update a bit more
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 24 Sep 2010 13:07:43 +0200
changeset 288 73ea1b18e20a9e0b89556932736501001cb662fe
parent 287 ae5ccbd8e0a7220e294d1aab697fadf55fb4a891
child 289 2d06bea67af41867df0afb7d8d10223d509eeacf
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update a bit more
extensions/reporter/chrome/about.dtd
extensions/reporter/chrome/reportResults.dtd
extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
extensions/reporter/chrome/reportWizard.properties
extensions/reporter/chrome/reporter.dtd
extensions/reporter/chrome/reporterOverlay.dtd
extensions/reporter/chrome/reporterOverlay.properties
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
deleted file mode 100644
--- a/extensions/reporter/chrome/about.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!ENTITY projectLead.text             "Direcció del projecte">
-<!ENTITY copyright.text              "Copyright (C) 2004-2005">
-<!ENTITY thanks.text               "Agraïments">
-
deleted file mode 100644
--- a/extensions/reporter/chrome/reportResults.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-<!ENTITY reportSite         "Lloc">
-<!ENTITY reportProblemType      "Tipus de problema">
-<!ENTITY reportDecsription      "Descripció">
-<!ENTITY reportPlatform       "Plataforma">
-<!ENTITY reportProduct        "Producte">
-<!ENTITY reportoscpu         "SO">
-<!ENTITY reportGecko         "Gecko">
-<!ENTITY reportBuildConfig      "Configuració de la versió">
-<!ENTITY reportUseragent       "Agent d'usuari">
-<!ENTITY reportLanguage       "Llengua">
-<!ENTITY reportCharset        "Joc de caràcters">
-<!ENTITY reportEmail         "Adreça electrònica">
-<!ENTITY error            "Detalls de l'error">
-<!ENTITY faultCode          "Codi">
-<!ENTITY faultMessage        "Missatge">
deleted file mode 100644
--- a/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-<!-- Entities for the Sample Extension Options Dialog go here -->
-<!ENTITY reportWizard.title             "Informa d'un lloc web no funcional">
-
-<!ENTITY privacyNotice.label            "Política de privadesa">
-<!ENTITY reportWizardPrivacy.description      "Aquesta eina us permet comunicar a l'equip d'evangelisme quins llocs web no funcionen adequadament amb el &brandShortName;, o bé l'exclouen. D'aquesta manera podeu ajudar-nos a assegurar la millor experiència possible per als usuaris del &brandShortName;. Si us plau, dediqueu uns moments a llegir què s'explica a continuació, i aprendre a utilitzar la informació que es recull si hi voleu participar.">
-<!ENTITY reportWizardMustAgree.description     "He llegit i acceptat la política de privadesa.">
-
-<!ENTITY dontShowPrivacyStatement.label       "He llegit i acceptat la política de privadesa">
-<!ENTITY dontShowPrivacyStatement.accesskey     "i">
-
-<!ENTITY reportForm.label              "Ompliu l'informe">
-
-<!ENTITY reportForm.description           "Digueu-nos quelcom del problema que heu trobat:">
-<!ENTITY reportForm.url.title            "URL del lloc web:">
-<!ENTITY reportForm.url.accesskey          "U">
-
-<!ENTITY reportForm.behind_login.title       "El lloc web és protegit per contrasenya"><!-- No ":" at the end -->
-<!ENTITY reportForm.behind_login.accesskey     "y">
-
-<!ENTITY reportForm.problem_type.title       "Tipus de problema:">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.accesskey     "T">
-
-<!ENTITY reportForm.problem_type.chooseOne.title  "Tria'n un…">
-
-<!-- DO *NOT* Add/change/modify (except localization) without consulting with r.m.o server admin first! -->
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item1.title    "No funciona amb el navegador">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item2.title    "No s'hi pot entrar">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item3.title    "No es mostren els connectors">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item4.title    "Hi manquen continguts">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item5.title    "Comportament incorrecte">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item6.title    "Aspecte incorrecte">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item7.title    "Algun altre problema">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item8.title    "Accés per discapacitat">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item9.title    "El resultat imprès no és correcte">
-
-<!ENTITY reportForm.describe.title         "Descriviu el problema:">
-<!ENTITY reportForm.describe.accesskey       "D">
-
-<!ENTITY reportForm.platform.title         "Platforma:">
-<!ENTITY reportForm.product.title          "Producte:">
-<!ENTITY reportForm.gecko.title           "Gecko:">
-<!ENTITY reportForm.useragent.title         "Agent d'usuari:">
-<!ENTITY reportForm.language.title         "Llengua:">
-
-<!-- Make sure this has "(Optional)" at the end. This is important for the user to know -->
-<!ENTITY reportForm.email.title           "Adreça electrònica (opcional):">
-<!ENTITY reportForm.email.accesskey         "E">
-
-<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.title       "Política de privadesa">
-<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.tooltip      "Visualitza la política de privadesa">
-
-<!ENTITY reportResults.showDetail.title       "Mostra els detalls">
-<!ENTITY reportResults.showDetail.accesskey     "M">
-
-<!ENTITY sendReport.label              "Enviament de l'informe">
-<!ENTITY sendReport.description           "S'està enviant l'informe al servidor…">
-
-<!ENTITY finish.label                "S'ha enviat l'informe">
deleted file mode 100644
--- a/extensions/reporter/chrome/reportWizard.properties
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-submitReport=Envia l'informe
-submitReport.accesskey=v
-
-sendingReport=S'està enviant l'informe…
-reportSent=S'ha enviat l'informe
-
-finishError=S'ha produït un error en enviar l'informe
-
-successfullyCreatedReport=S'ha trasmès l'informe amb èxit
-failedCreatingReport=S'ha produït un error en crear l'informe. Per tant, no s'ha pogut enviar cap informació a mozilla.org
-defaultError=No s'ha pogut establir una connexió satisfactòria amb el servidor.
-invalidResponse=S'ha rebut una resposta invàlida del servidor. Torneu-ho a provar més tard.
-
deleted file mode 100644
--- a/extensions/reporter/chrome/reporter.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!ENTITY productName.label              "Generador d'informes">
-<!ENTITY productVersion.label            "v0.2">
-
deleted file mode 100644
--- a/extensions/reporter/chrome/reporterOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!-- Entities for the Sample Extension Options Dialog go here -->
-<!ENTITY reporterMenu2.title            "Informa d'un lloc web no funcional…">
-<!ENTITY reporterMenu.accesskey           "r">
-
deleted file mode 100644
--- a/extensions/reporter/chrome/reporterOverlay.properties
+++ /dev/null
@@ -1,1 +0,0 @@
-# Script accessible strings for the browser integration overlay go here. 
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
@@ -9,16 +9,18 @@ OK=D'acord
 Cancel=Canceŀla
 Yes=&Sí
 No=&No
 Save=&Desa
 Revert=&Reverteix
 DontSave=N&o ho desis
 ScriptDlgGenericHeading=[Aplicació JavaScript]
 ScriptDlgHeading=La pàgina a %S diu:
+ScriptDialogLabel=Evita que aquesta pàgina creï més diàlegs
+ScriptDialogPreventTitle=Confirmació de les preferències de diàlegs
 # LOCALIZATION NOTE (EnterLoginForRealm, EnterLoginForProxy):
 # %1 is an untrusted string provided by a remote server. It could try to
 # take advantage of sentence structure in order to mislead the user (see
 # bug 244273). %1 should be integrated into the translated sentences as
 # little as possible. %2 is the url of the site being accessed.
 EnterLoginForRealm=%2$S sol·licita un nom d'usuari i una contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
 EnterLoginForProxy=El servidor intermediari %2$S sol·licita un nom d'usuari i una contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
 EnterUserPasswordFor=Introduïu un nom d'usuari i una contrasenya per a %1$S
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -34,30 +34,32 @@ btnGlobal=Missatges globals
 tipGlobal=Commuta el registre dels missatges globals
 localConsole=Consola local
 itemClear=Neteja la consola
 stringFilter=Filtre
 close.button=Tanca
 close.accesskey=c
 update.button=Actualitza
 update.accesskey=u
-
 # You can find a screenshot of the PropertyPanel here:
 #  https://bug585030.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=464034
 jsPropertyTitle=Inspector d'objectes
+
 # LOCALIZATION NOTE (jsPropertyInspectTitle):
 #
 # The %S is replaced by the evaluated code the user clicked on in the console.
 #
 # Example: The user executed `window.document` in the WebConsole. The `document`
 # object is written to the output. If the user clicks on the `document` output
 # in the console, a PropertyPanel will show up. The title of the PropertyPanel
 # is set to `Inspect: window.document` because the clicked `document` object was
 # evaluated based on the `window.document` string.
 jsPropertyInspectTitle=Inspecciona: %S
+saveBodies.label=Registra la sol·licituda i els cossos de resposta
+saveBodies.accesskey=R
 copyCmd.label=Copia
 copyCmd.accesskey=C
 selectAllCmd.label=Selecciona-ho tot
 selectAllCmd.accesskey=a
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -2,19 +2,19 @@
 <!ENTITY search.placeholder          "Cerca tots els complements">
 <!ENTITY loading.label            "S'està carregant…">
 <!ENTITY listEmpty.installed.label      "No teniu instal·lat cap complement d'aquest tipus">
 <!ENTITY listEmpty.availableUpdates.label   "No s'ha trobat cap actualització">
 <!ENTITY listEmpty.recentUpdates.label    "No heu actualitzat recentment cap complement">
 <!ENTITY listEmpty.findUpdates.label     "Comprova si hi ha actualitzacions">
 <!ENTITY listEmpty.search.label        "No s'ha pogut trobar cap complement que hi coincideixi">
 <!ENTITY listEmpty.button.label        "Més informació dels complements">
-<!ENTITY installFromFile.label        "Instal·la d'un fitxer…">
-<!ENTITY installFromFile.accesskey      "I">
-
+<!ENTITY installAddonFromFile.label      "Instal·la el complement d'un fitxer…">
+<!ENTITY installAddonFromFile.accesskey    "I">
+<!ENTITY toolsMenu.tooltip          "Eines per a tots els complements">
 <!ENTITY cmd.back.tooltip           "Vés enrere una pàgina">
 <!ENTITY cmd.forward.tooltip         "Vés endavant una pàgina">
 
 <!-- global warnings -->
 <!ENTITY warning.safemode.label          "El mode segur ha inhabilitat tots els complements.">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.label     "La comprovació de compabilitat dels complements no està habilitada. Pot ser que tingueu complements incompatibles.">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.enable.label  "Habilita">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.enable.tooltip "Habilita la comprovació de compatibilitat dels complements">
@@ -29,26 +29,30 @@
 <!ENTITY view.discover.label         "Més complements">
 <!ENTITY view.locales.label          "Llengües">
 <!ENTITY view.searchengines.label       "Motors de cerca">
 <!ENTITY view.features.label         "Extensions">
 <!ENTITY view.appearance2.label        "Aspecte">
 <!ENTITY view.plugins.label          "Connectors">
 <!ENTITY view.recentUpdates.label       "Actualitzacions recents">
 <!ENTITY view.availableUpdates.label     "Actualitzacions disponibles">
-<!ENTITY view.utilites.preferences.tooltip  "Opcions per a tots els complements">
-<!ENTITY view.utilites.preferencesUnix.tooltip "Preferències per a tots els complements">
 
 <!-- addon updates -->
-<!ENTITY updates.updateAddonsNow.label    "Actualitza els complements ara">
-<!ENTITY updates.updateAddonsNow.accesskey  "u">
+<!ENTITY updates.checkForUpdates.label    "Comprova si hi ha actualitzacions">
+<!ENTITY updates.checkForUpdates.accesskey  "C">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.label      "Visualitza les actualitzacions recents">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.accesskey    "V">
-<!ENTITY updates.backgroudUpdateCheck.label  "Comprova si hi ha actualitzacions automàticament">
-<!ENTITY updates.backgroudUpdateCheck.accesskey "C">
+<!ENTITY updates.updateAddonsAutomatically.label    "Actualitza els complements automàticament">
+<!ENTITY updates.updateAddonsAutomatically.accesskey  "a">
+<!ENTITY updates.resetUpdatesToAutomatic.label    "Reinicia tots els complements perquè s'actualitzin automàticament">
+<!ENTITY updates.resetUpdatesToAutomatic.accesskey  "R">
+<!ENTITY updates.resetUpdatesToManual.label     "Reinicia tots els complements perquè s'actualitzin manualment">
+<!ENTITY updates.resetUpdatesToManual.accesskey   "R">
+<!ENTITY updates.viewUpdates.label      "Visualitza les actualitzacions recents">
+<!ENTITY updates.viewUpdates.accesskey    "V">
 <!ENTITY updates.updating.label        "S'estan actualitzant els complements">
 <!ENTITY updates.installed.label       "S'han actualitzat els vostres complements.">
 <!ENTITY updates.downloaded.label       "S'han baixat les actualitzacions dels vostres complements">
 <!ENTITY updates.restart.label        "Reinicia ara per a completar la instal·lació">
 <!ENTITY updates.noneFound.label       "No s'ha trobat cap actualització">
 <!ENTITY updates.manualUpdatesFound.label   "Visualitza les actualitzacions disponibles">
 <!ENTITY updates.updateSelected.label     "Instal·la les actualitzacions">
 <!ENTITY updates.updateSelected.tooltip    "Instal·la les actualitzacions disponibles en aquesta llista">
@@ -95,16 +99,18 @@
 <!ENTITY detail.lastupdated.label       "Darrera actualització">
 <!ENTITY detail.creator.label         "Desenvolupador">
 <!ENTITY detail.homepage.label        "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY detail.numberOfDownloads.label    "Baixades">
 
 <!ENTITY detail.contributions.description   "El desenvolupador del complement us demana que l'ajudeu a continuar amb el seu desenvolupament fent una donació.">
 
 <!ENTITY detail.updateType          "Actualitzacions automàtiques">
+<!ENTITY detail.updateDefault.label      "Per defecte">
+<!ENTITY detail.updateDefault.tooltip     "Instal·la automàticament les actualització només si és el comportament per defecte">
 <!ENTITY detail.updateAutomatic.label   "Activades">
 <!ENTITY detail.updateAutomatic.tooltip  "Instal·la actualitzacions automàticament">
 <!ENTITY detail.updateManual.label      "Desactivades">
 <!ENTITY detail.updateManual.tooltip     "No instal·lis actualitzacions automàticament">
 <!ENTITY detail.home             "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY detail.repository          "Perfil del complement">
 <!ENTITY detail.size             "Mida">
 
@@ -128,16 +134,19 @@
 <!-- list sorting -->
 <!ENTITY sort.name.label           "Nom">
 <!ENTITY sort.name.tooltip          "Ordena per nom">
 <!ENTITY sort.dateUpdated.label        "Darrera actualització">
 <!ENTITY sort.dateUpdated.tooltip       "Ordena per la data d'actualització">
 <!ENTITY sort.relevance.label         "Millor coincidència">
 <!ENTITY sort.relevance.tooltip        "Ordena per rellevància">
 
+<!ENTITY sort.price.label           "Preu">
+<!ENTITY sort.price.tooltip          "Ordena per preu">
+
 <!ENTITY search.filter2.label         "Cerca:">
 <!ENTITY search.filter2.installed.label    "Els meus complements">
 <!ENTITY search.filter2.installed.tooltip   "Mostra els complements instal·lats">
 <!ENTITY search.filter2.available.label    "Complements disponibles">
 <!ENTITY search.filter2.available.tooltip   "Mostra els complements disponibles per instal·lar">
 
 <!ENTITY addon.homepage            "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY addon.details.label         "Més">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -27,16 +27,25 @@ notification.enable=S'habilitarà %1$S quan reinicieu el %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.disable) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.disable=S'inhabilitarà %1$S quan reinicieu el %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.install=S'instal·larà %1$S després que reinicieu el %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.uninstall=Es desinstal·larà %1$S després que reinicieu el %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.upgrade=S'actualitzarà %1$S després que reinicieu el %2$S.
+#LOCALIZATION NOTE (notification.downloadError) %1$S is the add-on name. Not yet implemented - see https://bug593535.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=475403
+notification.downloadError=S'ha produït un error en baixar %1$S.
+notification.downloadError.retry=Torneu-ho a provar
+notification.downloadError.retry.tooltip=Proveu de baixar aquest complement de nou
+#LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name. Not yet implemented - see https://bug593535.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=475403
+notification.installError=S'ha produït un error en instal·lar en %1$S.
+notification.installError.retry=Torneu-ho a provar
+notification.installError.retry.tooltip=Proveu de baixar i instal·lar aquest complement de nou
+
 
 #LOCALIZATION NOTE (contributionAmount) %S is the currency amount recommended for contributions
 contributionAmount=Donació suggerida: %S
 
 installDownloading=S'està baixant
 installDownloaded=Baixat
 installDownloadFailed=Error en la baixada
 installVerifying=S'està verificant
@@ -75,8 +84,17 @@ uninstallAddonTooltip=Desinstal·la el complement
 uninstallAddonRestartRequiredTooltip=Desinstal·la aquest complement (cal reiniciar)
 enableAddonTooltip=Habilita el complement
 enableAddonRestartRequiredTooltip=Habilita aquest complement (cal reiniciar)
 disableAddonTooltip=Inhabilita el complement
 disableAddonRestartRequiredTooltip=Inhabilita aquest complement (cal reiniciar)
 
 #LOCALIZATION NOTE (showAllSearchResults) #1 is the total number of search results
 showAllSearchResults=Vegeu un resultat;Vegeu tots els #1 resultats
+
+#LOCALIZATION NOTE (addon.purchase.label) displayed on a button in the list
+# view, %S is the price of the add-on including currency symbol
+addon.purchase.label=Compra'l per %S…
+addon.purchase.tooltip=Visiteu la galeria de complements per comprar-lo
+#LOCALIZATION NOTE (cmd.purchaseAddon.label) displayed on a button in the detail
+# view, %S is the price of the add-on including currency symbol
+cmd.purchaseAddon.label=Compra'l per %S…
+cmd.purchaseAddon.accesskey=r