more SM
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 17 Dec 2008 17:33:15 +0100
changeset 87 7fad095eb92d3fe7ec4f0b4829c073cd2df64f8d
parent 86 d086c350cd7e931087535ac6416136f6c648cdc8
child 88 d882b68e87bad99b2891805f787b74fbb7c0d5b8
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
more SM
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Per a estalviar espai, no baixis:">
 <!ENTITY doNotDownload.label "Per a estalviar espai, no baixis per a treballar-hi fora de línia:">
-<!ENTITY offlineNewFolder.label "Quan creï carpetes noves, selecciona-les per a treballar-hi fora de línia">
-<!ENTITY offlineNewFolder.accesskey "h">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "No baixis missatges si són més grans de">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "d">
 <!ENTITY kb.label "kB">
-<!ENTITY days.label "dies">
 <!ENTITY daysOld.label "dies">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Llegeix els missatges">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "L">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Baixa els cossos dels missatges des de">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "o">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.label "Suprimeix només els cossos dels missatges més antics de">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "E">
@@ -19,15 +16,9 @@
 <!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia...">
-<!ENTITY offlineSelectImap.label "Seleccioneu les carpetes per ús fora de línia...">
-<!ENTITY offlineSelect.accesskey "S">
-<!ENTITY offlineDesc.label "El mode fora de línia us permet baixar els missatges localment de manera que estiguin disponibles quan no estigueu connectat al servidor. Utilitzeu el botó &quot;Selecciona&quot; per a decidir quins missatges estaran disponibles quan estigueu fora de línia.">
-<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.label "Fes que els missatges de la safata d'entrada estiguin disponibles quan treballi fora de línia">
-<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.accesskey "b">
-<!ENTITY offlineGroupTitle.label "Fora de línia">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
@@ -1,19 +1,12 @@
 <!-- extracted from am-server-top.xul -->
 
 <!ENTITY securitySettings.label "Paràmetres de seguretat">
 <!ENTITY serverSettings.label "Paràmetres del servidor">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popServer.label) : do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popServer.label "Servidor de correu POP">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapServer.label) : do not translate "IMAP" in below line -->
-<!ENTITY imapServer.label "Servidor de correu IMAP">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServer.label) : do not translate "NNTP" in below line -->
-<!ENTITY newsServer.label "Servidor de grups de discussió (NNTP)">
-<!ENTITY webmail.label "Compte Webmail">
 <!ENTITY serverType.label "Tipus de servidor:">
 <!ENTITY serverName.label "Nom del servidor:">
 <!ENTITY serverName.accesskey "s">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "u">
 <!ENTITY port.label "Port:">
 <!ENTITY port.accesskey "P">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">
@@ -21,18 +14,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammer dependency
     For example, in Japanese cases:
         biffStart.label "every"
         biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
 -->
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous missatges cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "h">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
-<!ENTITY isSecure.label "Utilitza una connexió segura (SSL)">
-<!ENTITY isSecure.accesskey "z">
 <!ENTITY socketType.label "Utilitza una connexió segura:">
 <!ENTITY neverSecure.label "Mai">
 <!ENTITY neverSecure.accesskey "M">
 <!ENTITY sometimesSecure.label "TLS, si és disponible">
 <!ENTITY sometimesSecure.accesskey "o">
 <!ENTITY alwaysSecure.label "TLS">
 <!ENTITY alwaysSecure.accesskey "T">
 <!ENTITY alwaysSSL.label "SSL">
@@ -45,22 +36,18 @@
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "R">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Com a màxim">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "x">
 <!ENTITY daysEnd.label "dies">
 <!ENTITY deleteOnServer2.label "Fins que els suprimeixi">
 <!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "e">
 <!ENTITY downloadOnBiff.label "Baixa automàticament els missatges nous">
 <!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "a">
-<!ENTITY hostname.label "Nom de l'ordinador central del servidor">
 <!ENTITY username.label "El vostre nom d'entrada:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popServerTitle.label) : do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popServerTitle.label "Informació del servidor POP">
 <!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Quan suprimeixi un missatge:">
-<!ENTITY deleteMessagePrefix.accesskey "Q">
 <!ENTITY modelMoveToTrash.label "Mou-lo a la carpeta Paperera">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.label "Marca'l com a suprimit">
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Elimina'l immediatament">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY expungeOnExit.label "Neteja (&quot;Esborra&quot;) la Safata d'entrada en sortir">
 <!ENTITY expungeOnExit.accesskey "E">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Buida la paperera en sortir">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "B">
@@ -72,19 +59,17 @@
 -->
 <!ENTITY maxMessagesStart.label "Demana-m'ho abans de baixar més de">
 <!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "m">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
 <!ENTITY maxMessagesEnd.label "missatges">
 <!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Sol·licita sempre autenticació en connectar amb aquest servidor">
 <!ENTITY alwaysAuthenticate.accesskey "l">
 <!ENTITY newsrcFilePath.label "Fitxer newsrc:">
-<!ENTITY newsrcFilePath.accesskey "F">
 <!ENTITY localPath.label "Directori local:">
-<!ENTITY localPath.accesskey "D">
 <!ENTITY abbreviate.label "Mostra els noms dels grups de discussió a la subfinestra de la carpeta de la Missatgeria com a:">
 <!ENTITY abbreviateOn.label "Noms sencers (per exemple, «netscape.public.mozilla.mail-news»)">
 <!ENTITY abbreviateOff.label "Noms abreujats (per exemple, «n.p.m.mail-news»)">
 <!ENTITY advancedButton.label "Avançat...">
 <!ENTITY serverDefaultCharset.label "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "v">
 <!ENTITY localFolderPicker.label "Seleccioneu el directori local">
 <!ENTITY browseFolder.label "Navega...">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
@@ -40,16 +40,14 @@
 
 <!-- Junk Mail Controls -->
 <!ENTITY manualMark.label        "En marcar els missatges com a correu brossa:">
 <!ENTITY manualMark.accesskey      "b">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.label    "Mou-los a la carpeta &quot;Correu brossa&quot; del compte">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey  "M">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.label   "Suprimeix-los">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.accesskey "u">
-<!ENTITY markAsReadOnSpam.label     "Marca els missatges determinats com a correu brossa com llegits">
-<!ENTITY markAsReadOnSpam.accesskey   "r">
 <!ENTITY enableJunkLogging.label    "Habilita el registre del filtre de correu brossa">
 <!ENTITY enableJunkLogging.accesskey  "e">
 <!ENTITY openJunkLog.label       "Mostra el registre">
 <!ENTITY openJunkLog.accesskey     "s">
 <!ENTITY resetTrainingData.label    "Reinicia les dades d'entrenament">
 <!ENTITY resetTrainingData.accesskey  "t">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
@@ -37,20 +37,16 @@
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!ENTITY pref.mailnews.title "Missatgeria">
 <!ENTITY generalSettings.caption "Paràmetres generals">
 <!ENTITY confirmMove.label "Demana confirmació per a moure carpetes a la paperera">
 <!ENTITY confirmMove.accesskey "c">
-<!ENTITY useMessenger.label "Utilitza la Missatgeria per a les aplicacions basades en MAPI">
-<!ENTITY useMessenger.accesskey "u">
-<!ENTITY autounzip.label "Descomprimeix automàticament els fitxers zip en desar les adjuncions">
-<!ENTITY autounzip.accesskey "D">
 <!ENTITY preserveThreading.label     "Conserva l'encadenament en ordenar els missatges">
 <!ENTITY preserveThreading.accesskey   "t">
 <!ENTITY messengerStartPage.caption "Pàgina d'inici de la Missatgeria">
 <!ENTITY enableStartPage.label "Quan s'executi la Missatgeria, mostra aquesta pàgina a l'àrea de missatges">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey "q">
 <!ENTITY location.label "Ubicació:">
 <!ENTITY location.accesskey "b">
 <!ENTITY useDefault.label "Reinicia">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
@@ -1,18 +1,14 @@
 <!-- extracted from content/pref-offline.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Offline' preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.offline.title "Fora de línia i espai de disc">
 <!ENTITY pref.offline.caption "Fora de línia">
 <!ENTITY textStartUp "En iniciar-se:">
-<!ENTITY radioRememberPrevState "Recorda l'estat de connexió en línia">
-<!ENTITY radioRememberPrevState.accesskey "R">
-<!ENTITY radioAskMe "Demana'm per l'estat de connexió en línia a l'inici">
-<!ENTITY radioAskMe.accesskey "D">
 <!ENTITY textGoingOnline "En connectar-me, amb els missatges per enviar:">
 <!ENTITY radioAutoSend "Envia-los automàticament">
 <!ENTITY radioAutoSend.accesskey "u">
 <!ENTITY radioNotSend "No els enviïs">
 <!ENTITY radioNotSend.accesskey "N">
 <!ENTITY radioAskUnsent "Demana'm si els vull enviar">
 <!ENTITY radioAskUnsent.accesskey "s">
 <!ENTITY textGoingOffline "En desconnectar-me, amb els missatges per a llegir-los fora de línia:">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
@@ -48,37 +48,24 @@
 <!ENTITY boldItalic.label "Cursiva negreta">
 <!ENTITY size.label "Mida:">
 <!ENTITY size.accesskey "m">
 <!ENTITY bigger.label "Més gran">
 <!ENTITY smaller.label "Més petita">
 <!ENTITY color.label "Color:">
 <!ENTITY color.accesskey "c">
 <!ENTITY displayPlainText.caption      "Missatges en text net">
-<!ENTITY plainTextFont.label       "Utilitza la següent amplada del tipus de lletra:">
 <!ENTITY displayQuoted.label       "Paràmetres per als missatges citats:">
 
-<!ENTITY fixedWidth.label "Amplada fixa">
-<!ENTITY fixedWidth.accesskey "f">
-<!ENTITY variableWidth.label "Amplada variable">
-<!ENTITY variableWidth.accesskey "v">
-<!ENTITY readingMessagesHeader.label "Per als missatges d'entrada">
-<!ENTITY messageWrapping.label "Ajustament de missatges">
 <!ENTITY wrapInMsg.label "Ajusta el text a l'amplada de la finestra">
 <!ENTITY wrapInMsg.accesskey "n">
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (convertEmoticons.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
 <!ENTITY convertEmoticons.label "Mostra les emoticones com a imatges">
 <!ENTITY convertEmoticons.accesskey "s">
 <!ENTITY generalMessageDisplay.caption   "General">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (markMessagesRead.label): This will concatenate with
-   "xxx seconds before marking a message as read", using a number and
-   (seconds.label). -->
-<!ENTITY markMessagesRead.label      "Espera">
-<!ENTITY markMessagesRead.accesskey    "p">
-<!ENTITY seconds.label          "segons abans de marcar un missatge com llegit">
 
 <!ENTITY openingMessages.label      "En obrir els missatges, mostreu-los en:">
 <!ENTITY newWindowRadio.label       "Una nova finestra de missatge">
 <!ENTITY newWindowRadio.accesskey     "n">
 <!ENTITY existingWindowRadio.label    "En una finestra de missatge ja existent">
 <!ENTITY existingWindowRadio.accesskey  "e">
 <!ENTITY disableContent.label       "Bloca les imatges i altres continguts de fonts remotes">
 <!ENTITY disableContent.accesskey     "m">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -0,0 +1,53 @@
+accountExists=Ja existeix un compte de correu o de grups de discussió amb el mateix nom d'usuari i de servidor. Feu clic a Enrere i introduïu un altre nom de servidor o feu clic a Canceŀla.
+modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Si us plau, introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
+userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
+serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Si us plau, comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
+# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
+# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
+# do not localize "\n\n"
+cancelWizard=Esteu segur que voleu canceŀlar l'auxiliar de comptes? Si no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
+accountWizard=Auxiliar de comptes
+WizardExit=Surt
+WizardContinue=Canceŀla
+# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
+enterValidEmail=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
+enterValidHostname=Si us plau, introduïu un nom d'ordinador central vàlid.
+failedRemoveAccount=No s'ha pogut eliminar aquest compte.
+failedDuplicateAccount=No s'ha pogut duplicar aquest compte.
+#LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
+confirmRemoveAccount=Esteu segur que voleu eliminar el compte %S?
+confirmRemoveAccountTitle=Suprimeix el compte
+#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
+accountName=%1$S - %2$S
+
+confirmDeferAccount=Si emmagatzameu el nou correu d'aquest compte en una safata d'entrada d'un altre compte, no podreu tornar a accedir als missatges baixats per a aquest compte. Si teniu missatges en aquest compte, si us plau, copieu-lo a un altre compte primer. Si teniu filtres que filtren aquest correu a aquest compte, hauríeu d'inhabilitar-los o canviar la carpeta de destinació. Si qualsevol compte té carpetes especials en aquest compte (Enviat, Esborranys, Plantilles), hauríeu de canviar-les a un altre compte. Voleu encara emmagatzemar el correu d'aquest compte en un altre?
+confirmDeferAccountTitle=Voleu deferir el compte?
+
+directoryUsedByOtherAccount=Aquest directori ja l'utilitza el compte %S. Si us plau, trieu un directori diferent.
+#Provide default example values for sample email address
+exampleEmailUserName=usuari
+exampleEmailDomain=example.net
+emailFieldText=Adreça electrònica:
+#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
+defaultEmailText=Introduïu la vostra adreça electrònica, que és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «%1$S@%2$S»). 
+#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
+customizedEmailText=Introduïu el vostre %1$S %2$S (per exemple, si la vostra adreça electrònica %1$S és «%3$S», el vostre %2$S és «%4$S»). 
+
+# account manager stuff
+prefPanel-server=Paràmetres del servidor
+prefPanel-copies=Còpies i carpetes
+prefPanel-syncing-and-diskspace=Sincronització i espai de disc
+prefPanel-diskspace=Espai de disc
+prefPanel-addressing=Redacció i adreçament
+prefPanel-junk=Paràmetres del correu brossa
+## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
+prefPanel-smtp=Servidor de sortida (SMTP)
+
+# account manager multiple identity support
+#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
+identity-list-title=Identitats per a %1$S
+
+identity-edit-req=Heu d'especificar una adreça electrònica vàlida per a aquesta identitat.
+identity-edit-req-title=Hi hagut un error creant la identitat
+
+choosefile=Tria un fitxer