uptodate central
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 14 Feb 2009 19:15:08 +0100
changeset 122 8222ffdcdf758eae98a95a703879d8386024d3f7
parent 121 ff8092b51e85267a6955f1bbafddcac2ed41099d
child 123 e37059cd6f3a24227ad12260cb8ff9cfc96891f2
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
uptodate central
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
browser/installer/custom.properties
browser/updater/updater.ini
dom/chrome/layout/css.properties
toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
toolkit/chrome/global/intl.properties
toolkit/crashreporter/crashes.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -83,16 +83,17 @@
 <!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY reloadButton.tooltip "Actualitza la pàgina actual">
 <!ENTITY stopCmd.label "Atura">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la càrrega d'aquesta pàgina">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip "Es va a l'adreça en la barra d'ubicació">
+<!ENTITY feedButton.tooltip      "Subscriu-me a aquesta pàgina…">
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Imprimeix aquesta pàgina">
 
 <!ENTITY locationItem.title "Ubicació">
 <!ENTITY searchItem.title "Cerca">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
 <!ENTITY bookmarksItem.title "Adreces d'interès">
 
@@ -342,16 +343,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.label     "Reinicia">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.accesskey   "R">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Augmenta el text només">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
 <!ENTITY fullZoom.label         "Mida de la pàgina">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "d">
 
+<!ENTITY newTabButton.tooltip      "Obre una nova pestanya">
 <!ENTITY newWindowButton.tooltip "Obre una nova finestra">
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Tanca la barra lateral">
 
 <!ENTITY cutButton.tooltip "Retalla">
 <!ENTITY copyButton.tooltip "Copia">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip "Enganxa">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Surt">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1,15 +1,16 @@
 nv_done=Fet
 nv_timeout=Temps excedit
 nv_stopped=Aturat
 openFile=Obre fitxer
 
 droponbookmarksbutton=Deixeu anar un enllaç per a afegir-lo a les adreces d'interès
 dropondownloadsbutton=Deixeu anar un enllaç o un fitxer per a baixar-lo
+droponnewtabbutton=Deixeu anar un enllaç o un fitxer per a obrir-lo en una nova pestanya
 droponnewwindowbutton=Deixeu anar un enllaç o un fitxer per a obrir-lo en un nou fitxer
 droponhomebutton=Deixeu anar un enllaç o un fitxer per a fer d'aquest la vostra pàgina d'inici
 droponhometitle=Defineix com a pàgina d'inici
 droponhomemsg=Voleu que aquest document sigui la vostra nova pàgina d'inici?
 
 contextMenuSearchText=Cerca «%2$S» a %1$S
 contextMenuSearchText.accesskey=r
 
@@ -66,19 +67,17 @@ updatesItem_defaultFallback=Comprova si hi ha actualitzacions…
 updatesItem_downloading=S'està baixant %S…
 updatesItem_downloadingFallback=S'està baixant l'actualització…
 updatesItem_resume=Reprèn la baixada %S…
 updatesItem_resumeFallback=Reprèn la baixada de l'actualització…
 updatesItem_pending=Aplica ara l'actualització baixada…
 updatesItem_pendingFallback=Aplica ara l'actualització baixada…
 
 # RSS Pretty Print
-feedNoFeeds=La pàgina no té canals
-feedShowFeedNew=Subscriu a «%S»…
-feedHasFeedsNew=Subscriu a la pàgina…
+feedShowFeedNew=Subscriu-me a «%S»…
 
 # History menu
 menuOpenAllInTabs.label=Obre-ho tot en pestanyes
 menuOpenAllInTabs.accesskey=O
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Estigues en aquesta pàgina
 tabHistory.goBack=Vés enrere a aquesta pàgina
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -64,19 +64,16 @@ mediaUnknownNotCached=Desconegut (no està a la memòria cau)
 mediaImageType=Imatge %S
 mediaAnimatedImageType=Imatge %S (animada, %S fotogrames)
 mediaDimensions=%Spx \u00D7 %Spx
 mediaDimensionsScaled=%Spx \u00D7 %Spx (escalada a %Spx \u00D7 %Spx)
 
 
 generalQuirksMode=Mode de compatibilitat
 generalStrictMode=Mode de compliment dels estàndards
-generalNotCached=No s'emmagatzema a la memòria cau
-generalDiskCache=Memòria cau del disc
-generalMemoryCache=Memòria cau
 generalSize=%S kB (%S bytes)
 generalMetaTag=Meta (1 etiqueta)
 generalMetaTags=Meta (%S etiquetes)
 generalSiteIdentity=Aquest lloc web pertany a %S\nHa estat verificat per %S
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -76,17 +76,17 @@ addLiveBookmarksInApp=Afegeix adreces d'interès actives en el %S
 typeDescriptionWithType=%S (%S)
 
 #### Cookie Viewer
 
 hostColon=Ordinador central:
 domainColon=Domini:
 forSecureOnly=Només connexions xifrades
 forAnyConnection=Qualsevol tipus de connexió
-AtEndOfSession = quan s'acabi la sessió
+expireAtEndOfSession = Al final de la sessió
 can=Permet
 canSession=Permet per aquesta sessió
 cannot=Bloca
 noCookieSelected=<no s'ha seleccionat cap galeta>
 cookiesAll=Les galetes següents estan emmagatzemades al vostre ordinador:
 cookiesFiltered=Les galetes següents coincideixen amb la vostra cerca:
 removeCookies=Suprimeix les galetes
 removeCookie=Suprimeix la galeta
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -31,11 +31,13 @@ that require it. -->
 <!ENTITY itemWebCache.label      "Memòria cau web">
 <!ENTITY itemWebCache.accesskey    "web">
 <!ENTITY itemOfflineApps.label    "Dades de llocs web fora de línia">
 <!ENTITY itemOfflineApps.accesskey  "o">
 <!ENTITY itemDownloadList.label     "Llista de baixades">
 <!ENTITY itemDownloadList.accesskey   "b">
 <!ENTITY itemActiveLogins.label      "Sessions actives">
 <!ENTITY itemActiveLogins.accesskey    "S">
+<!ENTITY itemSiteSettings.label    "Paràmetres específics per cada lloc">
+<!ENTITY itemSiteSettings.accesskey  "l">
 
 <!ENTITY window.width         "36em">
 <!ENTITY column.width         "20em">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -85,17 +85,17 @@ CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del $Brand
 ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
 ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la instaŀlació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la desinstaŀlació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandFullName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandFullName abans d'executar la versió que acabeu d'instaŀlar.
 WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instaŀlació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
 WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instaŀlar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
-WARN_UNSUPPORTED_MSG=El $BrandShortName no pot instaŀlar-se. Aquesta versió del $BrandShortName requereix com a mínim un ${MinUnsupportedVer}.
+WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=El $BrandShortName no pot instaŀlar-se. Aquesta versió del $BrandShortName requereix com a mínim un ${MinUnsupportedVer} o superior.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reinciar el vostre ordinador per a acabar una desinstaŀlació anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reinciar el vostre ordinador per a acabar una actualització anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a canceŀla per a aturar la instaŀlació o\nReintenta per a tornar-ho a provar.
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instaŀlació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
--- a/browser/updater/updater.ini
+++ b/browser/updater/updater.ini
@@ -1,4 +1,4 @@
 ; This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
 Title=Actualització del programari
-Info=S'estan instaŀlant les actualitzacions i s'iniciarà en breus moments.
+InfoText=El %MOZ_APP_DISPLAYNAME% està instaŀlant les actualitzacions i s'iniciarà en breus moments…
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -95,9 +95,10 @@ SEUnterminatedString=S'ha trobat una cadena sense tancar: «%1$S».
 PEFontDescExpected=S'esperava un descriptor del tipus de lletra, però s'ha trobant «%1$S».
 PEUnknownFontDesc=El descriptor «%1$S» és desconegut a la regla @font-face.
 PEMQExpectedExpressionStart=S'esperava «(» per a iniciar l'expressió de consulta multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQExpressionEOF=continguts de l'expressió de consulta multimèdia
 PEMQExpectedFeatureName=S'esperava un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=S'esperava «:» o «)» després d'un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Les característiques multimèdia amb min- o max- cal que tinguin un valor.
 PEMQExpectedFeatureValue=S'ha trobat un valor invàlida per a la característica multimèdia.
-
+PEBadFontBlockStart=S'esperava «{» per a començar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
+PEBadFontBlockEnd=S'esperava «}» per a acabar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
--- a/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
+++ b/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 hostColon=Ordinador central:
 domainColon=Domini:
 forSecureOnly=Només connexions xifrades
 forAnyConnection=Qualsevol tipus de connexió
-atEndOfSession=al final de la sessió
+expireAtEndOfSession=Al final de la sessió
 
 showDetails=Mostra els detalls
 hideDetails=Amaga els detalls
 detailsAccessKey=T
 
 permissionToSetACookie=El lloc %S vol deixar una galeta. Hi esteu d'acord?
 permissionToSetSecondCookie=El lloc %S vol deixar una segona galeta. Hi esteu d'acord?
 # LOCALIZATION NOTE (PermissionToSetAnotherCookie): First %S: sitename, second %S: number of cookies already present for that site
--- a/toolkit/chrome/global/intl.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/intl.properties
@@ -24,16 +24,15 @@ font.language.group=x-western
 intl.accept_languages=ca, en-us, en
 intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-1, UTF-8
 intl.charsetmenu.browser.more1=ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, ISO-8859-3
 intl.charsetmenu.browser.more2=ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, x-mac-romanian
 intl.charsetmenu.browser.more3=GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, ISO-2022-KR
 intl.charsetmenu.browser.more4=armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi
 intl.charsetmenu.browser.more5=ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew
 # Localization Note: Never change the following entry.
-intl.charsetmenu.browser.unicode=UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32, UTF-32LE, UTF-32BE
 intl.charset.default=ISO-8859-1
 intl.charset.detector=
 intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
 # valid intl.menuitems.appendedacceskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys=
 # valid intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys=true
--- a/toolkit/crashreporter/crashes.dtd
+++ b/toolkit/crashreporter/crashes.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!ENTITY crashes.title       "Informes de fallada enviats">
 <!ENTITY id.heading         "Identificador de l'informe">
 <!ENTITY date.heading        "Data d'enviament">
 <!ENTITY noReports.label      "No s'ha enviat cap informe de fallada.">
 <!ENTITY noConfig.label       "No s'ha configurat l'aplicació perquè mostri informes d'error. Cal definir la preferència <code>breakpad.reportURL</code>.">
-<!ENTITY clearReports.label     "Suprimeix els informes">
+<!ENTITY clearAllReports.label   "Suprimeix tots els informes">