canvis estil
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Mon, 08 Dec 2008 02:48:19 +0100
changeset 64 8ae7dc07e4c4d1d8509c25a1c7f223af182029b8
parent 63 a5b5387afdaaddac310b6494e3acf15dceef51cb
child 65 73827ed4a289ce818a834cc372c1b921dd804e4d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
canvis estil
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
dom/chrome/appstrings.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-mdn.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/receipts.dtd
mail/chrome/messenger/search-operators.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
suite/chrome/common/overrides/netErrorApp.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-mdn.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-receipts.dtd
suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!ENTITY startup.label       "Inici">
 
 <!ENTITY startupPage.label     "Quan s'iniciï el &brandShortName;:">
 <!ENTITY startupPage.accesskey   "n">
-<!ENTITY startupHomePage.label   "Mostra la meua pàgina d'inici">
+<!ENTITY startupHomePage.label   "Mostra la meva pàgina d'inici">
 <!ENTITY startupBlankPage.label  "Mostra una pàgina en blanc">
 <!ENTITY startupLastSession.label "Mostra les finestres i pestanyes de la darrera vegada">
 <!ENTITY location.label      "Pàgina d'inici:">
 <!ENTITY location.accesskey    "i">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Utilitza la pàgina actual">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "c">
 <!ENTITY useMultiple.label     "Utilitza les pàgines actuals">
 <!ENTITY useBookmark.label     "Utilitza una adreça d'interès">
--- a/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 <!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Llegiu-ne més &#187;">
 <!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Llegiu-ne més &#133;">
 
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Aquests tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com atacs de pesca electrònicas, en els que s'utilitzen pàgines web i adreces electròniques fraudulentes que imiten les fonts en les que podeu confiar. Podeu saber-ne més al respecte a ">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "com el &brandShortName; us protegeix">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " dels atacs de pesca electrònica.">
 
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Treu-me d'ací!">
-<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Navega cap a la meua pàgina d'inici">
+<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Navega cap a la meva pàgina d'inici">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignora aquest avís">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Tanca aquest avís" >
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Açò no és cap falsificació web…">
 <!ENTITY safeb.palm.report.label "Per què s'ha blocat aquest lloc?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malware.title "S'ha informat que el lloc web és atacant!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malware.shortDesc "S'ha informat que el lloc web a <span id='malware_sitename'/> seria atacant, i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.">
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -52,12 +52,12 @@ deniedPortAccess=Aquesta adreça utilitza un port de xarxa que normal es fa servir per a altres propòsits diferents de la navegació. El Firefox ha canceŀlat la soŀlicitud per a la vostra protecció.
 proxyResolveFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que no pot trobar-se.
 proxyConnectFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que està rebutjant les connexions.
 contentEncodingError=No ha pogut mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació. 
 unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
 externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició a menys que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
-externalProtocolChkMsg=Recorda la meua tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
+externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -56,14 +56,14 @@ deniedPortAccess=L'accés al número de port indicat ha estat inhabilitat per motius de seguretat.
 proxyResolveFailure=No es pot trobar el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar. 
 proxyConnectFailure=La connexió s'ha rebutjat en intentar contactar amb el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar.
 contentEncodingError=No pot mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.
 unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema. 
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
 externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició a menys que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
-externalProtocolChkMsg=Recorda la meua tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
+externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 
 
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -112,17 +112,17 @@ cmd.cancel.help = Canceŀla una ordre /attach o /server. Utilitzeu /cancel quan el ChatZilla estigui intentant repetidament connectar-se a una xarxa que no respon; per a dir-li que abandoni abans del nombre normal de reintents.
 cmd.ceip.label = &Programa de millor d'experiència de l'usuari
 cmd.ceip.params = [<state>]
 cmd.ceip.help  = Sense cap argument, obre el diàleg d'opcions del programa de millor d'experiència de l'usuari (CEIP). Si es dóna un estat <state> i és |true|, |on|, |yes|, o |1|, s'hi activaran totes les opcions. Els valors |false|, |off|, |no| i |0| ho desactivaran.
 
 cmd.charset.params = [<new-charset>]
 cmd.charset.help = Configura el mode de codificació de caràcters amb <new-charset>, o si no es proporciona, visualitza el mode de codificació del caràcter actual.
 
 cmd.channel-motif.params = [<motif> [<channel>]]
-cmd.channel-motif.help=Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per aquest canal específic. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona un canal <channel>, s'escollirà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seua pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.
+cmd.channel-motif.help=Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per aquest canal específic. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona un canal <channel>, s'escollirà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.
 
 cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<channel>]]]]
 cmd.channel-pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor <pref-value> del canal <channel>. Si no es proporciona el valor <pref-value> es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <delete-pref> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si <pref-value> comença per un caràcter ('-'), llavors les preferències passaran a ser el seu valor per defecte. Si no es proporciona un canal <channel>, s'escollirà l'actual.
 
 cmd.clear-view.label = N&eteja aquesta pestanya
 cmd.clear-view.params = [<view>]
 cmd.clear-view.help = Buida la visualització actual, descartant-ne *tot* el contingut.
 
@@ -190,22 +190,22 @@ cmd.commands.params = [<pattern>]
 cmd.commands.help = Llista tots els noms d'ordre que segueixin el patró <pattern>, o tots si no se n'indica cap.
 
 cmd.create-tab-for-view.params = <view>
 cmd.create-tab-for-view.help  = 
 
 cmd.custom-away.label = Absent (personalitzat)…
 cmd.custom-away.help = Soŀlicita un missatge d'absència personalitzat i llavors us defineix com absent fent-lo servir. Utilitzeu l'ordre |/away| per a especificar un missatge d'absència com una part de l'ordre.
 
-cmd.sync-font.help = Sincronitza totes les vistes amb la seua configuració actual de tipus de lletra.
-cmd.sync-header.help = Sincronitza totes les vistes amb la seua configuració actual de la capçalera.
-cmd.sync-log.help = Sincronitza totes les vistes amb la seua configuració actual d'entrada.
-cmd.sync-motif.help = Sincronitza totes les vistes amb la seua configuració actual d'aparences.
-cmd.sync-timestamp.help = Sincronitza totes les vistes amb la seua configuració actual de marca horària.
-cmd.sync-window.help = Sincronitza totes les vistes amb la seua configuració actual de finestra de sortida.
+cmd.sync-font.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de tipus de lletra.
+cmd.sync-header.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de la capçalera.
+cmd.sync-log.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual d'entrada.
+cmd.sync-motif.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual d'aparences.
+cmd.sync-timestamp.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de marca horària.
+cmd.sync-window.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de finestra de sortida.
 
 cmd.ctcp.params = <target> <code> [<params>]
 cmd.ctcp.help = Envia el codi CTCP <code> a l'objectiu (usuari o canal) <target>. Si s'especifiquen paràmetres <params> aquests són enviats com a bons.
 
 cmd.default-charset.params = [<new-charset>]
 cmd.default-charset.help = Configura el mode de codificació de caràcters per defecte global a <new-charset>, o el visualitza si no se'n proporciona cap.
 
 cmd.describe.params = <target> <action>
@@ -239,17 +239,17 @@ cmd.dcc-list.help = Llista allò que es coneix dels oferiments DCC i les connexions. Pot limitar-se només als «xats» o als «enviaments» fent servir el paràmetre |type|.
 
 cmd.dcc-send.params = [<nickname> [<file>]]
 cmd.dcc-send.help = Ofereix un fitxer a l'usuari |nickname|. En una visualització de consulta, pot ometre's el |sobrenom| i l'oferiment s'enviarà des de la visualització de consulta d'aquell usuari. Pot especificar-se un fitxer passant directament |file|, o si s'omet, seleccionant-lo d'un diàleg de navegació.
 cmd.dcc-send.label = Envia un fitxer…
 
 cmd.delete-view.key = accel W
 cmd.delete-view.label = &Tanca aquesta pestanya
 cmd.delete-view.params = [<view>]
-cmd.delete-view.help = Buida la visualització actual, descartant-ne *tot* el contingut, i deixa anar la seua icona des de la tira de pestanyes. Si s'elimina una visualització de canal, també en sortireu.
+cmd.delete-view.help = Buida la visualització actual, descartant-ne *tot* el contingut, i deixa anar la seva icona des de la tira de pestanyes. Si s'elimina una visualització de canal, també en sortireu.
 
 cmd.dehop.label = Suprimeix l'estat d'operador mitjà
 cmd.dehop.params = <nickname> [<...>]
 cmd.dehop.help = Suprimeix l'estat d'operador mitjà de l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador.
 
 cmd.deop.label = Suprimeix l'estat d'operador
 cmd.deop.params = <nickname> [<...>]
 cmd.deop.help = Suprimeix l'estat d'operador de l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador.
@@ -421,17 +421,17 @@ cmd.unban.label = Anula el bandeig
 cmd.unban.format = Anula el bandeig de $channelName
 cmd.unban.params = <nickname>
 cmd.unban.help = Suprimeix la condició de bandejat a un usuari, o bé la suprimeix d'una màscara de bandeig específica de la llista de bandejats del canal.
 
 cmd.unexcept.params = <nickname>
 cmd.unexcept.help  = Suprimeix una excepció de bandeig del canal.
 
 cmd.user.params = [<username> <description>]
-cmd.user.help  = Defineix el vostre nom d'usuari a <username> i la vostra descripció (``Nom real'') a <description>. És equivalent a utilitzar les ordres |name| i |desc|. El nou nom i descripció s'utilitzaran la propera vegada que us connecteu a la xarxa. Podeu utilitzar aquesta ordre sense paràmetres per a mostrar el nom d'usuari actual i la seua descripció.
+cmd.user.help  = Defineix el vostre nom d'usuari a <username> i la vostra descripció (``Nom real'') a <description>. És equivalent a utilitzar les ordres |name| i |desc|. El nou nom i descripció s'utilitzaran la propera vegada que us connecteu a la xarxa. Podeu utilitzar aquesta ordre sense paràmetres per a mostrar el nom d'usuari actual i la seva descripció.
 
 cmd.userlist.help = Commuta la visibilitat de la llista d'usuaris.
 
 cmd.ignore.params = [<mask>]
 cmd.ignore.help = Us afegeix algú a la vostra llista ignora de la xarxa actual. Es generarà un sobrenom amb la màscara <màsk>, però també podreu utilitzar una màscara de l'ordinador central. Sense paràmetres, visualitzarà una llista de tots els usuaris ignorats actualment.
 
 cmd.invite.params = <nickname> [<channel-name>]
 cmd.invite.help = Convida a l'usuari <nickname> al canal <channel> o a l'actual si no se'n proporciona cap. Requereix l'estat d'operador si es troba configurat +i.
@@ -479,17 +479,17 @@ cmd.leave.label = Dei&xa
 cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
 cmd.leave.help=Deixa el canal actual. Utilitza /delete per a forçar a tancar la visualització, perdent els seus continguts, o /hide per amagar-la temporalment, preservant-los. Molts servidors no tenen suport per al paràmetre opcional de motiu <reason>. Les vostres preferències s'utilitzen per a determinar si se suprimirà la pestanya. Si esteu expedint aquesta ordre des d'una seqüència, podeu ignorar aquest comportament amb el paràmetre <delete-when-done>.
 cmd.links.help = Mostra els «enllaços» del servidor actual. Aquesta és una llista dels altres servidors connectats directament al que hi esteu connectat actualment.
 
 cmd.list.params = [<channel-name>]
 cmd.list.help = Llista el nom del canal, compte de l'usuari i informació del tema per a la xarxa/servidor a on us heu afegit. Si no s'indica l'argument del canal opcional, es llistaran tots els canals. En xarxes grans, el servidor podria desconnectar-vos per a soŀlicitar una llista completa.
 
 cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
-cmd.list-plugins.help = Si no es proporciona un connector <plugin>, aquesta ordre llista la informació de tots els connectors carregats. Si es proporciona, només es visualitzarà la seua informació. Si aquesta ordre és lliurada des de la consola, podeu especificar el connector tant per la seua identitat com pel seu índex.
+cmd.list-plugins.help = Si no es proporciona un connector <plugin>, aquesta ordre llista la informació de tots els connectors carregats. Si es proporciona, només es visualitzarà la seva informació. Si aquesta ordre és lliurada des de la consola, podeu especificar el connector tant per la seva identitat com pel seu índex.
 
 cmd.load.params = <url>
 cmd.load.help = Executa el connector de la url especificada per <url>. Vegeu també: les preferències |initialScripts|.
 
 cmd.reload-plugin.params = <plugin>
 cmd.reload-plugin.help = Torna a carregar el connector des del mateix url que va ser carregat la darrera vegada. Només funcionarà si la versió del connector carregada actualment pot ser inhabilitada.
 
 cmd.log.params = [<state>]
@@ -509,17 +509,17 @@ cmd.me.params = <action>
 cmd.me.help= Envia un text d'acció <action> al canal en una frase en tercera persona. Proveu-ho i ho veureu!
 
 cmd.motd.help = Mostra el «Missatge del dia», que conté normalment informació sobre la xarxa i el servidor actual, com també polítiques d'ús.
 
 cmd.mode.params = [<target>] [<modestr> [<param> [<...>]]]
 cmd.mode.help  = Canvia el canal o mode d'usuari de <target> utilitzant <modestr> i qualsevol paràmetre següent <param> si se n'afegeix. Quan s'utilització des d'una visualització de canal, l'objectiu <target> pot ometre's. Per a més informació, podeu consultar una llista de modes a http://irchelp.org.
 
 cmd.motif.params = [<motif>]
-cmd.motif.help = Configura el fitxer CSS per defecte que s'ha utilitzat a la pestanya missatges. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seua pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.
+cmd.motif.help = Configura el fitxer CSS per defecte que s'ha utilitzat a la pestanya missatges. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.
 
 cmd.motif-default.label = Aparença per &defecte
 cmd.motif-dark.label = Aparença fos&ca
 cmd.motif-light.label = Aparença c&lara
 
 cmd.msg.params = <nickname> <message>
 cmd.msg.help = Envia un missatge privat <message> a l'usuari <nickname>.
 
@@ -530,17 +530,17 @@ cmd.names.params = [<channel-name>]
 cmd.names.help = Llista d'usuaris del canal.
 
 cmd.network.params = <network-name>
 cmd.network.help = Fa que la xarxa actual sigui <network-name>
 
 cmd.networks.help = Llista totes les xarxes disponibles com a enllaços clicables.
 
 cmd.network-motif.params = [<motif> [<network>]]
-cmd.network-motif.help = Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per la xarxa <network>. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si l'aparença <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença es revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona una xarxa, s'escollirà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seua pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.
+cmd.network-motif.help = Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per la xarxa <network>. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si l'aparença <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença es revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona una xarxa, s'escollirà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.
 
 cmd.network-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<network>]]]]
 cmd.network-pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor de <pref-value> de la xarxa <network>. Si no es proporciona el valor preferit, es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <delete-pref> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si <pref-value> comença per un caràcter ('-'), llavors les preferències passaran a ser el seu valor per defecte. Si no es proporciona una xarxa, s'escollirà l'actual.
 
 cmd.nick.label = Canvia el sobrenom…
 cmd.nick.params = [<nickname>]
 cmd.nick.help=Canvia el vostre sobrenom actual. Si aquest s'omet |nickname|, es mostrarà un diàleg.
 
@@ -572,17 +572,17 @@ cmd.save.help = Desa la visualització actual com un fitxer <filename>. Si s'omet el nom del fitxer, es mostrarà un diàleg d'Anomena i desa… El tipus de fitxer <savetype> pot ser |complete|, |htmlonly| o |text|. Si s'omet, es deduïra de l'extensió del fitxer. Els fitxers amb extensions .html, xhtml, .xhtm o.htm es desaran de forma completa, i .txt com a fitxers de text. Altres extensions donaran un error si no es proporciona un tipus de fitxer <savetype>.
 
 cmd.say.params = <message>
 cmd.say.help=Envia un missatge a la visualització actual. Aquesta ordre l'utilitza automàticament el ChatZilla quan escriviu un text que no comença amb el caràcter «/».
 
 cmd.stats.params = [<params>]
 cmd.stats.help = Soŀlicita les estadístiques del servidor. Utilitzeu aquesta ordre sense cap paràmetre per a obtenir una llista específica de servidor de tots els paràmetres que poden utilitzar-se amb aquesta ordre.
 
 cmd.time.params = [<nickname>]
-cmd.time.help  = Soŀlicita a l'usuari <nickname> quina hora és en la seua màquina. El seu client IRC pot o no mostrar-los que heu soŀlicitat aquesta informació. ChatZilla, de fet, actualment tampoc ho fa. Si no especifiqueu cap usuari <nickname>, el ChatZilla ho soŀlicitarà al servidor.
+cmd.time.help  = Soŀlicita a l'usuari <nickname> quina hora és en la seva màquina. El seu client IRC pot o no mostrar-los que heu soŀlicitat aquesta informació. ChatZilla, de fet, actualment tampoc ho fa. Si no especifiqueu cap usuari <nickname>, el ChatZilla ho soŀlicitarà al servidor.
 cmd.time.label = Aconsegueix el temps local
 
 cmd.timestamps.params = [<toggle>]
 cmd.timestamps.help = Configura la visibilitat de la marca horària per la visualització actual. Si es proporciona una commutació <toggle> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, s'activarà la marca horària. Els valors |false|, |off|, |no| i |0| desactivaran la marca horària, i |toggle| us commutarà l'estat. Si s'omet, es veurà l'estat actual.
 
 cmd.toggle-oas.format = Obre aquest/a «$viewType» a l'inici
 cmd.toggle-oas.label = Obre a l'&inici
 
@@ -626,17 +626,17 @@ cmd.set-current-view.help  =
 
 cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
 cmd.sslserver.help = Connecta al servidor <hostname> utilitzant SSL a un port <port>, o 9999 si no se n'especifica cap. Proporciona una contrasenya <password> si se n'especifica una. Si us trobeu connectats, la visualització del servidor <hostname> serà l'actual. Si s'ha suprimit aquesta visualització, es tornarà a crear.
 
 cmd.squery.params = <service> [<commands>]
 cmd.squery.help = Envia les ordres <commands> al servei <service>.
 
 cmd.stalk.params = [<text>]
-cmd.stalk.help = Afegeix text a la llista de paraules que us agradaria veure en els avisos. Qualsevol persona amb un sobrenom que coincideixi amb el <text> o si qualsevol diu una frase que contingui el <text>, us activarà una finestra del ChatZilla (en alguns sistemes operatius) i la seua icona es farà intermitent (en alguns sistemes operatius).
+cmd.stalk.help = Afegeix text a la llista de paraules que us agradaria veure en els avisos. Qualsevol persona amb un sobrenom que coincideixi amb el <text> o si qualsevol diu una frase que contingui el <text>, us activarà una finestra del ChatZilla (en alguns sistemes operatius) i la seva icona es farà intermitent (en alguns sistemes operatius).
 
 cmd.status.help = Mostra la informació d'estat de la visualització actual.
 
 cmd.statusbar.help = Commuta la visibilitat de la barra d'estat.
 
 cmd.supports.help = llista les capacitats del servidor actual, segons el format numèric 005.
 
 cmd.testdisplay.help = Visualitza un exemple de text. Utilitza els estils predefinits.
@@ -663,17 +663,17 @@ cmd.userip.help  = Soŀlicita l'adreça IP de tot aquell usuari <nickname> que s'especifiqui.
 
 cmd.disable-plugin.params = <plugin>
 cmd.disable-plugin.help = Aquesta ordre crida al connector de la funció disablePlugin (inhabilita connector), si aquesta existeix. No hi ha garanties que aquest connector s'inhabiliti adequadament per ell mateix.
 
 cmd.usermode.params = [<new-mode>]
 cmd.usermode.help = Canvia o visualitza el mode d'usuari actual.
 
 cmd.user-motif.params = [<motif> [<user>]]
-cmd.user-motif.help = Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per a l'usuari <user>. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si l'aparençal <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona un usuari <user>, s'escollirà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seua pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.
+cmd.user-motif.help = Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per a l'usuari <user>. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si l'aparençal <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona un usuari <user>, s'escollirà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.
 
 cmd.user-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<user>]]]]
 cmd.user-pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor preferit <pref-value> de l'usuari <user>. Si no es proporciona el valor preferit es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <suprimeix-preferència> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si el nom comença per un caràcter ('-'), llavors les preferències passaran a ser el seu valor per defecte. Si no es proporciona un usuari <user>, s'escollirà l'actual.
 
 cmd.version.label = Aconsegueix informació de la versió
 cmd.version.params = [<nickname>]
 cmd.version.help=Pregunta a l'usuari <nickname> quin client IRC està executant. El seu client IRC pot o no pot mostrar la informació que heu soŀlicitat. Actualment, el ChatZilla no ho pot fer. Si no especifiqueu cap usuari <nickname>, el ChatZilla soŀlicitarà al servidor la versió del programari que està executant com a servidor IRC.
 
@@ -751,26 +751,26 @@ msg.err.unsupported.command = El servidor no té implementada l'ordre ``%S''.
 msg.err.invalid.mode = La cadena de mode que heu introduït (``%S'') no és vàlida. Una cadena de mode en una o més seqüències de + o - seguit d'un o més caràcters alfanumèrics.
 msg.err.away.save   = Hi ha hagut en error en desar els missatges d'absència (%S).
 msg.err.invalid.url  = ``%S'' no és ni un url vàlid ni un àlies d'un url, i per tant no podrà carregar-se.
 msg.err.no.channel  = En executar l'ordre ``%S'', caldria que proporcionéssiu un nom de canal, o executéssiu l'ordre en el context d'un canal.
 msg.err.no.idleservice = El ChatZilla no pot determinar quan esteu absent en la vostra versió del &brandShortName;. La característica d'absent automàticament s'inhabilitarà.
 
 
 # Specific bug messages.
-msg.bug318419.warning = El ChatZilla ha detectat una potencial anormalitat en les seues dades internes. No podreu establir cap tipus de comunicació en aquest moment, encara que ho pugui semblar. La causa més probable és l'errada «bug» 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. És molt recomanable que reinicieu l'aplicació del servidor central (&brandShortName;) per a evitar altres problemes.
-msg.bug318419.error = El ChatZilla ha detectat una potencial anormalitat en les seues dades internes. No podreu establir cap tipus de comunicació en aquest moment, encara que ho pugui semblar. La causa més probable és l'errada «bug» 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. HEU de reiniciar l'aplicació del servidor central (&brandShortName;) per a corregir-ho.
+msg.bug318419.warning = El ChatZilla ha detectat una potencial anormalitat en les seves dades internes. No podreu establir cap tipus de comunicació en aquest moment, encara que ho pugui semblar. La causa més probable és l'errada «bug» 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. És molt recomanable que reinicieu l'aplicació del servidor central (&brandShortName;) per a evitar altres problemes.
+msg.bug318419.error = El ChatZilla ha detectat una potencial anormalitat en les seves dades internes. No podreu establir cap tipus de comunicació en aquest moment, encara que ho pugui semblar. La causa més probable és l'errada «bug» 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. HEU de reiniciar l'aplicació del servidor central (&brandShortName;) per a corregir-ho.
 
 # Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
 msg.need.oper.password = Si us plau, introduïu una contrasenya per a obtenir els privilegis d'operador.
 
 msg.irc.381 = Ara sou operador d'IRC.
 msg.irc.464 = La contrasenya és incorrecta. Si us plau, torneu-ho a provar amb la contrasenya correcta.
 msg.irc.464.login = Si us plau, especifiqueu la vostra contrasenya utilitzant l'ordre «/pass» per a continuar connectant-vos.
-msg.irc.471 = Aquest canal ha arribat a la seua capacitat límit; no us hi podeu unir.
+msg.irc.471 = Aquest canal ha arribat a la seva capacitat límit; no us hi podeu unir.
 msg.irc.473 = A aquest canal només s'hi accedeix per invitació. Heu de tenir-ne una d'un membre que ja hi sigui al canal.
 msg.irc.474 = Esteu bandejat d'aquest canal.
 msg.irc.475 = Cal una clau per a aquest canal. Heu de proporcionar una clau correcta per a poder unir-vos-hi. Vegeu «/help join» per a més detalls de com unir-vos a un canal amb una clau.
 msg.irc.476 = Heu proporcionat una màscara de canal que el servidor considera que no és vàlid.
 msg.irc.477 = Per a aquest canal cal que us hagueu registrat i identificat amb els serveis de registre de sobrenoms (ex. NickServ). Si us plau, consulteu la documentació dels serveis de registre d'aquesta xarxa que segurament pot trobar-se en el MOTD (/motd per a mostrar-la).
 msg.irc.491 = Només uns poc dels mers mortals poden provar d'entrar en la dimensió desconeguda (el vostre servidor central no coincideix amb cap de les «O-lines» configurades).
 
 msg.irc.471.knock = %S Hauríeu de poder utilitzar «/knock %S» per a soŀlicitar als operadors del canal que us hi convidi. [[Knock][Soŀlicita als operadors del canal que us hi deixi entrar][%S]]
@@ -1340,17 +1340,17 @@ msg.prefs.move.down = Mou cap avall
 msg.prefs.add = Afegeix…
 msg.prefs.edit = Edita
 msg.prefs.delete = Suprimeix
 
 msg.prefs.list.add = Introduïu un element per a afegir:
 msg.prefs.list.edit = Editeu l'element com és necessari:
 msg.prefs.list.delete = Esteu segur que voleu eliminar l'element ``%S''?
 
-msg.prefs.object.delete = Esteu segur que voleu eliminar l'objecte ``%S'' i totes les seues preferències?
+msg.prefs.object.delete = Esteu segur que voleu eliminar l'objecte ``%S'' i totes les seves preferències?
 msg.prefs.object.reset = Esteu segur que voleu reiniciar totes les preferències per al ``%S'' als seus valors per defecte?
 
 msg.prefs.fmt.header = «%S»
 msg.prefs.fmt.display.network = Xarxa %S"
 msg.prefs.fmt.display.channel = Xarxa %S, canal %S"
 msg.prefs.fmt.display.user = Xarxa %S, usuari %S"
 
 msg.prefs.global = Configuració global
@@ -1574,17 +1574,17 @@ pref.group.startup.initialScripts.label = Carrega seqüències automàtiques
 pref.group.lists.label = Llistes
 pref.group.lists.stalkWords.label = Rastreig de paraules
 pref.group.lists.aliases.label = Ordre d'àlies
 pref.group.lists.notifyList.label = Llista de notificació
 pref.group.lists.nicknameList.label = Llista de sobrenoms
 pref.group.lists.autoperform.label = Execució automàtica
 pref.group.global.label = Global
 pref.group.global.header.label = Capçalera
-pref.group.global.header.help = Especifica la visibilitat per defecte de la capçalera de les visualitzacions. Cada visualització pot utilitzar la seua pròpia si és necessari.
+pref.group.global.header.help = Especifica la visibilitat per defecte de la capçalera de les visualitzacions. Cada visualització pot utilitzar la seva pròpia si és necessari.
 pref.group.global.links.label = Enllaços
 pref.group.global.links.help = Les preferències de tres enllaços defineix com reacciona el ChatZilla davant diferents tipus de clics sobre els enllaços. Podeu també configurar-los d'acord amb les vostres preferències.
 pref.group.global.log.label = Registra aquests tipus de visualització
 pref.group.global.log.help = Especifica l'estat de registre per defecte per a les visualitzacions. Cada visualització pot utilitzar el seu propi si és necessari.
 pref.group.global.maxLines.label = Mida del desplaçament endarrere
 pref.group.global.maxLines.help = El nombre de línies de text que es poden conservar en aquest tipus de visualització. Una vegada s'arriba al límit, les línies més antigues són eliminades a mesura que s'afegeixen les més noves.
 pref.group.global.sounds.label = Configuració del so
 pref.group.global.sounds.help     = 
--- a/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
@@ -19,15 +19,15 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Redacta els missatges en format HTML">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY autoQuote.label "Cita automàticament el missatge original en respondre">
 <!ENTITY autoQuote.accesskey "a">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (then.label): This will concatenate with the 4 strings that follow. -->
 <!ENTITY then.label "Llavors,">
 <!ENTITY then.accesskey "L">
-<!ENTITY aboveQuote.label "inicia la meua resposta abans del text citat">
-<!ENTITY belowQuote.label "inicia la meua resposta després del text citat">
+<!ENTITY aboveQuote.label "inicia la resposta abans del text citat">
+<!ENTITY belowQuote.label "inicia la resposta després del text citat">
 <!ENTITY selectAndQuote.label "selecciona el text citat">
-<!ENTITY place.label "i posa la meua signatura">
+<!ENTITY place.label "i posa la meva signatura">
 <!ENTITY place.accesskey "p">
 <!ENTITY belowText.label "sota el text citat (recomanat)">
-<!ENTITY aboveText.label "sota la meua resposta (abans del text citat)">
+<!ENTITY aboveText.label "sota la resposta (abans del text citat)">
--- a/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
@@ -8,15 +8,15 @@
 <!ENTITY junkFolderOn.label "Carpeta &quot;Correu brossa&quot; a:">
 <!ENTITY junkFolderOn.accesskey "b">
 <!ENTITY otherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY otherFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY purge1.label "Suprimeix automàticament el correu brossa més antic de">
 <!ENTITY purge1.accesskey "u">
 <!ENTITY purge2.label "dies">
 
-<!ENTITY whitelist.label "No marquis els missatges com a correu brossa si el remitent és a la meua llibreta d'adreces: ">
+<!ENTITY whitelist.label "No marquis els missatges com a correu brossa si el remitent és a la llibreta d'adreces: ">
 <!ENTITY whitelist.accesskey "m">
 
 <!ENTITY ispHeaders.label "Confia en les capçaleres de missatge brossa definides per: ">
 <!ENTITY ispHeaders.accesskey "f">
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -17,17 +17,17 @@
 <!ENTITY signature.label "Adjunta aquesta signatura:">
 <!ENTITY signature.accesskey "A">
 <!ENTITY edit.label "Edita…">
 <!ENTITY choose.label "Trieu…">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
 <!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
-<!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meua targeta electrònica als missatges (vCard)">
+<!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meva targeta electrònica als missatges (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
 
 <!ENTITY manageIdentities.label "Gestiona les identitats…">
 <!ENTITY manageIdentities.accesskey "G">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpName.label) : do not translate "SMTP" in below line -->
 <!ENTITY smtpName.label "Servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY smtpName.accesskey "i">
--- a/mail/chrome/messenger/am-mdn.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-mdn.dtd
@@ -1,20 +1,20 @@
 <!ENTITY pane.title "Confirmacions de recepció">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.label "Utilitza les preferències globals de confirmació de recepció en aquest compte">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.accesskey "U">
 <!ENTITY useCustomPrefs.label "Personalitza les confirmacions de recepció per a aquest compte">
 <!ENTITY useCustomPrefs.accesskey "P">
 <!ENTITY requestReceipt.label "Quan s'estan enviant missatges, sempre soŀlicita una confirmació de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.accesskey "Q">
 <!ENTITY receiptArrive.label "Quan arribi una confirmació de recepció:">
-<!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la meua safata d'entrada">
+<!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la safata d'entrada">
 <!ENTITY leaveIt.accesskey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE moveToSent.label Translate: 'Sent' according to Netscape glossary -->
-<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la meua carpeta de Correu enviat">
+<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la carpeta de correu enviat">
 <!ENTITY moveToSent.accesskey "m">
 <!ENTITY requestMDN.label "Quan rebi una soŀlicitud per a una confirmació de recepció:">
 <!ENTITY returnSome.label "Permet-la per a alguns missatges">
 <!ENTITY returnSome.accesskey "r">
 <!ENTITY never.label "No l'enviïs mai">
 <!ENTITY never.accesskey "n">
 <!ENTITY notInToCc.label "Si no sóc a la part del missatge A o Cc:">
 <!ENTITY notInToCc.accesskey "c">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -452,17 +452,17 @@ 5104=No podeu entrar a %S perquè el servidor n'ha inhabilitat l'entrada. Potser és mecessari que us hi connecteu amb SSL o TLS. Si us plau, comproveu la configuració del vostre servidor de correu.
 # LOCALIZATION NOTE (5105): Do not translate the word %S below.
 # "%S" is the the name of the folder.
 5105=Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5106): Do not translate the word %S below.
 # "%S" is the the name of the folder.
-5106=No es pot desfer la supressió de la carpeta i se suprimiran tots els missatges que conté, i les seues subcarpetes. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
+5106=No es pot desfer la supressió de la carpeta i se suprimiran tots els missatges que conté, i les seves subcarpetes. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 5107=Suprimeix la carpeta
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 5108=&Suprimeix la carpeta
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -3,17 +3,17 @@
 <!ENTITY itemUpdate.label    "Actualització">
 <!ENTITY itemNetworking.label  "Xarxa i espai de disc">
 <!ENTITY itemCertificates.label "Certificats">
 
 <!-- General Settings -->
 
 <!ENTITY enableGloda.label       "Habilita l'indexador de missatges">
 <!ENTITY enableGloda.accesskey     "i">
-<!ENTITY showCondensedAddresses.label "Mostra només el 'Nom a mostrar' per a aquella gent a la meua llibreta d'adreces.">
+<!ENTITY showCondensedAddresses.label "Ensenya només el 'Nom a mostrar' per a aquella gent a la llibreta d'adreces.">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "p">
 
 <!ENTITY autoMarkAsRead.label     "Marca els missatges com a llegits automàticament">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey   "a">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.label    "Immediatament en mostrar-los">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey  "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
   "After displaying for [___] seconds",
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/receipts.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/receipts.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY dialog.title         "Confirmacions de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.label "Quan s'estiguin enviant missatges, sempre soŀlicita una confirmació de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.accesskey "Q">
 <!ENTITY receiptArrive.label "Quan arribi una confirmació de recepció:">
-<!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la meua safata d'entrada">
+<!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la safata d'entrada">
 <!ENTITY leaveIt.accesskey "i">
-<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la meua carpeta de Correu enviat">
+<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la carpeta de correu enviat">
 <!ENTITY moveToSent.accesskey "m">
 <!ENTITY requestMDN.label "Quan rebi una soŀlicitud per a una confirmació de recepció:">
 <!ENTITY never.label "No l'enviïs mai">
 <!ENTITY never.accesskey "n">
 <!ENTITY returnSome.label "Permet-la per a alguns missatges">
 <!ENTITY returnSome.accesskey "r">
 <!ENTITY notInToCc.label "Si no sóc a la part del missatge A o Cc:">
 <!ENTITY notInToCc.accesskey "c">
--- a/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
@@ -15,11 +15,11 @@ 10=acaba amb
 
 11=sona com
 12=LdapDwim
 
 13=és més gran que
 14=és més petit que
 
 15=Compleció de noms
-16=és a la meua llibreta d'adreces
-17=no és a la meua llibreta d'adreces
+16=és a la llibreta d'adreces
+17=no és a la llibreta d'adreces
 
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -322,17 +322,17 @@ AddModulePath=Camí: %S
 AddModuleSuccess=S'ha instaŀlat un nou mòdul de seguretat
 AddModuleFailure=No es pot afegir el mòdul
 AddModuleDup=El mòdul de seguretat ja existeix.
 DelModuleBadName=El nom del mòdul no és correcte.
 DelModuleWarning=Esteu segur que voleu suprimir aquest mòdul de seguretat?
 DelModuleError=No pot suprimir-se el mòdul
 DelModuleIntSuccess=El mòdul intern de seguretat s'ha suprimit amb èxit
 DelModuleExtSuccess=El mòdul extern de seguretat s'ha suprimit amb èxit
-ForcedBackup1=Heu de fer una còpia de seguretat protegida per contrasenya del nou certificat de seguretat i la seua clau privada.
+ForcedBackup1=Heu de fer una còpia de seguretat protegida per contrasenya del nou certificat de seguretat i la seva clau privada.
 ForcedBackup2=Si mai us oblideu de la contrasenya o per qualsevol altre motiu perdeu l'accés a la vostra clau privada, podeu recuperar el certificat i la clau a través de la còpia de seguretat.
 ForcedBackup3=Per a fer la còpia, feu clic a D'acord. Si és possible, feu la còpia en un disquet i guardeu-lo en un lloc segur.
 UnknownCertIssuer=(Emissor desconegut)
 UnknownCertOrg=(Organització desconeguda)
 AVATemplate=%S = %S
 
 PSMERR_SSL_Disabled=No es pot connectar de forma segura perquè s'ha inhabilitat el protocol SSL.
 PSMERR_SSL2_Disabled=No es pot connectar de forma segura perquè el lloc utilitza una versió antiga i insegura del protocol SSL.
--- a/suite/chrome/common/overrides/netErrorApp.dtd
+++ b/suite/chrome/common/overrides/netErrorApp.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- Override app-specific error messages for SeaMonkey -->
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
-<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Sona malament, porta'm millorar a la meua pàgina d'inici">
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Sona malament, porta'm millor a la meva pàgina d'inici">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
 contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
 which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
 netError.xhtml) because it exposes functionality specific to SeaMonkey. -->
 
 <!ENTITY securityOverride.warningText "
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
@@ -20,15 +20,15 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Redacta els missatges en format HTML">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY autoQuote.label "Cita automàticament el missatge original en respondre">
 <!ENTITY autoQuote.accesskey "a">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (then.label): This will concatenate with the 4 strings that follow. -->
 <!ENTITY then.label "Llavors,">
 <!ENTITY then.accesskey "L">
-<!ENTITY aboveQuote.label "inicia la meua resposta abans del text citat">
-<!ENTITY belowQuote.label "inicia la meua resposta després del text citat">
+<!ENTITY aboveQuote.label "inicia la resposta abans del text citat">
+<!ENTITY belowQuote.label "inicia la resposta després del text citat">
 <!ENTITY selectAndQuote.label "selecciona el text citat">
-<!ENTITY place.label "i posa la meua signatura">
+<!ENTITY place.label "i posa la meva signatura">
 <!ENTITY place.accesskey "p">
 <!ENTITY belowText.label "sota el text citat (recomanat)">
-<!ENTITY aboveText.label "sota la meua resposta (abans del text citat)">
+<!ENTITY aboveText.label "sota la resposta (abans del text citat)">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
@@ -5,15 +5,15 @@
 
 <!ENTITY move.label "Mou els missatges entrants que són correu brossa a:">
 <!ENTITY junkFolderOn.label "Carpeta &quot;Correu brossa&quot; a:">
 <!ENTITY otherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY purge1.label "Suprimeix automàticament el correu brossa més antic de">
 <!ENTITY purge1.accesskey "u">
 <!ENTITY purge2.label "dies">
 
-<!ENTITY whitelist.label "No marquis els missatges com a correu brossa si el remitent és a la meua llibreta d'adreces: ">
+<!ENTITY whitelist.label "No marquis els missatges com a correu brossa si el remitent és a la llibreta d'adreces: ">
 <!ENTITY whitelist.accesskey "m">
 
 <!ENTITY ispHeaders.label "Confia en les capçaleres de missatge brossa definides per: ">
 <!ENTITY ispHeaders.accesskey "f">
 
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
@@ -17,17 +17,17 @@
 <!ENTITY signature.label "Adjunta aquesta signatura:">
 <!ENTITY signature.accesskey "A">
 <!ENTITY edit.label "Edita...">
 <!ENTITY choose.label "Trieu...">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
 <!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica...">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
-<!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meua targeta electrònica als missatges (vCard)">
+<!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meva targeta electrònica als missatges (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
 
 <!ENTITY manageIdentities.label "Gestiona les identitats...">
 <!ENTITY manageIdentities.accesskey "G">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpName.label) : do not translate "SMTP" in below line -->
 <!ENTITY smtpName.label "Servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY smtpName.accesskey "i">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-mdn.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-mdn.dtd
@@ -1,20 +1,20 @@
 <!ENTITY pane.title "Confirmacions de recepció">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.label "Utilitza les preferències globals de confirmació de recepció en aquest compte">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.accesskey "U">
 <!ENTITY useCustomPrefs.label "Personalitza les confirmacions de recepció per a aquest compte">
 <!ENTITY useCustomPrefs.accesskey "P">
 <!ENTITY requestReceipt.label "Quan s'estan enviant missatges, sempre sol·licita una confirmació de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.accesskey "Q">
 <!ENTITY receiptArrive.label "Quan arribi una confirmació de recepció:">
-<!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la meua safata d'entrada">
+<!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la safata d'entrada">
 <!ENTITY leaveIt.accesskey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE moveToSent.label Translate: 'Sent' according to Netscape glossary -->
-<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la meua carpeta de Correu enviat">
+<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la carpeta de correu enviat">
 <!ENTITY moveToSent.accesskey "m">
 <!ENTITY requestMDN.label "Quan rebi una sol·licitud per a una confirmació de recepció:">
 <!ENTITY returnSome.label "Permet-la per a alguns missatges">
 <!ENTITY returnSome.accesskey "r">
 <!ENTITY never.label "No l'enviïs mai">
 <!ENTITY never.accesskey "n">
 <!ENTITY notInToCc.label "Si no sóc a la part del missatge A o Cc:">
 <!ENTITY notInToCc.accesskey "c">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -22,12 +22,12 @@
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia...">
 <!ENTITY offlineSelectImap.label "Seleccioneu les carpetes per ús fora de línia...">
 <!ENTITY offlineSelect.accesskey "S">
 <!ENTITY offlineDesc.label "El mode fora de línia us permet baixar els missatges localment de manera que estiguin disponibles quan no estigueu connectat al servidor. Utilitzeu el botó &quot;Selecciona&quot; per a decidir quins missatges estaran disponibles quan estigueu fora de línia.">
-<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.label "Fes que els missatges de la meua safata d'entrada estiguin disponibles quan treballi fora de línia">
+<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.label "Fes que els missatges de la safata d'entrada estiguin disponibles quan treballi fora de línia">
 <!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.accesskey "b">
 <!ENTITY offlineGroupTitle.label "Fora de línia">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-receipts.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-receipts.dtd
@@ -43,17 +43,17 @@
 <!ENTITY prefReceipts.caption "Paràmetres per a la sol·licitud de les confirmacions de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.label "Quan s'estan enviant missatges, sempre sol·licita una confirmació de recepció">
 <!ENTITY requestReceipt.accesskey "Q">
 <!-- LOCALIZATION NOTE dsn.label: don't translate "DSN" -->
 <!ENTITY receiptArrive.label "Quan es rebi una confirmació de recepció:">
 <!ENTITY leaveIt.label "Deixa-la a la carpeta de la safata d'entrada">
 <!ENTITY leaveIt.accesskey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE moveToSent.label Translate: 'Sent' according to Netscape glossary -->
-<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la meua carpeta «Enviat»">
+<!ENTITY moveToSent.label "Mou-la a la carpeta «Enviat»">
 <!ENTITY moveToSent.accesskey "m">
 <!ENTITY requestMDN.label "Quan es rebi la sol·licitud d'una confirmació de recepció:">
 <!ENTITY returnSome.label "Permet les confirmacions de recepció d'alguns missatges">
 <!ENTITY returnSome.accesskey "r">
 <!ENTITY never.label "No enviïs mai una confirmació de recepció">
 <!ENTITY never.accesskey "n">
 <!ENTITY notInToCc.label "Si no sóc a la part del missatge A o Cc:">
 <!ENTITY notInToCc.accesskey "c">
--- a/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
@@ -15,11 +15,11 @@ 10=acaba amb
 
 11=sona com
 12=LdapDwim
 
 13=és més gran que
 14=és més petit que
 
 15=Compleció de noms
-16=és a la meua llibreta d'adreces
-17=no és a la meua llibreta d'adreces
+16=és a la llibreta d'adreces
+17=no és a la llibreta d'adreces
 
--- a/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
@@ -9,11 +9,11 @@
 <!ENTITY button.allow.label "Permet">
 <!ENTITY button.allow.accesskey "P">
 <!ENTITY button.session.label "Permet per a aquesta sessió">
 <!ENTITY button.session.accesskey "s">
 <!ENTITY button.deny.label "Denega">
 <!ENTITY button.deny.accesskey "D">
 
 <!ENTITY dialog.title "Confirmeu">
-<!ENTITY dialog.remember.label "Utilitza la meua elecció per a totes les galetes d'aquest lloc">
+<!ENTITY dialog.remember.label "Utilitza l'elecció per a totes les galetes d'aquest lloc">
 <!ENTITY dialog.remember.accesskey "U">
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
 protocol.title=Executa una aplicació
 protocol.description=Aquest enllaç cal obrir-lo amb una aplicació.
 protocol.choices.label=Envia a:
-protocol.checkbox.label=Recorda la meua tria per als enllaços %S.
+protocol.checkbox.label=Recorda la tria per als enllaços %S.
 protocol.checkbox.accesskey=R
 protocol.checkbox.extra=Pot canviar-se a les preferències del %S. 
 
 choose.application.title=Una altra aplicació…