
 PESkipDeclBraceEOF=} de tancament al bloc de declaració
 PESkipRSBraceEOF=} de tancament d'un conjunt de regles que no és vàlid
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -1,10 +1,11 @@
 <!ENTITY splash_screen_label "s\'està carregant">
 <!ENTITY splash_screen_installing "instal·lació de biblioteques\u2026">
+<!ENTITY splash_firstrun "S\'està configurant el &brandShortName;\u2026">
 <!ENTITY incompatable_cpu_error "El dispositiu no compleix amb els requisits de sistema mínims per al &brandShortName;.">
 <!ENTITY no_space_to_start_error "No hi ha prou espai disponible per al &brandShortName; per iniciar-se.">
 <!ENTITY error_loading_file "S\'ha produït un error quan es provava de carregar fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Informe de fallades del &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d\'inici del &brandShortName; en reiniciar.">
 <!ENTITY crash_help_message "Ajudeu-nos a solucionar aquest problema!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Envia un informe de fallada a Mozilla">
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -46,16 +46,17 @@
 3=S'està determinant l'ordinador central %1$S
 4=S'ha connectat a %1$S
 5=S'està enviant la soŀlicitud a %1$S…
 6=S'estan transferint dades de %1$S
 7=S'està connectant a %1$S
 8=S'ha llegit %1$S
 9=S'ha escrit %1$S
 10=S'està esperant %1$S…
+11=S'ha consultat %1$S…
 
 27=Està començant la transacció FTP…
 28=S'ha acabat la transacció FTP
 
 UnsupportedFTPServer=Actualment no es pot treballar amb el servidor FTP %1$S.
 RepostFormData=Aquesta pàgina web s'està redirigint a una altra ubicació. Voleu reenviar-hi les dades del formulari que heu introduït?
 
 # Directory listing strings
--- a/services/sync/errors.properties
+++ b/services/sync/errors.properties
@@ -1,12 +1,13 @@
 error.login.reason.network  = No s'ha pogut connectar amb el servidor
 error.login.reason.synckey  = La clau de sincronització no és correcta
 error.login.reason.account  = El nom del compte o de la contrasenya no són correctes
-error.login.reason.no_password= No hi ha cap contrasenya desada per utilitzar
+error.login.reason.no_username = Manca un nom de compte
+error.login.reason.no_password2 = Manca una contrasenya
 error.login.reason.no_synckey = No hi ha cap clau de sincronització desada per utilitzar
 error.login.reason.server   = El servidor no està ben configurat
 
 error.sync.failed_partial   = Un o més tipus de dades no s'han pogut sincronitzar
 
 invalid-captcha = Les paraules no són correctes. Torneu-ho a provar.
 weak-password  = Utilitzeu una contrasenya més complexa
 
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -3,24 +3,31 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE: This can be localized with a more generic term, like
 # "Graphics-accelerated Windows". It describes a number of windows, e.g.:
 # "GPU Accelerated Windows: 2/2 (Direct3D 9)"
 # "GPU Accelerated Windows: 0/2"
 acceleratedWindows = Finestres accelerades amb GPU
 
 # LOCALIZATION NOTE The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
-# The %1 here is a placeholder, leave unchanged, it will get replaced by the driver version string.
-tryNewerDriverVersion = Blocat en el controlador gràfic. Proveu d'actualitzar-lo a la versió %1 o posterior.
+blockedDriver = Blocat per la versió del controlador gràfic.
+
+# LOCALIZATION NOTE The %S here is a placeholder, leave unchanged, it will get replaced by the driver version string
+tryNewerDriver = Blocat pel controlador gràfic. Proveu d'actualitzar-lo a la versió %S o posterior.
 
 # LOCALIZATION NOTE The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
-blockedGraphicsCard = Blocat en la targeta gràfica per problemes no resolts del controlador.
+blockedGfxCard = Blocat per la targeta gràfica a causa de problemes no resolts del controlador.
+
+# LOCALIZATION NOTE The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
+blockedOSVersion = Blocat per la versió del sistema operatiu.
 
 direct2DEnabled = S'ha habilitat el Direct2D
 directWriteEnabled = S'ha habilitat el DirectWrite
+clearTypeParameters = Paràmetres ClearType
+clearTypeParametersNotFound = No s'han trobat paràmetres ClearType
 adapterDescription = Descripció de l'adaptador
 adapterVendorID = ID del proveïdor
 adapterDeviceID = ID del dispositiu
 adapterDrivers = Controladors de l'adaptador
 adapterRAM = RAM de l'adaptador
 driverVersion = Versió del controlador
 driverDate = Data del controlador
 webglRenderer = Motor WebGL
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -14,17 +14,17 @@ dirTextInputLabel=Nom del directori:
 dirTextInputAccesskey=N
 
 confirmTitle=Confirmeu
 confirmFileReplacing=%S ja existeix.\nEl voleu reemplaçar?
 openButtonLabel=Obre
 saveButtonLabel=Desa
 selectFolderButtonLabel=Seleccioneu
 noButtonLabel=No
-saveAsLabel=Anomena i desa:
+formatLabel=Format:
 
 errorOpenFileDoesntExistTitle=S'ha produït un error en obrir %S
 errorOpenFileDoesntExistMessage=El fitxer %S no existeix
 errorDirDoesntExistTitle=S'ha produït un error en accedir a %S
 errorDirDoesntExistMessage=El directori %S no existeix\t
 
 errorOpeningFileTitle=S'ha produït un error en obrir %S
 openWithoutPermissionMessage_file=No es pot llegir el fitxer %S
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -101,8 +101,47 @@ NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS=%Sx%Spx, Δ%Sms
 # NetworkPanel. E.g. any kind of text is easy to display, but some audio or
 # flash data received from the server can't be displayed.
 #
 # The %S is replaced by the content type, that can't be displayed, examples are
 # o application/x-shockwave-flash
 # o music/crescendo
 NetworkPanel.responseBodyUnableToDisplay.content=No es poden mostrar respostes del tipus «%S»
 ConsoleAPIDisabled=L'API de registre de la consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) ha estat inhabilitada per un script de la pàgina.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsolePosition): The label shown for the menu which
+# allows the user to toggle between the Web Console positioning types.
+webConsolePosition=Posició
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionTooltip): The tooltip shown when the user
+# hovers the Position button in the Web Console toolbar.
+webConsolePositionTooltip=Posició de la consola web damunt o davall del document
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionAbove): When this option is selected the
+# Web Console interface is displayed above the web page.
+webConsolePositionAbove=Damunt
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionBelow): When this option is selected the
+# Web Console interface is displayed below the web page.
+webConsolePositionBelow=Davall
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionWindow): When this option is selected the
+# Web Console interface is displayed in a floating panel.
+webConsolePositionWindow=Finestra
+
+# LOCALIZATION NOTE (webConsoleOwnWindowTitle): The Web Console floating panel
+# title.
+webConsoleOwnWindowTitle=Consola web
+
+# LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.label):
+# The autocomplete popup panel label/title.
+Autocomplete.label=Emergent d'autocompleció
+
+# LOCALIZATION NOTE (stacktrace.anonymousFunction):
+# This string is used to display JavaScript functions that have no given name -
+# they are said to be anonymous. See stacktrace.outputMessage.
+stacktrace.anonymousFunction=<anonymous>
+
+# LOCALIZATION NOTE (stacktrace.outputMessage):
+# This string is used in the Web Console output to identify a web developer call
+# to console.trace(). The stack trace of JavaScript function calls is displayed.
+# In this minimal message we only show the last call.
+stacktrace.outputMessage=Traça de la pila de %S, funció %S, línia %S.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -17,26 +17,24 @@
 <!ENTITY warning.safemode.label          "El mode segur ha inhabilitat tots els complements.">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.label     "La comprovació de compabilitat dels complements no està habilitada. Pot ser que tingueu complements incompatibles.">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.enable.label  "Habilita">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.enable.tooltip "Habilita la comprovació de compatibilitat dels complements">
 <!ENTITY warning.updatesecurity.label       "La comprovació de seguretat dels complements no està habilitada. Les actualitzacions podrien posar-vos en risc.">
 <!ENTITY warning.updatesecurity.enable.label    "Habilita">
 <!ENTITY warning.updatesecurity.enable.tooltip   "Habilita la comprovació de seguretat dels complements">
 
+<!-- global informations -->
+<!ENTITY info.plugincheck.label         "Marqueu-ho per comprovar si els vostres connectors estan al dia">
+<!ENTITY info.plugincheck.tooltip        "Marqueu-ho per comprovar si els vostres connectors estan al dia">
 
 <!-- categories / views -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE: These should match the header-* entries in extensions.properties -->
 <!ENTITY view.search.label          "Cerca">
 <!ENTITY view.discover.label         "Més complements">
-<!ENTITY view.locales.label          "Llengües">
-<!ENTITY view.searchengines.label       "Motors de cerca">
-<!ENTITY view.features.label         "Extensions">
-<!ENTITY view.appearance2.label        "Aspecte">
-<!ENTITY view.plugins.label          "Connectors">
 <!ENTITY view.recentUpdates.label       "Actualitzacions recents">
 <!ENTITY view.availableUpdates.label     "Actualitzacions disponibles">
 
 <!-- addon updates -->
 <!ENTITY updates.checkForUpdates.label    "Comprova si hi ha actualitzacions">
 <!ENTITY updates.checkForUpdates.accesskey  "C">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.label      "Visualitza les actualitzacions recents">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.accesskey    "V">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -96,8 +96,13 @@ addon.purchase.label=Compra'l per %S…
 addon.purchase.tooltip=Visiteu la galeria de complements per comprar-lo
 #LOCALIZATION NOTE (cmd.purchaseAddon.label) displayed on a button in the detail
 # view, %S is the price of the add-on including currency symbol
 cmd.purchaseAddon.label=Compra'l per %S…
 cmd.purchaseAddon.accesskey=r
 
 #LOCALIZATION NOTE (eulaHeader) %S is name of the add-on asking the user to agree to the EULA
 eulaHeader=El %S necessita que accepteu l'acord de llicència d'usuari final següent abans que es pugui procedir amb la instal·lació:
+
+type.extension.name=Extensions
+type.theme.name=Aparença
+type.locale.name=Llengües
+type.plugin.name=Connectors
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -14,19 +14,23 @@
 
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.title "S'estan instaŀlant els connectors">
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.description.label "El &brandShortName; està instaŀlant els connectors…">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label "El &brandShortName; ha acabat d'instaŀlar els connectors que hi mancaven:">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label "Informeu-vos sobre els connectors o cerqueu manualments els connectors que hi manquen.">
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label "Cal que es reiniciï el &brandShortName; per a que els connectors funcionin.">
-<!ENTITY missingPlugin.label                 "Feu clic aquí per baixar el connector.">
-<!ENTITY disabledPlugin.label                "S'ha inhabilitat el connector per a aquest contingut. Feu clic aquí per gestionar els vostres connectors.">
+<!ENTITY missingPlugin                    "Cal un connector per mostrar aquest contingut.">
+<!ENTITY disabledPlugin                   "S'ha inhabilitat el connector.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "S'ha blocat aquest connector per la vostra protecció.">
+
+<!ENTITY installPlugin                    "Instal·la un connector…">
+<!ENTITY managePlugins                    "Gestiona els connectors…">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.post): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY reloadPlugin.pre                  "">
 <!ENTITY reloadPlugin.middle                 "Torneu a carregar la pàgina">
 <!ENTITY reloadPlugin.post                  " per a provar-ho de nou.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (report.please): This and the other report.* strings should be as short as possible, ideally 2-3 words. -->
 <!ENTITY report.please                    "Tramet un informe de fallada">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
@@ -20,11 +20,9 @@ pluginInstallation.noPluginsFound=No s'h
 pluginInstallation.noPluginsInstalled=No s'ha instaŀlat cap connector.
 pluginInstallation.unknownPlugin=Connector desconegut (%S)
 
 pluginInstallation.restart.label=Reinicia el %S
 pluginInstallation.restart.accesskey=R
 pluginInstallation.close.label=Tanca
 pluginInstallation.close.accesskey=c
 
-missingPlugin.label=Feu clic aquí per baixar el connector.
 
-
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -5,17 +5,19 @@ TagsFolderTitle=Etiquetes
 
 finduri-AgeInDays-is-0=Avui
 finduri-AgeInDays-is-1=Ahir
 finduri-AgeInDays-is=Fa %S dies
 finduri-AgeInDays-last-is=Els darrers %S dies
 finduri-AgeInDays-isgreater=Més antic de %S dies
 finduri-AgeInMonths-is-0=Aquest mes
 finduri-AgeInMonths-isgreater=Més antic de %S mesos
-
+# LOCALIZATION NOTE (finduri-MonthYear):
+# %1$S is the month name, %2$S is the year (4 digits format).
+finduri-MonthYear=%1$S %2$S
 
 localhost=(fitxers locals)
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarksArchiveFilename):
 # %S will be replaced by the current date in ISO 8601 format, YYYY-MM-DD.
 # The resulting string will be suggested as a filename, so make sure that you're
 # only using characters legal for file names. Consider falling back to the
 # en-US value if you have to use non-ascii characters.