added b2g from mobile
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 05 Jul 2013 10:28:32 +0200
changeset 1331 719f413d84c00487d14723bad2a66dfa1cc9c69d
parent 1303 db21a84f4b972a1deed05199378bbb4a3973921e
child 1332 6900afc7b5bad14c3725f8b168f2b203e3f955f8
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
added b2g from mobile
b2g/b2g-l10n.js
b2g/chrome/overrides/aboutCertError.dtd
b2g/chrome/overrides/appstrings.properties
b2g/chrome/overrides/netError.dtd
b2g/defines.inc
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/b2g-l10n.js
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#filter substitution
+
+pref("general.useragent.locale", "@AB_CD@");
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/chrome/overrides/aboutCertError.dtd
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+  %brandDTD;
+<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
+a replacement for the standard security certificate errors produced
+by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
+
+
+<!ENTITY certerror.pagetitle  "Connexió no verificable">
+<!ENTITY certerror.longpagetitle "No es pot confiar en la connexió">
+<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
+be replaced at runtime with the name of the server to which the user
+was trying to connect. -->
+
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se 
+de forma segura a <b>#1</b>, però no podem confirmar que la vostra connexió ho sigui.">
+
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Què caldria que fes?">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a 
+aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre 
+vol fer-se'n amb la identitat i, per tant, no hauríeu de continuar.">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'aquí!">
+
+<!ENTITY certerror.expert.heading "Entenc els riscos">
+<!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu 
+dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc. 
+<b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú 
+estigués interferint en la vostra connexió.</b>">
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys 
+que sapigueu del cert perquè aquest lloc web no utilitza una identificació pertinent.">
+<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Visita el lloc">
+<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Afegeix una excepció permanent">
+
+<!ENTITY certerror.technical.heading "Detalls tècnics">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -0,0 +1,36 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+malformedURI=L'URL no és vàlid i no es pot carregar.
+fileNotFound=El Firefox no ha pogut trobar el fitxer a %S.
+dnsNotFound=El Firefox no ha pogut trobar el servidor a %S.
+protocolNotFound=El Firefox no ha sabut com obrir aquesta adreça, perquè el protocol (%S) no està associat amb cap programa.
+connectionFailure=El Firefox no ha pogut establir una connexió amb el servidor a %S.
+netInterrupt=S'ha interromput la connexió a %S mentre es carregava la pàgina.
+netTimeout=El servidor a %S està trigant massa a respondre.
+redirectLoop=El Firefox ha detectat que el Firefox està redirigint la sol·licitud d'aquesta adreça d'una forma que mai es completarà.
+## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
+confirmRepostPrompt=Per mostrar la pàgina, el %S ha d'enviar informació que repetirà qualsevol acció (com ara una cerca o una confirmació de tramesa) que s'hagués fet abans.
+resendButton.label=Torna a enviar
+unknownSocketType=El Firefox no ha sabut com comunicar-se amb el servidor.
+netReset=S'ha reiniciat la connexió al servidor mentre la pàgina s'estava carregant.
+notCached=Aquest document ja no està disponible.
+netOffline=El Firefox està actualment en mode fora de línia i no es pot navegar.
+isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
+deniedPortAccess=Aquesta adreça utilitza un port de xarxa que normal es fa servir per a altres propòsits diferents de la navegació. El Firefox ha cancel·lat la sol·licitud per a la vostra protecció.
+proxyResolveFailure=El Firefox està configurat per utilitzar un servidor intermediari que no pot trobar-se.
+proxyConnectFailure=El Firefox està configurat per utilitzar un servidor intermediari que està rebutjant les connexions.
+contentEncodingError=No ha pogut mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació. 
+unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.
+externalProtocolTitle=Sol·licitud de protocol extern
+externalProtocolPrompt=Cal executar una aplicació externa per gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç sol·licitat:\n\n%2$S\n\nAplicació: %3$S\n\n\nSi no esperàveu aquesta sol·licitud, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Cancel·leu aquesta sol·licitud llevat que estigueu segur que no és maliciosa.\n
+#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
+externalProtocolUnknown=<Desconegut>
+externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
+externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
+malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
+phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
+cspFrameAncestorBlocked=La pàgina té una política de seguretat del contingut que evita que es pugui incrustar així.
+corruptedContentError=La pàgina que esteu provant de veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió.
+remoteXUL=Aquesta pàgina utilitza tecnologia sense garanties que no es troba ja disponible per defecte al Firefox.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/b2g/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -0,0 +1,143 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+%brandDTD;
+
+<!ENTITY loadError.label "S'ha produït un problema en carregar la pàgina">
+<!ENTITY retry.label "Torneu-ho a provar">
+<!-- Specific error messages -->
+
+
+<!ENTITY connectionFailure.title "No s'ha pogut connectar">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY deniedPortAccess.title "L'adreça està restringida">
+<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
+
+<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat el servidor">
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc2 "<ul> 
+<li>Comproveu que no s'hagin introduït errors en teclejar l'adreça, p. ex. 
+<strong>ww</strong>.exemple.com en comptes de 
+<strong>www</strong>.exemple.com</li> 
+<li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre ordinador.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
+<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> 
+<li>Comproveu les majúscules i minúscules del nom del fitxer i qualsevol altre error que s'hagi produït en teclejar.</li> 
+<li>Comproveu que el fitxer no s'hagi mogut, canviat de nom o eliminat.</li> </ul>">
+
+
+<!ENTITY generic.title "Ups.">
+<!ENTITY generic.longDesc "<p>El &brandShortName; no ha pogut carregar la pàgina per algun motiu.</p>">
+
+<!ENTITY malformedURI.title "L'adreça no és vàlida">
+<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> 
+<li>Les adreces web normalment s'escriuen així: 
+<strong>http://www.exemple.com/</strong></li> 
+<li>Assegureu-vos que utilitzeu les barres inclinades 
+(<strong>/</strong>).</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY notCached.title "El document ha caducat">
+<!ENTITY notCached.longDesc "<p>El document sol·licitat ja no està disponible a la memòria cau del &brandShortName;.</p><ul><li>Per precaució, el &brandShortName; no tornarà a sol·licitar automàticament els documents sensibles.</li><li>Feu clic a Prova-ho de nou per tornar a sol·licitar el document al lloc web.</li></ul>">
+
+<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> 
+<li>Torneu-ho a provar. El &brandShortName; intentarà obrir una connexió i tornar a carregar la pàgina.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
+<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
+<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY netReset.title "S'ha reiniciat la connexió">
+<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY netTimeout.title "S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY protocolNotFound.title "No s'ha entès l'adreça">
+<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<ul> 
+<li>Pot ser que calgui que instal·leu altre programari per obrir l'adreça.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> 
+<li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.</li> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per assegurar-vos que el servidor intermediari estigui 
+funcionant.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc2 "<ul> 
+<li>Verifiqueu que els paràmetres del servidor intermediari siguin correctes.</li> 
+<li>Comproveu la connexió a la xarxa del vostre ordinador.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint adequadament">
+<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> 
+<li>Això podria passar en haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de 
+galetes.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY unknownSocketType.title "Resposta inesperada del servidor">
+<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> 
+<li>Assegureu-vos que el vostre sistema té un gestor de seguretat personal 
+instal·lat.</li> 
+<li>Això podria ser a causa d'una configuració no estàndard del servidor.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc "<ul> 
+<li>La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verificar-se l'autenticitat de les dades rebudes.</li> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema. O bé, feu servir l'ordre que es troba en el menú d'ajuda per informar d'aquest lloc web trencat.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> 
+<li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser 
+que algú estigués intentant fer-se passar pel servidor.</li> 
+<li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria 
+ser temporal, i podeu tornar-ho a provar més tard.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY sharedLongDesc2 "<ul> 
+<li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar d'aquí uns moments.</li> 
+<li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre dispositiu mòbil.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat el contingut per política de seguretat">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que la pàgina es pugui carregar així perquè té un contingut que la política de seguretat no permet.</p>">
+
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Error en el contingut">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió de les dades.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul>">
+
+<!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'aquí!">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
+contents of the <xul:button> tags.  The only language content is the label= field,
+which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
+netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
+
+
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>No hauríeu d'afegir una excepció si esteu utilitzant una connexió d'Internet de la qual no en confieu completament, o si no esteu acostumat a veure un avís d'aquest servidor.</p> 
+ 
+<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> 
+<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "XUL remot">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul></p>">
+
new file mode 100755
--- /dev/null
+++ b/b2g/defines.inc
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+#filter emptyLines
+
+#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.org / Softcatalà
+
+# If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
+
+# variable definition and use the format specified.
+
+#define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Softcatalà</em:contributor>
+
+#unfilter emptyLines