editor updated
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Mon, 08 Dec 2008 21:05:58 +0100
changeset 65 73827ed4a289ce818a834cc372c1b921dd804e4d
parent 64 8ae7dc07e4c4d1d8509c25a1c7f223af182029b8
child 66 8b111b710e1d4ecd53ac77f7144f5e1603c5b601
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
editor updated
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorNavigatorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
editor/ui/chrome/composer/pref-editing.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertTOC.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -42,28 +42,22 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorWindow.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifier "Redactor">
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!-- Menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
 <!-- View menu items -->
 <!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
-<!ENTITY viewmenu.accesskey "v">
+<!ENTITY viewMenu.accesskey "v">
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.label "Barra d'eines de redacció">
-<!ENTITY compositiontb.accesskey "c">
+<!ENTITY compositionToolbarCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.label "Barra d'eines de format">
-<!ENTITY formattingtb.accesskey "f">
+<!ENTITY formattingToolbarCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.label "Barra d'eines del mode d'edició">
-<!ENTITY editmodetb.accesskey "E">
+<!ENTITY editmodeToolbarCmd.accesskey "E">
 
 <!-- Format menu items -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Format">
-<!ENTITY formatmenu.accesskey "o">
-
-<!ENTITY helpMenu.label "Ajuda">
-<!ENTITY aboutCmd.label "Quant a">
+<!ENTITY formatMenu.accesskey "o">
 
-<!-- Display Mode Toolbar -->
-<!ENTITY editMode.label "Mode d'edició:">
 
-<!ENTITY statusText.label "La pàgina s'ha carregat">
 
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -1,25 +1,20 @@
 #
 # moved from content/
 #
 # LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
 # Don't translate embedded "\n".
 # Don't translate strings like this: %variable%
 # as they will be replaced using JavaScript
 #
-Yes=Sí
 No=No
 Save=Desa
-DontSave=No el desis
 More=Més
-Fewer=Menys
 Less=Menys
-MoreAttributes=Més atributs
-FewerAttributes=Menys atributs
 MoreProperties=Més propietats
 FewerProperties=Menys propietats
 PropertiesAccessKey=P
 None=Cap
 none=Cap
 OpenHTMLFile=Obre un fitxer HTML
 SelectImageFile=Seleccioneu un fitxer d'imatge
 SaveDocument=Desa la pàgina
@@ -31,26 +26,21 @@ Publish=Publica
 PublishPage=Publica la pàgina
 DontPublish=No publiquis
 SavePassword=Utilitza el gestor de contrasenyes per desar aquesta contrasenya
 CorrectSpelling=(corregeix l'ortografia)
 NoSuggestedWords=(cap paraula suggerida)
 NoMisspelledWord=No hi ha cap paraula mal escrita
 CheckSpellingDone=La revisió ortogràfica ha finalitzat.
 CheckSpelling=Revisa l'ortografia
-LoadingDone=La pàgina s'ha carregat
 InputError=Error
 Alert=Avís
 CantEditFramesetMsg=Aquest editor no pot editar conjunts de marcs. Intenteu editar els marcs de la pàgina de manera individual.
 CantEditMimeTypeMsg=Aquest tipus de pàgina no es pot editar.
 CantEditDocumentMsg=Per algun motiu, aquesta pàgina no es pot editar.
-HTMLFiles=Fitxers HTML
-IMGFiles=Fitxers d'imatge
-TextFiles=Fitxers de text
-AllFiles=Tots els fitxers
 BeforeClosing=abans de tancar
 BeforePreview=abans de visualitzar-la al navegador
 BeforeValidate=abans de validar el document
 # LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
 SaveFilePrompt=Voleu desar els canvis a «%title%» %reason%?
 PublishPrompt=Voleu desar els canvis a «%title%» %reason%?
 SaveFileFailed=No s'ha pogut desar el fitxer\!
 
@@ -85,17 +75,16 @@ AbandonChanges=Voleu descartar els canvis no desats que s'han fet a %title% i tornar a carregar la pàgina?
 DocumentTitle=Títol de la pàgina
 NeedDocTitle=Introduïu un títol per a la pàgina actual.
 DocTitleHelp=Açò identifica la pàgina al títol de la finestra i a la llista d'adreces d'interès.
 CancelPublishTitle=Voleu canceŀlar la publicació?
 ## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
 ## the CancelPublishContinue key below
 CancelPublishMessage=Canceŀlar mentre la publicació està en procés pot provocar que els vostres fitxers no es transfereixin completament. Voleu continuar o canceŀlar?
 CancelPublishContinue=Continua
-AttributesFor=Atributs actuals per a:
 MissingImageError=Si us plau, introduïu o trieu una imatge de tipus gif, jpg, o png.
 EmptyHREFError=Heu d'introduir o triar una ubicació per crear un enllaç nou.
 LinkText=Text de l'enllaç
 LinkImage=Imatge de l'enllaç
 MixedSelection=[Selecció variada]
 Mixed=(variada)
 EnterLinkText=Introduïu el text a visualitzar per a l'enllaç:
 EnterLinkTextAccessKey=t
@@ -158,17 +147,16 @@ TextArea=Àrea de text
 Select=Llista de selecció
 Button=Botó
 Label=Etiqueta
 FieldSet=Joc de camps
 Tag=Marcador
 MissingSiteNameError=Si us plau, introduïu un nom per a aquest lloc de publicació.
 MissingPublishUrlError=Si us plau, introduïu una ubicació per publicar aquesta pàgina.
 MissingPublishFilename=Si us plau, introduïu un nom de fitxer per a la pàgina actual.
-MissingPublishSiteError=No s'ha indicat cap informació del lloc de publicació. Ara es canviarà al quadre Paràmetres per tal que indiqueu la informació de publicació.
 #LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
 DuplicateSiteNameError=«%name%» ja existeix. Si us plau, introduïu un nom de lloc diferent.
 AdvancedProperties=Propietats avançades…
 AdvancedEditForCellMsg=No es pot utilitzar l'Edició avançada quan s'han seleccionat múltiples ceŀles
 # LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
 ObjectProperties=Propietats de %obj%…
 # LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
 ObjectPropertiesAccessKey=o
@@ -176,22 +164,18 @@ ObjectPropertiesAccessKey=o
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
 JoinSelectedCells=Uneix les ceŀles seleccionades
 # LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tablejoincells.accesskey" 
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
 JoinCellToRight=Uneix amb la ceŀla de la dreta
 JoinCellAccesskey=x
 # LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): DONT_TRANSLATE
 TableSelectKey=Ctrl+
-# LOCALIZATION NOTE (XulKeyDefault): DONT_TRANSLATE
-XulKeyDefault=Ctrl+
 # LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): DONT_TRANSLATE
 XulKeyMac=Cmd+
-# LOCALIZATION NOTE (XulKeyUnix): DONT_TRANSLATE
-XulKeyUnix=Alt+
 # LOCALIZATION NOTE (Del): DONT_TRANSLATE
 Del=Supr
 Delete=Suprimeix
 DeleteCells=Suprimeix ceŀles
 DeleteTableTitle=Suprimeix files o columnes
 DeleteTableMsg=Si reduïu el nombre de files o columnes suprimireu ceŀles de la taula i el seu contingut. Segur que ho voleu fer?
 Clear=Esborra
 #Mouse actions
@@ -208,19 +192,15 @@ StopTextStyles=Suspèn els estils del text
 # LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
 # menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
 RemoveLinksAccesskey=n
 RemoveLinks=Elimina els enllaços
 StopLinks=Suspèn l'enllaç
 #
 NoFormAction=És recomanable que introduïu una acció per a aquest formulari. Els formularis d'autoenviament són una tècnica avançada que pot no funcionar correctament en tots els navegadors.
 NoAltText=És recomanable que indiqueu un text alternatiu que apareixerà en els navegadors només de text, i que apareixerà en altres navegadors quan la imatge s'està carregant o quan s'ha inhabilitat la càrrega d'imatges.
-SaveImageAs=Desa la imatge (%NAME%)…
-NoSeparatorCharacter=Si us plau, introduïu un únic caràcter per utilitzar-lo com a separador de columnes
 #
 # LOCALIZATION NOTE please do not translate %brand%, it will be used programmatically
 # download spelling dictionaries confirmation dialog
-DictDownldConfirmTit=Baixa diccionaris
-DictDownldConfirmMsg=%brand% tancarà la finestra actual i us redirigirà a un lloc per baixar un revisor ortogràfic.
 #
 NoHeadTag=La font HTML no s'ha pogut tornar a convertir en el document perquè manca l'etiqueta <head>. Si us plau, afegiu-la.
 NoBodyTag=La font HTML no s'ha pogut tornar a convertir en el document perquè manca l'etiqueta <body>. Si us plau, afegiu-la.
 NoLinksToCheck=No hi ha cap element amb enllaços a comprovar
deleted file mode 100644
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorNavigatorOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-
-<!ENTITY editPageCmd.label "Edita la pàgina al Redactor">
-<!ENTITY editPageCmd.accesskey "e">
-
-<!ENTITY editLinkCmd.label "Edita l'enllaç al Redactor">
-<!ENTITY editLinkCmd.accesskey "E">
-
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -42,262 +42,203 @@
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 
 <!-- File menu items -->
 <!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
-<!ENTITY filemenu.accesskey "f">
+<!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY newBlankPageCmd.label "Obre una finestra del Redactor">
-<!ENTITY newBlankPage.accesskey "n">
+<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY newMenu.label "Nou">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Obre el fitxer…">
-<!ENTITY fileopen.accesskey "O">
-<!ENTITY fileopen.keybinding "o">
-<!ENTITY openremoteCmd.label "Obre una ubicació web…">
-<!ENTITY fileopenremote.accesskey "u">
-<!ENTITY fileopenremote.keybinding "l">
+<!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY openFileCmd.key "O">
+<!ENTITY openRemoteCmd.label "Obre una ubicació web…">
+<!ENTITY openRemoteCmd.accesskey "L">
+<!ENTITY openRemoteCmd.key "L">
 <!ENTITY fileRecentMenu.label "Pàgines recents">
-<!ENTITY filerecentmenu.accesskey "r">
+<!ENTITY fileRecentMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY fileRevert.label "Torna a la darrera versió desada">
-<!ENTITY filerevert.accesskey "d">
+<!ENTITY fileRevert.accesskey "d">
 <!ENTITY saveCmd.label "Desa">
-<!ENTITY filesave.accesskey "s">
-<!ENTITY filesave.keybinding "s">
+<!ENTITY saveCmd.accesskey "s">
+<!ENTITY saveCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsCmd.label "Anomena i desa…">
-<!ENTITY filesaveas.accesskey "a">
+<!ENTITY saveAsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY publishCmd.label "Publica">
-<!ENTITY publishcmd.accesskey "P">
+<!ENTITY publishCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY publishCmd.key "S">
 <!ENTITY publishAsCmd.label "Anomena i publica…">
-<!ENTITY publishas.accesskey "o">
+<!ENTITY publishAsCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY exportToTextCmd.label "Exporta a text…">
-<!ENTITY fileexporttotext.accesskey "t">
-<!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.label "Desa com a joc de caràcters">
-<!ENTITY filesaveandchangeencoding.accesskey "e">
+<!ENTITY exportToTextCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.label "Anomena i desa el joc de caràcters">
+<!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY previewCmd.label "Explora la pàgina">
-<!ENTITY filepreview.accesskey "x">
+<!ENTITY previewCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY sendPageCmd.label "Envia la pàgina…">
-<!ENTITY sendPage.accesskey "g">
+<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
-<!ENTITY fileprintsetup.accesskey "u">
-<!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
-<!ENTITY fileprintpreview.accesskey "x">
+<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
-<!ENTITY printButtonCmd.label "Imprimeix…">
-<!ENTITY fileprint.accesskey "p">
-<!ENTITY fileprint.keybinding "p">
+<!ENTITY printCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
-<!ENTITY fileclose.accesskey "c">
-<!ENTITY fileclose.keybinding "w">
-<!ENTITY exitCmd.label "Surt">
-<!ENTITY fileexit.accesskey "u">
-<!ENTITY fileexit.keybinding "q">
+<!ENTITY closeCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY closeCmd.key "W">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editMenu.label "Edita">
-<!ENTITY editmenu.accesskey "E">
+<!ENTITY editMenu.accesskey "E">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.label "Enganxa sense formatar">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "f">
+<!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Enganxa com a">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "a">
 <!ENTITY publishSettings.label "Paràmetres del lloc de publicació…">
 <!ENTITY publishSettings.accesskey "b">
 
-<!-- For a "Paste" submenu when more than 1 
-   clipboard formats are available -->
-<!ENTITY pasteHTMLCmd.label "HTML">
-<!ENTITY pasteHTML.accesskey "H">
-<!ENTITY pasteTextCmd.label "Text">
-<!ENTITY pasteText.accesskey "T">
-<!ENTITY pasteImageCmd.label "Imatge">
-<!ENTITY pasteImage.accesskey "I">
-<!ENTITY pasteRowsCmd.label "Files">
-<!ENTITY pasteRows.accesskey "F">
-<!ENTITY pasteColumnsCmd.label "Columnes">
-<!ENTITY pasteColumns.accesskey "C">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: Text for menu item is in editor.properties
-   Set to: "Table" or "Nested Table" depending on context 
-   This accesskey must be in both strings -->
-<!ENTITY pasteTable.accesskey "a">
-<!ENTITY pasteLinkCmd.label "Enllaç">
-<!ENTITY editpastelink.accesskey "l">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Enganxa com a citació">
-<!ENTITY editpastequotation.accesskey "g">
-<!ENTITY editpastequotation.keybinding "v">
-<!ENTITY editStripQuotesCmd.label "Treu les cometes">
-<!ENTITY editRewrapCmd.label "Torna a ajustar">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY findCmd.label "Cerca i reemplaça…">
-<!ENTITY editfind.accesskey "m">
-<!ENTITY editfind.keybinding "f">
-<!ENTITY editfind.keybinding2 "VK_F19">
+<!ENTITY findCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY findCmd.key "F">
+<!ENTITY findCmd.key2 "VK_F19">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
-<!ENTITY editfindnext.accesskey "n">
-<!ENTITY editfindnext.keybinding "g">
-<!ENTITY editfindnext.keybinding2 "VK_F3">
+<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY findAgainCmd.key "G">
+<!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Cerca l'anterior">
-<!ENTITY editfindprev.accesskey "o">
-<!ENTITY editfindprev.keybinding "g">
-<!ENTITY editfindprev.keybinding2 "VK_F3">
+<!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY findPrevCmd.key "G">
+<!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Revisa l'ortografia mentre s'escriu">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "s">
 <!ENTITY checkSpellingCmd.label "Revisa l'ortografia">
-<!ENTITY editcheckspelling.accesskey "s">
-<!ENTITY editcheckspelling.keybinding "k">
+<!ENTITY checkSpellingCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY checkSpellingCmd.key "K">
 <!ENTITY validateCmd.label "Valida l'HTML">
-<!ENTITY validate.accesskey "V">
-<!ENTITY checkLinksCmd.label "Comprova els enllaços">
-
-<!-- View menu items -->
-<!ENTITY viewPageSource.label "Codi font de la pàgina">
-<!ENTITY viewpagesource.accesskey "F">
-<!ENTITY viewParagraphMarks.label "Marques del paràgraf">
-<!ENTITY viewparagraphmarks.accesskey "p">
+<!ENTITY validateCmd.accesskey "V">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Insereix">
-<!ENTITY insertmenu.accesskey "I">
+<!ENTITY insertMenu.accesskey "I">
 <!ENTITY insertLinkCmd.label "Enllaç…">
-<!ENTITY insertlink.accesskey "l">
-<!ENTITY insertlink.keybinding "l">
+<!ENTITY insertLinkCmd.accesskey "l">
+<!ENTITY insertLinkCmd.key "l">
 <!ENTITY insertAnchorCmd.label "Àncora anomenada…">
-<!ENTITY insertanchor.accesskey "a">
+<!ENTITY insertAnchorCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY insertImageCmd.label "Imatge…">
-<!ENTITY insertimage.accesskey "I">
-<!ENTITY insertImageMapCmd.label "Mapa d'imatge…">
+<!ENTITY insertImageCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY insertHLineCmd.label "Línia horitzontal">
-<!ENTITY inserthline.accesskey "o">
+<!ENTITY insertHLineCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY insertTableCmd.label "Taula…">
-<!ENTITY inserttable.accesskey "T">
-<!ENTITY insertFormMenu.label "Formulari">
-<!ENTITY insertformmenu.accesskey "F">
+<!ENTITY insertTableCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.label "HTML…">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY insertCharsCmd.label "Caràcters i símbols…">
-<!ENTITY insertchars.accesskey "C">
-<!ENTITY insertBreakCmd.label "Salt de línia">
-<!ENTITY insertbreak.accesskey "S">
-<!ENTITY insertBreakAllCmd.label "Salt sota la imatge">
-<!ENTITY insertbreakall.accesskey "g">
-
-<!-- Insert form menu items -->
-<!ENTITY insertFormCmd.label "Defineix el formulari…">
-<!ENTITY insertform.accesskey "D">
-<!ENTITY insertInputTagCmd.label "Camp del formulari…">
-<!ENTITY insertinputtag.accesskey "e">
-<!ENTITY insertInputImageCmd.label "Imatge del formulari…">
-<!ENTITY insertinputimage.accesskey "I">
-<!ENTITY insertTextAreaCmd.label "Àrea del text…">
-<!ENTITY inserttextarea.accesskey "t">
-<!ENTITY insertSelectCmd.label "Llista de selecció…">
-<!ENTITY insertselect.accesskey "s">
-<!ENTITY insertButtonCmd.label "Defineix el botó…">
-<!ENTITY insertbutton.accesskey "b">
-<!ENTITY insertLabelCmd.label "Defineix l'etiqueta">
-<!ENTITY insertlabel.accesskey "q">
-<!ENTITY insertFieldSetCmd.label "Defineix la configuració del camp…">
-<!ENTITY insertfieldset.accesskey "f">
-<!ENTITY insertIsIndexCmd.label "Recerca d'índex">
-<!ENTITY insertisindex.accesskey "x">
+<!ENTITY insertCharsCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY insertBreakAllCmd.label "Salt sota les imatges">
+<!ENTITY insertBreakAllCmd.accesskey "g">
 
 <!-- Used just in context popup. -->
 <!ENTITY spellCheckNoSuggestions.label "(No s'ha trobat cap suggeriment)">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.label "Ignora el mot">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.accesskey "I">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.label "Afegeix al diccionari">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.accesskey "n">
 <!ENTITY createLinkCmd.label "Crea un enllaç…">
-<!ENTITY createlink.accesskey "l">
+<!ENTITY createLinkCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY editLinkCmd.label "Edita l'enllaç en el Redactor nou">
-<!ENTITY editlink.accesskey "i">
+<!ENTITY editLinkCmd.accesskey "i">
 <!-- (Toplevel Edit menu uses utilityOverlay) -->
 <!ENTITY undoCmd.label "Desfés">
-<!ENTITY undo.accesskey "D">
+<!ENTITY undoCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY redoCmd.label "Refés">
-<!ENTITY redo.accesskey "R">
+<!ENTITY redoCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY cutCmd.label "Retalla">
-<!ENTITY cut.accesskey "t">
+<!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY copyCmd.label "Copia">
-<!ENTITY copy.accesskey "C">
+<!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
-<!ENTITY paste.accesskey "x">
+<!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
-<!ENTITY delete.accesskey "u">
-<!ENTITY clearCmd.label "Esborra">
-<!ENTITY clear.accesskey "s">
+<!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY clearCmd.label "Neteja">
+<!ENTITY clearCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
-<!ENTITY selectall.accesskey "a">
+<!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Font Face SubMenu -->
 <!ENTITY FontFaceSelect.tooltip "Trieu un tipus de lletra">
 <!ENTITY fontfaceMenu.label "Tipus de lletra">
-<!ENTITY formatfontmenu.accesskey "T">
+<!ENTITY fontfaceMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY fontVarWidth.label "Amplada variable">
-<!ENTITY fontvarwidth.accesskey "v">
+<!ENTITY fontVarWidth.accesskey "v">
 <!ENTITY fontFixedWidth.label "Amplada fixa">
-<!ENTITY fontfixedwidth.accesskey "x">
-<!ENTITY formatfontfixed.keybinding "t">
-<!ENTITY fontHelveticaFont.label "Helvetica, Arial">
-<!ENTITY fonthelvetica.accesskey "H">
+<!ENTITY fontFixedWidth.accesskey "x">
+<!ENTITY fontFixedWidth.key "t">
+<!ENTITY fontHelvetica.label "Helvetica, Arial">
+<!ENTITY fontHelvetica.accesskey "H">
 <!ENTITY fontTimes.label "Times">
-<!ENTITY fonttimes.accesskey "T">
+<!ENTITY fontTimes.accesskey "T">
 <!ENTITY fontCourier.label "Courier">
-<!ENTITY fontcourier.accesskey "C">
-<!ENTITY localfontfaceMenu.label "Tipus de lletra locals">
-<!ENTITY localfontmenu.accesskey "l">
+<!ENTITY fontCourier.accesskey "C">
 
 <!-- Font Size SubMenu -->
 <!ENTITY FontSizeSelect.tooltip "Trieu una mida de lletra">
 <!ENTITY decreaseFontSize.label "Més petita">
-<!ENTITY decreasefontsize.accesskey "p">
-<!ENTITY decreaseFontSize.keybinding "-">
+<!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "p">
+<!ENTITY decreaseFontSize.key "-">
 <!ENTITY increaseFontSize.label "Més gran">
-<!ENTITY increasefontsize.accesskey "g">
-<!ENTITY increaseFontSize.keybinding "+">
-<!ENTITY increaseFontSize.keybinding2 "=">
+<!ENTITY increaseFontSize.accesskey "g">
+<!ENTITY increaseFontSize.key "+">
+<!ENTITY increaseFontSize.key2 "=">
 
-<!ENTITY fontsizeMenu.label "Mida">
-<!ENTITY formatsizemenu.accesskey "M">
+<!ENTITY fontSizeMenu.label "Mida">
+<!ENTITY fontSizeMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY size-xx-smallCmd.label "xx-petit">
-<!ENTITY size-xx-small.accesskey "t">
+<!ENTITY size-xx-smallCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY size-x-smallCmd.label "x-petit">
-<!ENTITY size-x-small.accesskey "e">
+<!ENTITY size-x-smallCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY size-smallCmd.label "petit">
-<!ENTITY size-small.accesskey "p">
+<!ENTITY size-smallCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY size-mediumCmd.label "mitjà">
-<!ENTITY size-medium.accesskey "i">
+<!ENTITY size-mediumCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY size-largeCmd.label "gran">
-<!ENTITY size-large.accesskey "g">
+<!ENTITY size-largeCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY size-x-largeCmd.label "x-gran">
-<!ENTITY size-x-large.accesskey "r">
+<!ENTITY size-x-largeCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY size-xx-largeCmd.label "xx-gran">
-<!ENTITY size-xx-large.accesskey "a">
+<!ENTITY size-xx-largeCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Font Style SubMenu -->
 <!ENTITY fontStyleMenu.label "Estil del text">
-<!ENTITY formatstylemenu.accesskey "s">
+<!ENTITY fontStyleMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY styleBoldCmd.label "Negreta">
-<!ENTITY stylebold.accesskey "N">
-<!ENTITY stylebold.keybinding "b">
+<!ENTITY styleBoldCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY styleBoldCmd.key "b">
 <!ENTITY styleItalicCmd.label "Cursiva">
-<!ENTITY styleitalic.accesskey "i">
-<!ENTITY styleitalic.keybinding "i">
+<!ENTITY styleItalicCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY styleItalicCmd.key "i">
 <!ENTITY styleUnderlineCmd.label "Subratllat">
-<!ENTITY styleunderline.accesskey "u">
-<!ENTITY styleunderline.keybinding "u">
+<!ENTITY styleUnderlineCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY styleUnderlineCmd.key "u">
 <!ENTITY styleStrikeThruCmd.label "Barrat">
-<!ENTITY stylestrikethru.accesskey "B">
+<!ENTITY styleStrikeThruCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY styleSuperscriptCmd.label "Superíndex">
-<!ENTITY stylesuperscript.accesskey "p">
+<!ENTITY styleSuperscriptCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY styleSubscriptCmd.label "Subíndex">
-<!ENTITY stylesubscript.accesskey "s">
+<!ENTITY styleSubscriptCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY styleNonbreakingCmd.label "Sense salt de línia">
-<!ENTITY stylenonbreaking.accesskey "n">
+<!ENTITY styleNonbreakingCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY styleEm.label "Èmfasi">
 <!ENTITY styleEm.accesskey "m">
 <!ENTITY styleStrong.label "Èmfasi més fort">
 <!ENTITY styleStrong.accesskey "t">
 <!ENTITY styleCite.label "Citació">
 <!ENTITY styleCite.accesskey "c">
 <!ENTITY styleAbbr.label "Abreviació">
 <!ENTITY styleAbbr.accesskey "a">
@@ -306,194 +247,172 @@
 <!ENTITY styleCode.label "Codi">
 <!ENTITY styleCode.accesskey "o">
 <!ENTITY styleSamp.label "Sortida de mostra">
 <!ENTITY styleSamp.accesskey "d">
 <!ENTITY styleVar.label "Variable">
 <!ENTITY styleVar.accesskey "V">
 
 <!ENTITY formatFontColor.label "Color del text…">
-<!ENTITY formatfontcolor.accesskey "C">
+<!ENTITY formatFontColor.accesskey "C">
 <!ENTITY tableOrCellColor.label "Color de fons de la taula o ceŀla…">
 <!ENTITY tableOrCellColor.accesskey "f">
 
-<!ENTITY formatremovestyles.keybinding "y">
-<!ENTITY formatremovelinks.keybinding "k">
+<!ENTITY formatRemoveStyles.key "Y">
+<!ENTITY formatRemoveLinks.key "K">
 <!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.label "Suprimeix les àncores anomenades">
 <!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.accesskey "m">
-<!ENTITY formatremovenamedanchors.keybinding "a">
+<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.key "a">
 
-<!ENTITY formatindent.keybinding "]">
-<!ENTITY formatoutdent.keybinding "[">
 <!ENTITY paragraphMenu.label "Paràgraf">
-<!ENTITY formatparagraphmenu.accesskey "p">
+<!ENTITY paragraphMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY paragraphParagraphCmd.label "Paràgraf">
-<!ENTITY paragraphparagraph.accesskey "p">
+<!ENTITY paragraphParagraphCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY heading1Cmd.label "Encapçalament 1">
-<!ENTITY heading1.accesskey "1">
+<!ENTITY heading1Cmd.accesskey "1">
 <!ENTITY heading2Cmd.label "Encapçalament 2">
-<!ENTITY heading2.accesskey "2">
+<!ENTITY heading2Cmd.accesskey "2">
 <!ENTITY heading3Cmd.label "Encapçalament 3">
-<!ENTITY heading3.accesskey "3">
+<!ENTITY heading3Cmd.accesskey "3">
 <!ENTITY heading4Cmd.label "Encapçalament 4">
-<!ENTITY heading4.accesskey "4">
+<!ENTITY heading4Cmd.accesskey "4">
 <!ENTITY heading5Cmd.label "Encapçalament 5">
-<!ENTITY heading5.accesskey "5">
+<!ENTITY heading5Cmd.accesskey "5">
 <!ENTITY heading6Cmd.label "Encapçalament 6">
-<!ENTITY heading6.accesskey "6">
+<!ENTITY heading6Cmd.accesskey "6">
 <!ENTITY paragraphAddressCmd.label "Adreça">
-<!ENTITY paragraphaddress.accesskey "a">
+<!ENTITY paragraphAddressCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY paragraphPreformatCmd.label "Pre-format">
-<!ENTITY paragraphpreformat.accesskey "f">
-<!ENTITY paragraphBlockquoteCmd.label "Cita en bloc">
-<!ENTITY paragraphblockquote.accesskey "b">
+<!ENTITY paragraphPreformatCmd.accesskey "f">
 
 <!-- List menu items -->
 <!ENTITY formatlistMenu.label "Llista">
-<!ENTITY formatlistmenu.accesskey "l">
+<!ENTITY formatlistMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY noneCmd.label "Cap">
-<!ENTITY none.accesskey "C">
+<!ENTITY noneCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY listBulletCmd.label "Amb pics">
-<!ENTITY listbullet.accesskey "b">
+<!ENTITY listBulletCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY listNumberedCmd.label "Numerada">
-<!ENTITY listnumbered.accesskey "m">
+<!ENTITY listNumberedCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY listTermCmd.label "Terme">
-<!ENTITY listterm.accesskey "t">
+<!ENTITY listTermCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY listDefinitionCmd.label "Definició">
-<!ENTITY listdefinition.accesskey "d">
-<!ENTITY listProps.label "Propietats de la llista…">
-<!ENTITY listprops.accesskey "l">
+<!ENTITY listDefinitionCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY listPropsCmd.label "Propietats de la llista…">
+<!ENTITY listPropsCmd.accesskey "l">
 
 <!ENTITY ParagraphSelect.tooltip "Trieu un format de paràgraf">
 <!-- Shared in Paragraph, and Toolbar menulist -->
 <!ENTITY bodyTextCmd.label "Text del cos">
-<!ENTITY bodytext.accesskey "t">
+<!ENTITY bodyTextCmd.accesskey "t">
 <!-- isn't used in menu now, but may be added in future -->
 <!ENTITY advancedPropertiesCmd.label "Propietats avançades">
-<!ENTITY advancedproperties.accesskey "r">
-
-<!ENTITY NormalAbbr.label "Text">
-<!ENTITY ParagraphAbbr.label "P">
-<!ENTITY Heading1Abbr.label "H1">
-<!ENTITY Heading2Abbr.label "H2">
-<!ENTITY Heading3Abbr.label "H3">
-<!ENTITY Heading4Abbr.label "H4">
-<!ENTITY Heading5Abbr.label "H5">
-<!ENTITY Heading6Abbr.label "H6">
-<!ENTITY BlockquoteAbbr.label "BQ">
-<!ENTITY AddressAbbr.label "Adr.">
-<!ENTITY PreformatAbbr.label "Pre.">
-
-<!-- Style Sheet submenu NOT IMPLEMENTED -->
-<!ENTITY stylesheetMenu.label "Aplica la pàgina d'estil">
-<!ENTITY formatstylesheetmenu.accesskey "y">
+<!ENTITY advancedPropertiesCmd.accesskey "r">
 
 <!-- Align menu items -->
 <!ENTITY alignMenu.label "Alinea">
-<!ENTITY formatalignmenu.accesskey "a">
+<!ENTITY alignMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY alignLeft.label "Esquerra">
-<!ENTITY alignleft.accesskey "E">
+<!ENTITY alignLeft.accesskey "E">
 <!ENTITY alignLeft.tooltip "Alineació esquerra">
 <!ENTITY alignCenter.label "Centre">
-<!ENTITY aligncenter.accesskey "c">
+<!ENTITY alignCenter.accesskey "c">
 <!ENTITY alignCenter.tooltip "Alineació centrada">
 <!ENTITY alignRight.label "Dreta">
-<!ENTITY alignright.accesskey "r">
+<!ENTITY alignRight.accesskey "r">
 <!ENTITY alignRight.tooltip "Alineació dreta">
 <!ENTITY alignJustify.label "Justifica">
-<!ENTITY alignjustify.accesskey "j">
+<!ENTITY alignJustify.accesskey "j">
 <!ENTITY alignJustify.tooltip "Alineació justificada">
 
 <!-- Layer toolbar items -->
 <!ENTITY layer.tooltip "Capa">
 <!ENTITY layerSendToBack.tooltip "Torna enrere">
 <!ENTITY layerBringToFront.tooltip "Porta endavant">
 
 <!ENTITY increaseIndent.label "Augmenta el sagnat">
-<!ENTITY increaseindent.accesskey "g">
-<!ENTITY increaseindentkb "=">
+<!ENTITY increaseIndent.accesskey "g">
+<!ENTITY increaseIndent.key "=">
 <!ENTITY decreaseIndent.label "Redueix el sagnat">
-<!ENTITY decreaseindent.accesskey "d">
-<!ENTITY decreaseindentkb "-">
+<!ENTITY decreaseIndent.accesskey "d">
+<!ENTITY decreaseIndent.key "-">
 
 <!ENTITY grid.label "Graella de posicionament">
 <!ENTITY grid.accesskey "G">
 
 <!ENTITY pageProperties.label "Títol i propietats de la pàgina…">
-<!ENTITY pageproperties.accesskey "g">
+<!ENTITY pageProperties.accesskey "g">
 <!ENTITY colorsAndBackground.label "Colors i fons de la pàgina…">
-<!ENTITY colorsandbackground.accesskey "o">
+<!ENTITY colorsAndBackground.accesskey "o">
 
 <!-- Table Menu -->
 <!ENTITY tableMenu.label "Taula">
-<!ENTITY tablemenu.accesskey "u">
+<!ENTITY tableMenu.accesskey "u">
 <!-- Select Submenu -->
 <!ENTITY tableSelectMenu.label "Selecciona">
-<!ENTITY tableselectmenu.accesskey "s">
+<!ENTITY tableSelectMenu.accesskey "s">
 
 <!ENTITY tableSelectMenu2.label "Selecció de la taula">
+<!ENTITY tableSelectMenu2.accesskey "S">
 <!ENTITY tableInsertMenu2.label "Inserció de la taula">
+<!ENTITY tableInsertMenu2.accesskey "I">
 <!ENTITY tableDeleteMenu2.label "Supressió de la taula">
+<!ENTITY tableDeleteMenu2.accesskey "u">
 
 <!-- Insert SubMenu -->
 <!ENTITY tableInsertMenu.label "Insereix">
-<!ENTITY tableinsertmenu.accesskey "i">
+<!ENTITY tableInsertMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY tableTable.label "Taula">
-<!ENTITY tabletable.accesskey "t">
+<!ENTITY tableTable.accesskey "t">
 <!ENTITY tableRow.label "Fila">
 <!ENTITY tableRows.label "Files">
-<!ENTITY tablerow.accesskey "l">
+<!ENTITY tableRow.accesskey "l">
 <!ENTITY tableRowAbove.label "Fila superior">
+<!ENTITY tableRowAbove.accesskey "s">
 <!-- uses tablerow.accesskey -->
 <!ENTITY tableRowBelow.label "Fila inferior">
-<!ENTITY tablerowbelow.accesskey "i">
+<!ENTITY tableRowBelow.accesskey "i">
 <!ENTITY tableColumn.label "Columna">
 <!ENTITY tableColumns.label "Columnes">
-<!ENTITY tablecolumn.accesskey "o">
+<!ENTITY tableColumn.accesskey "o">
 <!ENTITY tableColumnBefore.label "Columna anterior">
+<!ENTITY tableColumnBefore.accesskey "o">
 <!-- uses tablecolumn.accesskey -->
 <!ENTITY tableColumnAfter.label "Columna posterior">
-<!ENTITY tablecolumnafter.accesskey "a">
+<!ENTITY tableColumnAfter.accesskey "a">
 <!ENTITY tableCell.label "Ceŀla">
 <!ENTITY tableCells.label "Ceŀles">
-<!ENTITY tablecell.accesskey "c">
+<!ENTITY tableCell.accesskey "c">
 <!ENTITY tableCellContents.label "Contingut de la ceŀla">
-<!ENTITY tablecellcontents.accesskey "n">
+<!ENTITY tableCellContents.accesskey "n">
 <!ENTITY tableAllCells.label "Totes les ceŀles">
+<!ENTITY tableAllCells.accesskey "T">
 <!ENTITY tableCellBefore.label "Ceŀla anterior">
-<!ENTITY tableallcells.accesskey "t">
+<!ENTITY tableCellBefore.accesskey "C">
 <!-- uses tablecell.accesskey -->
 <!ENTITY tableCellAfter.label "Ceŀla posterior">
-<!ENTITY tablecellafter.accesskey "t">
+<!ENTITY tableCellAfter.accesskey "t">
 <!-- Delete SubMenu -->
 <!ENTITY tableDeleteMenu.label "Suprimeix">
-<!ENTITY tabledeletemenu.accesskey "u">
+<!ENTITY tableDeleteMenu.accesskey "u">
 
-<!ENTITY tableFix.label "Fixa el format de la taula">
-<!ENTITY tablefix.accesskey "f">
 <!-- text for "Join Cells" is in editor.properties 
   ("JoinSelectedCells" and "JoinCellToRight")
   the access key must exist in both of those strings
   But value must be set here for accesskey to draw properly
 -->
 <!ENTITY tableJoinCells.label "j">
-<!ENTITY tablejoincells.accesskey "j">
+<!ENTITY tableJoinCells.accesskey "j">
 <!ENTITY tableSplitCell.label "Divideix la ceŀla">
-<!ENTITY tablesplitcell.accesskey "c">
+<!ENTITY tableSplitCell.accesskey "c">
 <!ENTITY convertToTable.label "Crea una taula a partir de la selecció">
-<!ENTITY converttotable.accesskey "r">
+<!ENTITY convertToTable.accesskey "r">
 <!ENTITY tableProperties.label "Propietats de la taula…">
 <!ENTITY tableProperties.accesskey "o">
 
-<!-- Tools menu -->
-<!ENTITY toolsmenu.accesskey "l">
-<!ENTITY toolbrowser.accesskey "x">
-<!ENTITY toolplaineditor.accesskey "p">
-<!ENTITY toolsetfocus.accesskey "f">
-
 <!-- Toolbar-only items -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Barra de menús">
 <!ENTITY compositionToolbar.tooltip "Barra de redacció">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "S'està formatant la barra d'eines">
 <!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Crea una nova pàgina del Redactor">
 <!ENTITY openToolbarCmd.label "Obre">
 <!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Obre un fitxer local">
 <!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Desa el fitxer localment">
@@ -511,17 +430,16 @@
 <!ENTITY hruleToolbarCmd.label "Línia horitzontal">
 <!ENTITY hruleToolbarCmd.tooltip "Insereix una línia horitzontal o edita les propietats de la línia seleccionada">
 <!ENTITY tableToolbarCmd.label "Taula">
 <!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Insereix una nova taula o edita les propietats de la taula seleccionada">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.label "Enllaç">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Insereix un nou enllaç o edita les propietats de l'enllaç seleccionat">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Àncora">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Insereix un nou objectiu anomenat o edita les propietats de l'objectiu seleccionat">
-<!ENTITY textColorCaption.label "Color del text">
 <!ENTITY TextColorButton.tooltip "Trieu un color per al text">
 <!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Trieu un color per al fons">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Vés a la pàgina del &vendorShortName;">
 <!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Trieu el color del ressaltat del text">
 
 <!-- Editor toolbar -->
 <!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Mida de lletra més petita">
 <!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Mida de lletra més gran">
@@ -534,27 +452,16 @@
 <!ENTITY indentToolbarCmd.tooltip "Sagna el text (mou a la dreta)">
 <!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Trieu l'alineació del text">
 <!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Insereix un enllaç, objectiu, imatge, línia horitzontal o taula">
 <!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Alinea el text al marge esquerra">
 <!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Centra el text">
 <!ENTITY alignRightButton.tooltip "Alinea el text al marge dret">
 <!ENTITY alignjustifyButton.tooltip "Alinea el text als marges dret i esquerra">
 
-<!-- Formatting toolbar not used, but may be in future -->
-<!ENTITY formatToolbar.boldChar "B">
-<!ENTITY formatToolbar.italicChar "I">
-<!ENTITY formatToolbar.underlineChar "U">
-
-<!-- Used with color pickers in Format toolbar and Format Menu -->
-<!ENTITY colorPicker.default.label "Color per defecte del lector">
-<!ENTITY colorPicker.default.accesskey "r">
-<!ENTITY colorLabel.label "Color:">
-<!ENTITY ok.label "D'acord">
-
 <!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
 <!ENTITY NormalModeTab.label "Normal">
 <!ENTITY NormalMode.label "Mode d'edició normal">
 <!ENTITY NormalMode.accesskey "n">
 <!ENTITY NormalMode.tooltip "Mostra els contorns de la taula i els objectius anomenats">
 <!ENTITY AllTagsMode.label "Mostra totes les etiquetes">
 <!ENTITY AllTagsMode.accesskey "a">
 <!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Visualitza les icones per a totes les etiquetes HTML">
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
@@ -1,39 +1,28 @@
 <!-- extracted from content/pref-composer.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Composer' prefs dialog. Similar to Communcator 4.x Document Properties/Colors and Background -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE (pref.composer.title): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY pref.composer.title      "Composer">
 
-<!ENTITY saving "S'està desant">
-<!ENTITY AutoSaveCheck "Desa-la automàticament cada">
-<!ENTITY minText "minuts">
-
-<!ENTITY exterLegend.label "Editors externs">
-<!ENTITY htmlSource "Font HTML:">
-<!ENTITY imageeditor "Imatges:">
-<!ENTITY chooseButton.label "Trieu">
-
 <!ENTITY recentFiles.title "Menú de pàgines recents">
 <!ENTITY documentsInMenu.label   "Nombre màxim de pàgines llistades:">
 <!ENTITY documentsInMenu.accesskey "n">
 
 <!ENTITY savingFiles.title "En desar fitxers">
 <!ENTITY preserveExisting.label    "Preserva el format de la font original">
 <!ENTITY preserveExisting.accesskey  "P">
 <!ENTITY preserveExisting.tooltip   "Preserva els salts de línia i el format de la pàgina original">
 <!ENTITY saveAssociatedFiles.label "Desa les imatges i altres fitxers associats quan es desin les pàgines">
 <!ENTITY saveAssociatedFiles.accesskey "s">
 <!ENTITY showPublishDialog.label "Sempre mostra el diàleg Publica quan es publiquin pàgines">
 <!ENTITY showPublishDialog.accesskey  "a">
 
 <!ENTITY composerEditing.label     "Edició">
-<!ENTITY spellCheckInline.label    "Revisa l'ortografia mentre s'escriu">
-<!ENTITY spellCheckInline.accesskey  "c">
 <!ENTITY maintainStructure.label    "Manté el format de la taula quan s'insereixen o suprimeixen ceŀles">
 <!ENTITY maintainStructure.tooltip   "Preserva la forma rectangular de la taula afegint automàticament ceŀles després d'inserir-ne'n o suprimir-ne'n">
 <!ENTITY maintainStructure.accesskey "m">
 <!ENTITY useCSS.label "Utilitza els estils CSS en comptes d'elements HTML i d'atributs">
 <!ENTITY useCSS.accesskey       "U">
 <!ENTITY crInPCreatesNewP.label    "Retorn en un paràgraf sempre en crea un de nou">
 <!ENTITY crInPCreatesNewP.accesskey  "R">
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-editing.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/pref-editing.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!ENTITY pref.editing.title "Paràmetres d'una nova pàgina">
 
 <!ENTITY authorName.label "Autor:">
 <!ENTITY authorName.accesskey "A">
 <!ENTITY pageColorHeader "Aspecte per defecte de la pàgina">
 
-<!ENTITY defaultColorsRadio.label "Colors per defecte del lector (no defineixis els colors de la pàgina)">
+<!ENTITY defaultColors.label "Colors per defecte del lector (no defineixis els colors de la pàgina)">
 <!ENTITY defaultColors.accesskey "d">
-<!ENTITY customColorsRadio.label "Utilitza els colors personalitzats:">
+<!ENTITY customColors.label "Utilitza els colors personalitzats:">
 <!ENTITY customColors.accesskey "c">
 
 <!ENTITY normalText.label "Text normal">
 <!ENTITY normalText.accesskey "n">
 <!ENTITY linkText.label "Text de l'enllaç">
 <!ENTITY linkText.accesskey "T">
 <!ENTITY activeLinkText.label "Text de l'enllaç actiu">
 <!ENTITY activeLinkText.accesskey "T">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
@@ -36,14 +36,11 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Comprova les ubicacions de la imatge i l'enllaç">
-<!ENTITY urlsNotFound.label "No s'ha trobat la imatge següent o les ubicacions de l'enllaç: ">
-<!ENTITY notFoundKey.label "(&quot;X&quot; = no s'ha trobat el fitxer, &quot;?&quot; = s'ha excedit el temps de connexió.)">
-<!ENTITY changeUrlButton.label "Canvia la ubicació de l'element seleccionat">
 <!ENTITY succeeded.label "Amb èxit">
 <!ENTITY failed.label "Ha fallat">
 <!ENTITY closeButton.label   "Tanca">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
@@ -80,21 +80,19 @@
 <!ENTITY apercentCmd.accesskey "1">
 <!ENTITY bpercentCmd.label "200">
 <!ENTITY bpercentCmd.accesskey "2">
 <!ENTITY cpercentCmd.label "400">
 <!ENTITY cpercentCmd.accesskey "4">
 
 <!ENTITY zoominCmd.label "Amplia el zoom">
 <!ENTITY zoomoutCmd.label "Redueix el zoom">
-<!ENTITY delSpotCmd.label "Suprimeix el punt">
 
 <!ENTITY zoominCmd.label "Amplia el zoom">
 <!ENTITY zoomoutCmd.label "Redueix el zoom">
-<!ENTITY delSpotCmd.label "Suprimeix el punt">
 
 <!-- Keys -->
 <!ENTITY clear.key "d">
 <!ENTITY selectall.key "a">
 <!ENTITY close.key "l">
 <!ENTITY cut.key "x">
 <!ENTITY copy.key "c">
 <!ENTITY paste.key "v">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
@@ -39,33 +39,31 @@
 
 
 <!-- These strings are for use specifically in the editor's image and form image dialogs. -->
 
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Propietats de la imatge">
 
 <!ENTITY pixelsPopup.value "píxels">
-<!ENTITY percentPopup.value "per cent">
 
 <!-- These are in the Location tab panel -->
 <!ENTITY locationEditField.label "URL de la imatge:">
 <!ENTITY locationEditField.accessKey "U">
 <!ENTITY locationEditField.tooltip "Escriviu el nom o la ubicació de la imatge">
 <!ENTITY title.label "Indicador de funció:">
 <!ENTITY title.accessKey "I">
 <!ENTITY title.tooltip "L'atribut HTML «title» que es mostra com a rètol indicador de funció">
 <!ENTITY altText.label "Text alternatiu:">
 <!ENTITY altText.accessKey "a">
 <!ENTITY altTextEditField.tooltip "Escriviu el text per visualitzar al lloc de la imatge">
 <!ENTITY noAltText.label "No utilitzis text alternatiu">
 <!ENTITY noAltText.accessKey "u">
 
 <!ENTITY previewBox.label "Visualització prèvia de la imatge">
-<!ENTITY MoreFewerButton.tooltip "Visualitza una o més propietats per editar">
 
 <!-- These controls are in the Dimensions tab panel -->
 <!-- actualSize.label should be same as actualSizeRadio.label + ":" -->
 <!ENTITY actualSize.label "Mida real:">
 <!ENTITY actualSizeRadio.label "Mida real">
 <!ENTITY actualSizeRadio.accessKey "M">
 <!ENTITY actualSizeRadio.tooltip "Torna a la mida real de la imatge">
 <!ENTITY customSizeRadio.label "Mida personalitzada">
@@ -79,44 +77,37 @@
 <!ENTITY constrainCheckbox.accessKey "g">
 <!ENTITY constrainCheckbox.tooltip "Conserva la ràtio d'aspecte de la imatge">
 
 <!-- These controls are in the Image Map box of the expanded area -->
 <!ENTITY imagemapBox.label "Mapa de la imatge">
 <!ENTITY removeImageMapButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY removeImageMapButton.accessKey "r">
 <!ENTITY editImageMapButton.label "Edita…">
-<!ENTITY editImageMapButton.tooltip "Crea «hotspots» per a aquesta imatge on s'hi pugui fer clic">
+<!ENTITY editImageMapButton.tooltip "Crea punts clicables en aquesta imatge">
 
 <!-- These are the options for image alignment -->
 <!ENTITY alignment.label "Alinea el text a la imatge">
 <!ENTITY bottomPopup.value "A la part inferior">
 <!ENTITY topPopup.value "A la part superior">
 <!ENTITY centerPopup.value "Al centre">
 <!ENTITY wrapRightPopup.value "Ajusta a la dreta">
 <!ENTITY wrapLeftPopup.value "Ajusta a l'esquerra">
 
 <!-- These controls are in the Spacing Box -->
 <!ENTITY spacingBox.label "Espaiat">
-<!ENTITY spacingBox.tooltip "Indiqueu la quantitat d'espai al voltant de la imatge">
 <!ENTITY leftRightEditField.label "Esquerra i dreta:">
 <!ENTITY leftRightEditField.accessKey "r">
 <!ENTITY topBottomEditField.label "Per sobre i per sota:">
 <!ENTITY topBottomEditField.accessKey "s">
 <!ENTITY borderEditField.label "Contorn sòlid:">
 <!ENTITY borderEditField.accessKey "o">
 
 <!-- These controls are in the Link Box -->
 <!ENTITY showImageLinkBorder.label "Mostra el contorn al voltant de la imatge enllaçada">
 <!ENTITY showImageLinkBorder.accessKey "c">
 
-<!-- These controls may be added some day; currently not used -->
-<!ENTITY makePageBackgroundCheckbox.label "Fes el fons de la pàgina">
-<!ENTITY makePageBackgroundCheckbox.tooltip "Utilitza la imatge com a fons per a la pàgina">
-<!ENTITY editImageButton.label "Edita la imatge">
-<!ENTITY editImageButton.tooltip "Edita el fitxer d'imatge amb un altre programa">
-
 <!-- These tabs are currently used in the image input dialog -->
 <!ENTITY imageInputTab.label "Formulari">
 <!ENTITY imageLocationTab.label "Ubicació">
 <!ENTITY imageDimensionsTab.label "Dimensions">
 <!ENTITY imageAppearanceTab.label "Aspecte">
 <!ENTITY imageLinkTab.label "Enllaç">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
@@ -50,21 +50,23 @@
 <!ENTITY reset.value "Botó Reinicia">
 <!ENTITY file.value "Fitxer">
 <!ENTITY hidden.value "Amagat">
 <!ENTITY image.value "Imatge">
 <!ENTITY button.value "Botó">
 
 <!ENTITY InputSettings.label "Paràmetres del camp">
 <!ENTITY InputName.label "Nom del camp:">
+<!ENTITY InputName.accesskey "N">
 <!ENTITY GroupName.label "Nom del grup:">
-<!ENTITY Name.accesskey "N">
+<!ENTITY GroupName.accesskey "N">
 <!ENTITY InputValue.label "Valor del camp:">
+<!ENTITY InputValue.accesskey "V">
 <!ENTITY InitialValue.label "Valor inicial:">
-<!ENTITY Value.accesskey "V">
+<!ENTITY InitialValue.accesskey "V">
 <!ENTITY InputChecked.label "Verificat inicialment">
 <!ENTITY InputChecked.accesskey "f">
 <!ENTITY InputSelected.label "Seleccionat al començament">
 <!ENTITY InputSelected.accesskey "S">
 <!ENTITY InputReadOnly.label "Només de lectura">
 <!ENTITY InputReadOnly.accesskey "l">
 <!ENTITY InputDisabled.label "Inhabilitat">
 <!ENTITY InputDisabled.accesskey "I">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertTOC.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertTOC.dtd
@@ -35,17 +35,16 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!ENTITY Window.title "Taula de continguts">
 <!ENTITY buildToc.label "Construeix la taula de continguts a partir de:">
-<!ENTITY style.label "Estil:">
 <!ENTITY tag.label "Etiqueta:">
 <!ENTITY class.label "Classe:">
 <!ENTITY header1.label "Nivell 1">
 <!ENTITY header2.label "Nivell 2">
 <!ENTITY header3.label "Nivell 3">
 <!ENTITY header4.label "Nivell 4">
 <!ENTITY header5.label "Nivell 5">
 <!ENTITY header6.label "Nivell 6">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
@@ -45,13 +45,12 @@
 <!ENTITY ListType.label "Tipus de llista">
 <!ENTITY bulletStyle.label "Estil de pic:">
 <!ENTITY startingNumber.label "Comença a:">
 <!ENTITY startingNumber.accessKey "ç">
 <!ENTITY none.value "Cap">
 <!ENTITY bulletList.value "Llista de pics (sense numerar)">
 <!ENTITY numberList.value "Llista numerada">
 <!ENTITY definitionList.value "Llista de definició">
-<!ENTITY changeListMsg.label "En canviar el tipus de llista:">
 <!ENTITY changeEntireListRadio.label "Canvia tota la llista">
 <!ENTITY changeEntireListRadio.accessKey "C">
 <!ENTITY changeSelectedRadio.label "Canvia només els elements seleccionats">
 <!ENTITY changeSelectedRadio.accessKey "v">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
@@ -70,20 +70,18 @@
 <!ENTITY pageTitle.label "Títol de la pàgina:">
 <!ENTITY pageTitle.accesskey     "T">
 <!ENTITY pageTitle.tooltip "Introduïu un títol per identificar la pàgina en la finestra i en les adreces d'interès">
 <!ENTITY pageTitleExample.label "P.ex.: &quot;El meu lloc web&quot;">
 <!ENTITY filename.label "Nom de fitxer:">
 <!ENTITY filename.accesskey      "f">
 <!ENTITY filename.tooltip "Introduïu un nom per a aquest fitxer, incloent «.html» si es tracta d'una pàgina web">
 <!ENTITY filenameExample.label "p.ex,: &quot;lamevapàgina.html&quot;">
-<!ENTITY relatedDocs.label "Altres fitxers a publicar">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Defineix com a predeterminat">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey  "d">
-<!ENTITY setDefSiteAndDir.label "Defineix com a lloc i directori per defecte">
 <!ENTITY removeButton.label "Suprimeix el lloc">
 <!ENTITY removeButton.accesskey    "r">
 
 <!-- Settings Tab Panel -->
 <!ENTITY publishSites.label "Llocs de publicació">
 <!ENTITY serverInfo.label "Informació del servidor">
 <!ENTITY loginInfo.label "Informació de la sessió">
 <!ENTITY siteName.label "Nom del lloc:">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
@@ -41,15 +41,13 @@
 
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY siteUrl.label "URL del lloc:">
 <!ENTITY docSubdir.label "Subdirectori de la pàgina:">
 <!ENTITY otherSubdir.label "Imatge del subdirectori:">
 
 <!ENTITY status.label "S'està publicant…">
 <!ENTITY fileList.label "Estat de la publicació">
-<!ENTITY statusHeader.label "Estat">
-<!ENTITY filenameHeader.label "Nom de fitxer">
 <!ENTITY succeeded.label "Ha finalitzat">
 <!ENTITY failed.label "Ha fallat">
 
 <!ENTITY keepOpen "Conserva aquesta finestra oberta un cop la publicació hagi acabat.">
 <!ENTITY closeButton.label   "Tanca">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
@@ -56,9 +56,8 @@
 <!ENTITY findNextButton.accesskey "C">
 <!ENTITY replaceButton.label "Reemplaça">
 <!ENTITY replaceButton.accesskey "R">
 <!ENTITY replaceAndFindButton.label "Reemplaça i cerca">
 <!ENTITY replaceAndFindButton.accesskey "R">
 <!ENTITY replaceAllButton.label "Reemplaça-ho tot">
 <!ENTITY replaceAllButton.accesskey "t">
 <!ENTITY closeButton.label "Tanca">
-<!ENTITY notFoundWarning.label "No s'ha trobat el text introduït.">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
@@ -67,32 +67,25 @@
 <!ENTITY tableCaption.accessKey "n">
 <!ENTITY tableCaptionAbove.label "Sobre la taula">
 <!ENTITY tableCaptionBelow.label "Sota la taula">
 <!ENTITY tableCaptionLeft.label "Esquerra de la taula">
 <!ENTITY tableCaptionRight.label "Dreta de la taula">
 <!ENTITY tableCaptionNone.label "Cap">
 <!ENTITY tableInheritColor.label "(Permet que el color de la pàgina es transparenti)">
 
-<!ENTITY cellPercent.label "percentatge de la taula">
 <!ENTITY cellSelection.label "Selecció">
 <!ENTITY cellSelectCell.label "Ceŀla">
 <!ENTITY cellSelectRow.label "Fila">
 <!ENTITY cellSelectColumn.label "Columna">
 <!ENTITY cellSelectNext.label "Següent">
 <!ENTITY cellSelectNext.accessKey "n">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.label "Anterior">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.accessKey "o">
-<!ENTITY cellApplyBeforeMove.label "Aplica els canvis abans de canviar la selecció">
-<!ENTITY cellKeepCurrentData.label "Conserva els paràmetres actuals">
-<!-- LOCALIZATION NOTE Next 2 form 1 sentence (we don't want to use HTML tag to wrap) -->
-<!ENTITY applyBeforeChange1.label "Els canvis actuals s'aplicaran">
-<!ENTITY applyBeforeChange2.label "abans de canviar la selecció.">
-<!ENTITY cellRowSpan.label "Abast de la fila:">
-<!ENTITY cellColSpan.label "Abast de la columna:">
+<!ENTITY applyBeforeChange.label "Els canvis actuals s'aplicaran abans de canviar la selecció.">
 <!ENTITY cellContentAlignment.label "Alineació del contingut:">
 <!ENTITY cellHorizontal.label "Horitzontal:">
 <!ENTITY cellHorizontal.accessKey "z">
 <!ENTITY cellVertical.label "Vertical:">
 <!ENTITY cellVertical.accessKey "V">
 <!ENTITY cellStyle.label "Estil de la ceŀla:">
 <!ENTITY cellStyle.accessKey "l">
 <!ENTITY cellNormal.label "Normal">
@@ -100,17 +93,16 @@
 <!ENTITY cellTextWrap.label "Ajustament de text:">
 <!ENTITY cellTextWrap.accessKey "t">
 <!ENTITY cellWrap.label "Ajusta">
 <!ENTITY cellNoWrap.label "No ajustis">
 <!ENTITY cellAlignTop.label "Superior">
 <!ENTITY cellAlignMiddle.label "Mitjà">
 <!ENTITY cellAlignBottom.label "Inferior">
 <!ENTITY cellAlignJustify.label "Justifica">
-<!ENTITY cellAlignAtChar.label "Al caràcter:">
 <!ENTITY cellInheritColor.label "(Permet que el color de la taula sigui transparent)">
 <!ENTITY cellUseCheckboxHelp.label "Utilitza quadres de verificació per determinar quines propietats s'apliquen a totes les ceŀles seleccionades ">
 
 <!-- Used in both Table and Cell panels -->
 <!ENTITY size.label "Mida">
 <!ENTITY pixels.label "píxels">
 <!ENTITY backgroundColor.label "Color de fons:">
 <!ENTITY backgroundColor.accessKey "f">