thunderbird 3.1 and Suite: emptytext -> placeholder
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Mon, 15 Mar 2010 23:36:33 +0100
changeset 193 881e1275daa436c5e1fd91514589ebd50eb3df68
parent 192 c7f5b49be876d6c01fb0efa179878b31b633ef9c
child 194 966327030a4cf91aa19218cf799a53089f870008
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
thunderbird 3.1 and Suite: emptytext -> placeholder
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.dtd
suite/chrome/common/history/history.dtd
suite/chrome/common/passwordManager.dtd
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -356,16 +356,17 @@
 <!ENTITY event.freebusy.legend.free   "Lliure" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy   "Ocupada" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.unknown  "Sense informació" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_tentative "Intent" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_unavailable "Fora de l'oficina" >
 <!ENTITY event.attendee.role.required      "Assistent necessari">
 <!ENTITY event.attendee.role.optional      "Assistent opcional">
 <!ENTITY event.attendee.role.chair       "Cap de la reunió">
+<!ENTITY event.attendee.role.nonparticipant   "No participa">
 
 <!-- Timezone dialog -->
 
 <!ENTITY timezone.title.label      "Especifiqueu el fus horari">
 
 <!-- Read-Only dialog -->
 
 <!ENTITY read.only.general.label     "General">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -35,21 +35,20 @@
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 #
 # The following are used by the compose back end
 #
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE 
-12500=No es pot obrir el fitxer %P0%.
-
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_TMP_FILE
-12501=No es pot obrir el fitxer temporal %P0%. Comproveu el paràmetre 'Directori temporal' i torneu-ho a provar.
+## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
+## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
+unableToOpenFile=No es pot obrir el fitxer %S.
+unableToOpenTmpFile=No es pot obrir el fitxer temporal %S. Reviseu la configuració del 'Directori temporal'.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
 12502=No es pot desar el missatge com a plantilla. Comproveu que les vostres preferències de correu són correctes i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_DRAFT
 12503=No es pot desar el missatge com a esborrany. Comproveu que les vostres preferències de correu són correctes i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
@@ -297,18 +296,17 @@ attachPageDlogMessage=Pàgina web (URL):
 
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Missatge adjunt
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Part del missatge adjuntat
 
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Redacció del missatge
-## LOCALIZATION NOTE (initErrorDlogMessage): %1$s will be replaced by the error string. do not translate \n
-initErrorDlogMessage=S'ha produït un error en crear una finestra per redactar el missatge. Si us plau, torneu-ho a provar.\n%1$s
+initErrorDlgMessage=S'ha produït un error en crear una finestra per redactar el missatge. Torneu a provar-ho.
 
 ## Strings used by Save as Draft/Template dialog
 SaveDialogTitle=Desa el missatge
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
 SaveDialogMsg=El missatge s'ha desat a la carpeta %1$S a %2$S.
 CheckMsg=No em tornis a mostrar aquest quadre de diàleg.
 
 ## Strings used by prompt when Quitting while in progress
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
@@ -114,10 +114,10 @@
 <!ENTITY treecol.lastmod.accesskey   "m">
 <!ENTITY treecol.lastmod.tooltip "Feu clic per a ordenar per darrera modificació">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.label "Darrera visita">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.accesskey  "v">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.tooltip "Feu clic per a ordenar per darrera visita">
 
 <!ENTITY bookmarksWindowTitle.label "Gestor d'adreces d'interès">
 
-<!ENTITY search.emptytext        "Cerca adreces d'interès">
+<!ENTITY search.placeholder        "Cerca adreces d'interès">
 <!ENTITY search.key           "C">
--- a/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!ENTITY downloadManager.title      "Gestor de Baixades">
 
 <!ENTITY menuBar.tooltip         "Barra de menú">
 <!ENTITY searchBar.tooltip        "Barra de cerca">
 
-<!ENTITY search.emptytext        "Cerca les baixades">
+<!ENTITY search.placeholder       "Cerca les baixades">
 <!ENTITY search.label          "Cerca les baixades">
 <!ENTITY search.accesskey        "C">
 <!ENTITY search.key           "f">
 
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Neteja la llista">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Suprimeix les baixades completades, cancel·lades i fallides de la llista">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "N">
 
--- a/suite/chrome/common/history/history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/history/history.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!-- history.xul, history-panel.xul, placesOverlay.xul -->
 
 <!ENTITY historyWindowTitle.label    "Historial">
 <!ENTITY menuBar.tooltip        "Barra del menú">
 <!ENTITY searchBar.tooltip       "Barra de cerca">
 
-<!ENTITY search.emptytext        "Cerca l'historial">
+<!ENTITY search.placeholder        "Cerca l'historial">
 <!ENTITY search.key           "f">
 <!ENTITY view.label           "Visualitza">
 
 <!ENTITY view.columns.label       "Mostra les columnes">
 <!ENTITY view.columns.accesskey     "C">
 <!ENTITY view.sortBy.label       "Ordena per">
 <!ENTITY view.sortBy.accesskey     "O">
 <!ENTITY view.groupBy.label       "Agrupa per">
--- a/suite/chrome/common/passwordManager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/passwordManager.dtd
@@ -33,9 +33,9 @@
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY   windowtitle.label        "Gestor de contrasenyes">
 <!ENTITY   tab.signonsstored.label     "Contrasenyes desades">
 <!ENTITY   tab.signonsnotstored.label   "Contrasenyes no desades mai">
-<!ENTITY   search.emptytext        "Cerca">
+<!ENTITY   search.placeholder        "Cerca">
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 <!ENTITY treehead.cookiedomain.label "Lloc">
 <!ENTITY treehead.cookieexpires.label "Expira">
 <!ENTITY treehead.infoselected.label "Informació de la galeta seleccionada">
 <!ENTITY button.removecookie.label "Suprimeix la galeta">
 <!ENTITY   button.removecookie.accesskey "r">
 <!ENTITY button.removeallcookies.label "Suprimeix totes les galetes">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "e">
 
-<!ENTITY   search.emptytext        "Cerca galetes">
+<!ENTITY   search.placeholder        "Cerca galetes">
 <!ENTITY   focusSearch.key        "f">
 <!ENTITY   windowClose.key        "w">
 <!ENTITY   selectAll.key         "a">
 
 <!ENTITY props.name.label "Nom:">
 <!ENTITY props.value.label "Contingut:">
 <!ENTITY props.domain.label "Servidor central:">
 <!ENTITY props.path.label "Camí:">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
@@ -2,9 +2,9 @@
 <!ENTITY pref.applications.title    "Aplicacions ajudants">
 
 <!ENTITY typeColumn.label    "Tipus de contingut">
 <!ENTITY typeColumn.accesskey  "T">
 
 <!ENTITY actionColumn2.label   "Acció">
 <!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
 
-<!ENTITY search.emptytext    "Cerca tipus i accions">
+<!ENTITY search.placeholder    "Cerca tipus i accions">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -113,17 +113,17 @@
 <!ENTITY editItemButton.label              "Propietats">
 <!ENTITY editItemButton.accesskey            "P">
 <!ENTITY newmsgButton.label 							"Redacta">
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey 						"e">
 <!ENTITY deleteItemButton.label             "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteItemButton.accesskey           "u">
 <!ENTITY newimButton.label               "Missatgeria instantània"> 
 <!ENTITY newimButton.accesskey             "M"> 
-<!ENTITY searchNameAndEmail.emptytext          "Cerca el nom i l'adreça de correu">
+<!ENTITY searchNameAndEmail.placeholder          "Cerca el nom i l'adreça de correu">
 
 <!-- Tooltips -->
 <!ENTITY addressbookToolbar.tooltip           "Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newContactButton.tooltip            "Crea un nou contacte a la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip             "Crea una nova llista"> 
 <!ENTITY editItemButton.tooltip             "Edita l'element seleccionat">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Envia un missatge de correu"> 
 <!ENTITY newIM.tooltip                 "Envia un missatge instantani o xat"> 
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -35,21 +35,20 @@
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 #
 # The following are used by the compose back end
 #
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE 
-12500=No es pot obrir el fitxer %P0%.
-
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_TMP_FILE
-12501=No es pot obrir el fitxer temporal %P0%. Comproveu el paràmetre 'Directori temporal' i torneu-ho a provar.
+## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
+## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
+unableToOpenFile=No es pot obrir el fitxer %S.
+unableToOpenTmpFile=No es pot obrir el fitxer temporal %S. Reviseu la configuració del 'Directori temporal'.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
 12502=No es pot desar el missatge com a plantilla. Comproveu que les vostres preferències de correu són correctes i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_DRAFT
 12503=No es pot desar el missatge com a esborrany. Comproveu que les vostres preferències de correu són correctes i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -581,17 +581,17 @@
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "s">
 <!ENTITY contextPrint.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "I">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
 
 <!-- focusSearchInput.key also used by addressbook -->
 <!ENTITY focusSearchInput.key "k">
-<!ENTITY searchSubjectOrAddress.emptytext "Cerca l'assumpte o l'adreça">
+<!ENTITY searchSubjectOrAddress.placeholder "Cerca l'assumpte o l'adreça">
 <!ENTITY advancedButton.label "Avançat…">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "A">
 
 <!ENTITY all.label "Tot">
 <!ENTITY all.accesskey "T">
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage.label "El &brandShortName; pensa que es tracta de correu brossa.">